Рішення НТР N 5 від 31.05.2007 р.

Рішення НТР N 5 від 31.05.2007 р. Про проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови".

Про проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови". 3.07.2007 РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ № 5 31 травня 2007 року Розглянувши проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови" НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА: 1. Схвалити проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови" розроблений ДП "Вайлант група Україна" ініціативно на виконання рішень науково-технічної ради Мінбуду від 18.05.2006 № 47 "Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази" рішення колегії Мінбуду від 31.10.2006 № 220 затверджене наказом Мінбуду від 15.11.2006 № 373 "Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення". 2. Рекомендувати Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню технічного регулювання у будівництві Барзилович Д.В. у двотижневий термін підготувати наказ про надання чинності зазначеному документу та сприяти його впровадженню вдосконаленню розробленню необхідних посібників та проведенню практичних семінарів. 3. Рекомендувати ДП "Вайлант група Україна" з моменту надання чинності здійснювати постійний моніторинг за впровадженням національного стандарту у будівельну практику та за необхідності вносити пропозиції щодо перегляду чинних норм з урахуванням зауважень і пропозицій організацій-користувачів. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.Голова науково-технічної ради В.Г. Яцуба