Лист N 7782 від 12.10.2007 р.

Лист N 7782 від 12.10.2007 р. Щодо надання роз'яснень з питань ліцензування

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва Лист від 12.10.2007 р. N 7782 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 19.09.2007 N 1330 щодо надання роз'яснень з питань ліцензування та повідомляє наступне. Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Статтею 1 Закону встановлено зокрема: господарська діяльність - будь-яка діяльність у тому чисті підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з виробництвом виготовленням продукції торгівлею наданням послуг виконанням робіт; ліцензія - документ державного зразка який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відповідно до пункту 30 статті 9 Закону ліцензуванню підлягає будівельна діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж . Статтею 8 Закону передбачено що суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності що підлягає ліцензуванню відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності зазначений в статті 9 цього Закону не в повному обсязі а частково або з окремих робіт операцій послуг ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності зазначеної в ліцензії. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.11.2001 за N 939/6130 далі - Ліцензійні умови . Пунктом 1.3 передбачено що Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання які виконують види робіт визначені у додатку до Ліцензійних умов. Додатком до пункту 1.3 Ліцензійних умов визначено Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж далі - Перелік . Серед іншого у вищезазначеному Переліку серед видів робіт вказано монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем 3.02.00 монтаж внутрішніх інженерних мереж систем приладів і засобів вимірювання 3.03.00 монтаж технологічного устаткування 3.06.00 пусконалагоджувальні роботи 3.07.00 . Таким чином саме суб'єкту господарювання який має намір проваджувати господарську діяльність зазначену у пункті 30 статті 9 Закону необхідно отримати ліцензію.   В. о. Голови  К. О. Ващенко