Лист N 16/6-278 від 01.10.2007 р.

Лист N 16/6-278 від 01.10.2007 р. Щодо регулювання заходів забезпечення виконання зобов'язань

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 01.10.2007 р. N 16/6-278 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України розглянуло звернення та повідомляє. Заходи забезпечення виконання зобов'язань регулюються главою 49 Цивільного кодексу України; а також спеціальними актами законодавства присвяченими цьому питанню - законами України від 02.10.92 р. N 2654-XII "Про заставу" від 05.06.2003 р. N 898-IV "Про іпотеку" від 18.11.2003 р. N 1255-IV "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень". Відповідно до статті 3 Закону України "Про заставу" застава як вид забезпечення виконання зобов'язання має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання випливає з договору позики кредиту купівлі продажу оренди перевезення вантажу тощо відповідно до положень ст. 3 Закону України від 02.10.92 р. N 2654-XII "Про заставу" та виникає на підставі договору закону або рішення суду. Згідно зі статтею 635 Цивільного кодексу України зобов'язанням попереднього договору є вимога протягом певного строку у певний термін що є істотною умовою зазначеного договору укласти основний договір. Попередній договір обумовлює умови за якими буде укладений основний договір а не встановлює зобов'язання що випливає з основного договору. Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України для продавця за договором купівлі-продажу встановлено зобов'язання передати майно покупцеві а покупця - прийняти майно та сплатити за нього певну грошову суму. Таким чином у даному випадку підставою для укладення договору застави є договір купівлі-продажу а не попередній договір. Враховуючи вищенаведене для попереднього договору не може застосовуватися застава як вид виконання зобов'язання. Одночасно зазначаємо що застава може забезпечувати виконання будь-якої вимоги що не суперечить законодавству України відповідно до статті 3 вищевказаного Закону України "Про заставу". Так відносини між фізичними особами та суб'єктами господарювання які встановлюються внаслідок залучення коштів фізичних осіб з метою фінансування будівництва регулюються Законом України від 18.09.91 р. N 1560-XII "Про інвестиційну діяльність" Законом України від 19.06.2003 р. N 978-IV "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю". Інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням коштів залучених від фізичних осіб та юридичних осіб у тому числі в управління може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва фонди операцій з нерухомістю інститути спільного інвестування недержавні пенсійні фонди які створені та діють відповідно до законодавства а також через випуск безпроцентних цільових облігацій за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості згідно зі статтею 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".   Заступник Міністра  Ю. Соловков