Лист N 6760 від 11.09.2007 р.

Лист N 6760 від 11.09.2007 р. Щодо надання роз'яснень з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА Лист від 11.09.2007 р. N 6760 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш запит від 28.08.2007 щодо надання роз'яснень з питань ліцензування господарської діяльності з медичної практики і повідомляє наступне. Закон України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон визначає види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню порядок їх ліцензування встановлює державний контроль у сфері ліцензування відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування. Відповідно до пункту 26 статті 9 Закону ліцензуванню підлягає провадження господарської діяльності з медичної практики. Статтею 1 Закону визначено зокрема: ліцензіат - суб'єкт господарювання який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності що підлягає ліцензуванню; ліцензія - документ державного зразка який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов; ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних кваліфікаційних та інших спеціальних вимог обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності що підлягають ліцензуванню; господарська діяльність - будь-яка діяльність у тому числі підприємницька юридичних осіб а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності пов'язана з виробництвом виготовленням продукції торгівлею наданням послуг виконанням робіт; суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності яка провадить господарську діяльність крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Згідно вимог статті 14 Закону ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики затверджено спільним наказом Держкомпідприємництва та МОЗУ від 16.02.2001 N 38/63 зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.2001 за N 189/5380. Відповідно до пункту 1.2 Ліцензійних умов ліцензія на здійснення медичної практики - документ державного зразка який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду діяльності з медичної практики протягом визначеного строку та за умови виконання ним Ліцензійних умов. Враховуючи вищезазначене ліцензія отримана фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності засвідчує право цієї особи на провадження певного виду господарської діяльності протягом визначеного строку та за умови виконання Ліцензійних умов.   В. о. Голови  К. О. Ващенко