Наказ N 272 від 27.06.2008 р.

Наказ N 272 від 27.06.2008 р. Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б А.2.4-17:2008 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд"

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 червня 2008 року N 272 Про прийняття національного стандарту З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 6 травня 2008 року N 55 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 року ДСТУ Б А.2.4-17:2008 "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд" розроблений Дочірнім підприємством "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький ПромбудНДІпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". 2. З набуттям чинності ДСТУ Б А.2.4-17:2008 вважати таким що втратив чинність з 1 січня 2010 року на території України ГОСТ 21.615-88 "СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений". 3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Д. В. Барзилович передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача сформовану справу національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування будівництва та промисловості будівельних матеріалів затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 р. N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 р. за N 305/10585. 4. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В. М. : 4.1. Забезпечити державну реєстрацію вказаного національного стандарту у термін визначений ДСТУ 1.6:2004. 4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів одержаних від реалізації стандарту на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 р. N 608 "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів". 5. Супровід зазначеного національного стандарту доручити розробнику - Дочірньому підприємству "Науково-дослідний та проектний інститут "Донецький ПромбудНДІпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А. В. Беркуту.   Міністр  В. С. Куйбіда