Роз'яснення N 5.05.19-954 від 18.11.1999 р.

Роз'яснення N 5.05.19-954 від 18.11.1999 р. Щодо порядку визначення права на пільгову пенсію за наявності на робочому місці хімічних речовин гостроспрямованого механізму дії

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ УКРАЇНИ Р О З' Я С Н Е Н Н Я 18.11.1999 N 5.05.19-954 Заступнику Міністра праці та соціальної політики України В.І.Тьоткіну Роз'яснення МОЗ України щодо порядку визначення права на пільгову пенсію за наявності на робочому місці хімічних речовин гостроспрямованого механізму дії Розглянувши Вашого листа щодо порядку визначення права на пільгову пенсію за наявності на робочому місці хімічних речовин гостроспрямованого механізму дії I-го та II-го класів небезпеки повідомляю наступне. В додатку 4 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці N 41 затверджені 01.09.92 р. Головним державним санітарним лікарем України та Міністром праці України дійсно записано що право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком 1 надається працівникам при "наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії I-го чи II-го класу небезпеки". Саме для роз'яснення цього положення в "Инструкции по заполнению карты условий труда при проведений аттестации рабочих мест" затвердженій в листопаді 1992 року п. 4 розділ 5 "Льготы и компенсации" зазначено що "наличие в воздухе химических веществ остронаправленного действия I или II класса опасности следует понимать как наличие повышенных концентраций превышение ПДК ". Таке формулювання безсумнівно підкреслювало що мова йде про перевищення діючих за ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН N 4617-88 ГДК речовин гостроспрямованої дії I-го або II-го класів небезпеки. Виділення як самостійної цієї групи сполук із загального переліку шкідливих речовин зумовлено тим що за механізмом своєї дії на організм людини вони здатні навіть за короткий термін впливу в концентраціях що незначно перевищують чинні ГДК викликати гострі важкозворотні і небезпечні для життя людини ефекти. Таким чином ще раз підкреслюємо що наявність у повітрі робочої зони речовин з гостроспрямованим механізмом дії I-го та II-го класів небезпеки оцінюється як перевищення ГДК. МОЗ України просить Вас довести зміст цього листа до відома державних експертиз умов праці обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. С.П.Бережнов