Наказ N 193 від 06.05.2008 р.

Наказ N 193 від 06.05.2008 р. Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 6 травня 2008 року N 193 Про затвердження Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України та на виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 52 "Про уточнені усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації додаткових витрат що пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у літній період та розрахункової трудомісткості з виконання цих робіт у зимовий та літній періоди Зміна N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 " наказую: 1. Затвердити Зміну N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва". 2. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві Губень П. І. забезпечити доведення інформації про затвердження зазначеної Зміни до відома заінтересованих організацій. 3. Доручити видання та розповсюдження Зміни N 5 до ДБН Д.1.1-1-2000 за умови використання коштів отриманих від її реалізації на виконання робіт із стандартизації розвитку науково-технічної бази ст. 19 Закону України "Про стандартизацію" Науково-виробничій фірмі "Інпроект". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр  В. С. Куйбіда    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 6 травня 2008 р. N 193  Зміна N 5 до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 Пункт 3.1.15.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 щодо усередненого відсоткового показника для обчислення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба на стадії складання інвесторської кошторисної документації викласти в такій редакції: "Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27° C визначаються за усередненими відсотковими показниками від вартості будівельно-монтажних робіт за підсумком глав 1 - 8 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва які становлять: для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення крім лінійного   0 27 %  для лінійного будівництва  0 61 %  Ці кошти є лімітом замовника для доплат підряднику тільки при виконанні робіт за умов що наведено в Методичних рекомендаціях з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27° C затверджених наказом Мінбуду від 16.03.2007 N 87 зі зміною ". Абзац другий пункту 3.2.10.10 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 щодо усередненого відсоткового показника для обчислення додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба на стадії складання ціни пропозиції претендента підрядника викласти в такій редакції: "Ці кошти в ціні пропозиції можна визначати за усередненими відсотковими показниками від вартості БМР за підсумком глав 1 - 8 ЗКР які становлять: для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення крім лінійного   0 27 %  для лінійного будівництва.  0 61 %".  Додаток 17 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції що додається.   Начальник Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві      П. І. Губень    Додаток 17 Довідковий  Усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт зі зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд* та з виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди замість Додатка 17 ДБН Д.1.1-1-2000 * Порядок визначення розрахункової трудомісткості робіт при зведенні та розбиранні титульних тимчасових будівель і споруд наведений у даному додатку застосовується тільки якщо зазначені кошти обчислено за усередненим показником додатки 6 7 Якщо зазначені кошти обчислено на підставі кошторису трудомісткість цих робіт приймається за ним. N п/п  Найменування витрат що передбачаються зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва  Усереднені показники та база від якої вони обчислюються  Показники розрахункової трудомісткості робіт  База від якої обчислюються показники наведені в графі 3  1  2  3  4  1  Витрати на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд  у відсотку за яким обчислюються кошти в складі інвесторської кошторисної документації додатки 8 7   від підсумку нормативно-розрахункової трудомісткості в прямих витратах та розрахункової трудомісткості в загальновиробничих витратах  2  Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період  - для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення крім лінійного : I зона - 2 3 % II зона-5 %; - для лінійного будівництва: I зона - 4 4 % II зона - 9 8 %  від трудомісткості будівельно-монтажних робіт у прямих витратах  3  Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період  - для будівництва об'єктів цивільного та громадського призначення крім лінійного - 1 1 %; - для лінійного будівництва - 2 4 %  від трудомісткості будівельно-монтажних робіт у прямих витратах