Наказ N 269 від 27.06.2008 р.

Наказ N 269 від 27.06.2008 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 червня 2008 року N 269 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 27.03.2008 р. N 41 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2009 року ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд IEC 62305:2006 NEQ " розроблений Державним науково-дослідним проектно-конструкторським технологічним інститутом з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива". 2. З набуттям чинності вказаного національного стандарту вважати таким що втратив чинність з 1 січня 2009 року на території України РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Д. В. Барзилович передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 р. N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 р. за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" ; 4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 5. Супровід зазначеного національного стандарту доручити Державному науково-дослідному проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики "Енергоперспектива". 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр  В. С. Куйбіда