Лист N 25-14/751 від 08.10.2007 р.

Лист N 25-14/751 від 08.10.2007 р. Про розгляд звернення щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 08.10.2007 р. N 25-14/751 Про розгляд звернення Головне контрольно-ревізійне управління України в межах компетенції розглянуло Ваш лист від 21.08.2007 N 121/р щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек та повідомляє. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" головними завданнями державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів необоротних та інших активів правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань ефективним використанням коштів і майна станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади в державних фондах у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки а також на підприємствах і в організаціях які отримують отримували в періоді який перевіряється кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують використовували у періоді який перевіряється державне чи комунальне майно виконанням місцевих бюджетів розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому. Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту перевірки державних закупівель та інспектування. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна інших активів держави правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності функціонування системи внутрішнього контролю. Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель. Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Відповідно до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" органам ДКРС не надано право надавати роз'яснення з питань застосування зазначеного Закону та інших нормативно-правових актів що стосуються діяльності органів ДКРС. Згідно із підпунктом 16 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 N 1577 Мін'юст дає роз'яснення чинного законодавства державним органам підприємствам установам і організаціям.   Заступник Голови   О. В. Забрудський