Технічні правила користування крематоріями

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 176  Технічні правила користування крематоріями 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ці Технічні правила користування крематоріями далі - Правила застосовуються на діючих на території України крематоріях і призначені для удосконалення нормативно-технічної бази в сфері поховання та похоронної справи відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу". 1.2. Правила розроблені відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" та інших нормативно-правових актів та нормативних документів. 1.3. Наведені в Правилах терміни вживаються у такому значенні: • волевиявлення громадянина щодо ставлення до його тіла після смерті - бажання виражене в усній у присутності свідків або в письмовій формі завіреній в установленому законодавством порядку; • місце поховання - кладовище крематорій колумбарій або інша будівля чи споруда призначена для організації поховання померлих; • могила - місце на кладовищі у крематорії колумбарії або в іншій будівлі чи споруді призначеній для організації поховання померлих де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом; • урна з прахом - ємність призначена для збереження праху померлого; • колумбарій - сховище для урн із прахом померлих; • колумбарні ніші - спеціально обладнані місця на колумбарії для поховання урн із прахом померлих що облаштовуються в мурованих стінах або на підготовлених ландшафтних ділянках; • крематорій - спеціальна інженерна споруда з устаткуванням призначеним для спалювання трун із тілами померлих; • поховання померлого - комплекс заходів та обрядових дій які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій що не суперечать законодавству; • предмети ритуальної належності - вироби що є атрибутами поховання та облаштування могили колумбарної ніші ; • ритуальні послуги - послуги пов'язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання. Інші терміни вживаються у значеннях наведених у Законі України "Про поховання та похоронну справу". 1.4. Експлуатація крематоріїв здійснюється відповідно до санітарно-епідеміологічного і екологічного законодавства. 1.5. Пожежна безпека в крематоріях здійснюється відповідно до законодавства про пожежну безпеку. 1.6. Охорона праці в крематоріях здійснюється відповідно до законодавства про охорону праці. 2. ПОРЯДОК РОБОТИ КРЕМАТОРІЇВ 2.1. Крематорій надає ритуальні послуги з поховання померлих шляхом спалювання трун із тілами померлих далі - кремація . 2.2. Розпорядок роботи крематорію встановлюється органами місцевого самоврядування. 2.3. На в їзді до крематорію встановлюється щит з такою інформацією: • положення цих Правил; • назва юридичної особи що здійснює експлуатацію крематорію та її підпорядкованість; • адреса крематорію та номери телефонів; • режим роботи крематорію; • зображення схематичного плану колумбарію у разі його наявності на території крематорію; • назва охоронної структури що забезпечує охорону крематорію. 2.4. В'їзд до крематорію і проїзд по його території здійснюються за встановленими маршрутами. На шляху руху транспорту мають бути встановлені таблички які вказують напрямок. 2.5. Під час роботи крематорію забезпечується освітлення території доступу відвідувачів до туалету користування стоянкою для автотранспорту. 2.6. В прийомному залі крематорію у доступному для огляду місці встановлюється щит з наочною інформацією стосовно: • цих Правил; • необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості особливостей та термінів виконання; • виконавців ритуальних послуг з якими ритуальна служба уклала договори про надання послуг їх адреси телефони та режим роботи; • переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості особливостей та термінів виконання щодо кожного виконавця; • необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення або витягу з нього; • порядку утримання місць поховання; • вимог щодо утримання та охорони місць поховань; • реєстрації поховань померлих та перепоховань; • організації поховання за рахунок державного та місцевого бюджетів; • пільгового обслуговування населення витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу" підзаконних нормативно-правових актів ; • режиму роботи організації що виплачує допомогу на поховання; • книги заяв пропозицій і скарг; • режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів. 3. ПОХОВАННЯ ШЛЯХОМ КРЕМАЦІЇ 3.1. Усі громадяни мають право на поховання їхнього тіла та волевиявлення про належне ставлення до тіла після смерті. 3.2. Поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого вираженого в усній у присутності свідків або в письмовій формі завіреній в установленому законодавством порядку а також за бажанням рідних та близьких. 3.3. На підставі свідоцтва про смерть виконавець волевиявлення померлого далі - замовник згідно із Законом України "Про поховання та похоронну справу" звертається до сільського голови або ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення кремації далі - договір-замовлення не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток при наявності відповідних підстав кремація може бути проведена в день оформлення документації. 3.4. Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Вказаний строк може бути зменшений якщо труп підлягав патолого-анатомічному розтину або судово-медичному дослідженню про що повинна бути відмітка в медичній довідці. 3.5. У випадках самогубства раптової смерті з невідомих причин якщо смерть настала від тілесних пошкоджень при підозрі скоєння злочину якщо тіло померлого знайдено для кремації потрібна письмова згода органів внутрішніх справ або прокуратури. 3.6. Нерозпізнані трупи кремації не підлягають. 3.7. В документах на кремацію вказується день час і місце проведення громадянської панахиди. По прибутті процесії в крематорій замовник повинен оформити документи на кремацію для чого пред'являється договір-замовлення на кремацію свідоцтво про смерть документ що посвідчує особу замовника та у разі необхідності письмова згода органів внутрішніх справ або прокуратури. Після оформлення документів видається довідка на одержання урни з прахом. 3.8. Тіла померлих доставляються на кремацію в трунах виготовлених з горючого матеріалу. 3.9. Забороняється відкривати труну при прощанні якщо причиною смерті була інфекційна хвороба. Порядок кремації померлих від особливо небезпечних інфекцій визначається санітарно-епідеміологічним законодавством. 3.10. При доставці труни з тілом померлого із відділення зберігання при крематорії його служба за 30 хвилин до початку громадянської панахиди забезпечує оформлення залу де вона проводиться. В інших випадках зал оформлюють після прибуття траурної процесії. 3.11. Доступ рідних і близьких до тіла померлого після прощання забороняється. 3.12. Прах після кремації вміщується в спеціальну урну яка герметично закривається. На боковій поверхні урни гравірується прізвище ім'я по батькові померлого дата народження і смерті. Урни з прахом направляють в тимчасове сховище крематорію. 3.13. Поховання урни на колумбарії виконується службою крематорію протягом восьми днів після кремації в порядку її проведення до повного заповнення певної секції або стіни колумбарію з реєстрацією в спеціальному журналі. Вибір місця поховання за бажанням замовника не дозволяється. Урна може бути видана замовнику або представнику ритуальної служби через три робочі дні після кремації для захоронення в колумбаріях та родинних похованнях на інших кладовищах або для перевезення в інше місто при пред'явленні довідки на одержання праху оригіналу свідоцтва про смерть і документу що посвідчує особу. Поховання праху померлих після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення. 3.14. В колумбарії крематорію на могилі встановлюється пам'ятна плита єдиного зразка 0 25 м х 0 25 м виготовлена в майстерні крематорію з написом прізвища ім'я по батькові та дати народження і смерті. Встановлення інших плит не дозволяється. Можливе підзахоронення урн в одну колумбарну нішу якщо це дозволяє її конструкція. Поховання праху померлих після кремації здійснюється у спеціально побудованих колумбаріях чи у пристосованих для цього огороджувальних стінах кладовищ при наявності свідоцтва про смерть. 3.15. Через вісім діб після кремації замовникові при пред'явленні оригіналу свідоцтва про смерть договору-замовлення на поховання і документу що посвідчує особу видається свідоцтво про поховання в якому вказується номер ділянки секції ніші поховання урни. 3.16. Урна з прахом після її поховання може бути видана близьким померлого за їх бажанням при наявності свідоцтва про поховання оригіналу свідоцтва про смерть обґрунтованої письмової заяви і документу що посвідчує особу. Роботи по розмуровці або викопуванню урни виконуються за рахунок замовника. На звільнене місце в колумбарії може встановлюватись інша урна. 3.17. Незатребуваний прах зберігається в крематорії протягом одного року після чого підлягає похованню в спільній могилі. Вилучення урни із спільної могили не дозволяється. Намогильні споруди на спільних могилах не встановлюються. 3.18. Забороняється самовільно переобладнувати колумбарні стінки ніші для урн на колумбаріях. Роботи з ліквідації виявлених порушень виконуються за рахунок винних осіб. 3.19. Адміністрація крематорію несе відповідальність за охорону колумбаріїв розміщених на території крематорію відповідно до законодавства. 3.20. Вінки до і після проведення громадянської панахиди можуть прийматися службою крематорію на зберігання строком до трьох діб. 3.21. Встановлення вінків біля місця поховання урни забороняється. За бажанням близьких померлого вінки можуть встановлюватись на спеціальне місце з якого вони прибираються через дві доби і знищуються відповідно до Правил благоустрою затверджених органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку. 3.22. Утилізація кольорових металів після обробки праху померлого здійснюється відповідно до законодавства. 3.23. Ліквідація колумбаріїв здійснюється у встановленому законодавством порядку. 3.24. При оформленні документів на кремацію замовник повинен бути ознайомлений з переліком і вартістю ритуальних послуг які надає крематорій. 3.25. На території крематорію забороняється: • порушувати тишу і порядок роботи крематорію; • палити в не відведених для цього місцях; • їздити на автомототранспорті крім службового по території у не відведених для цього місцях; • знаходитися на території крематорію після його закриття; • знаходитися стороннім особам у виробничих приміщеннях.   Начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування    Я. А. Стеценко  МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 листопада 2007 року N 176 Про затвердження Технічних правил користування крематоріями З метою удосконалення нормативно-технічної бази в сфері поховання та похоронної справи відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" наказую: 1. Затвердити Технічні правила користування крематоріями що додаються. 2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Я. А. Стеценко довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.   Міністр  О. П. Попов