Наказ N 226 від 01.10.2007 р.

Наказ N 226 від 01.10.2007 р. Про внесення змін до Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)

Про внесення змін до Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку аміакопроводів Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 226 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 р. за N 1231/14498 З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Унести до Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку аміакопроводів затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 11.01.2005 N 2 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.02.2005 за N 146/10426 такі зміни: 1.1 У пункті 3.11 слова і цифри "Типового положення про навчання з питань охорони праці затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 N 27 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541 ДНАОП 0.00-4.12-99 " замінити словами і цифрами "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 1.2 У підпункті 7.6.1 пункту 7.6 слова і цифри "Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.10.2003 N 190 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 970/8291 далі - ДНАОП 0.00-5.28-03 " замінити словами і цифрами "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 N 62 зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840". 1.3 У пункті 11.17 слова і цифри "2 жовтня 2003 року N 1544" замінити цифрами "03.07.2006 N 908". 2. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В. М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О. І.   Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду    Г. М. Суслов  ПОГОДЖЕНО:     Перший заступник Міністра промислової політики України    Д. В. Колєсніков  Заступник Міністра праці та соціальної політики України    М. Солдатенко  Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України      С. П. Бережнов  Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи        В. Бут  Голова професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України      В. С. Мойсюк  Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України        Ю. Мельников  В. о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики      С. Т. Черепков