Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)

Методика обстеження газорегуляторних пунктів ГРП ШРП ГРПБ ГРУ Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 10 грудня 2007 р. N 291 Вступ Методика визначає порядок організації і обсяг нагляду при проведенні обстежень газорегуляторних пунктів ГРП шафових газорегуляторних пунктів ШРП блокових газорегуляторних пунктів ГРПБ газорегуляторних установок ГРУ державними інспекторами газового нагляду Держгірпромнагляду. Метою обстежень є перевірка дотримання та виконання підприємствами що експлуатують ГРП ШРП ГРПБ ГРУ вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці. Організація та здійснення обстежень Нагляд за дотриманням чинних нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці під час експлуатації ГРП ШРП ГРПБ ГРУ здійснюється методом періодичних обстежень. Обстеження здійснюється за обов'язковою присутністю призначеного підприємством представника та працівника підприємства що мають право виконувати технічне обслуговування газового обладнання. Всі дії з технічного обслуговування технологічного обладнання запірної арматури контрольно-вимірювальних приладів КВП електрообладнання системи опалення їх перевірки регулювання та усунення порушень та недоліків повинні виконуватись виключно працівниками підприємства. При проведенні обстеження перевіряється: - наявність у підприємства дозволів Держгірпромнагляду на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки термін їх дії та дотримання умов дозволів; - усунення підприємством порушень та недоліків за попереднім приписом територіального органу Держгірпромнагляду та достовірність письмової інформації наданої підприємством щодо виконання припису; - знання працівниками виробничих інструкцій з безпечних методів виконання робіт перевірка проводиться вибірково на робочих місцях . При виявленні працівників які не пройшли навчання та перевірку з питань охорони праці а також працівників які не мають належних знань інструкцій про охорону праці та безпечного ведення робіт інспектор повинен в установленому порядку відсторонити їх від самостійної роботи; - організація та проведення навчання і перевірки знань спеціалістів та робітників підприємства згідно з вимогами Типового положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці у тому числі щодо допуску до виконання газонебезпечних робіт; - наявність та виконання наказів про призначення осіб відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання; - забезпеченість підприємства нормативною документацією з охорони праці; - наявність та відповідність діючим вимогам інструкцій з охорони праці; - проведення інструктажів з питань охорони праці ведення журналів інструктажів; - організація та проведення стажування працівника перед допуском до самостійної роботи; - наявність та відповідність діючим вимогам посадових виробничих інструкцій та інструкцій по експлуатації ГРП ШРП ГРПБ ГРУ технологічних схем тощо. Наявність інструкцій на робочих місцях; - наявність та зберігання проектної і виконавчої документації. Призначення відповідальних за її збереження; - наявність паспортів заводів-виготовлювачів на обладнання прилади тощо; - утримання території та огорожі ГРП ШРП ГРПБ ГРУ; - додержання відстані між ГРП ШРП ГРПБ ГРУ та будівлями спорудами залізничними і автомобільними дорогами повітряними лініями електропередачі; - дотримання вимог щодо влаштування та експлуатації блискавка-захисту дотримання термінів його перевірки; - надійність телефонного зв'язку; - відповідність електрообладнання вимогам проекту та ПУЕ; - здійснення контролю параметрів вибухозахисту електрообладнання. Наявність приладів та щупів для перевірки зазорів; - визначення категорії та класу вибухопожежної небезпеки виробничих приміщень та зовнішніх установок згідно з ОНТП 24-86 та ПУЕ; - організація та проведення технічного обслуговування обладнання газопроводів арматури електрообладнання вентиляційної системи засобів вимірювань запобіжних пристроїв обслуговуючим персоналом; - наявність ведення та перевірка ведення експлуатаційних журналів; - проведення перевірок на герметичність різьбових і фланцевих з'єднань обладнання трубопроводів і арматури; - організація виконання настроювання запобіжних клапанів та перевірок їх спрацьовування; - організація та виконання газонебезпечних робіт. Призначення наказом спеціалістів що мають право видачі нарядів. Список працівників які допущені до виконання робіт. Видача нарядів їх реєстрація. Виконання робіт без наряду перелік журнал реєстрації тощо; - наявність на обладнанні запірній арматурі та КВП порядкових номерів що присвоєні згідно з технологічною схемою; - стан та проведення державної повірки КВП; - проведення перевірок манометрів контрольним приладом; - забезпеченість та утримання засобів пожежогасіння; - забезпеченість та зберігання чистого і використаного обтирального матеріалу; - наявність та утримання попереджувальних написів "Вогненебезпечно. Газ"; - наявність плану локалізації аварійних ситуацій графіка проведення навчально-тренувальних занять проведення навчально-тренувальних занять реєстрація проведених занять; - наявність зберігання випробування та порядок видачі робітникам засобів індивідуального та колективного захисту. Призначення відповідальних за їх випробування та збереження в справному стані. Послідовність проведення обстеження Оглянути будівлю ГРП ззовні стан стін покрівлі відмостки блискавказахисту продувного газопроводу вікон та решіток на них дверей наявність написів "Вогненебезпечно. Газ" знаків та плакатів з безпеки . Газоаналізатором через верхній отвір дверей перевірити приміщення ГРП на наявність загазованості. Відчинити двері приміщення та виконати провітрювання. Обстежити стіни між технологічним та підсобними приміщеннями та визначитись щодо відсутності в них тріщин. Оглянути стан: електрообладнання; видимого контуру заземлення та наявність з'єднувальних перемичок між газовим обладнанням та контуром заземлення; систему опалення; вентиляційних решіток та дефлектора. Перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння. Перевірити наявність та відповідність інструкції з експлуатації та режимної карти їх затвердження. Перевірити наявність комплекту штатних заглушок. Перевірити відповідність нумерації обладнання схемі. Перевірити вхідний та вихідний тиск їх відповідність режимній карті. Перевірити покази манометрів і перепад тиску газу до і після фільтра. Перевірити наявність заглушки та пломби на запірному пристрої обвідної лінії. Перевірити наявність пломби на запірному пристрої яке має бути у відкритому положенні перед запобіжно-скидним клапаном ЗСК . Газоаналізатором як виняток - омилюванням перевірити щільність всіх різьбових з'єднань. Перевірити на спрацьовування запобіжно-запірний клапан ЗЗК та ЗСК та відповідність їх регулювання режимній карті а саме: Для кільцевих ГРП: - закривається імпульс на ЗЗК збоку газопроводу низького тиску; - від'єднується імпульс від ЗЗК; - приєднується до ЗЗК пристрій з манометром для перевірки на спрацювання; - підвищується тиск на пристрої до падіння молотка ЗЗК та за допомогою манометра фіксується. В разі необхідності проводиться регулювання ЗЗК; - від'єднується пристрій від ЗЗК з'єднується імпульсний газопровід до ЗЗК; - відкривається імпульс на ЗЗК з боку газопроводу низького тиску. Для тупікових ГРП: - знімається заглушка з обвідної лінії редукування; - відкривається засувка на обвідній лінії та налагоджується тиск на 30 % менше робочого тиску регулятора; - пілотом Казанцева підвищується тиск на регуляторі до спрацювання ЗЗК падіння молотка ЗЗК та скид газу через ЗСК в разі необхідності проводиться регулювання ЗЗК та ЗСК ; - приводиться в робочий стан молоток ЗЗК; - пілотом Казанцева знижується тиск до робочого; - закривається засувка на обвідній лінії встановлюється заглушка. Виконані роботи фіксуються в журналі. На кільцевих ГРП ЗЗК настроюється на верхню межу спрацювання яка не перевищує 15 % максимального робочого тиску а ЗСК на 25 % при перевищенні максимального робочого тиску. На тупікових ГРП ЗСК настроюються на 15 % при перевищенні максимального робочого тиску а ЗЗК на 25 % при перевищенні максимального робочого тиску. Перевіряється робота засувок змащення тертьових частин та набивка сальників . Перевіряється щільність і чутливість мембрани регулятора тиску та пілота. Продуваються імпульсні трубки до регулятора тиску. Після виконання робіт необхідно перевірити відповідність вихідного тиску з картою режиму. Зробити запис в експлуатаційному журналі про виконані роботи на ГРП з підписом майстра та слюсарів. Результати обстеження оформлюються державним інспектором Держгірпромнагляду у встановленому порядку. Нормативні посилання - НПАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України; - НПАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики; - НПАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; - НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці; - НАОП 1.1.23-1.18-80. Правила технической эксплуатации систем газоснабжения Украинской ССР; - НПАОП 0.00-4.05-03. Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами.