Закон України 1155-IV

Закон України 1155-IV Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Відомості Верховної Ради ВВР 2004 N 9 ст. 78 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення 80731-10 80732-10 Відомості Верховної Ради УРСР 1984 р. додаток до N 51 ст. 1122 такі зміни: 1. Статті 175 і 188-8 після слів "тягне за собою" доповнити словами "попередження або". 2. Частину другу статті 223 доповнити пунктом 1-1 такого змісту: "1-1 старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян". II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.КУЧМА м. Київ 11 вересня 2003 року N 1155-IV