Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 р. N 318  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1340/14607  Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю 1. Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію далі - Держархбудінспекція затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434 пункту 10 Положення про державний архітектурно-будівельний контроль затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 N 225 для здійснення державного нагляду і контролю у сфері будівництва містобудування та архітектури Держархбудінспекція та її територіальні органи далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю можуть залучати на громадських засадах групи позаштатних громадських інспекторів далі - інспектор . 2. Організацію діяльності та керівництво інспекторами здійснює начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або його заступник відповідно до розподілу обов'язків. Безпосередньо роботою інспектора керує відповідальний державний інспектор що призначається наказом начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до плану перевірок та поставлених завдань. 3. Інспектором може бути фахівець який має вищу освіту стаж роботи у сфері будівництва містобудування та архітектури не менше 3 років та бажання здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль на громадських засадах. 4. Інспектор призначається наказом начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на термін не більше як 3 роки на підставі його заяви та рекомендації керівника підприємства установи організації далі - підприємство де він працює або від імені якої він виступає. Термін дії повноважень інспектора може бути продовжений наказом інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на такий же термін. 5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю видає інспектору посвідчення встановленого зразка із зазначенням терміну його дії додаток 1 та особистий штамп додаток 2 що підтверджують його повноваження які вилучаються після позбавлення права інспектора виконувати цю роботу. 6. Перед допуском до роботи інспектор за наказом начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю повинен пройти навчання та стажування під керівництвом державного інспектора за програмою що затверджена Держархбудінспекцією протягом не менше місяця після чого одержати інструктаж від відповідального державного інспектора інспекції державного архітектурно-будівельного контролю щодо організації своєї роботи. 7. Інспектор під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю керується Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 N 1434 Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.93 N 225 наказами і рішеннями Міністерства регіонального розвитку та будівництва наказами і рішеннями Держархбудінспекції або інспекції державного архітектурно-будівельного контролю законодавчими та іншими нормативними актами у сфері будівництва містобудування та архітектури та цим Положенням. 8. Основним завданням інспектора є здійснення спільно з посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю або за їх дорученням заходів державного архітектурно-будівельного контролю. 9. Інспектору під час виконання покладених на нього завдань надається право: 9.1. В порядку встановленому законодавством безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності; 9.2. Проводити перевірку об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності щодо додержання вимог законодавства з питань будівництва містобудування та архітектури; 9.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади підприємств установ та організацій інформацію необхідну для виконання покладених на інспектора завдань; 9.4. Надавати посадовим особам інспекції державного архітектурно-будівельного контролю пропозиції щодо необхідності вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд проведення зйомок і замірів додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів виробів і конструкцій; 9.5. Складати акт перевірки та в разі виявлення порушень нормативних вимог в галузі будівництва містобудування та архітектури вносити посадовим особам інспекції державного архітектурно-будівельного контролю пропозиції щодо складання протоколу. Акт перевірки надавати начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на розгляд; 9.6. Вносити пропозиції керівництву інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про притягнення до адміністративної відповідальності працівників винних у порушенні законодавства у сфері будівництва містобудування та архітектури; 9.7. Надавати пропозиції керівникам і посадовим особам підприємств про зупинення проведення робіт до усунення порушень; 9.8. Одержувати від замовників проектних та будівельних організацій і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції копії нормативно-технічної проектної та іншої документації необхідної для виконання покладених на інспекторів завдань. 10. За узгодженням з керівником підприємства інспектор може залучатися у свій робочий час зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи до проведення обстежень виконання доручень державного інспектора начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю а також до участі у семінарах і заняттях з навчання інспекторського складу які проводяться інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю. 11. Робота інспектора проводиться за квартальним планом який погоджується відповідальним державним інспектором та затверджується начальником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Про виконання плану та проведену роботу інспектор щомісячно звітує перед начальником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. 12. Інспектор у випадках визначених законодавством може бути включений до кадрового резерву на заміщення посад державних інспекторів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю а в разі позитивних результатів своєї роботи та сумлінної праці - до заохочення начальником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю згідно з чинним законодавством. Керівництво інспекції державного архітектурно-будівельного контролю сприяє матеріальному заохоченню інспектора за позитивні наслідки роботи через підприємство де він працює. 13. У разі якщо інспектор не виконує належним чином роботу з контролю за дотриманням законодавства та інших нормативних актів у сфері будівництва містобудування та архітектури зловживає своїм становищем або ним під час виконання своєї роботи скоєні протиправні дії Держархбудінспекція або інспекції державного архітектурно-будівельного контролю негайно позбавляє такого інспектора права виконувати роботу інспектора та вилучає у нього посвідчення і особистий штамп інспектора.   Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції    О. М. Бондаренко    Додаток 1 до Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю   Зразок посвідчення позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Перша сторінка Посвідчення позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю       Друга сторінка  назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю   Посвідчення N прізвище ім'я по батькові є позаштатним громадським інспектором державного архітектурно-будівельного контролю Начальник М. П.                                            підпис   Має право під час виконання покладених на нього завдань безперешкодного доступу до об'єктів будівництва і підприємств що виготовляють будівельні матеріали вироби і конструкції незалежно від форми власності для проведення перевірок додержання вимог законодавства з питань будівництва містобудування та архітектури одержувати від них копії потрібних документів і відомості. У разі виявлення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів у сфері будівництва містобудування та архітектури має право складати акт перевірки та вносити посадовим особам інспекції державного архітектурно-будівельного контролю пропозиції щодо складання протоколу.   Видано:   Дійсне до:      Додаток 2 до Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю  Зразок особистого штампа позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю інспекції державного архітектурно-будівельного контролю назва інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Позаштатний громадський інспектор державного архітектурно-будівельного контролю прізвище ім'я по батькові підпис   реєстраційний N     Про затвердження Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 листопада 2007 року N 318 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2007 р. за N 1340/14607 Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434 Положення про державний архітектурно-будівельний контроль затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 225 та з метою залучення досвідчених фахівців та громадськості до здійснення державного архітектурно-будівельного контролю НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю додається . 2. Начальнику Держархбудінспекції Бондаренку О. М. 2.1. У місячний термін розробити та затвердити у встановленому порядку Програму навчання та стажування позаштатних громадських інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю. 2.2. У десятиденний термін після державної реєстрації Положення про позаштатного громадського інспектора державного архітектурно-будівельного контролю забезпечити його тиражування та надсилання інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю публікацію у друкованому виданні "Вісник Держархбудінспекції" та розміщення на офіційному сайті. 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   Міністр  В. Г. Яцуба  ПОГОДЖЕНО:     В. о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва        К. Ващенко