Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17 квітня 2008 р. № 05.03.02-03/23540

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА          Департамент                      ЗАТВЕРДЖУЮ           державного               Головний державний санітарний    санітарно-епідеміологічного           лікар України        нагляду МОЗ України               М.Г.Проданчук    Київ вул. Грушевського 7                                       прізвище ім'я по батькові ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи Від 17 квітня 2008 р. № 05.03.02-03/23540 Об'єкт експертизи: Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД 2371а-14 2371б-14 2371в-14 2371г-14 перелік у додатку                     назва об'єкта експертизи Код за УКТЗЕД: Перелік кодів у додатку       сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Усі сфери               код за ДКПП код за УКТЗЕД артикул Країна - виробник: Усі країни               країна походження об'єкта експертизи Заявник експертизи: Усі виробники         найменування та реквізити виробника розробника            власника або його представника в Україні          місцезнаходження телефон факс Е-mail WWW За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:Об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД перелік у додатку можуть бути ввезеними та реалізованими в Україні за умови дотримання вимог цього висновку. У разі необхідності рішення щодо проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи конкретної продукції приймається відповідним головним державним санітарним лікарем Висновок дійсний до 01.01.2009 р. Відповідальність за дотримання                власник вимог цього висновку несе                                               власник заявник виробник Показники безпеки які підлягають контролю на кордоні: додержання протиепідемічних заходів наявність ветеринарного свідоцтва України Показники безпеки які підлягають контролю при митному оформленні: не потребує Поточний державний санепіднагляд щодо поводження з об'єктами зовнішньо-економічної діяльності за кодами УКТ ЗЕД Перелік у додатку на території України здійснювати згідно відповідних санітарних правил і норм Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя м. Київ вул. Героїв оборони 6 Протокол експертизи від 14.04.2008 р. № 3/9-А-117а В.о.Головиекспертноїкомісії О.О.Бобильова Інститутуекогігієни та токсикології к.м.н. ПЕРЕЛІК Об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД   див. текст Розділ I ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 02 М'ясо та їстівні субпродукти Код Назва 0201 М'ясо великої рогатої худоби свіже або охолоджене: 0201 10 00 00 - туші та половини туш 0201 20 - інші відруби необвалені: 0201 20 20 00 - - компенсовані четвертини 0201 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні четвертини 0201 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні четвертини 0201 20 90 00 - - інші 0201 30 00 00 - обвалені 0202 М'ясо великої рогатої худоби морожене: 0202 10 00 00 - туші та половини туш 0202 20 - інші відруби необвалені: 0202 20 10 00 - - компенсовані четвертини 0202 20 30 00 - - нерозділені або розділені передні четвертини 0202 20 50 00 - - нерозділені або розділені задні четвертини 0202 20 90 00 - - інші 0202 30 - обвалені: 0202 30 10 00 - - передні четвертини цілі або розрубані як максимум на п'ять частин кожна четвертина може бути лише в одному блоці; компенсовані четвертини - у двох блоках при цьому один з передніми четвертинами цілими або розрубаними щонайбільше на п'ять частин а другий з її задніми четвертинами за винятком філе одним куском 0202 30 50 00 - - лопатка шийно-лопаткова частина та грудинка 0202 30 90 00 - - інші 0203 Свинина свіжа охолоджена або морожена: - свіжа або охолоджена: 0203 11 - - туші та половини туш: 0203 11 10 00 - - - свійських свиней 0203 11 90 00 - - - інші 0203 12 - - окости лопатки та їх відруби необвалені: - - - свійських свиней: 0203 12 11 00 - - - - окости та їх відруби 0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх відруби 0203 12 90 00 - - - інші 0203 19 - - інша: - - - свійських свиней: 0203 19 11 00 - - - - передній край та його відруби 0203 19 13 00 - - - - корейка та її відруби необвалені 0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її відруби - - - - інші: 0203 19 55 00 - - - - - обвалені 0203 19 59 00 - - - - - інші 0203 19 90 00 - - - інша - морожена: 0203 21 - - туші та половини туш: 0203 21 10 00 - - - свійських свиней 0203 21 90 00 - - - інші 0203 22 - - окости лопатки та їх відруби необвалені: - - - свійських свиней: 0203 22 11 00 - - - - окости та їх відруби 0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх відруби 0203 22 90 00 - - - інші 0203 29 - - інша: - - - свійських свиней: 0203 29 11 00 - - - - передній край та його відруби 0203 29 13 00 - - - - корейка та її відруби необвалені 0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її відруби - - - - інші: 0203 29 55 00 - - - - - обвалені 0203 29 59 00 - - - - - інші 0203 29 90 00 - - - інша 0204 Баранина або козлятина свіжа охолоджена або морожена: 0204 10 00 00 - туші та половини туш ягнят свіжі або охолоджені - інша баранина свіжа або охолоджена: 0204 21 00 00 - - туші та половини туш 0204 22 - - інші відруби необвалені: 0204 22 10 00 - - - передні четвертини короткого розрубу 0204 22 30 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 0204 22 50 00 - - - тазостегнові частини з гомілками 0204 22 90 00 - - - інші 0204 23 00 00 - - обвалена 0204 30 00 00 - туші та половини туш ягнят морожені - інша баранина морожена: 0204 41 00 00 - - туші та половини туш 0204 42 - - інші відруби необвалені: 0204 42 10 00 - - - передні четвертини короткого розрубу 0204 42 30 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 0204 42 50 00 - - - тазостегнові частини з гомілками 0204 42 90 00 - - - інші 0204 43 - - обвалені: 0204 43 10 00 - - - ягнят 0204 43 90 00 - - - інші 0204 50 - козлятина: - - свіжа або охолоджена: 0204 50 11 00 - - - туші та половини туш 0204 50 13 00 - - - передні четвертини короткого розрубу 0204 50 15 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 0204 50 19 00 - - - тазостегнові частини з гомілками - - - інші: 0204 50 31 00 - - - - відруби необвалені 0204 50 39 00 - - - - відруби обвалені - - морожена: 0204 50 51 00 - - - туші та половини туш 0204 50 53 00 - - - передні четвертини короткого розрубу 0204 50 55 00 - - - хребтові краї спинної частини і/або ниркові частини 0204 50 59 00 - - - тазостегнові частини з гомілками - - - інші: 0204 50 71 00 - - - - відруби необвалені 0204 50 79 00 - - - - відруби обвалені 0205 00 М'ясо коней віслюків мулів або лошаків свіже охолоджене або морожене: 0205 00 20 00 - свіже або охолоджене 0205 00 80 00 - морожене 0206 Їстівні субпродукти великої рогатої худоби свиней овець кіз коней віслюків мулів або лошаків свіжі охолоджені або морожені: 0206 10 - великої рогатої худоби свіжі або охолоджені: - - інші: 0206 10 91 00 - - - печінка 0206 10 95 00 - - - товста діафрагма і тонка діафрагма 0206 10 99 00 - - - інші - великої рогатої худоби морожені: 0206 21 00 00 - - язики 0206 22 00 00 - - печінка 0206 29 - - інші: - - - інші: 0206 29 91 00 - - - - товста діафрагма і тонка діафрагма 0206 29 99 00 - - - - інші 0206 30 00 00 - свиней свіжі або охолоджені - свиней морожені: 0206 41 00 00 - - печінка 0206 49 - - інші: 0206 49 20 00 - - - свійських свиней 0206 49 80 00 - - - інші 0206 80 - інші свіжі або охолоджені: - - інші: 0206 80 91 00 - - - коней віслюків мулів або лошаків 0206 80 99 00 - - - овець та кіз 0206 90 - інші морожені: - - інші: 0206 90 91 00 - - - коней віслюків мулів або лошаків 0206 90 99 00 - - - овець та кіз 0207 М'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці зазначеної в товарній позиції 0105 свіжі охолоджені або морожені: - курей свійських Gallus domesticus : 0207 11 - - не розрізані на частини свіжі або охолоджені: 0207 11 10 00 - - - обскубані напівпатрані з головою та лапами так звані "83% курчата" 0207 11 30 00 - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "70% курчата" 0207 11 90 00 - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки та шлунка так звані "65% курчата" або в іншому вигляді 0207 12 - - не розрізані на частини морожені: 0207 12 10 00 - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "70% курчата" 0207 12 90 00 - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки та шлунка так звані "65% курчата" або в іншому вигляді 0207 13 - - частини тушок і субпродукти свіжі або охолоджені: - - - частини тушок: 0207 13 10 00 - - - - обвалені - - - - необвалені: 0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 0207 13 30 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 13 40 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил 0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 0207 13 60 00 - - - - - ніжки та їх частини 0207 13 70 00 - - - - - інші - - - субпродукти: 0207 13 91 00 - - - - печінка 0207 13 99 00 - - - - інші 0207 14 - - частини тушок і субпродукти морожені: - - - частини тушок: 0207 14 10 00 - - - - обвалені - - - - необвалені: 0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 0207 14 30 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 14 40 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил 0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 0207 14 60 00 - - - - - ніжки та їх частини 0207 14 70 00 - - - - - інші - - - субпродукти: 0207 14 91 00 - - - - печінка 0207 14 99 00 - - - - інші - індиків: 0207 24 - - не розділені на частини свіжі або охолоджені: 0207 24 10 00 - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "80% індики" 0207 24 90 00 - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки та шлунка так звані "73% індики" або в іншому вигляді 0207 25 - - не розрізані на частини морожені: 0207 25 10 00 - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "80% індики" 0207 25 90 00 - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки і шлунка так звані "73% індики" або в іншому вигляді 0207 26 - - частини тушок і субпродукти свіжі або охолоджені: - - - частини тушок: 0207 26 10 00 - - - - обвалені - - - - необвалені: 0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 0207 26 30 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 26 40 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил 0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини - - - - - ніжки та їх частини: 0207 26 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини 0207 26 70 00 - - - - - - інші 0207 26 80 00 - - - - - інші - - - субпродукти: 0207 26 91 00 - - - - печінка 0207 26 99 00 - - - - інші 0207 27 - - частини тушок і субпродукти морожені: - - - частини тушок: 0207 27 10 00 - - - - обвалені - - - - необвалені: 0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 0207 27 30 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 27 40 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил 0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини - - - - - ніжки та їх частини: 0207 27 60 00 - - - - - - гомілки та їх частини 0207 27 70 00 - - - - - - інші 0207 27 80 00 - - - - - інші - - - субпродукти: 0207 27 91 00 - - - - печінка 0207 27 99 00 - - - - інші - качок гусей або цесарок: 0207 32 - - не розрізані на частини свіжі або охолоджені: - - - качок: 0207 32 11 00 - - - - обскубані знекровлені без кишок але непатрані з головою та лапками так звані "85% качки" 0207 32 15 00 - - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "70% качки" 0207 32 19 00 - - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки та шлунка так звані "63% качки" або в іншому вигляді - - - гусей: 0207 32 51 00 - - - - обскубані знекровлені але непатрані з головою та лапками так звані "82% гуси" 0207 32 59 00 - - - - обскубані патрані без голови та лапок але з серцем і шлунком чи без них так звані "75% гуси" або в іншому вигляді 0207 32 90 00 - - - цесарок 0207 33 - - не розрізані на частини морожені: - - - качок: 0207 33 11 00 - - - - обскубані патрані без голови та лапок але з шиєю серцем печінкою та шлунком так звані "70% качки" 0207 33 19 00 - - - - обскубані патрані без голови лапок шиї серця печінки та шлунка так звані "63% качки" або в іншому вигляді - - - гусей: 0207 33 51 00 - - - - обскубані знекровлені непатрані але з головою та лапками так звані "82% гуси" 0207 33 59 00 - - - - обскубані патрані без голови та лапок але з серцем і шлунком чи без них так звані "75% гуси" або в іншому вигляді 0207 33 90 00 - - - цесарок 0207 34 - - печінка жирна свіжа або охолоджена: 0207 34 10 00 - - - гусей 0207 34 90 00 - - - качок 0207 35 - - інші свіжі або охолоджені: - - - частини тушок: - - - - обвалені: 0207 35 11 00 - - - - - гусей 0207 35 15 00 - - - - - качок і цесарок - - - - необвалені: - - - - - половини або четвертини: 0207 35 21 00 - - - - - - качок 0207 35 23 00 - - - - - - гусей 0207 35 25 00 - - - - - - цесарок 0207 35 31 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 35 41 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил - - - - - грудинки та їх частини: 0207 35 51 00 - - - - - - гусей 0207 35 53 00 - - - - - - качок і цесарок - - - - - ніжки та їх частини: 0207 35 61 00 - - - - - - гусей 0207 35 63 00 - - - - - - качок і цесарок 0207 35 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок 0207 35 79 00 - - - - - інші - - - субпродукти: 0207 35 91 00 - - - - печінка крім жирної 0207 35 99 00 - - - - інші 0207 36 - - інші морожені: - - - частини тушок: - - - - обвалені: 0207 36 11 00 - - - - - гусей 0207 36 15 00 - - - - - качок і цесарок - - - - необвалені: - - - - - половини і четвертини: 0207 36 21 00 - - - - - - качок 0207 36 23 00 - - - - - - гусей 0207 36 25 00 - - - - - - цесарок 0207 36 31 00 - - - - - крила цілі з кінчиками або без них 0207 36 41 00 - - - - - спини шиї спини з шиями гузки кінчики крил - - - - - грудинки та їх частини: 0207 36 51 00 - - - - - - гусей 0207 36 53 00 - - - - - - качок і цесарок - - - - - ніжки та їх частини: 0207 36 61 00 - - - - - - гусей 0207 36 63 00 - - - - - - качок і цесарок 0207 36 71 00 - - - - - палетоти гусей або качок 0207 36 79 00 - - - - - інші - - - субпродукти: - - - - печінка: 0207 36 81 00 - - - - - гусяча жирна 0207 36 85 00 - - - - - качина жирна 0207 36 89 00 - - - - - інша 0207 36 90 00 - - - - інші 0208 Інші м'ясо та їстівні субпродукти свіжі охолоджені або морожені: 0208 10 - кролятина або зайчатина: - - свійських кроликів: 0208 10 11 00 - - - свіжі або охолоджені 0208 10 19 00 - - - морожені 0208 10 90 00 - - інші 0208 20 00 00 - жаб'ячі лапки 0208 30 00 00 - приматів 0208 40 - китів дельфінів і морських свиней ссавців ряду Cetacea ; ламантинів і дюгонів ссавців ряду Sirenia : 0208 40 10 00 - - м'ясо китів 0208 40 90 00 - - інше 0208 50 00 00 - рептилій включаючи змій і черепах 0208 90 - інші: 0208 90 10 00 - - свійських голубів - - дичини крім кролятини або зайчатини: 0208 90 20 00 - - - перепілок 0208 90 40 00 - - - інші 0208 90 55 00 - - м'ясо тюленів 0208 90 60 00 - - північних оленів 0208 90 95 00 - - інші 0209 00 Сало без пісних частин свинячий жир і жир свійської птиці не витоплені та не виділені іншим способом свіжі або охолоджені морожені солоні або в розсолі сушені або копчені: - сало: 0209 00 11 00 - - свіже охолоджене морожене солоне або в розсолі 0209 00 19 00 - - сушене або копчене 0209 00 30 00 - жир свинячий 0209 00 90 00 - жир свійської птиці Група 05 Інші продукти тваринного походження в іншому місці не зазначені 0504 00 00 00 Кишки сечові міхурі та шлунки тварин цілі та шматками крім риб'ячих свіжі охолоджені морожені солоні або у розсолі сушені або копчені В.о.Голови експертної комісії О.О.Бобильова Інституту екогігієни та токсикології к.м.н.