ДБН В.2.8-5-96

ДБН В.2.8-5-96 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ   Технічні параметри засобів механізацїї що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях   ДБН В.2.8-5-96 Вводяться вперше   РОЗРОБЛЕНІ Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України Троїцький В. О. канд. техн. наук; Гончак М.Ю. канд.техн.наук; Мельник ОТ. канд.техн.наук; Буренков С.І. інж. ВНЕСЕНІ Управлінням будіндустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України ЗАТВЕРДЖЕНІ Наказом Держкоммістобудування України N49 від 03.04.96р. та введені в дію з 01-09-96р. ЗМІСТ 1     ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 2    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3    КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДОДАТОК ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХІ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРИ ДОБРОВІЛЬНІЙСЕРТИФІКАЦІЇ. 1.  ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ці  норми  встановлюють технічні  параметри   які  контролюються  при проведенні сертифікації будівельної техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт. 2.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИМ 2.1.  Під час проведення випробувань техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт виконуються загальні вимоги для всіх типів випробувань:      прийняття на випробування;      обкатка;     технічна експертиза нормативної документації. 2.2.  Під час прийняття техніки на випробування перевіряють:     наявність необхідної технічної документації; відповідність зразків конструкторській документації;     комплектність техніки і обладнання включаючи агрегати інструмент прилади ;     наявність і правильність встановлення пломб у місцях які підлягають пломбуванню;      відсутність видимих пошкоджень окремих вузлів і агрегатів підтікання мастила і робочих рідин у місцях з'єднань та сполучень     заповнення заправних ємкостей пальним;      правильність виконання регулювальних робіт     роботу техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт її вузлів і агрегатів на місці і в русі відсутність даних які можуть вказувати на їх несправність. 2.3.  Обкатку техніки проводять:     без навантаження иа всіх передачах на протязі 30 хвилин;     з навантаженням на протязі 60 хвилин при постійному збільшенні але не підвищуючи 75% номінальної потужності. 2 4. Технічній експертизі нормативної та конструкторської документації підлягають:     технічні умови на продукцію;     інструкція керівництво з експлуатації;     паспорт;      програма і методика періодичних випробувань; протокол періодичних випробувань креслення загального виду та складальних одиниць.   3.  КОНТРОЛЬОВАНІ ПАРАМЕТРИ 3.1. Для цілей сертифікації передбачені сертифікаційні випробування. 3.2.  В процесі сертифікаційних випробувань оцінюються параметри будівельної техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт які впливають на безпеку експлуатації і обслуговування здоров'я людей і охорони навколишнього природного середовища. 3.2.1. Параметри що визначаються безпосереднім оглядом та або випробуванням:     наявність обладнання захисту оператора у випадку перекидання та або падіння предметів; безпека приєднання і від'єднання змінних робочих органів;        наявність в роботі захисного обладнання що виключає запуск двигуна при включених передачі і робочих органах; наявність засобів безпеки вузлів машин які працюють під тиском та або при високій температурі; наявність і робота сигнальних пристроїв; наявність засобів що забезпечують умови праці оператора в тому числі кондиціонерів вентиляторів пиловідділювачів склоочисників ременів безпеки;        безпека проведення техобслуговування; безпека усунення технічних і технологічних відказів; наявність пристроїв що фіксують положення робочих органів; наявність надійність та відповідне пофарбування огорож небезпечних зон і місць; пожежна безпека; електрична безпека; наявність обладнання і місць зачалювання а також місць встановлення домкратів; наявність і відповідність вимогам засклення кабіни. 3.2.2.   Параметри безпеки що залежать від оснащеності робочого місця оператора:        наявність вільного доступу до робочого місця оператора;        наявність зручності робочого місця оператора сидіння ;        зручність розташування якість виконання і правильність позначення органів керування;        сила опору переміщенням органів керування;        рівень звуку на робочому місці оператора;        рівень вібрації на робочому місці низькочастотне на сидінні високочастотне па органах керування ;        мікроклімат на робочому місці у засклених кабінах ;        вміст шкідливих речовин у кабіні оператора і в повітрі робочої зони;    надмірний тиск у кабіні оператора;        раціональність розміщення контрольно-вимірювальних приладів їх позначення;    засоби відображення інформації. 3.2.3.   Параметри що характеризують безпеку руху і переміщення робочих органів будівельної техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт; маса координати центра ваги розподіл навантаження по вісях бортах ;        габаритні розміри:        наявність і ефективність дії гальмівних систем;        визначення граничного кута поперечної статичної стійкості;        визначення кута граничного підйому та спускання;        максимальна швидкість руху; оглядовість з робочого місця оператора органів керування кути огляду ;       наявність і ефективність обладнання освітлення і світлової сигналізації; наявність і відповідність вимогам дзеркал заднього виду;       наявність і ефективність звукових сигнальних приладів;       освітленість. 3.2.4.   Параметри які характеризують вплив на навколишнє середовище:       напруженість поля радіоперешкод; токсичність і димність відпрацьованих газів;       наявність шкідливих викидів у навколишнє середовище;       рівень зовнішнього звуку;       рівень допустимого тиску на опорну поверхню;       герметичність вузлів агрегатів і систем. 3.3.    Обсяг  сертифікаційних випробувань для  потреб добровільної сертифікації  визначається національними і міжнародними стандартами що діють на території конкретної країни-імпортера. При добровільній сертифікації до контрольованих параметрів що позначені в п.3.2 цього стандарту додатково додаються параметри що названі у додатку. 3.4.  Під час проведення технічної експєризи будівельної техніки для земляних і шляхово-будівельних робіт після закінчення випробувань необхідно перевірити: відсутність видимих пошкоджень окремих деталей вузлів і агрегатів підтікання мастила і робочих рідин в місцях з'єднань та ущільнень: збереження правильності регулювання; працездатність машин в цілому та їх вузлів і агрегатів на місці і в русі відсутність ознак їх несправності.    ДОДАТОК рекомендований ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗЕМЛЯНИХ І ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЩО КОНТРОЛЮЮТЬСЯ ПРИ ДОБРОВІЛЬНІЙ СЕРТИФІКАЦІЇ БУЛЬДОЗЕРИ Швидкість заглиблення відвалу; Величина опускання відвалу нижче опорної поверхні; Середня швидкість робочого ходу;       Середня швидкість відкочування зворотнього ходу ;       Продукти вність;       Кут повороту відвалу в плані;       Кут переносу відвалу; Головний контрольований параметр тягове штовхаюче зусилля на відвалі. ЕКСКАВАТОРИ       Продуктивність;       Потужність насосної станції; Місткість ковша;       Найбільша кінематична глибина копання; Найбільший радіус копання;       Найбільша висота вивантаження; Зусилля копання; Кут повороту робочого обладнання; Тривалість робочого циклу; Головний контрольований параметр продуктивність. РОЗПУШУВАЧІ Глибина розпушування;    Робоча швидкість; Тягове зусилля; Швидкість виглиблення і заглиблення стояка розпушувача: Головний контрольований параметр продуктивність або глибина розпушування і тягове зусилля. МАШИНИ ЗЕМЛЕРИЙНІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ    Продуктивність; Профілі виїмок траншей і котлованів що відриваються машиною глибина ширина ;       Робоча швидкість пересування машини;       Тягове зусилля що реалізується ; Дальність укладки розробленого грунту; Головний контрольований параметр продуктивність. НАВАНТАЖУВАЧІ ФРОНТАЛЬНІ Вантажопід йомність;       Місткість основного ковша; Підйомне зусилля; Зусилля заглиблення; Напірне зусилля;       Швидкість робочого ходу;       Швидкість відкочування зворотнього ходу ; Швидкість повороту ковша;        Швидкість підйому та опускання стріли;        Висота підйому ковша і його виліт; Головний контрольований параметр продуктивність. ТРУБОУКЛАДАЛЬНИКИ Момент стійкості;       Вантажопідйомність; Максимальне навантаження на гаку;        Виліт гака;        Швидкість пересування;        Середній тиск лівих опор при максимальному навантаженні на гаку;        Потужність двигуна;        Габаритні розміри;         Маса;            Головний контрольований параметр вантажопідйомність. КОТКИ БУДІВЕЛЬНІ Робоча маса;        Осьові навантаження;       Лінійне навантаження; Частота вібратора;       Діюча глибина; Транспортна швидкість; Робоча швидкість        Продуктивність;        Здатність подолання підйомів        Радіус повороту; Головний контрольований параметр осьове навантаження. Терміни та визначення   Термін Визначення 1   Система сертифікації УкрСЕПРО Українська державна система сертифікації продукції Сертифікація відповідності Дія третьої сторони яка доводить що забезпечується необхідна упевненість у тому що належним чином ідентифікована продукція процес або послуги відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу   Третя сотрона Особа або орган які визнаються незалежними від сторін які беруть участь у розгляданні питання Система сертифікації Система яка має власні правила процедури і керування для проведення сертифікації відповідності Система сертифікації однорідної продукції Система сертифікації яка відноситься до певної продукції процесів або послуг для яких застосовуються ті ж самі конкретні стандарти і та сама продукція Обов'язкова сертифікація Сертифікація на відповідність вимогам які віднесені нормативним документом до обов'язкових вимог і обов'язкові для виконання а також вимогам які передбачені діючими законодавчими актами України Добровільна сертифікація Сертифікація на відповідність вимогам які не віднесені нормативними документами до обов'язкових вимог Термін Визначення 1 2 Обов'язкові вимоги Вимоги які передбачені діючими законодавчими актами України або нормативними документами і обов'язкові для виконання Випробування Експериментальне визначення кількісних і якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань як результат дії на нього при його функціонуванні Сертифікаційні випробування Підтвердження відповідності представлених зразків техніки вимогам національних стандартів стандартів зарубіжних країн та міжнародним нормам з метою реалізації продукції на внутрішньому і зарубіжному ринках