Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 178  ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів далі - Правила застосовуються на об'єктах зовнішнього освітлення населених пунктів а саме при освітленні вулиць доріг площ пішохідних переходів міських транспортних перетинань і тунелів пішохідних тунелів територій мікрорайонів а також освітлення архітектурних об'єктів і світлової реклами. 1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: • зовнішнє освітлення - освітлення вулично-дорожньої мережі житлових кварталів та масивів парків або територій будь-яких інших об'єктів через або за допомогою перетворення електричної енергії у світлову; • об'єкти зовнішнього освітлення - електричне та допоміжне обладнання і електромережі у тому числі лінії електропередач напругою до 1000 В апаратура диспетчерського зв'язку автоматика та телемеханіка що забезпечують належне функціонування згідно з державними стандартами технічними умовами та нормами вуличного об'єктного та архітектурно-декоративного освітлення; • утримання об'єктів зовнішнього освітлення - роботи пов'язані з обслуговуванням та забезпеченням належного функціонування таких об'єктів згідно державних стандартів технічних умов та норм; • світлоточка - місце перетворення електричної енергії у світлову на мережах зовнішнього освітлення; • замовник робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення - власник або балансоутримувач об'єктів зовнішнього освітлення що здійснює відбір виконавця на роботи з їх утримання або виконує функції виконавця самостійно; • виконавець робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення - організація підприємство або установа незалежно від форми власності що виконує роботи з утримання об'єктів зовнішнього освітлення має відповідне устаткування та обладнання і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України. Інші поняття що використовуються у цих Правилах вживаються у значенні які наведені у Законах України "Про благоустрій населених пунктів" "Про місцеве самоврядування України" "Про основи містобудування" "Про планування і забудову територій" "Про дорожній рух" "Про автомобільні дороги". 1.3. Утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пункті а також матеріали що використовуються при утриманні цих об'єктів мають відповідати вимогам державних стандартів технічних умов та норм затверджених у встановленому порядку. 1.4. Забезпечення утримання та належного функціонування і збереження освітлювальних приладів на територіях об'єктів благоустрою впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою. 1.5. Утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів здійснюється з урахуванням вимог Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003 р. N 154 та зареєстрованого Мін'юстом України 12 лютого 2004 р. за N 189/8788. 1.6. Експлуатація електроустановок на об'єктах зовнішнього освітлення та виконання робіт в охоронних зонах мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до законодавства. 1.7. При утриманні об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів охорона праці здійснюється відповідно до законодавства про охорону праці. 1.8. При зовнішньому освітленні населених пунктів забезпечується: • нормовані величини кількісних і якісних показників освітлювальних установок вимоги естетики та світлового дизайну; • економічність установок і раціональне використання електроенергії; • надійність роботи освітлювальних установок; • безпека обслуговуючого персоналу і населення; • зручність обслуговування і керування освітлювальними установками. 1.9. Графіки включення та виключення зовнішнього освітлення затверджують замовники робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк а також відповідно до вимог державних стандартів технічних умов та норм затверджених у встановленому порядку. 1.10. Виконавець робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення складає графік перевірки наявності непрацюючих світлоточок і огляду кабельних та повітряних ліній який погоджується із замовником таких робіт. При складанні таких графіків рекомендується перевіряти світлоточки не менше ніж 1 раз на тиждень. 1.11. Прийняття заяв від населення про світлоточки що вийшли з ладу пошкоджень електромереж освітлювальної арматури та устаткування пошкоджень руйнувань опор підвісок кронштейнів заміни дроселів та відбивачів тощо здійснюється виконавцем робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення. 1.12. При утриманні об'єктів зовнішнього освітлення необхідно забезпечити аудіозапис команд та наказів диспетчерів виконавця таких робіт. Ремонтні та аварійні бригади мають бути забезпечені засобами зв'язку із диспетчерською службою виконавця робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення а також запис команд та наказів в оперативному журналі який прошнуровується та скріплюється печаткою виконавця робіт. 1.13. Заміна непрацюючих світлоточок які були виявлені під час планових перевірок або за заявами які надійшли від виконавця робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення а також ліквідація пошкоджень електромереж освітлювальної арматури та устаткування пошкоджень руйнувань опор підвісок кронштейнів заміна дроселів та відбивачів тощо здійснюється протягом однієї доби з моменту виявлення. 1.14. Відмови у роботі зовнішніх освітлювальних обладнань пов'язані з обривом електричних дротів або пошкодженням руйнуванням опор необхідно усувати протягом доби з моменту виявлення. 1.15. Миття та протирання світильників виконавець робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення здійснює згідно з погодженим із замовником графіком виконання таких робіт. При складанні зазначеного графіка рекомендується здійснювати миття та протирання світильників не менше ніж 2 раз на рік - на початку весни та осені. 1.16. Фарбування металевих опор та арматури проводиться один раз на три роки. Очищення опор від об'яв реклам здійснюється при необхідності за дорученням замовника робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення. 1.17. Витрати пов'язані з утриманням об'єктів зовнішнього освітлення здійснюються за рахунок замовника таких робіт. 1.18. Роботи по заміні або відновленню збитих опор в наслідок дорожньо-транспортних пригод а також пов'язаних з цим робіт з ліквідації пошкоджень електромереж освітлювальної арматури та іншого устаткування на об'єктах зовнішнього освітлення виконуються за рахунок винної юридичної чи фізичної особи згідно з Порядком визначення відновної вартості об'єктів благоустрою затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 826. У разі коли не встановлена така особа роботи виконуються власником об'єкта зовнішнього освітлення за власний рахунок. 2. ОСВІТЛЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 2.1. Освітлення вулично-дорожньої мережі в населених пунктах має відповідати ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану". 2.2. Рівень освітлення доріг вулиць та площ в населених пунктах має відповідати показникам які наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Вулиці дороги та площі  Найбільша інтенсивність руху в обох напрямках тис. авт./год.   Середня яскравість покриття кд/м2 не менш ніж   Середня горизонтальна освітленість покриття лк не менше ніж  1  2  3  4  Магістральні вулиці і дороги загальноміського значення; площі головні вокзальні передмостові та багатофункціональних транспортних вузлів  Більш ніж 3  1 6  20  Більш ніж 1 - 3  1 2  20  Від 0 5 до 1  0 8  15  Менш ніж 0 5  0 6   15  Магістральні вулиці і дороги районного значення площі перед громадськими будовами та спорудами стадіонами театрами виставками торгівельними центрами колгоспними ринками та іншими місцями масового відвідування   Більш ніж 2  1 0  15  Більш ніж 1 - 2  0 8  15  Від 0 5 до 1  0 6  10  Менш ніж 0 5   0 4   10  Вулиці і дороги місцевого значення: житлові вулиці і дороги промислових та комунально-складських зон проїзди; вулиці і дороги сільських населених пунктів: головні вулиці житлові вулиці проїзди площі перед громадськими будовами та спорудами селищного значення   0 5 і більше  0 4  6  менш ніж 0 5  0 2   4  Норми середньої яскравості або середньої освітленості покриття проїзної частини в межах транспортного перехрещення в двох і більше рівнях повинно відповідати освітленню основної магістралі на якій воно розташоване. 2.3. Рівень освітлення небезпечних ділянок площ бульварів пішохідних вулиць переходів а також непроїзних частин вулиць і доріг населених пунктів має відповідати показникам які наведені у таблиці 2. Таблиця 2 Освітлювальні об'єкти  Середня освітленість горизонтальної поверхні не менш ніж лк  1  2  Місця концентрації ДТП та аварійно-небезпечні ділянки в населених пунктах  20  Перехрестя   20  Тротуари що відділені від проїзної частини  4  Посадочні майданчики маршрутних транспортних засобів   20  Пішохідні містки   10  Наземні пішохідні переходи   20  Автостоянки  4  Підземні пішохідні переходи   40  Пішохідні вулиці   10  Пішохідні доріжки бульварів та скверів що прилягають до вулиць  6  2.4. Середня горизонтальна освітленість відособленого трамвайного полотна повинна бути 4 лк. Норма освітлення трамвайного полотна яке розташоване на проїзній частині вулиці повинна відповідати нормі освітлення вулиці. 2.5. Вмикання зовнішніх освітлювальних установок слід здійснювати у вечірні сутінки у разі зниження рівня природного освітлення до 20 лк вимикання - у ранішні сутінки у разі підвищення природного освітлення до 10 лк. 2.6. Рівень освітлення тунелів повинен відповідати показникам які наведені у таблиці 3. Таблиця 3 Режим освітлення  Середня горизонтальна освітленість лк не менш ніж на відстані від початку і заднього порталу м не менш ніж  5  25  50  75  100  125 і більше  1  2  3  4  5  6  7  Денний для тунелів довжиною                    до 100 м  1000  750  500  200  60  -  понад 100 м  1000  750  500  300  150  60  Вечірній та нічний  60  60  60  60  60  60  Для тунелів довжиною до 60 м з прямолінійною трасою штучне освітлення повинно відповідати нормам для вечірнього і нічного режимів освітлення. 2.7. Зміну режимів освітлення транспортних тунелів з денного на нічний і навпаки слід проводити у разі досягнення рівня природного освітлення 100 лк. 2.8. Середня горизонтальна освітленість проїздів під шляхопроводами та мостами в темну пору доби повинна бути не менше 30 лк. 2.9. Частка діючих світильників як у сутінковому так і у нічному режимах освітлення повинна становити не менше ніж 95 %. У цьому разі не дозволяється розташування двох чи більше непрацюючих світильників підряд. 2.10. На вулицях з інтенсивністю руху пішоходів більше ніж 40 чол./год. а транспортних засобів в обох напрямках - понад 100 авт./год. вимикання частини зовнішнього освітлення не допускається. 2.11. Час переходу зовнішнього освітлення населеного пункту на черговий режим відключення частини світильників затверджується виконавчим органом місцевого самоврядування. 2.12. У разі наявності зовнішнього освітлення на пішохідних переходах зупинках маршрутних транспортних засобів перехрестях в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод кривих в плані радіусом менше ніж 150 м в населених пунктах залізничних переїздах вимикання зовнішнього освітлення у темну пору доби не допускається. 2.13. Приєднання до мереж освітлення вулиць доріг і площ номерних знаків будинків і вітрин не допускається.   Начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування    Я. А. Стеценко  МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 листопада 2007 року N 178 Про затвердження Технічних правил утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів З метою удосконалення нормативно-технічної бази у сфері зовнішнього освітлення відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" наказую: 1. Затвердити Технічні правила утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів що додаються. 2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Я. А. Стеценко довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.   Міністр  О. П. Попов