Лист N 3741 від 25.04.2008 р.

Лист N 3741 від 25.04.2008 р. Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів

Державний Комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва ЛИСТ від 25.04.2008 р. N 3741 Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію далі - Положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 року N 1434 із змінами внесеними згідно з постановою КМУ від 26 вересня 2007 року N 1182 Державна архітектурно-будівельна інспекцій далі - Держархбудінспекція є урядовим органом державного управління що діє у складі Мінрегіонбуду і йому підпорядковується. Відповідно до Положення основними завданнями Держархбудінспекції є: виконання дозвільних реєстраційних функцій та здійснення контролю і нагляду у сфері будівництва містобудування та архітектури. Однією із основних функції Держархбудінспекції є видача замовникам забудовникам дозволів на виконання робіт з нового будівництва реконструкції реєстрації капітального ремонту впорядкування об'єктів містобудування та технічного переоснащення підприємств відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування і забудову територій". Зважаючи на те що функції державного архітектурно-будівельного контролю щодо видачі дозволів на виконання будівельних робіт законодавчо передані Держархбудінспекції та її територіальним органам що діють у складі Мінрегіонбуду Держкомпідприємництво вважає що вказані вище органи Держархбудінспекції та її територіальні органи вправі вчиняти дії передбачені зазначеними вище нормативно-правовими актами щодо дозволів виданих до 01.01.2008 і термін яких закінчується після 01.01.2008 раніше виданими інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю які були структурними підрозділами відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування . Згідно зі статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" далі - Закон місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації територіальні місцеві органи центральних органів виконавчої влади їх посадові особи уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені а також підприємства установи організацій що у випадках передбачених законом уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження необхідних для видачі документів дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності що передбачає наявність адміністратора у порядку встановленому цим Законом. Суб'єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи представники яких здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні; або за зверненням до адміністратора ч. 4 ст. 4 Закону . Враховуючи вищевикладене територіальні органи Держархбудінспекції повинні брати участь у роботі дозвільних центрів.