Наказ N 286 від 26.10.2007 р.

Наказ N 286 від 26.10.2007 р. Про прийняття національного стандарту (ДСТУ Б В.1.1-18:2007)

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 26 жовтня 2007 року N 286 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 27 вересня 2007 року N 63 "Про проекти ДСТУ "Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість" ДСТУ "Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги" та ДСТУ "Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 квітня 2008 року ДСТУ Б В.1.1-18:2007 "Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги" розроблений НДІ пожежної безпеки МНС України. 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д. В. забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 3. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 3.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 3.3. Надати безоплатно 10 примірників типографського видання національного стандарту Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводу документа. 4. Супровід ДСТУ Б В.1.1-18:2007 "Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги" доручити НДІ пожежної безпеки МНС України Откідач М. Я. базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Мінбуду України від 28.02.2007 N 70. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. А. Соколова.   Міністр  В. Яцуба    Надруковано: