Наказ N 1198 від 29.12.2007 р.

Наказ N 1198 від 29.12.2007 р. Про затвердження та надання чинності ВБН В.2.2-33-2007

Міністерство транспорту та зв'язку України Наказ від 29 грудня 2007 року N 1198 Про затвердження та надання чинності ВБН В.2.2-33-2007 Відповідно до ст. 15 Закону України "Про телекомунікації" з метою подальшого розвитку галузевої системи стандартизації та нормування у будівництві наказую: 1. Затвердити та надати чинності з 01.01.2008 нормативному документу ВБН В.2.2-33-2007 "Відомчі будівельні норми України "Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" далі - ВБН що додаються. 2. Із введенням у дію ВБН В.2.2-33-2007 не застосовувати на території України відомчий нормативний документ ВНТП 112-86 "Станции городских и сельских телефонных сетей" затверджений наказом Мінзв'язку СРСР від 13.08.86 N 378. 3. Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова надати ВАТ "Діпрозв'язок" один примірник ВБН В.2.2-33-2007 в паперовому вигляді та на електронному носії. 4. ВАТ "Діпрозв'язок": 4.1. Включити зазначені ВБН до реєстру системи стандартизації та нормування у будівництві галузі зв'язку України. 4.2. Надати Міністерству регіонального розвитку та будівництва України один примірник ВБН В.2.2-33-2007 для внесення до Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва. 4.3. Надати два примірники ВБН В.2.2-33-2007 Держзв'язку. 5. Державному підприємству - Український науково-дослідний інститут зв'язку включити ВБН до Інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку. 6. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації забезпечити розміщення цього наказу на Web-сайті Держзв'язку. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нетудихату Л. І.   Міністр  Й. Вінський