Лист N 6374 від 27.08.2007 р.

Лист N 6374 від 27.08.2007 р. Про надання роз'яснень щодо необхідності отримання ліцензії для здійснення робіт, що підлягають ліцензуванню

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 27.08.2007 р. N 6374 Про надання роз'яснень Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 14.08.2007 N 36 та повідомляє наступне. Перелік видів господарської діяльності що підлягають ліцензуванню встановлено статтями 2 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" далі - Закон . Згідно статті 9 Закону ліцензуванню піддягає зокрема будівельна діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж . Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" органом ліцензування з цього виду господарської діяльності визначено Мінбуд Раду міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київську та Севастопольську міські держадміністрації. Відповідно до статті 10 Закону суб'єкт господарювання який має намір провадити певний вид господарської діяльності що ліцензується особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Документи що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії визначено статтею 10 Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 "Про затвердження переліку документів які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 р. N 112/182 затверджені Ліцензійні умови провадження будівельної діяльність вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж . Додатком до пункту 1.3 цих Ліцензійних умов визначено Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж . Зокрема відповідно до зазначеного переліку ліцензуванню підлягає технологічне проектування об'єктів металургії код виду робіт 2.07.06 . Таким чином при розгляді питання щодо необхідності отримання ліцензії для здійснення робіт про які йде мова у вашому зверненні необхідно керуватись вищезазначеними нормативно-правовими актами.   Т. в. о. Голови  Г. М. Білоус