Наказ N 233 від 08.10.2007 р.

Наказ N 233 від 08.10.2007 р. Щодо базових організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 8 жовтня 2007 року N 233 Щодо базових організацій у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування Відповідно до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва промисловості будівельних матеріалів архітектури і містобудування затвердженого наказом Держбуду від 20 листопада 2003 року N 191 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2003 року за N 1123/8444 і на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду України від 02.10.2007 р. N 60 наказую: 1. Внести зміни і доповнення до переліків нормативних документів що супроводжуються ВАТ "КиївЗНДІЕП" ВАТ "УПСК" НДІБВ НДІБК та НДІБМВ як базовими організаціями відповідно до наказу Держбуду від 23.06.2004 р. N 135 згідно з додатками 1 - 5. 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Беркуту А. В.   Міністр  В. Яцуба     Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 8 жовтня 2007 р. N 233  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до переліку нормативних документів що супроводжуються ВАТ "КиївЗНДІЕП" 1. У додатку 1 "Напрями діяльності ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" КиївЗНДІЕП до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135: 1.1 доповнити такими рядками: Позначення нормативного документа  Назва нормативного документа  Супровід / участь у супроводі  Примітка  ДБН В.2.2-15-2005  Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення  Супровід     ДБН В.2.2-16-2005  Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади  Супровід  На заміну ВСН 45-86  ДБН В.2.2-17:2006  Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення  Супровід  На заміну ВСН 62-91/ Госкомархитектуры  ДБН В.1.1-12:2006  Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах  Участь у супроводі  На заміну СНиП II-7-81*  ДБН В.2.6-31:2006  Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель  Участь у супроводі  На заміну СНиП II-3-79**  ДСТУ Б В.2.6-16-2000 ГОСТ 30109-94   Конструкції будинків і споруд. Двері дерев'яні. Методи випробувань на опір злому  Супровід     ДСТУ Б В.2.6-30:2006  Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови  Супровід     ГОСТ 10174-90  Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия  Участь у супроводі     ГОСТ 21.602-79 СТ СЭВ 3216-81   СПДС. Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи  Супровід     ГОСТ 24434-80  Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки  Участь у супроводі     ГОСТ 24992-81  Конструкции каменные. Метод определения сцепления в каменной кладке  Участь у супроводі     ГОСТ 26301-84  Приборы фрамужные для окон витрин и витражей из алюминиевых сплавов. Типы и основные размеры  Супровід     ГОСТ 26919-86  Плиты подоконные железобетонные для жилых общественных и вспомогательных зданий. Технические условия  Супровід     ГОСТ 27563-87  Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия  Участь у супроводі     ГОСТ 28786-90 СТ СЭВ 6529-88   Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов  Участь у супроводі     ВСН 9-83 / Главкиевгорстрой  Инструкция по герметизации стыков наружных стен крупнопанельных жилых зданий вулканизирующимися бутиукаучуковыми мастиками  Участь у супроводі     КДП 204-12 Укр216-92 / Держжитлокомунгосп України  Положення про авторський нагляд проектних організацій за ремонтом житлових будівель та об'єктів культурнопобутового призначення  Участь у супроводі     1.2 виключити рядки що містять такі документи: СНиП II-7-81* изд. 1991 г.  Строительство в сейсмических районах  Участь у супроводі  СНиП II-3-79**  Строительная теплотехника  Участь у супроводі  ВСН 45-86  Культурно-зрелищные учреждения  Супровід  СН 515-79  Инструкция по проектированию зданий и сооружений приспосабливаемых под лечебные учреждения  Супровід  1.3 у рядку: ДБН В.2.6-6-95  Конструкції будинків і споруд. Проектування будівництво та експлуатація будинків системи "ПЛАСТБАУ"  у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на "Супровід".   Начальник Управління технічного регулювання в будівництві     Д. Барзилович    Додаток 2 до наказу Мінрегіонбуду від 8 жовтня 2007 р. N 233  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до переліку нормативних документів що супроводжуються ВАТ "УПСК" 1. У додатку 5 "Напрями діяльності ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського" до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135: 1.1 доповнити рядками що містять такі документи: Позначення нормативного документа  Назва нормативного документа  Супровід/ участь у супроводі  Примітка  ДБН В.1.2-2:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування  Супровід     ДСТУ Б В.1.2-3:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування  Супровід  На заміну СНиП 2.01.07-85  ДБН В.1.1-12:2006  Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах  Участь у супроводі  На заміну СНиП II-7-81* изд. 1991 г.  ДБН В.2.3-14:2006  Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування  Участь у супроводі     ГОСТ 22130-86  Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия  Участь у супроводі     ГОСТ 26047-83  Конструкции строительные стальные. Условные обозначения марки   Супровід     ГОСТ 26805-86  Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия  Супровід     ГОСТ 4.252-84  СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные. Номенклатура показателей  Участь у супроводі     ВСН 141-80 / ММСС СССР  Инструкция по поставке стальных конструкций заводам металлоконструкций  Супровід     ВСН 169-80 / Минтрансстрой СССР  Инструкция по технологии механизированной и ручной сварки при заводском изготовлении конструкций мостов  Супровід     ВСН 173-70 / Минтрансстрой СССР  Технические указания по технологии навесного монтажа металлических пролетных строений  Участь у супроводі     ВСН 176-78 / Минтрансстрой СССР  Инструкция по проектированию металлических гофрированных водопропускных труб  Супровід     ВСН 188-78 / Минтрансстрой СССР  Инструкция по механической обработке сварных соединений в сварных конструкциях мостов  Супровід     ВСН 191-79 / Минтрансстрой СССР  Инструкция по машинной кислородной резке проката из углеродистой и низколегированной стали при заготовке деталей мостовых конструкций  Супровід     ВСН 446-84 / ММСС СССР  Инструкция по противокоррозийной защите стальных строительных конструкций  Супровід        Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений  Участь у супроводі     1.2 виключити рядки що містять такі документи: СНиП II-7-81* изд. 1991 г.  Строительство в сейсмических районах  СНиП 2.01.07-85  Нагрузки и воздействия  1.3 для документів: ВСН 433-82 / ММСС СССР  Инструкция по полуавтоматической сварке порошковой проволокой монтажных соединений стальных конструкций производственных зданий и сооружений  ВСН 193-81 / ММСС СССР  Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ВНИПИпромстальконструкция  у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у супроводі".   Начальник Управління технічного регулювання в будівництві    Д. Барзилович    Додаток 3 до наказу Мінрегіонбуду від 8 жовтня 2007 р. N 233  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до переліку нормативних документів що супроводжуються НДІБВ 1. У додатку 3 "Напрями діяльності Науково-дослідного інституту будівельного виробництва" НДІБВ до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135: 1.1 доповнити рядками що містять такі документи: Позначення нормативного документа  Назва нормативного документа  Супровід/ участь у супроводі  Примітка  ДБН В.1.2-4:2006  Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. інженерно-технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони   Супровід     ДБН В.2.2-14-2004 "ДСК"  Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними на заміну СНиП 2.01.05-83   Супровід     ДСТУ Б А.1.1-29-94  Мастики покрівельні гідро- і пароізоляційні та приклеювальні. Терміни та визначення  Участь у супроводі     ДСТУ Б А.1.1-45-94  Покриття лакофарбові будівельні. Терміни та визначення  Супровід     ДСТУ Б А.1.1-52-94  Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення  Участь у супроводі     ДСТУ Б А.1.1-68-95  Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення  Супровід     ДСТУ Б А.1.1-72-2000  Екологічні характеристики будівельних матеріалів. Терміни та визначення  Супровід     ДСТУ Б А.3.1-6-96  Управління організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановка на виробництво  Супровід     ДСТУ Б В.2.1-7-2000 ГОСТ 20276-99   Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості  Супровід     ДСТУ Б В.2.5-26:2005 ГОСТ 3634-99   Інженерне обладнання будинків і споруд. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови  Супровід     ДСТУ Б В.2.7-103-00 ГОСТ 30307-95   Будівельні матеріали. Мастики будівельні полімерні клеючі латексні. Технічні умови  Супровід     ДСТУ 2446-94 ГОСТ 30080-93   Верстати каменеобрізні шліфувальнополірувальні. Типи та основні параметри  Супровід     ДСТУ 2559-94 ГОСТ 30081-93   Верстати каменерозпилювальні. Типи та основні параметри  Супровід     ДСТУ 2912-94 ГОСТ 27636-95   Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Загальні технічні умови  Супровід     ДСТУ 2952-94 ГОСТ 28541-95   Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю  Супровід     ДСТУ 2973-94 ГОСТ 28122-95   Верстати каменеобробні шліфувально- полірувальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю  Супровід     ДСТУ 3227-95 ГОСТ 30174-96   Верстати каменефрезерні. Типи та основні параметри  Супровід     ДСТУ 3284-95 ГОСТ 30369-96   Верстати каменефрезерні. Загальні технічні вимоги та методи контролю  Супровід     ГОСТ 1403-83  Ломы стальные строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 21.113-88 СТ СЄВ 6073-87   Обозначения характеристик точности  Супровід     ГОСТ 12.4.059-89  Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические требования  Супровід     ГОСТ 12.4.087-84  Строительство. Каски строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 12.4.089-86  Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 12.4.107-82  Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования  Супровід     ГОСТ 21779-62 СТ СЭВ 2681-80   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски  Супровід     ГОСТ 21780-83 СТ СЭВ 3740-82   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности  Супровід     ГОСТ 23615-79 СТ СЭВ 5061-81   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности  Супровід     ГОСТ 23616-79 СТ СЭВ 4234-83   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности  Супровід     ГОСТ 26433.0-85  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положення  Супровід     ГОСТ 26433.1-85  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления  Супровід     ГОСТ 26607-85 СТ СЭВ 4416-83   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски  Супровід     ГОСТ 286-82  Трубы керамические канализационные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23404-86  Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта  Участь     ГОСТ 10174-90  Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия  Супровід     ГОСТ 7945-86  Ковши для отделочных работ. Технические условия  Супровід     ГОСТ 7948-80  Отвесы стальные строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 9416-83  Уровни строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 9533-81  Кельмы лопатки и отрезовки. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10403-80  Гладилки стальные строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10597-87  Кисти и щетки малярные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10778-83  Шпатели. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10831-87  Валики малярные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 11042-90  Молотки стальные строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 13995-78  Рустовки стальные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 14184-83  Клещи строительные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 13981-87  Формы для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия  Супровід     ГОСТ 18343-80  Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия  Супровід     ГОСТ 18957-73  Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 19259-73  Резец для резки керамических плиток. Технические условия  Супровід     ГОСТ 21778-81 СТ СЭВ 2045-79   Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения  Супровід     ГОСТ 28984-91  Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения  Супровід     ГОСТ 21807-76  Бункеры бадьи переносные вместимостью до 2 куб. м для бетонной смеси. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 23117-91  Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23421-79  Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным транспортом. Основные параметры и размеры. Технические требования  Супровід     ГОСТ 23477-79  Опалубка разборнопереставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23478-79  Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования  Супровід     ГОСТ 24258-88  Средства подмащивания. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 24259-80  Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки конструкций зданий. Классификация и общие технические требования  Супровід     ГОСТ 24316-80  Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении  Супровід     ГОСТ 25010-81  Соколы для штукатурных работ. Технические условия  Супровід     ГОСТ 25032-81  Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования  Супровід     ГОСТ 25782-90  Правила терки и полутерки. Технические условия  Супровід     ГОСТ 25878-85  Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Поддоны. Конструкция и размеры  Супровід     ГОСТ 26150-84  Материалы и изделия строительные полимерные отделочные полимерные на основе поливинилхлорида. Метод санитарнохимической оценки  Супровід     ГОСТ 26438-85  Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Методы испытаний на деформативность  Супровід     ГОСТ 26598-85  Контейнеры и средства пакетирования в строительстве. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 26887-86  Площадки и лестницы для строительномонтажных работ. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 27204-87  Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Борта. Конструкция и размеры  Супровід     ГОСТ 27321-87  Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия  Супровід     ГОСТ 27372-87  Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия  Супровід     ГОСТ 27563-87  Блоки стеновые гипсобетонные для зданий высотой до двух этажей. Технические условия  Супровід     ГОСТ 28012-89  Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 28347-89  Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Технические условия  Супровід     ГОСТ 4.224-83  СПКП. Строительство. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.228-83  СПКП. Строительство. Материалы клеящие полимерные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.251-79  СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 21.112-87 СТ СЄВ 5678-86   Подъемно-транспортное оборудование. Условные обозначения  Супровід     РСТ УССР 1682-88  Установки компрессорные воздушные передвижные сдаваемые в капитальный ремонт и выпускаемые из капитального ремонта. Общие технические требования  Супровід     РСТ УССР 1822-89  Гвозди шиферные. Технические условия  Супровід     СНиП 1.04.03-85* изд. 1991 г.  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений  Супровід     СНиП 3.01.03-84  Геодезические работы в строительстве  Супровід     СНиП 3.04.01-87  Изоляционные и отделочные покрытия  Супровід     СНиП 3.08.01-85  Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов  Супровід     ВСН 02-73 / Минэнерго СССР  Указания по проектированию противофильтрационных устройств подземного контура бетонных плотин на скальных основаниях с трещинами тектонического происхождения  Участь     ВСН 8-81 / Главкиевгорстрой  Инструкция по транспортированию длинномерных железобетонных конструкций связевого каркаса серии ИИ-04  Супровід     ВСН 9-83 / Главкиевгорстрой  Инструкция по герметизации стыков наружных стен крупнопанельных жилых зданий вулканизирующимися бутилкаучуковыми мастиками  Супровід     ВСН 26-76 / Госгражданстрой  Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах  Супровід     ВСН 35-80 / Главкиевгорстрой  Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях  Супровід     ВСН 23-89 / Минэнерго СССР  Проектирование и устройство безрулонных армируемых мастичных кровель на основе битумно-асбестовых эмульсионных мастик  Супровід     СН 441-72* изд. 1987 г.  Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий зданий и сооружений  Супровід     СН 509-78  Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники изобретений и рационализаторских предложений  Супровід     РСН 251-88 / Госстрой УССР  Сварка полиэтиленовых защитных покрытий строительных конструкций  Супровід     РСН 359-91 / Госстрой УССР  Определение прочностных и деформационных характеристик свайных фундаментов по данным испытаний свай-зондов  Супровід     РСН 323-88 / Госстрой УССР  Основные положения по организации и управлению поточным жилищно-гражданским строительством на основе непрерывного планирования  Супровід     РУ 34-03-17-82 / Минэнерго СССР  Защита от коррозии механического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений лакокрасочными покрытиями  Участь у супроводі        Правила обследования оценки технического состояния и паспортизации производственных зданий и сооружений  Супровід        Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений  Супровід        Методические рекомендации по обследованию некоторых частей зданий сооружений и их конструкций  Супровід     1.2 виключити рядок що містить такий документ: ДБН А.1.1-4-93  ССНБ. Положення про головну та базову організації по стандартизації та нормуванню  1.3 для документів: ДСТУ Б В.2.7-120-2003  Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні умови  ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94   Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань  ДСТУ Б В.2.7-84-99 ГОСТ 26589-94   Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань  ДСТУ Б В.2.7-65-97  Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація  ДСТУ Б В.2.7-69-98 ГОСТ 30459-97   Будівельні матеріали. Добавки до бетонів. Методи визначення ефективності  СНиП 2.06.14-85  Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод  ДСТУ Б В.2.7-45-96  Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови  у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у супроводі". 1.4 для документа: ДСТУ Б А.1.1-71-2000  Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Обладнання для виробництва бетонних і залізобетонних виробів. Терміни та визначення  у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на слово "Супровід".   Начальник Управління технічного регулювання в будівництві    Д. Барзилович    Додаток 4 до наказу Мінрегіонбуду від 8 жовтня 2007 р. N 233  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до переліку нормативних документів що супроводжуються НДІБК 1. У додатку 2 "Напрями діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій" НДІБК до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135: 1.1 доповнити такими рядками: Позначення нормативного документа  Назва нормативного документа  Супровід / участь у супроводі  Примітка  ДБН А.1.1-3-93  Система стандартизації та нормування у будівництві. Порядок проведення експертизи узгодження затвердження реєстрації видання та скасування нормативних документів  Супровід     ДБН В.1.1-12:2006  Захист від небезпечних геологічних процесів шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах  Супровід  На заміну СНиП II-7-81* изд. 1991 г.  ДБН В.2.6-31:2006  Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель  Супровід  На заміну СНиП II-3-79**  ДСТУ Б А.2.4-14-2005  СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання  Супровід     ДСТУ 4035-2001 ГОСТ 25380-2001   Енергозбереження. Будівлі та споруди. Методи вимірювання поверхневої густини теплових потоків та визначення коефіцієнтів теплообміну між огороджувальними конструкціями та довкіллям  Супровід     ДСТУ Б В.2.5-19-2001  інженерне обладнання будинків і споруд. Труби залізобетонні безнапірні футеровані каменелитим вкладишем. Технічні умови  Супровід     ДСТУ Б В.2.6-27:2006  Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань  Супровід     ДСТУ Б В.2.7-40-95 ГОСТ 30256-94   Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності циліндричним зондом  Супровід     ДСТУ Б В.2.7-41-95 ГОСТ 30290-94   Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем  Супровід     ДСТУ Б В.2.7-126-2006  Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови  Супровід     ГОСТ 18048-80  Кабины санитарнотехнические железобетонные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 18103-84  Установки для изготовления железобетонных объемных блоков санитарнотехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23009-78  Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения марок  Супровід     ГОСТ 27679-88 СТ СЭВ 5840-86   Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Методы лабораторных измерений шума  Супровід     ГОСТ 6482-88  Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 12586.0-83  Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 12586.1-83  Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные. Конструкция и размеры  Супровід     ГОСТ 20054-82  Трубы бетонные безнаборные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 22000-86  Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры  Супровід     ГОСТ 24983-81  Трубы железобетонные напорные. Ультразвуковой метод контроля и оценки трещиностойкости  Супровід     ГОСТ 25609-83  Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения  Супровід     ГОСТ 26819-86  Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия  Супровід     ГОСТ 4981-87  Балки перекрытий деревянные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10629-88  Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия  Супровід     ГОСТ 17625-83  Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона размеров и расположения арматуры  Супровід     ГОСТ 19804-91  Сваи железобетонные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 20425-75  Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений  Супровід     ГОСТ 22930-87  Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23899-79  Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия  Супровід     ГОСТ 23972-80  Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия        ГОСТ 24434-80  Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий зданий. Пенопласты. Метод определения усадки  Супровід     ГОСТ 24547-81  Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия  Супровід     ГОСТ 24587-81  Лотки-водовыпускники железобетонные оросительных систем. Технические условия  Супровід     ГОСТ 24694-81  Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия  Супровід     ГОСТ 25459-82  Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия  Супровід     ГОСТ 26067.0-83  Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия  Супровід     ГОСТ 26067.1-83  Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры  Супровід     ГОСТ 27019-86  Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств  Супровід     ГОСТ 28737-90  Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия  Супровід     ГОСТ 28786-90 СТ СЭВ 6529- 88   Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов  Супровід     ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88   Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности открытой и общей пористости водопоглощения  Участь у супроводі     ГОСТ 2694-78  Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия  Участь у супроводі     ГОСТ 17623-87  Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности  Супровід     ГОСТ 21718-84  Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности  Участь у супроводі     ГОСТ 23250-78  Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости  Супровід     ГОСТ 24316-80  Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении  Участь у супроводі     ГОСТ 26816-86  Плиты цементностружечные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 28570-90 СТ СЭВ 3878- 83   Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций  Супровід     ГОСТ 29167-91  Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости вязкости разрушения при статическом нагружении  Супровід     ГОСТ 4.200-78  СПКП. Строительство. Основные положения  Супровід     ГОСТ 4.201-79  СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.210-79  СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей  Участь у супроводі     ГОСТ 4.219-81  СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.251-79  СПКП. Строительство. Кровли. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.252-84  СПКП. Строительство. Здания мобильные инвентарные . Номенклатура показателей  Супровід     СНиП 2.06.06-85  Плотины бетонные и железобетонные  Супровід     СТ СЭВ 1406-78  Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования  Супровід     СТ СЭВ 5980-87  Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред  Участь у супроводі     ВСН 35-77 / Госгражданстрой  Инструкция по проектированию сборных железобетонных крыш жилых и общественных зданий  Супровід     ВСН 48-71 / Минэнерго СССР  Указания по контролю толщины защитного слоя бетона диаметра и положения арматуры в железобетонных конструкциях и сооружениях  Супровід     ВСН 49-71 / Минэнерго СССР  Ведомственные строительные нормы. Указания по определению ультразвуковым импульсным методом границ и глубины распространения трещин в массивных блоках бетонирования  Супровід     ВСН 51-71 / Минэнерго СССР  Указания по применению неразрушающих методов для контроля качества железобетонных башенных градирен  Супровід     ВСН 490-87 / ММСС СССР  Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки  Супровід     РСН 343-86 / Госстрой УССР  Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий  Супровід     РУ 34-03-17-82/ Минэнерго СССР  Руководящие указания. Защита от коррозии механического оборудования и металлоконструкций гидротехнических сооружений лакокрасочными покрытиями  Супровід     ДБН В.1.4-0.01-97  СРББ. Основні положення  Супровід     ДБН В.1.4-0.02-97  СРББ. Типові документи  Супровід     ДБН В.1.4-1.01-97  СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні  Супровід     ДБН В.1.4-2.01-97  СРББ. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва  Супровід     ДБН В.2.2-14-2004 "ДСК"  Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними на заміну СНиП 2.01.05-83   Супровід     ГОСТ 26417-85  Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в малой реверберационной камере  Супровід     1.2 виключити рядки що містять такі документи: СНиП II-3-79**  Строительная теплотехника  СНиП II-7-81* изд. 1991 г.  Строительство в сейсмических районах  1.3 для документів: ДСТУ Б В.2.6-15-99  Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови  ДСТУ Б В.2.6-23-2001 ГОСТ 23166-99   Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови  ДСТУ Б В.2.7-23-95  Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови  ДСТУ Б В.2.7-45-96  Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови  ДСТУ Б В.2.7-83-99 ГОСТ 2678-94   Будівельні матеріали. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань  ДСТУ Б В.2.7-114-2002 ГОСТ 10181-2000   Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань  СНиП 2.02.03-85  Свайные фундаменты  ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний  ГОСТ 18957-73  Тензометры для измерения линейных деформаций строительных материалов и конструкций. Общие технические условия  ГОСТ 19222-84  Арболит и изделия из него. Общие технические условия  ГОСТ 23747-88  Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия  ГОСТ 26433.0-85  Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения  ГОСТ 27751-88 СТ СЭВ 364-87   Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. ЦНИИСК им. Кучеренко  РСН 199-88 / Госстрой УССР  Инструкция по заводскому изготовлению и применению в строительстве сборных железобетонных комплексных плит покрытий отапливаемых производственных зданий  РСН 278-83 / Госстрой УССР  Инструкция по изготовлению и применению тяжелых бетонов с использованием зол шлаков и золошлаковых смесей тепловых электростанций  ДСТУ Б В.2.7-18-95  Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови  у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у супроводі"; 1.4 для документів: РСН 336-90 / Госстрой УССР  Изготовление и применение шлакощелочных вяжущих бетонов и конструкций  РСН 354-90 / Госстрой УССР  Применение шлакощелочного бетона в монолитном строительстве  СТ СЭВ 4419-83  Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения  у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на "Супровід"   Начальник Управління технічного регулювання в будівництві    Д. Барзилович    Додаток 5 до наказу Мінрегіонбуду від 8 жовтня 2007 р. N 233  ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до переліку нормативних документів що супроводжуються НДІБМВ 1. У додатку 4 "Напрями діяльності Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів" НДІБМВ до наказу Держбуду України від 23.06.2004 р. N 135: 1.1 доповнити такими рядками: Позначення нормативного документа  Назва нормативного документа  Супровід / участь у супроводі  Примітка  ДСТУ 1072-91  Засоби для побілки "Васильок" та "Зеленка". Технічні умови  Супровід     ДСТУ Б В.2.7-124-2004  Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови  Участь у супроводі  На заміну ГОСТ 25328-82  ДСТУ Б А.1.1-52-94  Матеріали будівельні. Методи визначення дисперсності в'яжучих речовин. Терміни та визначення  Участь у супроводі     ГОСТ 286-82  Трубы керамические канализационные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 2409-95 ИСО 5017-88   Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности открытой и общей пористости водопоглощения  Супровід     ГОСТ 2694-78  Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 5724-75  Линкруст  Супровід     ГОСТ 7394-85  Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия  Супровід     ГОСТ 8411-74  Трубы керамические дренажные. Технические условия  Супровід     ГОСТ 10174-90  Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия  Участь у супроводі     ГОСТ 11310-90 СТ СЭВ 6318- 88   Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний  Супровід     ГОСТ 17584-72  Муфты и соединительные детали чугунные для асбестоцементных напорных труб  Супровід     ГОСТ 21718-84  Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности  Участь у супроводі     ГОСТ 23404-86  Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей упругости и сдвига пенопласта  Участь у супроводі     ГОСТ 23732-79  Вода для бетонов и растворов. Технические условия  Супровід     ГОСТ 4.201-79  СПКП. Строительство. Материалы и изделия теплоизоляционные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.204-79  СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.210-79  СПКП. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.219-81  СПКП. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.220-82  СПКП. Строительство. Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.225-83  СПКП. Строительство. Трубы керамические канализационные и дренажные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.229-83  СПКП. Строительство. Пластики бумажнослоистые декоративные. Номенклатура показателей  Супровід     ГОСТ 4.230-83  СПКП. Строительство. Материалы отделочные и изделия облицовочные полимерные. Номенклатура показателей  Супровід     РСН 348-88 / Госстрой УССР  Устройство ячеистобетонных полов из индустриальных изделий в сельскохозяйственных производственных зданиях  Супровід     1.2 виключити рядки що містять такі документи: ГОСТ 23619-79  Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные муллитокремнеземистые стекловолокнистые. Технические условия  ГОСТ 390-96  Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия  ГОСТ 25328-82  Цемент для строительных растворов. Технические условия  1.3 для документів: ДСТУ Б А.1.1-24-94  Місцеві будівельні матеріали. Терміни та визначення  ДСТУ Б А.1.1-54-94  Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Терміни та визначення  ДСТУ Б А.1.1-55-94  Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення  ДСТУ Б А.1.1-56-94  Гірські породи для виробництва нерудних будівельних матеріалів. Терміни та визначення  ГОСТ 19279-73  Краски полимерцементные  ГОСТ 20910-90  Бетоны жаростойкие. Технические условия  ГОСТ 25214-82  Бетон силикатный плотный. Технические условия  ГОСТ 25621-83  Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования  ГОСТ 24640-91 СТ СЄВ 6824-89   Добавки для цементов. Классификация  у графі "Примітка" слово "Супровід" замінити на "Участь у супроводі"; 1.4 для документів: ДСТУ Б В.2.7-23-95  Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови  ДСТУ Б В.2.7-32-95  Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів виробів конструкцій і робіт. Технічні умови  у графі "Примітка" слова "Участь у супроводі" замінити на "Супровід".   Начальник Управління технічного регулювання в будівництві    Д. Барзилович