Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ м. Київ 2007 ПЕРЕДМОВА РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним центром залізничного транспорту України РОЗРОБНИКИ Яновський П.О. Корня В.М. Липовець Н.В. Боголій В.М. Пекарєв Ю.Л. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.06.2007 № 339-Ц УВЕДЕНО: вперше ВНЕСЕНО: Головним управлінням перевезень МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ УКРЗАЛІЗНИЦЯ ? ? ? А З 22.06. 2007 київ № 339-Ц Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції З метою встановлення на залізницях України єдиного порядку розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції НАКАЗУЮ: 1 Затвердити та ввести в дію з 1 грудня 2007 року Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції далі - Методичні рекомендації що додаються. 2 Головному Управлінню перевезень Алєйник B.C. визначити загальний тираж та передати Управлінню справами текст Методичних рекомендацій для тиражування. 3 Управлінню справами Лук'янов І.В. забезпечити тиражування необхідної кількості примірників Методичних рекомендацій до 30.10.07. 4 Начальникам залізниць України: 4.1 Довести до відома та прийняти до керівництва і подальшого використання в роботі Методичні рекомендації організувати вивчення та забезпечити безумовне виконання їхніх вимог причетними працівниками. 4.2 До 01.07.2008 з урахуванням вимог Методичних рекомендацій забезпечити розробку нових технологічних процесів роботи всіх пасажирських станцій затвердити їх і ввести в дію встановленим порядком. 5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального директора Укрзалізниці Науменка П.П. Генеральний директор В.В. Козак ЗМІСТ Вступ..............................................................................................................................4 1 Сфера застосування.................................................................................................5 2 Нормативні посилання............................................................................................6 3 Терміни та визначення понять................................................................................8 4 Познаки та скорочення..........................................................................................10 5 Загальні положення................................................................................................11 6 Технічна і експлуатаційна характеристика пасажирської станції.....................15 7 Управління експлуатаційною роботою станції...................................................16 8 Інформаційне забезпечення пасажирської станції .............................................19 9 Оперативне планування роботи станції...............................................................20 10 Організація роботи станції з пасажирськими поїздами різних категорій ........22 11 Організація і нормування часу на виконання маневрової роботи на пасажирській станції..............................................................................................42 12 Організація роботи з поштовими багажними та вантажними вагонами на пасажирській станції.........................................................................................44 13 Організація роботи станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів......................................................47 14 Організація взаємодії пасажирської прикордонної передавальної станції з органами державного контролю.........................................................................51 15 Організація вантажної роботи пасажирської станції 53 16 Особливості роботи станції в осінньо-зимовий період......................................56 17 Виробничо-фінансова діяльність станції.............................................................57 18 Аналіз роботи пасажирської станції і порядок здійснення контролю за виконання вимог технологічного процесу.......................................................60 19 Організація охорони праці.....................................................................................62 Додатки: Додаток 1. Зразок добового плану-графіка роботи пасажирської станції.............67 Додаток 2. Зразок графіку виконаної за зміну маневрової роботи пасажирської станції................................................................................68 Додаток 3. 3.1-3.28 . Форми графіків виконання технологічних операцій з обробки на коліях пасажирської станції пасажирських поїздів різних категорій...........................................................................69 Додаток 4. Фінансово-економічні показники роботи пасажирської станції......................................................................................................120 Додаток 5. Форма переліку змін до ТПР пасажирської станції.............................134 ВСТУП В обслуговуванні пасажирів провідну роль відіграють структурні підрозділи залізниці серед яких пасажирські станції. На пасажирських станціях здійснюються приймання і відправлення пасажирських поїздів дальнього місцевого і приміського сполучення а також подача перестановка вагонів на пасажирську технічну станцію технічні парки приймання відправлення технічне обслуговування та екіпіровка пасажирських поїздів продаж квитків прийом та відправлення пошти багажу і вантажобагажу. Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції далі – Методичні рекомендації розроблені з метою надання практичної допомоги фахівцям господарства перевезень для якісного складання технологічного процесу роботи пасажирської станції який об’єднує всі операції що виконуються у процесі обробки поїздів в єдине ціле і забезпечує організованість в роботі всіх служб для якісного обслуговування пасажирів приймання і відправлення поїздів відповідно до графіка руху поїздів. Методичні рекомендації передбачають структуру та порядок розробки розділів технологічного процесу роботи пасажирської станції а саме: - визначення і дотримання основних технологічних операцій які виконуються в процесі обробки пасажирських і приміських поїздів; - покращення виробничої діяльності пасажирських станцій; - забезпечення безпечної посадки і висадки пасажирів; - сервісного обслуговування пасажирів; - здійснення разом з відповідними службами митного прикордонного та інших видів державного контролю; - приймання навантаження розвантаження видача і зберігання багажу вантажобагажу і пошти; - взаємодія працівників пасажирської станції вагонного депо вагонної дільниці локомотивного депо та інших підрозділів причетних до організації роботи станції; - дотримання безпечного ведення робіт при мінімальних витратах часу на виконання технологічних операцій відповідно до вимог нормативних документів. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Вимоги Методичних рекомендацій з розробки технологічного процесу роботи пасажирської станції поширюються на пасажирські станції та структурні підрозділи залізничного транспорту які причетні до функціонування і організації роботи пасажирської станції. Вимоги цих Методичних рекомендацій повинні враховуватись при розробці технологічних процесів роботи пасажирських станцій. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У Методичних рекомендаціях наведені посилання на такі законодавчо-правові акти та нормативно-технічні документи: Закон України “Про транспорт” ратифікований Постановою Верховної Ради України від 10.11.1994 № 232/94; Закон України “Про залізничний транспорт” ратифікований Постановою Верховної Ради України від 04.07.1996 за № 273/96; “Статут залізниць України” затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457; “Правила технічної експлуатації залізниць України” /ЦРБ-0004/ затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411 зі змінами і доповненнями і зареєстрованих в Мінюсті України 25.02.1997 за № 50/1854; “Правила перевезень пасажирів багажу вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України” затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.07.1998 № 297 зі змінами та доповненнями ; “Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України” /ЦД-0058/ затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 31.08.2005 № 507; “Інструкція з сигналізації на залізницях України” /ЦШ-0001/ затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.07.1995 № 259; “Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті” затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.1997 № 240; “Правила техники безопасности для работников станций и вокзалов” /ЦД-ЦЛ-3116/ утверждённые 03.04.1973 зам. МПС СССР И. Павловским; “Часові нормативи виконання контрольних операцій посадовими особами які здійснюють контроль осіб товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України” затверджені спільним наказом ДМСУ Адміністрації Держприкордонслужби України МТЗУ МОЗ Мінагрополітики України Міністерств охорони навколишнього природного середовища та культури і туризму України Держслужби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 1167/886/824/643/655/424/858/900 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за № 1557/11837; “Загальне положення про залізничну станцію” /ЦД-0054/ затверджене наказом Укрзалізниці від 30.12.2004 № 1041-ЦЗ; “Інструкція зі складання технічно-розпорядчих актів станцій” /ЦД-0059/ затверджена наказом Укрзалізниці від 22.12.2005 № 428-Ц; “Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України” /ЦТ-ЦВ-ЦЛ–0015/ затверджена наказом Укрзалізниці від 28.10.1997 № 264-Ц; “Інструкція зі складання графіка руху поїздів на залізницях України” /ЦД-0040/ затверджена наказом Укрзалізниці від 05.04.2002 № 170-Ц; “Тимчасова інструкція з організації швидкісного руху пасажирських поїздів. Вимоги до інфраструктури та рухомого складу” затверджена наказом Укрзалізниці від 12.07.2002 № 360-Ц; “Тимчасова інструкція для забезпечення безпеки руху денних пасажирських поїздів із швидкістю до 140 км/год.” затверджена наказом Укрзалізниці від 05.08.2004 № 165-Ц; “Методичні вказівки з розрахунку норм часу на маневрові роботи які виконуються на залізничному транспорті” затверджені наказом Укрзалізниці від 25.03.2003 № 072-ЦЗ; “Методичні вказівки щодо проектування норм виробітку нормованих завдань і нормативи часу на підготовчо-заключні дії допоміжні операції для локомотивних бригад ЦТ-0129” затверджені наказом Укрзалізниці від 03.01.2006 № 005-ЦЗ; “Типові норми оперативного часу та нормативи чисельності робітників на пунктах технічного обслуговування і екіпірування суцільнометалевих пасажирських вагонів” затверджені наказом Укрзалізниці від 12.11.2001 № 607-Ц; “Типовий технологічний процес підготовки та екіпіровки в рейс пасажирських вагонів та швидкісних поїздів” /ЦЛ-0030/ затверджений наказом Укрзалізниці від 25.06.2002 № 315-Ц; “Типовий технологічний процес робити пунктів технічного обслуговування вагонів” /ЦВ-0041/ затверджений наказом Укрзалізниці від 25.12.2001 № 725-Ц; “Інструкція оглядачу вагонів” /ЦВ-0043/ затверджена наказом Укрзалізниці від 28.12.2001 № 737-Ц; “Пам’ятка з охорони праці для працівників станції” /ЦД-0030/ затвердженої наказом Укрзалізниці від 07.06.2000 № 207-Ц; НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.05 за № 231/10511; НПАОП 0.00-8.24-05 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою” затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.05 № 15; НПАОП 63.21-5.01-96 “Типова інструкція з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів”; НПАОП 60.1-1.48-00 “Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях”; ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ “Цвета сигнальные и знаки безопасности; Нормы искусственного освещения объектов ж.д. транспорта”; ДК-003:2005 “Класифікатор професій” затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375; “Довідник кваліфікаційних характеристик професій. Випуск 66 - Залізничний транспорт і метрополітен” 2005. “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників ДКХП . Випуск 1. Професії працівників що є загальними для всіх видів економічної діяльності” затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336; 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Витяжна колія – станційна колія яка є продовженням групи сортувальних навантажувально-вивантажувальних інших колій станції і призначена для виконання сортування вагонів формування складів поїздів та передач вагонів всередині залізничного вузла перестановки вагонів з однієї колії на іншу а також іншої маневрової роботи яка має бути ізольована від маршрутів приймання і відправлення поїздів пропуску поїзних локомотивів. Сортування вагонів на витяжній колії виконується методом осаджування а за відповідних умов – поштовхами локомотивом з врахуванням сили тяжіння вагонів. Зонна станція – станція приміської дільниці основним призначенням якої є обслуговування приміських пасажирів оборот та відстій составів приміських поїздів. Маневрова робота маневри – будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємств. Маневровий район – частина колій залізничної станції що обслуговується одним маневровим локомотивом і складацькою бригадою. Маневровий рейс – переміщення рухомого складу по коліях станції при виконанні конкретного плану маневрової роботи. Маневровий напіврейс – переміщення по станційних коліях рухомого складу робочий напіврейс або одного локомотива холостий напіврейс без зміни напрямку руху при маневровій роботі із зміною напрямку руху. Маневровий состав – група вагонів зчеплених між собою та з локомотивом що проводить маневри. Натурний лист поїзда – основний технологічний і обліковий документ який супроводжує поїзд на усьому шляху його прямування і використовується для організації процесу обробки вагонопотоків на станціях. Осаджування вагонів – з’єднання на коліях парку відчепів які не підійшли упритул один до одного і незчеплені та пересування накопичених груп вагонів до граничних стовпчиків парку. Огляд залізничного складу – виявлення та усунення технічних і комерційних несправностей вагонів які загрожують безпеці руху та пасажирів. Парк колій – станційні колії призначенні для виконання однакових неоднакових технологічних операцій. Пасажирська станція – станція основною роботою якої є обслуговування пасажирів дальнього місцевого та приміського сполучення і зв’язані з цим операції по прийманню і відправленню кінцевих та транзитних пасажирських поїздів дальнього місцевого і приміського сполучення а також подача перестановка вагонів на пасажирську технічну станцію технічні парки приймання відправлення технічне обслуговування та екіпіровка транзитних пасажирських поїздів продаж квитків прийом та відправлення пошти багажу і вантажобагажу схоронність багажу. Пасажирський зупинний пункт – пункт на перегоні що облаштований пасажирськими платформами не має колійного розвитку і призначений виключно для посадки та висадки пасажирів роздільним пунктом не є . Пасажирська платформа – облаштований майданчик на станціях або пунктах зупинки для зручного і безпечного проходу накопичення а також посадки пасажирів у вагони та їх висадки. Пересадочна станція – станція приміської дільниці у місці стикування залізниці і ліній метрополітену яка призначена для масової пересадки пасажирів з одного виду транспорту на інший. План-графік роботи станції добовий – графічне зображення роботи залізничної станції з обробки поїздів а також місцевих вагонів з якими виконуються операції на коліях станції. Поїзна передавальна відомість – документ який складається на станції передачі вагонів між державами. Приймально-відправна колія – станційна колія на якій виконуються технологічні операції пов’язані з прийманням та відправленням поїздів посадкою та висадкою пасажирів схрещенням поїздів на одноколійних лініях та очікуванням обгону найбільш терміновими поїздами. Станційні інтервали – мінімальні проміжки часу для виконання операцій по прийманню відправленню та пропуску поїздів через станцію. Станційний технологічний центр – виробничий підрозділ станції з обробки поїзної інформації поїзних і перевізних документів. Стрілочна горловина – структурний елемент залізничної станції через який здійснюється технологічний зв’язок окремих її підсистем і парків колій між собою а також станції в цілому з примикаючими до неї дільницями. Технічне обслуговування – огляд виявлення та усунення технічних несправностей вагонів на станції в пунктах приписки та обороту складів працівниками пункту технічного обслуговування вагонів. Технічно-розпорядчий акт станції – нормативний документ що регламентує безпечне і безперешкодне приймання відправлення та проходження поїздів через станцію безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки. Технологічний процес роботи станції – нормативний документ в якому викладена система організації роботи станції заснована на застосуванні передових методів праці і найбільш доцільних порядку послідовності та норм часу на виконання технологічних операцій з приймання відправлення та обробки поїздів і вагонів всіх категорій при безумовному забезпеченні безпеки руху збереженні вантажів що перевозяться дотримані вимог охорони праці і навколишнього середовища. Передбачає наукову організацію праці та керування організацію комплексних бригад на станції високу культуру обслуговування пасажирів підготовку і передачу достовірної інформації для планування і керування інтенсифікацію використання всіх технічних засобів станції і покращення експлуатації поїзних локомотивів для виконання планових завдань з переробки вагонів та мінімального часу їх знаходження на станції. 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ ПТЕ – Правила технічної експлуатації залізниць України ІРП – Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ІСИ – Інструкція з сигналізації на залізницях України ЦРБ – Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці ЦД – Головне управління перевезень Укрзалізниці ЦЛ – Головне пасажирське управління Укрзалізниці ТРА – технічно-розпорядчий акт станції ТПР – технологічний процес роботи СЦБ – сигналізація централізація і блокування НЗ-РБ – заступник начальника залізниці - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці УРБ – головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці НЗД – заступник начальника залізниці - начальник служби перевезень Д – начальник служби перевезень ДН – дирекція залізничних перевезень залізниці ДН-НЗ – начальник ДН ДНН – начальник відділу перевезень ДН ДНЛ – начальник пасажирського відділу сектору ДН ДНБТ – відділ сектор охорони праці ДН ДНЦ – поїзний диспетчер ДНЧ – ревізор руху помічник начальника спеціаліст відділу перевезень з безпеки руху ДС – начальник станції ДСП – черговий по станції ДСЦ – маневровий диспетчер ДСПП – черговий по парку ОПЦ – оператор поста централізації ЕЧ – дистанція електропостачання ШЧ – дистанція сигналізації та зв’язку ПЧ – дистанція колії ВЧД – вагонне депо ПТО – пункт технічного огляду вагонів ТЧ – локомотивне депо АСУ – автоматизована система управління 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5.1 Технологічний процес роботи пасажирської станції розробляється з врахуванням місцевих умов роботи на станції. При розробці ТПР пасажирської станції повинно враховуватись наступне: - графік руху поїздів і план формування поїздів; - аналіз даних використання колійного розвитку та технічного оснащення станції; - обсяги перевезень пасажирів вантажів вантажобагажу і пошти; - раціональне розміщення й використання обладнання та устаткування; - максимальне суміщення професій окремих категорій працівників станції; - проведення хронометражних спостережень для розробки нормативів часу на виконання окремих операцій; - вимоги цих Методичних рекомендацій. ТПР повинен забезпечувати упровадження передових технологій і прийомів праці обчислювальної техніки автоматизацію і механізацію виробничих процесів і бути направленим на освоєння обсягів перевезень пасажирів і вантажів з мінімальними витратами часу на виконання технологічних операцій при забезпеченні безпеки руху охорони праці збереження вантажів пасажирів і рухомого складу. При наявності автоматизованих систем управління ТПР повинен передбачати забезпечення якісної підготовки і вчасної передачі достовірної інформації на ПЕОМ. 5.2 ТПР пасажирських станцій розробляються постійними робочими групами до складу яких повинні бути включені фахівці структурних підрозділів причетні до організації роботи пасажирської станції а саме: локомотивного і вагонного депо вагонної дільниці дистанцій колії сигналізації та зв’язку електропостачання інформаційно-статистичного центру які обслуговують станцію вокзалу а для станцій ІІ та нижчого класу ще й відповідних відділів секторів ДН. Склад постійних робочих груп з розробки ТПР пасажирських станцій призначається: - для станцій позакласних і I класу – наказом ДС; - для станцій II та нижчого класу - наказом ДН-НЗ. Копії зазначених наказів ДС і ДН-НЗ у 10-ти денний термін з дати видання від Д надаються до ЦД. 5.3 ТПР пасажирської станції позакласної та I класу затверджується начальником залізниці після погодження начальниками: - служби перевезень; - пасажирської служби; - служби комерційної роботи та маркетингу; - служби колії; - служби сигналізації та зв’язку; - служби локомотивного господарства; - служби вагонного господарства; - служби електропостачання; - регіонального інформаційно-статистичного центру; - НЗ-РБ. 5.4 ТПР пасажирських станцій ІІ та нижчого класу затверджується начальником дирекції залізничних перевезень і погоджується: - причетними відділами секторами дирекції залізничних перевезень; - начальником локомотивного депо яке є основним для даної станції; - начальником вагонного депо працівники якого обслуговують цю станцію; - начальником дистанції сигналізації та зв’язку; - начальником дистанції колії; - начальником району електропостачання що обслуговує станцію. - УРБ. 5.5 ТПР пасажирської прикордонної передавальної станції крім того узгоджується з державними органами митного контролю а за необхідності – й іншими органами державного контролю відповідно до умов роботи на станції. 5.6 Затвердження ТПР змін і доповнень до нього здійснюється за час узгоджений з ДС але не пізніше ніж за місяць до введення в дію нової технології нових реконструйованих пристроїв тощо. Протягом цього місяця проводиться вивчення ТПР змін і доповнень до нього причетними працівниками з проведенням заліків і записом у журналі обліку технічного навчання. 5.7 Зміни і доповнення до ТПР пасажирської станції розроблюються узгоджуються та затверджуються у тому ж порядку що встановлений для ТПР у відповідності до вимог діючих галузевих і державних стандартів на розробку нормативної документації. 5.8 Затверджений встановленим порядком ТПР пасажирської станції вводиться в дію наказом ДС – для станцій позакласних і I класу а для станцій II та нижче класів – наказом ДН-НЗ. У наказі встановлюються термін введення в ТПР залежно від часу необхідного для його вивчення та перевірки знань а також робочі місця працівників станції на яких необхідно забезпечити наявність витягів з ТПР які містять відомості необхідні для причетних працівників станції. 5.9 Про дату введення в дію ТПР пасажирської станції змін і доповнень до нього ДС повідомляє ДН Д і структурні підрозділи керівниками яких ці документи погоджені з наданням копій наказу. Аналогічно Д повідомляє ЦД. 5.10 У ТПР не включаються вимоги і положення які передбачаються в ПТЕ ІРП ІСИ інших інструкціях та нормативних документах Укрзалізниці або залізниці і є обов’язковими для виконання причетними працівниками. ТПР пасажирської станції повинен містити такі основні розділи: 1 Технічна і експлуатаційна характеристика роботи станції; 2 Управління експлуатаційною роботою оперативне планування роботи станції; 3 Інформаційне забезпечення пасажирської станції; 4 Організація роботи з пасажирськими поїздами різних категорій; 5 Організація маневрової роботи; 6 Організація місцевої і вантажної роботи; 7 Організація взаємодії пасажирської прикордонної передавальної станції з органами державного контролю для пасажирських прикордонних передавальних станцій ; 8 Організація роботи станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів СТЦ ; 9 Особливості роботи станції в осінньо-зимовий період; 10 Охорона праці; 11 Порядок контролю виконання ТПР пасажирської станції; 12 Порядок аналізу господарської економічної і соціальної діяльності пасажирської станції; Додатки. 5.11 До ТПР обов’язково додаються: Додаток № 1. Добовий план-графік роботи станції розроблений на підставі діючого графіку руху поїздів згідно з додатком № 1 цих методичних рекомендацій ; Додаток № 2. Зразок графіку виконаної роботи станції за зміну оформлений встановленим ДС порядком згідно з додатком № 2 цих методичних рекомендацій ; Додаток № 3. Графіки виконання технологічних операцій з обробки на коліях станції пасажирських і приміських поїздів всіх категорій згідно з додатком № 3 цих методичних рекомендацій .; Додаток № 4. Аналіз виробничо-фінансової діяльності пасажирської станції за рік згідно з додатком № 4 цих методичних рекомендацій . 5.12 Для пасажирських станцій позакласних і I класу а також прикордонних передавальних незалежно від класності пасажирських станцій ТПР складаються в чотирьох примірниках. ТПР пасажирських станцій II і нижче класу складаються у трьох примірниках. На кожному примірнику ТПР відповідно проставляється: примірник № 1 примірник № 2 примірник № 3 примірник № 4. 5.13 Після погодження затвердження вивчення причетними і введення в дію встановленим порядком перший примірник технологічного процесу залишається у ДС а інші примірники разом з копією наказу про введення ТПР в дію у 10-ти денний термін надсилаються: у ДНН – другий примірник; у Д – третій примірник у ЦД – четвертий примірник. 5.14 Періодичність перескладання ТПР пасажирських станцій – не пізніше 10 років. При наявності численних змін і доповнень які ускладнюють користування ТПР він повинен бути перескладений раніше 10-річного терміну. Рішення про перескладання ТПР відповідним наказом приймає: - ДС – для станцій позакласних I класу; - ДН-НЗ – для станцій II та нижчого класу. 5.15 Підставою для внесення змін або доповнень до ТПР пасажирської станції додатків до нього можуть бути: - перебудова колійного розвитку станції пристроїв СЦБ та зв’язку контактної мережі нове будівництво а також зміна порядку приймання відправлення поїздів або виконання маневрової роботи зміна штатного розкладу посадових обов’язків працівників; - зміни до ПТЕ ІРП ІСИ; - накази телеграфні розпорядження видані тільки Генеральним директором Укрзалізниці начальником залізниці ДН-НЗ ДС. 5.16 Двічі на рік січень липень : - до 05 числа місяця ДС усіх пасажирських станцій звіряють з відповідальним фахівцем ДНН перелік змін до ТПР за встановленою формою; - до 08 числа місяця фахівець ДНН звіряє з відповідальним фахівцем Д перелік змін до ТПР усіх пасажирських станцій; - до 10 числа місяця із Д звірені за встановленою формою переліки змін по пасажирських станціях позакласних і I класу надсилаються до ЦД. 6 ТЕХНІЧНА І ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ 6.1 У цьому розділі повинні бути стисло наведені відомості: - про віднесення станції до виду за призначенням і основним характером роботи. Для станцій що виконують крім свого основного призначення роботу з приймання - передачі вагонів пасажирів багажу і вантажу між суміжними державами зазначається що станція є пасажирською прикордонною передавальною; - про віднесення станції до певного класу за обсягами і особливостями виконуваної роботи; - про кількість і спеціалізацію парків і колій із зазначенням: меж корисної довжини в метрах місткості в пасажирських вагонах наявності на колії електричної ізоляції контактної мережі пристроїв кодування тощо; наявність сортувальних пристроїв гірок витяжних колій ; розміщення службово-технічних будівель вантажного і пасажирського господарства локомотивного і вагонного господарства; пунктів пропуску через державний кордон митних і прикордонних зон ; - про засоби зв’язку – станційного радіозв’язку пристроїв двостороннього паркового зв’язку і зв’язку для інформації пасажирів інформаційного АСУ пошти для пересилання документів; - характеристика сортувальних пристроїв і обладнання їх гальмовими пристроями пристроїв пасажирського господарства будівлі пасажирські платформи пішохідні тунелі мости та інші споруди для обслуговування пасажирів кількість і серії маневрових локомотивів райони і характер їх роботи; - структура управління станцією. Крім стислого опису в розділі повинна бути наведена схема мінімальний формат А3 станції з прилеглими до неї перегонами зазначенням розташування технічної станції основних технічних пристроїв службово-технічних будівель пасажирських пристроїв під’їзних колій які примикають до станції. У цьому ж розділі наводиться характеристика експлуатаційної роботи станції транзитні поїзди які проходять станцію без переробки з переробкою і місцева робота на станції наявність додаткових операцій з транзитними поїздами причеплення і відчеплення вагонів з’єднання і роз’єднання пасажирських поїздів тощо а також порядок виконання маневрової роботи на станції. 6.2 При заповненні цього розділу необхідно керуватися вимогами ТРА станції ІРП ПТЕ іншими нормативними документами. 6.3 При наданні відомостей про засоби зв’язку на станції необхідно враховувати те що пристрої двостороннього паркового зв’язку що застосовуються для передавання вказівок про поїзну і маневрову роботу а також для інформації пасажирів мають бути постійно увімкнені забезпечувати безперервну дію каналів зв’язку мати контроль увімкненого стану. 7 УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ СТАНЦІЇ У розділі зазначається хто здійснює керівництво роботою станції передбачаючи що: 7.1 Керівництво виробничою і господарською діяльністю пасажирської станції організація та контроль за виконанням технічних норм експлуатаційної роботи добових планів і змінних завдань організація обробки поїздів і вагонів відповідно до затвердженого технологічного процесу і діючих графіків руху поїздів здійснюється начальником станції та іншими посадовими особами головним інженером станції заступником начальника станції згідно з розподілом їхніх обов’язків. Примірна структура управління пасажирською станцією наведена на рис. 1. 7.2 Операції з приймання відправлення і пропуску поїздів пропуску поїзних локомотивів із депо чи у депо виконання маневрових пересувань в межах пасажирської станції здійснюються черговим по станції. 7.3 Оперативне керівництво обробкою поїздів і составів на технічній станції у технічному парку маневровою роботою із розформування і формування поїздів здійснюється маневровим диспетчером ДСП ДСПП технічної станції технічного парку який забезпечує: - виконання змінного плану із приймання відправлення поїздів на технічну станцію технічний парк розформування і формування составів; - виконання технічних норм часу встановлених на обробку поїздів і вагонів максимальне поєднання операцій із розформування формування і обробки составів на технічній станції у технічному парку ; - формування составів поїздів відповідно до встановленої схеми поїзда; - раціональний розподіл роботи між маневровими районами; - ефективне використання технічних засобів виконання заходів щодо забезпечення безпеки руху й охорони праці працівників зміни. Розпорядження маневрового диспетчера ДСП ДСПП технічної станції технічного парку щодо забезпечення своєчасного і безпечного приймання відправлення поїздів виконання маневрової роботи а також безперебійної роботи технічних засобів є обов’язковими для працівників усіх служб які пов’язані з обробкою прийманням і відправленням поїздів у межах технічної станції технічного парку . 7.4 Маневрова робота на пасажирській та технічній пасажирській станції виконується складачем поїздів. 7.5 Схема формування пасажирських поїздів порядок подачі вагонів у ремонт та інші операції доводяться до бригади складачів поїздів шляхом видачі нарядів і повідомлень через засоби зв’язку. При зміні плану роботи ДСП ДСЦ ДСПП технічного парку особисто або через оператора повідомляє бригаду складачів поїздів. Примірна структурна схема оперативного керівництва станцією приведена на рис. 2. Рис. 1. Примірна структура управління пасажирською станцією Рис. 2. Примірна схема оперативного керівництва роботою пасажирської станції 8 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ 8.1 У цьому розділі зазначаються: - види і користувачі наявних засобів зв’язку; - порядок передачі інформації про підхід поїздів на пасажирську станцію; - особливості роботи станції в умовах функціонування АСУ. 8.2 На пасажирській станції згідно з вимогами п. 6.41 - 6.47 ПТЕ п. 1.16 ТРА станції та з урахуванням технології роботи на станції може використовуватися той або інший вид зв’язку. У ТПР пасажирської станції повинні бути зазначені: - призначення певного виду зв’язку; - перелік посад працівників які мають право користуватися пристроями зв’язку; - види зв’язку для кожного окремого командного пункту і з ким встановлюється цей зв’язок. 8.3 При розробці розділу слід передбачити порядок отримання пасажирською станцією попередньої уточненої і оперативної інформації. Попередня інформація містить відомості про пасажирські поїзди за 4-6 годин до їх прибуття на станцію. Уточнена інформація - уточнює зведення про пасажирські поїзди за 2 години до їхнього прибуття на станцію. Оперативна інформація надається не пізніше ніж за 30 хв. до прибуття поїзда на станцію. У ТПР пасажирської станції повинен бути відображений порядок отримання і надання вищезазначеної інформації введення передавання оброблення і збереження даних видача результатів користувачам у визначені терміни розв’язання задач планування оперативного управління обліку статистики . 8.4 Крім вищезазначеної інформації у ТПР пасажирської станції обов’язково зазначається порядок надання інформації про зміну розкладу руху поїздів призначення і відміни поїздів згідно з п.13.3 ПТЕ передачі інформації про запізнення пасажирських і приміських поїздів. 8.5 При великих обсягах капітальних робіт на дільницях з наданням “вікон” на протязі кількох днів місяця у ТПР пасажирської станції повинен бути зазначений порядок надання інформації пасажирам з використанням засобів масової інформації. 9 ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ 9.1 Оперативне планування роботи пасажирської станції здійснюється з метою організації виконання завдань щодо приймання відправлення розформування формування составів пасажирських поїздів підготовки поїздів у рейс подачі і прибирання багажних та вантажних вагонів. У розділі слід відобразити порядок оперативного планування поїзної і маневрової роботи з урахуванням місцевих умов станції. 9.2 Оперативне планування роботи станції здійснюється на добу зміну і по 4-6 годинних періодах протягом зміни. 9.3 Підставою для змінного і поточного планування є інформація про підхід поїздів вагонів локомотивів добовий план-графік роботи станції який складений на весь період дії графіка руху поїздів з урахуванням прийнятої технології обробки поїздів і вагонів на літній і зимовий періоди року на даній станції. У випадку запізнення поїздів а також у разі виконання оперативних завдань з формування та відправлення додаткових поїздів причеплення та відчеплення вагонів у добовий план роботи вносяться доповнення і зміни. Оперативне завдання з урахуванням доповнень і змін пов’язаних з призначенням додаткових поїздів складається керівництвом станції або керівником зміни які перед заступанням на чергування ознайомлюють зміну з наявністю таких завдань та координують дії суміжних підприємств щодо виконання додаткових завдань. 9.4 Добовий план роботи станції розробляється станцією пасажирським вагонним депо ДНН та ДНЛ. У добовому плані вказується: - кількість поїздів що повинні бути прийняті станцією з кожного напрямку з розмежуванням за сполученнями на далекі місцеві і приміські; - кількість поїздів що повинні бути відправлені зі станції на кожен напрямок із зазначенням кількості далеких місцевих і приміських поїздів; - причеплення відчеплення подача і прибирання поштових і багажних вагонів із зазначенням пунктів під ці операції; - призначення додаткових поїздів; - приймання і відправлення пасажирських передач зі станцій і на станції вузла із зазначенням станції обробки; - інші завдання з урахуванням місцевих умов роботи на станції. 9.3 План роботи станції на добу уточнюється і корегується перед початком другої половини доби в залежності від оперативної обстановки що склалася за результатами роботи в першу половину доби і передається до ДН. 9.4 Метою змінного планування є розробка завдань колективу кожної зміни що забезпечує виконання добового плану роботи з урахуванням становища яке склалося в поїзній і вантажній роботі на станції і підходах до неї. Змінним завданням ДН для станції встановлюються ті ж показники експлуатаційної роботи що і добовим планом а також інші завдання з урахуванням оперативної обстановки. Змінний план та інші завдання передаються з ДН не пізніше ніж за 1 годину до початку зміни у формі диспетчерського наказу. 9.5 Для забезпечення своєчасного відправлення поїздів зі станції в ув’язці їх з графіком руху і з урахуванням підходу поїздів та наявності на станції вагонів і локомотивів ДСП ДСЦ за участю чергового по ДН ДНЦО локомотивного диспетчера ДН ТНЦ і чергового по вагонному пасажирському депо ведеться поточне планування роботи станції по 4-6 годинних періодах. У процесі поточного планування : - складається план приймання поїздів при дотриманні графіка і розкладу руху поїздів; - визначається порядок використання локомотивів і локомотивних бригад які прибувають на станцію з урахуванням їх наявності на станції та в локомотивному депо; - визначається підв’язка локомотивів і локомотивних бригад до составів поїздів свого формування і транзитних; - для внутршньостанційних пересувань установлюється порядок подачі вагонів на пункти навантаження і вивантаження а також прибирання вагонів. 9.6 Особливості роботи станції в умовах функціонування АСУ. Введення інформації в систему АСОУП здійснюється на робочому місці відповідального працівника за допомогою ПЕОМ шляхом введення службового повідомлення. Повідомлення складається з службового блоку що відображає операцію з поїздом та інформаційних блоків що містять повідомлення про локомотиви та локомотивні бригади. Повідомлення при відправленні поїзда містить наступну інформацію: - номер поїзда; - напрямок; - дата; - кількість вагонів; - серія локомотива; - номер локомотива; - ознака руху; - час явки машиніста ТЧМ ; - прізвище ТЧМ. Повідомлення при прибутті поїзда містить наступні дані: номер поїзда; напрямок; дата; кількість вагонів. Інформація вводиться не пізніше ніж за 10 хвилин після прибуття відправлення поїзда на станцію зі станції . Безпосередній порядок виклику екранних меню та введення інформації відображені в інструкції про порядок роботи з системою АСУЗТ VC TERM. 10 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ З ПАСАЖИРСЬКИМИ ПОЇЗДАМИ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ 10.1 У цьому розділі окремо зазначається порядок та проведення технологічних операцій з обробки: 10.1.1 пасажирського поїзда зі швидкістю 121-140 км/год: - по відправленню з початкової станції; - по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда переставляється з колії прийому ; - по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда не переставляється з колії прийому ; - транзитного зі зміною локомотивної бригади без зміни поїзного локомотива ; - транзитного зі зміною поїзного локомотива; - транзитного зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів поїзним локомотивом; - транзитного зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по відчепленню вагонів поїзним локомотивом; - транзитного зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів маневровим локомотивом до поїзного локомотива з послідуючим осаджуванням до складу поїзда; - транзитного який змінює напрямок руху голова поїзда змінюється на хвіст поїзда ; 10.1.2 транзитного пасажирського поїзда: - без будь-яких операцій зі складом поїзда; - зі зміною локомотивної бригади без зміни поїзного локомотива ; - зі зміною поїзного локомотива; - зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню-відчепленню вагонів маневровим локомотивом; - зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по відчепленню вагонів поїзним локомотивом; - зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів поїзним локомотивом; - зі зміною складу поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів маневровим локомотивом до поїзного локомотива з послідуючим осаджуванням до складу поїзда; - який змінює напрямок руху голова поїзда змінюється на хвіст поїзда ; - без зміни поїзного локомотива локомотивної бригади або складу поїзда але із дозаправкою водою або іншими супроводжуючими операціями ; 10.1.3 пасажирського поїзда свого формування: - по відправленню з початкової станції; - по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда переставляється з колії прийому ; - по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда не переставляється з колії прийому ; - довгоскладового та підвищеної довжини по відправленню з початкової станції; - довгоскладового та підвищеної довжини по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда переставляється з колії прийому ; - довгоскладового та підвищеної довжини по прибуттю на кінцеву станцію склад поїзда не переставляється з колії прийому ; 10.1.4 поїзда приміського сполучення: - по відправленню з початкової станції; - по прибуттю на кінцеву станцію; - який прослідує пасажирську станцію з зупинкою для висадки-посадки пасажирів і прямує далі. Крім того у розділі зазначаються: - порядок здійснення технологічних операцій з доставки до локомотивної бригади і видачі машиністу помічнику машиніста пасажирського поїзда попереджень бланк ф. ДУ-61 про особливі умови руху поїзда; - організація роботи контрольного поста станції і оперативної взаємодії пасажирської станції з основним локомотивним депо яке її обслуговує; - організація оперативної взаємодії пасажирської станції з вагонною дільницею яка її обслуговує та вокзалом. 10.2 Операції які виконуються з пасажирськими поїздами що прибувають на станцію. Слід зазначити усі операції що виконуються з пасажирськими поїздами по прибуттю їх на станцію. 10.2.1 Приймання поїздів здійснюється ДСП на приймально-відправні колії відповідно до графіка руху поїздів і розробленої технології. 10.2.2 При одночасному прибутті декількох поїздів послідовність їх технічного обслуговування встановлюється ДСП після узгодження з ДСЦ. 10.2.3 При запізненні поїздів пасажирських або приміських поїзний диспетчер дільниці передає інформацію ДСП про запізнення поїзда у вигляді письмової телефонограми яка записується до журналу диспетчерських розпоряджень ф. ДУ-58. ДСП в усіх випадках передає цю інформацію причетним працівникам і сповіщає працівників які зустрічають поїзд. В усіх випадках запізнення поїздів на момент часу прибуття поїзда на станцію за розкладом пасажирам повинна бути передана інформація про час його запізнення а за 1 годину до фактичного прибуття поїзда – орієнтовний час прибуття. При запізненні поїзда більше 1 години – інформація передається щогодини. Інформація про запізнення поїздів повинна періодично уточнюватися ДСП у поїзного диспетчера: при запізненні поїзда більше 12 годин – через 4 години; від 6 до 12 годин – через 3 години; від 3 до 6 годин – через 2 години. За 2 години до прибуття поїзда який запізнюється поїзний диспетчер передає на станцію інформацію через кожні 30 хвилин. 10.2.4 Окрім зазначеного вище у ТПР пасажирської станції необхідно відобразити порядок дій з поїздами що прямують розгорнутою схемою в якому повинно бути передбачено наступне: - до прибуття поїзда який закінчує на станції маршрут прямування поїзд формування цієї пасажирської станції не менше ніж за 6 годин начальник пасажирського поїзда ЛНП з однієї із попутних станцій зобов’язаний телеграмою повідомити про проходження поїзда розгорнутою схемою і місце знаходження поштового і багажного вагонів; - при отриманні такої телеграми до прибуття поїзда повинен бути визначений порядок пропускання поїзда необхідність його переформування на технічній станції порядок його розвороту тощо; - у випадку прямування поїзда зміненим маршрутом встановлюється порядок надання інформації пасажирам які слідують цим поїздом до станцій що виключаються новим маршрутом; - якщо для переформування поїзда або його розвороту не достатньо часу тоді встановлюється порядок відправлення поїзда розгорнутою схемою а також порядок надання інформації пасажирам працівникам станції про порядок розміщення вагонів; - у випадку не надходження інформації про маршрут прямування поїзда розгорнутою схемою звіряється фактична схема формування поїзда з книгою розкладу і якщо є розбіжності встановлюється подальший порядок дій працівників станції. Після прибуття пасажирського поїзда проводяться такі операції: - списування складу поїзда на ходу; - висадка пасажирів; - постачання вагонів водою; - роз’єднання рукавів електроопалення між поїзним локомотивом і складом поїзда а також між складом поїзда та вагонами які відчіплюються; - технічний огляд состава поїзда оглядачами вагонів; - санітарний огляд вагонів; - відчеплення багажних поштових вагонів. У разі наявності в поїзді вагонів що не відповідають схемі перевізні документи на них передаються у вантажну касу. Після прибуття поїзда машиніст зобов’язаний загальмувати поїзд повітряними гальмами і тільки після дозволу ДСП проводити відчеплення локомотива від поїзда. 10.2.5 Крім того у цьому розділі необхідно надати розрахунок часу на виконання технологічних операцій пов’язаних з обробкою поїзда з урахуванням вимог відповідних нормативних документів місцевих умов роботи на станції. На підставі зазначених розрахунків розробляються технологічні графіки обробки пасажирських поїздів за категоріями з зазначенням кожної операції норми часу її тривалості і виконавців. Форми графіків виконання технологічних операцій з обробки пасажирських поїздів різних категорій наведена у додатку № 3 цих методичних рекомендацій. 10.3 Операції які виконуються при відправленні пасажирських поїздів. Зазначається порядок виконання операцій пов’язаних з відправленням пасажирських поїздів. 10.3.1 Операції які виконуються при відправленні дальніх і місцевих поїздів включають час від моменту приготування маневрового маршруту на осаджування поїзда з технічної станції технічного парку до відправлення поїзда зі станції. Дані операції містять у собі: - списування поїзда і складання натурного листа поїзда; - постачання поїзда водою якщо це не було зроблене після прибуття; - причеплення багажного і поштового вагонів вагонів безпересадкового сполучення згідно зі схемою поїзда і вагонів за наказом; - посадку пасажирів; - технічне обслуговування причіпних вагонів; - причеплення поїзного локомотива; - підключення електроопалення; - технічний огляд поїзда працівниками ПТО; - випробування автогальм з видачею локомотивній бригаді довідки форми ВУ-45. Якщо у поїзд включені вагони за наказом тоді на них підбираються перевізні документи і разом з натурним листом передаються начальнику поїзда. У разі виявлення розходження записів у натурному листі поїзда з книгою розкладу встановлюється порядок виконання маневрової роботи і надання інформації пасажирам. У разі відправлення сформованого состава поїзда оглядачу-автоматнику видається копія натурного листа в якому є дані вага поїзда кількість осей тощо що необхідні для заповнення довідки ф. ВУ-45. Сформований состав поїзда пред’являється до технічного обслуговування після якого відповідним працівником ПТО вчиняється запис у книзі ф. ВУ-14 про технічну готовність поїзда до відправлення. У період пікового відправлення поїздів дозволяється виконувати запис підпис про технічну готовність поїзда працівником ПТО не пізніше ніж через 20 хв. після відправлення поїзда. У даному випадку видача довідки ф. ВУ-45 є дозволом про готовність поїзда до відправлення. У випадку відправлення поїзда зі станції формування або обороту розгорнутою схемою повинна надаватися телеграма про прямування поїзда з порушенням нумерації вагонів і необхідності надання про це інформації станції де поїзд має зупинку. При причепленні вагонів до поїзда під час прямування розгорнутою схемою начальником поїзда надається телеграма про місце розміщення безпересадочних причіпних вагонів. 10.4 Операції які виконуються з приміськими поїздами. Операції з обробки приміських поїздів охоплюють час з моменту підготовки маршруту і приймання поїзда на станцію до його відправлення зі станції. Дані операції містять у собі час на: посадку висадку пасажирів; скорочене випробування автогальм що здійснюється локомотивною бригадою повне випробування автогальм здійснюється до виїзду моторвагонної секції із локомотивного депо . Час на обіг приміських поїздів на станції розраховується виходячи із місцевих умов роботи на станції. При відправленні моторвагонного рухомого складу який стоїть на коліях приймально-відправного парку подвійним складом ДСП повинен повідомити про це диктора і чергового помічника начальника вокзалу вказуючи нумерацію і призначення поїздів по ходу руху. При затримці подачі состава поїзда на посадку зазначається порядок надання інформації про його затримку колію приймання і відправлення обробку поїзда час відправлення. 10.5 Обробка транзитних поїздів на приймально-відправних коліях станції. Розробку підрозділів ТПР пасажирської станції у яких визначається порядок виконання операцій по прибуттю та відправленню поїздів необхідно здійснювати з урахуванням таких вимог: 10.5.1 При обробці поїзда зі зміною або без зміни локомотива зазначається порядок виконання наступних операцій: - посадка і висадка пасажирів: - завантаження і вивантаження багажу і пошти; - пред’явлення поїзда до технічного огляду з відповідними записами у книзі форми ВУ-14; - технічний огляд і обслуговування вагонів; - постачання складу поїзда водою; - відчеплення і причеплення вагонів передбачених розкладом руху поїздів або наказами; - відчеплення і причеплення поїзного локомотива з відключенням підключенням електроопалення; - випробування автогальм. 10.5.2 Для організації розвантаження і навантаження багажу та пошти до прибуття поїзда повинна бути забезпечена доставка навантажених багажних і поштових візків для завантаження у вагони та порожніх візків для вивантаження пошти і багажу. Навантаження багажу і пошти та обмін документами закінчуються за 5 хвилин до відправлення поїзда. 10.5.3 Після зупинки пасажирського поїзда на станції його закріплення і відчеплення локомотива працівники ПТО огороджують склад поїзда і починають його огляд. Порядок огородження складів поїздів час на виконання операцій встановлюються ТПР станції і ПТО. У випадку коли через несправність рухомого складу необхідно збільшити час загородження поїзда більше ніж на час встановлений ТПР можливість та тривалість загородження узгоджується з ДСП. Огородження составів транзитних поїздів проводиться у тих випадках коли при технічному огляді виявлені несправності вагонів для усунення яких потрібно зробити їхній безвідчепний ремонт. Дистанційне загородження пасажирських поїздів здійснюється з метою забезпечення безпеки працівників які зайняті технічним обслуговуванням составів поїздів. Огородженню підлягають усі пасажирські поїзди вагони яких потребують усунення технічних несправностей. Включення централізованого огородження повинне виконуватися не пізніше ніж через 5 хвилин після прибуття поїзда. Час огородження составу поїзда встановлюється у відповідності з ТПР діючим розкладом руху поїздів залежно від кількості вагонів часу технологічної стоянки поїзда але в усіх випадках не повинно перевищувати більше 20 хвилин. У разі порушення технології роботи що викликано масовим запізненням поїздів огородження составів поїздів свого формування які прибули може не проводитися. Технічне обслуговування таких составів поїздів може проводитися на коліях технічної станції. Состави поїздів які подані під посадку пасажирів огороджуються у тих випадках коли у таких составах поїздів необхідно виконати безвідчепний ремонт вагонів. Технічне обслуговування та огородження поштових і багажних вагонів проводиться за окремим графіком. Облік часу початку та закінчення огородження составів поїздів проводиться працівниками ПТО. Час огородження составів пасажирських поїздів зазначається на графіку виконаної роботи. Зняття огородження проводиться працівниками ПТО. При несправності пристроїв дистанційного огородження - огородження составів поїздів виконується переносними червоними щитами згідно з п. 3.10 ІСИ. Стрілки що ведуть на колію на якій стоїть огороджений состав поїзда повинні бути встановлені у положення яке виключає можливість попадання рухомого складу на цю колію. При розробці слід зазначити і послідовність виконання операцій при огородженні і знятті огородження составів поїздів. 10.5.4 При екіпіруванні пасажирських вагонів водою необхідно враховувати наступне. Пристрої водопостачання у вагонах призначені для забезпечення пасажирів питною водою та задоволення їх побутових потреб а також для поповнення системи опалення вагону під час прямування. Екіпірувальні роботи проводяться бригадами екіпірувальників пасажирських вагонів водою під керівництвом змінного бригадира згідно з графіком роботи бригади та оперативної інформації ДСП. Графік роботи бригад екіпірувальників складається інженером-технологом вагонної дільниці станції відповідно до діючого розкладу руху поїздів погоджується з заступником ДС та затверджується начальником вагонної дільниці станції. Екіпірування пасажирських вагонів водою проводиться від водорозбірних колонок через водорозливні шланги що знаходяться на міжколійях станції. Заповнення баків водою проводиться лише через водоналивні труби. Верхні наливні колонки повинні бути обов’язково закриті. Під час наливу води провідники вагонів по водомірному склу або по водопробних кранах спостерігають за рівнем води у баках не допускаючи зливу через вестову трубу. З метою недопущення замерзання водоналивних раструбів провідники вагонів у зимовий період слідкують за тим щоб розподільні вентилі на трубах що йдуть до обігрівача були повністю відкриті а обігрівальний циліндр був у чистому стані. Електронагрівачі головок наливних труб провідники вагонів включають у зимовий період за 20 - 30 хв. до початку екіпірування. Відповідальність за технічний стан водоналивних труб несе провідник пасажирського вагону. Вода для екіпірування вагонів пасажирських поїздів повинна відповідати ГОСТ 2874-82 "Вода питна гігієнічні вимоги та контроль за якістю". Довжина водоналивних рукавів повинна бути не більше 25 м. Головки рукавів у робочому стані знаходяться у ніші колодязі . Для забезпечення безперебійної роботи з екіпірування пасажирських поїздів водорозливні колонки повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані у зимовий час – утеплені та очищені від льоду. Контроль за якістю води здійснюють органи санітарного нагляду. 10.5.5 Технічне обслуговування составів пасажирських поїздів що прибувають на станцію здійснюється бригадою оглядачів вагонів за розрахованою їх кількістю виходячи з вимог нормативних документів та з урахуванням місцевих умов роботи на станції з метою виявлення в ходових частинах автогальмах та ударно-тягових приладах несправностей які можна визначити під час руху поїзда. Поїзд який прибуває зустрічають працівники які беруть участь у його обробці. Технічний огляд поїздів проводиться після огородження состава поїзда працівниками ПТО. При технічному огляді состава поїзда виявляються вагони що потребують відчіпного ремонту виявляються технічні несправності які можуть бути усунені без відчеплення вагонів від состава поїзда за час стоянки поїзда за графіком . На вагонах що підлягають відчіпному ремонту оглядачі роблять крейдяні надписи з позначкою куди спрямувати вагон депо колію тощо та повідомляють номери цих вагонів ДСП ДСПП . На ці вагони виписуються повідомлення ф. ВУ-23 один екземпляр якого передається ДСП ДСПП . Про несправності вагонів що підлягають усуненню несправностей без відчеплення від составу поїзда оглядачі роблять крейдяні позначки а слюсарі що йдуть слідом за ними проводять ремонт. Після закінчення ремонту оглядачі-ремонтники вагонів витирають крейдяні надписи що були нанесені працівниками ПТО. Старший оглядач вагонів кожної групи переконавшись в закінченні виконання технічних операцій та відсутності людей під вагонами повідомляє оператора ПТО про закінчення технічного огляду і ремонту вагонів та можливість зняття сигналів огородження. Оператор ПТО одержавши ці повідомлення від усіх груп знімає або дає вказівку про зняття сигналів огородження та сповіщає через засоби зв’язку всіх працівників що знаходяться в парку після чого доповідає ДСП про готовність состава поїзда та про можливість виконання операцій із відчеплення вагонів що мають потребу у відчіпному ремонті. При проведенні технічного огляду у поїздах з електроопаленням необхідно по опущеному струмоприймачу локомотива переконатися у відсутності високої напруги. Під час технічного обслуговування составів транзитних поїздів всі виявленні несправності повинні бути усунені за час стоянки поїзда. При виявленні несправності під час прямування або зупинки поїзда за показаннями засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу ДСП проміжної станції де була виявлена несправність зобов'язаний повідомити про це поїзного диспетчера ДН який інформує ДСП пасажирської станції а той у свою чергу інформує старшого оглядача вагонів ПТО про те що у составі поїзда прямує технічно несправний вагон. Оглядачі вагонів зобов'язані ретельно оглянути вагон виявити і усунути несправності. У випадку коли потрібно замінити колісну пару розробляється порядок їх заміни. У транзитних поїздах після зміни локомотивних бригад без зміни локомотива проводиться скорочене випробування автогальм. Після кожного скороченого випробування автогальм оглядач вагонів автоматник ставить відмітку про проведення скороченого випробування автогальм з відміткою про зміну состава поїзда і номер хвостового вагона у довідці ф. ВУ-45 яку має машиніст. У випадку зміни щільності гальмової магістралі внаслідок причеплення відчеплення вагонів нові дані про щільність гальмової магістралі вносить машиніст у довідку форми ВУ-45. Технічне обслуговування транзитного поїзда вважається закінченим з моменту вручення оглядачем вагонів довідки ф. ВУ-45 локомотивній бригаді. Після закінчення технічного огляду транзитного поїзда оглядачі вагонів вчиняють свій розпис у книзі приймання-відправлення поїздів що знаходиться в приміщенні ПТО та в книзі ф. ВУ-14 яка знаходиться у ДСП ДСПП . Огляд і перевірку стану внутрішнього холодильного й електричного устаткування транзитного поїзда оглядачі вагонів роблять за заявкою начальника поїзда або поїзного електромеханіка. При причепленні вагонів до транзитних поїздів з’єднання гальмівної магістралі з’єднання і підвішування гальмівних рукавів та відкриття кінцевих кранів вагонів виконується працівником ПТО згідно з п. 16.1.11 ІРП . Відчеплення вагонів від поїзда що прибув здійснює складач поїздів який виконує перекриття кінцевих кранів роз’єднання і підвішування гальмівних рукавів підняття перехідних площадок після повної висадки пасажирів згідно з п. 16.1.11 ІРП . При технічному обслуговуванні составів поїздів свого формування оглядачі вагонів додатково перевіряють терміни планового ремонту вагонів і ТО-3. На відміну від транзитних поїздів усунення несправностей у вагонах поїздів свого формування повинне виконуватися на технічній станції по крейдових позначках що нанесені у парку прибуття. Оглядачі вагонів зобов'язані занести виявлені несправності у книгу ремонту і додатково повідомити про них оператора вагонного депо який у свою чергу повинен сповістити про майбутній ремонт змінного майстра ПТО електроцеху або цеху ремонту внутрішнього устаткування вагонів у залежності від виду робіт а якщо вагон потребує відчіпного ремонту – поставити до відома чергового вагонної дільниці. Поїзди які подаються з технічної станції на посадку пасажирів підлягають контрольному огляду оглядачем вагонів з метою перевірки справності ходових частин автогальм і кріплення підвагонного устаткування а після їх зупинки - технічному обслуговуванню. З’єднання гальмівної магістралі в багажних і безпересадочних вагонах які причіпляються випробування автогальм від поїзного локомотива проводиться працівниками ПТО. Після випробування автогальм і обов’язкового одержання інформації від оглядача вагонів про закінчення обробки поїзда автоматник повинен повернути машиністу довідку ф. ВУ-45. При причепленні вагонів без зміни локомотива проводиться скорочене випробування ЕПТ і автогальм з перевіркою дії автогальм на кожному причепленому вагоні. При зміні локомотива виконують скорочене випробування ЕПТ і повне випробування автоматичних гальм. Після повного випробування автогальм оглядач-автоматник вручає машиністу довідку ф. ВУ-45. Особливістю технічного обслуговування оборотних поїздів після їхнього прибуття на станцію є необхідність усунення виявлених несправностей у составі поїзда за час від прибуття його на пасажирську станцію до виставлення його на інші станції вузла. На вагони що підлягають поточному відчіпному ремонту не пізніше ніж за 20 хв. після прибуття оглядач вагонів зобов'язаний виписати повідомлення ф. ВУ-23 вручити його ДСП ДСЦ який організовує роботу з подачі несправного вагона у цех ремонту вагонів. Состав поїзда виставляється на станцію вузла без несправного вагона. Працівники депо або дільниці в найкоротший термін усувають несправність виписують повідомлення ф. ВУ-36 і вручають його ДСЦ який зобов'язаний організувати подачу вагона в парк відправлення. Відремонтований вагон повинен бути включений у той же поїзд. Місце постановки вагона ДСЦ узгоджує з начальником поїзда і ставить до відома диктора вокзалу про місце розташування вагона у составі поїзда. При неможливості усунення несправності за час відстою поїзда вагонна дільниця депо зобов'язана видати з резерву вагон приписки ВЧ для заміни несправного з урахуванням збереження схеми поїзда. При подачі оборотного поїзда на посадку - оглядачі вагонів зустрічають його і перевіряють справність ходових частин гальм і кріплення підвагонного устаткування а потім проводять технічний огляд відповідно до діючих вимог. Перед відправленням поїзда в рейс виконується повне випробування ЕПТ і повне випробування автогальм після чого виписується довідка ф. ВУ-45. Про технічну готовність поїзда робиться запис у книгу приймання-відправлення поїздів на ПТО а також всі оглядачі вагонів розписуються в книзі ф. ВУ-14 у ДСП ДСПП парку відправлення після відправлення поїзда. Оглядач-автоматник оглядає поїзд під час його відправлення. Поштові і багажні вагони по прибуттю на станцію у составі поїзда підлягають контролю оглядачами вагонів що обробляють даний поїзд з метою виявлення букс з підвищеною температурою нагрівання визначення стану автозчіпного пристрою колісних пар візків рами вагонів редукторно-карданного приводу кріплення підвагонного устаткування. Огляд проводиться згідно з вимогами Інструкції оглядача вагонів. Допускається виконання огляду поштових і багажних вагонів що знаходяться в голові хвості поїзда іншою вільною бригадою про що обумовлюється ТПР вагонного пасажирського депо ЛВЧД . У випадку виявлення несправностей оглядач вагонів зобов’язаний нанести на кузові вагона відповідні крейдові позначки записати в книгу ремонту та сповістити про майбутній ремонт бригаду з технічного обслуговування поштових і багажних вагонів. Усунення несправностей у вагонах приписки інших залізниць що не відчіплюються від состава поїзда виконується під час стоянки поїзда на станції під керівництвом старшого оглядача вагонів або безпосередньо майстра ПТО порядком визначеним для кожного поїзда. Одночасно з оглядом виконується заправлення поштових і багажних вагонів водою. Порядок відчеплення поштових і багажних вагонів від поїздів проводиться маневровим порядком згідно з графіком подавання і обробки який погоджується з ДС та ЛВОК. Багажні вагони подаються на визначені місця де проводиться їхнє технічне обслуговування. Технічне обслуговування електроустаткування поштових і багажних вагонів виконують працівники депо у відповідності до вимог Інструкції ЦЛ-0025. Відповідно до цієї інструкції технічне обслуговування вагонів у пунктах формування пасажирських поїздів що мають обіг до трьох діб повинне виконуватися не менше ніж через шість діб. Для виконання ТО-І вагони обов'язково повинні подаватися на технічну станцію на технологічні колії за графіком затвердженим спільно ДС і ЛВОК. Ремонт внутрішнього обладнання виконуються працівниками ЛВЧД за заявкою провідника багажного вагона. Поштові вагони пред'являються для технічного обслуговування з записом у книзі форми ВУ-14. Після закінчення технічного обслуговування оглядач вагонів знімає загородження робить відмітку в книзі форми ВУ-14 про готовність вагона з засвідченням своїм підписом. У разі потреби виконання збільшеного ремонту що вимагає значного часу вагон подається на визначені місця де після огородження вагонниками виконується ремонт. Якщо для усунення виявленого дефекту потрібне піднімання кузова вагона - оглядачем вагонів робиться відповідний запис у книзі ф. ВУ-14 і виписується повідомлення форми ВУ-23. Після закінчення ремонту працівниками ЛВЧД виписується повідомлення форм ВУ-36 яке передається ДСЦ для забезпечення подачі вагона на колії станції. Багажні вагони після відчеплення від поїзда повинні подаватися прямо в багажний ангар. Подача вагонів погоджується зі складачем поїздів і старшим прийомоздавальником вантажу і багажу який припиняє розвантаження і навантаження вагонів та попереджає вантажників про майбутню маневрову роботу забезпечує наявність габариту рухомого складу. Прийомоздавальник вантажу та багажу пред’являє вагони до технічного обслуговування із записом їхніх номерів у книгу ф. ВУ-14 і видачею письмової заявки майстру ПТО або безпосередньо оглядачу вагонів. Технічне обслуговування багажних вагонів виконується безпосередньо у багажному ангарі після огородження групи вагонів переносними сигналами. Під час технічного обслуговування забороняється проведення маневрових робіт на даній колії. У разі необхідності подачі багажних вагонів у цех поточного ремонту оглядач вагонів після відповідної відмітки в книзі ф. ВУ-14 виписує повідомлення форми ВУ-23 і вручає його ДСП ДСЦ що організує подачу вагонів на колії цеху поточного ремонту. Поштові і багажні вагони після виконання розвантажувально-навантажувальних операцій подаються на технічну станцію або виставляються на колії перонного парку для включення в поїзди свого формування. Виставлення груп поштово-багажних вагонів здійснюється за графіком у якому зазначається час виставлення № поїзда у який вони включаються порядок їх розміщення у складі поїзда. Вагони повинні виставлятися не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Періодично але не рідше одного разу в два місяці оглядачі вагонів зобов'язані виконувати обмір автозчеплення у всіх поштово-багажних вагонах приписки ВЧ згідно з розробленим графіком затвердженим начальником ВЧ. 10.5.6 При необхідності зміни локомотива черговий по станції завчасно встановлює локомотив що вийшов з депо на вільну ділянку колії. Час подачі локомотива під состав поїзда залежить від напрямку проходження поїзда парний непарний і від колії прийому поїзда. Розрахунок часу підготовки локомотива для подачі під состав поїзда проводиться у відповідності з Методичними вказівками щодо проектування норм виробітку нормативних завдань та нормативів часу на підготовчо-заключні дії допоміжні операції для локомотивних бригад ЦТ-0129 і з розрахунку пересування локомотива по стрілочній горловині з середньою швидкістю. У зимовий період після прибуття поїзда проводиться відключення електроопалення для поїздів на електроопаленні . Потім проводиться відчеплення поїзного локомотива і по приготовленому маршруту локомотив пропускається в депо. Якщо локомотив прибув з парним поїздом і по обігу підв’язаний до непарного поїзда або прямуватиме резервом в депо на станцію то він подається в горловину і підводиться під состав поїзда або відправляється на місце призначення. Підготовлений локомотив ДСП підводить під состав поїзда. Після причеплення поїзного локомотива проводиться випробування гальм. Повне і скорочене випробування гальм а також перевірка дії електропневматичного гальма проводиться у відповідності до Інструкції по експлуатації гальм рухомого складу залізниць /ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015/. Повне випробування гальм на станції проводиться із зарядкою повітряної магістралі поїзда від локомотива. ДСП дає вказівку працівникам ДСП сигналісту тощо на вилучення гальмових башмаків з-під состава поїзда тільки після того як отримає доповідь від машиніста локомотива про включення та випробування автогальм. ДСПП сигналіст тощо після пред’явлення поїзда до технічного огляду і отримання на нього дозволу на відправлення в книзі ф. ВУ-14 вручає під розпис машиністу помічнику машиніста попередження ф. ДУ-61 . Після закінчення вивантаження завантаження пошти багажу висадки-посадки пасажирів постачання вагонів вугіллям і водою ДСП отримує від ДСПП сигналіста доповідь про готовність поїзда до відправлення і готує маршрут відправлення поїзда. 10.5.7 Технологічне і технічне обслуговування швидкісних поїздів та вагонів на станціях де графіком передбачена їх зупинка проводиться у відповідності до порядку визначеному ТПР ЛВЧД. На станціях де розташовані контрольні пости і пости безпеки поїзд повинен бути оглянутий на ходу у нічний час із застосуванням прожекторів . Технічне обслуговування пасажирських вагонів у составах поїздів виконується у ПТО в пунктах формування та обороту і на шляху прямування під час стоянки поїзда за розкладом. У пунктах формування та обороту вагон повинен бути відремонтований за час підготовки составу в рейс і заново включений у той же состав поїзда. Якщо на виконання поточного ремонту вагона на час його відчеплення недостатньо тоді його допускається замінити резервним справним вагоном. На ПТО проміжних станцій несправний вагон відчіплюють а пасажирів під керівництвом начальника поїзда переводять в інші вагони даного состава поїзда. Забороняється подача вагонів під посадку пасажирів з відпрацьованим нормативом пробігу перевіряється трафарет на боковій стіні кузова вагона “По пробігу” . При пропуску швидкісних поїздів по станціях маневрова робота з виходом на маршрут приймання поїзда повинна бути зупинена до часу виходу швидкісного поїзда з сусідньої станції а керівник маневрів повинен ретельно переконатися і доповісти ДСП що вагони залишені на коліях де проводилися маневри надійно закріплені від виходу. Всі операції які пов’язані з підготовкою маршрутів для пропуску швидкісних поїздів незалежно від встановленої швидкості прямування по станціях повинні бути закінчені не менше ніж за 5 хвилин до проходу поїзда. Переведення стрілок які входять у маршрут наскрізного пропуску швидкісного поїзда для встановлення нових маршрутів може проводитись тільки після проходження поїздом станції. ДСП сигналісти і інші працівники станції які зобов’язані зустрічати та проводжати поїзди не пізніше ніж за 3 хвилини до прямування швидкісного поїзда повинні знаходитись у встановлених для зустрічі місцях і при цьому не наближатися до крайньої рейки колії по якому прямують поїзди на відстані менше 5 метрів. Вивантажені або підготовлені до навантаження багаж і пошта поштово-багажні візки а також інші вантажі або речі які знаходяться на пасажирських платформах розташованих біля колії по якій пропускається швидкісний поїзд перед його проходом повинні бути розміщені на відстані не менше 3 метрів від ближньої рейки цієї колії а візки крім цього надійно закріплені. Не менше ніж за 10 хвилин до проходу швидкісного поїзда усі знімні рухомі одиниці ремонтні вишки колійні вагончики тощо повинні бути зняті з колії і надійно закріплені за маршрутом прямування швидкісних поїздів а також з колій які мають вихід на ці маршрути. Забороняється виїзд на перегін знімних рухомих одиниць а також спеціального самохідного рухомого складу якщо до проходу швидкісного поїзда залишається менше 30 хвилин. На пасажирських платформах станцій і пунктах зупинки у білетних касах переходах через колії на переїздах повинні бути вивішені попередження про особливу обережність при прямуванні швидкісних поїздів і об’яви про час їх прослідування. При цьому чергові працівники а також пасажири які очікують поїзд на платформах повинні відходити від краю платформи на безпечну відстань не менше 2 метрів . ДСП чергові по вокзалах платформах зобов’язані завчасно сповістити провідників поїздів які стоять на станції пасажирів і працівників станції про наближення швидкісного поїзда не менше ніж трьохразовим повторенням оголошення по гучномовному зв’язку. При відсутності або несправності на станції гучномовного обладнання повідомлення про проходження швидкісних поїздів повинне здійснюватися за допомогою мегафонів. Провідники вагонів пасажирських поїздів які стоять на станції перед проходом по суміжній колії швидкісного поїзда зобов’язані закрити з цього боку двері вагонів і попередити пасажирів про прямування швидкісного поїзда. При беззупинковому прямуванні по станції швидкісні поїзди повинні пропускатися тільки головними коліями. У виключних випадках пропуск поїзда по боковій приймально-відправній колії станції а також по неправильній колії на перегін може бути дозволений тільки начальником залізниці або його заступником. Швидкість руху поїзда при прямуванні по неправильній колії не повинна перевищувати 120 км./год. а при прямуванні по правильній колії через переїзд який обладнаний автоматичними пристроями сигналізації швидкість поїзда не повинна бути більше 40 км./год. Про відправлення швидкісного поїзда по неправильній колії або з відхиленням від розкладу чергові по переїздах повинні бути повідомлені по телефону. 10.5.8 Обслуговування вагонів у швидкісних поїздах на шляху прямування проводиться поїзною бригадою бригадами вагонів-ресторанів працівники яких мають стаж роботи на посаді не менше двох років начальник поїзда не менше трьох років і мають відповідне посвідчення на право обслуговування вагонів швидкісних поїздів після складання відповідних іспитів. На проміжних станціях де зупиняються поїзди згідно з графіком руху поїздів проводиться технічне обслуговування ТО-1 і при необхідності обслуговування в обсязі ПР. При підході пасажирського поїзда до станції розташування ПТО здійснюється контроль технічного стану вагонів для виявлення в ходових частинах автогальмах та ударно-тягових приладах несправностей які легше виявити під час руху поїзда. Контроль технічного стану буксових вузлів здійснюють прилади безконтактного виявлення букс що нагріваються ПВНАБ автоматичні системи комплексного контрою технічного стану рухомого складу на ходу поїзда ДИСК-БКВ-Ц тощо АСДК-Б КТСМ . Оператор приладів контролю в разі виявлення букс з підвищеним нагрівом коліс з дефектами на поверхні кочення деталей та вузлів які волочаться знімає показання з реєструючи пристроїв приладів контролю і повідомляє оглядачам вагонів про кількість а також місце розташування несправностей в составі поїзда що прибуває. Після зупинки поїзда один із оглядачів вагонів ОВ отримує від локомотивної бригади інформацію про роботу гальм та про інші несправності на шляху прямування вагонів. Контроль технічного стану вагонів після огородження состава поїзда встановленим порядком виконується групами кожна по два ОВ які ідуть паралельно з обох боків вагонів. ОВ проводять огляд: автозчіпного пристрою колісних пар рам візків над ресорних балок підвісок та піддонів надбуксового ресорного підвішування буксових вузлів гідравлічних амортизаторів правильність положення кузова вагона стан балок рами вагона. Пружних площадок редукторно-карданного привода кріплення підвагонного обладнання у відповідності з Інструкцією оглядачу вагонів ЦВ-0043 . На вагони які потребують поточного ремонту з відчепленням виписуються повідомлення ф. ВУ-23. Такі вагони відчіплюють від складу і направляють на спеціалізовану колію поточного ремонту. Інформацію про виявлені несправності у вагонах які прибули на кінцевий пункт оглядачі вагонів передають оператору ПТО та записують в книгу натурного огляду. Огляд та необхідний ремонт внутрішнього обладнання вагонів а також електрообладнання кондиціонерів та холодильних установок проводиться за вимогою начальника механіка-бригадира поїзда. При виявленні на шляху прямування несправностей особливо ходових частин начальник механік-бригадир поїзда повинен своєчасно повідомити на найближчий ПТО який має необхідні пристрої обсяг роботи. Номери вагонів у яких виявлені несправності види несправностей ОВ записують у книгу натурного огляду. ОВ по гальмівному обладнанню виясняє в машиніста локомотива стан та якість роботи автогальм і приступає до їх огляду. Виявлені при огляді несправності усуваються за час стоянки поїзда. Начальник поїзда і електромеханік на шляху прямування та перед закінченням рейсу особистим оглядом і шляхом опитування провідників виявляють несправності які виникли на шляху прямування і записують їх у Звіт начальника поїзда та поїзного електромеханіка далі – Звіт у відповідності з Керівництвом ЦЛ-0025. Після огляду ремонту та випробування гальм ОВ оформляє довідку ф. ВУ-45 про забезпеченість поїзда гальмами і справність їх дії. Після закінчення огляду та ремонту старший оглядач вагонів розписується в книзі готовності состава поїзда до відправлення ф. ВУ-14 і повідомляє про його готовність оператору ПТО або диспетчеру. 10.5.9 Основою в організації обробки в пунктах формування та обороту швидкісних пасажирських поїздів повинні бути графік технічного обслуговування та екіпірування составів пасажирських поїздів кількість вагонів у составі поїзда а також графік проходження состава поїзда по коліях. Роботи з підготовки вагонів в рейс здійснюються в обсязі ТО-1. Якщо при проведенні ТО-1 вагонів будуть виявлені недоліки які неможливо усунути то такий вагон відчіплюють для проведення поточного ремонту ПР який проводиться в пунктах формування обороту з подачею їх на спеціалізовані ремонтні пункти або у вагонні депо дільниці . У пунктах формування та обороту вагон повинен бути відремонтований за час підготовки состава поїзда в рейс і знову включений у той же состав поїзда. Якщо часу для виконання поточного ремонту вагона з відчепленням недостатньо тоді його допускається замінити резервним справним вагоном який відповідає вимогам експлуатації при швидкості руху 121-140 км./год. До переліку робіт які виконуються в пунктах формування відносяться: - огляд состава “з ходу”; - відчеплення поїзного локомотива; - висадка пасажирів та вивантаження багажу; - причеплення маневрового локомотива і подача состава поїзда на колії пункту формування; - огляд ходових частин рами кузова гальмівного обладнання ударно-тягових приладів та перехідних площадок; - огляд внутрішнього обладнання системи опалення та водопостачання; - огляд електричного устаткування і вентиляції; - огляд установок кондиціонування повітря охолоджувачів питної води і холодильних установок вагонів-ресторанів; - огляд радіообладнання телевізійних та телефонних мереж пожежної сигналізації сигналізації нагріву букс СКНБ ; - огляд приводу підвагонного генератора; - проходження складу поїзда через установку зовнішнього обмивання вагонів; - подача вагонів-ресторанів на колії їхньої обробки; - подача вагонів в ангар на колію дезинфекційної обробки; - сухе прибирання вагонів вивантаження сміття; - формування складу поїзда; - відчеплення вагонів у планові види ремонтів ТО-3 і ПР; - подача складу поїзда в парк ремонту та екіпірування; - контроль технічного стану і ремонт ходових частин рами кузова гальмівного обладнання ударно-тягових приладів і перехідних площадок; - контроль технічного стану і ремонт внутрішнього обладнання систем опалення та водопостачання; - контроль технічного стану і ремонт електричного устаткування та вентиляції; - контроль технічного стану і ремонт установок кондиціонування повітря охолоджувачів питної води і холодильних установок вагонів-ресторанів; - контроль технічного стану і ремонт радіообладнання телевізійних та телефонних мереж пожежної сигналізації та СКНБ; - контроль технічного стану і ремонт привода підвагонного генератора; - здача вагонів провідниками екіпірувальниками; - екіпірування складу поїзда паливом постільною білизною продуктами бакалійної торгівлі; - обробка та екіпірування вагонів-ресторанів; - дезинфекційна обробка та екіпірування вагонів; - внутрішнє миття та заправка вагонів водою; - остаточне формування состава; - приймання сформованого состава постійно-діючою комісією і начальником поїзда; - перестановка на перон для посадки пасажирів; - контрольна перевірка состава поїзда; - причеплення поїзного локомотива; - випробування автогальм; - посадка пасажирів. Перелік робіт які виконуються в пункті обігу: - огляд поїзда “з ходу”; - відчеплення поїзного локомотива; - висадка пасажирів та вивантаження багажу; - причеплення маневрового локомотива і подача состава поїзда на колії пункту формування; - огляд технічного стану систем та вузлів вагонів; - проходження состава поїзда через машину зовнішнього обмивання вагонів; - перестановка состава поїзда на екіпірувальні колії; - контроль технічного стану з ремонтом систем та вузлів вагонів - екіпірування паливом дезинфекційна обробка туалетів та сміттєвих ящиків; - відчеплення поштових та багажних вагонів на колії їхньої обробки; - внутрішнє миття вагонів заправлення водою; - обробка поштових та багажних вагонів; - постановка резервних вагонів у состав поїзда; - формування состава поїзда; - перестановка на перон під посадку; - контрольна перевірка состава поїзда; - причеплення поштових та багажних вагонів; - причеплення поїзного локомотива; - випробування автогальм; - посадка пасажирів. Оперативний контроль за підготовкою в рейс пасажирського швидкісного поїзда здійснює оператор пункту формування та обігу який контролює хід виконання основних технологічних операцій: - контролю технічного стану состава швидкісного пасажирського поїзда після прибуття; - заправлення водою пасажирських вагонів; - постачання паливом для вагонів на електрокомбінованому опаленні ; - зовнішнє обмивання кузовів рам і ходових частин вагонів; - ремонту внутрішнього обладнання; - ремонту радіообладнання телевізійних інформаційних та телефонних мереж пожежної сигналізації та сигналізації нагріву букс; - ремонту електроустаткування і холодильних установок; - внутрішнє прибирання вагонів; - постачання постільною білизною змінним інвентарем та продуктами бакалійної торгівлі; - ремонту ходових частин вагонів; - перевірки та ремонту гальм і ударно-тягових пристроїв; - формування поїзда; - випробування автогальм від стаціонарної мережі; - перевірка состава поїзда. 10.5.10 Оперативний облік вагонного парку і всієї роботи щодо технічного обслуговування та екіпірування пасажирських вагонів проводиться за встановленими ЦЛ формами які повинні вестися у відповідності з “Инструктивными указаниями о порядке составления учетных и отчетных форм по вагонному хазяйству”. 10.5.11 Потрібна кількість колій черговість їхнього зайняття вагонами пасажирських поїздів і швидкісними поїздами для технічного обслуговування та екіпірування встановлюється планом-графіком роботи пункту формування виконання якого щодобово розглядається у ДС. 10.5.12 Для технічного обслуговування та екіпірування пасажирських вагонів виходячи із середньодобової кількості поїздів що обробляються трудомісткості ремонту визначається необхідна кількість робочої сили і створюється спеціальна бригада. За кожною бригадою повинна бути закріплена група составів поїздів яка у свою чергу згідно з графіком зайнятості колії станції прикріплюється до призначених колій пункту формування. 10.5.13 Пункт для визначення поточного ремонту вагонів з відчепленням та єдиної технічної ревізії повинен розташовуватися в безпосередній близькості від колій ремонту та екіпірування. 10.5.14 Графіки на обробку та ремонт вагонів-ресторанів поштових та багажних для вивантаження навантаження та екіпірування складаються окремо із зазначенням місця проведення робіт. 10.5.15 Контроль технічного обслуговування вагонів-ресторанів вагонів-кафе у пунктах формування та обороту який полягає у контролі стану ходових частин рами гальмівного обладнання ударно-тягових приладів перехідних площадок і зовнішньому обмиванні проводиться разом із составом поїзда. При формуванні состава поїзда вагони-ресторани та вагони-кафе подаються на колію технічного обслуговування та екіпірування. Контроль технічного стану внутрішнього та технологічного обладнання здійснюється бригадою разом з майстром бригадиром та за участю представника організації або підприємства які здійснюють торговельне обслуговування вагонів-ресторанів та вагонів-кафе. При проведенні контролю технічного стану внутрішнього та технологічного обладнання перевіряються записи в рейсовому журналі та Звіт наявність та справність внутрішнього обладнання системи гарячого та холодного водопостачання побутового обладнання вогнегасники система опалення вагонів. У відповідності з вимогами Керівництва з технічного обслуговування обладнання пасажирських вагонів ЦЛ-0025 проводиться технічне обслуговування системи освітлення холодильного обладнання системи комбінованого опалення контролю нагріву букс системи вентиляції та кондиціонування повітря акумуляторні батареї. Перевіряється система пожежної сигналізації СПС . Роботи виконуються відповідно до вимог “Типового технологического процесса подготовки экипировки вагонов-ресторанов и вагонов-кафе в пунктах формирования и оборота пассажирских поездов” /ТК-84/ ПКБ ЦВ 1980 р. Положення про вагони-ресторани вагони-кафе в пасажирських поїздах залізниць України наказ Укрзалізниці від 11.02.2002 № 57-Ц. Виявлені несправності заносяться до Звіту Книги натурного огляду і усуваються шляхом заміни несправних вузлів і деталей на справні. Кожен вагон-ресторан вагон-кафе який відправляється в рейс повинен бути атестований на відповідність вимогам Положення про вагони-ресторани вагони-кафе . 10.5.16 Графік обігу приміських поїздів складається начальником моторвагонного депо одночасно з введенням в дію нового розкладу руху поїздів і затверджується начальником служби локомотивного господарства. Графік обігу приміських поїздів повинен відповідати таким вимогам: - забезпечувати задані розміри руху мінімальною кількістю рухомого складу; - по можливості не допускати перестановку приміських поїздів з колії прибуття на колію відправлення; - забезпечувати простої приміських поїздів на приймально-відправних коліях від прибуття до відправлення не менше 7 хвилин і не більше 20 хвилин у години інтенсивного руху. При підготовці приміських поїздів проводиться наступна робота: - подача з колії відстою на колію відправлення; - забирання з колії прибуття на колію відстою. Для відстою приміських поїздів крім колій приміського парку можуть використовуватися колії технічної станції. Черговий по лінійному пункту зобов’язаний попередити локомотивну бригаду про проведення маневрової роботи та контролювати своєчасне її виконання. Після отримання інформації про запізнення приміських поїздів від ДНЦ ТЧД узгоджує свої дії з ДСП і проводить корегування графіка обороту приміських поїздів. Закріплення залишених на коліях станції приміських поїздів проводиться машиністом або за його вказівкою помічником машиніста гальмівними башмаками які належать ТЧ. Відповідальність за надійне закріплення рухомого складу приміських поїздів на станції несуть локомотивні бригади моторвагонного депо. ДСП за доповідями локомотивних бригад контролює правильність в частині кількості гальмових башмаків і місць їх укладання під колеса та надійність закріплення рухомого складу електропоїздів . Машиністи-інструктори повинні проводити інструктажі локомотивним бригадам електропоїздів: - про порядок проведення маневрів на приймально-відправних коліях станції; - про закріплення составів приміських поїздів гальмівними башмаками. Закріплення составів приміських поїздів на станційних коліях проводиться згідно з вимогами ТРА станції. 11 ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ НА ПАСАЖИРСЬКІЙ СТАНЦІЇ 11.1 Маневрова робота на пасажирській станції виконується порядком який встановлений ІРП ПТЕ ІСИ ТРА станції та цим методичними рекомендаціями. 11.2 Розрахунок норм часу на виконання маневрових операцій виконується відповідно до Типових норм часу на маневрові роботи що виконуються на залізничному транспорті. Технологічна норма часу на перестановку состава груп вагонів з парку з колії в парк на колію розраховується за формулою: Тпер = Апер + Впер 11.1 де: Апер Впер – нормативні коефіцієнти значення яких розраховують підсумовуванням окремих нормативів часу А і Б табл. 43 Типових норм відповідних довжин напіврейсів виконаних при перестановці. До операцій які пов’язані з перестановкою складу поїзда відносяться: - отримання розпорядження на маневрову роботу або доповідь про її виконання; - перевід однієї стрілки із закріпленням закладкою стрілочного вістряка ; - взяття і укладання гальмового башмака з урахуванням його переносу; - розчеплення вагонів або локомотива з вагонами; - відкриття або закриття двох кінцевих кранів гальмівної магістралі; - роз’єднання гальмівних рукавів; - з’єднання гальмівних рукавів; - прохід черговим стрілочного поста або іншим працівником відстані 100 м; - огляд і перевірка відсутності перешкод до пересування вагонів ; - включення і випробування гальм вагонів в маневровому составі. 11.3 Нормування маневрової роботи на подачу несправних вагонів відчеплених від транзитних пасажирських поїздів з колій приймально-відправного парку в парк станції для ремонту їх ремонт заміна колісної пари і прибирання з ремонтних колій здійснюється на підставі розрахунків які встановлені Типовими нормами часу на маневрові роботи що виконуються на залізничному транспорті. Для розробки технічно обґрунтованих норм часу на окремі операції маневрової роботи застосовується аналітичний розрахунковий спосіб за формулою: Т = Ттех + Тпз + Тпр 11.2 де: Ттех – технологічний час необхідний на виконання операцій маневрового процесу внаслідок якого відбувається пересування локомотива з вагонами по станції; Тпз – підготовчо-заключний час необхідний на виконання операцій що передують пересуванню локомотива з вагонами а також операцій пов’язаних із закінченням даної роботи; Тпр – час переговорів регламентуються при прийманні і відправленні поїздів пропуску поїзних локомотивів тощо . Фактичний час на перестановку несправних вагонів залежить також від інтенсивності руху в горловині станції протягом доби віддаленості колії з якої переставляються вагони. Середній технологічний час Тпр пов’язаний із зміною колісної пари може збільшуватися залежно від зайнятості горловини станції. 11.4 Через недостатню кількість колій для відстою составів пасажирських поїздів у технічному парку станції частина составів пасажирських поїздів може відправлятися для відстою і обробки на станції дільниць. Вивіз составів поїздів здійснюється згідно з графіком обробки пасажирських поїздів який розробляється станцією погоджується керівництвом вагонного локомотивного депо і затверджується ДН-НЗ. Вивіз составів здійснюється тільки за узгодженням з ДНЦ. Роботою вивізних локомотивів які здійснюють вивіз составів пасажирських поїздів розпоряджається вузловий ДНЦ дотримуючись графіка та з врахуванням обставин в поїзній і маневровій роботі що склалася на станції. Місця відстою вивізних локомотивів на коліях станції зазначаються в ТРА станції. Зміна локомотивних бригад які працюють на вивізних локомотивах може здійснюватися як на коліях станції так і у локомотивному депо виходячи із місцевих умов роботи на станції. Постачання і екіпірування вивізних локомотивів здійснюється у локомотивному депо згідно з графіком затвердженим начальником локомотивного депо. Кількість составів поїздів що виставляються з пасажирської станції на інші станції повинна корегуватися при введенні в дію нового графіка руху поїздів відміні літніх пасажирських й інших поїздів після закінчення літніх перевезень і затверджуватися керівниками ДН. 12 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПОШТОВИМИ БАГАЖНИМИ ТА ВАНТАЖНИМИ ВАГОНАМИ НА ПАСАЖИРСЬКІЙ СТАНЦІЇ 12.1 При кожному складанні нового і корегуванні діючого графіка обробки поїздів розробляється графік подачі і прибирання на навантажувально-розвантажувальні колії багажних поштових та вантажних вагонів. 12.2 Графік подачі поштових вагонів узгоджується з керівництвом зонального вузла. У випадку відсутності місткості навантажувально-розвантажувальних колій подача багажних вагонів на колії приймально-відправного парку для виконання операцій навантаження-вивантаження забороняється. 12.3 Операції із навантаження-вивантаження багажу виконуються на пасажирських платформах після прибуття поїздів і після подачі составів поїздів перед їх відправленням. Багажні вагони навантаження і вивантаження яких здійснюється на пасажирській платформі вказуються в графіку подачі багажних вагонів під навантажувальні операції. При порушенні графіка подачі на навантажувальні колії з технічних причин відповідальним працівником про це надається інформація старшому прийомоздавальнику вантажного району про час і місце подачі вагонів. Відповідальність за своєчасну подачу багажних вагонів на вантажно-розвантажувальні колії несе ДСП ДСЦ . Старший прийомоздавальник вантажу і багажу вантажного району несе відповідальність за своєчасне закінчення навантажувально-розвантажувальних операцій з багажними і поштовими вагонами. При виконанні навантажувально-розвантажувальних операцій на пасажирській платформі виїзд транспортних засобів здійснюється за 10 хвилин до прибуття поїзда а при відправленні поїзда – до початку посадки пасажирів не пізніше ніж за 40 хвилин до відправлення поїзда . Зазначений час може корегуватися з врахуванням місцевих умов роботи на станції. Швидкість руху самохідних транспортних засобів по пасажирській і вантажній платформах не повинна перевищувати 5 км./год. Рух здійснюється з особливою обережністю. Рух транспортних засобів пасажирськими платформами під час приймання поїздів забороняється. Навантажувально-розвантажувальні операції припиняються за 5 хвилин до відправлення поїзда. Подача вантажних вагонів під навантаження або розвантаження з колісними парами металобрухтом та іншими вантажами здійснюється на колії зазначені у ТРА станції. Навантаження-вивантаження цих вагонів може здійснюватися протягом доби вдень або вночі . На пасажирській станції проходять обробку: - транзитні багажні вагони приписки інших залізниць час знаходження яких на станції менше 24 годин; - багажні вагони приписки ВЧ залізниці які по обігу на станції знаходяться менше 24 годин час знаходження в рейсі 2-4 доби ; - багажні вагони приписки ВЧ залізниці які по обороту на станції знаходяться більше 24 годин час знаходження в рейсі 5-21 добу . Всі транзитні поштові та багажні вагони після прибуття проходять технічний огляд. Внутрішнє обладнання і енергоустаткування транзитних вагонів здійснюється працівниками ВЧ за заявками начальників поїздів. Транзитні вагони технічно справні переставляються на поштово-багажні тупики під вантажні операції. За одну годину до відправлення поїзда операції навантаження-вивантаження багажу повинні бути закінчені двері вагонів зачинені настили для пересування багажу прибрані в межі габариту. Багажні вагони що прибувають з поїздами в перонний парк відчіпляються маневровим локомотивом і подаються на колію в багажний ангар. Подавання і забирання вагонів складачем поїздів узгоджується зі старшим прийомоздавачем вантажу і багажу який дає вказівку на припинення навантаження та розвантаження вагонів попереджує вантажників про майбутню маневрову роботу і забезпечує наявність габариту рухомого складу. Багажні вагони після розвантаження і навантаження забираються з колій і маневровим локомотивом подаються на технічну станцію для включення до поїздів або причіплюються до поїздів у перонному парку. Групи багажних вагонів виставляються на колії за затвердженим графіком з вказівкою порядку їх розміщення в подачі часу і номера поїзда до якого подаються вагони. Технічне обслуговування багажних вагонів у обсязі ТО-1 виконується на коліях багажного ангару. Багажні вагони пред’являються до технічного обслуговування старшим прийомоздавальником вантажу і багажу ОВ ПТО з записом у книзі ф. ВУ-14. Огородження багажних вагонів на коліях для проведення ТО-1 виконується ОВ перонного парку після узгодження зі старшим прийомоздавальником вантажу і багажу та з дозволу ДСП. Заявки на відправлення багажних вагонів обіг для подачі їх на технічну станцію у ремонт складаються відповідальними працівниками за добу до виконання робіт. Вагони виставляються з багажного ангару на колії не менше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. 12.4 Вивантаження і навантаження службово-технічних вагонів СТ може проводитися як на коліях приймально-відправного парку так і на коліях технічного парку станції. Наявний парк таких вагонів складають вагони які постійно курсують по обігу і знаходяться в русі. При необхідності СТ можуть знаходитися на коліях відстою. У залежності від ситуації навантаження і вивантаження вагонів СТ може виконуватися на одній із колій технічного парку що має вільний під’їзд автотранспорту. Розпоряджається наявним парком СТ відповідальна особа призначена керівництвом дирекції. Відділом спеціальних перевезень залізниці відповідальному за СТ надається для керівництва розклад маршрутів руху спеціального рухомого складу. На підставі нього і з врахуванням діючого графіка руху пасажирських поїздів відповідальний розробляє свій графік руху спеціальних вагонів і надає ДСП для керівництва. Графік руху спеціальних вагонів може корегуватися у зв’язку з введенням нового графіка руху вагонів У графіку зазначаються: номери пасажирських поїздів найменування маршруту дата прибуття і відправлення поїздів готовність вагонів СТ. Місце постановки СТ регламентується схемою поїзда зазначеною в книжці розкладу руху пасажирських поїздів. СТ пред’являються до технічного обслуговування ДСП ДСПП з записом в книзі ф. ВУ-14. Технічний огляд СТ проводять ОВ. Екіпірування вагонів проводиться у ЛВЧД. Після технічного огляду СТ здійснюється його ремонт й екіпірування. У випадку їх несправності ОВ виписує повідомлення ф. ВУ-23. Після усунення несправності ОВ виписується повідомлення ф.ВУ-36 з реєстрацією їх у книзі. Після одержання повідомлення і розпису ОВ у книзі форми ВУ-14 про готовність СТ до відправлення СТ подаються під навантаження. Після закінчення навантаження склад пасажирського поїзда разом з вагоном „СТ” подається на колії приймально-відправного парку. Контроль за виконанням графіка обробки вагонів СТ у технічному парку і на колії приймально-відправного парку станції здійснює відповідальна особа за СТ а контроль за проходженням СТ по маршруту здійснює відділ спеціальних перевезень залізниці. 13 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЙНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ОБРОБЛЕННЯ ПОЇЗНОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ 13.1 При наявності на пасажирській станції станційного технологічного центру обробки поїзної інформації і перевізних документів до ТПР пасажирської станції включається розділ про порядок його роботи. 13.2 В станційному технологічному центрі оброблення поїзної інформації та перевізних документів СТЦ виконуються наступні технологічні операції: - приймання обробка й передача інформації щодо поїздів вагонів вантажів; - списування номерів вагонів у поїздах що прибувають і відправляються в парках і на приймально-відправних коліях; - списування номерів вагонів що прибувають на станцію в поїздах і потребують відчеплення а також номерів вагонів причіпних груп що відправляються зі станції; - списування з натури номерів вагонів поштово-багажних поїздів; - проведення натурної перевірки номерів вагонів у поїздах; - перевірка відповідності інформації зазначеної в перевізних документах з даними телеграм-натурного листа поїзда; - корегування натурного листа поїзда відповідно до результатів перевірки; - надання інформації операторам ПТО про вагони з технічними несправностями; - підготовка та введення інформаційних повідомлень в АСУ; - розшук вантажних вагонів стосовно яких відсутні операції руху на станції; - складання плану роботи на зміну; - отримання наказів пасажирської служби заявок на маневрову роботу; - ведення журналу прибуття і відправлення причіпних вагонів; - складання натурних листів поїздів; - ведення станційної документації при пересилці вагонів в ремонт або з ремонту до місця приписки вагонів; - оформлення актів загальної форми при встановленні фактів роз’єднання вагонів і перевізних документів; - ведення обліку і звітності по пасажирських і вантажних вагонах. Оператор СТЦ протягом дня приймає заявки на виконання маневрової роботи від зонального вузла по переробці пошти ЗВПП ВЗ ПТО ВЧ начальників спеціальних вагонів тощо. На основі заявок розкладу руху поїздів наказів пасажирської служби на причеплення-відчеплення вагонів оператором СТЦ складається план роботи і наряди на виконання маневрової роботи складацьким бригадам. При цьому оператором СТЦ використовуються дані отримані при списуванні вагонів на коліях станції. Оператор СТЦ проводить списування номерів вагонів у всіх парках станції до кінця зміни для передачі більш точної інформації по зміні коли виконана основна маневрова робота. Списування вагонів в парках або на окремих коліях по необхідності проводиться за вказівкою ДС. Отримана під час списування інформація заноситься в книгу наявності вагонів на коліях станції. Парк вагонів переписується кожної зміни. Група вагонів яка підлягає відчепленню після прибуття на станцію поїзда списується оператором СТЦ. Оператор СТЦ отримує у начальника поїзда механіка-бригадира натурний лист поїзда робить в ньому відмітку проти відчеплених вагонів ставить свій розпис і штамп станції і його виправлення. Виправлений натурний лист вручається начальнику бригадиру поїзда. Інформація про відчеплення вагонів негайно передається ДСП. Номери відчеплених вагонів заносяться в Книгу ф. ВУ-14 і пред’являються до технічного огляду ОВ під розпис. Після закінчення технічного огляду групи вагонів та відмітки ОВ в книзі ф. ВУ-14 про придатність пред’явлених вагонів оператор СТЦ інформує ДСП про можливість їх причеплення. У разі виявлення несправностей працівник ПТО зобов’язаний подати в СТЦ заявку про перестановку несправного вагона на колії ремонту. Забороняється проводити причеплення до поїздів вагонів які не пройшли технічний огляд і про придатність яких немає відмітки в книзі ф.ВУ-14. Оператор СТЦ зобов’язаний зробити списування номерів причіпних вагонів заповнити натурний лист поїзда ф. ДУ-1Л на причіпні вагони і вручити натурний лист начальнику бригадиру поїзда під розпис. Всі вагони з якими на станції були операції із відчеплення або причеплення реєструються в книзі. На кожний вагон що прийшов в ремонт на адресу ВЗ повинні бути окремі перевізні документи у відповідності до Правил перевезень вантажів: вимога-накладна ф. ГУ-65 дорожня відомість ф. ГУ-64 і вагонний лист ф. ГУ-38а. Пересилка порожніх пасажирських вагонів без перевізних документів і супроводжуючих осіб забороняється. Після прибуття вагона на станцію провідники особи що супроводжують вагони в ремонт повинні надати оператору СТЦ перевізні документи. При цьому оператор СТЦ виконує наступні операції: - в маршрутному листі провідника ф. ТУ-33 вказує дату прибуття номер поїзда і вагона; - у супровідних листах ф. ВУ-26 відмічає дату і час прибуття вагонів і підписує їх; - на вагонному листі вказує номер поїзда. Оператору СТЦ провідниками особами що супроводжують вагони надається повний комплект перевізних документів. У разі їхньої недостатньої кількості оператором СТЦ оформлюється акт загальної форми на роз’єднання документів від вагона. Передача документів провідниками особами що супроводжують вагони здійснюється під розпис провідника що здав документи і оператора СТЦ що прийняв документи в спеціальній Книзі. Далі оператор СТЦ передає перевізні документи в товарну контору станції. На вагони передані з ВЗ на станцію в товарній конторі станції оформляються повні перевізні документи зі стягненням перевізних платежів. Після чого перевізні документи передаються в СТЦ станції. Після відповідного оформлення перевізних документів відмітки в дорожній відомості і вагонному листі дати відправлення зі станції вони вручаються під розпис провіднику. Оператор СТЦ включає одиночний вагон або групу вагонів що виходять з ремонту або до місця приписки в натурний лист пасажирського поїзда ф. ДУ-1Л. Один примірник вручається начальнику бригадиру поїзда під розпис на примірнику натурного листа який залишається в справах станції. У разі роз’єднання вагонів від документів і документів від вагонів прибуття на станцію вагонів без вантажних документів на станції складається акт загальної форми на адресу станції відправлення відправляється телеграма яка підписується керівництвом станції і на підставі акта загальної форми складається комерційний акт. У акті загальної форми вказується: дата № поїзда яким прибув вагон без перевізних документів. Акт загальної форми підписується особами що беруть участь в засвідченні обставин що стали підставою для складання акту але не менш ніж двома особами. Нумерація актів загальної форми починається з 1 січня кожного наступного року. Після складання акта загальної форми на адресу станції відправлення направляється телеграма про досилання документів. Перший примірник акта загальної форми передається в актовий стіл для складання комерційного акта ф. ГУ-22 . Акт складається в трьох примірниках який підписується заступником ДС оператором СТЦ що встановив факт роз’єднання. Представник ВЗ в актовому столі отримує перший примірник комерційного акта під розпис. Оператор СТЦ інформує диспетчера ВЗ про прибуття вагонів на адресу заводу. При цьому оператор СТЦ веде Книгу обліку вагонів прибувших на ВЗ. На підставі отриманої інформації диспетчер ВЗ надає оператору СТЦ оформлену на ім’я ДС заявку на подачу протягом доби вагонів на колії станції для приймання їх в ремонт. Заявка на подачу вагонів на ВЗ може поєднуватися із заявкою на прибирання вагонів що вийшли після ремонту і передачу їх на станцію. У заявку на прибирання вагонів диспетчером ВЗ вносяться тільки номери вагонів на які в товарній конторі станції оформлені перевізні документи на відправлення вагонів пасажирською швидкістю. Оператор СТЦ приймає заявку і вносить в наряд ті вагони на які передані перевізні документи з товарної контори станції. 14 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇЗ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ 14.1 У разі виконання на пасажирських станціях контрольних операцій компетентними органами державного контролю до ТПР пасажирської станції включається розділ у якому зазначається порядок та тривалість виконання цих операцій. 14.2 На пасажирській станції може здійснюватися прикордонний митний та інші види державного контролю пасажирських поїздів та осіб що прямують за кордон. 14.3 Пасажирські поїзди для митного прикордонного та інших видів контролю на станції приймаються на колії приймально-відправного парку. 14.4 Проведення прикордонного митного та інших видів державного контролю пасажирських поїздів здійснюється згідно з чинним законодавством. 14.5 Забороняється необґрунтована затримка на станції поїздів контролюючими службами. 14.6 У разі запізнення поїзда ДСП забороняється скорочувати тривалість зупинки без узгодження її з працівниками митного прикордонного та іншого видів державного контролю. 14.7 ДС завчасно до введення нового графіка руху пасажирських і приміських поїздів надає керівникам митниці начальнику контрольно-пропускного пункту іншим керівникам контролюючих служб новий розклад руху пасажирських і приміських поїздів які підлягають митному прикордонному та іншим видам державного контролю на станції. У разі зміни графіка руху поїздів працівники контролюючих служб повинні бути про це поінформовані. 14.8 При прийманні поїздів працівниками станції надається інформація черговим митного прикордонного постів і працівникам інших служб контролю номер поїзда його сполучення номер колії на яку буде прийнято поїзд час прибуття. Інформація повинна надаватися завчасно. 14.9 Працівники митної та прикордонної служб прибуваючий поїзд зустрічають на платформі в безпечному місці. Після повної зупинки поїзда вони заходять в вагон для проведення митно-прикордонного контролю. 14.10 Посадка-висадка пасажирів а також завантаження-вивантаження вантажу та іншого майна проводиться з дозволу прикордонних військ та митниці. 14.11 Працівники прикордонної та митної служб повинні інформувати ДСП про закінчення прикордонного митного й інших видів контролю або про необхідність подальшої затримки поїзда. 14.12 ДСП відправляє поїзд тільки після отримання інформації від працівників контролюючих служб про закінчення прикордонного митного й інших видів контролю з зазначенням свого прізвища і посади. 14.13 Якщо під час здійснення контрольного огляду поїзда виявлені порушення час зупинки поїзда може бути збільшений до прийняття рішення про пропуск громадян з боку яких виявлено порушення. Про це старший зміни прикордонної митної служб повинен повідомити ДСП зазначивши при цьому приблизний час затримки поїзда та стисло вказати причину. Акт складає старший зміни тієї служби хто прийняв рішення про затримку поїзда. В акті повинна бути вказана конкретна причина затримки поїзда. Акт складається у двох примірниках. Перший примірник оригінал акта надається ДСП другий копія примірник залишається у відповідному відділі прикордонної митної або іншої служби. Акт повинні підписати: - представник служби який прийняв рішення про затримку поїзда; - начальник поїзда; - ДСП. В разі виникнення розбіжностей по факту затримки поїзда проводиться оперативна нарада. Час проведення оперативної наради визначає ДС із залученням причетних сторін. На станції повинна вестися книга затримки поїздів. В книзі зазначається: - номер поїзда; - час прибуття на станцію за графіком і фактично ; - час простою на станції за графіком і фактично ; - час відправлення поїзда за графіком і фактично ; - на який час затримано поїзд понад норму ; - причина понаднормативної затримки поїзда; - прізвища осіб які проводили контроль. Аналіз руху поїздів на станції проводиться ДС за підсумками роботи кожної зміни. За результатами аналізу щомісячно ДС складається звіт який надається до ДН Д. Звіт підписується ДС. В звіті вказується: - номера пасажирських поїздів які відправленні з порушенням графіка руху поїздів; - на який час затриманий кожний поїзд; - з яких причин були затримані поїзди; - додаються копії всіх актів про затримку поїзда. Копію звіту ДС надає начальнику контрольно-пропускного пункту начальнику митного поста. 15 ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНОЇ РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ 15.1 При розробці зазначеного розділу ТПР станції необхідно враховувати що планування вантажної роботи пасажирської станції здійснюється на добу і зміну. 15.2 Добовий план вантажної роботи станції розробляється начальником станції. У плані зазначаються розміри навантаження і вивантаження вагонів кількість порожніх вагонів які повинні прибути під навантаження виконання установлених норм простою вантажних вагонів своєчасне подавання і розставлення вагонів по фронтах вивантаження і навантаження. 15.3 Початковими даними для складання плану вантажної роботи є: - місячний план навантаження; - заявки вантажовідправників на навантаження; - дані про наявність і наступне прибуття порожніх вагонів під навантаження і про кількість вагонів що вивільняються після вивантаження; - технологічні норми часу на виконання вантажно-розвантажувальних операцій подавання і прибирання вагонів; - інші завдання що складаються з урахуванням місцевих умов роботи станції. Про прибуття передатного поїзда на станцію та колію на яку буде прийматися цей поїзд ДС інформує ПТО і причетних працівників станції. Працівники станції отримують документи від машиніста локомотива звіряють їх із натурним листом поїзда перевіряють наявність перевізних документів на вагони і виконують крейдову розмітку. Комерційний огляд вагонів після прибуття їх на станцію здійснюється прийомоздавальником вантажу і багажу а технічний – ОВ. Після приймання вагонів у комерційному відношенні старший прийомоздавач вантажу та багажу передає інформацію ДСП про те що вагони перевірені і їх можна подавати під навантаження. У тих випадках коли вагони після вивантаження планується використати під навантаження ОВ ПТО за заявкою прийомоздавальника вантажу та багажу проводить огляд вагонів про що робить запис у журналі ф. ВУ-14 і визначає їх придатність для навантаження. Комерційний та технічний огляди вагонів при здвоєних операціях проводяться у пунктах вивантаження. Оформлення перевізних документів стягнення платежів доповідь ДСП і ДСЦ про готовність вагонів до відправлення проводиться працівниками станції. Складач поїздів отримує завдання на прибирання вагонів із навантажувально-розвантажувальних фронтів від ДСЦ ДСП . Прибирання вагонів із навантажувально-розвантажувальних фронтів формування складачем поїздів передатних поїздів виконується згідно з вимогами ІРП ПТЕ ТРА станції. Пред’явлення поїзда до технічного огляду на відправлення проводиться ДСП з записом у книзі ф. ВУ-14. Технічний огляд поїздів проводиться ОВ а випробування автогальм – ОВ та ТЧМ. Облік наявності вагонів власності країн СНД і Балтії за родом рухомого складу на станції проводиться двічі на добу на 05.00 і 17.00 годин. Відомості про наявність за станом на 17.00 годин на станції вагонів СНД що знаходяться під вантажними операціями і час їх перебування на станції передаються станцією до ДН. Зайняття рухомого складу власності країн СНД і Балтії дозволяється тільки з дозволу ДН-НЗ. 16 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СТАНЦІЙ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 16.1 Враховуючи важливість питань організації роботи пасажирської станції в осінньо-зимовий період у ТПР необхідно передбачити розділ щодо роботи у цей період з урахуванням того що для забезпечення безперебійної роботи станції щодо приймання відправлення поїздів виконання маневрової роботи у зимових умовах необхідна своєчасна та якісна підготовка станційного господарства. 16.2 Для стійкої роботи станції в зимовий період розробляються заходи відповідно до Інструкції із підготовки господарства перевезень станції до роботи в осінньо-зимовий період які дозволяють попереджувати та успішно переборювати зимові труднощі і забезпечувати освоєння заданих розмірів руху та встановлених норм простою вагонів на станції. 16.3 Система організації робіт передбачає: аналіз роботи господарств пасажирської станції за попередній осінньо-зимовий період підведення підсумків цієї роботи і формування завдань на наступний період; - розробку і реалізацію заходів щодо підготовки роботи в наступний період; - контроль і перевірку стану готовності до роботи в осінньо-зимовий період; - звітність станції та інших підрозділів господарства перевезень про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. 16.4 В основу організації боротьби зі сніговими заметами повинен бути покладений оперативний план прибирання та очищення від снігу станційних колій який розробляється начальником дистанції колії ПЧ разом з ДС. У цьому плані передбачається: організація очищення колій від сміття та інших сторонніх предметів; організація захисту станції та перегонів від снігових заметів; технологія і черговість очищення та прибирання снігу з врахуванням максимального використання наявних технічних засобів і забезпечення безперебійної роботи із приймання відправлення поїздів та виконання маневрової роботи; потреби в машинах механізмах локомотивах рухомому складі та робочій силі; формування спеціальних бригад з боротьбі зі сніговими заметами з працівників ПЧ та інших господарських одиниць . У першу чергу проводиться очищення від снігу стрілок на головних коліях і в горловинах парків приймання і відправлення поїздів. Робота снігоприбиральних машин організовується з максимальним використанням технологічних перерв у поїзному та маневровому русі та вільності колій від рухомого складу. На станції проводиться укомплектування штату провідних професій і в першу чергу ДСП складачів поїздів та їх помічників прийомоздавальників вантажу і багажу. На станції складаються списки і проводиться навчання “першозимників” безпечним прийомам праці у осінньо-зимовий період закріплення за ними наставників із числа досвідчених працівників станції. Крім того розробляється тематика проведення технічного навчання з безпечних прийомів праці в осінньо-зимовий період. 17 ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТАНЦІЇ 17.1 У цьому розділі ТПР пасажирської станції необхідно зазначити порядок організації роботи з виробничо-фінансових питань з урахуванням того що станція проводить господарську діяльність згідно з планом на основі ефективного використання існуючих технічних засобів трудових матеріальних фінансових ресурсів та інших внутрішніх резервів виробництва при дотриманні режиму економії та забезпеченні збереження матеріальних цінностей а також за рахунок впровадження досягнень науки техніки і прогресивної технології. 17.2 План експлуатаційної і виробничо-фінансової діяльності станції містить наступні розділи: - об’ємні показники роботи; - план з праці зі штатним розписом; - план експлуатаційних витрат і собівартості експлуатаційної роботи; - план підвищення ефективності виробництва і соціального розвитку колективу; - баланс прибутків і витрат фінансовий план ; - план місцевих прибутків і витрат. 17.3 Об’ємні показники роботи станція планує на основі завдань ДН. До них відноситься: кількість відправлених пасажирських поїздів свого формування в тому числі далеких місцевих приміських; кількість відправлених транзитних пасажирських поїздів в тому числі далеких. Основним показником роботи станції є кількість відправлених поїздів. 17.4 Основними показниками плану по праці є загальний фонд заробітної плати на підставі якого розраховується чисельність працівників і середньомісячна заробітна плата. 17.5 План по праці складається виходячи із затвердженого ДН загального фонду заробітної плати і завдання щодо зростання продуктивності праці з урахуванням нормативного співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати. Контингент працівників планується за професіями посадами розрядами і кваліфікацією. Чисельність працівників станції визначається виходячи із кількості об’єктів що обслуговуються обсягів роботи і встановлених норм виробітку. Чисельність інженерно-технічних працівників ІТП планується за типовим штатним розписом з урахуванням спеціалізації і організаційної структури станції. 17.6 Продуктивність праці визначається розподілом обсягу роботи відправлені поїзди на обліковий контингент працівників експлуатаційний штат . 17.7 Фонд основної заробітної плати планується по кожній професії або групі працівників на основі середньомісячної заробітної плати і явочного контингенту працівників. 17.8 Середньомісячна заробітна плата основних груп працівників станції встановлюється на основі аналізу її рівня у звітному періоді і змінах що намічаються в структурі контингенту працівників їх кваліфікації тощо. 17.9 Річний фонд заробітної плати по кожній професії визначається множенням чисельності працівників на 12 число місяців в році і на середньомісячну заробітну плату. 17.10 При розробці плану експлуатаційних витрат враховується виконання запланованого обсягу робіт за найменших витратах ресурсів праці. Розробка планів починається з аналізу витрат за період попередній плановому виявлення шляхів вдосконалення виробництва для ліквідації непродуктивних витрат. Витрати станції плануються по статтях номенклатури витрат за основними видами діяльності залізниць: на приймання і відправлення поїздів виконання маневрової роботи; витрати на обслуговування будівель і споруд господарства станції витрати на благоустрій приміщень придбання інвентарю і обладнання капітальний ремонт капвкладення опалювання освітлення . Фінансовий план роботи станції є частиною річного виробничо-фінансового плану. У ньому відображаються в грошовому виразі якісні і кількісні показники роботи станції міра раціонального використання основних фондів і оборотних коштів матеріальних і грошових витрат. 17.11 Фінансовий план складається з прибутків прибуткових надходжень та витрат на період що планується і встановлює зміну нормативів власних оборотних коштів взаємовідносини станції з пасажирською службою іншими підприємствами і державним бюджетом. Складанню балансу прибутків і витрат передують попередні розрахунки окремих його статей: нормативів оборотних коштів і джерела їх покриття амортизаційних відрахувань фондів економічного стимулювання тощо. 17.12 План організаційно-технічних заходів являє собою систему заходів із вдосконалення роботи станції. Основою плану повинен бути аналіз звітних матеріалів за попередній рік. Внаслідок аналізу виявляються “вузькі” місця в роботі намічаються заходи підвищення ефективності використання технічних засобів з механізації та автоматизації робіт вдосконалення технології робочого часу які потім включаються в план організаційно-технічних заходів. План організаційно-технічних заходів обґрунтовують техніко-економічними розрахунками обговорюють на раді трудового колективу. Організаційно-технічні заходи в планах станції групуються по наступних ознаках: - за характером – впровадження нової техніки реконструкція діючих технічних засобів вдосконалення технології роботи поліпшення системи організації управління виробничими процесами спеціалізація впровадження робіт вдосконалення оперативного планування роботи станції поліпшення використання робочого часу а також поліпшення невиробничого обслуговування працівників; - за спрямованістю – освоєння обсягу робіт підвищення продуктивності праці поліпшення умов праці культурно-побутових і житлових умов економія витрат на матеріали паливно-мастильні матеріали і електроенергію. 18 АНАЛІЗ РОБОТИ ПАСАЖИРСЬКОЇ СТАНЦІЇ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОБОТИ СТАНЦІЇ 18.1 Одним із розділів ТПР повинен бути розділ щодо порядку проведення аналізу роботи та здійснення контролю за дотриманням вимог технологічного процесу роботи пасажирської станції у якому слід врахувати наступне. 18.2 ДСЦ ДСП здійснюють контроль за виконанням змінного плану дотриманням установленого ТПР порядку і тривалості обробки поїздів вагонів і вживають необхідних заходів щодо недопущення випадків порушення технологічної дисципліни. 18.3 Періодичний контроль за виконанням ТПР здійснюється керівництвом станції. 18.4 На станції виконуються наступні види аналізу: - оперативний змінний і добовий ; - періодичний; - цільовий. 18.5 Аналіз роботи містить: - дані про фактично виконані кількісні і якісні показники оцінку виконання заданих нормативів порівняння виконаних показників із заданими і аналогічними показниками за попередній період; - причини відхилення виконаних показників від заданих виявлення наявних резервів; - заходи щодо усунення недоліків у роботі і поліпшення технології. 18.6 Змінний аналіз проводяться ДС і його заступниками після закінчення чергування зміни. Під час аналізу перевіряється виконання завдань із приймання і відправлення поїздів виконання плану формування і графіка руху поїздів а також виконання по елементах технологічних норм часу виконання операцій і визначаються причини порушення технології роботи і встановлених нормативів. 18.7 За підсумками аналізу дається оцінка роботи зміни як в цілому так і окремих технологічних ділянок визначаються необхідні заходи для запобігання недопущення порушень в подальшому. Результати роботи і їхня оцінка доводяться до відома працівників зміни. Аналіз роботи за добу виконується відповідальним фахівцем станції. 18.8 Для виявлення резервів підвищення пропускної і переробної спроможності станції розробки заходів для поліпшення використання технічних засобів головним інженером станції проводяться більш детальні цільові і періодичні аналізи. 18.9 При цільових аналізах використовуються журнали обліку роботи парків станції й інших первинних документів установленої форми і звітності а також результати аналізу виробничо-господарської діяльності станції. За результатами проведення цільових аналізів намічаються організаційно-технічні заходи і розробляються пропозиції щодо посилення колійного розвитку і технічного оснащення станції з техніко-економічним обґрунтуванням. 18.10 Для здійснення контролю за виконанням ТПР забезпечення оперативного керівництва поїзної і маневрової роботи на станції повинні вестися журнали обліку роботи станції згідно з вимогами Форм первинної облікової документації по господарству перевезень та інструктивних вказівок щодо їх складання та ведення. 18.11 Для виконання завдань пасажирська станція повинна забезпечити належне управління технічними адміністративними та людськими ресурсами які впливають на якість перевезення і обслуговування пасажирів. 18.12 Система управління якістю перевезень і обслуговування пасажирів на пасажирській станції – це сукупність заходів методів і засобів що забезпечують скоординовані дії органів управління станції для досягнення мети системи і рішення її задач. Система якості передбачає наявність об'єктивних показників якості функціонування самої системи та якості перевезення і обслуговування пасажирів визначеної за допомогою відповідної інформації. Стандарти встановлюють опис елементів що мають складати систему якості роботи пасажирської станції а також обов'язки підрозділів пасажирської станції по забезпеченню перевезення і обслуговування пасажирів. Стандарти розповсюджуються на всі структурні підрозділи пасажирської і технічної пасажирської станції. При розробці та впровадженні на пасажирській станції системи управління якістю необхідно керуватися вимогами державних стандартів ДСТУ ISO 9000-2001 ДСТУ ISO 9001-2001 ДСТУ ISO 9004-2-96 ДСТУ ISO/TR 10013:2003 ДСТУ 3414-96 та інші. 19 ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 19.1 Цей розділ розробляється з урахуванням вимог Закону України „Про охорону праці”. 19.2Адміністрація станції повинна забезпечити своїм працівникам безпечні та нешкідливі умови праці й відповідні санітарно-гігієнічні умови вчасно проводити навчання інструктажі і перевірку знань працівників згідно з вимогами Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 і Переліком робіт із підвищеною небезпекою затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 26.01.05 № 15 інших нормативних актів з охорони праці постійно проводити роботи з небезпечними та шкідливими факторами виробничої діяльності класифікація яких наведена в ГОСТ 12.0.003-83. 19.3 Якщо на працівників станції у порядку ущільнення робочого дня або суміщення професій покладається виконання додаткових обов’язків пов’язаних з рухом поїздів і виконанням маневрової роботи - до виконання додаткових обов’язків вони допускаються тільки після навчання і перевірки знань відповідних правил інструкцій за професією по сумісництву або додатковими обов’язками. 19.4 У процесі проведення заходів щодо забезпечення охорони праці на станції керівники відповідальні особи повинні виконувати наступне: - порядок здійснення систематичного контролю за станом охорони праці на всіх робочих місцях; - забезпечити атестацію робочих місць; - визначити та закріпити відповідними наказами обов’язки права і відповідальність структурних підрозділів за стан та виконання вимог нормативно-правових актів інших документів з охорони праці; - забезпечити внесення вимог нормативних актів з охорони праці в технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів; - встановлювати правила безпечного виконання робіт і поведінки працівників на території станції які повинні відповідати Пам’ятці з охорони праці для працівників станції Правилам безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях НПАОП 60.1-1.48-00 іншій нормативній документації та розробляти і впроваджувати інструкції з охорони праці для відповідних професій працівників; - організовувати експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки; - визначити Перелік робіт підвищеної небезпеки згідно з НПАОП 0.00-8.24-05 та впровадити чітку систему допуску працівників до їх виконання; розробити заходи щодо надання першої допомоги потерпілим у випадку виникнення нестандартних ситуацій і нещасних випадків; - забезпечувати працівників спецодягом спецвзуттям іншими засобами індивідуального захисту згідно з Нормами безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників залізничного транспорту України НПАОП 60.1-3.01-04 і у відповідності до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.26-96 ; - визначити порядок зберігання прання хімічної чистки цих засобів їх своєчасну заміну у випадку передчасного зношування тощо; - забезпечувати працівників станції миючими лікувально-профілактичними засобами згідно із Положенням щодо забезпечення працівників залізничного транспорту України змиваючими засобами спеціальним милом затвердженого наказом Укрзалізниці від 06.12.2000 № 561-Ц; - організовувати проведення попереднього при прийомі на роботу й періодичних на протязі трудової діяльності медичних оглядів працівників певних категорій станції згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій затвердженого наказом МОЗ від 31.03.1994 № 45 Правил медицинского освидетельствования лиц поступающих и работающих в профессиях и должностях связанных с движением поездов на железнодорожном транспорте и метрополитене затверджених наказом МШС СРСР від 07.07.1987 № 23-Ц; - при очищенні стрілочних переводів дотримуватись вимог Типової інструкції з безпечного ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних переводів НПАОП 63.21-5.01-96 ; - забезпечувати освітлення робочих місць згідно з Нормами искусственного освещения объектов железнодорожного трранспорта затверджених МШС СРСР 25.04.1991. 19.5 На станції для кожної професії повинні бути розроблені інструкції з охорони праці. Розроблення узгодження і затвердження вказаних інструкцій з охорони праці здійснюється згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98 Порядком побудови викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці НПАОП 0.00-6.01-04 та Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві НПАОП 0.00-6-03-93 ; 19.6 Згідно з Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань які спричинили втрату працездатності” обов'язковому страхуванню від нещасних випадків підлягають всі особи які працюють на умовах трудового контракту. При виникненні страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку своєчасно і в повному обсязі відшкодувати збитки причинені працівнику в наслідок ушкодження його здоров'я або у випадку його смерті виплачувати йому або особам які знаходяться на його утриманні. 19.7 Згідно з Кодексом Законів про працю України на працівника можуть бути накладені наступні стягнення: - догана; - звільнення. 19.8 Згідно з діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку на станції працівники фахівці і службовці зобов'язані: - працювати чесно і сумлінно; - дотримуватися дисципліни вчасно приходити на роботу продуктивно використовувати весь робочий час своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва ; - дотримуватися трудової технологічної дисципліни; - виконувати вимоги охорони праці техніки безпеки виробничої санітарії гігієни праці і протипожежної безпеки передбачені правилами і інструкціями; - користуватися спецодягом спецвзуттям засобами індивідуального захисту; - утримувати у чистоті і порядку робоче місце. 19.9 Санітарно-побутові приміщення на станціях вокзалах та інших підприємствах пасажирського господарства повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания ”. У комплекс санітарно-побутових приміщень для працівників підприємств пасажирського господарства повинні входити: гардеробні душові санвузли приміщення для сушки одягу обігріву працівників прийому їжі оздоровчого пункту. Гардеробні обладнуються вішалками або шафами для зберігання вуличного домашнього та робочого одягу. Відділення у шафах повинні бути обладнані вішалками місцями для головних уборів взуття засобів особистої гігієни у необхідних випадках і для тимчасового зберігання засобів індивідуального захисту. Число місць на вішалках повинно дорівнювати кількості працюючих у двох суміжних змінах з найбільшою чисельністю а у шафах – списковому складу працюючих. Приміщення для сушки робочого одягу необхідно розміщувати поряд з гардеробами. Площа даних приміщень встановлюється із розрахунку 0 2 м2 на одного працюючого у найбільш багато чисельну зміну але не менше 9 м2. Душові із окремими кабінами розміщуються між гардеробними робочого та домашнього одягу. Кількість душових сіток приймається у залежності від виду робіт що виконуються та числа працюючих у найбільш багато чисельну зміну. Приміщення особистої гігієни жінок потрібно передбачати при 15-ти та більше працюючих жінок у зміну. Санвузли що розташовані у санітарно-побутових приміщеннях повинні бути обладнані умивальниками електрорушниками штепселями для електробритв вішалками для одягу апаратами для подачі рідкого мила розчинника . Площа приміщень для обігріву захисту від атмосферних опадів та сонячних променів для регулювальників швидкості руху вагонів чергових стрілочних постів приймальників поїздів прийомоздавальників вантажу та багажу повинна прийматися із розрахунку 0 3 м2 на одного працюючого у найбільш багато чисельну зміну але не менше 18 м2. Приміщення для прийому їжі буфет або кімната повинні мати: обладнання для розігріву їжі кип'ятильник холодильник та умивальник у складі виробничих та службово-побутових приміщень. Приміщення оздоровчого пункту передбачається при наявності 300 та більше працюючих або за окремою вказівкою з розміщенням його на першому поверсі будівлі зі зручним під'їздом для автомашин. У разі віддалення робочих місць на відстань 100 м від основних санітарно-побутових приміщень біля місця роботи для працюючих необхідно установити санітарно-гігієнічні блоки санвузли умивальники . На сортувальній гірці біля стрілочних постів в приміщеннях СТЦ в бачках фонтанного типу постійно повинна бути кип'ячена вода для пиття. Щоденно бачки повинні чиститися промиватися та заповнюватися доброякісною питною водою з температурою не нижче 12° С та не вище 18° С. В місцях де якість води відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” з дозволу санітарно-епідеміологічної служби допускається споживання некип'яченої води. У виробничих службових приміщеннях повинні знаходитися санітарні сумки або аптечки першої допомоги з набором медикаментів перев'язочних матеріалів тощо а також Інструкція з надання першої допомоги у разі нещасних випадків. Відповідальність за зберігання та склад аптечки санітарної сумки покладається на керівника зміни бригадира майстра дільниці. Усі працівники повинні бути навчені правилам надання долікарської допомоги. На усіх постійних місцях роботи збору та відпочинку працівників повинні бути вивішені адреси та номери телефонів найближчих медичних установ. ДОДАТКИ Графік виконаної роботи станції Б за зміну Ст. А Ст. Б 08 09 10 18 19 20 Колії приймально-відправного парку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 642 10 11 12 13 14 З’єдн. кол. на ПТС Під’їзні колії Витяжні колії Роб. манев. локом. 08 09 10 18 19 20 Ст. Б Ст. В ДСП ДСПП Оператор ДСП Складач п-в Сигналіст Оператор СТЦ ТЧМ серія і № манев. локомотива Робота станції Показник План Факт Прийом поїздів Відп. поїздів Завантаження Вивантаження Простій вант. вагону З переробкою Без переробки Місцевого Додаток № 2 Робота з поїздами Прибуття Відправлення № колії № поїзда Приз-нач. поїзда Кіль-кість вагонів При-чеп. Відчеп. вагонів При-мітка № колії № поїзда Приз-нач. поїзда Кіль-кість вагонів При-чеп. відчеп. вагонів При-мітка Перелік точок подачі і прибирання вагонів 19 тупік 15 тупік Чергув. прийняв год. ДСЦ Чергув. здав год. ДСЦ Додаток № 3 ФОРМИ графіків виконання технологічних операцій з обробки на коліях пасажирських станцій пасажирських поїздів різних категорій Додаток 3.1 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів поїзним локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням елект-роопалення та повіт-ряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локо-мотива за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом при маневрах локомотивна бригада 9 Заїзд поїзного локомо-тива за вагонами на іншу колію локомотивна бригада складач поїздів 10 Причеплення поїзного локомотива до вагонів на іншій колії локомотивна бригада складач поїздів 11 Зняття закріплення вагонів локомотивна бригада складач поїздів 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 13 Виїзд поїзного локо-мотива з вагонами за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 14 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 15 Заїзд поїзного локомотива до состава поїзда локомотивна бригада складач поїздів 16 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 17 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 18 Технічне обслуговування поїзда працівники ПТО 19 Вивантаження/завантаження пошти та бага-жу прийомо-здавальники пошти багажу 20 Висадка/посадка пасажирів провідники 21 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 22 Зняття закріплення состава поїзда ДСП сигналіст 23 Зарядка повітряної магістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 24 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 25 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 26 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.2 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню вагонів маневровим локомотивом до поїзного локомотива з послідуючим осаджуванням до состава поїзда № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники багажу пошти 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Причеплення до нього вагонів маневровим локомотивом з іншої колії локомотивна бригада складач поїздів 10 Відчеплення маневро-вого локомотива від вагонів локомотивна бригада складач поїздів 11 Виїзд маневрового локомотива за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Осаджування поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда локомотивна бригада складач поїздів 13 Причеплення поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда з включенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїзда 14 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 15 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 16 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 17 Вивантаження/заванта- ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 18 Висадка/посадка паса-жирів провідники 19 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 20 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 21 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 22 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 23 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 24 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.3 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій по відчепленню вагонів поїзним локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники багажу пошти 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива з вагонами від поїзда з виключен-ням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 7 Виїзд поїзного локомо-тива з вагонами за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Осаджування вагонів на іншу колію за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 10 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 11 Закріплення групи вагонів на іншій колії складач поїздів сигналіст 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Відчеплення поїзного локомотива від вагонів локомотивна бригада складач поїздів 13 Виїзд поїного локомо-тива з іншої колії за сигнал локомотивна бригада 14 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 15 Заїзд поїзного локомо-тива під состав поїзда локомотивна бригада 16 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 17 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 18 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 19 Вивантаження/заванта- ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 20 Висадка/посадка паса-жирів провідники 21 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 22 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 23 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 24 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 25 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 26 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.4 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год. зі зміною поїзного локомотива № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 9 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 10 Вивантаження/заванта-ження пошти багажу прийомо-здавальники пошти багажу 11 Висадка/посадка паса-жирів провідники 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Зняття загородження состава поїзда ДСП опера-тор праців-ники ПТО 13 Заїзд нового поїзного локомотива під состав поїзда локомотивна бригада 14 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 15 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 16 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 17 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 18 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 19 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.5 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год. зі зміною локомотивної бригади без зміни поїзного локомотива № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 6 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 7 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 8 Висадка/посадка паса-жирів провідники 9 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Прийом-здача локомо-тива змінними локомо-тивними бригадами локомотивна бригада 11 Інформація для ДСП про готовність зміни локомотивної бригади локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Випробування авто-гальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 13 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 14 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 15 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.6 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій по причепленню/відчепленню вагонів маневровим локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Заїзд маневрового локо-мотива локомотивна бригада 9 Причеплення/відчеп-лення вагонів до поїзда складач поїздів 10 Підключення/відклю-чення вагонів до електроопалення та повітряної магістралі складач поїздів 11 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 13 Загородження состава поїзда ДСП опера-тор праців-ники ПТО 1 2 3 4 5 6 7 8 14 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 15 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 16 Висадка/посадка паса-жирів провідники 17 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 18 Заїзд та причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з вклю-ченням електроопа-лення та повітряної ма-гістралі локомотивна бригада 19 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 20 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 21 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 22 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 23 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.7 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі швидкістю руху121-140 км/год. який змінює напрямок руху голова поїзда змінюється на хвіст поїзда № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про прибуття поїз-да ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива з голови поїзда з виключенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локо-мотива з колії прий-мання за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Просування поїзного локомотива по вільній колії за сигнал локомотивна бригада 10 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 11 Заїзд поїзного локомо-тива в хвіст прибув-шого поїзда локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 13 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 14 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 15 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 16 Вивантаження/заван-таження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 17 Висадка/посадка пасажирів провідники 18 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 19 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 20 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 21 Видача попередження форми .ДУ-61 ДСПП 22 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 23 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.8 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїзда з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про колію прий-мання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції працівники ПТО прийомо- здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виключенням елект-роопалення повітря-ної магістралі. локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локомотива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 11 Вивантаження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти та вантажу 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Висадка пасажирів провідники 13 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 14 Заїзд і причеплення вивізного локомотива та включення повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 15 Зарядка повітряної магістралі випро-бування автогальм локомотивна бригада складач поїздів 16 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП складач поїздів сигналіст 17 Підготовка маршруту та відкриття сигналу ДСП оператор 18 Відправлення поїзда на технічну станцію до звільнення колії приймання ДСП оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.9 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда не переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїз-да з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про колію прий-мання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції працівники ПТО прийо-моздавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП складач поїзда сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виклю-ченням електроопа-лення та повітряної магістралі локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локо-мотива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП опера-тор працівни-ки ПТО 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 11 Висадка пасажирів провідники 12 Зняття загородження состава поїзда ДСП опера-тор працівни-ки ПТО Загальний час Додаток 3.10 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда зі швидкістю руху 121-140 км/год по відправленню з початкової станції № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До подачі состава поїзда Інформація про подачу поїзда під посадку ДСП диктор оператор 2 Вихід до поїзда працівників станції і пасажи-рів на платфор-му працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 3 Подача состава поїзда вивізним локомотив-вом на колію відправ-лення локомотивна бригада складач поїздів 4 Закріплення состава поїзда ДСПП складач поїз-дів сигналіст 5 Відчеплення і виїзд вивізного локомотива за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 6 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 7 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 8 Посадка пасажирів провідники 9 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Заїзд поїзного локомо-тива під состав поїзда локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 12 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП складач поїз-дів сигналіст 13 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 14 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 15 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 16 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 17 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.11 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда приміського сполучення який прослідує пасажирську станцію з зупинкою для висадки/посадки пасажирів та прямує далі № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїз-да з сусідньої станції ДСП оператор 2 Підготовка марш-руту включення вхідного сигналу ДСП оператор 3 Прибуття поїзда за роз-кладом ДСП диктор оператор локомотивна бригада 4 Посадка/висадка паса-жирів - 5 Випробування гальм локомотивна бригада працівники ПТО 6 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 7 Підготовка маршруту включення вихідного сигналу. ДСП оператор 8 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.12 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда приміського сполучення по відправленню з початкової станції № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До подачі состава поїзда Інформація про подачу поїзда на колію відправлен-ня ДСП диктор оператор 2 Підготовка марш-руту включення сигналу ДСП оператор 3 Подача состава поїзда на колію відправлення за розкладом ДСП оператор локомотивна бригада 4 Посадка пасажирів - 5 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання гальм локомотивна бригада 6 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 7 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 8 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП оператор диктор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.13 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда приміського сполучення по прибуттю на кінцеву станцію № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїзда з сусідньої станції ДСП оператор 2 Підготовка мар-шруту включення вхідного сигналу ДСП оператор 3 Інформація для працівників станції та пасажирів про колію приймання працівники станції диктор 4 Прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Висадка пасажирів - 6 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання гальм локомотивна бригада 7 Підготовка маршруту включення вихідного сигналу ДСП оператор 8 Відправлення поїзда на колію відстою до звільнення колії прий-мання ДСП оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.14 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій по відчепленню вагонів поїзним локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники багажу пошти 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива з вагонами від поїзда з виключен-ням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 7 Виїзд поїзного локомо-тива з вагонами за сиг-нал локомотивна бригада складач поїздів 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Осаджування вагонів на іншу колію за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 10 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 11 Закріплення групи вагонів на іншій колії складач поїздів сигналіст 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Відчеплення поїзного локомотива від вагонів локомотивна бригада складач поїздів 13 Виїзд поїзного локомо-тива з іншої колії за сигнал локомотивна бригада 14 Зміна кабіни управлін-ня локомотивом локомотивна бригада 15 Заїзд поїзного локомо-тива під состав поїзда локомотивна бригада 16 Причеплення поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда з включенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 17 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 18 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 19 Вивантаження/заванта- ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 20 Висадка/посадка паса-жирів провідники 21 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 22 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 23 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 24 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 25 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 26 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.15 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій із причеплення вагонів маневровим локомотивом до поїзного локомотива з послідуючим осаджуванням до состава поїзда № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники багажу пошти 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Заїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Причеплення до нього вагонів маневровим локомотивом з іншої колії локомотивна бригада складач поїздів 10 Відчеплення маневро-вого локомотива від вагонів локомотивна бригада складач поїздів 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Виїзд маневрового локомотива за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 12 Осаджування поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда локомотивна бригада складач поїздів 13 Причеплення поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда з включенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 14 Зміна кабіни управлін-ня локомотивом локомотивна бригада 15 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 16 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 17 Вивантаження/заванта- ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 18 Висадка/посадка паса-жирів провідники 19 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 20 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 21 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 22 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 23 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 24 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.16 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій із причеплення вагонів поїзним локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники багажу пошти 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Заїзд поїзного локомо-тива за вагонами на іншу колію локомотивна бригада складач поїздів 10 Причеплення поїзного локомотива до вагонів на іншій колії локомотивна бригада складач поїздів 11 Зняття закріплення вагонів складач поїздів сигналіст 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 13 Виїзд поїзного локомо-тива з вагонами за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 14 Зміна кабіни управлін-ня локомотивом локомотивна бригада 15 Заїзд поїзного локомо-тива з вагонами до состава поїзда локомотивна бригада складач поїздів 16 Причеплення поїзного локомотива з вагонами до состава поїзда з включенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 17 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 18 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 19 Вивантаження/заванта- ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 20 Висадка/посадка паса-жирів провідники 21 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 22 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 23 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 24 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 25 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 26 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.17 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда свого формування по відправленню з початкової станції № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До подачі состава поїзда Інформація про подачу поїзда під посадку ДСП диктор оператор 2 Вихід на платфор-му працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 3 Підготовка маршруту та подача состава поїзда вивізним локомотивом на колію відправлення за розкладом локомотивна бригада складач поїздів 4 Закріплення состава поїзда ДСПП складач поїздів 5 Відчеплення і виїзд ви-візного локомотива за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 6 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 7 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 8 Посадка пасажирів провідники 9 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Заїзд поїзного локомо-тива під состав поїзда локомотивна бригада 11 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та по-вітряної магістралі локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 13 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 14 Зарядка повітряної ма-гістралі випробування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 15 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 16 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 17 Відправлення поїзда до звільнення колії від-правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.18 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда cвого формування по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда не переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїз-да з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про колію прий-мання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції працівники ПТО прийо-моздавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виклю-ченням електроопа-лення та повітряної магістралі локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локо-мотива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП опера-тор працівни- ки ПТО 10 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 11 Висадка пасажирів провідники 12 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО Загальний час Додаток 3.19 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського поїзда свого формування по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїзда з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про колію приймання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції працівники ПТО прийо-моздаваль-ники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виклю-ченням електроопа-лення та повітряної магістралі локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 11 Вивантаження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Висадка пасажирів провідники 13 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 14 Заїзд і причеплення вивізного локомотива та включення повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 15 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП складач поїздів сигналіст 16 Зарядка повітряної магістралі випробуван-ня автогальм локомотивна бригада складач поїздів 17 Відкриття сигналу та відправлення поїзда на технічну пасажирську станцію до звільнення колію приймання ДСП оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.20 Форма Графіку виконання техноголічних операцій з обробки пасажирського довгосоставного поїзда підвищеної довжини свого формування по відправленню з початковою станції № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До подачі состава поїзда Інформація про подачу поїзда під посадку ДСП диктор оператор 2 Вихід до поїзда працівників станції і пасажи-рів на платфор-му працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 3 Підготовка маршруту та подача довгосос-тавного поїзда та підвищеної довжини на колію відправлення локомотивна бригада складач поїздів 4 Закріплення состава поїзда ДСПП складач поїздів сигналіст 5 Відчеплення і виїзд вивізного локомотива за сигнал локомотивна бригада складач поїздів 6 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 7 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 8 Посадка пасажирів провідники 9 Зняття загородження состава поїзда ДСПП оператор працівники ПТО 10 Заїзд поїзного локомо-тива під состав поїзда локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та по-вітряної магістралі локомотивна бригада 12 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 13 Зміна кабіни управлін-ня локомотивом локомотивна бригада 14 Зарядка повітряної магістралі випробуван-ня автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 15 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 16 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 17 Відправлення поїзда до звільнення колії від-правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.21 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда без будь-яких операцій зі составом поїзда № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і працівників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Загородження состава поїзда ДСП опера-тор праців-ники ПТО 6 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 7 Вивантаження/заванта-ження пошти багажу прийомо-здавальники пошти багажу 8 Висадка/посадка паса-жирів провідники 9 Зняття загородження состава поїзда ДСП опера-тор праців-ники ПТО 10 Зарядка повітряної магістралі випробуван-ня автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 11 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 12 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 13 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.22 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда без зміни поїзного локомотива і локомотивної бригади або состава поїзда але із дозаправкою водою або іншими супроводжувальними операціями № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП оператор диктор 2 Інформація для па-сажирів і працівни-ків станції про при-буття поїзда диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздаваль-ники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 6 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 7 Дозаправка водою ваго-нів состава поїзда працівники станції 8 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 9 Висадка/посадка паса-жирів провідники 10 Зняття загородження состава поїзда ДСП опе-ратор працівники ПТО 11 Випробування авто-гальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 1 2 3 4 5 6 7 8 12 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 13 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 14 Відправлення поїзда до звільнення колії від- правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.23 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського довгосоставного поїзда підвищеної довжини свого формування по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїзда з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про колію приймання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу для зустрічі поїзда працівників станції працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту прибуття довгосостав-ного поїзда підвищеної довжини за розкладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виклю-ченням електроопа-лення та повітряної магістралі локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 10 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Вивантаження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 12 Висадка пасажирів провідники 13 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 14 Заїзд і причеплення вивізного локомотива та включення повітряної магістралі локомотивна бригада складач поїздів 15 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП складач поїздів сигналіст 16 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання автогальм локомотивна бригада складач поїздів 17 Підготовка маршруту та відкриття сигналу ДСП оператор 18 Відправлення довгосос-тавного поїзда підви-щеної довжини на технічну пасажирську станцію до звільнення колії приймання ДСП оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.24 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда який змінює напрямок руху голова поїзда змінюється на хвіст поїзда № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийо-моздавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива з голови поїзда з виключенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локо-мотива з колії приймання за сигнал локомотивна бригада 8 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 9 Просування поїзного локомотива по вільній колії за сигнал локомотивна бригада 10 Зміна кабіни управ-ління локомотивом локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Заїзд поїзного локомотива в хвіст прибувшого поїзда локомотивна бригада 12 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 13 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 14 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 15 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 16 Вивантаження/заван-таження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 17 Висадка/посадка па-сажирів провідники 18 Зняття загородження ДСП оператор працівники ПТО 19 Зарядка повітряної магістралі випробу-вання автогальм та ви-дача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 20 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 21 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 22 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.25 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною локомотивної бригади без зміни поїзного локомотива № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 6 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 7 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 8 Висадка/посадка паса-жирів провідники 9 Зняття загородження ДСП оператор працівники ПТО 10 Прийом-здача локомо-тива змінними локомо-тивними бригадами локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 11 Інформація для ДСП про готовність зміни локомотивної бригади локомотивна бригада 12 Випробування авто-гальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 13 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 14 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 15 Відправлення поїзда до звільнення колії відправлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.26 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки пасажирського довгосоставного поїзда підвищеної довжини свого формування по прибуттю на кінцеву станцію состав поїзда не переставляється з колії приймання № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про відправлення поїз-да з сусідньої станції ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і пра-цівників станції про колію прий-мання ДСП диктор оператор 3 Вихід на платфор-му працівників станції працівники ПТО прийо-моздавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за розкладом ДСП оператор 5 Списування состава поїзда працівник станції 6 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 7 Відчеплення поїзного локомотива з виклю-ченням електроопа-лення та повітряної магістралі локомотивна бригада 8 Виїзд поїзного локо-мотива за сигнал локомотивна бригада 9 Загородження состава поїзда ДСП опера-тор і працівни-ки ПТО 10 Технічне обслугову-вання состава поїзда працівники ПТО 11 Висадка пасажирів провідники 12 Зняття загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО Загальний час Додаток 3.27 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною состава поїзда при виконанні маневрових операцій із причеплення/відчеплення вагонів маневровим локомотивом № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 До прибуття поїзда Інформація про при-буття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і працівників станції про прибуття поїзда диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції та пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від поїзда з виключенням електро-опалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомотива за сигнал локомотивна бригада 8 Заїзд маневрового локо-мотива локомотивна бригада 9 Причепленн/відчеп-лення вагонів до поїзда складач поїздів 10 Підключення/відклю-чення вагонів до елек-троопалення та повіт-ряної магістралі складач поїздів 11 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 12 Виїзд маневрового локомотива за сигнал локомотивна бригада 1 2 3 4 5 6 7 8 13 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 14 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 15 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 16 Висадка/посадка паса-жирів провідники 17 Зняття загородження ДСП оператор працівники ПТО 18 Заїзд та причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з вклю-ченням електроопален-ня та повітряної магіст-ралі. 19 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 20 Зарядка повітряної магістралі випробуван-ня автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 21 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 22 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 23 Відправлення поїзда до звільнення колії від-правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток 3.28 Форма Графіку виконання технологічних операцій з обробки транзитного пасажирського поїзда зі зміною поїзного локомотива № з/п Найменування операції Виконавці Час проведення кожної окремої операції хв. Час обробки по наростаючій хв. Графічна послідовність виконання операцій хв. 0 10 20... 1 2 3 4 5 6 7 8 1 До прибуття поїзда Інформація про прибуття поїзда ДСП диктор оператор 2 Інформація для пасажирів і праців-ників станції про прибуття поїзда диктор оператор 3 Вихід на платформу працівників станції і пасажирів працівники ПТО прийомо-здавальники пошти багажу 4 Підготовка маршруту та прибуття поїзда за роз-кладом ДСП оператор 5 Закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 6 Відчеплення поїзного локомотива від состава поїзда з виключенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 7 Виїзд поїзного локомо-тива за сигнал локомотивна бригада 8 Загородження состава поїзда ДСП оператор працівники ПТО 9 Технічне обслуговуван-ня состава поїзда працівники ПТО 10 Вивантаження/заванта-ження пошти та багажу прийомо-здавальники пошти багажу 11 Висадка/посадка паса-жирів провідники 12 Зняття загородження ДСП опера-тор праців-ники ПТО 1 2 3 4 5 6 7 8 13 Заїзд нового поїзного локомотива під состав поїзда локомотивна бригада 14 Причеплення поїзного локомотива до состава поїзда з включенням електроопалення та повітряної магістралі локомотивна бригада 15 Зняття закріплення состава поїзда ДСПП сигналіст 16 Зарядка магістралі вип-робування автогальм та видача довідки форми ВУ-45 локомотивна бригада працівники ПТО 17 Видача попередження форми ДУ-61 ДСПП 18 Підготовка маршруту відкриття вихідного сигналу ДСП оператор 19 Відправлення поїзда до звільнення колії від-правлення ДСП диктор оператор локомотивна бригада Загальний час Додаток № 4 Виробничо-фінансова діяльність пасажирської станції за 200 рік Додаток 4.1 Виконання об’ємних показників роботи станції за 200 рік № з/п Найменування показників Одиниця виміру Попередній рік Звітний рік % до поперед-нього року план факт % вико-нання 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Відправлення поїздів одиниць у тому числі: далеких одиниць транзитних одиниць приміських одиниць 2 Відправлення поїздів за графіком % у тому числі: далеких % транзитних % приміських % Додаток 4.2 Основні фінансово-економічні показники роботи станції за 200 рік № з/п Найменування показників Попередній рік Звітний рік % до поперед- нього року план факт % виконання 1 2 3 4 5 6 7 1 Доходи від основної діяльності тис.грн. у тому числі: перевезення підсобно-допоміжна діяльність інші операційні доходи інші доходи 2 Витрати від основної діяльності тис.грн у тому числі: перевезення підсобно-допоміжна діяльність інша операційна діяльність інша діяльність 3 Фінансовий результат від основної діяльності тис.грн у тому числі: від перевезень від підсобно-допоміжної діяльності від іншої операційної діяльності від іншої діяльності 4 Рентабільність % у тому числі: перевезенння підсобно-допоміжна діяльність іншої операційної діяльності іншої діяльності Додаток 4.3 Експлуатаційні витрати станції за 200 рік № з/п Найменування елементів витрат Попе-редній рік Звітний рік % до поперед-нього року Питома вага % план факт % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Фонд оплати праці тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 2 Нарахування на ФОП тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 3 Матеріали тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 4 Паливо тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 5 Електроенергія тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 6 Амортизаційні відрахування тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 7 Інші витрати тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 8 Всього тис. грн. у тому числі: виробничі адміністративні 9 Собівартість одного відправленого поїзда грн. Додаток 4.4 Експлуатаційні витрати по господарства станції за 200 рік Найменування показників Фонд оплати праці Відрахування на соціальні заходи Матеріали Паливо Електроенергія Амортизаційні відрахування Інші витрати Всього витрат Виробничі витрати по перевезення тис. грн. план факт % виконання у тому числі: Пасажирське господарство тис.грн. План Факт % виконання з них: а виробничі план факт % виконання б адміністративні план факт % виконання Додаток 4.5 Середньооблікова чисельність працюючих на станції за 200 рік Найменування показників Одиниця виміру Поперед-ній рік Звітний рік + - план факт до плану до факту Середньооблікова чисельність чол. Середньооблікова чисельність у еквівалентності повної зайнятості чол. Прийнято чол. Звільнено чол. із них: за власним бажанням чол. за внутрішньотранспорт-ним переміщенням чол. за виходом на пенсію чол. інші чол. Продуктивність праці Відправлено поїздів на 1 працюючого Додаток 4.6 Фонд оплати праці станції за 200 рік Найменування показників Одиниця виміру Попередній рік Звітний рік +; - план факт до плану до факту Фонд оплати тис.грн у тому числлі: тис.грн основна заробітна плата тис.грн додаткова заробітна плата тис.грн інші премії та заохочення тис.грн Середньомісячна заробітна плата грн. Додаток 4.7 Середньомісячна заробітна плата по професіях на станції за 200 рік грн. Найменування професій Попередній рік Звітний рік +; - маневровий диспетчер черговий по станції черговий по парку черговий стрілочного поста оператор поста централізації черговий станційного поста централізації оператор при черговому по парку черговий стрілочного поста складач поїздів змінний станційний диспетчер старший оператор СТЦ оператор СТЦ сигналіст Додаток 4.8 Аналіз фонду оплати праці на станції за 200 рік грн № з/п Найменування показника Попередній рік Звітний рік грн. на 1 чол. 1. Основна заробітна плата 2. Додаткова заробітна плата у тому числі: доплата святкових доплата за роботу в нічні години доплата за роботу в вечірні години надбавка за вислугу років преміальна оплата доплата за шкідливі умови праці сума виплат пов’язаних з індексацією доходів працівників оплата щорічних відпускних 3. Інші премії та заохочення у тому числі: винагорода за підсумками року премія за підсумками змагань одноразове заохочення за виконання особливо важливих завдань одноразова матеріальна допомога працівникам Одноразове заохочення до ювілейних дат Додаток 4.9 Наявність і рух основних виробничих фондів станції за 200 рік № з/п Найменування показників Попередній рік Звітний рік % до попереднього року план факт % вико-нано 1 2 3 4 5 6 7 1. Наявність на початку року тис. грн. у тому числі: будинки споруди та передавальні пристрої машини та обладнання транспортні засоби інструменти прилади та інвентар інші основні фонди інші необоротні матеріальні активи 2 Надійшло за рік тис. грн. у тому числі: будинки споруди та передавальні пристрої машини та обладнання транспортні засоби інструменти прилади та інвентар інші основні фонди інші необоротні матеріальні активи 3 Вибуло за рік тис. грн. у тому числі: будинки споруди та передавальні пристрої машини та обладнання транспортні засоби інструменти прилади та інвентар інші основні фонди інші необоротні матеріальні активи 1 2 3 4 5 6 7 4 Залишкова вартість основних виробничих фондів на кінець року тис. у тому числі: будинки споруди та передавальні пристрої машини та обладнання транспортні засоби інструменти прилади та інвентар інші основні фонди інші необоротні матеріальні активи 5. Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 6. Амортизаційні від-рахування тис. грн. у тому числі: на повне відновлення на капітальній ремонт Додаток 4.10 Забезпеченість пасажирської станції - основними виробничими фондами за 200 рік № з/п Найменування показників Звітний рік Попередній рік Відхилення +: - % минулого року 1 Фондомісткість грн. 2 Фондоозброєність тис. грн. 3 Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства критична величина 0 2-0 3 Додаток 4.11 Стан основних виробничих фондів пасажирської станції за 200 рік Найменування показників Звітний рік Попередній рік Відхилення +: - % минулого року Коефіцієнт зносу основних засобів Коефіцієнт придатності основних засобів Коефіцієнт оновлення основних засобів Коефіцієнт вибуття основних засобів Коефіцієнт приросту основних засобів Додаток 4.12 Ефективність використання основних виробничих фондів пасажирської станції за 200 рік № з/п Найменування показників Звітний рік Попередній рік Відхилення +: - % минулого року 1. Фондовіддача основних засобів грн.\грн. 2. Рентабельність основних засобів % 3. Абсолютна сума прибутку на одну гривню основних засобів грн.\грн. Додаток № 5 До п. 5.16 Перелік змін до технологічного процесу роботи пасажирської станції ТПРПС № з/п змін Затверджено наказом Дата введення в дію Номери розділів підрозділів пунктів таблиць малюнків яких стосуються зміни дата № наказу Посадова особа посада прізвище 1 2 3 4 5 6 7 Перелік змін до ТПРПС затвердженого назва станції дата звірений за станом на 200 року число місяць / / посада підпис прізвище 1 68 17 133