Рішення НТР N 4 від 31.05.2007 р.

Рішення НТР N 4 від 31.05.2007 р. Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків".

Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків". 3.07.2007 РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ № 4 у робочому порядку 31 травня 2007 року Розглянувши проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:1. Схвалити проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" згідно з планом роботи зі стандартизації та нормування Міністерства. 2. Рекомендувати Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д.В. у двотижневий термін підготувати наказ про надання чинності зазначеному документу та сприяти його впровадженню вдосконаленню розробленню необхідних посібників проведенню практичних семінарів. 3. ВАТ "КиївЗНДІЕП" Шахнова В.М. з моменту надання чинності здійснювати постійний моніторинг за впровадженням національного стандарту у будівельну практику та у разі необхідності вносити пропозиції щодо перегляду чинних норм з урахуванням зауважень і пропозицій організацій-користувачів. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.Голова науково-технічної ради В.Г. Яцуба