Наказ N 248 від 11.06.2008 р.

Наказ N 248 від 11.06.2008 р. Про затвердження державних будівельних норм ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 11 червня 2008 року N 248 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази України щодо збереження пам'яток архітектури і містобудування та на підставі рішення спільного засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України і президії Науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України Експертної ради з монументальної скульптури Міністерства культури і туризму України протокол від 13.03.2008 N 2 наказую: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2009 року ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України". 2. Державному підприємству "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 2.1. забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ; 2.2. надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608; 2.3. надати безоплатно 10 примірників типографського видання ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа. 3. Супровід ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад зміст порядок розроблення погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" доручити Державному підприємству "Науково-дослідний і проектний інститут містобудування "НДПІмістобудування" Онищенко В. базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. А. Негоду.   Міністр  В. С. Куйбіда