Лист N 3315 від 16.04.2008 р.

Лист N 3315 від 16.04.2008 р. Стосовно застосування при здійсненні органами ліцензування контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов положень Кодексу України про адміністративні правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 16.04.2008 р. N 3315 У зв'язку з надходженням до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва далі - Держкомпідприємництво запитів стосовно застосування при здійсненні органами ліцензування контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов положень Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляємо наступне. Перелік документів що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії визначено статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон про ліцензування та постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" із змінами та доповненнями . Заява про видачу ліцензії та документи що додаються до неї приймаються за описом копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи стаття 10 Закону про ліцензування . Згідно частини першої статті 19 Закону про ліцензування орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта в якій зберігаються документи що подаються суб'єктом господарювання для видачі переоформлення ліцензії видачі дублікатів ліцензії документи пов'язані із зміною даних в документах що додаються до заяви про видачу ліцензії а також копії рішень органу ліцензування про видачу переоформлення та анулювання ліцензії про видачу дублікатів ліцензії розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Слід звернути увагу що Законом  про ліцензування не встановлено обмежень щодо порядку подачі заяви та відповідних документів для одержання ліцензії. А саме заява та документи для одержання ліцензії можуть бути подані суб'єктом господарювання який має намір провадити певний вид господарської діяльності що ліцензується як особисто так і наприклад шляхом їх відправлення поштою. У зв'язку з цим на практиці виникають ситуації за яких: по-перше до органу ліцензування поштою від суб'єкта господарювання крім заяви про видачу ліцензії надходять документи серед яких наявні такі що не вимагаються для одержання ліцензії і які органом ліцензування групуються у ліцензійну справу; по-друге у ліцензійних справах згідно опису знаходяться подані особисто суб'єктом господарювання документи що не вимагаються для одержання ліцензії; по-третє у ліцензійних справах знаходяться подані особисто суб'єктом господарювання документи що не вимагаються для одержання ліцензії але опис документів відсутній. Як вбачаться з листа Міністерства юстиції України від 28.03.2008 N 1426-0-33-08-22 відповідно до статті 16612 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення встановлених законом строків для видачі ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності що підлягає ліцензуванню вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому згідно статті 10 Закону про ліцензування органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи не вказані у цьому Законі крім документів передбачених частиною п'ятою цієї статті. Таким чином сама по собі наявність у ліцензійній справі крім документів вказаних у частині першій статті 19 Закону про ліцензування інших не передбачених законодавством документів для одержання ліцензії а так само відсутність опису документів у ліцензійній справі не становлять складу правопорушення передбаченого статтею 16612 вказаного Кодексу.   Голова  К. Ващенко