Примірне положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 9 листопада 2007 р. N 177  Примірне положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Це Примірне положення розроблене відповідно до статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" з метою організації запровадження самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів який здійснюється сільськими селищними міськими радами та їх виконавчими органами шляхом утворення інспекцій з благоустрою населених пунктів. 1.2. Інспекції з благоустрою населених пунктів утворюються сільськими селищними міськими радами для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів виконанням Правил благоустрою території населеного пункту в тому числі організації озеленення охорони зелених насаджень і водойм створення місць відпочинку громадян утримання в належному стані закріплених за підприємствами установами організаціями територій. Рекомендується утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів як структурний підрозділ відповідного виконавчого органу сільської селищної або міської ради. 1.3. Положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту затверджується рішенням сільської селищної або міської ради. 1.4. Інспекція з благоустрою населеного пункту повинна мати відповідну матеріально-технічну базу інженерно-технічний персонал та форму одягу єдиного зразка. 1.5. У своїй діяльності інспекція з благоустрою населеного пункту керується Конституцією і законами України указами і розпорядженнями Президента України постановами Верховної Ради України постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України нормативно-правовими та нормативно-технічними актами центральних органів виконавчої влади розпорядженнями місцевих органів влади та своїм положенням. 1.6. Структура інспекції з благоустрою населеного пункту та її чисельність затверджується відповідною сільською селищною міською радою або їх виконавчими органами. Рекомендується при визначені чисельності інспекції з благоустрою населеного пункту виходити із розрахунку: 1 інспектор на кожні 10 тис. мешканців населеного пункту. 1.7. В положенні про інспекцію з благоустрою населеного пункту вказується інформація стосовно її підпорядкування та координації юридичної адреси рахунків печатків штампів та бланків інспекції механізму призначення та звільнення начальника інспекції його заступників та інших працівників інспекції. Рекомендується інспекцію з благоустрою населеного пункту підпорядкувати заступнику голови виконавчого органу сільської селищної або міської ради до компетенції якого відносяться питання житлово-комунального господарства та доручити координацію її діяльності. Начальника інспекції з благоустрою населеного пункту рекомендується призначати голові виконавчого органу сільської селищної або міської ради за поданням відповідного заступника якому вона підпорядкована. Призначення заступників начальника інспекції з благоустрою населеного пункту доцільно доручити відповідному заступнику голови виконавчого органу сільської селищної або міської ради якому вона підпорядкована за поданням начальника інспекції. Інших працівників інспекції з благоустрою населеного пункту призначає начальник інспекції. 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ 2.1. Основними завданнями інспекції з благоустрою населеного пункту є: • контроль за станом благоустрою населеного пункту; • контроль за дотриманням правил благоустрою населеного пункту; • сприяння розвитку та поліпшенню стану благоустрою населеного пункту; • притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; • профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою населеного пункту. 3. ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Інспекція з благоустрою населеного пункту відповідно до покладених на неї завдань: • проводить рейди та перевірки територій та об'єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою; • проводить рейди та перевірки додержання підприємствами установами організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; • здійснює складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності; • забезпечує подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів Правил благоустрою території населеного пункту; • вживає заходів щодо зупинення робіт які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населеного пункту; • сприяє забезпеченню чистоти і порядку в населеному пункті очищенню територій та об'єктів від побутових відходів безгосподарського майна самовільно розміщених об'єктів та елементів; • приймає участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведення робіт з будівництва ремонтів та утримання територій та об'єктів благоустрою; • здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою населеного пункту; • приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об'єктів благоустрою населеного пункту іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування підприємств установ організацій; • вносить пропозиції щодо розвитку та поліпшення стану благоустрою територій населеного пункту удосконалення Правил благоустрою території населеного пункту; • приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств установ організацій і громадян з питань що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою населеного пункту; • залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в перевірках; • приймає участь у координації діяльності та навчанні громадських інспекторів з благоустрою; • здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів; • інформує відповідні сільські селищні міські ради та їх виконавчі органи про результати рейдів та перевірок; • готує матеріали та пропозиції на засідання колегій і нарад сільських селищних міських рад та їх виконавчих органів з питань що відносяться до компетенції інспекції з благоустрою населеного пункту а також ініціює їх проведення; • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 4. ПРАВА ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ Інспекція з благоустрою населеного пункту має право: • проводить рейди та перевірки територій та об'єктів населеного пункту щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами установами організаціями громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; • складати протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності; • одержувати у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій усіх форм власності інформацію документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань; • залучати в установленому порядку громадських інспекторів з благоустрою населених пунктів фахівців підприємств установ і організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань що належать до її компетенції; • надавати допомогу підприємствам установам організаціям та громадянам у поліпшенні стану територій та об'єктів благоустрою населеного пункту щодо стану їх благоустрою; • здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою та населених пунктів; • подавати у встановленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об'єктів населеного пункту удосконалення Правил благоустрою території населеного пункту; • брати участь у межах своєї компетенції у роботі комісій що утворюються відповідними сільськими селищними міськими радами та їх виконавчими органами; • надавати інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства.   Начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування    Я. А. Стеценко  МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 листопада 2007 року N 177 Про затвердження Примірного положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту З метою впровадження статті 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" щодо утворення сільськими селищними та міськими радами інспекцій з благоустрою населених пунктів наказую: 1. Затвердити Примірне положення про інспекцію з благоустрою населеного пункту що додається. 2. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування Я. А. Стеценко довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Р. М. Крамаренка.   Міністр  О. П. Попов