Лист N 06-12091/31 від 04.10.2007 р.

Лист N 06-12091/31 від 04.10.2007 р. Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ЛИСТ від 04.10.2007 р. N 06-12091/31 Щодо Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" Витяг <...> Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" далі - Закон забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей національного багатства і навколишнього природного середовища. Закон визначає загальні правові економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України регулює відносини державних органів юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Відповідно до статті 4 Закону Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи забезпечує здійснення державного пожежного нагляду пожежної охорони населених пунктів і об'єктів координує діяльність міністерств інших центральних органів виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони. Відповідно до статті 7 Закону державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку встановлюваному Кабінетом Міністрів України. Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" встановлено що до складу державної пожежної охорони входять Державний департамент пожежної безпеки МНС територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі. Одним із основних завдань державної пожежної охорони є здійснення державного пожежного нагляду а відповідно до покладених на неї завдань - здійснює державний нагляд за виконанням міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади підприємствами установами та організаціями а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки протипожежних вимог стандартів норм і правил. Функції права та обов'язки урядового органу державного управління у сфері пожежної безпеки визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 500 "Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки". Ще одним із нормативно-правових документів що регламентує діяльність органів державного пожежного нагляду є наказ МНС від 06.02.2006 р. N 59 яким затверджено Інструкцію з організації роботи органів державного пожежного нагляду зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.04.2006 р. за N 480/12354. Крім цього інформуємо що на виконання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" Міністерством підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових перевірок" яка на сьогодні знаходиться на розгляді в Кабінеті Міністрів України. Також з метою приведення у відповідність до зазначеного вище Закону Міністерство підготувало проекти Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та направило їх на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.   Заступник Міністра  В. Романченко