Лист N 5/3-22 від 18.01.1994 р.

Лист N 5/3-22 від 18.01.1994 р. Про покриття витрат проектувальників на виконання погоджень

N 5/3-22 Державний комунальний від 18.01.94 проектний комплекс "КИІВПРОЕКТ" На N 06-1883/ітц Заступнику директора А.Р.Яценко від 21.12.93р. Про покриття витрат проектувальників на виконання погоджень Пунктом 5.1 БНіП 1.02.01-85 "Інструкція про склад порядок розробки погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств будівель і споруд" обумовлено що проектно кошторисна-документація на будівництво підприємств будівель та споруд розроблена відповідно діючим нормам правилам інструкціям і державним стандартам що повинно бути засвідчено відповідним записом головного інженера головного архітектора проекта в матеріалах робочого проекта проекта не підлягає погодженню з органами державного нагляду. Мається на увазі що проектно-кошторисна документація розроблена відповідно діючим БНіП ДБН СТ ВБН БН і т.п. без відступу від них не потребує додаткового погодження з органами іх затвердившими. І навпаки коли проектно-кошторисна документація розроблена з обгрунтованими відступами від БНіП ДБН ДСТ ВБН БН і т.п. вона підлягає погодженню замовником з участю генерального проктувальника з органами їх затвердившими. Порядок погодження проектної документації на конкретний об'єкт встановлюється органами місцевого самоврядування і БНіП 1.02.01-85 не регламентується. В зв'язку з вищенаведеним витрати на погодження проектної документації за вимогами органів місцевого самоврядування Збірниками цін на ПВР не передбачені і повинні враховуватись в договірній частині ціни на проектно-розвідувальні роботи якщо за умовами договору така робота доручена замовником . Заступник начальника Головного управління будівельноі науки і проектно-вишукувальних робіт В.К.Михайленко Хілько В.М. 294-73-39