ДСТУ 4466-8:2005

ДСТУ 4466-8:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125

ДСТУ 4466-8:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 ISO 14520-8:2000 MOD Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» ТК 25 Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України УкрНДІПБ за участю Українського Союзу виробників протипожежної продукції та послуг УСВППП РОЗРОБНИКИ: В. Орел канд. хім. наук; М. Откідач канд. техн. наук; С. Пономарьов керівник розробки 2 ПРИНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2005 р. № 287 з 2007-01-01 3 Національний стандарт відповідає ISO 14520-8:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8: HCFC 125 extinguishant Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 крім таблиці 4 де є відхил яким передбачена можливість альтернативного вибору методу визначання мінімальної вогнегасної концентрації у разі гасіння вогнегасною речовиною HCFC 125 Ступінь відповідності – модифікований MOD Переклад з англійської en 4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ Національний вступ 4 1 Сфера застосування 6 2 Нормативні посилання 6 3 Терміни та визначення понять 7 4 Характеристики і використовування 7 4.1 Загальні положення 7 4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння в яких використовують вогнегасну речовину HCFC 125 7 5 Безпека персоналу 9 6 Проектування систем пожежогасіння 10 6.1 Щільність завантаження 10 6.2 Надлишковий тиск 10 6.3 Кількість вогнегасної речовини 11 Додаток НА Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення 12 Національний вступ Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14520-8:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 8: HCFC 125 extinguishant Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 . Технічний комітет відповідальний за цей стандарт  – ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка». Стандарт містить вимоги які відповідають чинному законодавству України. У стандарті є посилання на міжнародний стандарт МС який в Україні прийнято як національний стандарт НС : Позначення МС Позначення НС який відповідає МС Ступінь відповідності ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги ДСТУ 4466-1-1:2005 Системи газового пожежогасіння. Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги ISO 14520-1:2000 MOD Модифікований MOD До стандарту внесено такі редакційні зміни: змінено назву стандарту на «Системи газового пожежогасіння. Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125». Така зміна назви стандарту пов'язана з приведенням її у відповідність до назв чинних стандартів України; замінено «ця частина ISO 14520-8» на «цей стандарт»; долучено структурний елемент стандарту «Зміст»; змінено познаки одиниць фізичних величин: Познаки в ISO 14520-8:2000 bar % by mass cm3/mol kg/m3 m3/kg kg/I Познаки в цьому стандарті бар масова частка % см3/моль кг/м3 м3/кг кг/л Це зроблено для приведення у відповідність до вимог національної стандартизації України; до структурного елемента «Бібліографічні дані» долучено ключові слова; структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш» «Передмову» «Національний вступ» «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України; з «Передмови до ISO 14520-8» у цей «Національний вступ» взято відомості про інші частини ISO 14520 які разом із перекладом наведено нижче. ISO 14520 складається з таких частин об'єднаних загальною назвою «Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design» Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем : Part 1: General requirements Частина 1. Загальні вимоги ; Part 2: CF3I extinguishant Частина 2. Вогнегасна речовина CF3I ; Part 3: FC-2-1-8 extinguishant Частина 3. Вогнегасна речовина FC-2-1-8 ; Part 4: FC-3-1-10 extinguishant Частина 4. Вогнегасна речовина FC-3-1-10 ; Part 6: HCFC Blend A extinguishant Частина 6. Вогнегасна речовина HCFC Суміш А ; Part 7: HCFC 124 extinguishant Частина 7. Вогнегасна речовина HCFC 124 ; Part 8: HCFC 125 extinguishant Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 ; Part 9: HFC 227ea extinguishant Частина 9. Вогнегасна речовина HFC 227ea ; Part 10: HFC 23 extinguishant Частина 10. Вогнегасна речовина HFC 23 ; Part 11: HFC 236fa extinguishant Частина 11. Вогнегасна речовина HFC 236fa ; Part 12: IG-01 extinguishant Частина 12. Вогнегасна речовина IG-01 ; Part 13: IG-100 extinguishant Частина 13. Вогнегасна речовина IG-100 ; Part 14: IG-55 extinguishant Частина 14. Вогнегасна речовина IG-55 ; Part 15: IG-541 extinguishant Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541 . «Національні пояснення» «Національні примітки» та «Національний відхил» долучено безпосередньо до пунктів яких вони стосуються та виділено в тексті рамкою. Необхідно звернути увагу на те що на теперішній час розробляють проект ISO/DIS 14520-8 перегляд першої редакції ISO 14520-8:2000 у якому наведено уточнені дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини таблиця 2 мінімальних та нормативних вогнегасних концентрацій вогнегасної речовини таблиця 4 дещо змінено примітку до таблиці 3 додатково введено нову таблицю 5 тощо. Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення наведено в додатку НА. ДСТУ 4466-1:2005 ISO 14520-1:2000 MOD а також копію ISO 14520-1:2000 на які є посилання в тексті можна замовити в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ». ДСТУ 4466-8:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СИСТЕМИ ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125 СИСТЕМЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ Проектирование монтаж испытания техническое обслуживание и безопасность Часть 8. Огнетушащее вещество HCFC125 GASEOUS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS Design installation testing maintenance and safety Parts. HCFC125 extinguishant Чинний від 2007-01-01 1 Сфера застосування 1.1 У цьому стандарті наведено конкретні вимоги до систем газового пожежогасіння у яких як вогнегасну речовину використовують HCFC 125. У ньому наведено дані щодо фізичних властивостей вогнегасної речовини вимоги до системи пожежогасіння її експлуатування та убезпечування. 1.2 У цьому стандарті наведено системи пожежогасіння що працюють за номінального тиску 25 бар який створюють за допомогою азоту. Це дозволяє використовувати інші системи. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 1 бар = 105 н м-2 = 100 кПа. 2 Нормативні посилання Наведені нижче нормативні документи містять положення які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод базованих на цьому стандарті необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів. ISO 14520-1:2000 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 1: General requirements. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ ISO 14520-1:2000 Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 1. Загальні вимоги Національна примітка В Україні чинний ДСТУ 4466-1 Системи газового пожежогасіння. Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги ISO 14520-1:2000 MOD . 3 Терміни та визначення понять У цьому стандарті застосовують терміни та визначення наведені в ISO 14520-1. 4 Характеристики і використовування 4.1 Загальні положення Вогнегасна речовина HCFC 125 повинна відповідати вимогам наведеним у таблиці 1. HCFC 125 являє собою безбарвний газ що майже не має запаху та не проводить електричний струм густина якого приблизно в чотири рази більша за густину повітря. Фізичні властивості вогнегасної речовини HCFC 125 наведено в таблиці 2. Вогонь за допомогою вогнегасної речовини HCFC 125 гасять переважно за рахунок фізичного впливання. Таблиця 1 – Вимоги до вогнегасної речовини HCFC 125 Характеристика Вимога Вміст основної речовини Масова частка не менше ніж 99 6 % Кислотність Масова частка не більше ніж 3 . 10-6 Вміст води Масова частка не більше ніж 10 . 10-6 Нелеткий залишок Масова частка не більше ніж 0 01 % Каламуть або осад Невидимі Таблиця 2 – Фізичні властивості вогнегасної речовини HCFC 125 Характеристика Одиниці вимірювання Значення Молярна маса – 120 02 Точка кипіння за абсолютного тиску 1 013 бар °С -48 50 Точка замерзання °С -103 Критична температура °С 66 25 Критичний тиск бар абс. 35 95 Критичний об'єм см3/моль 210 Критична густина кг/м3 571 9 Тиск пари за 20 °С бар абс. 12 09 Густина в рідкому стані за 20 °С кг/м3 1218 0 Густина насиченої пари за 20 °С кг/м3 76 92 Питомий об'єм перегрітої пари за тиску 1 013 бар і температури 20 °С м3/кг 0 1974 Хімічна формула CF3CHF2 Хімічна назва Пентафторетан 4.2 Експлуатування систем газового пожежогасіння в яких використовують вогнегасну речовину HCFC 125 Системи газового пожежогасіння об'ємним способом у яких використовують вогнегасну речовину HCFC 125 можна використовувати для гасіння пожеж усіх класів з урахуванням обмежень наведених у розділі 4 ISO 14520-1. Необхідні кількості вогнегасної речовини в розрахунку на одиницю об'єму захищуваного приміщення за різних концентрацій наведено в таблиці 3. Їх визначено за методами наведеними у 7.6 ISO 14520-1. Таблиця 3 – Кількості вогнегасної речовини HCFC 125 необхідні для пожежогасіння об'ємним способом Температура Т °С Питомий об'єм пари S м3/кг Вимоги щодо маси вогнегасної речовини HCFC 125 в розрахунку на одиницю об'єму захищуваного простору mlV кг/м3 Нормативна концентрація для об'ємного гасіння 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 16 % -45 0 1497 0 5028 0 5809 0 6607 0 7422 0 8256 0 9109 0 9982 1 0874 1 1788 1 2724 -40 0 1534 0 4907 0 5669 0 6447 0 7243 0 8057 0 8889 0 9741 1 0612 1 1504 1 2417 -35 0 1572 0 4788 0 5532 0 6291 0 7068 0 7862 0 8675 0 9505 1 0356 1 1226 1 2117 -30 0 1608 0 4681 0 5408 0 6151 0 6910 0 7686 0 8480 0 9293 1 0124 1 0975 1 1846 -25 0 1645 0 4576 0 5286 0 6012 0 6754 0 7513 0 8290 0 9084 0 9896 1 0728 1 1579 -20 0 1682 0 4475 0 5170 0 5880 0 6606 0 7348 0 8107 0 8884 0 9678 1 0492 1 1324 -15 0 1719 0 4379 0 5059 0 5753 0 6464 0 7190 0 7933 0 8693 0 9470 1 0266 1 1081 -10 0 1755 0 4289 0 4955 0 5635 0 6331 0 7042 0 7770 0 8514 0 9276 1 0055 1 0853 -5 0 1791 0 4203 0 4855 0 5522 0 6204 0 6901 0 7614 0 8343 0 9089 0 9853 1 0635 0 0 1828 0 4118 0 4757 0 5410 0 6078 0 6761 0 7460 0 8174 0 8905 0 9654 1 0420 5 0 1864 0 4038 0 4665 0 5306 0 5961 0 6631 0 7316 0 8016 0 8733 0 9467 1 0219 10 0 1900 0 3962 0 4577 0 5205 0 5848 0 6505 0 7177 0 7864 0 8568 0 9288 1 0025 15 0 1935 0 3890 0 4494 0 5111 0 5742 0 6387 0 7047 0 7722 0 8413 0 9120 0 9844 20 0 1971 0 3819 0 4412 0 5018 0 5637 0 6271 0 6919 0 7581 0 8259 0 8953 0 9664 25 0 2007 0 3750 0 4333 0 4928 0 5536 0 6158 0 6794 0 7445 0 8111 0 8793 0 9491 30 0 2042 0 3686 0 4258 0 4843 0 5441 0 6053 0 6678 0 7318 0 7972 0 8642 0 9328 35 0 2078 0 3622 0 4185 0 4759 0 5347 0 5948 0 6562 0 7191 0 7834 0 8492 0 9166 40 0 2113 0 3562 0 4115 0 4681 0 5258 0 5849 0 6454 0 7072 0 7704 0 8352 0 9014 45 0 2149 0 3503 0 4046 0 4602 0 5170 0 5751 0 6345 0 6953 0 7575 0 8212 0 8863 50 0 2184 0 3446 0 3982 0 4528 0 5088 0 5659 0 6244 0 6842 0 7454 0 8080 0 8721 55 0 2219 0 3392 0 3919 0 4457 0 5007 0 5570 0 6145 0 6734 0 7336 0 7953 0 8584 60 0 2254 0 3339 0 3858 0 4388 0 4930 0 5483 0 6050 0 6629 0 7222 0 7829 0 8451 65 0 2289 0 3288 0 3799 0 4321 0 4854 0 5400 0 5957 0 6528 0 7112 0 7710 0 8321 70 0 2324 0 3239 0 3742 0 4256 0 4781 0 5318 0 5868 0 6430 0 7005 0 7593 0 8196 75 0 2358 0 3192 0 3688 0 4194 0 4712 0 5242 0 5783 0 6337 0 6904 0 7484 0 8078 80 0 2393 0 3145 0 3634 0 4133 0 4643 0 5165 0 5698 0 6244 0 6803 0 7374 0 7960 85 0 2428 0 3100 0 3581 0 4073 0 4576 0 5090 0 5616 0 6154 0 6705 0 7268 0 7845 90 0 2463 0 3056 0 3531 0 4015 0 4511 0 5018 0 5536 0 6067 0 6609 0 7165 0 7734 95 0 2498 0 3013 0 3481 0 3959 0 4448 0 4948 0 5459 0 5982 0 6517 0 7064 0 7625 Примітка. Цю інформацію надав виробник вогнегасної речовини «Dupont Fluoroproducts» США Вона стосується лише продукту FE-25 і може бути непридатна для інших продуктів до складу яких входить пентафторетан. Позначення: m/V – вимоги щодо маси вогнегасної речовини кг/м3 тобто маса вогнегасної речовини т у кілограмах яку потрібно подати в розрахунку на 1 м3 об'єму захищуваного простору V для досягнення в ньому зазначеної концентрації за даної температури; V – чистий об'єм захищуваного простору м3 тобто різниця між об'ємом захищуваного приміщення і об'ємом предметів непроникних для вогнегасної речовини; Т – температура °С тобто проектна температура в захищуваному приміщенні; S – питомий об'єм м3/кг питомий об'єм перегрітої пари вогнегасної речовини HCFC 125 за тиску 1 013 бар можна приблизно розрахувати за формулою S = k1 + k2 T де k1 = 0 1825 k2 = 0 0007 с – концентрація % тобто об'ємна концентрація вогнегасної речовини HCFC 125 за вказаної температури і абсолютного тиску 1 013 бар НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD термін «нормативна концентрація для об'ємного гасіння» має відповідник англійською мовою: «design concentration». Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для об'ємного гасіння n-гептану і пожеж класу А наведено у таблиці 4. Таблиця 4 – Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для об'ємного гасіння вогнегасною речовиною HCFC 125 Горюча речовина Мінімальна вогнегасна концентрація % Мінімальна нормативна концентрація для об'ємного гасіння % Гептан 8 1 10 5 Поверхневі пожежі класу Аа Немає даних Немає даних Примітка. Значення базуються на результатах визначання мінімальної вогнегасної концентрації під час гасіння гептану методом «чашкового пальника» а Див ISO 14520-1 7.5.1.3 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD термін «мінімальна вогнегасна концентрація» та «нормативна концентрація для об'ємного гасіння» мають відповідники англійською мовою: «extinguishing concentration»; «design concentration». Національний відхил. В Україні чинний ДСТУ 4466-1 Системи газового пожежогасіння Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги ISO 14520-1:2000 MOD який встановлює альтернативний метод визначання мінімальної вогнегасної концентрації. 5 Безпека персоналу Під час проектування системи пожежогасіння необхідно враховувати будь-яку небезпеку для персоналу обумовлену подаванням вогнегасної речовини HCFC 125. Потенційна небезпека може виникати внаслідок впливання: a безпосередньо вогнегасної речовини; b продуктів згоряння що утворюються під час пожежі; c продуктів розкладу вогнегасної речовини під дією вогню. Оскільки нормативна концентрація для об'ємного гасіння перевищує РСШВ LOAEL HCFC 125 треба використовувати лише для гасіння об'ємним способом у приміщеннях без постійного перебування людей. Необхідні вимоги безпеки наведено в розділі 5 ISO 14520-1. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 1 Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD термін «нормативна концентрація для об'ємного гасіння» має відповідник англійською мовою: «design concentration». 2 Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD  – РСШВ LOAEL  – рівень за якого спостерігають шкідливе впливання. Інформацію щодо токсикологічних властивостей вогнегасної речовини HCFC 125 наведено в таблиці 5. Таблиця 5 – Інформація про токсикологічні властивості вогнегасної речовини HCFC 125 Показник Значення % АЛК ALK >70 Рівень за якого не спостерігають шкідливого впливання РНСШВ NOAEL 7 5 Нижчий рівень за якого спостерігають шкідливе впливання РСШВ LOAEL 10 Примітка. АЛК – приблизне значення концентрації за якої гинуть усі пацюки в разі дії на них протягом 4 год. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 1 АЛК ALK  – абсолютна летальна концентрація. 2 Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD  – РНСШВ NOAEL  – нижчий рівень за якого не спостерігають шкідливого впливання. 6 Проектування систем пожежогасіння 6.1 Щільність завантаження Щільність завантаження резервуарів для зберігання вогнегасної речовини повинна бути така щоб за максимальної проектної температури не перевищувався тиск на який їх розраховано. Приклади наведено в таблиці 6. Таблиця 6 – Характеристики резервуарів для зберігання вогнегасної речовини HCFC 125 Характеристика Одиниці вимірювання Значення Максимальна щільність завантаження кг/м3 831 Максимальний робочий тиск у резервуарі за температури 50 °С бар 40 Надлишковий тиск за температури 20 °С бар 25 Примітка. Для встановлення співвідношень між температурою і тиском треба користуватися рисунком 1. Перевищення щільності завантаження резервуара може призвести до повного його заповнення вогнегасною речовиною яка перебуває в рідкому стані. До того ж незначне підвищення температури спричинює надзвичайне підвищення тиску у резервуарі для зберігання вогнегасної речовини що може призвести до порушення цілісності конструкції резервуара. На рисунку 1 наведено залежності між тиском і температурою для різних значень щільності завантаження. 6.2 Надлишковий тиск Надлишковий тиск у резервуарах для зберігання вогнегасної речовини треба створювати за допомогою азоту вміст вологи в якому не перевищує 0 006 % за масою до встановлення рівноважного значення 25 бар 0+5 % за температури 20 °С крім винятку – див. 1.2 . Рисунок 1 – Залежність «температура – тиск» для вогнегасної речовини HCFC 125 над якою за температури 20 °С за допомогою азоту створено надлишковий тиск 25 бар НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 0 8325 кг/л – щільність завантаження вогнегасної речовини HCFC 125. 6.3 Кількість вогнегасної речовини Кількість вогнегасної речовини повинна бути мінімально необхідна для досягнення нормативної концентрації для об'ємного гасіння в пожежонебезпечному просторі за мінімальної очікуваної температури. Цю кількість визначають відповідно до таблиці 3 за методом наведеним у 7.6 ISO 14520-1. Нормативні концентрації для об'ємного гасіння для захисту відповідних пожежонебезпечних об'єктів треба обирати відповідно до таблиці 4. У них враховано коефіцієнт безпеки відносно мінімальної вогнегасної концентрації який становить не менше ніж 1 3. Для захисту деяких пожежонебезпечних об'єктів нормативна концентрація для об'ємного гасіння може бути підвищена за погодженням із відповідним органом влади. НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ Згідно з вимогами ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD термін «мінімальна вогнегасна концентрація» та «нормативна концентрація для об'ємного гасіння» мають відповідники англійською мовою: відповідно «extinguishing concentration»; «design concentration». Додаток НА довідковий Перелік технічних відхилів та їхнє пояснення У ISO 14520-8 «Системи газового пожежогасіння. Фізичні властивості і проектування систем. Частина 8. Вогнегасна речовина HCFC 125» наведено посилання на ISO 14520-1 у частині методу визначання мінімальної вогнегасної концентрації а в ДСТУ 4466-8 наведено посилання на ДСТУ 4466-1 ISO 14520-1:2000 MOD який встановлює альтернативний метод її визначання. Пункт підпункт Модифікації Таблиця 4 – Мінімальні вогнегасні концентрації та нормативні концентрації для об'ємного гасіння вогнегасною речовиною HCFC 125 Додати В Україні чинний ДСТУ 4466-1 Системи газового пожежогасіння. Проектування монтаж випробовування технічне обслуговування та безпека. Частина 1. Загальні вимоги ISO 14520-1:2000 MOD який встановлює альтернативний метод визначання мінімальної вогнегасної концентрації. Пояснення: Доповнення зроблене в зв'язку з відсутністю на теперішній час в Україні сучасної випробовувальної бази яка повністю задовольняє вимоги ISO 14520-1. Застосовування альтернативного паралельного методу випробовування дозволить визначати цей показник із достатньою точністю достовірністю та відтворністю результатів. УКНД 13.220.10 Ключові слова: системи газового пожежогасіння загальні вимоги вогнегасна речовина HCFC 125. ДСТУ 4466-8:2005 С. 2 С. 13 ДСТУ 4466-8:2005