Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями

Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 р. за N 479/15170 На виконання статті 40 Водного кодексу України статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" та відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 N 205 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2004 за N 1556/10155 з метою забезпечення впровадження науково обґрунтованого нормування технологічного використання води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями та стимулювання раціонального використання питної води в житловому фонді НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Методику розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями далі - Методика що додається. 2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства Рудий В. П. разом з Юридичним відділом Крилова І. І. подати Методику на державну реєстрацію в установленому порядку. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. М. Козленка.   Міністр О. Ю. Кучеренко ПОГОДЖЕНО:   Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва     К. О. Ващенко   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 р. N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 р. за N 479/15170 Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Методика розроблена з метою забезпечення раціонального використання питної води на утримання будинків споруд та прибудинкових територій шляхом встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води далі - ІТНВПВ житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями далі - ЖЕП . 1.2. Методика застосовується під час розроблення ІТНВПВ усіма підприємствами і організаціями України діяльність яких пов'язана з утриманням будинків споруд і прибудинкових територій незалежно від форм власності та підпорядкованості. 1.3. Методика встановлює єдиний порядок розрахунку ІТНВПВ на утримання 1 м2 загальної площі житла згідно з Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 N 76 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.08.2005 за N 927/11207 та постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 560 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій". 1.4. Методика розрахована для визначення ІТНВПВ у ЖЕП які обслуговують жилі будинки що обладнані будинковими засобами обліку води так і без таких. 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВА СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ - усі трубопроводи запірна та водорозбірна арматура на них санітарно-технічні прилади та обладнання засоби обліку та регулювання споживання води які знаходяться в межах будинку споруди та системи протипожежного захисту. ВИТРАТА ВОДИ - кількість води що протікає через живий переріз трубопроводу за одиницю часу. ВИТОКИ ВОДИ - витікання води через нещільність або пошкодження трубопроводів їх з'єднань сальників і запірних органів водопровідної арматури під дією тиску води. ІТНВПВ ЖЕП - максимально допустимі обсяги витрат води на утримання 1 м2 загальної площі житла у даному житлово-експлуатаційному підприємстві протягом року які включають усі види нормативних витрат води при обслуговуванні будинків споруд та прибудинкової території. НЕОБЛІЧЕНІ ВИТРАТИ ВОДИ - витрати води не облічені засобами обліку споживачів через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик засобів обліку у процесі експлуатації та комерційні втрати під час реалізації води за показаннями квартирних засобів обліку. КОМЕРЦІЙНІ ВТРАТИ ВОДИ - обсяги води забрані з внутрішньобудинкових систем водопостачання і не враховані квартирними засобами обліку з різних причин несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку порушення термінів їх повірки недозволений розбір води за межами квартир тощо . СТОЯК - вертикально розташований трубопровід внутрішньобудинкової розподільчої мережі водопостачання або водовідведення. ЦГВ - централізована система гарячого водопостачання. 3. РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. ІТНВПВ на утримання 1 м2 загальної площі житла протягом року включають: - технологічні витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових трубопроводів для ремонтних робіт промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення будинкових водоочисних установок наповнення внутрішніх систем опалення після випробувань під час підготовки систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період на миття сміттєкамер та сміттєзбірників прибирання місць загального користування випробування систем протипожежного водопроводу промивання дворових туалетів та використання води на допоміжних об'єктах - майстернях на утримання транспортних засобів та прибиральної техніки тощо ; - необлічені витрати води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води та комерційні втрати ; - витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників ЖЕП; - витрати води на утримання прибудинкової території на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій наповнення водою декоративних басейнів забезпечення роботи питних фонтанчиків та підготовка поверхні ковзанок . 3.2. Технологічний норматив використання питної води ЖЕП визначається за формулою   Qтехн. + Qн.о. + Qг.п. + Qутр.   ІТНВПВ = м3/м2   F   де Qтехн. - нормативні технологічні витрати води м3; Qн.о. - норматив необлічених витрат води м3; Qг.п. - витрати питної води на господарсько-питні потреби працівників ЖЕП; Qутр. - витрати води на утримання прибудинкових територій м3; F - загальна площа квартир усіх будинків що обслуговуються даним житлово-експлуатаційним підприємством м2. Технологічні витрати питної води ЖЕП розраховують за формулою Qтехн. = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7+ Q8 де Q1 - витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту м3; Q2 - витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення а також на наповнення внутрішньобудинкової системи опалення під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період м3; Q3 - витрати води на промивання будинкових водоочисних установок м3; Q4 - витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників м3; Q5 - витрати води на прибирання місць загального користування м3; Q6 - витрати води на промивання дворових туалетів м3; Q7 - витрати води на допоміжних об'єктах м3; Q8 - витрати води на випробовування систем протипожежного водопроводу. 3.2.1. Витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту визначають за формулою   ? d2сер.     Q1 = 1 25 n х N Н   4     де n - кількість стояків холодного та гарячого водопостачання у ЖЕП шт.; N - середня кількість спорожнень внутрішньобудинкової системи водопостачання на рік приймається за фактичною кількістю спорожнень за попередній рік але не більше 50 шт.; 1 25 - коефіцієнт який враховує ємність внутрішньоквартирних трубопроводів; dсер. - середній діаметр стояків м; Н - середня висота стояків м. 3.2.2. Витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання та опалення а також на наповнення та промивання внутрішньобудинкової системи опалення під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період визначають за формулою Q2 = 3 Vхгв + Vоп. де Vхгв - ємність трубопроводів і баків систем холодного та гарячого водопостачання м3; Vоп. - ємність внутрішньобудинкових систем опалення м3. Промивання проводиться триразовим заповненням і спорожненням систем . 3.2.3. Витрати води на промивання будинкових водоочисних установок визначають за формулою Q3 = q х n де q - витрати води на одне промивання установки м3; n - нормативна кількість промивань на рік за регламентами утримання або паспортами установок. 3.2.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників визначають за формулою Q4 = 12 х 0 05 Nк + 48 х 0 02 Nзб. де Nк Nзб. - кількість сміттєкамер та сміттєзбірників у ЖЕП; 0 05 і 0 02 - витрати води на одну операцію м3; 12 і 48 - кількість відповідних операцій за рік згідно з пунктами 17 - 21 таблиці додатка 3 до Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу зайнятих утриманням житлового фонду затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 04.08.97 N 59 далі - Типові норми . 3.2.5. Витрати води на прибирання місць загального користування розраховують за формулою Q5 = 24 х 0 4 х Fмзк. : 1000 де 0 4 - норма витрати води на одне прибирання л/м2; Fмзк. - загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у будинках ЖЕП м2; 24 - річна кількість операцій згідно з табл. 44 додатка Б Типових норм. 3.2.6. Витрати води на промивання дворових туалетів розраховують за формулою: Q6 = 50 х 0 05 х Nдв.т. де 50 - кількість тижнів у році; 0 05 - витрати води на промивання одного дворового туалету м3; Nдв.т. - кількість дворових туалетів у ЖЕП. 3.2.7. Витрати води на допоміжних об'єктах Q7 розраховують за відповідними галузевими нормами та за експлуатаційними даними за останні три роки за формою табл. 1. Таблиця 1 Технологічні витрати води на допоміжних об'єктах ЖЕП N з/п Найменування технологічних витрат води обладнання Кількість одиниць обладнання Витрати води на операцію куб. м Загальна кількість операцій за рік шт. Витрати води куб. м/рік Примітки 3.2.8. Норматив витрат води на випробовування систем протипожежного водопроводу розраховується за формулою Q8 = 2 х 0 2 х Nп.к. де Nп.к. - кількість пожежних кранів у будинках житлово-експлуатаційного підприємства шт.; 2 - нормативна кількість випробувань за рік; 0 2 - витрати води на випробування одного пожежного крана м3. Норматив необлічених витрат з внутрішньобудинкових систем визначають за формулою Qн.о. = W1 + W2 де W1 - недооблік води квартирними засобами обліку м3; W2 - комерційні втрати води м3. 3.2.9. Норматив необлічених витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку обчислюють за формулою W1 = 365 х 22 х Nкв. х qі х p де 22 - кількість годин протягом яких споживачі не користуються водою при умові що всі водорозбірні пристрої закриті; Nкв. - кількість квартирних засобів обліку води ЖЕП шт.; qі - мінімальні витрати води що обліковуються квартирним засобом обліку води i-того типу за паспортними даними м3/годину; p - нормативна частка водорозбірної арматури яка має витоки менші за qі рекомендується приймати не більше 0 2 . 3.2.10. Норматив необлічених витрат води пов'язаний з комерційними втратами води W2 приймають на рівні 10 % кількості води реалізованої за показами квартирних засобів обліку води за останній рік. Витрати води на господарсько-питні потреби працівників ЖЕП визначають відповідно до норм додатка 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" ураховуючи кількість працівників та душових кабін сіток за формулою Qг-п. = 252 х Кітп х 0 012 + Кроб. х 0 025 + 365 Кс х 0 5 де 252 - кількість робочих днів у році; Кітп та Кроб. - кількість інженерно-технічних працівників та робітників у ЖЕП осіб; 0 012 та 0 025 - норма використання питної води одним інженерно-технічним працівником та робітником на добу м3; 365 - річна кількість змін після яких робітники користуються душами; Кс - кількість душових кабін сіток у ЖЕП шт.; 0 5 - норма використання питної води на одну душову кабіну сітку у зміну м3. Витрати води на утримання прибудинкової території визначають за формулою Qутр. = Qпол. + Qд.б. + Qп.ф. + Qковз. де Qпол. - витрати води на поливання зелених насаджень та твердих покриттів м3; Qд.б. - витрати води на наповнення водою декоративних басейнів м3; Qп.ф. - витрати води на забезпечення роботи питних фонтанчиків м3; Qковз. - витрати води на підготовку поверхні ковзанок м3. Витрати води на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій визначають відповідно до норм СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" за формулою Qпол. = 120 х 0 005 х Fз.н. + 0 0005 х Fт.п. де 120 - кількість днів поливання; 0 005 і 0 0005 - норматив на поливання 1 м2 зелених насаджень та 1 м2 твердих покриттів відповідно м3/добу; Fз.н. і Fт.п. - площа зелених насаджень і твердих покриттів м2. Витрати води на утримання декоративних басейнів питних фонтанчиків та ковзанок за умови їх наявності на прибудинковій території ЖЕП визначають за такими нормативами: - на наповнення декоративних басейнів Qд.б. = 3 х V дб. де 3 - кількість наповнень басейнів на рік шт.; V д.б. - об'єм басейнів м3; - на роботу питних фонтанчиків Qп.ф. = 120 х n х q де 120 - кількість днів роботи питних фонтанчиків на рік; n - кількість питних фонтанчиків на території ЖЕП шт.; q - добова витрата води на один питний фонтанчик приймається відповідно до додатка 2 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" - 72 л/год. або 0 86 м3 /добу; - на підготовку поверхні ковзанок Qковз. = 3 х 0 05 х Fковз. де 3 - кількість заливань ковзанок на рік шт.; Fковз.- площа поверхні ковзанок на території ЖЕП м2; 0 05 - шар льоду на поверхні ковзанки м. 4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ УЗГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 4.1. Розроблення проекту ІТНВПВ ЖЕП повинно забезпечуватися житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями. За розроблення і додержання ІТНВПВ ЖЕП відповідає керівник житлово-експлуатаційного підприємства чи організації. Кількість ІТНВПВ розроблених ЖЕП для житлових будинків і прибудинкової території залежить від кількості та особливості житлових будинків площі прибудинкової території. 4.2. Розроблений проект ІТНВПВ ЖЕП оформляється згідно з додатками 1 і 2 до цієї Методики. Форма титульного аркуша індивідуальних технологічних нормативів використання питної води наведена в додатку 1 характеристика житлового фонду який обслуговує житлово-експлуатаційне підприємство - у додатку 2 приклад розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 9-поверховий 100-квартирний житловий будинок - у додатку 3. 4.3. Проект ІТНВПВ ЖЕП погоджується та затверджується згідно з Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 N 205 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.12.2004 за N 1556/10155. 4.4. Підставою для перегляду чинних ІТНВПВ ЖЕП можуть бути: - зміни в чинному законодавстві; - зміни в кількості житлових будинків і площі прибудинкової території оснащенні будинків та квартир засобами обліку споживання води.   Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства     В. П. Рудий ПОГОДЖЕНО:   Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища України     І. Макаренко Голова Державного комітету України по водному господарству   В. А. Сташук   Додаток 1 до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями Форма титульного аркуша індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ЗАТВЕРДЖЕНО Відповідальна особа місцевого органу самоврядування /     / посада прізвище ініціали підпис М. П. Дата ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Керівник місцевого органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Керівник місцевого органу виконавчої влади з питань водного господарства /     / посада прізвище ініціали підпис /     / посада прізвище ініціали підпис М. П. Дата М. П. Дата ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ Найменування водокористувача затверджені " " 200 року на строк до  " " 200 року Реквізити водокористувача                                                                                             /підприємства організації установи/ Управління об'єднання і т. ін. Код галузі народного господарства згідно з ЗКГНГ Центральний орган виконавчої влади та його код згідно з СПОДУ Область район Місцезнаходження водокористувача Посада та телефон посадової особи що відповідає за водокористування Керівник підприємства підпис /              / прізвище ініціали М. П. Дата     місто рік     Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства     В. П. Рудий   Додаток 2 до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями Характеристика житлового фонду який обслуговує житлово-експлуатаційне підприємство 1. Кількість житлових будинків шт. їх середній вік років кількість квартир шт. 2. Загальна площа квартир м2; площа сходових кліток і вестибюлів м2 площа підвалів м2. 3. Кількість мешканців осіб. 4. Кількість засобів обліку води: будинкових шт.; квартирних шт. 5. Кількість шт. та діаметр мм стояків холодного водопостачання; кількість шт. та діаметр мм стояків гарячого водопостачання. 6. Кількість шт. та діаметр мм стояків системи опалення кількість шт. та ємність м3 системи опалення. 7. Кількість пожежних кранів у будинках шт. 8. Кількість сміттєкамер шт. сміттєзбірників шт. 9. Наявність будинкових водоочисних установок шт. та регламент їх експлуатації . 10. Кількість дворових туалетів шт. 11. Площа прибудинкової території: зелених насаджень м2 твердих покриттів м2. 12. Кількість шт. та об'єм декоративних басейнів м3. 13. Кількість шт. питних фонтанчиків. 14. Кількість шт. та площа поверхні ковзанок м2. Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води Таблиця N з/п Складові технологічних нормативів використання води ІТНВПВ Розрахунковий норматив Примітки тис. м3/рік куб. м/ кв. м на рік 1 2 3 4 5 1 Технологічні витрати води       1.1 Спорожнення внутрішньобудинкових трубопроводів для проведення ремонтних робіт     Вода скидається у міську каналізацію 1.2 Промивання внутрішньо-будинкових систем водопостачання та заповнення систем опалення     Те саме 1.3 Промивання будинкових водоочисних установок     Те саме 1.4 Миття сміттєкамер та сміттєзбірників     Те саме 1.5 Вологе прибирання місць загального користування     Вода не потрапляє до міської каналізації 1.6 Промивання дворових туалетів     Вода не потрапляє до міської каналізації у разі відсутності підключення 1.7 Використання води на допоміжних об'єктах     Вода скидається у міську каналізацію 1.8 Випробування систем протипожежного водопроводу     Вода не потрапляє до міської каналізації 2 Необлічені витрати води       2.1 Недооблік квартирних засобів обліку води     Вода скидається у міську каналізацію 2.2 Комерційні втрати     Вода скидається у міську каналізацію 3 Витрати води на господарсько-питні потреби працівників     Вода скидається у міську каналізацію 4 Витрати води на утримання прибудинкової території       4.1 Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій     Вода не потрапляє до міської каналізації 4.2 Наповнення декоративних басейнів     Вода скидається у міську каналізацію 4.3 Робота питних фонтанчиків     Вода скидається у міську каналізацію 4.4 Підготовка поверхні ковзанок     Вода не потрапляє до міської каналізації   ВСЬОГО:       Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води в міську каналізацію - м3/м2 Технологічні нормативи розроблені: /посада и / /підпис и / /прізвище та ініціали/   Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства     В. П. Рудий   Додаток 3 до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 9-поверховий 100-квартирний житловий будинок Характеристика житлового фонду 1. Кількість житлових будинків які обслуговуються Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків - 1 шт. термін експлуатації будинку - 50 років кількість квартир - 100 шт. 2. Загальна площа квартир - 6000 м2; площа сходових кліток і вестибюлів - 300 м2 площа підвалів - 300 м2. 3. Кількість мешканців на дату складення ІІТНВПВ ЖЕП - 250 осіб у т. ч. 125 осіб розраховуються за воду за показами квартирних лічильників. 4. Кількість засобів обліку води будинкових - 2; квартирних - 100. 5. Кількість 24 та діаметр 25 мм стояків водопостачання. 6. Кількість пожежних кранів у будинках: відсутні. 7. Кількість сміттєкамер - 3 шт. сміттєзбірників - 2 шт. 8. Наявність будинкових водоочисних установок та регламент їх експлуатації: відсутні. 9. Кількість дворових туалетів: відсутні. 10. Площа прибудинкової території: зелених насаджень 300 м2 твердих покриттів 300 м2. РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 1. Технологічні витрати води житлово-експлуатаційного підприємства: Qтехн. = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 = = 19 9 + 4 2 + 0 + 20 0 + 5 76 + 0 + 0 + 0 = 50 86 м3 де Q1 - витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту м3; Q2 - витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем водопостачання м3; Q3 - витрати води на промивання будинкових водоочисних установок відсутні м3; Q4 - витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників м3; Q5 - витрати води на прибирання місць загального користування м3; Q6 - витрати води на промивання дворових туалетів відсутні м3; Q7 - витрати води на допоміжних об'єктах відсутні м3; Q8 - витрати води на випробування систем протипожежного водопроводу відсутні м3. 1.1. Витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту   ? d2сер   Q1 = 1 25 n х N H   4   де n - кількість стояків водопостачання 4 х 2 х 3 = 24 шт. ; N - середня кількість спорожнень внутрішньобудинкових систем водопостачання на рік приймається за фактичною кількістю спорожнень за попередній рік 50 шт. ; 1 25 - коефіцієнт який враховує ємність внутрішньоквартирних трубопроводів; dсер - середній діаметр стояків 0 025 м; H - середня висота стояків 3 х 9 = 27 м.   ? 0 0252     Q1 = 1 25 х 24 х 50 х 27 = 19 9 м3.   4     1.2. Витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання Q2 = 3 V хв + Vоп = 3 х 0 4 + 1 0 = 4 2 м3 де Vхв - ємність трубопроводів і баків систем холодного та гарячого водопостачання промивання проводиться 3-разовим заповненням і спорожненням систем м3; Vоп - ємність системи опалення 1 0 м3. 1.3. Витрати води на промивання будинкових водоочисних установок - за регламентами їх утримання Q3 = q х n де q - витрати води на одне промивання установки м3; n - нормативна кількість промивань на рік шт. Установки немає. Q3 = 0. 1.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників Q4 = 12 х 0 05 Nк + 48 х 0 02 Nзб. = 12 х 0 05 х 3 + 48 х 0 02 х 2 = 20 0 м3 де Nк Nзб - кількість сміттєкамер 3 шт. та сміттєзбірників 2 шт. у ЖЕП; 0 05 і 0 02 - витрати води на одну операцію в м3; 12 і 48 - кількість відповідних операцій на рік. 1.5. Витрати води на прибирання місць загального користування Q5 = 24 х 0 4 х Fмзк. : 1000 = 24 х 0 4 х 600 : 1000 = 5 76 м3 де 0 4 - норма витрати води на одне прибирання л/м2; Fмзк. - загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у ЖЕП 600 м2; 24 - річна кількість операцій згідно з табл. 44 Типових норм. 1.6. Витрати води на промивання дворових туалетів відсутні Q6 = 0. 1.7. Витрати води на допоміжних об'єктах відсутні Q7 = 0. 1.8. Норматив необлічених витрат води на випробування системи протипожежного водопроводу розраховується за формулою Q8 = 2 х 0 2 х Nп.к. = 0 де Nп.к. - кількість пожежних кранів у будинку Nп.к. = 0 . 2. Норматив необлічених витрат з внутрішньобудинкових систем визначають за формулою Wнв = W1 + W2 = 2409 0 + 912 5 = 3321 5 м3/рік де W1 - недооблік квартирних засобів обліку води м3; W2 - комерційні втрати води м3. 2.1. Норматив необлічених витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води обчислюють за формулою W1 = 365 х 22 х Nкв. х qі х p = 365 х 22 х 100 х 0 015 х 0 2 = 2409 0 м3 де 22 - кількість годин у які споживачі не користуються водою усі водорозбірні пристрої закриті ; Nкв. - кількість квартирних засобів обліку у житлово-експлуатаційному підприємстві шт.; qі - мінімальні витрати води що облічуються квартирним засобом обліку i-того типу за паспортними даними м3/год.; p - нормативна частка водорозбірної арматури яка має витоки менші за qі приймається 0 2 . 2.2. Норматив необлічених витрат води пов'язаний з комерційними втратами води W2 приймають на рівні 10 % від кількості води реалізованої за показами квартирних засобів обліку води за останній рік W2 = 0 1 х 125 х 0 2 х 365 = 912 5 м3 де 125 - кількість осіб що розраховуються за спожиту воду за показами квартирних засобів обліку води; 0 2 м3 - добове водокористування за показами квартирних засобів обліку води; 365 - число діб у році. 3. Витрати води на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій визначають відповідно до норм СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" за формулою Qпол. = 120 х 0 005 х Fз.н. + 0 0005 х Fт.п. = = 120 х 0 005 х 300 + 0 0005 х 300 = 198 0 м3 де 120 - кількість днів поливання; 0 005 і 0 0005 - норматив на поливання 1 кв. м зелених насаджень та 1 кв. м твердих покриттів відповідно м3/добу; Fз.н. і Fт.п. - площа зелених насаджень 300 м2 і твердих покриттів 300 м2. Технологічний норматив використання питної води для даного будинку визначається за формулою   Qтехн.+ Qн.о.+ Qг-п.+ Qутр.   3570 36     ІТНВПВ = = = 0 59 м3/м2 за рік   F   6000     де Qтехн. - нормативні технологічні витрати води 50 86 м3; Qн.о. - норматив необлічених витрат води 3321 5 м3; Qг.п.- витрати води на господарсько-питні потреби працівників ЖЕП відсутні; Qутр. = Qпол. - витрати води на поливання зелених насаджень і твердих покриттів прибудинкових територій 198 0 м3; F - загальна площа квартир що обслуговуються даним ЖЕП 6000 м2. Загальне за рік використання питної води щодо даного будинку: 365 х 250 х 0 3 = 27375 0 м3 де 0 3 м3/добу на одну особу - норма водокористування установлена місцевим органом виконавчої влади. Частка ІТНВПВ ЖЕП від загального споживання води: 3570 36 : 27375 0 = 0 130 або 13 0 %. Кожного місяця від показу будинкового засобу обліку води віднімається ІТНВПВ ЖЕП у розмірі 3569 9 : 12 = 297 5 м3 води. Ця вода оплачується ЖЕП за статтею "вода на обслуговування будинку" кошторису утримання будинку та прибудинкової території. Мешканці які мають квартирні засоби обліку води платять за спожиту воду за показами своїх лічильників а ті громадяни що не мають квартирних засобів обліку води - за показами будинкового лічильника з яких кожного місяця вилучаються по 297 5 м3 води та сумарні витрати води за показами квартирних засобів обліку води. Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води Таблиця N з/п Складові технологічних нормативів використання води ІТНВПВ Розрахунковий норматив Примітки у каналізацію потрапляє м3/м2 на рік м3/рік м3/м2 на рік 1 2 3 4 5 1 Технологічні витрати води: 50 86 0 0085 0 0073 1.1 Ремонтні роботи на внутрішньобудинкових трубопроводах 19 9 0 0033 0 0033 1.2 Промивання внутрішньо-будинкових систем 4 2 0 0007 0 0007 1.3 Промивання будинкових водоочисних установок 0 0 0 1.4 Миття сміттєкамер та сміттєзбірників 20 0 0 0033 0 0033 1.5 Вологе прибирання місць загального користування 5 76 0 001 Не потрапляє 1.6 Промивання дворових туалетів 0 0 0 1.7 Використання води на допоміжних об'єктах 0 0 0 1.8 Випробування систем протипожежного водопроводу 0 0 0 2 Необлічені витрати води 3321 5 0 554 0 554 2.1 Недооблік квартирних засобів обліку води 2409 0 0 402 0 402 2.2 Комерційні втрати 912 5 0 152 0 152 3 Витрати води на господарсько-питні потреби працівників 0 0 0 4 Витрати води на утримання прибудинкової території 198 0 0 033 Не потрапляє 4.1 Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкової території 198 0 0 033 Не потрапляє 4.2 Наповнення декоративних басейнів 0 0 Не потрапляє 4.3 Робота питних фонтанчиків 0 0 Не потрапляє 4.4 Підготовка поверхні ковзанок 0 0 Не потрапляє   УСЬОГО: 3570 36 0 59 0 56 Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води у міську каналізацію - 3365 1 : 6000 = 0 56 м3/м2. Технологічні нормативи розроблені: /посада и / /підпис и / /прізвище та ініціали/   Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства     В. П. Рудий