Лист N 7998 від 23.10.2007 р.

Лист N 7998 від 23.10.2007 р. Про поширення дії ЗУ №877 на органи ДПС

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЛИСТ від 23.10.2007 р. N 7998 Про поширення дії ЗУ N 877 на органи ДПС На засіданні міжвідомчої робочої групи що відбулося 18 жовтня 2007 року представники Державної податкової служби України повідомили що Закон України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" не повинен поширюватися на органи ДПС оскільки його дія не поширюється на відносини що виникають під час здійснення заходів контролю за дотриманням бюджетного законодавства з чим Юридичний департамент Держкомпідприємництва України не може погодитися з наступних підстав. Бюджетне право України - це сукупність фінансово-правових норм що регулюють фінансові відносини які виникають у зв'язку з бюджетною діяльністю тобто утворенням розподілом та використанням коштів державного та місцевих бюджетів. Податкове право регулює відносини у сфері формування доходної частини бюджетної системи країни тобто регулює лише відносини що пов'язані з справлянням податків та зборів до бюджетів відповідного рівня встановлюючи при цьому права обов'язки та відповідальність сторін. Отже податкове та бюджетне право є окремими інститутами фінансового права з різними предметами регулювання. Пунктом 1 частини 2 статті 92 Конституції України встановлено у тому числі що виключно законами України встановлюються такі різні системи як: - бюджетна система України і Державний бюджет України; - система оподаткування податки і збори. Таким чином Конституція України поділяє закони на групи які складають бюджетне законодавство та окремо податкове законодавство. Частиною 2 статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" встановлено що дія цього Закону не поширюється на відносини що виникають під час здійснення заходів контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють органи визначені розділом V Бюджетного кодексу України а саме: Верховна Рада України; Рахункова палата України; Міністерство фінансів України; Державне казначейство України; Державна контрольно-ревізійна служба України; Верховна Рада Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Органи Державної податкової адміністрації України не наділені повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Оскільки органи Державної податкової адміністрації України не здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства Держкомпідприємництво України вважає що при здійсненні контрольних функцій органи ДПС повинні керуватися Законом України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" так як цей Закон визначає правові та організаційні засади основні принципи і порядок здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності повноваження органів державного нагляду контролю їх посадових осіб і права обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду контролю . Таким чином Закон України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" є таким що містить єдині загальні та обов'язкові для всіх контролюючих органів крім відносин на які не поширюється дія зазначеного Закону норми правила поведінки при здійсненні державного нагляду контролю та на думку Держкомпідприємництва України не зачіпає суттєвих особливостей порядків здійснення перевірок встановлених спеціальним законодавством. В. о. Голови   К. О. Ващенко