Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ НАКАЗ від 2 червня 2008 року N 428 Про затвердження Керівництва зі зберігання засобів радіаційного хімічного біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС У зв'язку з проведенням заходів реформування військ Цивільної оборони України органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту та з метою приведення до єдиних норм порядку та правил зберігання засобів радіаційного хімічного біологічного захисту далі - РХБЗ у системі МНС наказую: 1. Затвердити Керівництво зі зберігання засобів радіаційного хімічного біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС далі - Керівництво . 2. Керівникам ГУ У МНС в АР Крим областях мм. Києві та Севастополі навчальних закладів аварійно-рятувальних спеціальних загонів спецформувань Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту а також підприємств установ та закладів системи МНС. 2.1. Забезпечити вивчення і безумовне виконання вимог Керівництва в підрозділах та на складах МНС посадовими особами які відповідають за зберігання та експлуатацію ЗРХБЗ. 2.2. Забезпечити необхідною кількістю примірників Керівництва кожний підпорядкований підрозділ. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В. М.   Міністр  В. Шандра    ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 2 червня 2008 р. N 428  Керівництво зі зберігання засобів радіаційного хімічного біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС   Це Керівництво визначає організацію зберігання засобів РХБ захисту в підрозділах та на складах МНС України. У Керівництві висловлені вимоги щодо забезпечення збереження справності і постійній готовності до використання за призначенням засобів РХБ захисту що знаходяться на зберіганні визначені обов'язки посадових осіб приведені довідкові дані які необхідні при організації зберігання.   РОЗДІЛ 1 ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОГО ХІМІЧНОГО БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 1. Загальні положення 1. Зберігання засобів РХБ захисту1 ЗРХБЗ у підрозділах та на складах МНС організовується і здійснюється відповідно до вимог цього Керівництва і експлуатаційної документації на конкретні зразки. 1 Надалі під засобами радіаційного хімічного біологічного захисту ЗРХБЗ слід розуміти спеціальну техніку та засоби радіаційного хімічного біологічного захисту. При зберіганні спеціальних машин РХБ захисту разом з вимогами цього Керівництва повинні виконуватися також вимоги інших керівних документів що стосується засобів рухомості засобів зв'язку та інших комплектуючих виробів. 2. Зберігання ЗРХБЗ є одним з етапів експлуатації і полягає в утримуванні в місцях зберігання2 справного законсервованого ЗРХБЗ з дотриманням умов що забезпечують його збереження і готовність до видачі підрозділам. 2 Під місцями зберігання розуміються усі види сховищ навіси та відкриті майданчики. 3. Зберігання ЗРХБЗ включає: підготовку до зберігання яка передбачає перевірку ЗРХБЗ з кількості і технічного якісного стану з усуненням виявлених недоліків технічне та метрологічне обслуговування консервацію із застосуванням встановлених засобів і методів; підготовку місць зберігання забезпечення і підтримку в них необхідних умов температури вологості і тощо ; розміщення ЗРХБЗ у місцях зберігання з урахуванням вимог до укриття і умов зберігання; утримання ЗРХБЗ у місцях зберігання що передбачає проведення у встановлені терміни оглядів випробувань контрольних перевірок технічного обслуговування з усуненням виявлених несправностей і недоліків зокрема комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту оновлення запасів ЗРХБЗ і комплектуючих елементів з обмеженими гарантійними термінами придатності переконсервації технічного огляду ємностей і балонів що працюють під тиском повірок атестації засобів вимірювань та інших робіт. 4. Консервація полягає в здійсненні комплексу передбачених експлуатаційною документацією технічних заходів направлених на захист ЗРХБЗ від корозії старіння і біологічних пошкоджень шляхом зменшення або виключення дії навколишнього середовища. 5. На зберігання ставляться закладаються тільки придатні зразки ЗРХБЗ першої і другої категорій повністю укомплектовані і справні. Забороняється ставити на зберігання зразки ЗРХБЗ на яких не виконано повного обсягу робіт з технічного обслуговування і консервації. 6. На всі зразки ЗРХБЗ встановлюються і вносяться заводом-виробником у формуляри і паспорти гарантійні зобов'язання. Показником гарантійних зобов'язань є гарантійний термін або гарантійне напрацювання. Гарантійний термін - це загальна календарна тривалість зберігання і транспортування ЗРХБЗ в стані поставки упаковка і консервація заводу-виробника і безпосереднього використання протягом якої завод-виробник гарантує відповідність якості ЗРХБЗ встановленим вимогам. Гарантійний термін зберігання - це тривалість зберігання і транспортування ЗРХБЗ у стані поставки упаковка і консервація виробника протягом якого завод-виробник гарантує відповідність якості продукції встановленим вимогам. Гарантійний термін придатності - це календарний термін що обмежує використання зразка ЗРХБЗ за призначенням протягом якого завод-виробник гарантує відповідність якості продукції встановленим вимогам. Закінчення гарантійного терміну окрім гарантійного терміну придатності не є підставою для переведення зразка в нижчу категорію або для списання. Зразки ЗРХБЗ на які встановлені гарантійні терміни придатності після закінчення цього терміну списуються переводяться в категорію навчальних або знищуються відповідно до вказівок інструкції з їх експлуатації. 7. Основні вимоги до зберігання засобів техніки і майна зокрема до зберігання ЗРХБЗ непорушних запасів а також виробів що мають гриф секретності викладені в постановах Кабінету Міністрів України наказах і директивах МНС України інструкціях і нормах положеннях і керівництвах. 8. Зберігання отруйних технічних речовин діхлоретан хлорпікрин навчальні імітаційні рецептури тощо здійснюється відповідно до вимог інструкцій і цього Керівництва. 9. Посадові особи відповідальні за зберігання ЗРХБЗ повинні знати і суворо виконувати вимоги цього Керівництва експлуатаційної документації а також наказів і директив із зберігання озброєння техніки і майна зокрема ЗРХБЗ. Вони несуть відповідальність за технічний стан і збереження ЗРХБЗ. Обов'язки посадових осіб із зберігання ЗРХБЗ приведені в додатку 1. 10. Протипожежна охорона у підрозділах та на складах МНС організовується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні наказів директив та вказівок МНС України додаток 2 . 11. Охорона в підрозділах та на складах МНС здійснюється відповідно до вимог наказу МНС від 10.03.2005 N 82 "Про затвердження Положення про воєнізовану охорону МНС України Інструкції з організації та несення служби воєнізованою охороною на об'єктах МНС України та Програми підготовки особового складу воєнізованої охорони". Начальники підрозділів та складів повинні постійно піклуватися про впровадження і удосконалення технічних засобів охоронної і пожежної сигналізації. 2. Умови зберігання 12. Під умовами зберігання ЗРХБЗ розуміють місця його розміщення і сукупність кліматичних і біологічних чинників що впливають на упаковані і законсервовані вироби. 13. Основними кліматичними і біологічними чинниками що впливають на ЗРХБЗ при зберіганні є температура і вологість повітря волога яка конденсується роса туман іній корозійно-активні агенти забрудненого повітря сонячна радіація опади дощ сніг град вітер цвілеві грибки бактерії комахи гризуни птахи. 14. Оптимальними умовами зберігання3 ЗРХБЗ є: 3 Для окремих видів ЗРХБЗ залежно від їх конструктивних особливостей оптимальні умови можуть відрізнятися і указуватися в експлуатаційній документації температура навколишнього середовища від +5 до +15° С; перепад температури не більше 5° С за добу; відносна вологість повітря 40 - 55 %; відсутність опадів і конденсації вологи; відсутність прямої сонячної радіації; відсутність у повітрі пилу піску і корозійно-активних агентів; відсутність біологічних чинників які впливають на ОРХБЗ додаток 3 . 15. У сховищах повинні контролюватися температура і вологість повітря. Для здійснення контролю кожне опалювальне і одне з кожної групи однотипних неопалюваних сховищ обладнуються стаціонарними або переносними приладами для вимірювання температури і відносної вологості повітря. Прилади встановлюються на висоті 1 5 м від підлоги і не ближче 2 м від дверей вентиляційних отворів і опалювальних пристроїв. Визначення температури і відносної вологості повітря проводиться щодня з 9 до 10 год. і з 15 до 16 год. за місцевим часом. Отримані дані реєструються в журналі реєстрації температури і вологості повітря в сховищі додаток 4 . 16. В опалюваних сховищах повинні підтримуватися оптимальні умови зберігання ЗРХБЗ. Допускається короткочасне підвищення відносної вологості повітря до 80 %. Добовий перепад температури не повинен перевищувати 5° C. 17. При відносній вологості повітря в сховищах більше 60 % вони повинні провітрюватися в суху погоду при швидкості вітру не більше 5 м/с і відносній вологості повітря нижче ніж у сховищах. Для провітрювання сховищ відкриваються ворота двері кватирки вентиляційні труби люки або включається вентиляція. При провітрюванні повинна забезпечуватися швидка зміна повітря але без різкої зміни температури в приміщеннях. 3. Вимоги до місць зберігання 18. Місця зберігання готуються і обладнуються з урахуванням вимог захисту від зброї масового ураження та наслідків аварій техногенного характеру вибухо- і пожежобезпеки і забезпечення максимального обсягу навантажувально-розвантажувальних робіт з широким використанням засобів механізації. Для обладнання місць зберігання використовуються ділянки місцевості які мають природне маскування від повітряного і наземного спостереження природну вентиляцію з різних напрямів не прилеглі до боліт і до території промислових підприємств що забруднюють повітря корозійно-активними агентами не затоплювані паводковими і зливовими водами з мінімальним випаданням роси. Місця зберігання повинні розташовуватися в безпосередній близькості від під'їзних шляхів джерел електроенергії і води. Розміщення місць зберігання і інших об'єктів повинне проводитися в суворій відповідності з генеральним планом затвердженим в установленому порядку. 19. Класифікація місць зберігання і їх характеристика приведені в табл. 1. Таблиця 1 Класифікація місць зберігання Місце зберігання  Характеристика місця зберігання  Відкритий майданчик  Відкрита ділянка території обладнана для зберігання ЗРХБЗ але яка не забезпечує їх захист від впливу навколишнього середовища  Навіс  Споруда напівзакритого типу дах на опорах яка захищає ЗРХБЗ від прямого впливу опадів і частково від сонячної радіації  Неопалюване сховище  Споруда обладнана для зберігання ЗРХБЗ і яка забезпечує його захист від атмосферних опадів сонячної радіації пилу піску вітру різких перепадів температури і вологості повітря  Опалюване сховище  Споруда обладнана системами опалювання і вентиляції для підтримки температури і відносної вологості повітря в заданих межах і яка забезпечує захист ЗРХБЗ від впливу атмосферних опадів вітру пилу піску сонячної радіації і різких перепадів температури  20. Відкриті майданчики обладнуються у сухих незатоплюваних місцях віддалених від будівель і споруд на відстань що забезпечує пожежну безпеку. Вони повинні мати тверде покриття з бетону або асфальту по всій території або на ділянках розміщення ЗРХБЗ. Покриття повинне витримувати тиск не менше 5 кгс/см2. Відкриті майданчики повинні розташовуватися на ділянці місцевості з незначним загальним схилом від 2 до 3° природного рельєфу і мати рівень поверхні майданчика вище рівня ґрунтових вод не менше ніж на 0 5 м. Майданчик повинен бути прямокутним і розташований по можливості короткою стороною у напрямку домінуючих вітрів. Навколо майданчика встановлюється огорожа вириваються канави кювети для водовідведень і обладнуються ворота що замикаються. Кількість воріт і під'їзні шляхи повинні забезпечувати можливість виїзду техніки з причепами що зберігається у рядах без маневрування. Територія відкритого майданчика і місцевість навколо нього на відстані не менше 10 м а також канави для водовідведення повинні періодично очищатися від рослинності. 21. Навіси можуть бути без обшивки стін або з обшивкою стін з однієї двох і трьох сторін. Навіси доцільно розташовувати на місцевості з орієнтуванням короткою або закритою стороною у напрямку домінуючих вітрів. Підлоги навісів повинні мати схил від середини до країв від 1 до 2°. При піднятті підлоги над поверхнею землі менше ніж на 0 2 м навколо навісів повинні виконуватися канави водовідведень кювети . Дерев'яні конструкції навісів повинні оброблятися вогнезахисним складом а місця їх зіткнення з ґрунтом - антисептикою. 22. Неопалювані і опалювані сховища повинні забезпечувати підтримку необхідних умов для даного виду ЗРХБЗ зручність розміщення ЗРХБЗ і проведення оглядів швидкість прийому видачі евакуації ЗРХБЗ і максимального використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. До сховищ що заново будуються повинні бути прокладенні рельси вони повинні мати навантажувально-розвантажувальні майданчики на рівні підлоги вагона і кузова вантажного автомобіля. 23. Для сховищ або відкритих майданчиків навісів з вибухо- і пожежонебезпечними зразками обладнуються приміщення майданчики для роботи з ОРХБЗ на відстані не менше ніж в 25 м одне від іншого: для розпаковування і упаковки; для проведення технічного обслуговування; для оглядів перевірок консервації і переконсервації; для відбору проб. Опис обладнання інвентарю й інструменту в указаних приміщеннях майданчиках затверджується відповідним керівником підрозділу або начальником бази. 24. Ворота двері сховищ повинні відкриватися назовні або бути розсувними забезпечувати можливість використання засобів механізації складських робіт. Кількість і розміри воріт визначаються видом ЗРХБЗ які зберігаються місткістю сховищ правилами пожежної безпеки і забезпечення можливості вивозу евакуації ЗРХБЗ в установлені терміни. Окрім зовнішніх воріт рекомендується мати інші внутрішні гратчасті ворота або люки в нижній частині воріт для провітрювання сховищ. 25. Підлоги сховищ повинна мати тверде покриття бетон асфальт стійке до утворення крихти і пилу витримувати навантаження не менше 5 кгс/см2. 26. Навколо сховищ обладнуються бетонні або асфальтові вимощення. Пороги зовнішніх воріт сховищ для зберігання від затікання поверхневих вод повинні бути вище рівня вимощень і мати захисні козирки що легко знімаються від проникнення гризунів. Під'їзні шляхи до сховищ повинні мати тверде покриття забезпечувати під'їзд виїзд транспортних засобів з ЗРХБЗ і використання засобів механізації. 27. Вікна сховищ повинні бути засклені мати кватирки і захисні металеві грати або сітки. Скло вікон повинно бути пофарбовано в білий колір або мати штори віконниці з матеріалів що не згорають для захисту ЗРХБЗ від сонячної радіації. У сховищах повинне бути електричне робоче і аварійне освітлення. За відсутності електромережі використовуються акумуляторні електричні ліхтарі. Користування освітлюваними приладами з відкритим полум'ям і з застосуванням горючих речовин забороняється. 28. У сховищах повинна бути природна або штучна вентиляція. Вимоги до вигляду і схеми вентиляції визначаються з урахуванням ЗРХБЗ що зберігається місткості і планування сховищ. Напівпідземні і підземні сховища що не мають пристроїв для наскрізного провітрювання повинні бути обладнані штучною вентиляцією забезпеченою замочними пристроями. В опалюваних сховищах система теплопостачання повинна бути центральною. За узгодженням з пожежною інспекцією допускається в окремих сховищах пічне опалювання. Після закінчення опалювального періоду топки печей пломбуються. 29. Місця зберігання сховища навіси і відкриті майданчики або група місць зберігання повинні бути обладнані блискавкозахисними пристроями пожежними водоймищами пожежною сигналізацією і пожежним інвентарем відповідно до вимог керівних документів щодо протипожежної охорони в МНС. 30. Місця зберігання повинні бути оснащені обладнанням інвентарем і інструментом приблизний перелік яких приведений у додатку 5. Обладнання повинне встановлюватися з розрахунком найефективнішого використовування площі місць зберігання природного освітлення забезпечення найбільших зручностей для огляду ЗРХБЗ і виконання необхідних робіт. Засоби механізації складських робіт закріплюються наказом по підрозділу за місцями зберігання з урахуванням особливостей майна що зберігається і робіт що проводяться. Опис обладнання інвентаря і інструменту для кожного місця зберігання затверджується начальником підрозділу. 31. Кожному сховищу навісу відкритому майданчику привласнюється порядковий номер який наноситься на фасаді і торцевих стінах сховищ або встановлюється на стовпах біля головного входу на майданчик або навіс додаток 6 . Нумерація місць зберігання проводиться відповідно до генеральних планів. На кожне місце зберігання ведеться технічний паспорт встановленої проектно-кошторисною документацією форми. Технічний паспорт зберігається в підрозділі та на складі і ведеться особою що відповідає за збереження. 32. Безпосередньо у сховищах повинна вестися така документація: виписка з технічного паспорта місця зберігання додаток 7 ; облікова документація на ЗРХБЗ; технологічна карта на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; опис обладнання інвентарю та інструменту; схема розрахунок сил і засобів для евакуації ЗРХБЗ на випадок пожежі та іншого стихійного лиха; склад пожежного розрахунку; інструкції з вимог безпеки і пожежної безпеки; журнал реєстрації температури і вологості повітря на групу сховищ; журнал перевірки зберігання ЗРХБЗ додаток 8 . Перерахована документація окрім виписки з технічного паспорта для відкритих майданчиків і навісів повинна знаходитися у начальника сховища. 33. Місця зберігання повинні постійно утримуватися в справному стані і своєчасно ремонтуватися. 34. Результати перевірок зберігання ЗРХБЗ і стану місць зберігання посадовими особами складів записуються в журналі перевірки додаток 8 . Про усунення недоліків і виконання вказівок відповідальні за зберігання докладають перевіряючим про що останні роблять відмітки в журналі. Зауваження і недоліки пов'язані із забезпеченням збереження ЗРХБЗ і пожежної безпеки повинні усуватися негайно. 35. Після закінчення робіт місця зберігання здаються черговому пожежного наряду ворота двері закриваються на замок опечатуються або пломбуються печаткою начальника сховища начальника складу . Ключі від кожного місця зберігання повинні бути в окремому пеналі на якому вказується номер місця зберігання. Ключі в опечатаному вигляді здаються черговому по підрозділу під розпис в книзі прийому і видачі ключів. Запасний комплект ключів від місць зберігання знаходиться в опечатаному вигляді в секретній частині. Відчиняє зачиняє місце зберігання особисто начальник сховища начальник складу підрозділу . У виняткових випадках розкриття місць зберігання може проводитися за розпорядженням начальників підрозділів комісіями не менше 3 осіб із складанням акта розкриття місця зберігання. 4. Вимоги до розміщення та зберігання засобів РХБ захисту 36. У процесі підготовки ЗРХБЗ до зберігання проводяться його технічне обслуговування і консервація відповідно до вимог експлуатаційної документації і цього Керівництва. 37. На зберігання ЗРХБЗ ставиться на підставі наказу по підрозділу. У наказі вказуються найменування ЗРХБЗ його кількість і заводські номери номери партій вид зберігання4 обсяг технічного обслуговування при підготовці до зберігання методи консервації терміни виконання робіт відповідальні посадові особи місця зберігання порядок матеріального забезпечення робіт і контролю за якістю підготовки ЗРХБЗ до зберігання. Наказ про постановку ЗРХБЗ на зберігання повинен бути відданий не пізніше як за дві доби після їх прийому комісією підрозділу та складу. Технічна справність комплектність якість підготовки до зберігання і консервації ЗРХБЗ підлягаючого закладці у непорушні запаси перевіряються комісією з оформленням акта згідно з керівними документами щодо обліку озброєння техніки майна та інших матеріальних засобів у МНС. 4 Види зберігання короткочасне і тривале установлюється тільки для спеціальних машин. 38. Умови зберігання різних видів ЗРХБЗ приведені в табл. 2. 39. ЗРХБЗ що знаходиться на зберіганні групувати за видами типами і модифікаціями цільовим призначенням партіями термінами виготовлення і консервації категоріями а також за цільовим призначенням за командами літерами . ЗРХБЗ непорушних запасів зберігати окремо від запасів поточного забезпечення. Навчальні зразки ЗРХБЗ розміщувати на окремих стелажах або в штабелях при цьому на виробах тарі на стелажах штабелях і стелажних ярликах повинен бути напис "Навчальні". 40. Місця зберігання порядок розміщення і укладання в них ЗРХБЗ повинні забезпечувати збереження виробів можливість проведення їх оглядів і освіження. Розміщення ЗРХБЗ у місцях зберігання повинне проводитися з урахуванням як найповнішого використання місткості і площі сховищ навісів відкритих майданчиків. Орієнтовна потреба складських площ для розміщення одного умовного 20-тонного вагона ЗРХБЗ приведена в додатку 9. Таблиця 2 Умови зберігання засобів РХБ захисту Найменування ЗРХБЗ  Місце зберігання  опалюване сховище  неопалюване сховище  навіс і відкритий майданчик  Засоби індивідуального захисту органів дихання шкіри очей  -  +  -  Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту  -  +  -  Засоби регенерації повітря речовини патрони брикети і комплекти   -  +  -  Системи регенерації повітря  +  -  -  Прилади РХБ розвідки і дозиметричного контролю комплекти ЗІП до них. Засоби газового контролю повітря. Замерзаючі індикаторні засоби реактиви  +  -  -  Засоби хімічної розвідки і контролю прилади типу ВПХР хімічні лабораторії незамерзаючі індикаторні засоби реактиви   -  +  -  Спеціальні машини РХБ розвідки5  +  -  -  Спеціальні машини військ РХБ захисту окрім машин РХБ розвідки   -  +  -  Прилади і комплекти спеціальної обробки  -  +  -  Дегазуючі і дезактивуючі речовини в дерев'яній і паперовій тарі поліетиленових мішках  -  +  -  Дегазуючі речовини і рецептури в залізних бочках і цистернах  -  -  +  Діхлоретан  -  +  -  Димові засоби апаратура прилади шашки гранати   -  +  -  Димові суміші і вогнесуміші в залізних бочках і цистернах  -  -  +  Піропатрони запально-димові патрони і сигнали хімічної тривоги  -  +  -  Ремонтні столи ящики сумки і комплекти поповнення до них  -  +  -  Ремонтні майстерні агрегати і станції електроживлення  -  +  -  Комплекти ЗІП до виробів окрім комплектів для приладів РХБ розвідки  -  +  -  Джерела іонізуючих випромінювань  -  +  -  Гумотканинні гумометалорукави і гумові ємності  -  +  -  Сухі сухозаряджені акумуляторні батареї й інші хімічні джерела струму  -  +  -  Кислотні і лужні акумуляторні батареї залиті електролітом і заряджені  +  +  -  Хлорпікрин  -  +  -  Навчальні отруйно-димові гранати  -  +  -  Навчальні імітаційні рецептури в залізних бочках  -  -  +  Тенти брезенти і мішки  -  +  -  5 Допускається зберігання в неопалюваних сховищах при цьому прилади РХБ розвідки з машин знімаються і зберігаються в опалюваних сховищах. 41. ЗРХБЗ упаковане в ящики бочки барабани пакунки і в'язки укладають в штабелі щільно рівно без перекосів і виступів. Штабелі повинні розміщуватися на піддонах або дерев'яних залізобетонних підкладках що забезпечують стійке положення штабелів і провітрювання рядів. Висота підкладок повинна забезпечувати відстань між дном нижнього ящика і підлогою не менше 10 см. Якщо тара має достатню міцність і жорсткість а також якщо кількість ящиків в штабелях по висоті не обмежена експлуатаційною документацією зразки ЗРХБЗ укладаються в штабелі в декілька рядів у висоту. При зберіганні ЗРХБЗ в штабелях в сховищах і під навісами верх штабелів не повинен доходити до стелі або балок перекриттів на 0 5 м. 42. Ящики з ЗРХБЗ укладаються в штабелі кришками догори маркуванням на бокових стінках у бік проходів. Барабани встановлюються вертикально на торець завантажувальними люками догори залізні бочки - догори пробками за винятком бочок з вогнесумішами які встановлюються пробками вниз. Між рядами барабанів і бочок по висоті повинні прокладатися дерев'яні прокладки завтовшки не менше 50 мм. Крайні ряди бочок повинні надійно закріплюватися упорними колодками з деревини. 43. Штабелі з ЗРХБЗ нумеруються за порядком. Номер штабеля позначається на квадраті з фанери або картону розміром 20 х 20 см цифрами чорного кольору на білому фоні. Висота цифр - 10 см ширина шрифту - 1 5 см. На середині кожного штабеля з боку центрального проходу на висоті 1 8 м від підлоги повинна бути прикріплена табличка з номером штабеля а нижче на 30 см - штабельний стелажний ярлик встановленої форми. Стелажні ярлики доцільно розміщувати у відкритих зверху поліетиленових конвертах. Між штабелями а також між стінами сховища і штабелями повинні залишатися проходи шириною не менше 0 6 м. залежно від розмірів тари з таким розрахунком щоб по проходу можна було пронести ящик викотити бочку і тощо. В сховищі повинен залишатися центральний або боковий прохід шириною не менше 2 м що дозволяє проїзд засобам механізації навантажувально-розвантажувальних робіт. Варіанти розміщення штабелів з ЗРХБЗ у сховищах показані на рисунку 1. 44. Розміщення ЗРХБЗ на стелажах повинне забезпечувати повне використання площі полиць і чітке розділення виробів за номенклатурами роками виготовлення партіями і категоріями. При цьому малогабаритні вироби маса яких з упаковкою або без неї не перевищує 20 кг укладаються на середні полиці стелажів. Важчі вироби укладаються на нижні полиці стелажів у місцях ближчих до проходів і виходів. На верхні полиці стелажів укладаються легкі вироби.     Рисунок 1. Розміщення штабелів з засобами РХБ захисту у сховищах: а - сховище із опорами; б - сховище без опор; в - металеве збірне 45. При тимчасовому розміщенні ЗРХБЗ на відкритих майданчиках і під навісами штабелі накриваються брезентами. Брезент повинен бути добре натягнутий надійно закріплений і не мати провисання де могли б накопичуватися волога сніг пил пісок. Краї брезенту не повинні торкатися землі підлоги настилу і закривати підкладки на яких встановлене ОРХБЗ. Звисаючі краї брезенту розгортають у сторони щоб стікаюча вода при атмосферних опадах не попадала на майно. Вимоги до розміщення в місцях зберігання спеціальних машин у підрозділах та на складах викладені в гл. 2 цього Керівництва. 46. У одному місці зберігання як правило повинне зберігатися ЗРХБЗ одного виду. При нестачі місць зберігання необхідно розміщувати зразки ЗРХБЗ з урахуванням допустимості їх сумісного зберігання табл. 3 Таблиця 3 Допустимість сумісного зберігання засобів РХБ захисту Умовні групи ЗРХБЗ  Найменування ЗРХБЗ  Допустиме сумісне зберігання ЗРХБЗ різних умовних груп  1  Засоби захисту органів дихання шкіри і очей. Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту. Ремонтні столи ремонтні ящики і комплекти поповнення до них. Гумотканинні гумометалорукави і гумові ємності. Тенти брезенти і мішки  3 5 9 10 14 16  2  Регенеративні патрони. Регенеративні речовини і комплекти  Не допускається  3  Прилади РХБ розвідки і дозиметричного контролю. Групові і ремонтні комплекти ЗІП до них. Засоби газового контролю повітря. Навчальні тренажери макети розрізи стенди  1 5 10 14 15 16  4  Тверді речовини які містять хлор ДТ-2 ДТС ГК тощо   5  5  Дезактивуючі речовини  1 3 4 9 10 14 15 16 17  6  Діхлоретан  Не допускається  7  Вогнесуміші  Не допускається  8  Димові шашки і ручні димові гранати  1 5 16  9  Засоби індикації індикаторні трубки і стрічки плівки і порошки . Хімічні лабораторії  1 3 5 14 15 16  10  Джерела іонізуючих випромінювань навчальний радіоактивний пил   Не допускається  11  Хлорпікрин навчальні імітаційні рецептури і навчальні отруйно-димові гранати  Не допускається  12  Запально-димові патрони піропатрони сигнали хімічної тривоги  Не допускається  13  Джерела живлення до приладів РХБ розвідки  1 3 5 10 16  14  Спеціальні машини військ РХБ захисту  3 5 10 16  15  Прилади і комплекти спеціальної обробки. Димові прилади і апаратура. Групові і ремонтні комплекти ЗІП окрім комплектів ЗІП до приладів РХБ розвідки . Неспоряджені засоби і системи регенерації повітря  1 3 5 9 10 14 15  16  Дегазуючі рецептури їдкий натр моноетаноламін. Димові суміші  5  Примітка. При визначенні допустимості сумісного зберігання конкретних зразків ЗРХБЗ необхідно окрім табл. 3 керуватися також вимогами до умов зберігання викладеними в табл. 2 цього Керівництва. 5. Контроль технічного якісного стану утримання і технічне обслуговування засобів РХБ захисту 47. Для визначення технічного якісного стану ЗРХБЗ при прийомі в процесі зберігання перед відправкою при проведенні перевірок ревізії інвентаризації передачі ЗРХБЗ посадовими особами проводиться вибірковий або суцільний контроль. 48. При вибірковому контролі технічний якісний стан партії ЗРХБЗ визначається за результатами перевірки однієї або декількох вибірок зразків проб з партії. Обсяги зразків проб що відбирають з партії і підлягають перевірці при вибірковому контролі вказані в додатку 11. Вибірковий контроль є основним видом для визначення технічного якісного стану зразків ЗРХБЗ що не були в користуванні виготовляються і враховуються по партіях. 49. При суцільному контролі технічний якісний стан ЗРХБЗ визначається за результатами перевірки кожного зразка. 50. Кількість зразків проб ЗРХБЗ що підлягають контролю при проведенні перевірок ревізій інвентаризацій при передачі справ посадовими особами визначається відповідними наказами або планами проведення цих заходів. 51. Вибірковий і суцільний контроль технічного якісного стану ЗРХБЗ здійснюється двома методами: контрольно-технічним оглядом6 ЗРХБЗ тари і упаковки з визначенням їх стану за зовнішнім виглядом; 6 В наступних статтях цього Керівництва контрольно-технічні огляди для стислості будуть іменуватися оглядами проведенням періодичних випробувань повірка приладів РХБ розвідки опробування спеціальних машин РХБ захисту у підрозділах та на складах лабораторні випробування тощо . Періодичність і обсяг контролю технічного якісного стану ОРХБЗ при прийомі зберіганні і перед відправкою вказані в додатку 11. 52. Вибірковий і суцільний контроль ЗРХБЗ оглядом здійснюється на спеціально відведеному майданчику на добре освітлених місцях захищених від прямого сонячного проміння. У зимовий період огляд проводиться в теплих приміщеннях куди ЗРХБЗ при необхідності повинні бути переміщені для відігрівання за добу до початку робіт. Якщо при огляді майно виявиться зволоженим то перед упаковкою в тару його необхідно ретельно просушити; одночасно просушуванню піддається і тара. 53. При виявленні в результаті вибіркового контролю дефектних зразків ЗРХБЗ проводиться повторний контроль подвоєної кількості зразків. При повторному виявленні дефекту в подвоєній вибірці вживаються такі заходи: якщо гарантійний термін зберігання придатності партії ЗРХБЗ не закінчився вона рекламується в установленому порядку; якщо гарантійний термін зберігання придатності ЗРХБЗ закінчився партія піддається суцільному контролю з розбраковкою виробів за категоріями виявленням дефектів зовнішнім оглядом або випробуваннями неруйнівними методами. Для ЗРХБЗ що не підлягає ремонту а також якщо дефекти виявлені випробуваннями руйнівними методами партія признається непридатною. Загальні положення з категорування ЗРХБЗ викладені в додатку 12. Окрім двоступеневого контролю з подвоєною повторною вибіркою можуть застосовуватися інші види контролю які встановлюються відповідними інструкціями або іншою нормативно-технічною документацією. 54. При суцільному контролі партії ЗРХБЗ послідовно розкриваються всі ящики і оглядається випробовується кожен виріб окремо. Вироби упаковані в герметичне закупорювання запаяні коробки банки барабани та ін. із закупорювання не витягуються а проводиться тільки зовнішній огляд стану самого закупорювання. 55. Спеціальні машини хімічні лабораторії димова апаратура і регенеративні установки при прийомі в процесі зберігання і перед відправкою піддаються суцільному контролю. 56. Виявлені в процесі контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ незначні дефекти що не спричиняють зниження категорії виробів усуваються. 57. ЗРХБЗ одного найменування але різних партій які поступили в підрозділи та на склади в невеликих кількостях і у яких закінчилися гарантійні терміни зберігання після суцільного неруйнівного контролю можуть бути зведені в збірні партії за роками виготовлення з урахуванням категорії. У цьому випадку збірній партії привласнюється новий номер з припискою до нього індексу "зб" наприклад "25 зб". 58. Контроль технічного якісного стану ЗРХБЗ оглядом опробуванням і перевіркою роботоздатності спеціальних машин і приладів проводиться безпосередньо посадовими особами підрозділів та складів. Періодичні випробування ЗРХБЗ і повірка приладів РХБ розвідки і дозиметричного контролю проводяться в хіміко-радіометричних лабораторіях далі - ХРЛ і ремонтно-градуювальних пунктах далі - РГП головних управлінь управлінь МНС або в органах Держстандарту. Райони відповідальності хіміко-радіометричних лабораторій з питань обслуговування засобів РХБ захисту в підрозділах МНС України вказані в додатку 25. Терміни подачі ЗРХБЗ з підрозділів та складів для проведення періодичних випробувань в лабораторіях головних управлінь управлінь МНС України встановлюються їх начальниками. Терміни подачі та порядок проведення повірки приладів РХБ розвідки і дозиметричного контролю в ремонтно-градуювальних пунктах МНС визначають начальники головних управлінь управлінь МНС за погодженням з Департаментом матеріально-технічного забезпечення. 59. З метою економії зразки засобів захисту шкіри які відбираються для періодичних випробувань у лабораторіях можливо використовувати за рішенням начальника служби для подальших випробувань не менше трьох разів. Для цього зразки після випробувань укладаються і зберігаються в тих же ящиках з яких вони були узяті і враховуються як лабораторні п'ятої категорії . В облікових даних до цифри наявності таких зразків додається буква "Л". Ящики з лабораторними зразками маркуються буквою "Л" у квадраті із стороною 12 см. 60. При зберіганні однієї партії ЗРХБЗ на складах декількох підрозділів допускається за рішенням начальників довольчих органів направляти для періодичних випробувань зразки з того складу де є найбільш несприятливі умови зберігання. При виявленні невідповідності якості відібраних зразків встановленим вимогам повинен бути зроблений відбір зразків даної партії із складів. 61. Результати контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ записуються у формуляр паспорт або складський формуляр. Якщо у результаті контролю ЗРХБЗ із закінченими гарантійними термінами підлягають переведенню в нижчу категорію то складається акт зміни якісного технічного стану в двох примірниках які надаються до довольчого органу. Після затвердження перший примірник акта повертається до підрозділу на склад і на його підставі вносяться зміни у формуляри паспорти і облікові документи. Для зразків ЗРХБЗ які переводяться в нижчу категорію за результатами випробувань до акта додається висновок лабораторії. У висновках лабораторії вказуються: формулярні дані випробуваних партій ЗРХБЗ; дати випробувань і номери аналізів; кількість зразків проб ЗРХБЗ підданих випробуванням; результати випробувань у лабораторії за всіма показниками; висновки про якість кожної окремо партії включеної в акт. 62. Догляд за ЗРХБЗ проводиться з метою підтримання його в чистоті і забезпечення встановленого порядку зберігання. Він включає прибирання місць зберігання і під'їзних шляхів до них огляд перевірку наявності засобів що зберігаються якість укладання штабелів усунення дефектів в укладанні а також перевірку стану сховищ навісів майданчиків їх обладнання відповідність умов зберігання вимогам що пред'являються до збереження ЗРХБЗ. Особливості догляду за спеціальними машинами РХБ захисту викладені у розділі 2 цього Керівництва. 63. Види періодичність і обсяг робіт при проведенні технічного обслуговування ЗРХБЗ при підготовці до зберігання і в процесі його визначаються експлуатаційною документацією на конкретні зразки. Вимоги експлуатаційної документації повинні бути покладені в основу планування технічного обслуговування при зберіганні ЗРХБЗ у підрозділах та складах МНС. Крім того може проводитися позапланове технічне обслуговування за результатами оглядів і періодичних випробувань. Технічне обслуговування спеціальних машин РХБ захисту проводиться комплексно: роботи з технічного обслуговування спеціального обладнання засобів рухомості засобів зв'язку та інших засобів плануються і виконуються одночасно. 64. Технічне обслуговування ЗРХБЗ повинне проводитися на пунктах технічного обслуговування в майстернях або спеціально відведених приміщеннях майданчиках які оснащені необхідним обладнанням інструментом і приладдям. У зимовий період роботи з технічного обслуговування повинні проводитися в теплих приміщеннях. 65. На всі види технічного обслуговування ЗРХБЗ розробляються і затверджуються керівником підрозділу та складу технологічні карти у яких вказуються: роботи що виконуються технічні вимоги до них трудовитрати в людино-годинах обладнання що використовується інструмент приладдя прилади запасні частини матеріали і норми їх розходу. 66. Роботи з технічного обслуговування ЗРХБЗ повинні виконуватися в повному обсязі якісно і у встановлені терміни. Про проведення технічного обслуговування робляться відповідні записи у формулярах паспортах . Посадові особи складів несуть відповідальність за повноту якість і своєчасність проведення робіт з технічного обслуговування ЗРХБЗ і ведення формулярів паспортів . 67. Дозиметричні прилади та інші засоби вимірювань зокрема вбудовані в спеціальні машини або ті що входять до складу комплектів ЗІП піддаються первинній періодичній і позачерговій повірці. Первинна повірка проводиться при випуску засобів вимірювань з виробництва і ремонту. Періодична повірка засобів вимірювань вбудованих і тих що входять у комплект спеціальних машин і до складу групових і ремонтних комплектів проводиться в терміни визначені експлуатаційною і нормативно-технічною документацією. Позачергова повірка засобів вимірювань при зберіганні проводиться при необхідності впевнитися в їх справності при пошкодженні повірочного клейма або втраті документів що підтверджують проходження періодичної повірки. Повірку засобів вимірювальної техніки далі - ЗВТ у тому числі приладів радіаційного та дозиметричного контролю повинні проводити тільки метрологічні органи МНС або Держстандарту. Якщо засоби вимірювань при повірці визнані несправними вони підлягають заміні або ремонту. 68. Вбудовані і ті що входять у комплект спеціального обладнання машин РХБ захисту ємності балони і котли що працюють під тиском які підлягають реєстрації в органах котлонагляду перед постановкою на зберігання повинні бути зареєстровані у відповідних інспекціях котлонагляду. Ємності і балони що не підлягають реєстрації в Інспекції котлонагляду перевіряються і реєструються у підрозділах та на складах відповідальними посадовими особами. На кожну ємність після її реєстрації наносяться по трафарету на видимому місці такі дані: реєстраційний номер дозволений тиск дата місяць рік наступного огляду і гідравлічного випробування. Результати і терміни технічного огляду ємностей балонів і котлів записуються у формуляри паспорти . 6. Планувальна експлуатаційна і облікова документація 69. Основними планувальними документами є: план-графік робіт з контролю технічного якісного стану технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ що знаходиться на зберіганні додаток 13 ; план-графік комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту що знаходяться на тривалому зберіганні на десять років додаток 14 ; план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ підприємств та організацій в хіміко-радіометричній лабораторії додаток 15 ; план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ підрозділів та складів МНС в хіміко-радіометричній лабораторії Головного управління МНС додаток 16 ; план освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання у підрозділах МНС додаток 17 ; план освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання на складах МНС додаток 18 . 70. Вихідними даними для розробки планувальних документів є: наявність і технічний стан ЗРХБЗ що знаходиться на зберіганні; встановлені методи і періодичність контролю технічного якісного стану і технічного обслуговування ЗРХБЗ; тривалість зберігання ЗРХБЗ; дані про надходження ЗРХБЗ у підрозділи та на склади МНС у запланованому році; гарантійні терміни зберігання придатності зразків ЗРХБЗ їх складових частин і комплектуючих деталей; облікові дані на ЗРХБЗ тривалого зберігання за роками і партіями їх виготовлення або за номерами зразків. 71. План-графік робіт з контролю технічного якісного стану технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ розробляється на рік і ведеться у підрозділах та на складах МНС. До плану-графіка включаються всі зразки ОРХБЗ окрім спеціальних машин роботи з утримання яких передбачаються в плані-графіку технічного обслуговування і опробування спеціальних машин що знаходяться на тривалому зберіганні. У план-графік включаються роботи з контролю технічного якісного стану технічного обслуговування і поточного ремонту. Для забезпечення періодичних випробувань ЗРХБЗ що проводяться в лабораторіях або градуювальних пунктах у плані-графіку передбачаються роботи з відбору зразків і проб їх доставки відправки на випробування отримання підготовки і постановки на зберігання. До плану-графіку додається розрахунок потрібних трудовитрат для виконання запланованих робіт. Потреба в лабораторних випробуваннях ЗРХБЗ повірці приладів РХБ розвідки повинна бути врахована в планах-графіках періодичних випробувань ЗРХБЗ у ХРЛ і в планах робіт РГП. Потреба в указаних видах контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ підрозділів та складів повинна бути включена в план-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ лабораторії додаток 16 і врахована в плані закріплення підрозділів та складів за РГП з повірки дозиметричних приладів. 72. План-графік комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин що знаходяться на тривалому зберіганні розробляється на десять років і ведеться у підрозділах та на складах МНС начальниками складів. План-графік повинен розроблятися з урахуванням фактичного виконання робіт у попередні роки наявності і якісного стану спеціальних машин. План-графік повинен передбачати опробування спеціального обладнання кожної спеціальної машини не менше одного разу за 10 років. План-графік щороку коректується з урахуванням складу термінів постановки і зняття спеціальних машин з тривалого зберігання. На кожну спеціальну машину в плані-графіку заповнюється один лист. Кожен запис і внесені зміни підписуються посадовою особою. 73. План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ у хіміко-радіометричній лабораторії розробляється на рік і ведеться начальником ХРЛ. Потреба у випробуваннях для розробки цього плану-графіка визначається з планів-графіків робіт з контролю технічного якісного стану ОРХБЗ що розробляються у підрозділах та на складах МНС. План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ лабораторії повинен складатися з двох розділів. Перший розділ - випробування ЗРХБЗ що зберігається у підрозділах та на складах МНС України другий розділ - випробування ЗРХБЗ що зберігаються на підприємствах та організаціях. До плану-графіка додається розрахунок потрібних трудовитрат для виконання запланованих випробувань. Результати випробувань доводяться до підрозділів та складів МНС підприємств та організацій у порядку і в терміни які визначені Керівництвом з лабораторних випробувань індивідуальних і колективних засобів захисту. 74. План-графік періодичних випробувань ЗРХБЗ у ХРЛ розробляється головними управліннями МНС України на підставі заявок керівників підрозділів МНС а також начальників штабів ЦО підприємств та організацій. Один примірник плану-графіка висилається підрозділам та на склади а також підприємствам та організаціям. Загальний план-графік періодичних випробувань надсилається разом із формою 4/РХЗ до Міністерства. Вказівки про порядок відбору і доставки на випробування зразків та проб ЗРХБЗ з урахуванням особливостей зберігання і транспортування таємних пожежо- і вибухонебезпечних виробів та отруйних речовин направляються в підрозділи разом з виписками із плану-графіка. 75. Плани освіження ЗРХБЗ тривалого зберігання розробляються підрозділами на рік додаток 17 та складами додаток 18 . Плани освіження повинні складатися із окремих розділів по кожному виду запасів що зберігаються. Вихідними даними для розробки планів освіження є потреба в освіженні і ресурс ЗРХБЗ що надходить за планами вищестоящих довольчих органів. При розробці планів освіження у підрозділах та складах МНС заповнюються перші чотири графи про потребу в освіженні. Решта граф заповнюється після отримання від довольчих органів виписок із планів подачі ЗРХБЗ і проведення освіження. 76. Основними експлуатаційними документами є: формуляр паспорт на окремий зразок ЗРХБЗ; формуляр паспорт на партію ЗРХБЗ; складський формуляр і виписка із складського формуляра на партію ЗРХБЗ; інструкція з експлуатації і технічного опису на окремий зразок ЗРХБЗ. Формуляр паспорт складський формуляр або виписка із складського формуляра містить відомості про якість зразків ЗРХБЗ. У інструкції з експлуатації викладені вимоги до експлуатації зокрема до зберігання ЗРХБЗ. Формуляри паспорти на окремі зразки і складські формуляри на партії ОРХБЗ ведуться протягом всього періоду його зберігання. У відповідні розділи формулярів паспортів і складських формулярів своєчасно і точно вносяться записи що відображають фактично проведені роботи відомості про консервацію і переконсервацію проведення технічного обслуговування результати контролю якісного стану та інші дані. 77. На складі ведеться складський формуляр додаток 19 на кожну повну неповну або збірну партію ЗРХБЗ. При відправці підрозділом та складом повної неповної або збірної партії ЗРХБЗ відправником оформляються і висилаються одержувачам виписки із складського формуляра. Складський формуляр складається керівником підрозділу та складу або посадовою особою відповідальною за зберігання ЗРХБЗ на підставі формуляра паспорта заводу-виробника або виписки із складського формуляра на повну неповну або збірну партію ЗРХБЗ що надійшла. Складський формуляр ведеться одночасно з оформленням приймальних документів на ЗРХБЗ що надійшло. Складські формуляри на повні неповні або збірні партії а також виписки із складських формулярів формуляри паспорти заводів-виробників знищуються через три роки після відправки всієї кількості зразків цих партій з бази складу . У підрозділах та на складах МНС України складські формуляри ведуться на повну неповну або збірну партію тільки для зберігання непорушних запасів ЗРХБЗ. Формуляри паспорти на окремі зразки складські формуляри на партії ведуться начальниками сховищ складів НЗ. При заведенні складського формуляра в нього вносяться повністю загальні дані результати всіх попередніх випробувань з моменту виготовлення включаючи заводські дані. У процесі зберігання ЗРХБЗ у складські формуляри записуються результати оглядів і періодичних випробувань що проводяться відповідно до вимог цього Керівництва додаток 11 . При відправці партії ЗРХБЗ частинами в складському формулярі робиться відмітка про відправку. 78. Перелік форми документів з обліку ЗРХБЗ і порядок їх ведення визначені відповідними керівними документами з обліку озброєння техніки та інших матеріальних засобів у МНС. 7. Прийом та відправка засобів РХБ захисту 79. Прийом та відправка ЗРХБЗ здійснюється тільки на підставі планів і розпорядчих документів довольчих органів. Документальне оформлення прийому і відправки ЗРХБЗ здійснюється відповідно до вимог керівних документів з обліку озброєння техніки та інших матеріальних засобів у МНС. 80. Подача ЗРХБЗ у підрозділи та на склади МНС і відправка його може виконуватися залізничним автомобільним водним повітряним або змішаними видами транспорту з перевантаженням на проміжних станціях і в портах . Для прийому ЗРХБЗ що надійшло і підготовки ЗРХБЗ що відправляється наказом по підрозділу виділяються спеціальні майданчики приміщення . Прийом ЗРХБЗ що надійшло здійснюється спеціально призначеними комісіями які після закінчення прийому оформляють відповідні документи акти прийому та технічного стану ЗРХБЗ . При підготовці ЗРХБЗ до відправки перевіряється його кількість і якість. Некомплектні несправні в пошкодженій тарі зразки ЗРХБЗ до відправки відпуску не допускаються. 81. При виявленні під час прийому ЗРХБЗ невідповідності найменування маси або кількості місць даним у транспортному документі порушення пломб постачальника а також пошкодження або псування майна одержувач зобов'язаний зажадати від органів транспорту складання комерційного акта і у разі необґрунтованої відмови оскаржити відмову вищестоящому органу транспорту і зробити прийом відповідно до діючих положень. У всіх випадках виявлення при прийомі ЗРХБЗ його неякісності або некомплектності одержувач зобов'язаний припинити прийом і забезпечити зберігання в умовах що не допускають погіршення їх якості і змішування з іншими однорідними виробами протягом 24 годин викликати представника відправника для участі в продовженні прийому і складання двостороннього акта-рекламації. На підставі актів рекламацій нестач комерційних одержувачі зобов'язані пред'явити претензії до відправників або органів транспорту. Порядок і терміни прийому ЗРХБЗ складання і пред'явлення рекламацій претензій та інших актів визначаються Основними умовами поставки продукції для підрозділів і складів та іншими виданими на основі їх положеннями. Посадові особи складів відповідають за правильне складання і своєчасне пред'явлення рекламацій і претензій. 82. Розвантаження ЗРХБЗ що надходить і навантаження ЗРХБЗ що відправляється проводяться під керівництвом офіцера прапорщика . Перед початком навантажувально-розвантажувальних робіт проводиться інструктаж робітників з дотримання вимог безпеки і правил пожежної безпеки. Інструкції з вимог безпеки при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт розробляються у кожному підрозділі та складі стосовно загальних вимог додаток 20 . 83. Підготовка ЗРХБЗ до відправки включає: визначення ЗРХБЗ що підлягають відправці згідно з нарядом за номерами номерами партій ; оформлення експлуатаційної документації на підготовлені до відправки зразки ЗРХБЗ запис у відповідні розділи формулярів паспортів оформлення виписок із складських формулярів ; перевірку технічного якісного стану ЗРХБЗ відповідно до вимог вказаних в додатку 11 цього Керівництва; підготовку і просушування тари і підкладкових матеріалів під зразки що відправляються для виробів що зберігаються на стелажах укладання ЗРХБЗ; підготовку тари для перевезення морським річковим транспортом; оформлення виконавчої частини нарядів; зосередження ЗРХБЗ до місця навантаження видачі ; перевірку комплектності і кількості підготовленого до відправки ЗРХБЗ; навантаження видачу ЗРХБЗ і оформлення документів на відправку. 84. Для забезпечення безпеки і збереження ЗРХБЗ при перевезеннях необхідно при навантаженні дотримувати умови допустимості сумісного зберігання ЗРХБЗ табл. 3 а також діючих Правил перевезення розрядних вантажів залізницею і водними шляхами сполучення. 85. Вагони напіввагони платформи і цистерни які подані під навантаження повинні ретельно оглядатися для визначення справності і очищатися від сміття перевірятися справність даху дверей люків підлоги і запірних пристроїв вагонів і платформ. На автомобілях перевіряється справність підлоги бортів і запірних пристроїв кузовів. 86. Навантаження ЗРХБЗ на залізничний рухомий склад на автомобілі здійснюється з дотриманням вимог експлуатаційної документації для даного виду ЗРХБЗ відповідно до норм навантаження основних зразків ЗРХБЗ у залізничні вагони та на вантажні автомобілі додаток 21 . При цьому повинні дотримуватися таких правил: підготовлені до навантаження зразки ЗРХБЗ повинні бути в справній опломбованій тарі зі встановленим чітким маркуванням; ЗРХБЗ покомплектно повинні навантажуватися в один вагон автомобіль трюм вантажну кабіну літака вертольота особливу увагу необхідно приділяти зразкам деталі яких упаковані в різних ящиках; ЗРХБЗ розташовуються рівномірно за всією площею компактно і непохитно; ящики барабани укладаються щільно один до іншого і до стінок транспортного засобу і ретельно кріпляться; важкі вантажі розташовуються внизу легкі - зверху; тара що має написи "Верх" "Обережно скло" та інші укладається так щоб ці надписи були видними при вивантаженні; залізні бочки Л-100 Л-250 Л-275 навантажуються у вагони в два ряди по висоті пробками вгору. Під обручі кожної бочки з обох боків підкладаються клини які потім прибиваються цвяхами до підлоги вагона. Бочки другого ряду укладаються на дошки наслані на бочки першого ряду. Кріплення другого ряду здійснюється зв'язуванням кожної бочки дротом діаметром не менше 3 мм пропущеним через отвори в обох обручах. Під обручі також підкладаються клини які прибиваються до дощок. Барабани укладаються у вагон з установкою їх на торець вертикально навантажувальними люками вгору з прокладкою дошками між двома рядами по висоті і кріпляться дошками які прибиваються до стінок вагона. Особлива увага звертається на кріплення барабанів розташованих напроти дверних проходів. 87. Спеціальні машини навантажені на транспорт надійно загальмовуються закріплюються від подовжніх і поперечних зсувів включається нижча передача скло кабін підіймається всі люки і дверці зачиняються. В умовах можливого пониження температури повітря нижче 0° C вода із систем охолоджування зливається. Всі рухомі поворотні і з'ємні частини засобів рухомості і спеціального обладнання повинні бути надійно застопорені або закріплені. Вимоги до транспортування і порядок кріплення на платформах для конкретних спеціальних машин приведені в інструкціях з їх експлуатації. Після навантаження спеціальних машин складається опис із зазначенням кількості пломб ящиків із запасними частинами та інструментом місць їх знаходження переліку деталей знятих з машин. Опис кріпиться до внутрішньої сторони скла лівої дверці кабіни. 88. До початку навантаження ретельно перевіряється кількість підготовлених до навантаження місць а після навантаження - кількість навантажених місць. У вагоні до внутрішньої стінки з правого боку дверей прикріпляється повагонна відомість навантаженого майна. Представник складу пломбує вагон оформлює залізничну накладну яка є перевізним документом і на станції призначення видається вантажоодержувачу разом з вантажем. 89. При навантаженні ЗРХБЗ у літаки вертольоти на морські і річкові судна повинні виконуватися вимоги стосовно навантаження виробів у вагони і автомобілі а також спеціальні вимоги діючі на цих видах транспорту. 90. Навантажувально-розвантажувальні роботи при прийомі і відправці ЗРХБЗ повинні бути забезпечені необхідними матеріалами. Орієнтовна витрата матеріалів на прийом і відправку ЗРХБЗ приведена в додатку 22. 91. При навантаженні і розвантаженні ЗРХБЗ повинні дотримуватися заходи з маскування і забезпечення режиму таємності. 92. Охорона оборона і супровід ЗРХБЗ що відноситься до розрядних груп і всіх спеціальних машин РХБ захисту при їх транспортуванні здійснюється відповідно до вимог керівних документів щодо охорони оборони і супроводу транспорту з військовими вантажами при перевезенні їх залізницею і водними шляхами сполучення. 93. Особовий склад варти повинен бути проінструктований залежно від властивостей ЗРХБЗ що перевозиться а також порядку дій на випадок аварійних ситуаціях. Для супроводу транспорту з хлорпікрином і навчальними імітаційними рецептурами - відправник завчасно повідомляє одержувача про час відправки транспорту запрошує для супроводу транспорту фахівця служби РХБ захисту забезпечує особовий склад варти і супроводжуючого необхідними засобами індивідуального захисту. У вагонах з хлорпікрином і навчальними імітаційними рецептурами повинні знаходитись у встановлених кількостях дегазуючі речовини для використання в аварійних ситуаціях. Невикористані засоби індивідуального захисту і дегазуючі речовини здаються вартою і супроводжуючим одержувачу про що повідомляється відправник вантажу. 94. Зразки ЗРХБЗ що вимагають дотримання при перевезеннях особливих запобіжних заходів і спеціальних умов відносяться до розрядних вантажів. Навантаження і розвантаження розрядних вантажів на станційних і під'їзних шляхах складів на причалах портів пристаней повинні здійснюватися під керівництвом фахівця служби РХБ захисту який відповідає за правильне розміщення і кріплення вантажу за дотримання вимог безпеки і правил пожежної безпеки при навантажувально-розвантажувальних роботах дотримання умов сумісного навантаження розрядних вантажів укриття вантажу на відкритому рухомому складі охорону вантажу до моменту передачі навантаженого вагона військовій варті і з моменту прийому від військової варти вагона який прибув під розвантаження. Найчутливіші до механічної дії розрядні вантажі повинні навантажуватися у вагони в останню чергу а вивантажуватися - в першу чергу. Щоб уникнути зсуву і ударів при транспортуванні розрядні вантажі укладаються рівномірно за всією площею підлоги вагона трюму впритул. 95. При перетарюванні рідких і сипких речовин і рецептур в процесі прийому відправки і при проведенні складських робіт має місце їх природна втрата. Природна втрата речовин і рецептур відбувається також при їх зберіганні в результаті випаровування. Кількість продуктів яких не вистачає в результаті природної втрати після проведення робіт з перетарювання у кожному випадку повинно бути точно визначено шляхом зважування 100 % бочок барабанів і проведення вимірів у залізничних цистернах або стаціонарних ємностях. Списання природної втрати речовин і рецептур здійснюється в розмірах фактичної утрати але таких що не перевищують норми приведені в додатку 23 і оформляється актом списання. При зберіганні речовин і рецептур визначення розмірів природної втрати і її списання проводиться один раз на рік при інвентаризації. Недостача продуктів більше норм природної втрати розслідується. Залежно від результатів розслідування вживаються заходи технічного організаційного або адміністративного порядку. 96. З метою поліпшення умов і підвищення продуктивності праці зниження трудомісткості складських робіт збільшення операційних можливостей на складах повинні систематично плануватися і здійснюватися заходи щодо підвищення рівня механізації навантажувально-розвантажувальних робіт укомплектування штатно-табельними засобами механізації; їх своєчасне технічне обслуговування; будівництво нових прирельсованих сховищ з навантажувально-розвантажувальними майданчиками доріг майданчиків і підлоги з твердим покриттям; впровадження нових сучасніших засобів механізації тощо . На кожному складі повинні бути розроблені і затверджені технологічні карти що визначають організацію і порядок виконання всіх операцій навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням засобів механізації для конкретних видів ЗРХБЗ і місць зберігання в умовах складу. 8. Дослідне зберігання засобів РХБ захисту 97. Дослідне зберігання засобів РХБ захисту організовується і здійснюється за розпорядженням вказівкою Міністерства відповідно до затверджених програм. Дослідне зберігання ведеться з метою: визначення впливу кліматичних і біологічних чинників умов зберігання на збереження ЗРХБЗ і встановлення ступеня зміни його технічних і експлуатаційних характеристик; визначення термінів збереження ЗРХБЗ; перевірки ефективності способів захисту ЗРХБЗ що застосовуються від дії кліматичних чинників; уточнення обсягу і періодичності робіт з технічного обслуговування і контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ при зберіганні; вироблення рекомендацій з удосконалення умов зберігання технічного обслуговування і контролю якісного стану ЗРХБЗ. 98. Дослідне зберігання ЗРХБЗ проводиться на складах що дислокуються в різних кліматичних зонах України. 99. Для безпосереднього виконання робіт з дослідного зберігання узагальнення і оцінки результатів дослідного зберігання наказом начальника підрозділу призначаються відповідальні посадові особи. Особи призначені для проведення робіт з дослідного зберігання відповідають за правильну організацію повне і якісне виконання програм дослідного зберігання і своєчасне представлення звітних матеріалів щодо дослідного зберігання. ЗРХБЗ що знаходиться на дослідному зберіганні враховується окремо. Копії актів про постановку на дослідне зберігання і карток обліку на ЗРХБЗ дослідного зберігання надаються в головні управління управління МНС України. 100. Підготовка ЗРХБЗ до дослідного зберігання технічне обслуговування переконсервація і розконсервація огляди контроль технічного якісного стану в процесі дослідного зберігання облік результатів і представлення звітів щодо дослідного зберігання здійснюються відповідно до цього Керівництва і додаткових вимог визначених програмами дослідного зберігання. РОЗДІЛ 2 ЗБЕРІГАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН РХБ ЗАХИСТУ 1. Умови і види зберігання спеціальних машин РХБ захисту 101. У підрозділах та складах МНС України постановці на зберігання підлягають всі спеціальні машини використання відправка яких не планується на термін більше трьох місяців. Встановлюються два види зберігання спеціальних машин: короткочасне - до одного року і тривале - один рік і більше. 102. Спеціальні машини ставляться на зберігання на підставі наказу по підрозділу. Зміст наказу викладено в ст. 37 цього Керівництва. Наказ про постановку спеціальних машин на зберігання повинен бути відданий не пізніше ніж за дві доби після прийому їх підрозділом складом . Термін постановки на зберігання повинен бути мінімальним але не більше 30 діб з моменту прийому. 103. Якість підготовки спеціальних машин до короткочасного зберігання перевіряється начальниками відділів зберігання керівниками підрозділів . Якість підготовки спеціальних машин до тривалого зберігання перевіряється комісією із складанням акта закладки освіження . 104. Спеціальні машини РХБ розвідки повинні зберігатися в опалюваних сховищах. Допускається зберігання машин РХБ розвідки в неопалюваних сховищах при цьому прилади РХБ розвідки з машин знімаються і зберігаються в опалюваних сховищах. 105. Машини спеціальної обробки димопуску приготування і роздачі вогнесумішів рухомі ремонтні хімічні майстерні автолабораторії дозволяється зберігати в неопалюваних сховищах. Допускається знімати з машин спеціальної обробки гумотканинні і гумометалеві рукави і зберігати їх у неопалюваних сховищах покомплектно по машинах в розгорненому вигляді на стелажах полицях або настилах. 106. Пересувні ремонтні хімічні майстерні автолабораторії автодегазаційні станції до складу яких входить декілька машин а також спеціальні машини з причепами в місцях зберігання розміщуються покомплектно. 107. Спеціальні машини РХБ захисту розміщувати в місцях зберігання в один два або три ряди радіаторами у напрямі воріт проїздів . Відстань між машинами а також між машинами і стінами сховищ повинне складати не менше 0 8 м для колісних машин і 1 м для гусеничних машин. При багаторядному розміщенні в сховищах машини другого і наступних рядів повинні бути зчеплені буксирними тросами з машинами що стоять попереду. При двосторонньому розташуванні воріт сховищ дозволяється встановлювати спеціальні машини в чотири ряди: дві у напрямі одних воріт і дві в протилежному напрямі. При розміщенні на відкритих майданчиках спеціальні машини встановлювати рядами з відстанню між машинами 1 5 - 2 м між рядами не менше 6 м. 108. При розміщенні спеціальних машин на короткочасне зберігання колеса і підвіски засобів рухомості розвантажуються. При розміщенні на тривале зберігання проводиться розвантаження коліс і підвіски всіх спеціальних машин. 109. У кабінах кожної спеціальної машини РХБ захисту тривалого зберігання на склі лівих дверей кріпиться картка спеціальної машини тривалого зберігання додаток 10 . Після проведення робіт з опробування і переконсервації спеціальних машин картки машин тривалого зберігання заповнюються заново. 2. Підготовка спеціальних машин РХБ захисту до зберігання 110. Підготовка спеціальних машин до зберігання включає контроль комплектності і технічного якісного стану технічне обслуговування з усуненням виявлених несправностей консервацію машин які проводяться відповідно до вимог експлуатаційної документації. 111. Усі спеціальні машини які поступають у підрозділ склад підлягають суцільному контролю. Прийом спеціальних машин проводиться комісією з оформленням акта прийому. При прийомі машини перевіряється на наявність пломб згідно з описами пломбування на дверцях кабін капотах інструментальних ящиках кузовах брезентах для укриття тощо та пошкоджень. 112. При прийомі спеціального обладнання нових машин що надійшли з промисловості перевіряються: комплектність спеціального обладнання згідно з відомостями комплектності; надійність закріплення знімного обладнання і приладдя; цілість корпусів і стекол вбудованих засобів вимірювань; стан лакофарбованих покриттів і брезентових виробів тентів накидок сумок тощо ; стан засобів колективного захисту і спеціальної обробки; стан приладів РХБ розвідки; стан зовнішніх поверхонь різних ємностей цистерн резервуарів баків ; якість консервації силових агрегатів систем вузлів деталей поверхонь; правильність оформлення експлуатаційної документації. 113. Контроль за технічним якісним станом підготовкою до зберігання і зберіганням засобів рухомості спеціальних машин здійснюється згідно з вимогами керівних документів щодо зберігання автомобільної техніки та майна МНС. 114. При прийомі спеціальних машин РХБ захисту що надійшли з підрозділів Міністерства і були у використані додатково проводити перевірку работоздатності і справності кожної спеціальної машини шляхом пуску включення в роботу засобів рухомості і спецобладнання і перевірки основних технічних характеристик параметрів . Пуск включення в роботу і перевірку параметрів проводити відповідно до інструкції з експлуатації. Гумотканинні і гумометалеві рукави із закінченим гарантійним терміном а також із невстановленим роком виготовлення підлягають гідравлічним опробуванням. 115. Обсяг і порядок виконання робіт з технічного обслуговування спеціальних машин при підготовці до зберігання визначаються експлуатаційною документацією. Крім того на кожній машині проводяться прибирально-миючі роботи і відновлення лакофарбованих покриттів. 116. Підготовка до зберігання спеціального обладнання і засобів рухомості здійснюється одночасно. Технічне обслуговування при підготовці спеціальних машин до зберігання починається з проведення прибирально-миючих робіт. При виконанні цих робіт не допускається потрапляння води пилу і бруду у внутрішні порожнини агрегатів і систем засобів рухомості і спеціального обладнання. Зовнішні поверхні всіх агрегатів протираються насухо із тяжкодоступних місць волога видаляється стисненим повітрям. Пошкоджені лакофарбовані покриття повинні бути відновлені шляхом проведення часткового або повного пофарбування. 117. Зміст робіт з технічного обслуговування і консервації що виконуються при підготовці спеціального обладнання машин РХБ захисту до короткочасного і тривалого зберігання викладено в інструкціях з експлуатації. 118. Для консервації спеціального обладнання машин РХБ захисту застосовуються два способи: консервація з герметизацією корпусів машин методами "чохол" "напівчохол" "заклейка" з використанням осушувачів та інгібіторів корозії; консервація без герметизації корпусів методом нанесення мастил для консервації олив і полімерних покриттів. Консервації методом "чохол" підлягають головним чином малогабаритні спеціальні машини типу УАЗ - 469рх. Консервації методом "напівчохол" підлягають машини РХБ розвідки що мають герметичні днища. Консервації методом "заклейка" підлягають спеціальні машини з кузовами типу К-131 К-66 герметизації яких може бути досягнуто шляхом заклеювання щілин і отворів спеціальними матеріалами. Консервації без герметизації корпусів за допомогою нанесення олив для консервації і мастил підлягають як правило машини спеціальної обробки димові машини механічні змішувачі. 119. При консервації машин способом герметизації із застосуванням поліетиленових плівок і осушувачів повітря спеціальне обладнання у тому числі і прилади РХБ розвідки що знаходяться всередині об'єктів що герметизуються зберігається в машинах і додатковій консервації не підлягають. 120. При консервації машин РХБ розвідки без герметизації для тривалого зберігання прилади РХБ розвідки консервуються методом зачохлювання в полімерну плівку. Допускається в необхідних випадках за особливими вказівками зберігати прилади РХБ розвідки всередині машин що не герметизуються при обов'язковій консервації кожного приладу методом зачохлювання в полімерну плівку з осушувачем. 121. Консервація з герметизацією методом "заклейка" полягає в герметизації щілин і отворів в кузові машини і розміщенні всередині кузова осушувача силікагелю . Таким способом можуть бути законсервовані пересувні ремонтні хімічні майстерні автодегазаційні станції димові машини автолабораторії бокові ящики і відсіки спеціальних машин тощо. При застосуванні методу "заклейка" щілини в кузовах шириною до 10 мм і отвори діаметром до 20 мм герметизуються мастикою ЗЗК-Зу а нещільності великих розмірів - липкою поліетиленовою стрічкою або герметизуючими прогумованими тканинами ТТ МВКШ БЦ-УТ 780 розкроєними за розмірами місць герметизації з розрахунком перекриття щілин і отворів на 60 - 70 мм з кожної сторони. Місця приклеювання герметизуючої тканини ретельно очищаються від забруднень знежирюються уайт-спіритом і насухо протираються дрантям. Герметизуючі смужки прогумованих тканин і місця їх приклеювання двічі змащуються клеєм ХВК-2а з витримкою кожного шару на повітрі протягом 2 - 5 хв. Герметизація проводиться накладенням стрічок тканин і їх накоченням гумовим валом. Краї приклеєної тканини промазуються рівним шаром мастики ЗЗК-Зу. 122. Як вологопоглинач застосовується силікагель дрібнопористий КСМ ШСМ в кількості 1 кг на 1 м3 об'єму що герметизується. Вологість повітря в об'ємах що герметизуються контролюється за допомогою індикаторного паперу або зважування контрольного мішечка. 123. Консервації летючими інгібіторами корозії підлягають внутрішні поверхні цистерн трубопроводів камер ємностей шаф спеціальних машин і приладів за наявності відповідних вимог в інструкціях з експлуатації. При застосуванні летючих інгібіторів корозії для консервації спецобладнання розміщеного всередині кузовів машин усі щілини отвори повинні бути загерметизовані за допомогою пробок заглушок люків проклеєних стрічок мастик. Силікагель інгібітори корозії на силікагелевій основі розфасовуються в мішечки з нещільної тканини бязь вибілена марля вибілена тощо які розміщуються усередині загерметизованих об'ємів поблизу найчутливіших до корозії частин або рівномірно по загерметизованому об'єму. Застосування летючих інгібіторів корозії можливе і без силікагеля. В цьому випадку інгібітори корозії наносяться на поверхні що консервуються способом розпилювання. 3. Утримання спеціальних машин на зберіганні 124. Утримання спеціальних машин на зберіганні - це комплекс організаційно-технічних заходів направлених на забезпечення їх збереження справності і постійної готовності до використання за призначенням. Утримання спеціальних машин на зберіганні включає догляд технічне обслуговування поновлення комплектуючих виробів контроль опробування за станом машин і переконсервацією в процесі зберігання. ДОГЛЯД ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ МАШИНАМИ ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННІ 125. При зберіганні догляд за спеціальними машинами проводиться з метою підтримки їх у чистоті і забезпечені встановленого порядку стосовно їх зберігання. Він включає роботи з підтримки спеціального обладнання і засобів рухомості в чистоті прибирання місць стоянки і під'їзних шляхів перевірки комплектності машин виявлення і усунення підтікань палива оливи охолоджуючої і гальмівної рідин підтримки тиску повітря в шинах і встановленого рівня електроліту в акумуляторних батареях палива в баках охолоджуючої і спеціальної рідин у відповідних системах і вузлах видалення із пофарбованих і непофарбованих поверхонь продуктів корозії і тимчасового їх захисту. 126. Догляд за спеціальними машинами що знаходяться на короткочасному зберіганні у підрозділах проводиться в години визначені розпорядком дня у парково-господарські дні штатними водіями розрахунками під керівництвом посадових осіб підрозділів. На складах догляд за спеціальними машинами що знаходяться на короткочасному зберіганні проводити не рідше одного разу на тиждень згідно з планами роботи. 127. Догляд за спеціальними машинами що знаходяться на тривалому зберіганні проводиться силами підрозділів зберігання технічного обслуговування з таким розрахунком щоб на кожній машині роботи проводилися один раз на місяць. Зміст і порядок виконання робіт з догляду за засобами рухомості спеціальних машин викладені у керівних документах з питань зберігання автомобільної техніки та майна МНС та в інструкціях з експлуатації. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН ПРИ ЗБЕРІГАННІ 128. Технічне обслуговування спеціальних машин при зберіганні полягає у виконанні на них у встановлені терміни комплексу робіт визначених нормативно-технічною документацією. Технічне обслуговування включає перевірку технічного стану і роботоздатності якості консервації усунення виявлених недоліків заміну комплектуючих виробів з термінами придатності що закінчуються та інші роботи передбачені інструкціями з експлуатації. 129. Висока якість технічного обслуговування спеціальних машин РХБ захисту при зберіганні забезпечується шляхом комплексного планування і проведення всіх видів технічного обслуговування як для спеціального обладнання так і для засобів рухомості. 130. Для спеціальних машин РХБ захисту встановлюються такі єдині види комплексного технічного обслуговування при зберіганні: При короткочасному зберіганні - технічні обслуговування ТО-1 і ТО-2 в терміни передбачені для спеціальних машин з обмеженою витратою ресурсу: при тривалому зберіганні: технічне обслуговування N 1 при зберіганні - ТО-1з; технічне обслуговування N 2 при зберіганні -ТО-2з; регламентоване технічне обслуговування - РТО. 131. Технічне обслуговування спеціальних машин при тривалому зберіганні проводиться: ТО-1з - після одного року зберігання або за результатами огляду перевірки інспекції машин посадовими особами; ТО-2з - після двох років зберігання або за результатами огляду перевірки інспекції машин посадовими особами; РТО - через 6 - 10 років зберігання. 132. Види періодичність проведення комплексного технічного обслуговування спеціальних машин РХБ захисту при зберіганні обсяг і технологічна послідовність виконання робіт встановлюються інструкціями з експлуатації. До коригування інструкцій з експлуатації роботи з технічного обслуговування спеціального обладнання машин РХБ захисту необхідно суміщати за часом зі встановленими видами технічного обслуговування засобів рухомості табл. 4 . Таблиця 4 Види комплексного технічного обслуговування спеціальних машин РХБ захисту Вид зберігання  Комплексні ТО  Технічне обслуговування засобів рухомості і спеціального обладнання  засоби рухомості  спеціальне обладнання  Короткочасне  ТО-1  ТО-1  Щомісячне технічне обслуговування ТО-М  ТО-2  ТО-2  Періодичне технічне обслуговування ПО  Тривале  ТО-1з  ТО-1з  Річне технічне обслуговування РічТО  ТО-2з  ТО-2з  Річне технічне обслуговування РічТО  133. Регламентоване технічне обслуговування спеціальних машин РХБ захисту проводиться через 6 - 10 років зберігання з метою підтримки їх експлуатаційної надійності і справності до регламентованого ремонту. Обсяг робіт з регламентованого технічного обслуговування кожної марки машин встановлюється інструкціями з регламентованого технічного обслуговування на засоби рухомості і спеціальне обладнання. 134. Технічне обслуговування спеціальних машин при короткочасному зберіганні проводиться як правило в парково-господарські дні технічні обслуговування ТО-1з ТО-2з і регламентоване технічне обслуговування при тривалому зберіганні - в спеціально заплановані для цього дні. 135. Технічне обслуговування акумуляторних батарей що зберігаються на машинах і знятих з машин проводиться в терміни і обсягах які визначені у керівних документах з питань зберігання автомобільної техніки та майна МНС. 136. Забороняється скорочувати обсяг робіт з технічного обслуговування а також зменшувати відведений для технічного обслуговування час завдаючи шкоди якості робіт що виконуються. 137. Переконсервацію спеціальних машин РХБ захисту при тривалому зберіганні необхідно проводити одночасно по засобах рухомості і спеціальному обладнанню. Переконсервація проводиться відповідно до експлуатаційної документації та вимог керівництв із зберігання. 138. Технічне обслуговування спеціальних машин РХБ захисту що знаходяться на короткочасному зберіганні передбачається планами експлуатації і ремонту. 139. Проведення робіт з технічного обслуговування спеціальних машин що знаходяться на тривалому зберіганні контроль за технічним станом поновленням шин акумуляторних батарей комплектуючих деталей з обмеженим терміном придатності і переконсервація плануються в плані-графіку комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту що знаходяться на тривалому зберіганні додаток 14 . 140. План-графік комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин РХБ захисту розробляється у кожному підрозділі складі на 10 років і щорічно коригується з урахуванням складу термінів постановки і зняття спеціальних машин з тривалого зберігання фактично проведених робіт на машинах у попередні роки. ОПРОБУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАШИН РХБ ЗАХИСТУ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ 141. Опробування спеціальних машин тривалого зберігання проводиться з метою визначення технічного стану засобів рухомості і спеціального обладнання перевірки якості і ефективності робіт виконаних при постановці спеціальних машин на зберігання виявлення і усунення відмов пошкоджень та інших дефектів. Опробування проводиться як правило при перевірках при технічному обслуговуванні N 2з при зберіганні і переконсервації машин що не герметизуються. Кількість машин що перевіряються щорічно повинна становити 10 - 15 % загальної кількості машин що знаходиться на тривалому зберіганні. 142. Установлюються три види опробування спеціальних машин тривалого зберігання: пуском двигуна на місці зберігання контрольним пробігом і пуском включенням спеціального обладнання. 143. Пуском двигуна на місці щорічно перевіряється 5 - 10 % спеціальних машин що знаходяться на тривалому зберіганні. Тривалість роботи двигуна повинна бути не більше 30 хвилин влітку і 1 години взимку. 144. Контрольним пробігом з пуском включенням спеціального обладнання щорічно перевіряється 5 - 10 % спеціальних машин що знаходяться на тривалому зберіганні які раніше не опробовувались на місці. 145. Пуск включення спеціального обладнання проводиться на спеціальних машинах що перевіряються шляхом пробігу з метою здійснення контролю за справністю працездатністю і основними характеристиками параметрів всіх приладів агрегатів і спеціального обладнання в цілому. 146. Допускається суміщати опробування спеціального обладнання з опробуванням засобів рухомості на місці з тим щоб протягом 10 років зберігання спеціальне обладнання кожної машини опробовувалось не менше двох разів. Тривалість роботи спеціального обладнання при опробуванні не повинна перевищувати 10 % встановлених річних норм використання. Опробування спеціальних машин шляхом контрольного пробігу проводиться на відстань 25 км для автомобілів і 15 км для гусеничних машин. 147. При опробуванні спеціальних машин пуском двигуна перевіряються: легкість пуску двигуна робота всіх його систем і механізмів приладів електрообладнання контрольно-вимірювальних приладів склоочисників пневматичного приводу гальм і системи регулювання тиску в шинах; щільність з'єднання трубопроводів і сальників чи немає витоку палива оливи охолоджувальної амортизаційної і гальмівної рідин . 148. При опробуванні спеціального обладнання перевіряються справність працездатність і основні характеристики параметри приладів і агрегатів відповідно до інструкцій з експлуатації на конкретні зразки спеціальних машин РХБ захисту. Опробуванню підлягають спеціальні машини які раніше відповідно до плану-графіка комплексного технічного обслуговування і опробування машин не перевірялися шляхом контрольного пробігу чи пуском двигуна на місці. 149. Для опробування спеціальних машин укомплектованих сухозарядженими акумуляторними батареями використовуються приведені в робочий стан акумуляторні батареї. 150. Перед опробуванням спеціальних машин проводяться їх розконсервація і підготовка до роботи відповідно до інструкцій з експлуатації. 151. Після опробування спеціальних машин виконуються прибирання миття і технічне обслуговування машинам що не герметизуються - чергове ТО-1з або ТО-2з машинам що герметизуються - ТО-2з . Машини консервуються і робиться запис у формулярах паспортах характеристик параметрів спеціального обладнання і картках спеціальних машин тривалого зберігання про проведення контрольного пробігу і опробування спеціального обладнання. 152. При опробуванні спеціальних машин тривалого зберігання контрольним пробігом перевіряються: легкість пуску двигуна і справність його роботи на всіх режимах; справність і стабільність показань контрольно-вимірювальних приладів; чи немає пробуксовки зчеплення головного фрикціона плавність рушання машини з місця; рух на всіх передачах коробки передач і роздавальної коробки; легкість ввімкнення передач самовільне вимкнення передач стук і ненормальні шуми в агрегатах не допускаються ; робота механізмів повороту рульового управління повинна забезпечувати легкість повороту керованість коліс і повернення рульового колеса в початкове положення ; гальмівний шлях плавність і одночасність гальмування всіма колесами автомобіля падіння тиску повітря в системах з пневматичним приводом гальм при одному натисненні на педаль не повинно перевищувати 1 5 кгс/см2 ;  справність ручного гальма; ступінь нагріву ступиць коліс гальмівних барабанів і картерів агрегатів; герметичність усіх з'єднань систем охолоджування живлення змащування приводу гальм регулювання тиску повітря в шинах; робота склоочисників приводів включення лебідки управління жалюзі тощо; робота нагнітача або фільтровентиляційної установки; робота засобів зв'язку і навігаційної апаратури. 153. Спеціальні машини РХБ захисту що пройшли опробування повинні бути справні і комплектні. Виявлені при випробуванні недоліки і несправності усуваються. Відповідно за виявленими при опробуванні спеціальних машин дефектами і несправностями які можуть мати місце в інших машинах повинні бути перевірені відповідні деталі вузли і агрегати решти спеціальних машин. РОЗДІЛ 3 ЗБЕРІГАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНОГО ХІМІЧНОГО БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 1. Фільтруючі протигази 154. Фільтруючі протигази повинні зберігатися в заводській упаковці в неопалюваних сховищах. В процесі зберігання не допускати потрапляння опадів на тару з протигазами. 155. Обсяг періодичність оглядів і випробувань протигазів при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 156. При огляді тари з протигазами перевіряти наявність і чіткість маркування цілісність пломб замків петель на ящиках відсутність пошкоджень. У кожному відібраному для огляду ящику перевіряти кількість протигазів згідно з пакувальним листом якість пакувального матеріалу і правильність упакування. При огляді протигазових коробок перевіряти якість фарбування відсутність корозії погнутості особливо на горловині і днищі пересипання і висипання шихти щільність закручування ковпачків і правильність установки пробок. При огляді лицьових частин перевіряти відсутність тріщин поривів плям на гумі погнутості і корозії на різьбових частинах і металевих деталях; наявність і стан клапанів переговорних пристроїв і мембран у них; щільність кріплення клапанної коробки; стан окулярних стекол окулярних і монтажних обойм. При огляді сумок для протигазів перевіряти цілість тканини наявність і справність фурнітури петель ремінців лямок пряжок тощо . В процесі огляду протигазів контролювати чи немає у складових частинах виготовлених з гуми полімерних і текстильних матеріалів ознак біологічних пошкоджень: кольорових плям або смуг слизу на поверхні набухання і зміни форми нальоту цвілі у порошкоподібному або повстяному вигляді клочкуватих скупчень різного кольору потемніння і знебарвлення поверхні порушень еластичності гниття тощо. 157. Якість протигазів у процесі зберігання перевіряти оглядом і періодичними випробуваннями в хіміко-радіометричних лабораторіях МНС. Один раз на тиждень проводити огляд штабелів з протигазами і усувати дефекти в укладці. Перевірку герметичності лицьових частин з клапанами вдиху і видиху проводити в такі терміни: перший раз - за шість місяців до закінчення гарантійного терміну зберігання в подальшому - через кожні два роки їх зберігання. 158. Контроль якості протигазів перед відправкою проводити шляхом огляду. Випробування проводити перед відправкою протигазів зі складу якщо до чергових періодичних випробувань залишилося менше шести місяців. 159. При прийомі протигазів що були у використанні проводити суцільний контроль з розбракуванням за категоріями. При перевірці якості протигазів разом із зовнішнім оглядом одночасно проводити їх випробування тільки визначення герметичності опору диханню яким піддавати 100 % протигазів що надійшли. 2. Респіратори 160. Респіратори зберігати в неопалюваних сховищах. Обсяг періодичність оглядів при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 161. При огляді респіраторів без розкриття пакетів перевіряти відсутність поривів проколів біопошкоджень стан зварних швів. При огляді респіраторів із розкриттям перевіряти наявність клапанів вдиху і видиху міцність кріплення тасьми наголовника що розтягується до напівмаски та носового затискача до зовнішньої оболонки пошкоджень фільтрувального матеріалу зовнішньої оболонки наголовника екрану клапана видиху цілість внутрішньої оболонки в місці її зварювання з сідловинами клапанів вдиху і в місці кріплення тасьми що розтягується до напівмаски респіраторів наявність біопошкоджень. 162. У процесі зберігання респіраторів проводити один раз на тиждень огляд штабелів з усуненням дефектів укладки. 163. Контроль якості респіраторів перед плановою відправкою проводити шляхом огляду без розкриття пакетів. Розкриття пакетів проводити в тому випадку якщо до чергового огляду залишилося менше шести місяців. 3. Додаткові патрони для захисту від окису вуглецю 164. Додаткові патрони зберігати в неопалюваних сховищах. Обсяг періодичність оглядів і випробувань додаткових патронів при прийомі зберіганні і відправці наведені в додатку 11 до цього Керівництва. 165. При проведенні огляду додаткових патронів перевіряти кількість патронів у розкритих ящиках наявність на патронах маркування із зазначенням маси патрона гумових кілець для прокладок на внутрішній і зовнішній горловинах щільність закручування ковпачка і пробки стан зварних і закочувальних швів відсутність пересипання шихти в патроні здирів сколів здуття потертості фарби ум'ятостей і корозії на патроні відсутність біопошкоджень. 166. Періодичні випробування додаткових патронів проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації. У процесі зберігання проводити один раз на тиждень огляд штабелів з патронами з усуненням дефектів укладки. 4. Ізолюючі протигази 167. Ізолюючі протигази без регенеративних патронів зберігати в неопалюваних сховищах у заводській упаковці. Обсяг періодичність оглядів і лабораторних випробувань ізолюючих протигазів наведені в додатку 11 до цього Керівництва. 168. При проведенні огляду перевіряти: кількість ізолюючих протигазів в розкритих ящиках стан скелець окулярів міцність приєднання клапанів надлишкового тиску і ніпеля до фланців відсутність проколів поривів тріщин пожовтіння і огрубіння гуми на лицьовій частині і дихальному мішку щербин на скосах бортів і кільцевому виступі ніпеля; правильність положення металевої пружини і важеля клапана надлишкового тиску наявність перекосів і погнутостей справність клапана надлишкового тиску справний клапан при натисненні пальцем на його головку без заїдань відходить від сідла а після відпускання пальця вільно повертається в своє первісне положення ; цілість каркаса чи немає поломок погнутостей наявність і міцність кріплення накладок лямок штирів кнопок стягувальної стрічки і замка; цілість сумки наявність і справність замків карабінів пряжок ременів а також міцність їх кріплення наявність у кишені сумки інструменту і запасних частин згідно з відомістю комплектності; відсутність корозії на металевих деталях і вузлах апарата; відсутність біопошкоджень. 169. Періодичні випробування проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації. Один раз на тиждень проводити огляд штабелів з виробами та усувати дефекти в укладці. Категорично забороняється змащувати оливами чи мастилами металеві частини вузли і з'єднання ізолюючих протигазів. Контроль якості ізолюючих протигазів перед відправкою проводити шляхом огляду. Випробування перед відправкою зі складу проводити якщо до чергових періодичних випробувань залишилося менше ніж шість місяців. 5. Регенеративні патрони брикети додаткової подачі кисню 170. Регенеративні патрони брикети додаткової подачі кисню зберігати в заводській упаковці окремо від інших видів ЗРХБЗ у вогнетривких сухих неопалюваних добре вентильованих сховищах. У процесі зберігання не допускати потрапляння опадів і органічних речовин на тару із засобами регенерації. Температура в сховищі повинна бути не вищою плюс 35° C а відносна вологість - не більше 90 %. Не допускається зберігання регенеративних патронів в опалюваних сховищах. 171. Регенеративні патрони і брикети додаткової подачі кисню можуть зберігатися в одному сховищі але в окремих штабелях. Розриви між штабелями повинні бути не менше 1 м. Ящики укладаються в штабелі кришками вгору до десяти рядів висотою і у два ряди шириною. При цьому від верхніх рядів ящиків відстань стелевого або горищного перекриття повинна бути не менше ніж на 1 м. Ящики не дозволяється кидати кантувати ставити кришками донизу. 172. Обсяг і періодичність випробувань регенеративних патронів і брикетів додаткової подачі кисню при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 173. Періодичні випробування регенеративних патронів і брикетів додаткової подачі кисню проводити відповідно до вимог експлуатаційної і нормативно-технічної документації. Начальники служб РХБ захисту підрозділів начальники складів повинні проводити аналіз технічного стану патронів і брикетів у яких закінчився гарантійний термін зберігання подавати до довольчого органу пропозиції щодо подальшого використання патронів і брикетів у яких показники досягли нижчих меж придатності. 174. При транспортуванні ящики повинні бути опломбовані і укладені кришками догори ретельно закріплені й укриті брезентом. Проводити навантаження і розвантаження регенеративних патронів під дощем категорично забороняється. 175. При огляді ящиків перевіряти наявність і чіткість маркування наявність і цілість пломб і запорів відсутність пошкоджень на ящиках. Ящики з пошкодженнями які можуть вплинути на технічний стан регенеративних патронів і брикетів додаткової подачі кисню ізолювати і зберігати в пожежобезпечних умовах. Подальше використання таких виробів повинне бути визначене в найкоротший строк у встановленому порядку. При огляді регенеративних патронів перевіряти наявність і справність пломб якість маркування відсутність глибоких пом'ятостей проколів наскрізних тріщин сколів потертості фарби корозії біопошкоджень і інших дефектів щільність закриття заглушок. При огляді брикетів додаткової подачі кисню перевіряти відсутність прим'ятості футлярів сколів і потертості фарби корозії і біопошкоджень поривів і наскрізних тріщин на гумовій прокладці сильно роздутих гумових прокладок і наскрізних отворів на футлярах та інших дефектів. У процесі зберігання щодня проводити огляд штабелів у сховищах і усувати виявлені недоліки. 176. Контроль якості регенеративних патронів і брикетів додаткової подачі кисню перед відправкою проводити шляхом зовнішнього огляду. Випробування проводити перед відправкою зі складу якщо до чергових випробувань залишилося менше шести місяців. 177. Регенеративні патрони і брикети додаткової подачі кисню які за результами оглядів періодичних випробувань визнані непридатними підлягають знищенню. Порядок знищення викладено в технічних описах та інструкціях з експлуатації ізолюючих протигазів. На складах повинна бути розроблена і затверджена інструкція щодо безпеки при зберіганні і знищенні регенеративних патронів брикетів додаткової подачі кисню. 6. Засоби індивідуального захисту шкіри і очей 178. Засоби індивідуального захисту шкіри і очей зберігати в сухих неопалюваних сховищах у заводській упаковці. Огляд і просушування засобів захисту шкіри і очей проводити тільки в місцях що виключають вплив прямого сонячного проміння на вироби. 179. Обсяг і періодичність проведення оглядів і випробувань засобів захисту шкіри і очей при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 180. При огляді перевіряти: кількість і комплектність виробів у розкритих ящиках якість маркування; відсутність поривів потертостей злипання і здирання плівки тріщин у місцях згинів забруднень огрублень матеріалу корозії на металевих деталях; наявність і міцність пристосувань для застібання шпеньки ґудзики кнопки гачки закріпки металеві хлястики петлі тасьма підрукавники нагрудні і горлові клапани знімні хлястики тощо . 181. При огляді імпрегнованих виробів перевіряти: міцність тканини і швів чи немає забрудненої тканини і вицвітання її забарвлення міцність пришиття ґудзиків гачків зав'язок петель; стан металевої фурнітури чи немає самонагрівання виробів. У випадку самонагрівання вироби розвішуються для охолодження і сушіння. При сушінні не допускається потрапляння на вироби прямого сонячного проміння щоб уникнути розкладання просочення. Зберігання імпрегнованих засобів захисту шкіри сумісно з виробами що мають металеві предмети не допускається щоб уникнути корозії металевих деталей. 182. При огляді засобів захисту очей перевіряти кількість і комплектність виробів в усіх розкритих ящиках стан футлярів і цілість скелець світлофільтрів гумових і металевих деталей відсутність на скельцях плям цвілі і ниткоподібних рельєфних малюнків. 183. У процесі зберігання засобів індивідуального захисту шкіри і очей один раз на тиждень проводити огляд штабелів і усувати дефекти укладки. 184. Контроль якості засобів індивідуального захисту шкіри і очей перед відправкою проводити шляхом огляду. Випробування засобів індивідуального захисту шкіри і очей перед відправкою зі складів проводити якщо до чергових періодичних випробувань залишилося менше шести місяців. 7. Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту 185. Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту зберігати в заводській упаковці в неопалюваних сховищах. Обсяг періодичність оглядів і випробувань засобів очищення повітря для об'єктів колективного захисту при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 186. При прийомі засобів очищення повітря для об'єктів колективного захисту які надходять з промисловості або інших складів перевіряти стан тари шляхом зовнішнього огляду всіх ящиків і обрешіток якість виробів - вибіркового огляду. 187. При огляді тари перевіряти справність ящиків і обрешіток надійне закріплення фільтрів-поглиначів в обрешітках наявність і чіткість маркування цілість пломб запорів і петель на ящиках і окантовувальної стрічки на обрешітках. При огляді фільтрів-поглиначів і передфільтрів перевіряти наявність і якість маркування і фарбування наявність і цілість прокладок і заглушок на вхідному і вихідному отворах відсутність пом'ятостей корпусів пересипання шихти у фільтрах-поглиначах. При огляді деталей з гуми і прогумованих тканин перевіряти чи немає тріщин розривів. При огляді електровентиляторів перевіряти якісний стан електричного кабелю наявність пробок і заглушок на вхідному і вихідному отворах. При огляді решти комплектуючих вузлів і деталей перевіряти відсутність корозії біопошкоджень і якість консервації. 188. Засоби очищення повітря для об'єктів колективного захисту перед постановкою на зберігання підлягають консервації. Консервацію проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації. Вироби що надійшли з промисловості в законсервованому виді додатковій консервації перед постановкою на зберігання не підлягають. У процесі зберігання один раз на тиждень проводити огляд штабелів і усувати дефекти укладки. 189. Контроль якості засобів очищення повітря для об'єктів колективного захисту перед відправкою проводити шляхом огляду. 8. Регенеративні речовини комплекти 190. Регенеративні речовини і комплекти зберігати в неопалюваних сховищах відповідно до вимог встановлених для регенеративних патронів. 191. При прийомі регенеративних речовин і комплектів що надходять із заводів промисловості складів і перед їх відправкою перевіряти оглядом стан тарних ящиків і герметичність упаковки регенеративних речовин комплектів в обсязі 10 % від партії але не менше двох тарних ящиків. При огляді тари перевірити наявність і чіткість маркування цілість пломб запорів і петель відсутність слідів ударів пошкоджень. При огляді герметичної упаковки регенеративних речовин і комплектів перевіряти герметичність упаковки стан лакофарбових покриттів і азбестової кришки міцність кріплення виробів у тарі відсутність пом'ятостей здутин корозії і біопошкоджень у металевих ящиках та барабанах. 192. При прийомі регенеративних речовин і комплектів від військових частин проводити огляд всіх тарних ящиків і всієї герметичної упаковки з розбраковуванням. 193. В процесі зберігання перевіряти оглядом один раз на рік стан тарних ящиків і герметичність упаковки регенеративних речовин і комплектів в обсязі 10 % від партії але не менше двох тарних ящиків. Випробування регенеративних речовин і комплектів проводити за вказівкою довольчого органу. 9. Системи регенерації повітря 194. Системи регенерації повітря зберігати в заводській упаковці в опалюваних сховищах при температурі не нижче плюс 5° C. Обсяг періодичність оглядів і випробувань систем регенерації повітря при прийомі зберіганні і перед відправкою наведені в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі і відправці проводити огляд усієї тари. 195. При огляді тари перевіряти наявність і чіткість маркування цілість пломб запорів і петель відсутність слідів ударів і пошкоджень і міцність кріплення виробів в тарі. При огляді виробів перевіряти їх наявність комплектність стан захисних покриттів якість консервації міцність кріплення складових частин в тарі відсутність зовнішніх поломок і несправностей своєчасність повірки контрольно-вимірювальних приладів і освідчень резервуарів трубопроводів і компресорів. 10. Прилади і комплекти радіаційної хімічної і неспецифічної бактеріологічної біологічної розвідки дозиметричного і газового контролю1 1 У наступних статтях цього Керівництва прилади і комплекти радіаційної хімічної і неспецифічної бактеріологічної біологічної розвідки дозиметричного і газового контролю для стислості будуть іменуватися приладами РХБ розвідки. 196. Прилади РХБ розвідки за винятком приладів типу ВПХР і ППХР зберігати в опалюваних сховищах у заводській упаковці в штабелях. На складах допускається крім того зберігання приладів РХБ розвідки в ящиках на стелажах. Комплекти індикаторних засобів з ящиків вилучати і зберігати в неопалюваних сховищах окрім тих що замерзають. За відсутності опалюваних сховищ допускається тимчасове до одного року зберігання приладів РХБ розвідки в неопалюваних сховищах але при цьому прилади обов'язково повинні бути законсервовані методом "чохол". 197. Обсяг і періодичність оглядів і випробувань перевірки приладів РХБ розвідки при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва за винятком окремих приладів газового контролю для яких терміни перевірок встановлені експлуатаційною документацією. 198. Прилади РХБ розвідки перед постановкою на зберігання підлягають консервації. Консервацію проводити відповідно до вимог інструкції з експлуатації. Прилади РХБ розвідки призначені для зберігання більше одного року консервувати методом "чохол". При зберіганні приладів в опалюваних сховищах строком до одного року консервацію проводити методом нанесення консерваційних мастил на металеві нефарбовані поверхні з укладанням приладів у заводській упаковці. Акумуляторні батареї та інші джерела електроенергії що входять у комплект приладів вилучати і зберігати окремо. Вимірювачі дози типу ІД-1 зберігати в зарядженому стані відповідно до вимог експлуатаційної документації. 199. При огляді приладів РХБ розвідки перевіряти: наявність комплектність стан блоків і вузлів корпуси; справність цілість стекол положення стрілки вимірювального приладу наявність і справність ручок і тумблерів управління стан ущільнювальних елементів штепсельних рознімів ящиків з акумуляторними батареями і інших деталей що входять у комплект; відсутність корозії і біопошкоджень. 200. При прийомі приладів РХБ розвідки що були у використанні проводити суцільний контроль шляхом огляду і перевірки працездатності відповідно до вимог інструкцій з експлуатації. 201. У процесі зберігання приладів РХБ розвідки проводити огляд штабелів і стелажів з приладами усувати дефекти в укладці один раз на тиждень. Якість консервації перевіряти оглядом консерваційних матеріалів а також за забарвленням індикаторного паперу який характеризує ступінь зволоження осушувача. Перевірку роботоздатності проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації приладів РХБ розвідки. Одночасно з перевіркою роботоздатності контролювати ступінь зволоження осушувача за допомогою зважування. Приріст маси осушувача не повинен перевищувати 18 %. При виявленні приросту маси осушувачу вище допустимого хоча б на одному приладі перевірити ступінь зволоження осушувачу у подвоєної кількості приладів. При повторному виявленні приросту маси осушувачу вище допустимого провести переконсервацію всіх приладів даного типу. Одночасно перевірити 5 % партії приріст маси осушувача решти типів приладів що зберігаються в даному сховищі. Освіження індикаторних засобів і комплектуючих деталей здійснювати відповідно до плану-графіка робіт за контролем якості з технічного обслуговування і ремонту ОРХБЗ. Переконсервацію приладів РХБ розвідки здійснювати після проведення планових робіт з перевірки роботоздатності і періодичних випробувань. 202. Якість приладів РХБ розвідки перед відправкою перевіряти шляхом огляду. Періодичні випробування приладів перед відправкою зі складів проводити в тому випадку якщо до терміну чергових періодичних випробувань залишилося менше шести місяців. 11. Засоби хімічної розвідки і контролю 203. Засоби хімічної розвідки і контролю прилади типу ВПХР ППХР індикаторні трубки і плівки польові хімічні лабораторії комплекти реактивів і комплекти індикаторних засобів за винятком замерзаючих реактивів зберігати в заводській упаковці в неопалюваних сховищах. Обсяг періодичність оглядів і випробувань засобів хімічної розвідки і контролю при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 204. При огляді приладів хімічної розвідки і польових хімічних лабораторій перевіряти комплектність відсутність пошкоджень металевих корпусів і запорів стан комплектуючих виробів із скла герметичність закупорювання реактивів терміни придатності реактивів якість маркування надійність кріплення предметів у гніздах. При огляді індикаторних засобів і комплектів реактивів перевіряти стан ампул склянок з реактивами наявність і чіткість надписів на етикетках. При огляді індикаторних трубок перевіряти чи немає механічних пошкоджень якість нанесення кольорових еталонів і написів на касетах стан і забарвлення наповнювачів у трубках і розчинів в ампулах. Особливу увагу звертати на гарантійні терміни зберігання і терміни придатності індикаторних трубок індикаторних плівок комплектів індикаторних засобів комплектів реактивів і розчинів з малими термінами зберігання. Після закінчення гарантійних термінів ці засоби перевірити або замінити відповідно до вимог експлуатаційної документації на них. 205. У процесі зберігання засобів хімічної розвідки і контролю проводити огляд штабелів і стелажів усувати дефекти укладки один раз на тиждень. Освіження індикаторних засобів реактивів фільтрів і іншого майна проводити відповідно до плану-графіка за контролем якості з технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ. 206. Якість виробів перед відправкою перевіряти оглядом. Випробування проводити в тому випадку якщо до чергових періодичних випробувань залишилося не менше шести місяців. 12. Джерела іонізуючого випромінювання2 2 У даному розділі викладені вимоги до збереження закритих радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань. Зберігання облік і видача відкритих радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань у тому числі радіоактивного пилу призначеного для навчальних цілей. 207. Основними керівними документами з питань отримання зберігання обліку і транспортування джерел іонізуючого випромінювання є: постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 "Про створення Державного реєстру Джерел іонізуючого випромінювання"; наказ Міністерства охорони здоров'я від 02.02.2005 N 54 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832; постанова головного державного санітарного лікаря України від 12.07.2000 N 116 "Про затвердження значень гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінювання" НРБУ-97/Д-2000 . 208. На складах і у підрозділах для організації зберігання використання а також для перевезення радіоактивних джерел своїм транспортом повинні бути розроблені і затверджені інструкція з забезпечення радіаційної безпеки та інструкція з ліквідації наслідків аварій з радіоактивними джерелами. Ці інструкції розробляються на підставі вимог нормативних документів наведених в ст. 207 а також наказів МНС України. 209. Загальна кількість радіоактивних джерел і їх активність указуються в санітарному паспорті. Санітарний паспорт на право зберігання і проведення робіт з радіоактивними джерелами видається військово-медичною службою на термін не більше трьох років. За відсутності санітарного паспорта зберігання радіоактивних джерел і робота з ними забороняються. 210. Радіоактивні джерела в контейнерах сейфах ампулах і пеналах зберігати в спеціально обладнаних сховищах землянках окремо від інших виробів. На кожне радіоактивне джерело повинен бути паспорт. Сховища повинні бути обладнані пристроями колодязями нішами сейфами які ослаблюють випромінювання до допустимих норм вентиляцією пристосуванням для підйому контейнерів і дистанційного перетарювання джерела. У сховищах забороняється проводити будь-які роботи окрім перетарювання радіоактивних джерел. Сховища радіоактивних джерел повинні мати охоронну сигналізацію. Відповідальний за облік і зберігання радіоактивних джерел повинен вести карту-схему їх розміщення в сховищі. Карта-схема повинна відповідати фактичній наявності радіоактивних джерел у сховищі. 211. Транспортування і перенесення радіоактивних джерел проводити в спеціальній тарі контейнерах що забезпечує необхідний захист від випромінювання і забруднення. При навантаженні і розвантаженні тари з радіоактивними джерелами необхідно використовувати відповідні механізми автокрани лебідки та інші підйомні засоби . 212. Прийом радіоактивних джерел здійснюється комісією у складі якої повинна бути особа відповідальна за їх зберігання. Контроль радіоактивних джерел при прийомі проводити виміром потужності дози від контейнера упаковки на відстані 1 м від поверхні зовнішнім оглядом тари і перевіркою документації на ці вироби. При огляді тари перевіряти її цілість маркування наявність пломб відсутність пошкоджень. При перевірці документації необхідно звертати увагу на її комплектність і правильність записів. Радіоактивні джерела що надійшли повинні бути враховані в прибутково-видатковому журналі який зберігається постійно. Вбудовані в зразки озброєння РХБ захисту радіоактивні джерела і контрольні джерела випромінювань у цьому журналі не враховувати. Облік зразків ЗРХБЗ що мають вбудовані радіоактивні джерела і контрольні джерела випромінювань ведеться за формами керівних документів з обліку озброєння техніки майна та інших матеріальних засобів у МНС України. Один раз в півріччя проводити перевірку наявності обліку зберігання і використання радіоактивних джерел комісією призначеною наказом відповідних керівників. Результати перевірок оформляти актом. 213. Контроль якості радіоактивних джерел що зберігаються на базах складах і у підрозділах загонах МНС зокрема джерел що входять до комплекту рухомих і стаціонарних ремонтно-градуювальних пунктів проводиться Головною науково-дослідною виробничою лабораторією Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Радіоактивні джерела визнані непридатними підлягають захороненню. Захоронення здійснюється спеціалізованими установами за договором на виконання робіт з їх перевезення і захоронення. Підставою для списання радіоактивних джерел і препаратів з обліку є довідка про захоронення видана органами що проводили захоронення. 214. Контроль радіоактивних джерел перед відправкою включає зовнішній огляд стану тари перевірку записів у документації вимір потужності експозиційної дози від контейнера упаковки з радіоактивними джерелами на відстані 1 м від поверхні контейнера перевірку наявності забруднення контейнера. 13. Димові шашки і ручні димові гранати 215. Димові шашки і ручні димові гранати зберігати у вогнетривких неопалюваних сховищах в заводській тарі упаковці . Ящики з димовими шашками і ручними димовими гранатами укладаються в штабелі висотою до восьми рядів. Великі димові шашки в обрешітках укладаються в штабелі висотою до чотирьох рядів. 216. Обсяг періодичність оглядів і випробувань димових шашок і ручних димових гранат при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. 217. У процесі зберігання повинен також здійснюватися контроль за якістю і технічним обслуговування передбачені інструкціями з експлуатації на конкретні зразки димових засобів. 218. При огляді ручних димових гранат перевіряти чи немає механічних пошкоджень на корпусі і кришках руйнувань водостійкого покриття зволоження і біопошкоджень. При огляді димових шашок перевіряти якість фарбування відсутність механічних пошкоджень корпуса корозії на корпусі і в місцях з'єднань днища і кришки з корпусом і наявність ізоляційної стрічки. При знятті кришки перевіряти відсутність корозії на внутрішній поверхні і пошкоджень фольги на діафрагмі. На великих і уніфікованих шашках крім того перевіряти оглядом стан ударних механізмів і правильність укладання проводів електрозапалів. При цьому дотримуватись вимог безпеки що виключають приведення в дію ударних механізмів і електрозапалів. 219. Періодичні випробування димових шашок і ручних димових гранат здійснюватися шляхом приведення їх у дію. При цьому визначати безвідмовність запалювання запалу тривалість розгорання характер димоутворення рівномірне або пульсуюче слабке або інтенсивне . Тривалість розгорання і інтенсивного димоутворення повинна відповідати технічним характеристикам виробів. При горінні димових засобів не повинно бути відмов вильоту запалів слабкого або пульсуючого димоутворення горіння вогнем викиду діафрагм і запалів розривів корпусів. 220. У процесі зберігання щодня проводити огляд штабелів з виробами і усувати дефекти укладки. 14. Димові суміші 221. Димові суміші в залізних бочках цистернах зберігати під навісами або на відкритих майданчиках. Бочки укладати на дерев'яні підкладки висотою не менше 150 мм в штабелі пробками догори висотою не більше двох рядів і в два ряди у ширину. При укладанні бочок у два ряди висотою між рядами бочок прокладати дошки товщиною не менше 50 мм. Крайні у рядах бочки закріплювати дерев'яними клинами. При зберіганні бочок на відкритих майданчиках вживати заходів що виключають їх нагрівання прямим сонячним промінням. 222. Обсяг періодичність оглядів і випробувань димових сумішей при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі і перед відправкою проводити огляд усієї тари. 223. При огляді тари з димовою сумішшю перевіряти відсутність механічних пошкоджень вм'ятин пробоїн бочок і цистерн корозії на різьбі пробок і ковпачків бочок кранах і люках цистерн витікання димових сумішей через зварні шви з кранів цистерн і пробок бочок якість фарбування і наявність маркування на тарі. 224. Більшість димових сумішей є пожежонебезпечними. У зв'язку з цим при виконанні робіт з димовими сумішами необхідно суворо дотримуватись вимог безпеки праці і правил пожежної безпеки. 225. В процесі зберігання проводити огляд штабелів з бочками і цистерн з усуненням виявлених недоліків один раз на тиждень. Один раз на рік при проведенні оглядів і перевірок бочок на відкривання пробок робити спуск тиску. 226. Перед відправкою димових сумішей проводити огляд перевірку на відкривання пробок 10 % бочок контроль всієї тари на відсутність течі витримувати бочки в положенні пробками до низу не менше 30 хв. . 15. Запалювально-димові патрони сигнали хімічної тривоги 227. Запалювально-димові патрони піропатрони сигнали хімічної тривоги зберігати на складах підрозділів МНС у вогнетривких неопалюваних сховищах у заводській упаковці. Відстань від сховищ з боєприпасами запалювально-димовими патронами піропатронами і сигналами хімічної тривоги до інших сховищ повинна бути не менше 40 м. 228. Запалювально-димові патрони піропатрони і сигнали хімічної тривоги зберігати в справній заводській упаковці з чітко нанесеним маркуванням. Кожен вид виробів зберігати в окремому штабелі. Герметичне закупорювання розкривати тільки у разі потреби відправки частини боєприпасів. Закупорку після розкриття і часткового вилучення боєприпасів герметизується мастилом типу "Герметик" по місцю розкриття пломбується або опечатується. Допускається проводити герметизацію липкою стрічкою. 229. При прийомі зберіганні і перед відправкою боєприпасів запалювально-димових патронів піропатронів і сигналів хімічної тривоги проводити огляд усіх ящиків і внутрішнього закупорювання 10 % ящиків. При огляді металевого закупорювання звертати увагу на відсутність вм'ятин стан паяння наявність маркування терміни зберігання виробів. Щодня проводити огляд стану штабелів з боєприпасами з усуненням дефектів укладки. 230. Контроль технічного якісного стану і технічне обслуговування запалювально-димових патронів і сигналів хімічної тривоги проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації. 16. Вогнесуміші 231. Вогнесуміші є легкозаймистими пожежонебезпечними рідинами. У зв'язку з цим у процесі зберігання виконання вантажно-розвантажувальних робіт транспортування необхідно ретельно стежити за герметичністю тари і суворо виконувати правила пожежної безпеки. 232. Вогнесуміші зберігати під навісами або на відкритих майданчиках у бочках на відстані не менше 40 м від інших місць зберігання. Бочки укладати на дерев'яні підкладки висотою не менше 15 см пробками донизу. Штабелі у висоту повинні мати один ряд у ширину - не більше двох рядів із забезпеченням вільного доступу до кожного ряду. При зберіганні бочок на відкритих майданчиках вживати заходів що виключають їх нагрівання прямим сонячним промінням. 233. Обсяг і періодичність оглядів наведено в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі зберіганні і перед відправкою проводити огляд всієї тари особливу увагу приділяти запобіганню іскроутворенню при виконанні робіт. Інструмент який використовується для відкриття бочок повинен бути омідненим або з кольорового металу. 234. При прийомі вогнесумішей перевіряти стан усіх бочок шляхом огляду а також відкривання ковпачків і стан прокладок якість вогнесуміші випробовувати на в'язкість. При надходженні вогнесумішей малими партіями менше 10 бочок або збірних партій проби для визначення якості вогнесуміші відбираються із всіх бочок. 235. Контроль за зберіганням і якістю вогнесумішей проводити в такому обсязі: огляд штабелів з бочками перевірка відсутності течі вогнесуміші усунення дефектів в укладці - щоденно; суцільний контроль бочок на відкривання ковпачків і пробок шляхом відкручування їх на 0 5 - 1 оберт з подальшим закручуванням - один раз на рік; періодичні випробування вогнесумішей - один раз на рік. Забороняється спуск надмірного тиску з бочок. 236. Контроль якості перед відправкою вогнесумішей огляд тари перевірка бочок на відкриття і випробування відповідно до вимог ст. 251 проводити незалежно від часу проведення останнього контролю. 17. Прилади і комплекти для спеціальної обробки 237. Прилади і комплекти для спеціальної обробки зберігати в неопалюваних сховищах у заводській упаковці в штабелях. Обсяг періодичність оглядів випробувань приладів і комплектів спеціальної обробки при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі і перед відправкою проводити огляд усієї тари. 238. При огляді тари перевіряти справність запорів наявність пломб відсутність пошкоджень ящиків. При огляді приладів і комплектів перевіряти комплектність виробів наявність консерваційного мастила стан лакофарбованих покриттів і гумотканинних рукавів справність кранів і вентилів відсутність корозії та біопошкоджень поверхонь і комплектуючих елементів. 239. При прийомі на зберігання приладів і комплектів що були у використанні проводити суцільний контроль з перевіркою комплектності стану всіх деталей і вузлів а при наявності відповідного устаткування - проведенням гідравлічних випробувань рукавів. 240. Консервацію приладів і комплектів проводити відповідно до інструкції з експлуатації для виробу. Прилади і комплекти що надійшли на зберігання із заводів промисловості в законсервованому вигляді додатковій консервації не піддавати за наявності записів у формулярах. 241. У процесі зберігання приладів і комплектів проводити огляд штабелів усувати дефекти в укладці не рідше одного разу на тиждень переконсервацію приладів і комплектів - один раз на чотири роки. Очищення від корозії фарбування заміну комплектуючих деталей рукавів прокладок проводити при необхідності за результатами контролю. Придатність для подальшого використання рукавів що мають тріщини визначати за результатами гідравлічних випробувань. 18. Дегазуючі дезактивуючі речовини і рецептури 242. Дегазуючі і дезактивуючі речовини і рецептури є легкозаймистими речовинами і рідинами. У процесі зберігання виконання вантажно-розвантажувальних робіт необхідно суворо виконувати правила пожежної безпеки. Діхлоретан належить до отрутних технічних рідин. Зберігання виконання усіх видів робіт повинні бути організовані в суворій відповідності з вимогами інструкцій з поводження з отрутними технічними рідинами. 243. Дегазуючі дезактивуючі речовини в дерев'яних бочках ящиках фанерних і залізних оцинкованих барабанах у паперових і поліетиленових мішках зберігаються в неопалюваних сховищах. Дегазуючі речовини і рецептури в залізних бочках зберігати під навісами або на відкритих майданчиках. 244. Діхлоретан в залізних бочках у цистернах і стаціонарних ємностях зберігати в неопалюваних сховищах під навісами або на відкритих майданчиках. За відсутності сховищ дозволяється тимчасове зберігання діхлоретана в залізних бочках на відкритих майданчиках окремо від іншого майна. На майданчиках і навісах для зберігання діхлоретану повинна бути огорожа що виключає проникнення сторонніх осіб і ворота що замикаються. Двері сховищ і ворота майданчиків повинні надійно зачинятися пломбуватися. Сховища навіси і майданчики з діхлоретаном повинні охоронятися. Всі види тари бочки резервуари з діхлоретаном для зберігання і транспортування повинні мати відповідне маркування яке наноситься фарбою що не змивається. По діагоналі на трафареті зліва вниз направо наноситься жовта смуга в лівому нижньому кутку напис "Отрута. Смертельно" а в центрі - череп з перехрещеними кістками. У правому верхньому кутку напис "Вогненебезпечно". Усі приймальні і зливні пристрої тари в якій зберігається діхлоретан повинні бути справні і опломбовані. 245. Особовий склад що працює з діхлоретаном і зберігає його повинен бути проінструктований під розпис про правила безпечної роботи з діхлоретаном. Прийом закладку на зберігання і відбір проб діхлоретану для випробувань проводить комісія що призначається наказом начальника підрозділу. До складу комісії обов'язково включаються особи які відповідають за зберігання діхлоретану. За результатами роботи комісії складаються акти. Видачу діхлоретану із сховища навісу відкритого майданчика проводити тільки за письмовим розпорядженням начальника підрозділу де зберігається діхлоретан для кожного місця зберігання повинна бути розроблена і затверджена інструкція щодо вимог безпеки зберігання і роботи з діхлоретаном у конкретних умовах. 246. Обсяг періодичність оглядів і випробувань дегазуючих дезактивуючих речовин і рецептур при прийомі зберіганні і перед відправкою наведено в додатку 11 до цього Керівництва. При зовнішньому огляді тари перевіряти: у дерев'яних ящиках - відсутність пошкоджень дерев'яних деталей і корозії на металевих деталях петлях запорах наявність і стан маркування і цілість пломб; у дерев'яних бочках - цілість бокових і торцевих дощечок бочок відсутність корозії на обручах наявність і стан маркування; у залізних бочках - герметичність бочок і пробок наявність ковпачків стан лакофарбового покриття наявність і стан маркування і цілість пломб; у залізних оцинкованих барабанах - відсутність корозії білого нальоту і залишків продуктів на барабані герметичність швів насипних люків і лючків для взяття проб наявність і стан маркування цілість пломб; у залізничних цистернах стаціонарних резервуарах - герметичність люків і кранів наявність і стан маркування і розпізнавальних знаків цілість пломб. При виявленні течі або висипання продукту перетарювати його з дотриманням правил пожежної безпеки і вимог безпеки праці. 247. Для визначення якості дегазуючих дезактивуючих речовин і розчинів розкривати місткості бочки барабани і ящики і відбирати проби. Відбір проб проводити на спеціально обладнаному майданчику поза місцями зберігання в суворій відповідності з технологічними картами інструкціями . Відбір проб отруйних технічних рідин діхлоретану тощо оформляється актом у якому вказується кількість відібраної рідини по масі. Передача отруйних рідин на аналіз випробування в лабораторію проводиться за накладною. 248. В процесі зберігання проводити огляд штабелів з дегазуючими дезактивуючими речовинами і рецептурами один раз на тиждень а місця зберігання діхлоретану - щоденно з усуненням виявлених недоліків. В процесі зберігання дегазуючих речовин рецептур розчинів і розчинників необхідно стежити за герметичністю тари станом пломб печаток на тарі особливо з діхлоретаном оберігати її від корозії і не допускати сумісного зберігання корозійно-активних дегазуючих речовин з іншими виробами. 249. Перевірку якості дегазуючих дезактивуючих речовин і рецептур перед відправкою зі складу проводити в тому випадку якщо до чергового періодичного випробування залишилося менше трьох місяців. 19. Ремонтні столи ящики групові і ремонтні комплекти ЗІП 250. Ремонтні столи ящики групові і ремонтні комплекти ЗІП зберігати в неопалюваних сховищах за винятком комплектів ЗІП для приладів радіаційної і хімічної розвідки які зберігати в опалюваних сховищах. Засоби ремонту і комплекти ЗІП зберігати в заводській упаковці в штабелях. 251. Обсяг і періодичність оглядів засобів ремонту і комплектів ЗІП при прийомі зберіганні і перед відправкою наведені в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі і перед відправкою проводити огляд усієї тари. 252. При огляді виробів перевіряти комплектність стан деталей гумотехнічних виробів зміна еластичності розтріскування зміна кольору наявність і стан консерваційного мастила на металевих незабарвлених поверхнях відсутність корозії і біопошкоджень терміни зберігання комплектуючих виробів. Також перевіряти наявність записів у формулярах паспортах про перевірку контрольно-вимірювальних приладів. 253. Переконсервацію виробів що знаходяться на зберіганні проводити один раз на чотири роки або при необхідності за результатами огляду. 20. Навчально-тренувальні та імітаційні засоби хлорпікрин 254. До навчально-тренувальних засобів належать тренажери метальні установки стенди макети-розрізи навчальні набори імітаційні гранати і фугаси імітаційні рецептури хлорпікрин радіоактивний пил для навчальних цілей. 255. Навчально-тренувальні засоби зберігати в неопалюваних сховищах у заводських упаковках лазерні тренажери - в опалюваних сховищах дрібнокаліберні вогнеметні тренажери зберігати і видавати відповідно до вимог що пред'являються до стрілецької зброї. Навчальні імітаційні рецептури НР ФОВ ІР-1 ІВ ІВ-Б та ін. в залізних бочках можуть зберігатися на відкритих майданчиках або під навісами на дерев'яних підкладках в один ярус окремо від інших виробів. Усі бочки повинні бути герметично закриті й опломбовані. Навіси і відкриті майданчики повинні бути загороджені колючим дротом ворота повинні зачинятися пломбуватися і охоронятися. Навчальні боєприпаси до метальних установок і вибухопакети для укомплектування імітаційних гранат і фугасів зберігати відповідно до вимог із зберігання запалювально-димових патронів піропатронів сигналів хімічної тривоги. 256. Хлорпікрин і навчальні отруйно-димові гранати зберігати в заводській опломбованій упаковці в неопалюваних сховищах окремо від інших зразків ЗРХБЗ. Бочки з хлорпікрином розміщувати на дерев'яних підкладках в один ярус. Сховища повинні охоронятися двері надійно закриватися і опломбовуватись. На бочках з хлорпікрином повинні бути нанесені чітке маркування і дані про кількість хлорпікрину що зберігається. 257. Обсяг періодичність оглядів навчально-тренувальних і імітаційних засобів хлорпікрину при прийомі в процесі зберігання і перед відправкою наведені в додатку 11 до цього Керівництва. 258. У процесі зберігання проводити огляд виробів у місцях зберігання усувати дефекти в укладці перевіряти чи немає течі рідких рецептур щодня. Переконсервацію і технічне обслуговування проводити відповідно до вимог експлуатаційної документації. 259. Видачу із сховищ з-під навісів з відкритих майданчиків хлорпікрину навчальних отруйно-димових гранат навчальних імітаційних рецептур проводити за нарядом довольчого органу і за письмовим наказом керівника підрозділу. 260. При огляді перевіряти наявність комплектність стан тари забарвлення і маркування стан виробів відсутність пошкоджень цілість пломбування відкривання пробок бочок заміняючи несправні прокладки. 261. Перед відправкою бочок з навчальними й імітаційними рецептурами і хлорпікрином перевіряти на герметичність методом витримки бочок пробками донизу протягом 30 хвилин. 21. Хімічні джерела струму 262. До хімічних джерел струму належать кислотні і лужні акумуляторні батареї і джерела живлення до приладів радіаційної і хімічної розвідки. Сухозаряджені кислотні акумуляторні батареї і джерела живлення до приладів радіаційної і хімічної розвідки зберігати в неопалюваних сховищах а при температурі повітря - 15° C та нижче - в опалюваних сховищах. Приведені в робочий стан кислотні і лужні акумуляторні батареї зберігати в опалюваних сховищах. 263. Зберігання технічне обслуговування контроль якісного стану освіження приведення в робочий стан та інші роботи з утримання акумуляторних батарей проводити відповідно до керівних документів і експлуатаційної документації на зразки ЗРХБЗ у комплект яких входять кислотні і лужні акумуляторні батареї. 264. Джерела живлення до приладів радіаційної і хімічної розвідки зберігати в неопалюваних сховищах у заводській упаковці окремо за типами і термінами придатності. Вивідні проводи джерел живлення повинні бути захищені ізоляційною стрічкою. Джерела живлення у яких знайдені такі дефекти як зміна зовнішнього вигляду і форми поява вологих плям і нальоту солей на оболонці від електроліту що просочився і розтріскування корпуса підлягають зняттю із зберігання. Джерела живлення із закінченими термінами зберігання що не мають зовнішніх дефектів підлягають перевірці на придатність за результатами якої ухвалюється рішення про їх подальше зберігання або заміну. 265. Контроль технічного якісного стану джерел живлення проводити оглядом: при прийомі і відправці - всієї тари а джерел живлення - у 2 % ящиків; при зберіганні - один раз на місяць всієї тари а джерел живлення - у 2 % ящиків. 22. Гумотканинні і гумометалорукави гумові місткості 266. Гумотехнічні вироби зберігати в неопалюваних сховищах. Рукави спеціальних машин зберігати в розгорнутому вигляді на стелажах полицях або настилах за партіями. Гумові місткості для води зберігати в згорнутому вигляді в чохлах на стелажах або підкладках. 267. Обсяг періодичність оглядів і випробувань наведені в додатку 11 до цього Керівництва. При прийомі і відправці проводити огляд виробів при якому перевіряти стан зовнішнього гумового шару відсутність проколів пом'ятостей розшарування гумових і тканинних шарів з торця рукава глибоких що доходять до тканинного прошарку тріщин у зовнішньому гумовому шарі. Гумові місткості не повинні мати проколів поривів розшарувань і тріщин особливо в складках . 268. При гідравлічному випробуванні рукави повинні витримувати тиск протягом 10 хв.: гумометалорукави з діаметром 25 - 75 мм - 8 кгс/см2 з діаметром 12 мм - 12 кгс/см2; гумотканинні рукави - 10 кгс/см2. Для створення тиску в рукавах застосовувати ручний гідравлічний насос марки ГН-200 або інших марок. Під час гідравлічних випробувань на рукавах не повинні з'являтися свищі здуття і виступання рідини у виді крапель і роси. 269. При підготовці гумотехнічних виробів до зберігання необхідно оглянути їх і очистити від пилу видалити масляні плями ганчір'ям змоченим мильною водою сильно забруднені вироби промити в теплій воді з милом і насухо витерти ганчір'ям; місця уражені цвіллю продезінфікувати 5 % розчином формаліну а потім присипати тальком; змазати консерваційним мастилом кінцеву арматуру рукавів поставити прокладки під пробки і закрутити пробки обгорнути кінцеву арматуру водонепроникним папером або іншим пакувальним матеріалом і обв'язати шпагатом. 23. Тенти брезенти й мішки 270. Тенти що надійшли на зберігання і брезенти повинні бути чистими не мати ознак старіння загнивання і цвілі а також механічних пошкоджень поривів потертостей . Місця уражені цвіллю після очищення промити теплою мильною водою продезінфікувати 5 % розчином формаліну і просушити. Тенти і брезенти що поступили на зберігання після дворічної експлуатації або зберігання на відкритому майданчику на машинах в штабелях а також ті що втратили водотривкі властивості або мають ознаки ураження гнильними мікроорганізмами просочити хімічним складом типу ПХС-55. Тенти і брезенти зберігати в неопалюваних сховищах у рулонах або пакувальних згортках на полицях стелажів у два - три яруси. В процесі зберігання тенти і брезенти просушувати і оглядати двічі на рік. Один раз на два роки тенти і брезенти просочувати хімічним складом типу ПХС-55. При видачі відпуску зі складу тентів і брезентів провести зовнішній огляд кожного виробу та усунути можливі дефекти. 271. Мішки з прогумованої тканини зберігати аналогічно засобам індивідуального захисту шкіри. 24. Тара 272. Порожню тару бочки металеві і ящики дерев'яні зберігати під навісами або на відкритих майданчиках. Контроль якості при прийомі тари проводити шляхом огляду при якому перевіряти: у металевих бочках - наявність ковпачків пробок і прокладок відсутність прим'ятостей здутин пробоїн тріщин на зварних швах корозії і стан пофарбування; у дерев'яних ящиках - відсутність пошкоджень дощок цвілі і червоточини на дерев'яних елементах ящиків корозії на металевих петлях і накладках. 273. При підготовці до зберігання бочки звільняти від залишків продукту нейтралізувати очистити від осаду і корозії промити і висушити. Зовнішні поверхні бочок підфарбувати або пофарбувати повністю внутрішні поверхні і різьбу горловини пробок і ковпачків змастити консерваційним мастилом. 274. Металеві бочки зберігати укладеними на підставках в штабелі в три - чотири ряди по висоті з прокладками між рядами. Крайні бочки у рядах заклинити. Дерев'яні ящики зберігати укладеними на підставках у штабелі до шести рядів у висоту. При зберіганні на відкритих майданчиках ящики накрити брезентом. Один раз на рік тару піддавати зовнішньому огляду і при необхідності проводити її ремонт. При прийомі від заводів промисловості металеві бочки піддавати 100 % огляду і 2 % бочок від партії - випробуванням на герметичність. Після заповнення бочок проводити ретельний огляд поверхні і пробок на відсутність течі.     Додаток 1 до Керівництва  ТИПОВІ ОБОВ'ЯЗКИ посадових осіб щодо зберігання засобів радіаційного хімічного біологічного захисту 1. Керівник підрозділу бази складу зобов'язаний: забезпечити утримання ЗРХБЗ що зберігається у підрозділі складі у стані постійної технічної готовності до використання за призначенням; раціонально використовувати наявну складську територію для укриття запасів ЗРХБЗ розширювати і удосконалювати складський фонд збільшувати операційні можливості підрозділу складу максимально механізувати навантажувально-розвантажувальні і складські роботи; організувати зберігання облік прийом відпуск і ремонт ЗРХБЗ відповідно до вимог діючих наказів директив настанов керівництв і інструкцій; організувати контроль за якістю зберігання і ремонту ЗРХБЗ; організувати і контролювати несення внутрішньої і караульної служб та протипожежної охорони підрозділу складу ; особисто перевіряти організацію зберігання і вибірковим контролем кількість і якість ЗРХБЗ у місцях зберігання не менше двох разів на рік результати контролю оголошувати в наказі по підрозділу складу ; забезпечити зберігання власності організувати і забезпечити ефективність роботи внутрішньо перевірочної комісії вживати рішучих заходів щодо запобігання розкраданням і різному роду зловживанням; забезпечити пожежну безпеку дотримання вимог безпеки при зберіганні ЗРХБЗ виконанні навантажувально-розвантажувальних і інших робіт особливо при роботах з отрутними пожежо- і вибухонебезпечними зразками ЗРХБЗ ; інструктувати особовий склад варт і фахівців призначених для охорони оборони і супроводу при перевезеннях ЗРХБЗ з вказанням конкретних вимог безпеки при перевезеннях отрутних пожежо- і вибухонебезпечних зразків і порядку дій в аварійних ситуаціях; вживати заходів щодо повного і своєчасного забезпечення підрозділу складу необхідним устаткуванням матеріалами інструментом засобами механізації і лабораторним устаткуванням; організувати своєчасний ремонт місць зберігання ЗРХБЗ і контролювати якість і терміни будівництва нових об'єктів. 2. Заступник керівника підрозділу бази складу зобов'язаний: організувати практичне виконання вимог настанов керівництв інструкцій і нормативно-технічної документації із зберігання ЗРХБЗ у підрозділі складі ; контролювати організацію зберігання і ремонту ЗРХБЗ перевіряти його технічний якісний стан; організувати розробку і контролювати виконання виробничих планів планів-графіків технічного обслуговування контролю технічного якісного стану й освіження ЗРХБЗ; особисто перевіряти організацію зберігання і якість ЗРХБЗ а також відповідність наявності обліковим даним окремих номенклатур не менше одного разу на три місяці в кожному місці зберігання; організувати і контролювати своєчасне освіження ЗРХБЗ яке зберігається; організувати і контролювати облік засобів вимірювань і своєчасне представлення їх на повірку; організувати і контролювати виконання вимог безпеки і правил пожежної безпеки при зберіганні виконанні вантажно-розвантажувальних та інших робіт особливо при роботах з отрутними пожежо- вибухонебезпечними зразками ЗРХБЗ; організувати будівництво складського фонду а також капітальний та поточний ремонт сховищ будинків і споруджень виробничого призначення; контролювати виконання планів капітального будівництва підрядними організаціями; аналізувати і виявляти причини рекламацій і претензій вживати заходів щодо їх виключення. 3. Начальник служби РХБ захисту підрозділу зобов'язаний: організувати одержання облік і зберігання ЗРХБЗ що надходить у підрозділ; розробляти подавати на затвердження керівнику підрозділу планувальні документи щодо зберігання ЗРХБЗ організувати їх виконання; організувати своєчасне освіження ЗРХБЗ що зберігається; організувати вантажно-розвантажувальні роботи при прийомі і видачі ЗРХБЗ і забезпечити виконання вимог безпеки; оформляти документацію з прийому збереження і відправлення ЗРХБЗ; вчасно направляти акти-рекламації про дефекти виробів; забезпечити зберігання діхлоретану пожежо- і вибухонебезпечних зразків ЗРХБЗ джерел іонізуючих випромінювань хлорпікрину імітаційних речовин і розчинів відповідно до вимог цього Керівництва; перевіряти не менше одного разу на три місяці організацію зберігання наявність і стан ЗРХБЗ на складах і в парках підрозділу; організувати облік ЗРХБЗ що знаходиться на зберіганні у підрозділі по партіях і роках виготовлення а для спеціальних машин РХБ захисту крім того по заводських номерах машин засобів рухомості і спеціального обладнання ; щороку представляти в довольчий орган дані про потребу в періодичних випробуваннях ЗРХБЗ у хіміко-радіометричних лабораторіях повірці приладів радіаційного та дозиметричного контролю освіженні ЗРХБЗ на наступний рік; забезпечити ведення формулярів паспортів і складських формулярів на ЗРХБЗ що зберігається своєчасний запис відомостей про проведені технічні обслуговування контроль технічного якісного стану й інших робіт; аналізувати результати контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ; у випадку погіршення показників якості з'ясовувати причини і доповідати командиру військової частини пропозиції щодо поліпшення умов зберігання і утримання ЗРХБЗ; здійснювати контроль за справністю і чистотою сховищ станом території складу а також за справністю устаткування сховищ засобів сигналізації і гасіння пожежі; організувати роботу з перевірки вбудованих у спеціальні машини засобів вимірювання ємностей що працюють під тиском; представляти в установлені терміни донесення про наявність і рух ЗРХБЗ у підрозділі. 4. Начальник сховища складу зобов'язаний: знати будову і основні властивості зразків ЗРХБЗ в обсязі необхідному для виконання робіт з технічного обслуговування і контролю технічного якісного стану умови і правила зберігання ЗРХБЗ; забезпечити збереження ЗРХБЗ і пожежну безпеку місць зберігання; здійснювати прийом ЗРХБЗ розміщати його у сховищах дотримуючись вимог допустимості спільного зберігання; проводити підготовку ЗРХБЗ до видачі і відправлення; безпосередньо організовувати і проводити роботи з підготовки до зберігання технічного обслуговування контролю технічного якісного стану та інші роботи з утримання ЗРХБЗ; вести облік ЗРХБЗ по категоріях роках виготовлення і партіях а для спеціальних машин крім того по заводських номерах спеціального обладнання і засобів рухомості проводити їх освіження; не менше одного разу на квартал звіряти облікові дані ЗРХБЗ з обліковими даними підрозділу складу головних управлінь управлінь МНС України; проводити зовнішній огляд усіх штабелів з ЗРХБЗ і спеціальних машин не менше одного разу на тиждень а пожежо- і вибухонебезпечних речовин виробів і отрутних технічних рідин - щодня; знімати показання температури і вологості в сховищах вести запис у журналі; здійснювати провітрювання сховищ; стежити за справністю дахів підлог вікон огородження і освітлення місць зберігання і вчасно вживати заходів щодо усунення недоліків; керувати навантаженням і розвантаженням ЗРХБЗ забезпечити виконання вимог безпеки і правил пожежної безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах; утримувати в чистоті і справному стані місця зберігання і їх устаткування а також засоби пожежогасіння і сигналізацію.   Додаток 2 до Керівництва  ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА пожежної безпеки при зберіганні ЗРХБЗ у підрозділах та на складах МНС Пожежна охорона баз і складів засобів РХБ захисту організовується відповідно до керівних документів з питань пожежної безпеки положень та настанов з організації пожежної охорони у підрозділах складах МНС установах підприємствах і організаціях. Пожежна охорона організується і здійснюється з метою попередження виникнення пожеж у місцях зберігання ЗРХБЗ своєчасного виклику пожежної команди у випадку виникнення пожежі забезпечення евакуації ЗРХБЗ із вогнища пожежі і швидкої його ліквідації. Пожежно-профілактичні заходи на базі складі включають: повсякденний контроль за дотриманням правил пожежної безпеки на території підрозділу складу у сховищах виробничо-технічних приміщеннях при усіх видах робіт прийом розміщення обслуговування ремонт перетарювання огляд відправлення тощо ; суворе дотримання правил зберігання пожежо- і вибухонебезпечних зразків ЗРХБЗ; обладнання місць зберігання ЗРХБЗ засобами пожежегасіння; обладнання місць зберігання ЗРХБЗ грозозахисними пристроями підтримання їх в справному стані і своєчасний контроль; суворе дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації існуючого і будівництві нового складського фонду; організацію і несення цілодобового чергування пожежних нарядів щоденний контроль і здачу по закінченні робіт місць зберігання й інших виробничих приміщень черговому пожежному розрахунку; високий ступінь готовності штатної пожежної команди; організацію пожежних розрахунків з особового складу підрозділів складу; навчання особового складу правилам пожежної безпеки попередженню і гасінню пожеж з використанням наявних засобів пожежогасіння; навчання особливостям і правилам гасіння пожежо- і вибухонебезпечних речовин і зразків ЗРХБЗ; утримання у справності і постійній готовності до дії засобів пожежогасіння; створення запасів води і піску і нагляд за справним станом під'їздів і підходів до джерел води і пожежного інвентарю. Пожежний інвентар зберігати на щитах пофарбованих у червоний колір. На кожному щиті повинно бути: вогнегасників - 3 ломів - 2 сокир - 2 багрів - 3 лопат - 2 відер - 2 покривало з негорючого матеріалу - 1 ящик з піском - 1. Усі дерев'яні конструкції місць зберігання повинні бути просочені вогнезахисними сумішами. У літню пору біля всіх дерев'яних будівель сховищ виробничих приміщень і штабелів з майном установлюються бочки з водою і відра з розрахунку по одній бочці з відром на 500 - 600 м2 площі сховища але не менш двох на сховище чи штабель. До розряду пожежонебезпечних речовин і зразків ЗРХБЗ належать регенеративні патрони речовини комплекти вогнесуміши розчинники діхлоретан димова суміш дегазуючі рецептури РД-2 дегазуючі речовини гексохлормеламин ДТ-6 діхлорамин ДТ-2 ДТС ГК запально-димові патрони сигнали хімічної тривоги димові шашки і гранати піропатрони. У сухому виді ДТ-6 ДТ-2 ДТС ГК у присутності органічних речовин лугів олій здатні до запалення а також мають вибухонебезпечні властивості особливо ДТ-6 при втраті вологи в процесі збереження. До пожежо- і вибухонебезпечних належать також зразки ОРХБЗ на упаковці у супровідних і експлуатаційних документах яких є написи і вказівки про їхню вогненебезпечність. Усі складські роботи з пожежо- і вибухонебезпечними виробами і речовинами в місцях їх зберігання забороняються крім проведення зовнішнього огляду перенесення й укладання в штабелі. Огляд з розкриттям тари добір проб перетарювання перевірка технічного якісного стану технічне обслуговування і поточний ремонт тари з речовинами і зразками ЗРХБЗ повинні проводитися на спеціально обладнаному обвалованому та оснащеному засобами пожежогасіння майданчику віддаленому від місць зберігання не менше ніж на 25 м. Регенеративні патрони регенеративні речовини і комплекти зберігати окремо від інших видів ЗРХБЗ у вогнетривких неопалюваних сухих і добре вентильованих сховищах. Не допускається зберігання зазначених виробів в опалюваних сховищах і сполучення з водою ганчір'ям папером олією й іншими органічними матеріалами. При зберіганні регенеративних патронів регенеративних речовин і установок необхідно охороняти їх від впливу прямих сонячних променів. Ящики з регенеративними патронами не дозволяється кидати кантувати ставити кришками вниз чи набік. У випадку запалення регенеративних речовин осередок загоряння засипати піском і рясно поливати водою. При зберіганні димових сумішей вогнесумішей і розчинників діхлоретана необхідно дотримуватися таких правил пожежної безпеки: зберігання і транспортування зазначених номенклатур проводити тільки в справній тарі що герметично закривається; при перетарюванні забезпечити повну герметичність у з'єднаннях рукавів; у місцях зберігання забороняється застосовувати відкритий вогонь і проводити роботи зв'язані з можливістю виникнення іскор. Освітлення повинне бути електричним з герметичною арматурою з вимикачами і запобіжниками розташованими зовні місць зберігання; відкривання пробок бочок люків і кранів цистерн і резервуарів проводити спеціальними ключами що не викликають виникнення іскор; несправну і порожню очищену тару з-під димових сумішей вогнесумішей і розчинників діхлоретана забирати за межі місць збереження. При запаленні димових сумішей вогнесумішей і розчинників діхлоретана осередок загоряння ліквідують пінними вогнегасниками чи піском. Для охолодження тари використовують воду.   Додаток 3 до Керівництва  РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо захисту ЗРХБЗ від біологічних пошкоджень 1. Загальні положення Біологічними шкідниками для ЗРХБЗ що знаходиться на зберіганні є гризуни деякі види комах а також мікроорганізми цвілеві грибки і бактерії . Для запобігання ЗРХБЗ від біологічних пошкоджень необхідно систематично проводити такі профілактичні заходи: ретельний огляд зразків ЗРХБЗ що надійшли на зберігання з метою виключення постановки закладки на зберігання виробів пошкоджених біологічними шкідниками; установка заглушок кришок накладок і інших захисних засобів на отвори через які біологічні шкідники можуть проникнути у виріб що зберігається; установка захисних козирків на стійки стелажів відстань від нижнього зрізу козирка до підлоги повинна бути не менше 30 см ; закриття вентиляційних отворів і отворів біля водопровідних та інших труб що проходять через сховища дротяними сітками з осередками розміром не більше 3 мм; закладення всіх щілин у підлоги стінах воротах і колодязях опалювальної системи цементом чи глиною з битим склом оббивка крайок дверей і воріт жерстю установка в прорізах дверей порогів з жерсті на висоту 35 - 40 см; регулярне прибирання сховищ своєчасне видалення порожньої тари і сміття; регулярне провітрювання сховищ; періодичне очищення підвалів і інших важкодоступних місць що є осередками поширення біологічних шкідників; розміщення в сховищах пахучих речовин які відлякують своїм запахом біологічних шкідників; застосування для виготовлення дерев'яних виробів тари упакування тощо витриманого сухого матеріалу і фарбування готових виробів; обробка сховищ зовні по периметру хімічними речовинами які відлякують біологічних шкідників; систематичне прибирання сушняку сухостою сміття опалого листя; застосування пахучих речовин шляхом розміщення на підлозі сховища ємностей з дьогтем чи дьогтьовою смолою пересипанням нафталіном зразків ОРХБЗ розвішування мішечків з нафталіном на полицях і стінах сховищ. 2. Захист ЗРХБЗ від біологічних пошкоджень ЗАХИСТ ВІД ГРИЗУНІВ Гризуни пошкоджують брезент шкіру папір дерево вироби виготовлені з гуми і поліетиленових матеріалів ізоляцію проводів. Ознаками появи гризунів є отвори в дерев'яних стінах підлогах шухлядах характерні ушкодження на виробах кал сліди. Захист місць зберігання від гризунів може здійснюватися такими способами: проведенням профілактичних заходів що виключають проникнення гризунів у сховища тару і зразки ЗРХБЗ; проведенням робіт щодо знищення чи відлякування гризунів з використанням механічних хімічних чи бактеріальних способів. Доцільно здійснювати комплексні методи захисту від гризунів з використанням вищевказаних способів. До механічних способів захисту від гризунів відносяться улаштування ловчих ям біля зовнішніх стін сховищ установка пасток капканів пасток. Хімічні способи боротьби з гризунами полягають у застосуванні принад просочених отрутою. Найбільш розповсюдженими отрутохімікатами які застосовуються для боротьби з гризунами є: миш'яковистокислий натрій крисід барій вуглекислий натрій фтористий негашене вапно фосфорне тісто. При застосуванні отруйних речовин необхідно дотримуватися таких вимог безпеки: забороняється працювати без засобів захисту розчини готувати в скляному посуді після роботи посуд нейтралізувати; після завершення заходів проводити ретельне прибирання місць травлення збір і знищення принад що залишилися. Для проведення робіт із захисту від гризунів хімічними і бактеріальними способами залучаються фахівці епідеміологічної служби. ЗАХИСТ ВІД КОМАХ-ШКІДНИКІВ Комахи-шкідники ушкоджують вироби з хутра текстилю шкіри дерева й інших матеріалів. До комах-шкідників відносяться хутряна чи шубна міль платтяна міль жук-точильник жук-вусань жук-короїд терміти оси тощо. Наявність у пакувальній тарі і спеціальному обладнанні машин навіть незначних отворів і щілин сприяє проникненню комах-шкідників і створенню ними гнізд усередині виробів. Для знищення комах-шкідників застосовується спосіб дезінфекції дезінсекції приміщень шляхом їхнього обприскування дезінфікуючими розчинами зі спеціальних гідропультів. Як дезінфікуючі розчини може застосовуватися гасовий розчин чи тютюновий настій. Найбільш розповсюдженим і доступним є гасовий розчин. Гасовий розчин приготовляється в такий спосіб: 80 г зеленого мила розчиняється в 6 6 л киплячої води розчин збивається в піну після чого в нього додається 8 л гасу; отриманий розчин розбавляється 150 л теплої води. У випадку меншої потреби в гасовому розчині витримувати зазначені співвідношення між компонентами. При проведенні дезінфекції сховищ застосовуються заходи захисту ОРХБЗ від попадання на них дезінфікуючого розчину. При виявленні ушкоджень червоточин дерев'яних частин ОРХБЗ необхідно з уражених місць видалити фарбу просочити їх кілька разів антисептиком зашпаклювати і провести повне або часткове фарбування виробу. ЗАХИСТ ВІД МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ Мікроорганізми в основному цвілеві бактерії та грибки пошкоджують зразки ЗРХБЗ із текстильних і полімерних матеріалів лакофарбові покриття оптичні прилади вироби з деревини а також прискорюють процеси корозії різних матеріалів. Зовнішньою ознакою розвитку мікроорганізмів є поява нальоту цвілі або слизу різного кольору на поверхнях зразків ЗРХБЗ. З метою запобігання біопошкоджень ЗРХБЗ необхідно вчасно видаляти виявлену цвіль або слиз дрантям змоченим 5 % розчином формаліну періодично просушувати ЗРХБЗ і застосовувати заходи з виключення умов що сприяють розвитку мікроорганізмів підвищена вологість температура . Для запобігання пошкодження мікроорганізмами оптичних приладів необхідно періодично протирати оптичні поверхні етиловим спиртом або ефіром. Для захисту дерев'яних конструкцій і деталей складських споруд тари й упакування проводиться їх просушування і просочення дезинфікуючими засобами антисептиком .   Додаток 4 до Керівництва  ЖУРНАЛ реєстрації температури і вологості повітря у сховищі групі сховищ N Дата число місяць рік   Час виміру параметрів  Температура повітря ° C  Відносна вологість повітря %  Підпис особи що здійснювала вимір                          Пояснення щодо ведення журналу: 1. Запис про провітрювання з указанням дати і часу а також температури і вологості повітря робиться у всіх графах. 2. Після закінчення провітрювання робиться повторний вимір температури і вологості повітря з відповідним записом у журналі. Заповнені журнали зберігаються протягом трьох років після чого знищуються у встановленому порядку.   Додаток 5 до Керівництва  ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК устаткування інвентарю та інструмента в місцях зберігання і приміщеннях майданчиках для роботи із засобами РХБ захисту 1. Устаткування: стелажі піддони таль електрична ручна сходи переносні підставки для автомобілів дошка для документації переносна лампа електрична гігрометр термометр стіл конторський шухляди для облікових карток стільці табуретки шафа металева для збереження інвентарю шухляди металеві з кришками для дрантя підкладки бруси козли-підставки аптечка медична пожежне устаткування. 2. Інвентар: заправний інвентар лійки цебра мірні бідони тощо господарський інвентар щітки-кмітливості щітки для підлоги мітли лопати залізні і дерев'яні совки металеві брухт цебро залізне коси граблі металеві трафарети написів для шухляд: "Не кидати" "Верх" "Не кантувати" "Обережно" "Обережно скло" тощо трос буксирний тверді буксири осадка для обручів дерев'яних бочок. 3. Інструмент: слюсарно-монтажний інструмент зубила напилки кувалда ключі тощо вимірювальний інструмент штангенциркуль лінійка вимірювальна рулетка тощо ; інструмент для розкриття й упакування дерев'яної тари лапи гострозубці кліщі столярні сокира теслярська ножівка по дереву плоскогубці універсальні ножиці ручні по металу пристосування для кантування шухляд молоток викрутка ключ для викручування пробок домкрат гідравлічний.   Додаток 6 до Керівництва  ПОРЯДОК нумерації місць зберігання 1. Нумерація сховищ Усі сховища і ворота сховищ нумеруються. Номерний знак представляє собою біле коло з червоною каймою. Цифри наносяться чорною фарбою. Розміри номерних знаків на сховищах: діаметр кола - 50 см висота цифр - 30 см ширина кайми - 2 5 см; на воротах: діаметр кола - 25 см висота цифр - 15 см ширина кайми - 1 5 см. Номерні знаки сховищ наносяться на фасаді і бічних сторонах на відстані 0 5 м від карниза на воротах - на відстані 0 5 м від верхньої частини. 2. Нумерація відкритих майданчиків і навісів Номерний знак для нумерації відкритих майданчиків і навісів представляє собою коло діаметром 25 см висота цифр 15 см ширина кайми 1 5 см. Номерний знак кріпиться на залізобетонний дерев'яний стовп висотою 2 м від рівня землі і встановлюється біля головного входу на майданчику з правої сторони. Номерні знаки виготовляються з жерсті товщиною 0 8 - 1 мм написи наносяться трафаретом.   Додаток 7 до Керівництва  ВИПИСКА з технічного паспорта місця зберігання 1. Найменування 2. Рік будівлі 3. Внутрішні розміри м:                     довжина                     ширина                       висота       4. Площа м2:                    загальна                    корисна   5. Місткість 20-т вагонів 6. Завантаженість 20-т вагонів 7. Опалення 8. Вентиляція 9. Освітлення 10. Допустиме навантаження на 1 м2 підлоги 11. Загальна споживана потужність кВт 12. Потреба в ремонті   Пояснення щодо заповнення виписки з технічного паспорта місць зберігання:    1. У пункті 1 записується тип місця зберігання опалюване неопалюване сховище навіс відкритий майданчик та їх номер. 2. У пункті 8 при обладнанні сховища системою вентиляції записувати: витяжна чи притоково-витяжна вентиляція кількість і тип вентиляторів. 3. У пункті 9 записувати вид освітлення від електромережі чи автономне акумуляторними ліхтарями кількість світлоточок. 4. У пункті 11 записувати сумарну потужність споживання електроенергії електроприладами електроустаткуванням і іншими струмоприймачами. 5. У пункті 12 записувати необхідний вид ремонту з фактичного стану сховища на підставі акта КЕЧ району. 6. Виписка з технічного паспорта для сховища виготовляється з фанери чи інших матеріалів розміром 60 х 90 см і фарбується у чорний колір. Постійні дані пишуться білою фарбою перемінні - крейдою. Виписка вивішується на видному місці в сховищі і ведеться начальником сховища. 7. Виписка з технічного паспорта для відкритих майданчиків і навісів виготовляється розміром 21 х 29 см. Пункти 7 8 і 9 у виписку не включаються. 8. Дані про завантаженість уточнюються в міру її зміни.    Додаток 8 до Керівництва  ЖУРНАЛ перевірки зберігання ЗРХБЗ місце зберігання Дата число місяць рік   Посада перевіряючого Спеціальне звання перевіряючого Недоліки виявлені в ході перевірки   Вказівки перевіряючого Строки усунення  Розпис перевіряючого  Виконання робіт з усунення недоліків та розпис начальника сховища  Розпис перевіряючого про перевірку усунення недоліків   1  2  3  4  5  6  7  8  9                              Пояснення щодо ведення журналу: 1. Журнал заповнюється за результатами перевірок начальником складу та його заступником начальником служби радіаційного хімічного та бактеріологічного захисту загону або начальником загону. 2. Начальник сховища сховища ТЗ розписується в графі 8 про виконання робіт з усунення недоліків.   Додаток 9 до Керівництва  ОРІЄНТОВНА ПОТРІБНІСТЬ площі сховища для розміщення одного 20-т вагона ЗРХБЗ Найменування ОХВ та ЗС  Види тари  Потрібна площа на один вагон м2  Засоби захисту органів дихання шкіри та ока індикаторні засоби   Ящики  18 - 20  Прилади радіаційної хімічної та бактеріологічної біологічної розвідки   Ящики  24 - 30  Прилади та комплекти спеціальної обробки   Ящики Обрешетування  22 - 24  Рідкі продукти у бочках         Л-100  Бочки  22 - 24  Л-150  Бочки  24 - 26  Л-200  Бочки  32 - 34   Тверді дегазуючі та дезактивуючі речовини        в барабанах Л-25 та Л-50   Барабани  20 - 22  в дерев'яних бочках   Бочки  20 - 22  в ящиках   Ящики  20 - 22     Додаток 10 до Керівництва  КАРТКА спеціальної машини тривалого зберігання Тип та номер спеціальної машини спеціальний номер рік випуску . Тип засобу рухомості номер шасі номер двигуна . Машина поставлена на зберігання                                                                                                     дата постановки   Наказ по підрозділу N від " " 20 р.     Пробіг машини з початку експлуатації до моменту постановки на зберігання км залишок ресурсу до чергового ремонту км. 1. Акумуляторні батареї утримуються                                                                                                   тип кількість приведені у робочий стан               на машині в акумуляторної                                                                                                         дата   2. Ключ від замка запалення та люків машини                                                                                                                                             місце зберігання   3. Місце зберігання комплекту ЗІП                                                                                                                                       на машині на складі   4. Опробування спеціальної машини                                                                                                                       на місці контрольним пробігом дата   5. Переконсервація спеціальної машини                                                                                                                                         дата переконсервації   6. Корпус кузов спеціальної машини загерметизований                                                                                           метод герметизації дата   7. Дата закладки та початкова маса силікагелю   8. Найменування та міс зберігання знятих комплектуючих виробів   9. Вид і дата проведеного комплексного технічного обслуговування .  10. Заправка машини   Найменування систем агрегатів  Заправлені пальним мастильними матеріалами і спеціальними рідинами   марка  Захисна присадка кількість/%  Дата заправки   Паливна система Мастильна система двигуна Система охолодження Агрегати трансмісії та спеціального обладнання Гідравлічний привід гальм Гідравлічний привід зчеплення           Керівник підрозділу                                                                                             спеціальне звання підпис прізвище     Додаток 11 до Керівництва  ПЕРІОДИЧНІСТЬ і обсяг контролю технічного якісного стану ЗРХБЗ Найменування ЗРХБЗ  Метод контролю  Кількість зразків що перевіряються   Періодичність контролю   У процесі зберігання   При прийомі   Перед відправкою   Протигази фільтруючі протигазові коробки фільтро-поглинаючі елементи   Огляд  2 % від партії але не менш 2-х ящиків   Один раз на два роки  +  +  Періодичні лабораторні випробування   Для складів підрозділів: 3 протигази від партії якщо в партії менше 250 штук по 1 шт. з 3 ящиків 5 протигазів від партії якщо в партії більше 250 штук по 1 шт. з 5 ящиків   Перший раз за шість місяців до закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки; ФПЕ безкоробкових протигазів перший раз за шість місяців до закінчення гарантованого строку зберігання  -  -  Респіратори   Огляд  2 % від партії але не менш двох ящиків без відкриття пакетів  -  +  +  Огляд  2 % від партії але не менш двох ящиків з відкриттям 10 пакетів в кожному ящику   Перший раз за шість після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки  -  -  Додаткові патрони для захисту від окису вуглецю  Огляд  5 % від партії але не менш двох ящиків   Один раз на два роки   +  +  Періодичні лабораторні випробування  20 штук від партії   Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки  +  +  Протигази ізолюючі  Огляд  10 % від партії але не менш 10 штук   Один раз на два роки   +  +  Періодичні лабораторні випробування  6 шт. від партії по 3 протигази з двох ящиків   Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки  -  -  Засоби індивідуального захисту шкіри   Огляд  5 % від партії але не менш трьох ящиків  Один раз у два роки  +  +  Періодичні лабораторні випробування  Один виріб одна пара від партії  Перший раз за шість місяців по закінченню гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки  -  -  Засоби очистки повітря для об'єктів колективного захисту   Огляд  2 % від партії але не менш 6-ти комплектів  Один раз на два роки  +  +  Періодичні випробування фільтрів - поглиначів   2 % від партії але не менш 10 шт.  Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на два роки  -  -  Прилади радіаційної хімічної розвідки дозиметричного та газового контролю  Огляд та перевірка консервації  5 % від партії але не менш двох ящиків  Один раз на шість місяців  +  +  Перевірка працездатності  5 % від партії але не менш двох ящиків   Один раз на рік  +  +  Періодичні випробування перевірка   100 %  Один раз на п'ять років вимірювачі потужності дози ИМД-21 один раз на три роки   -  -  Прилади біологічної розвідки  Огляд  100 %  Один раз на рік  -  -  Періодичні випробування   100 %  Один раз на рік  +  +  Засоби хімічної розвідки та контролю прилади ВПХР ППХР індикаторні трубки польові хімічні лабораторії комплекти реактивів комплекти індикаторних засобів   Огляд  5 % від партії польові хімічні лабораторії - 100 %   Один раз на рік  +  +  Перевірка працездатності   Прилади типу ВПХР ППХР-100 %  Один раз на п'ять років  -  -  Періодичні випробування   Індикаторні трубки та плівки - 20 шт. від партії  Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на рік ИТ-44 один раз на шість місяців   -  -        Комплекти реактивів у тому числі в польових хімічних лабораторіях при необхідності за результатами зовнішнього огляду  -  -  Димові шашки ручні димові гранати   Огляд  5 % від партії але не менш двох ящиків  Один раз на два роки   +  +  Періодичні випробування  10 димових шашок від партії 15 ручних димових гранат від партії   Перший раз за шість місяців до закінчення гарантованого строку та у подальшому один раз на два роки   -  -  Вогнесуміші   Періодичні випробування   Відповідно до інструкції з експлуатації   У строки встановлені інструкцією з експлуатації   -  -  Огляд   10 % бочок від партії   -  +  +  Перевірка бочок на відкриття   100 % бочок   Один раз на рік   +  +  Прилади та комплекти для спеціальної обробки  Огляд  10 % від партії але не менш двох комплектів  Один раз на рік  +  +  Періодичні випробування  10 % від партії але не менш двох комплектів штук   Один раз на два роки   -  -  Дегазуючи рецептури РД-2 РД   Огляди тари  100 % бочок  Один раз на рік  +  +  Періодичні випробування   Проби 10 % від партії але не менш ніж з трьох бочок резервуарів   Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на рік  -  -  Дегазуючи речовини діхлорамін моноеталомін їдкий натр ДТС ГК   Огляд  5 % ємностей бочок ящиків барабанів мішків від партії  Один раз на рік  +  +  Періодичні випробування  Проби від 5 % ємностей від партії але не менш чім від трьох   Перший раз за шість місяців по закінченню гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на рік  -  -  Дезактивуючі речовини та препарати   Огляди тари  100 %  Один раз на рік  +  -  Періодичні випробування  Проби від 2 % упаковок у партії   Один раз на рік  -  -  Ремонтні столи групові комплекти  Огляд  10 % комплектів від наявності на зберігання що надійшли або відправлені   Один раз на два роки  +  +  Імітаційні рецептури хлорпікрин  Огляд з перевіркою бочок на можливість відкриття   10 % від партії але не менш трьох бочок  -           100 % бочок  Один раз на шість місяців  -  -  Гумовотканинні та гумовометалеві рукави гумові ємності   Огляд  10 % від партії  -  +  +  Огляд  100 % виробів  Один раз на рік  -  -  Періодичні випробування   10 % від партії   Перший раз за шість місяців після закінчення гарантованого строку зберігання та у подальшому один раз на рік  -  -  Тенти брезенти   Огляд  100 % виробів  Два рази на рік  +  +  Мішки з прогумованої тканини  Огляд   5 % від партії  Один раз у три роки  +  +  Примітки. 1. Знаки "+" "-" визначають відповідно що даний вид контролю проводиться або не проводиться. 2. Перед відправкою ЗРХБЗ з центральних складів періодичні випробування проводити якщо до чергового періодичного випробування залишилося не менш шість місяців. 3. При прийомі та відправленні ЗРХБЗ проводити зовнішній огляд якісного стану усієї тари ящиків бочок барабанів тощо .   Додаток 12 до Керівництва  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ про категорування ЗРХБЗ Категорування ЗРХБЗ проводиться з метою встановлення та документального оформлення їх категорій або переведення з однієї категорії в іншу. Категорії ЗРХБЗ - це умовні облікові характеристики що встановлюються в залежності від їх технічного якісного стану та необхідності проведення того або іншого виду ремонту. ЗРХБЗ залежно від технічного стану поділяються на п'ять категорій: Перша категорія - справні зразки технічні характеристики відповідають значенням що встановлені експлуатаційною документацією технічними умовами або державними стандартами повністю укомплектовані та що не були у використанні за призначенням. Друга категорія - справні зразки технічні характеристики відповідають значенням що встановлені експлуатаційною документацією технічними умовами та державними стандартами повністю укомплектовані що були в експлуатації або що знаходяться у використанні за призначенням а також ті що пройшли середній або капітальний ремонт. Третя категорія - зразки що потребують середнього ремонту. Четверта категорія - зразки що потребують капітального ремонту. П'ята категорія - зразки непридатні до використання за призначенням встановлення яких неможливо або недоцільно. Зразки ЗРХБЗ що не ремонтуються залежно від якісного стану поділяються на придатні або непридатні. Характерні несправності та пошкодження що визначають технічний якісний стан ЗРХБЗ та необхідність проведення різних видів ремонту приведені в експлуатаційній та ремонтній документації на конкретні зразки ЗРХБЗ. Несправності та некомплектність ЗРХБЗ які можуть бути усунені поточним ремонтом та доукомплектуванням не є підставою для переведення зразків у нижчі категорії. Категорії для зразків що ремонтуються та ступінь придатності для тих що не ремонтуються встановлюється комісіями які визначають технічний стан якісний стан зразків ЗРХБЗ. Категорія спеціальної хімічної машини встановлюється за нижчою категорією засобу рухомості або спеціального обладнання.   Додаток 13 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН-ГРАФІК робіт по контролю технічного якісного стану технічного обслуговування і ремонту ЗРХБЗ які знаходяться на зберіганні у підрозділі на 20 р. Найменування ЗРХБЗ  Номер партії  Рік виготовлення  Найменування робіт  Кількість зразків проб ЗРХБЗ одиниця виміру  всього  По місяцях  січень  лютий  березень  квітень  травень  червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень                                                     посада спеціальне звання підпис прізвище   Додаток 14 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН-ГРАФІК комплексного технічного обслуговування і опробування спеціальних машин хімічних підрозділів які знаходяться на тривалому зберіганні найменування підрозділу на десять років         титульний лист    План-графік комплексного технічного обслуговування та опробування найменування спеціальної машини номерний знак номер спеціального обладнання рік виготовлення Номер і дата наказу про поста- новку на збері- гання умови зберігання  Технічне обслуговування  Опробування   Освіження  Перевірка засобів вимірю- вання  Випро- бування рукавів  Перекон- сервація  Номер і дата наказу про зняття із збері- гання  ТО-1х  ТО-2х  РТО  пуском двигуна на місці  пробігом  пуском вклю- ченням спеціаль- ного облад- нання   На засобах пересування  На спеціальному обладнанні  шин  акумуля- торних батарей  пального  мастил  Спеціальних рідин  ком- плектів індиві- дуальних засобів до автома- тичних приладів  індика- торних трубок  акумуля- торних батарей джерел живлення до дозиме- тричних приладів   мастил у агрегатах  моторних  транс- місійних  гідрав- лічних  охолод- жуючих гальмової рідини                                                                                      Додаток 15 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН-ГРАФІК періодичного випробування засобів радіаційного хімічного та біологічного захисту у лабораторії підрозділу на 20 р. Найменування ЗРХБЗ  Звідки поступає номери відділів зберігання   Номер партії заводський номер   Рік виготовлення  Кількість зразків проб ЗРХБЗ одиниця виміру  січень  лютий  березень  квітень  травень  червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16                                                  Примітка. При заповненні граф 5 - 16 у чисельнику вказувати заплановану кількість у знаменнику - фактичне виконання. посада спеціальне звання підпис прізвище   Додаток 16 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН-ГРАФІК періодичних випробувань засобів радіаційного хімічного та біологічного захисту підрозділ в хіміко-радіометричній лабораторії ГУ МНС в області на 20 р.  Номер та назва підрозділу  Найменування ЗРХБЗ  Номери партій  Рік виготовлення  Кількість зразків проб ЗРХБЗ які направляються до ХРЛ  Термін подачі до ХРЛ  Відмітка про виконання  Терміни  подачі  випробування                          посада спеціальне звання підпис прізвище   Додаток 17 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН освіження засобів радіаційного хімічного та біологічного захисту тривалого зберігання ГУ МНС в області на 20 р. Найменування ЗРХБЗ  Одиниця виміру  Належить освіженню  Підстава для освіження  Поступає від органу що постачає  Фактично освіжено  Примітка  всього  у тому числі по підрозділах  всього  у тому числі по підрозділам                             посада спеціальне звання підпис прізвище   Додаток 18 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  ПЛАН ОСВІЖЕННЯ засобів радіаційного хімічного та біологічного захисту тривалого зберігання підрозділу на 20 р. Найменування ЗРХБЗ  Одиниця виміру  Підлягає освіженню  Підстава для освіження  Поступає від органу що постачає  Фактично освіжено  Примітка                       посада спеціальне звання підпис прізвище   Додаток 19 до Керівництва  ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник САРЗ ОРС ЦЗ спеціальне звання підпис прізвище " " 200 р.  СКЛАДСЬКИЙ ФОРМУЛЯР перша сторінка 1. Загальні відомості 1. Найменування ЗРХБЗ   2. Партія N Категорія 3. Дата виготовлення   4. Завод-виробник найменування шрифт або номер   5. Гарантійний термін придатності встановлений заводом-виробником   6. Дата надходження до підрозділу частини   7. Відправник ЗРХБЗ   8. Вид упаковки   9. Кількість одиниць в одній упаковці шт. компл. кг   10. Загальна кількість шт. компл. кг місць   11. Найменування та дата документа на ЗРХБЗ які поступили   12. Висновок комісії з акта прийму ЗРХБЗ   Голова комісії              посада спеціальне звання підпис прізвище   Члени комісії:              посада спеціальне звання підпис прізвище                  посада спеціальне звання підпис прізвище   " " 20 р.  друга сторінка 2. Результати огляду N з/п  Дата огляду  Кількість оглянутих ЗРХБЗ  Результат огляду прізвище та підпис того хто проводив огляд  Відмітка і підпис про усунення виявлених недоліків  1  2  3  4  5                              третя сторінка 3. Результати випробування N з/п  Умови зберігання  Дата та місце проведення випробувань  Результати випробувань категорія ЗРХБЗ  Категорія ЗРХБЗ  Номер документа на підставі якого проведено запис  Підпис і прізвище особи яка зробила запис            1  2  3  4  5  6  7  8  9                                          четверта сторінка 4. Дані про відправку N з/п  Номер та дата документа на відправку ЗРХБЗ  Одержувач  Відправлено  Дата відправки  Полягає  Підпис і прізвище особи яка зробила запис  1  2  3  4  5  6  7                              Пояснення до заповнення складського формуляра Розд. 1 заповнять у такій послідовності: Пункти 1 3 4 5 заповнювати на підставі даних що надійшли з формулярами заводу-виробника для складського формуляра. Пункти 2 7 8 9 10 11 та 12 заповнювати за результатами огляду та перевірки ЗРХБЗ комісією АРЗ ОРС ЦЗ. Дані розділу 1 складського формуляра підписуються всіма членами комісії з прийому даної партії ЗРХБЗ та після їх затвердження начальником загону та підлягають зміні як у період зберігання так і після відправки всієї даної партії зі складу. Розділи 2 та 4 складського формуляра ведуться в процесі зберігання даної партії ЗРХБЗ на базі складі . Особливістю при заповненні розділу 3 є: у графі 2 вказуються дані про умови зберігання даної партії: "сховище що опалюється" "сховище що не опалюється" "навіс" або "відкритий майданчик"; у графах 4 - 6 форми під написом "Результати випробувань" записуються найменування показників та відповідні їм допустимі значення гідності ЗРХБЗ даної партії а також фактичні значення за результатами випробувань. Первинні дані для заповнення цих граф виписуються з формуляра заводів-виробників та виписок зі складських формулярів відправників цих засобів. Графи 3 - 9 заповнюються на підставі даних лабораторії що проводить випробування. Пояснення щодо заповнення виписки зі складського формуляра Вказана виписка має назву: "Виписка зі складського формуляра". Виписка зі складського формуляра оформляється за приведеною в цьому Керівництві формі складського формуляра. При оформлені розділу 1 виписки зі складського формуляра заповнюються пункти 1 2 3 4 5 8 9. Останні пункти в цьому розділі виписки не заповнюються. Розділи 2 та 4 у виписці не заповнюються. У розділу 3 заносяться записи яки маються у складському формулярі на цю партію. Виписка зі складського формуляра підписується начальником загону у кінці розділу 3. Підпис завіряється печаткою.   Додаток 20 до Керівництва  ВИМОГИ БЕЗПЕКИ при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт Розвантаження або навантаження ЗРХБЗ під час її отримання або відправлення здійснюється під керівництвом офіцера прапорщика . Перед початком навантажно-розвантажних робіт проводиться інструктаж особового складу щодо виконання заходів безпеки і пожежної безпеки. Інструкції із заходів безпеки розробляються на кожному складі базі відповідно до загальних вимог до них і затверджуються начальником складу бази . Під час підготовки ЗРХБЗ до навантаження видачі необхідно звертати увагу на комплектність і справність ЗРХБЗ та тари в якої воно знаходиться. Некомплектні ЗРХБЗ доукомплектовуються або замінюються на справне. Для забезпечення безпеки й запобігання ЗРХБЗ від псування під час перевезення слід враховувати доступність сумісного зберігання а також дотримуватися діючих правил перевезення вибухових і сильнодіючих отруйних речовин. Допускається перевезення в одному транспортному засобі різноманітних ЗРХБЗ яке дозволено перевозити сумісно за умовами надійного кріплення і ретельної підготовки до перевезення тари і упакування. При цьому слід дотримуватися таких правил: підготовлене до навантаження ЗРХБЗ повинно бути в справній опломбованій тарі з встановленим чітким маркуванням; ЗРХБЗ повинні навантажуватися в кожну машину комплектно при цьому увага звертається на засоби деталі яких упаковані в різних ящиках; всі засоби РХБ захисту розташовуються рівномірно по усій площі компактно і стійко. Ящики барабани і бочки слід укладати щільно один до одного і до стінок транспорту тара з засобами РХБЗ ретельно кріпиться; тара яка має надпис "Верх" "Обережно" "Скло" та інші укладається так щоб надписи були помітні під час розвантаження. До початку навантаження необхідно ретельно перевіряти кількість підготовлених до навантаження місць а після розвантаження - кількість розвантажених місць. Засоби РХБЗ які потребують дотримання особливих заходів обережності і спеціальних умов під час навантаження відноситься до розрядних вантажів. Навантаження і розвантаження розрядного вантажу повинно здійснюватися обов'язково під керівництвом спеціаліста РХБ захисту офіцера або прапорщика який відповідає за вірне розташування і кріплення вантажів відповідно до правил перевезення вибухових та сильнодіючих отруйних речовин за дотриманням заходів безпеки та пожежної безпеки під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт за виконання умов спільного навантаження розрядних вантажів за укриття вантажу на відкритому рухливому складі за охорону вантажу до моменту його передачі. Для механізації вантажно-розвантажувальних робіт на складах базах необхідно мати: розгалужену мережу доріг з асфальтовим бетонним покриттям до вантажно-розвантажувальних платформ для розвантаження засобів РХБ захисту з автомобільного транспорту безпосередньо в сховища і навантаження засобів РХБ захисту на автомобілі із сховищ; достатню кількість контейнерів автонавантажувачів електро- і автонавантажувачів з виделковими захватами ручних і механічних штабелеукладників пересувних бочкопідйомників візків та інших механізмів і пристосувань у місцях навантаження розвантаження а також для робіт усередині сховищ. Кількість вантажно-розвантажувальних засобів визначається штатами й табелями складу бази . На кожному складі повинні бути розроблені і затверджені технологічні карти які визначають організацію і порядок виконання усіх операцій вантажно-розвантажувальних робіт з використанням засобів механізації для конкретних видів і місць зберігання в умовах складу бази . вантажно-розвантажувальні роботи з вантажем в ящиках обов'язково проводяться в рукавицях та у спецодягу. Перенесення ящиків вручну здійснюється у межах норм вантажу по масі що доступні на одного робітника. Шлях пересування робітників з вантажем повинен бути рівним та вільним від сторонніх предметів а у зимовий час відчищений від снігу та посипаний піском. Укладка ящиків здійснюється у штабелі без перекосів та кутів що виступають від окремих ящиків штабелі повинні бути стійкими. Забороняється: складати ящики у проходах встановлювати на ящики з фанери стояти під трапами залишати без нагляду рух вантажів на конвеєрах. Вантажно-розвантажувальні роботи з вантажем в бочках та барабанах проводяться в рукавицях та спецодягу а при необхідності в засобах захисту. При навантаженні у вагони вручну важких вантажів необхідно застосовувати міцні скати сходні мости . Ширина скатів сходен мостів повинна бути не менш 1 м з кутом нахилу не більш 25 - 30°. Прогинання дощок мостиків не допускається. При навантаженні розвантаженні бочок та барабанів перевіряється герметичність пробок та люків. Забороняється: перекочувати бочки на підйом вперед себе допускати розгін бочок під ухил працювати без спецодягу стояти під скатами кидати вантажі піднімати вертикально вручну важки вантажі залишати вантажі у проходах сховищ. Роботи з навантаження розвантаження тари заповненої агресивними рідинами та продуктами проводяться у фартухах гумових чоботях та рукавичках у захисних окулярах. Перед навантаженням бочок проводиться перевірка на відкриття пробок та спуск надлишкового тиску. Відкривати пробки необхідно обережно та тихенько. При роботах з діхлоретаном у закритих приміщеннях сховищах одягаються протигази. Ємності з агресивними та небезпечними рідинами повинні мати встановлене маркірування. Вимоги небезпеки при навантаженні розвантаженні та зберіганні діхлоретану викладені в Інструкції з поводження з отруйними технічними рідинами. Для попередження отруєння діхлоретаном дотримуватися наступних правил: роботу с діхлоретаном розчинами на його підставі проводити в загальновійськовому фільтруючому протигазі; при зачистці резервуарів та цистерн користуватися ізолюючими протигазами та захисним одягом; після закінчення роботи з діхлоретаном ретельно вимити руки теплою водою з милом після роботи прийняти гігієнічний душ. При інгаляційному ураженні постраждалого винести на свіже повітря але при послабленні або у разі зупинки дихання зробити штучне дихання. При попаданні діхлоретану усередину організму викликати блювоту промити шлунок та прийняти сольове послаблення. Після надання першої медичної допомоги хворого направити у найближчу лікарню. При навантаженні розвантаженні спеціальних машин причепів на залізничні платформи останні повинні бути застопорені башмаками підкладками або встановлені гальма. Пересування платформ вагонів організовується під спостереженням старшого. До постановки гальмових башмаків допускаються тільки особи що пройшли спеціальний інструктаж. З навантаженого майданчику на залізнично-дорожню платформу складуються міцні пересувні помости щити які закріплюються цвяхами або скобами. Рух спеціальних машин по вантажно-розвантажувальним пристроям та пересувному складу повинен здійснюватися на низькій передачі без ривків та різких обертань. Забороняється стояти позаду машин при навантаженні розвантаженні знаходитися на шляхах при подачі або пересуванні вагонів. При виконанні робіт із засобами механізації повинні передбачатися специфічні вимоги щодо небезпеки які включаються до інструкцій що розробляються. Перед роботою з візком "ведмідка" перевіряється стан вантажної платформи коліс та кріпильних деталей справність запобіжних скоб на ручках. Перед роботою з штабелеукладниками необхідно перевірити справність механізму гальма храповика собачки тросу . Перед підйомом вантажу опустити регулюючі гвинти опор до щільного зіткнення з підлогою накинути собачку на храповик вантаж піднімати та опускати плавно без ривків; при підйомі вантажу слідкувати за правильним намотуванням тросу на барабан. Особливу увагу звертати на надійність утримання вантажу. При самовільному опусканні вантажу слідкувати за ручкою підйомного механізму. При монтажі ролінгу необхідно міцно та рівно встановити опори визначити ухил доріжок враховуючи масу вантажу та відстань транспортування таким чином щоб вантаж пересувався під дією власної маси з застосуванням невеликих зусиль; вантаж на ролінгах повинен розташовуватися рівномірно. При монтажі установці конвеєрів кут ухилу встановлюється не вище гранично допустимого. Попередньо конвеєр випробується без вантажу на правильність монтажу. Підйомні крани автонавантажувачі автокари допускаються до робіт після позитивних результатів випробувань при наявності технічної документації та підготовлених спеціалістів з їх експлуатації. На цих механізмах повинні бути таблички з надписами про вимоги небезпеки. Легкодоступні обертові частини повинні бути закритими знімними огородженнями пересувні механізми - забезпечені сигналами. Автонавантажувачі автокари електрокари експлуатуються тільки на робочих майданчиках сховищах з рівною підлогою та по дорозі з твердим покриттям. Звертати особливу увагу на пожежну небезпеку при роботах у сховищах з навантажниками що мають двигуни внутрішнього згоряння. У візках вузької колії перед роботою перевіряється справність гальмової системи. Навантаження візків здійснюється не більш максимальної їх вантажопідйомності при цьому враховуються габарити воріт сховищ та вузьких місць. Дотримуватися швидкості руху візка з вантажем та порожняком під ухил у межах вказаних в інструкціях з експлуатації.   Додаток 21 до Керівництва  НОРМИ ЗАВАНТАЖЕННЯ основних зразків ЗРХБЗ у залізничні вагони Найменування засобів РХБЗ  тара  Розміри тари максимальні мм  Одиниця виміру  Кількість одиниць виробів в та  Вага одного місця комплекту з тарою кг  Умовний 20-т вагон  64-т вагон  довжина  ширина діаметр   висота  кількість місць  всього виробів  загальна вага виробів з тарою т  кількість місць  всього виробів  загальна вага виробів з тарою т  Протигази РШ-4  ящик  930  510  450  шт.  20  55  165  3300  9 1  444  8880  24 4  Протигази ПМГ  "  930  480  450  "  30  50  165  4950  8 3  444  13320  22 2  Протигази ПМГ-2  "  920  480  450  "  35  49 5  165  5775  8 2  444  15540  22  Протигази ПБФ  "  930  510  450  "  20  40  165  3300  6 6  444  8880  17 8  Протигази ПМК  "  920  480  450  "  18  50  165  2970  8 3  444  7992  22 2  Протигази ПРВ  "  915  510  430  "  14  50  165  2310  8 3  480  6720  24  Протигази ПРВ-У  "  930  510  450  "  20  60  165  3300  9 9  444  8880  26 6  Коробки РШ-4  "  930  510  450  "  40  55  165  6600  9 1  444  17760  24 4  Коробки ПРВ-У  "  930  510  450  "  40  60  165  6600  9 9  444  17760  26 6  Фільтруючо-поглинаючі елементи  "  930  510  450  "  160  28  165  26400  4 6  444  71040  12 4  Лицьові частини ШМС ШМС-Т  "  920  480  450  "  50  40  165  8250  6 6  444  22200  17 8  Лицьові частини ШМС-Р  "  920  480  450  "  50  55  165  8250  9 1  414  22200  24 4  Лицьові частини ШМ-62у  "  920  480  450  "  100  55  165  6500  9 1  444  44400  24 4  Лицьові частини ШМГ  "  920  480  450  "  70  45  165  1550  7 4  444  31080  20  Лицьові частини ШМ-66МУ  "  920  480  450  "  90  50  165  14850  8 3  444  39960  22 2  Лицьові частини ШИП-2б к ШИП-М  "  920  480  450  "  70  50  165  11550  8 3  444  31080  22 2  Респіратори Р-2  "  930  510  480  "  125  23  165  20625  3 8  444  66600  10 2  Сумки для протигазів  "  1080  630  450  "  150  60  120  18000  7 2  300  45000  18  Окуляри ОПФ  "  780  520  660  компл.  56  28  120  6720  3 4  352  19712  9 9  Ізолюючи протигази ІП-4 ІП-5  "  1120  520  300  шт.  10  51  200  2000  10 2  549  5490  20 9  Регенеративні патрони РП-5  "  550  510  350  "  10  44  420  420  18 5  938  9380  41 3  комплекти брикетів ДП-Т  "  675  615  225  компл.  80  46  440  35200  20 2  1068  85440  49 1  Поглинач вуглекислотного газу ТРП- ДПІ  обрещітка  640  630  560  "  1  75  200  200  15  348  348  26 1  Плащі ОП-1М  ящик  900  520  460  "  20  57  180  3600  10 2  456  9120  260  Панчохи захисні  "  900  520  460  пара  25  48  180  4500  8 6  456  11400  21 9  Костюми Л-1  "  900  520  460  комп.  12  56  180  2160  10 1  456  5472  25 5  Рукавички прогумовані  "  780  450  400  пара  100  37  288  28800  10 7  630  63000  23 3  Рукавички:  "           "                          БЛ-1М  "  900  520  460  "  200  56  180  36000  10 1  456  91200  25 5  БЗ-1М  "  900  520  460  "  120  59  180  21600  10 6  456  54720  26 9  Чоботи прогумовані  "  750  550  650  "  15  45  120  1800  5 4  360  5400  16 2  Костюм КЗІ-2  "  865  430  400  комп.  10  52  225  2250  11 7  564  5640  29 3  Костюм КХО-3  "  865  430  400  "  30  34  225  6750  7 7  564  16920  19 2  Прилади ДП-64  "  620  670  380  шт.  6  60  168  1008  10 1  413  2478  24 8  Прилади ДП-3Б  "  730  610  420  "  2  45  180  360  8 1  450  900  20 3  Прилади ДП-5В  "  645  500  380  "  3  40  300  900  12  763  2289  30 5  Вимірювач потужності дози ВПД -21Б  "  720  600  320  шт.  1  35  252  252  8 8  616  616  21 6  Прилади РАП-1  "  740  905  475  компл.  1  193  180  60  11 6  840  280  54  Вимірювач дози ВД-1  "  740  660  270  шт.  15  40  288  4320  11 5  740  11100  20 6  Вимірювач дози ВД-11  "  600  550  430  "  500  40  275  137500  11  690  345000  27 6  Вимірювальний пристрій до ІД-11  "  900  620  420  "  1  57  150  150  8 6  396  396  22 6  Прилади ДП-22В  "  700  490  400  "  4  38  225  900  8 6  490  1960  18 6  Прилади ВПХР  "  585  300  240  "  5  14  990  4950  13 9  2321  11605  32 5  Прилади ППХР  "  470  190  80  "  1  4 2  7936  7936  33 3  13872  13872  58 3  Прилади ПРХР  "  620  610  500  "  1  42  250  250  10 5  560  560  23 5  "  810  720  305  "  1  50  162  162  8 1  399  399  20  Прилади ГСП-11  "  830  670  580  "  1  100  112  112  11 2  260  260  26  Прилади ГСА-12  "  720  610  555  "  1  60  144  144  8 6  380  380  22 8  Прилади ГС-СОМ  "  780  635  600  "  1  65  128  128  8 3  280  280  18 2  Комплекти КИС-Б КИС к ГСП-11  "  705  510  500  компл.  20  50  225  4500  11 3  480  9600  24  Дозиметри ДП-70МП  "  780  345  245  шт.  500  24  570  285000  13 7  1540  770000  37  Трубки індикаторні  "  510  300  100  шт.  1500  12  1430  2145000  17 2  3598  5397000  43 2  Плівка індикаторна  "  490  510  210  компл.  200  12  715  143000  8 6  1807  361400  21 7  Індикаторні трубки морські  "  580  370  380  шт.  8400  38  462  3880800  17 6  1155  9702000  43 9  Індикаторні стрічки:  "           "                          15 м  "  525  345  370  компл.  30  26  570  17100  14 8  1365  40250  35 5  18 м  "  495  400  205  "  30  18  640  10200  11 5  1476  44280  26 6  Індикаторні стрічки ІЛ-Ф ІЛ-СО  "  360  340  220  ка.  10  6  1584  15840  6 5  3624  36240  21 7  Комплекти реактивів КРАЛ-4  6 ящиків  580  470  260  компл.  1  196  378  54  10 4  1050  150  29 4  1 ящик  500  375  385  "                          Сигналізатори АСП  ящик  680  520  460  "  1  110  300  150  16 5  732  366  40 3  "  320  660  580  "                          Комплекти КІС к АСП  "  685  270  435  "  6  41  480  2880  19 7  1188  7128  48 7  Водні хім. лабораторії ВХЛ-ПЛ-М  "  650  360  580  компл.  1  160  210  42  6 7  640  128  20 5  "  645  385  690  "                          "  510  400  460  "                          "  930  515  315  "                          "  930  515  315  "                          Столи хіммайстра  2 обрешітки  670  500  860  компл.  1  180  104  52  9 4  310  155  27 9  Комплекти поповнення СХМ  4 ящики  900  500  420  "  1  281  192  48  13 5  484  121  34  ФВА-100/50  1 ящик  500  595  580  "  1  240  128  32  7 7  280  70  16 8  Обрешітка  1210  620  430  "                          ящик  1580  530  280  "                          "  550  440  530  "                          ФВА-50/25  "  400  430  440  "  1  134  225  75  10 1  480  160  21 4  "  630  520  420  "                          "  1580  430  210  "                          ФВА-50/25Д  "  1230  500  420  "  1  83  130  130  10 8  300  300  24 9  ФВУА-100Н-12  "  910  460  380  "  1  86 1  396  132  11 4  900  300  28 8  "  550  400  320  "                          "  450  360  400  "                          ФВУ-15  ящик  700  560  460  шт.  1  34 4  180  180  6 2  486  486  16 7  ФВУ-7  "  560  430  360  "  1  19 9  396  396  7 9  1029  1029  20 5  ФВУ-3.5  "  510  430  320  "  1  16 2  525  525  8 5  1296  1296  21  Регенеративна установка РУ-150-6  "  690  540  660  компл.  1  395  60  20  7 9  225  75  29 6  "  1250  790  500  "                          "  1310  480  1640  "                          Фільтри поглиначі:  "  590  550  580  шт.  1  56  220  220  12 3  460  460  25 8  ФП-100/50  "  640  630  560  "  1  78                    ФП-100У  "  640  630  560  "  1  78  160  160  12 5  384  348  27 1  ФПТ-100М  "  420  230  320  "  1  17  945  945  16 1  2336  2336  39 7  ФПТ-200М  "  450  370  390  "  1  27  612  612  16 5  1547  1547  41 8  фільтри поглиначі ФП-300:  "           "                          один в комплекті 1:1   ящик  660  700  680  компл.  1  97  228  114  11 1  480  240  23 3  два в комплекті 1:2   2 ящика  660  700  680  "  1  184  162  54  9 9  348  116  21 3  1 ящик  850  480  320  "                          три в комплекті 1:3   3 ящика  660  700  680  компл.  1  269  152  38  10 2  320  80  21 5  ФПУ-200:  "           "                          один в комплекті 1:1   ящик  600  700  680  "  1  107  228  114  12 2  480  240  25 7  ящик  580  460  320  "                          два в комплекті 1:2   2 ящика  660  700  680  "  1  204  165  55  11 2  348  116  23 7  1 ящик  850  480  320  "                          три в комплекті 1:3   3 ящика  660  700  680  "  1  319  152  38  12 1  320  80  25 5  1 ящик  960  580  320  "                          предфільтри ПФП-1000  ящик  850  590  560  шт.  1  74 5  132  132  9 8  276  276  20 6  фільтруючи пакети ПФП-1000  "  510  490  510  "  1  24 4  260  260  6 3  695  695  17  передфільтри ПФ-300  ящик  600  670  440  "  1  50  220  220  11  546  546  27 3  фільтри касети:  "           "                          ФК-В  "  515  480  500  "  4  31 8  260  1040  8 3  695  2780  22 1  ФК-Г  "  395  360  405  "  2  395  672  1344  26 5  1446  2892  57 1  "     190     "  1  19 5  1344  1344  26 5  2670  2670  52 1  ФК-У2  "  395  360  405  "  2  25 5  672  1344  71 1  1446  2892  36 9  "     190     "  1  12 5  1344  1344  16 8  2670  2670  33 4  ФК-С  "  395  360  405  "  2  30 1  672  1344  20 2  1446  2892  43 5  "     190     "  1  14 8  1344  1344  19 9  2670  2670  39 5  ФК-УФ  "  410  340  410  "  1  21 3  768  768  16 4  1446  1446  30 8  ФК-А  "  390  340  390  "  2  19  798  1596  15 2  1446  2892  27 5  Фільтри морські шихтові:  "  620  500  285  "  1  35 6  416  416  14 8  990  990  35 2  ФМШ-1У  "  600  480  460  "  1  58 5  275  275  16 1  678  678  39 7  ФМШ-2У  "  600  480  460  "  1  58 5  275  275  16 1  678  678  39 7  ФМШ- 4У  "  810  635  480  "  1  108  160  160  17 3  335  335  36 2  Комплект В-64  "  470  400  560  компл.  4  60  336  2341  20 2  692  2764  41 5  Комплект КСО  "  930  420  280  "  1  60  240  240  14 4  792  792  47 5  Комплект ДК-1  "  1800  500  350  "  1  210  105  105  22 1  266  266  55 9  Комплект ДК-2  "  1950  550  500  "  1  213  120  60  12 8  296  148  31 5  К ТЗ-150 КПМ-1 КПМ-2  "  970  440  300  "                          Комплекти ІДК-1  "  1130  580  350  "  10  62  154  1540  9 5  343  3430  21 3  Комплекти ДКЗ  обрешітка  770  265  220  компл.  1  19 5  960  960  18 7  2301  2301  44 9  Комплекти ДК-4 ДК-4К ДК-4КУ ДК-4Д  "  750  590  240  "  1  34  330  330  11 2  814  814  27 7  Комплекти ДК-4КБ  "  760  450  330  "  1  34  336  336  11 4  856  856  29 1  Комплекти АГП  2 ящика  1200  900  700  "  1  192  60  30  5 8  102  51  9 8  Прилади ТДП  ящик  675  430  475  "  5  52  300  1500  15 6  635  3175  33  Комплекти ДК-5  обрешітка  890  410  270  "  1  35  432  432  15 1  990  990  34 7  Корабельні прилади ДПК-М  ящик  950  200  370  "  1  150  144  72  10 8  360  180  27  обрешітка     720  650  "                          Групові комплекти к ГСП-11  ящик  990  680  500  "  10  67  96  960  6 4  270  2700  18 1  Групові комплекти ЗІП до ДП -3Б  "           "                          теж саме до ДП - 5Б  "  700  490  490  "  2  24  225  450  5 4  490  980  11 8  теж саме до ДП - 22В  "  700  490  490  "  4  36  225  900  8 1  490  1960  17 6  теж саме до АСП  "  540  640  510  "  1  40  200  200  8  530  530  21 2  теж саме до вимірювального приладу ІД-11  "  1100  555  550  компл.  1  80  96  96  7 7  250  250  20  теж саме до АРС-14              "  1  296  250  50  14 8  625  125  37  теж саме до ДКВ-1А  2 ящика  950  630  280  "  1  62  192  192  11 9  512  256  15 9  теж саме до АГВ-3У  "           "  1  509  112  8  4 1  308  22  11 2  теж саме до ТМС-65  "  870  500  340  "  1  145  272  136  19 7  656  328  47 6  теж саме до МСАО -1  "  840  465  300  "  1  70  3365  336  23 5  792  792  55 4  теж саме до ДК-4 ДК-4К  "  750  590  240  "  1  131 5  330  330  43 4  813  271  35 6  теж саме до ДК-4Д  "  640  530  190  "  1     330  165     814  407     теж саме до ДКЗ  "  550  200  590  "  1  34  660  660  22 5  1360  1360  46 2  теж саме до ІДК-1  "  745  580  230  "  1  51  330  330  16 7  814  814  41 5  Вогнесуміш ББЦ-1М  Бочки Л250  -  650  1155  кг  172  265  40  6880  10 6  88  15136  23 3  Запалювально-димові патрони  ящик  680  370  295  шт.  48  49  541  26112  26 7  1302  62496  63 8  Рецептура РД-2  бочки Л250     650  1240  кг     370  40     14 8  88     32 6  Діхлораміни:              "                          ДТ-2  ящик  625  375  310  "  25  37  560  14000  20 7  1359  33975  50 3  ДТХ  барабан     320  680  "  38  43  590  22400  25 4  1488  56544  64  ДТС ГК  барабан 50л     315  710  "  40  43  470  17600  20 2  1176  47050  50 6  барабан 25л     315  340  "  20  23  720  1440  16 5  2780  55600  63 9  Порошок СФ-2У  ящик  560  370  330  "  22 5  30  539  12100  16 2  1368  30780  41  коробка  510  280  420  "  16  16 2  575  9200  9 3  1458  23328  23 6  Розчинник та рідки дегазуючи речовини  бочка л100     555  705  "     194  76     14 7  190     36 9  бочка л250     650  1155  "     до 405  40     16 2  88     35 6  Комплекти ІДПС-С  обрешітка  820  430  375  компл.  10  50  288  2880  14 4  700  7000  35  Палатки для технічної перевірки протигазів  ящик  1740  700  280  "  1  250  120  40  10  228  96  24  обрешітка  2210  540  240  "                          Димові шашки ДМ-11  ящик  650  400  320  шт.  12  37  448  5376  16 6  1096  13152  40 6  Великі димові шашки БДШ-5  обрешітка   -  465  610     1  45  200  200  9  690  690  31 1  Уніфіковані димові шашки   ящик  750  390  410     4  66  288  1152  19  678  2712  44 7  Ручні димові гранати:                                         РДГ-2     680  390  300     60  36  512  3072  18 47  1260  75600  45 4  РДГ-2х РДГ-2ч     680  390  300     60  42  512  3072  21 5  1260  75600  52 9  Морські димові шашки:                                         МДШ МДШ-М   обрешітка  -  460  570     1  55  200  200  11  680  680  37 4  ДШ-400-2М     -  520  1140     1  157  100  100  15 7  300  300  47 1  Сигнали хімічної тревоги СХТ-40  ящик  720  550  280  шт.  80  61  360  2880  22  846  67680  51 6  Бочки залізні пусті :  "           "                          Л-100  бочка     550  700  "     70  130  130  9 1  604  604  42 3  Л-150  "     550  1010  "     71  90  90  6 4  332  332  23 6  Л-200  "     570  880  "     27  88  88  2 4  370  370  10  Л-250  "     650  1155  "     95  60  60  5 7  188  188  17 9  Л-275  "     650  1240  "     96  60  60  5 7  177  177  17    Додаток 22 до Керівництва  ОРІЄНТОВАНА ВИТРАТА МАТЕРІАЛІВ на приймання та відправку одного вагона та вантажного автомобіля з ЗРХБЗ Найменування матеріалів   Одиниця виміру   Приймання ЗРХБЗ  Відправлення ЗРХБЗ   Спеціальна машина   64-т вагон  Вантажний автомобіль  Спеціальна машина  64-т вагон  Вантажний автомобіль  Тара   Тара   ящик  обрешітка  бочка барабан   ящик  обрешітка  Бочка барабан   ящик  обрешітка  бочка барабан   ящик  обрешітка  бочка барабан   Дріт залізний 6 мм   кг  -  -  -  -  -  -  -  0 6  -  0 2  0 25  -  0 1  0 15  Фарба захисна  кг  0 25  -  -  -  -  -  -  0 25  -  -  1  -  -  0 25  Дріт пакувальний 2 - 3 мм   кг  0 2  0 2  -  -  0 06  -  -  0 3  0 2  0 3  3  0 06  0 1  0 5  Дріт 1 мм   кг  -  0 2  0 02  0 05  0 07  0 02  0 02  -  0 3  0 2  0 15  0 1  0 04  0 02  Цвяхи 100 - 150 мм   кг  -  0 25  -  -  0 08  -  -  1 5  0 15  -  3 7  0 05  -  0 03  Цвяхи 50 - 60 мм   кг  -  -  0 1  -  -  0 02  -  -  0 1  0 5  0 3  0 03  0 1  0 03  Цвяхи 25 мм   кг  -  0 1  -  -  0 03  -  -  -  0 15  -  -  0 05  -  -  Дошки товщиною 18 - 25 мм  м3  0 03  -  0 1  0 35  -  0 04  0 08  0 1  -  0 1  1 3  -  0 05  0 17  Дошки товщиною 40 мм  м3  -  -  -  0 2  -  -  0 01  -  0 04  -  0 12  0 1  -  0 1  Бруски 6 х 10 см  м3  0 5  -  -  0 05  -  -  0 05  0 02  -  -  0 15  -  -  0 05  Ліс круглий  м3  0 12  0 25  0 25  0 1  0 08  0 08  0 08  -  -  -  -  -  -  -  Дрантя  кг  1  -  2  8  -  0 5  1  0 5  -  4  2  -  0 5  1  Пломби  кг  -  0 1  0 1  0 1  0 03  0 02  0 02  0 05  0 1  0 05  0 1  0 03  0 02  0 02  Папір пакувальний  кг  0 05  0 25  0 05  -  0 08  0 02  -  0 05  0 25  0 25  -  0 08  0 02  -    Додаток 23 до Керівництва  ОРІЄНТОВНІ НОРМИ витрати засобів та рецептур при зберіганні та транспортуванні Найменування засобів та рецептур   При зберіганні за рік % від маси речовини суміші   При відпуску перевантаженні речовин сумішей % від маси   Залишок осадок речовин суміші в ємності % від початкової маси  При транспортуванні % від маси перевезених речовин суміші    У бочках барабанах ящиках  У цистернах  З резервуарів і цистерн  З бочок в бочки та цистерни  у цистернах і резервуарах  у бочках барабанах ящиках  У цистернах  В бочках барабанах ящиках  у сховище  на відкритому майданчику  світло-харчовий  затепленний  у цистернах  у бочки  літом  взимку  На відстані км  До 2000  більш 2000  До 2000  більш 2000  Діхлоретан  0 48  0 6  0 6  0 48  0 2  0 25  0 35  0 5  0 5  0 35  0 45  0 25  0 3  0 1  Димова суміш N 1   0 33  0 4  0 4  0 33  0 25  0 3  0 4  0 5  0 5  0 4  0 5  0 3  0 35  0 12  Вогнесуміш ББЦ-М  0 6  02 8  0 8  0 6  0 25  0 3  0 4  0 5  0 5  0 4  0 5  0 3  0 35  0 1  Рецептура РД-2  0 4  0 6  0 5  0 3  0 22  0 25  0 35  0 6  0 6  0 4  0 5  0 3  0 35  0 2  Моноеталоамін   0 18  0 27  0 27  0 18  0 15  0 2  0 25  1  1  0 25  0 3  0 2  0 25  0 08  Аміачна вода   0 18  0 27  0 27  0 18  0 15  0 2  0 25  1  1  0 25  0 3  0 2  0 25  0 08  Паливо полегшено   0 66  0 9  0 9  0 66  0 25  0 3  0 4  0 5  0 5  0 4  0 5  0 3  0 35  0 1  Хлорпікрин   0 33  0 4  0 4  0 33  0 15  0 2  0 25  0 5  0 5  0 25  0 3  0 2  0 25  0 08  ДТ-2  0 15  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  0 1  Вуглекислий амоній   0 45  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  0 1  Їдкий натр   0 3  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  0 1  ДТС-ГК  0 3  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  0 1  Порошок СФ-2у  0 12  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  0 02    Додаток 24 до Керівництва  ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ універсальних контейнерів Контейнери   Номінальна вантажопідйомність т   Власна маса   Внутрішні розміри мм   Внутрішній об'єм м3   Розміри дверного отвору мм   довжина  ширина  висота   ширина   довжина   Великотоннажні:                   УУК-30  26 4  3 6  12027  2299  2228  62 4  2286  2134  УУК-20  18 05  1 95  5897  2299  2228  30 6  2286  2134  УУК-10   8 96  1 21  2830  2299  2228  14 7  2286  2134  Середньотоннажі:                  УУК-5  4 - 4 1  0 9  2515  1950  2128  10 2  1950  2100  УУК- 2 5 3  2 - 2 44  0 5 - 0 56  1980  1225  2128  5 5  1225  2090                      Додаток 25 до Керівництва  РАЙОНИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ хіміко-радіометричних лабораторій з питань обслуговування засобів РХБ захисту в підрозділах МНС України Головна науково-дослідна виробнича лабораторія Всеукраїнського науково-дослідного інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України: Вінницька область;   ЦАРЗ ОРСЦЗ м. Київ ;  Житомирська область;   САЗ ОРСЦЗ м. Ніжин ;  Київська область;   Вузол зв'язку м. П. - Хмельницький ;  Черкаська область;   Загін забезпечення МНС м. Київ ;  Чернігівська область;     м. Київ;     хіміко-радіометрична лабораторія ГУ МНС в АР Крим: АР Крим;   3 АРЗ ОРСЦЗ с. Мазанка ;  Херсонська область;   СМЗ ОРСЦЗ м. Керч ;  м. Севастополь;   2 АРЗ ОРСЦЗ м. Мелітополь ;  хіміко-радіометрична лабораторія ГУ МНС в Донецькій області: Донецька область  Запорізька область  Луганська область  хіміко-радіометрична лабораторія ГУ МНС в Львівській області: Волинська область;  1 АРЗ ОРСЦЗ м. Дрогобич ;  Львівська область     Закарпатська область     Івано-Франківська область     Рівненська область     Тернопільська область     Хмельницька область     Чернівецька область     хіміко-радіометрична лабораторія ГУ МНС в Одеській області: Одеська область     Миколаївська область     Кіровоградська область     хіміко-радіометрична лабораторія ГУ МНС в Харківській області: Харківська область;   САРЗ ОРСЦЗ м. Ромни ;  Сумська область;   Навчальний центр ОРСЦЗ м. Мерефа ;  Полтавська область;     Дніпропетровська область.     ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН N з/п  Дата надходження документа зі змінами  Лист змін або бюлетень номер статті додатка до якої відносяться зміни  Місце внесення змін частина глава розділ сторінка абзац рядок ; місце вклейки або зміни листа номер сторінки число вклейки або змінених листів   Прізвище особи яка здійснює запис відмітку або зміни в тексті вклейку або зміну листів розпис та печатка