Наказ N 249 від 11.06.2008 р.

Наказ N 249 від 11.06.2008 р. Про затвердження державних будівельних норм ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України Наказ від 11 червня 2008 року N 249 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази України щодо збереження пам'яток архітектури і містобудування та на підставі рішення спільного засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України і президії Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України Експертної ради з монументальної скульптури Міністерства культури і туризму України протокол від 13.03.2008 N 2 наказую: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2009 року ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування". 2. Державному підприємству "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 2.1. забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ; 2.2. надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608; 2.3. надати безоплатно 10 примірників типографського видання ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа. 3. Супровід ДБН Б.2.2-2-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" доручити Державному підприємству "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування "НДПІмістобудування" Онищенко В. М. базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. А. Негоду.   Міністр  В. С. Куйбіда