Наказ N 262 від 23.06.2008 р.

Наказ N 262 від 23.06.2008 р. Про затвердження державних будівельних норм ДБН А.2.2-6-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини".

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 23 червня 2008 року N 262 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази України щодо реставрації і консервації об'єктів нерухомої культурної спадщини та на підставі рішення спільного засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України і президії Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України Експертної ради з монументальної скульптури Міністерства культури і туризму України протокол від 13.03.2008 N 2 наказую: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2009 року ДБН А.2.2-6-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини". 2. З набранням чинності ДБН А.2.2-6-2008 вважати такими що втратили чинність на території України з 1 січня 2009 року РНіП 102-84 "Тимчасова інструкція про склад порядок розробки погодження і затвердження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток історії і культури". 3. Управлінню реконструкції забудови реставрації та збереження історичної спадщини Майстерчук Т. П. у встановленому порядку забезпечити внесення відповідних змін до ДБН В.3.2.-1-2004 "Реставраційні консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини". 4. Державному підприємству "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 4.1. забезпечити видання та розповсюдження ДБН А.2.2-6-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини" відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ; 4.2. надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608; 4.3. надати безоплатно 10 примірників типографського видання ДБН А.2.2-6-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини" Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа. 5. Супровід ДБН А.2.2-6-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини" доручити Українському державному науково-дослідному та проектному інституту "УкрНДІпроектреставрація" Антонюк А. Є. базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. А. Негоду.   Міністр В. С. Куйбіда