Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги 1. Метою проведення первинних періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян є виявлення хворих на алкоголізм наркоманію та токсикоманію а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 р. N 1238 1238-97-п далі - Перелік . 2. Профілактичний наркологічний огляд громадян проводиться в наркологічному закладі за місцем постійного їх проживання працівників МВС та Служби безпеки України співробітників Служби зовнішньої розвідки України - у відомчих лікувально-профілактичних закладах. Перелік наркологічних закладів державної форми власності які проводять профілактичні наркологічні огляди визначається наказами Міністерства охорони здоров'я України. Перелік наркологічних закладів комунальної форми власності які проводять профілактичні наркологічні огляди визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної республіки Крим управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій. Профілактичні наркологічні огляди громадян проведені в інших медичних закладах уважаються недійсними. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 508 z1264-07 від 30.08.2007 } 3. Головні лікарі тих наркологічних закладів яким надано право проводити профілактичні наркологічні огляди організовують роботу відділень профілактичних наркологічних оглядів створюють лікарсько-консультативні комісії вживають заходів щодо підготовки в тому числі на курсах підвищення кваліфікації лікарів-наркологів що проводять профілактичні наркологічні огляди. 4. Лікарі-наркологи що проводять профілактичні наркологічні огляди мають обов'язково пройти навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів і отримати посвідчення за формою N 146-0 відповідно до затвердженого Порядку навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів z0587-97 . Лікарі-наркологи що не пройшли відповідне навчання і не отримали посвідчень не допускаються до проведення профілактичних наркологічних оглядів. 5. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди проводяться за рахунок замовників а пільги надаються відповідно до чинного законодавства. 6. Для проходження профілактичного наркологічного огляду громадянин має подати: паспорт або документ з фотокарткою що його замінює неповнолітні - свідоцтво про народження ; документ що підтверджує оплату послуг за проведення профілактичного наркологічного огляду та документ що підтверджує право на пільги. Абзац перший пункту 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 379 z0860-05 від 27.07.2005 Профілактичний наркологічний огляд без будь-якого з вказаних вище документів не проводиться. 7. Профілактичний наркологічний огляд проводиться за програмою яка передбачає вказаний в пункті 8 мінімальний базовий обов'язковий обсяг обстежень а також індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні огляду враховуються дані про лікування громадянина в наркологічних закладах. 8. Обов'язковий обсяг обстеження включає лікарський наркологічний огляд психологічне тестування та лабораторне дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ "Тест "Аудит" та "Тест клінічного скринінгу" додатки 1 2 . Програми обстеження "Тест "Аудит" та "Тест клінічного скринінгу" за даними ВООЗ дозволяють виявити більш ніж 99% осіб хворих на алкоголізм. 9. Дані профілактичного наркологічного огляду заносяться лікарем-наркологом до медичної картки форми N 145-0. 10. Висновок про відсутність наркологічних протипоказань при профілактичному наркологічному огляді може бути винесений якщо при обстеженні за програмою "Аудит" сума балів що характеризує стан наркологічних психологічних проблем обстежуваної особи є меншою ніж 8 одиниць при обстеженні за програмою "Клінічний скринінг" сума балів що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи менше 5 одиниць а інші дані не дають підстав підозрювати наявність наркологічного захворювання. 11. Якщо при обстеженні за програмою "Аудит" сума балів що характеризує стан наркологічної психологічної проблеми обстежуваної особи дорівнює чи перевищує 8 одиниць і або у випадку коли при обстеженні за програмою "Клінічний скринінг" сума балів що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи дорівнює чи перевищує 5 одиниць і або є інші підстави підозрювати наявність наркологічного захворювання і або у разі незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду громадянин має пройти додатковий наркологічний огляд психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару. Наявність наркологічного захворювання після додаткового наркологічного огляду в умовах стаціонару засвідчує лікувально-консультативна комісія ЛКК у формі висновку ЛКК. 12. Лікарсько-консультативна комісія створюється наказом керівника наркологічного закладу не менше ніж з 3-х лікарів-наркологів з метою визначення на підставі даних стаціонарного обстеження остаточного висновку щодо наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності зазначених у Переліку. 13. Після проведення профілактичного наркологічного огляду і додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару громадянину видається сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду форма N 140-0 облікова в якому зазначається наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності зазначених у Переліку. Термін дії сертифіката визначається відповідно до п.2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів громадян що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 р. N 1238 1238-97-п . Сертифікат що підписаний лікарем-наркологом засвідчується круглою печаткою наркологічного закладу. Абзац другий пункту 13 із змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ N 14 z0154-98 від 30.01.98 14. Профілактичні наркологічні огляди не проводяться: при наявності у обстежуваної особи гострого або загостренні хронічного неінфекційного захворювання; при наявності у обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді. 15. Видача медичних карток профілактичного наркологічного огляду протоколів засідань ЛКК на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві наркологічного закладу що проводив профілактичний наркологічний огляд протягом 5 календарних років. 16. Результати профілактичного наркологічного огляду можуть бути оскаржені громадянином у порядку встановленому чинним законодавством. Додаток 1 до Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги Тест "Аудит" психологічне тестування 1. Як часто опитуваний споживає спиртні напої? U Ніколи - 0 від двох до чотирьох разів раз на місяць або рідше - 1 на місяць - 2 від двох до трьох чотири рази на тиждень разів на тиждень - 3 і частіше - 4 2. Скільки опитуваний звичайно випиває спиртного за один раз? Відповідь класифікуйте в стандартних дозах чистого етилового спирту - етанолу. Виходьте з того що така стандартна доза містить 10 г етанолу . U 1 чи 2 стандартні дози - 0 3 чи 4 стандартні дози - 1 5 чи 6 стандартних доз - 2 7 чи 8 стандартних доз - 3 10 чи більше стандартних доз - 4 3. Чи часто Він випиває по 6 "стандартних доз" за один раз? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 4. Як часто протягом останнього року Він почавши пити вже не міг зупинитись? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 5. Як часто протягом останнього року Він пив більше ніж було потрібно? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 6. Як часто протягом останнього року йому треба було випити вранці щоб привести себе до ладу "після вчорашнього"? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 7. Як часто протягом останнього року Він відчував себе винуватим чи відчував докори совісті після того як випив? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 8. Як часто протягом останнього року Він не міг пригадати що трапилось під час останнього вживання алкоголю? U ніколи - 0 рідше ніж раз на місяць - 1 щомісяця - 2 щотижня - 3 щоденно або майже щоденно - 4 9. Чи були у нього або ним були завдані комусь іншому травми внаслідок вживання алкоголю? U ні - 0 так але більше ніж рік тому - 2 так протягом останнього року - 4 10. Чи казав йому хто-небудь із родичів та друзів або лікарів чи інших медичних працівників про те що потрібно менше пити? U ні - 0 так але більше ніж рік тому - 2 так протягом останнього року - 4 Загальна сума балів: U Примітки: 1. U - кількість балів. 2. При обстеженні за програмою "Аудит" виходять з того що одна міжнародна стандартна доза алкоголю приблизно дорівнює 10 г абсолютного етилового спирту тобто 1 стандартна доза містить: 330 мл пива 100 мл вина 25 мл горілки чи коньяку. 3. Якщо загальна сума балів 8 або вища потрібне подальше поглиблене наркологічне обстеження. Додаток 2 до Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги Тест клінічного скринінгу лікарський наркологічний огляд та лабораторне обстеження 1. Травматологічний анамнез 1.1. Травми голови після повноліття: U так - 3 ні - 0 1.2. Переломи кісток після повноліття: U так - 3 ні - 0 2. Клінічне обстеження 2.1. Ін'єктування кон'юнктиви: U відсутнє - 0 помітне - 1 помірковане - 2 значне - 3 2.2. Аномальна васкуляризація шкіри: U відсутня - 0 помітна - 1 поміркована - 2 значна - 3 2.3. Тремор рук: U відсутній- 0 помітний- 1 поміркований - 2 значний - 3 2.4. Тремор язика: U відсутній - 0 помітний - 1 поміркований - 2 значний - 3 2.5. Збільшення печінки: U відсутнє - 0 помітне - 1 помірковане - 2 значне - 3 3. Лабораторне обстеження 3.1. Активність ГГТ гамма-глутамілтрансферази : U Нижня межа норми: 0 17-0 63 - для жінок 0 25-1 01 - для чоловіків = 0 Верхня межа норми: 0 64-1 10 - для жінок 1 02-1 77 - для чоловіків = 1 Вище норми: більше ніж 1 10 - для жінок і більше ніж 1 77 - для чоловіків = 3 Загальна сума балів: U Примітки: 1. U - кількість балів. 2. Клінічне обстеження за програмою "Клінічний скринінг" має за мету виявити соматичні ознаки алкогольної та наркотичної залежності і хронічного вживання одурманюючих речовин. Критерії для оцінки стану наркологічних проблем обстежуваної особи визначають в балах 0 = ознака відсутня 1 = ознака мало виражена 2 = ознака поміркована 3 = ознака виражена грунтуючись на подальших поясненнях: 2.1. Ін'єктування кон'юнктиви. Стан кон'юнктиви визначають виходячи із кількості капілярів і жовтушності склер. Обстеження краще за все проводити при денному освітленні. Для проведення обстеження пацієнт має відтягнути верхнє вічко догори а нижнє донизу. В нормі 0 склери білі не жовтушні. Показники 1-3 характеризують ступінь відхилення від норми. Аномальна капіляризація характеризується наявністю судинних елементів темно-коричневого кольору і наявністю легкого зеленкувато-жовтого забарвлення склер. 2.2. Аномальна васкуляризація шкіри. Краще за все виявляється під час обстеження обличчя та шиї. У цих ділянках часто виявляються тонкі схожі на дріт артеріоли які в цілому обумовлюють трохи червоне забарвлення шкіри. До інших ознак хронічного вживання алкоголю відноситься також наявність "гусячої шкіри" на шиї та жовтуватих плям на шкірі. 2.3. Тремор рук. Для виявлення цієї ознаки руки пацієнта мають бути витягнуті вперед і напівобернуті відносно серединної лінії а також напівзігнуті у ліктях. 2.4. Тремор язика. Язик має бути трохи але не надто далеко висунутий з рота. 2.5. Збільшення печінки. Беруться до уваги як розміри так і консистенція печінки. Збільшення характеризується тим на скільки сантиметрів печінка виходить з-під краю реберної дуги. Консистенція печінки трактується як нормальна 0 балів податлива 1 тверда 2 і дуже тверда 3 . 2.6. Активність гамма-глутамілтрансферази сироватки крові. При визначенні активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові межі норми можуть коливатися в залежності від лабораторної методики що використовується. Активність гамма-глутамілтрансферази від нижньої межі до середини норми відповідає 0 балів від середини норми до верхньої межі - 1 балу вище норми - 3 балам. 3. Якщо сума балів 5 або вища необхідне подальше поглиблене наркологічне обстеження. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З N 339 від 28.11.97 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 11 грудня 1997 р. за N 586/2390 Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів { Із змінами внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 14 z0154-98 від 30.01.98 N 124/345 z0435-00 від 05.06.2000 N 379 z0860-05 від 27.07.2005 N 508 z1264-07 від 30.08.2007 } Відповідно до статті 31 Основ законодавства України про охорону здоров'я 2801-12 статті 48 Закону України "Про дорожній рух" 3353-12 на виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238 1238-97-п пункту 18 Комплексної програми запобігання дорожньо-транспортному побутовому і дитячому травматизму іншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996-2000 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.96 N 5 5-96-п та пункту 11 розділу II Додаткових заходів щодо посилення боротьби з розповсюдженням наркоманії алкоголізму та СНІДу в Україні затверджених постановою Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України від 24.05.96 N 39-4 а також з метою вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів Н А К А З У Ю: 1. Затвердити: 1.1. Інструкцію про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги додається . 1.2. Порядок навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів z0587-97 додається . 1.3. Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння z0588-97 . 1.4. Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду z0589-97 . 1.5. Положення про медичне посвідчення водія z0590-97 . { Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 124/345 z0435-00 від 05.06.2000 } 1.6. Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів z0591-97 . 1.7. Порядок навчання медичних працівників методам проведення передрейсових післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів z0592-97 . 1.8. Форми медичної документації що додаються. 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних Київської і Севастопольської міських держадміністрацій: 2.1. До 1 січня 1998 р. визначити перелік закладів що мають право на проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів навчання лікарів-наркологів сучасним методам їх проведення медичну підготовку водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів навчання медичних працівників методам проведення передрейсових післярейсових оглядів в Автономній Республіці Крим областях мм.Києві та Севастополі і погодити його з МОЗ України. 2.2. Спільно з Науково-методичним та клініко-реабілітаційним центром з проблем хімічних залежностей МОЗ України організувати навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів і медичних працівників - методам проведення передрейсових післярейсових оглядів. 2.3. До 1 березня 1998 р. створити та забезпечити роботу комісій з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння згідно з Положенням про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння z0588-97 що додається. 3. Головному управлінню лікувально-профілактичної допомоги разом із Головним санітарно-епідеміологічним управлінням до 1 січня 1998 р. внести зміни до наказів МОЗ "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 31.03.94 N 45 z0136-94 який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 та "Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах" від 19.11.96 N 347 z0108-97 який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.97 за N 108/1912 щодо періодичності та порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238 1238-97-п . 4. Організувати виготовлення зберігання та облік бланків "Медичне посвідчення водія" форма N 0-83-0 облікова як документів суворого обліку згідно з Положенням про медичне посвідчення водія z0590-97 що додається та забезпечити ними медичні заклади що здійснюють медичні огляди водіїв. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Богатирьову Р.В. Міністр А.М.Сердюк