Рішення НТР N 24 від 05.07.2007 р.

Рішення НТР N 24 від 05.07.2007 р. Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"

Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови". 13.07.2007 РІШЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ № 24 05.07. 2007 р. Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови" розроблений Державним дорожнім науково-дослідним інститутом імені М.П. Шульгіна НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА ВИРІШИЛА:1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2007 "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні модифіковані полімерами. Технічні умови ". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного національного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. 3. Державному дорожньому науково-дослідному інституту імені М.П. Шульгіна Коваль П.М. з наданням чинності зазначеного національного стандарту розробити Зміну №1 ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. Автомобільні дороги" та Зміну №1 ДБН В.2.3-5-2001 "Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів". 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В. Заступник голови науково-технічної ради М.П.Сорока