Лист N 9/10-217 від 27.05.2008 р.

Лист N 9/10-217 від 27.05.2008 р. Щодо оплати за приєднання об'єктів будівництва до електромереж

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ЛИСТ від 27.05.2008 р. N 9/10-217 Щодо оплати за приєднання об'єктів будівництва до електромереж Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло лист <...> щодо оплати послуг по приєднанню об'єктів будівництва до електромереж та з питань компетенції повідомляє. Відповідно до законів України "Про природні монополії" "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України далі - НКРЕ постановою від 14.12.2005 N 1137 зареєстровано в Мін'юсті 19.01.2006 за N 42/11916 затвердила Правила приєднання електроустановок до електричних мереж з метою реалізації державної політики у сфері природних монополій забезпечення ефективного регулювання електроенергетики та нафтогазового комплексу України. Також постановою НКРЕ від 19.07.2007 N 983 зареєстровано в Мін'юсті 19.07.2007 за N 959/14226 затверджена Методика обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж згідно з якою плату за приєднання до електричних мереж розраховують виходячи з питомої вартості приєднання та приєднаної потужності збільшення приєднаної потужності або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок замовника з урахуванням зокрема схем електропостачання електроустановок замовників виходячи з розміщення їх на місцевості відносно електричних мереж з урахуванням генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій та схем розвитку місцевих локальних електричних мереж на поточний та перспективний періоди віддаленості від електричних підстанцій їх фактичного завантаження тощо. При цьому Методика не застосовується якщо договір про приєднання між суб'єктами господарювання укладено до набрання чинності цією Методикою пункт 1.2 . Згідно з Законом України "Про електроенергетику" органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є Національна комісія регулювання електроенергетики України. До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами електроенергетики належать: погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної громади участь у розробці комплексних планів постачання енергії споживачам на підпорядкованій їм території регулювання тарифів на теплову енергію відповідно до законодавства сприяння розвитку енергетики в регіоні. Відповідно до статті 27 Закону України "Про планування і забудову територій" фізичні і юридичні особи які отримали дозвіл на будівництво об'єкта містобудування отримують вихідні дані на його проектування. Вихідними даними на проектування можуть визначатись також вимоги до пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Граничний розмір залучення таких коштів встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 N 40 "Про встановлення граничного розміру коштів замовників що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів". Відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України граничний розмір коштів замовників що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів визначається з урахуванням вартості робіт передбачених вихідними даними на проектування. Мінрегіонбуд неодноразово звертав увагу на те що органам місцевого самоврядування виходячи з власних повноважень та конкретних умов розвитку відповідних територій необхідно розробити та затвердити у встановленому порядку нормативи для визначення розмірів залучення коштів замовників на зазначені цілі та методику розрахунку для забезпечення прозорості їх залучення та використання лист Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 12/6-429 додається . На даний час з метою створення умов для активізації інвестиційної діяльності та розвитку територій шляхом запобігання необгрунтованого додаткового фінансового навантаження на інвесторів-замовників будівництва Міністерством за участю представників органів місцевого самоврядування організацій які експлуатують інженерні мережі компаній-забудовників громадських організацій тощо готуються пропозиції щодо законодавчого врегулювання проблеми поєднання інтересів інвесторів-забудовників та територіальних громад щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Зокрема щодо визначення на рівні закону граничного розміру залучення коштів на ці цілі та удосконалення механізму їх акумулювання та використання. Виходячи з викладеного питання розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж виходячи з проектних рішень замовника відноситься до компетенції Національної комісії регулювання електроенергетики. При цьому відповідно до законодавства органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо врахування зазначених сум при визначенні вимог до пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів зменшуючи таким чином фінансове навантаження на інвесторів при будівництві об'єктів. Додаток: на 3 стор.   Заступник Міністра  А. В. Беркута