Лист N 6-8-804 від 31.03.2008 р.

Лист N 6-8-804 від 31.03.2008 р. Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву

Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву Лист Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Державного комітету України по земельних ресурсах від 31 березня 2008 р. N 6-8-804 Начальнику Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Автономної Республіки Крим начальникам Управлінь з контролю за використанням та охороною земель в областях місті Києві та Київській області місті Севастополі До Держземінспекції надходять телефонні запити від її територіальних органів стосовно надання роз'яснення з питання чи є правомірним видача спеціального дозволу на підставі проектів будівництва у яких визначено обґрунтування передбачуваних способів зняття та збереження родючого шару ґрунту транспортування його до місця складування або тимчасового зберігання та нанесення на земельну ділянку яка відновлюватиметься або ж на малопродуктивні угіддя. За результатами розгляду повідомляємо наступне. Так дійсно Державними будівельними нормативами України затвердженими наказом Держбуду України від 20.01.2004 N 8 встановлено що у проектній документації для будівництва в розділі ОВНС "Щодо охорони земельних ресурсів" обов'язково визначається обґрунтування передбачуваних способів зняття та збереження родючого шару ґрунту транспортування його до місця складування або тимчасового зберігання та нанесення на земельну ділянку яка відновлюватиметься або ж на малопродуктивні угіддя. Однак зважаючи на те що проекти будівництва розробляються спеціалістами які більш кваліфіковані у сфері будівництва а не у сфері проведення рекультивації порушених земель Держземінспекція вважає що рішення стосовно видачі чи відмови у видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву родючого шару ґрунту земельної ділянки приймають територіальні органи Держземінспекції після розгляду проекту будівництва який розроблено погоджено та. затверджено в установленому законодавством порядку. Отже якщо у проекті будівництва розділ ОВНС "Щодо охорони земельних ресурсів" містить усі вищезазначені вимоги у тому числі порядок проведення рекультивації порушених земель територіальний орган Держземінспекції має право видати дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву родючого шару ґрунту земельної ділянки без розроблення додатково робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель . Перший заступник начальника інспекції О. О. Бредіхін