ДСТУ 4329:2004

ДСТУ 4329:2004 Магістральні трубопроводи знаки позначання трас. Загальні технічні вимоги. Правила застосовування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Магістральні трубопроводи знаки позначання трас Загальні технічні вимоги. Правила застосовування ДСТУ 4329:2004 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ «Український центр екології безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості» ВАТ «УЦЕБОПнафтогаз» та Технічний комітет України з стандартизації «НАФТОГАЗ-нормування» ТК 138 РОЗРОБНИКИ: О. Болокан; М. Григіль; М. Дрогомирецький; А. Паршин канд. техн. наук керівник розробки ; С. Петунін канд. техн. наук; В. Разладов канд. техн. наук; М. Сичов Т. Смоляк 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 р. № 181 3 Стандарт відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали Відень 1968 р. і Європейської угоди що доповнює цю Конвенцію Женева 1971 р 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 4 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 4 3 СКОРОЧЕННЯ 5 4 КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 5 5 ЗНАКИ І ТАБЛИЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 11 6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 12 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 17 8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 19 9 МАРКУВАННЯ ПАКУВАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 20 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 20 11 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ 20 Додаток А ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКІВ НА МАСШТАБНІЙ СІТЦІ 24 Додаток Б БІБЛІОГРАФІЯ 27 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ ЗНАКИ ПОЗНАЧАННЯ ТРАС Загальні технічні вимоги. Правила застосовування МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЗНАКИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРАСС Общие технические требования. Правила применения MAIN PIPELINES. MARKS OF A DESIGNATION OF General technical requirements. Rules of application Чинний від 2005-07-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Цей стандарт поширюється на знаки які застосовують для позначання трас магістральних та міжпромислових трубопроводів призначених для транспортування: газу конденсату нафти нафтопродуктів аміаку та етилену. Стандарт не поширюється на знаки що їх установлюють на загорожах наземних споруд об'єктів магістральних та міжпромислових трубопроводів. Положення цього стандарту застосовують усі суб'єкти підприємницької діяльності фізичні та юридичні особи усіх форм власності які розробляють виготовляють експлуатують знаки позначання трас та наглядають за їх застосовуванням. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі стандарти: ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы технические требования и обозначения. ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи технічні вимоги і познаки ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Загальні вимоги і методи прискорених випробовувань на стійкість до впливу кліматичних факторів ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия. Папір пакувальний бітумований і дьогтевий. Технічні умови ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия. Ящики з листових деревних матеріалів нерозбірні для вантажів масою до 200 кг. Загальні технічні умови ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия. Картон гофрований. Загальні технічні умови ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка. Джерела світла для вимірювання кольору. Типи. Технічні вимоги. Маркування ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия. Папір обгортковий. Технічні умови ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия. Риштування дощаті для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. Маркування вантажів ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. Матеріали лакофарбові. Методи визначання адгезії ГОСТ 15150-69 Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. Машини прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії умови експлуатування зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования. Колодки клемні світлотехнічні. Загальні технічні вимоги ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры. Вироби електротехнічні. Затиски що заземлюють і знаки заземлення. Конструкція і розміри ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение транспортирование временная противокоррозионная защита упаковка. Общие требования и методы испытаний. Вироби електротехнічні. Зберігання транспортування тимчасовий протикорозійний захист пакування. Загальні вимоги і методи випробовування ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні умови ГОСТ 26600-98 Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия. Знаки навігаційні внутрішніх судноплавних шляхів. Загальні технічні умови . 3 СКОРОЧЕННЯ У цьому стандарті застосовано такі скорочення: ГРС газорозподільча станція; КС компресорна станція кінцева станція для аміакопроводу ; ЛЕП лінія електропередач; МТ магістральний трубопровід; НПС нафтоперекачувальна станція; PC роздавальна станція; ГПС головний пост секціювання; СПС сателітний пост секціювання. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 4.1 Стандарт установлює п'ять груп знаків позначання трас магістральних трубопроводів: 1 попереджувальні; 2 заборонні; 3 інформаційні; 4 інформаційно-вказівні; 5 доповнювальної інформації таблички до знаків позначання трас . Групи назви номери та зображення знаків позначання трас магістральних трубопроводів наведено в таблиці 1. Зміст інформації наведено умовно . 4.2 Зображення знаків наведено у додатку А. 4.3 Літери цифри розділові знаки повинні відповідати додатку Б ДСТУ 4100. 4.4 Збільшувати зображення знаків літер цифр та ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів треба фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки. 4.5 Знаки позначання треба виготовляти чотирьох типорозмірів: І малого II середнього III великого IV дуже великого. 4.6 Типорозміри знаків залежно від умов застосовування потрібно вибирати відповідно до таблиці 2. Таблиця 1 Знаки позначання трас магістральних трубопроводів Номер групи Назва групи Назва знака Зображення і номер знака 1 Попереджувальні знаки Обережно! Магістральний трубопровід 2 Заборонні знаки Проходити заборонено Якоря кидати заборонено 3 Інформаційні знаки Магістральний трубопровід Продовження таблиці 1 Номер групи Назва групи Назва знака Зображення і номер знака 4 Інформаційно-вказівні знаки Місце розташунку трубопроводу Поворот трубопроводу ліворуч Поворот трубопроводу праворуч Місце розташунку кабелю зв'язку 5 Доповнюваль-на інформація таблички до позначальних знаків Аміак! Небезпечно для життя! Газопровід високого тиску! ! Кінець таблиці 1 Номер групи Назва групи Назва знака Зображення і номер знака 5 Доповнюваль-на інформація таблички до позначальних знаків Нафтопровід високого тиску! Охоронна зона Кілометровий покажчик Засторога про небезпеку Таблиця 2 Типорозмір знака Застосовування знака І Перетин з дорогою з шириною проїзної частини не менше ніж 6 м та залізницею II Перетин з дорогами з однією чи двома смугами руху в одному напрямку III Перетин з дорогами з трьома і більше смугами для руху в одному напрямку а також з автомагістралями IV Перетин з судноплавними ріками і каналами 4.7 Розміри зображень знаків позначання за типорозмірами повинні відповідати наведеним на рисунках 1  4 та у таблицях 3 6. Рисунок 1 Таблиця 3 Номер знака Типорозмір А мм В мм r мм С мм 1.1 І 700 10 35 70 II 900 15 45 90 III 1200 20 60 120 Рисунок 2 Таблиця 4 Номер знака Типорозмір D мм A мм B мм С мм 2.1 2.2 І 450 9 36 40 45 II 550 11 44 50 55 III 700 14 56 63 70 IV 900 18 72 81 90 Рисунок 3 Таблиця 5 Номер знака Типорозмір B мм H мм A мм r мм 4.4 І 600 450 9 9 II 700 550 11 11 III 900 700 14 14 IV 1200 900 18 18 Рисунок 4 Таблиця 6 Номер знака Типорозмір B мм Н мм А мм r мм 3.1.1 3.1.2 4.1  4.3 5.5* 5.6 І 450 600 9 9 II 550 700 11 11 III 700 900 14 14 IV 900 1200 18 18 * Висота таблички 5.5 завжди дорівнює 2Н 4.8 Розміри табличок 5.1 5.4 для позначання знаків трас треба вибирати відповідно до таблиці 7. Таблиця 7 Типорозмір знаків Відстань від знака до спостерігача м Розміри табличок для знаків В х Н мм I До 40 450 х 160 600 x 200 II До 60 550 х 200 700 х 250 III До 80 700 х 250 900 х 300 IV Понад 80 900 х 300 1200 х 350 Дозволено збільшувати висоту додаткових табличок з пояснювальним написом залежно від кількості строк напису. Додаткові таблички повинні мати сигнальний колір знака разом з яким його застосовують. 4.9 Зовнішню облямівку на знаках 1.1 2.1 2.2 наносять за рахунок звуження червоної облямівки. 4.10 Поле допуску розмірів знаконосіїв та зображень знаків не повинно перевищувати ± 5 %. 4.11 Граничні відхили габаритних розмірів знаків і табличок ± 2 %. 4.12 Номер знака складається з номера групи порядкового номера в групі порядкового номера різновиду у разі наявності розділених між собою крапками. 5 ЗНАКИ І ТАБЛИЧКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 5.1 Типорозміри знаків і висота великої літери hВ на інформаційно-вказівних та інформаційних знаках індивідуального проектування залежно від умов застосовування повинні відповідати цьому стандарту. Якщо для певних умов типорозмір знака не обумовлено треба застосовувати знаки найближчого типорозміру. 5.2 Тло знаків позначання траси нафтогазопроводів повинно бути білого кольору та жовтого кольору для знаків позначання траси магістральних аміакопроводів. 5.3 Компонувальні розміри зображень знаків і написів на них треба визначати залежно від висоти великої літери hB яку залежно від місця встановлення знака треба вибирати з ряду 100 150 200 300 400 мм. У разі використання на знаку двох розмірів шрифтів розміри облямівки знака стрілок і елементів напису а також відстані між написами потрібно визначати виходячи з більшої висоти великої літери hB . 5.4 Висота великої літери hВ на табличці 5.5 повинна дорівнювати 400 мм на знаках 3.1.1 3.1.2 4.1 4 4 табличках 5.1 5.4 5.6 100 мм або 150 мм. 5.5 Допускається дворядковий напис напис в рядку що містить більше ніж 10 елементів за елемент треба приймати: літеру цифру оголовок стрілки виконувати шрифтом що має менший розмір. Написи повинні складатися з окремих літерних площадок ширину яких наведено в таблицях 8 10. Якщо рядок містить більше ніж 10 елементів ширина літерних площадок наведена в таблицях 6 10 залежно від висоти великої літери hB 100 150 200 300 400 мм відповідно повинна бути зменшена на 5; 7 5; 10; 15 20 25 мм з кожного боку. 5.6 Ширина облямівки на знаках повинна дорівнювати 0 12hB внутрішній радіус закруглення облямівки 0 3hB. Ширина лінії що перехрещує написи на знаках 4.2 4.3 та табличці 5.5 повинна дорівнювати 0 1hВ. 5.7 Зовнішня облямівка повинна бути: блакитного кольору для магістральних газопроводів; зеленого кольору для магістральних нафтопроводів та нафтопродуктопроводів; чорного кольору для магістральних аміакопроводів; синього кольору для магістральних етиленопроводів. 5.8 Відстані від елементів знаків до рядків написів а також між рядками визначають залежно від відстані до літерної площадки літери або цифри цих рядків написів . Відстань по горизонталі між облямівкою написом числом найближчою літерою або цифрою стрілкою зображенням знаків та табличок повинна становити від 0 3 до 1 0hB Відстань по вертикалі повинна становити: між облямівкою або лінією яка розділяє написи і рядком вимірюють до великих літер від 0 3 до1 0hB; між рядками від 0 4 до 0 8hB. Габаритні розміри знака треба визначати після його компонування. 5.9 Стрілки на знаках треба виконувати відповідно до рисунка 5. Рисунок 5 На знаках 3.1.1 5.4 5.6 довжина стрілки L повинна бути завжди 2 3hB і розміщуватись стрілки повинні симетрично відносно лівої і правої облямівки. На знаках 4.1 4.3 довжину стрілок треба вибирати з компонувальних міркувань ширину стрілок дозволено зменшувати на 30% відносно стрілок основного напрямку зберігаючи пропорції задані на рисунку 5. 5.10 Власні назви на знаках треба надавати українською мовою. Найчастіше вживані на знаках слова допускається скорочувати. Скорочення слів українською мовою повинні відповідати наведеним у таблиці 11. 6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 6.1 Знаки треба виготовляти у кліматичних виконаннях У і ХЛ категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150 вимогами цього стандарту і Технічними умовами розробленими та погодженими у встановленому порядку. У місцях доступу до електрообладнання повинен бути нанесений знак електричної напруги згідно з ГОСТ 12.4.026. 6.2 Вимоги до конструкції 6.2.1 Знаки треба виготовляти з світловідбивальною поверхнею або внутрішнім освітленням. 6.2.2 Допускається виготовляти знаки як однобічні так і двобічні а також розміщувати зображення знаків на щиті прямокутної форми з білим світловідбивальним тлом у цьому разі зображення знака також повинно мати світловідбивальний ефект. Зображення знаків на яких необхідно зосереджувати увагу водіїв дозволено розміщувати на щитах з жовтим світловідбивальним тлом. Таблиця 8 Велика літера Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ мм 100 150 200 300 400 А 113 169 226 339 452 Б 102 153 204 306 408 В 102 153 204 306 408 Г 90 135 180 270 360 Ґ 90 135 180 270 360 Д 110 165 220 330 440 Е 96 144 192 288 384 Є 103 154 206 309 412 Ж 162 243 324 486 648 3 98 147 196 294 392 И 108 162 216 324 432 І 52 78 104 156 208 Ї 75 112 150 225 300 Й 108 162 216 324 432 К 109 163 218 327 436 Л 110 165 220 330 440 М 129 193 258 387 516 Н 107 160 214 321 428 О 109 163 218 327 436 П 106 159 212 318 424 Р 100 150 200 300 400 С 103 154 206 309 412 Т 99 148 198 297 396 У 101 151 202 303 404 Ф 126 189 252 378 504 X 102 153 204 306 408 Ц 110 165 220 330 440 Ч 102 153 204 306 408 Ш 144 216 288 432 576 Щ 148 222 296 444 592 Ь 98 147 196 294 392 Ю 145 217 290 435 580 Я 108 162 216 324 432 Таблиця 9 Мала літера Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ мм 100 150 200 300 400 а 86 129 172 258 344 б 91 136 182 273 363 в 87 130 174 261 358 г 75 112 150 225 300 ґ 75 112 150 225 300 д 92 138 184 276 368 е 90 135 180 270 360 є 82 123 164 246 328 ж 127 190 254 381 508 з 85 127 170 255 340 и 92 138 184 276 368 і 48 72 96 144 192 ї 49 73 98 147 196 й 92 138 184 276 368 к 90 135 180 270 360 л 90 135 180 270 360 м 105 157 210 315 420 н 90 135 180 270 360 о 90 135 180 270 360 п 90 135 180 270 360 р 94 141 188 282 376 с 88 132 176 264 352 т 78 117 156 234 312 у 84 126 168 252 336 ф 122 183 244 366 348 х 84 126 168 252 336 ц 93 139 186 279 372 ч 86 129 172 258 344 ш 122 183 244 366 488 щ 124 186 248 372 496 ь 85 127 170 255 340 ю 120 180 240 360 480 я 87 130 174 261 358 Таблиця 10 Цифри і розділові знаки Ширина літерної площадки за висоти великої літери hВ мм 100 150 200 300 400 1 58 87 116 174 232 2 89 133 178 267 356 3 88 132 176 264 352 4 91 136 182 273 364 5 89 133 178 267 356 6 91 136 182 273 364 7 84 126 168 252 336 8 91 136 182 273 364 9 90 135 180 270 360 0 93 139 186 279 372 ? 83 124 166 249 332 ! 47 70 94 141 188 № 147 220 294 441 588 65 97 130 195 260 65 97 130 195 260 " лапки 73 109 146 219 292 " лапки 73 109 146 219 292 . крапка 43 64 86 129 172 кома 43 64 86 129 172 – тире 91 136 182 273 364 - дефіс 61 91 122 183 244 ‘ апостроф ; 48 72 96 144 192 Таблиця 11 Слова Скорочення слів Слова Скорочення слів Водосховище вдсх. Метр м Головний голов. Хвилина хв. Гора г. Область обл. Долина доп. Озеро оз. Залізничний залізн. Острів о-в імені ім. Перевал пер. Канал кан. Район р-н Кілометр на годину км/год Річка р Примітка. Слова «місто» «село» «хутір» тощо та їх скорочення на знаках біля назви населеного пункту не зазначають. 6.2.3 Конструкція знаків із внутрішнім освітленням повинна забезпечувати легкий доступ до елементів знака які необхідно чистити чи замінювати і місць електричних з'єднань. 6.2.4 Всі деталі і складові частини знаків повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисний покрив. Покрив повинен відповідати вимогам ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.401. 6.2.5 Корпус і зворотний бік знака а також усі елементи кріплення та стояк повинні бути сірого кольору. 6.2.6 Конструкція знаків із внутрішнім освітленням повинна забезпечувати щільність з'єднань скла з корпусом необхідну для запобігання пошкодженням від дощу інтенсивністю 5 мм/хв. 6.3 Електротехнічні вимоги 6.3.1 Щоб приєднати знаки з внутрішнім освітленням до живильної електромережі потрібно передбачити клемну колодку типу Св-2-4 0/250 УЗ або Сов-2-4 0/250 УЗ згідно з вимогами ГОСТ 17557. Клемну колодку потрібно розміщувати усередині корпусу знака. 6.3.2 Опір ізоляції між струмовідними дротами а також між ними з'єднаними разом і заземлювальним контактом повинен бути не менший ніж 20 МОм у холодному знеструмленому стані. 6.3.3 Ізоляція між струмовідними дротами а також між ними з'єднаними разом і заземлювальним контактом повинна витримувати дослідну напругу 1500 В частотою 50 Гц без пробою або перекриття не менш ніж 1 хв. 6.3.4 Для внутрішньої електромережі освітлювальних знаків потрібно застосовувати мідний дріт перерізом не менше ніж 1 мм2 з ізоляцією розрахованою на напругу не нижчу ніж 660 В змінного струму частотою 50 Гц. 6.3.5 Для заземлювання металевих неструмовідних частин знак повинен мати контактний затискач з умовною познакою заземлення згідно з вимогами ГОСТ 21130. Болт захисного заземлення не повинен мати лакофарбового покриву. 6.4 Фотометричні характеристики 6.4.1 Яскравість елементів зображення знаків із внутрішнім освітленням повинна бути: 150 300 для білого кольору 15 35 для червоного 45 100   для жовтого 10 20 для зеленого 7 17 для синього. 6.4.2 Знаки з внутрішнім освітлюванням повинні мати рівномірний розподіл яскравості на все поле зображення. 6.4.3 Питомий коефіцієнт сили світла знаків із світловідбивальною поверхнею за умови що кут відхилу ? = 20? і кут освітлювання ? = 5° повинен бути не менший ніж: 50 для білого кольору; 35 для жовтого; 20 для оранжевого; 10 для червоного; 7 для зеленого; 2 для синього. 6.5 Колориметричні характеристики 6.5.1 Зображення знаків треба виконувати поліграфічними або іншими фарбами які забезпечують колориметричні характеристики наведені в таблиці 12. 6.5.2 Для знаків з внутрішнім освітлюванням координати кольоровості х у і коефіцієнти яскравості ? які визначено в колориметричній системі МКО [1] за джерела світла С згідно з вимогами ГОСТ 7721 повинні відповідати таблиці 12 і рисунку 6. Таблиця 12 Колір Координати кольоровості кутових точок допустимих колірних ділянок Координати кольоровості кутових точок основних колірних ділянок Коефіцієнт яскравості ? % Номери кутових точок колірних ділянок на рисунку 6 1 2 3 4 1' 2' 3' 4' Чорний Сірий Не нормують Не>3 7-25 Білий x y 0 285 0 315 0 340 0 370 0 355 0 355 0 300 0 300 0 300 0 330 0 315 0 345 0 334 0 334 0 320 0 320 >65 Червоний x y 0 517 0 334 0 654 0 346 0 710 0 290 0 540 0 300 0 537 0 327 0 567 0 327 0 567 0 307 0 537 0 307 7-15 Оранжевий x y 0 510 0 390 0 578 0 422 0 618 0 380 0 520 0 360 0 520 0 390 0 540 0 390 0 540 0 375 0 520 0 375 >12 Жовтий x y 0 452 0 471 0 488 0 511 0 540 0 460 0 495 0 432 0 476 0 474 0 500 0 474 0 500 0 454 0 476 0 454 45-65 Зелений x y 0 014 0 482 0 300 0 690 0 304 0 415 0 216 0 370 0 259 0 449 0 289 0 449 0 289 0 419 0 259 0 419 7-14 Синій x y 0 080 0 164 0 206 0 247 0 230 0 180 0 138 0 036 0 186 0 200 0 206 0 200 0 206 0 180 0 186 0 180 5-14 7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 7.1 Щоб перевірити відповідність знаків позначання трас магістральних трубопроводів вимогам цього стандарту підприємство-виробник повинно проводити приймально-здавальні і періодичні випробовування. 7.2 Обсяг випробовувань та їх періодичність треба зазначати у технічних умовах на знаки конкретних видів. Рисунок 6 8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 8.1 Випробовування треба проводити за температури повітря 25 ± 10 °С відносної вологості від 45 % до 80 % атмосферного тиску від 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. 8.2 Міцність лакофарбового покриву відповідно до 6.2.4 перевіряють згідно з ГОСТ 15140. 8.3 Відповідність вимогам 6.2.6 перевіряють таким чином: знаки встановлюють у робоче положення і спрямовують на них дрібні струмені води під тиском 203 68 кПа що падають з висоти від 1 5 м до 2 м від верхньої точки знаків під кутом 30 ± 2 ° до вертикалі і перекривають габаритні розміри знаків не менше ніж на 200 мм. Температура води від 3 °С до 20 °С. Тривалість випробовування 15 хв. Через кожні 3 хв знаки повертають навколо вертикальної осі на кут 90°. Допускають переривати випробовування на час повороту знаків; після закінчення випробовування із зовнішніх поверхонь витирають воду відкривають і оглядають знаки. Знаки вважаються такими що витримали випробовування якщо на лампах і контактах не буде виявлено крапель води. 8.4 Опір ізоляції відповідно до 6.3.2 перевіряють без ламп. Опір ізоляції потрібно вимірювати мегаомметром постійного струму напругою 500 В з похибкою ± 15 %. 8.5 Електричну міцність ізоляції відповідно до 6.3.3 перевіряють без ламп на високовольтному обладнанні змінного струму частотою 50 Гц потужністю не менше 500 Вт. Напругу підвищують плавно від нуля або від значення що не перевищує номінального до випробовувального значення протягом 20 с. Під випробовувальною напругою знаки витримують протягом 1 хв після чого напругу плавно не менше ніж за 10 с знижують до нуля. Похибка вимірювання не повинна перевищувати ± 5 %. 8.6 Щоб перевірити яскравість відповідно до 6.4.1 зображення знака розділяють на рівні ділянки квадратної форми зі стороною не більш ніж 50 мм. Яскравість вимірюють фотоелектричним фотометром у центрі кожної ділянки і визначають її середньоарифметичне значення для кожного кольору. 8.7 Рівномірність розподілу яскравості відповідно до 6.4.2 проводять для зібраних знаків в такій послідовності: для кожного кольору візуально виділяють на поверхні знака дві площадки з центрами в точках 1 і 2 найбільшим можливим перепадом яскравості розташованих на відстані 50 мм одна від одної. Схему виконання наведено на рисунку 7; Рисунок 7 вимірюють фотоелектричним фотометром значення яскравості L1 L2 Lz відповідно в точках 1 2 і z симетрично розміщеній між точками 1 і 2 і визначають рівномірність розподілу яскравості яку вважають допустимою у разі дотримання нерівності: L1 - L2 0 5Lz. 8.8 Питомий коефіцієнт сили світла відповідно до 6.4.3 перевіряють фотоелектричним методом. Для вимірювання використовують пристрої і обладнання призначені для вимірювання питомого коефіцієнта сили світла. 8.9 Вимірювання координат кольоровості X У коефіцієнта яскравості ? відповідно до 6.5.1 проводять за освітлення джерелом світла С згідно з вимогами ГОСТ 7721 під кутом 45° а спостерігання в напрямку перпендикуляра до поверхні. Дозволено контролювати колір візуально методом порівнювання за зразками кольору затвердженими в установленому порядку. 8.10 Світловідбивальний ефект відповідно до 6.2.1 наявність марковання відповідно до 6.3.5 перевіряють візуально. 9 МАРКУВАННЯ ПАКУВАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 9.1 На корпусі знака або спеціальній табличці прикріпленій до знака повинно бути нанесене марковання що містить такі відомості: товарний знак підприємства-виробника; дату виготовлення; позначання цього стандарту і технічних умов. Крім цього на знаках з внутрішнім освітленням необхідно зазначити: номінальну напругу у вольтах; кількість ламп; номінальну потужність кожної лампи Вт. 9.2 Готові знаки повинні бути обгорнуті в пакувальний згідно з ГОСТ 8273 або волого-непроникний згідно ГОСТ 515 папір і складені в дощані риштування згідно з ГОСТ 12082 або фанерні ящики згідно з ГОСТ 5959. Дозволено в обґрунтованих випадках упаковувати знаки в пакувальний картон згідно з ГОСТ 7376. Пакують знаки з внутрішнім освітленням згідно з ГОСТ 23216. 9.3 Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 14192. 9.4 У разі транспортування світловідбивальних знаків лицеві поверхні треба обгортати вощеним папером і застосовувати прокладки. Установлюють знаки у ящики тільки вертикально. 9.5 Умови зберігання і транспортування знаків для врахування впливу кліматичних факторів за групою умов збереження ОЖ4 ГОСТ 15150. Транспортують та зберігають знаки з внутрішнім освітленням згідно з ГОСТ 23216. 10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 10.1 Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність знаків вимогам цього стандарту у разі дотримання умов експлуатування транспортування і зберігання. 10.2 Гарантійний строк для знаків з внутрішнім і зовнішнім освітленням два роки а для знаків з світловідбивальною поверхнею один рік від дня введення в експлуатування. 11 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ 11.1 Загальні положення 11.1.1 Знаки позначання трас потрібно розташовувати так щоб їх добре бачили як у світлий так і у темний час доби була забезпечена зручність експлуатування і обслуговування а також було неможливе їх ненавмисне пошкодження. У цьому разі вони не повинні бути закриті будівлями спорудами знаками дорожнього руху тощо. 11.1.2 Знаки позначання трас магістральних трубопроводів на перетинах із автомобільними дорогами встановлюють управліннями власниками автомобільних доріг згідно з заявками власників трубопроводів в місцях погоджених із підрозділами Державтоінспекції МВС України. 11.1.3 Встановлювання чи демонтування знаків позначання трас магістральних трубопроводів 1.1 2.1 2.2 без узгодження з підрозділами Державтоінспекції МВС України заборонено. 11.1.4 Знаки позначання трас застосовування яких було спричинене причинами тимчасового характеру аварійно-відновні роботи капітальний ремонт реконструкція тощо потрібно установлювати на щитах жовтого кольору розміри яких повинні перевищувати розміри знака не менше ніж на 0 1 м. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасового характеру. 11.2 Загальні вимоги 11.2.1 Знаки із світловідбивальною поверхнею потрібно застосовувати на трасах магістральних трубопроводів знаки з внутрішнім освітленням на перетині трубопроводу з шосейними дорогами із стаціонарним освітленням увімкненим на весь темний час доби та водними шляхами. Знаки із світловідбивальною поверхнею можна застосовувати на перетині трубопроводу з шосейними дорогами і залізницями якщо буде забезпечено видимість знаків з відстані не менш ніж 100 м як у світлий так і в темний час доби. 11.2.2 Знаки позначання трас потрібно встановлювати на залізобетонних згідно з ГОСТ 25459 металевих або з полімерних матеріалів стовпчиках висотою від 1 5 м до 2 м над поверхнею землі на прямих дільницях у межах видимості але не рідше ніж через 1000 м і на кутах повороту трубопроводів з позначанням на них кілометражу трубопроводу і фактичної глибини залягання труби. Знаки позначання трас нафтогазопроводів установлюють на відстані 1 м справа від осі трубопроводу по напрямку транспортування продукту аміакопроводів на відстані 5 м в напрямку кабелю зв'язку якщо інше не позначено на табличці знаку. Щоб позначити траси дозволено використовувати контрольно-вимірювальні колонки пункти катодного захисту. В цих місцях разом із колонкою встановлюють залізобетонний стовпчик висотою від 1 5 м до 2 м над поверхнею землі на якому розміщують знаки позначання трас. Кілометрові стовпчики нафтогазопроводів повинні бути пофарбовані в оранжевий колір аміакопроводів чергування смуг жовтого і чорного кольору шириною 25 см. На багатониткових системах магістральних трубопроводів повинна бути позначена кожна нитка. 11.2.3 Відстань від нижнього краю знака без урахування табличок до знаків позначання до поверхні землі висота встановлення повинна становити: від 1 5 м до 2 м на трасі трубопроводу; від 1 5 м до 2 2 м у разі установлення на перетині з шосейними дорогами і залізницями. 11.2.4 Знаки не потрібно установлювати на відстані меншій ніж 1 м від проводів ЛЕП-0 4 кВ. В межах охоронної зони високовольтних ліній підвішувати знаки на тросах-розтяжках забороняється. 11.3 Попереджувальний знак 11.3.1 Попереджувальний знак застосовують для інформування учасників дорожнього руху про характер небезпеки і розташованість небезпечної ділянки дороги рух якого потребує вжиття заходів відповідно до засторог на знаках. 11.3.2 Попереджувальний знак треба встановлювати у місцях перетинання трубопроводу із автомобільними і водними шляхами на відстані від 150 м до 300 м від осі трубопроводу або від осі крайніх ниток трубопроводу на багато ниткових ділянках. 11.4 Заборонні знаки 11.4.1 Заборонні знаки застосовують щоб ввести обмеження руху. 11.4.2 Заборонні знаки потрібно установлювати безпосередньо перед ділянками трас магістральних трубопроводів на яких необхідно ввести відповідне обмеження. 11.4.3 Щоб заборонити рух усіх транспортних засобів через підземний магістральний трубопровід заглиблений менше ніж на 0 8 м встановлюють знак 3.1 «Рух заборонено» згідно з ДСТУ 4100. 11.4.4 Знак 3.35 згідно з ДСТУ 4100 встановлюють щоб заборонити стоянку транспортних засобів у межах охоронних зон магістральних трубопроводів. Дозволено разом зі знаком встановлювати таблички 5.1 5.4. 11.4.5 Знак 2.1 «Проходити заборонено» встановлюють перед входом до тунелю у разі прокладання магістрального трубопроводу в тунелях перед надземними переходами магістрального трубопроводу арочного типу а також на загорожах кранових вузлів амбарів конденсатозбірників ГРС КС НПС PC ГПС СПС тощо. 11.4.6 Знак 2.2 «Якоря кидати заборонено» встановлюють на підводних переходах через судноплавні ріки і канали. Знак встановлюють на сигнальних стовпах на віддалі від 100 м до 350 м залежно від діаметру трубопроводу вище і нижче по течії від крайніх ниток трубопроводу на обох берегах як правило у місцях що не затоплюються. Розміри сигнальних стовпчиків та порядок встановлення знаків повинні відповідати вимогам ГОСТ 26600. 11.5 Інформаційний знак Інформаційний знак встановлюють на межах обслуговування ділянок трубопроводів і застосовують для зазначення ширини охоронної зони відповідно до Правил охорони магістральних трубопроводів [2] і повідомлення про місцеперебування власника експлуатувальної організації магістрального трубопроводу. Вид знака 3.1.1 3.1.2 застосовують залежно від прийнятої на підприємстві системи розподілу меж обслуговування. 11.6 Інформаційно-вказівні знаки 11.6.1 Інформаційно-вказівні знаки застосовують для інформування про розташування трас магістральних трубопроводів і прив'язки їх до місцевості. 11.6.2 Знак 4.1 «Місце розташунку трубопроводу» потрібно застосовувати щоб позначити місця розташовування магістрального трубопроводу глибини його залягання і відстані від осі стовпчика до осі трубопроводу. 11.6.3 Знаки 4.2 «Поворот трубопроводу ліворуч» і 4.3 «Поворот трубопроводу праворуч» потрібно застосовувати щоб позначити кут повороту трубопроводу. 11.6.4 Знак 4.4 «Місце розташунку кабелю зв'язку» застосовують щоб позначити місце розташовування кабелю технологічного зв'язку магістрального трубопроводу. 11.7 Таблички доповнювальної інформації Таблички доповнювальної інформації 5.1 5.4 5.6 застосовують безпосередньо для попередження про можливу небезпеку. 11.8 Таблички до знаків позначання трас 11.8.1 Таблички до знаків позначання трас магістральних трубопроводів застосовують для уточнення обмеження дії інших знаків. Таблички потрібно застосовувати тільки разом із знаками. Розташовувати їх потрібно безпосередньо під знаком. З одним знаком допускають застосовувати не більше ніж дві таблички. 11.8.2 Таблички 5.1 5.4 «Аміак! Небезпечно для життя!» «Газопровід високого тиску!» «Вогненебезпечно. Нафтопровід високого тиску!» «Охоронна зона» потрібно застосовувати з попереджувальним і заборонними знаками а також у місцях перетинання трубопроводів з іншими надземними і підземними комунікаціями з інформаційним знаком 3.1.1 3.1.2. Розмір вказаної охоронної зони повинен відповідати Правилам охорони магістральних трубопроводів [2]. 11.8.3 Табличку 5.5 «Кілометровий покажчик» потрібно застосовувати з інформаційно- вказівними та інформаційними знаками у тому разі значення кілометражу не перехрещується . Для візуального пошуку необхідних дільниць з повітря таблички з вказаним кілометражем на кілометрових стовпчиках встановлюють з невеликим нахилом до горизонталі кут перегину таблички відносно осі симметрії повинен бути не менше ніж 120 °С чи горизонтально. 11.8.4 Табличку «Засторога про небезпеку» установлюють на підводних переходах через несудноплавні водні перешкоди щоб попередити про можливу небезпеку та проінформувати про охоронну зону магістрального трубопроводу. Табличку 5.6 установлюють на сигнальних стовпах на відстані від 100 м до 350 м залежно від діаметру трубопроводу від осі крайніх ниток трубопроводу на обох берегах як правило у місцях що не затоплюються. ДОДАТОК А обов’язковий ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКІВ НА МАСШТАБНІЙ СІТЦІ Попереджувальний знак Заборонні знаки 1.1 2.1 2.2 Інформаційний знак 3.1.1 3.1.2 Інформаційно-вказівні знаки 4.1 4.2 4.3 4.4 Знаки доповнювальної інформації 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 ДОДАТОК Б довідковий БІБЛІОГРАФІЯ 1 Публікація Міжнародної Комісії з освітлювання № 15 Е-1.3.1 1971 р. Центральне бюро МКО том 4. 2 Постанова КМУ № 1747 від 16.11.02 Правила охорони магістральних трубопроводів. УКНД 13.200 Ключові слова: закріплювання застосовування знаки класифікація магістральний міжпромисловий охоронна зона позначання попередження правила розмір таблички типорозмір траса трубопровід. ДСТУ 4329:2004 2