ДБН Г.1-4-95

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

  ДЕРЖАВНІ  БУДІВЕЛЬНІ  НОРМИ  УКРАЇНИ Організаційно-методичні економічні і технічні нормативи   ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВИРОБІВ КОНСТРУКЦІЙ І УСТАТКУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ДБН Г.1-4-95 Вводяться вперше         РОЗРОБЛЕНІ: Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва Держкоммістобудування України -докт. техн. наук професор О.М. Лівійський науковий керівник і відповідальний виконавець ; к.т.н. ОТ. Павлюк; к.т.н. І.В.Шихненко; к.т.н. професор О.А. Васильковський; к.т.н. А.О. Васильковський; М.С. Безбах М.С. Мельник О.В. Стоян А.Б. Радіонцев Л.М. Очеретенко С.Е. Станішевський О.Ф. Карпенко. УкрІПКбуд Міносвіти України - к.т.н. професор В.Ф. Баранников; к.т.н. професор М.Б. Алекберов. КДТУ будівництва і архітектури Міносвіти України -докт. техн. наук професор В.Л. Баладинський; докт. техн. наук професор 1.1. Назаренко; к.т.н. професор М.С. Канюка; М.В. Ярмоленко Б.В. Свериденко Е.К. Росін Л.В. Молодих. ВНЕСЕНІ: Управлінням будіндустрії механізації і промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України - В.М. Давидов В.А. Демідас Л.А. Постовий. ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням Головнауки державних нормативів  і стандартів Держкоммістобудування України -  Г.В. Желудков ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України № 134 від 7 липня 1995 р. і введені в дію з 1 січня 1996 р.   ЗМІСТ 1  Загальні положення. 2 Перевезення складування та зберігання збірних залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій 3 Перевезення складування та зберігання дрібноштучних стінових матеріалів . . 4 Перевезення складування та зберігання металоконструкцій виробів із чорних та кольорових металів    5 Перевезення складування та зберігання лісоматеріалів виробів та конструкцій з деревини. 6 Перевезення складування та зберігання в'яжучих мінеральних матеріалів  . 7 Перевезення складування та зберігання заповнювачів для бетонів і розчинів  . 8 Перевезення складування та зберігання тепло-і звукоізоляційних матеріалів і виробів  . 9 Перевезення складування та зберігання покрівельних і гідроізоляційних рулонних матеріалів бітумних в'яжучих матеріалів і виробів  10 Перевезення складування та зберігання азбоцементних виробів. 11 Перевезення складування та зберігання керамічних та вогнетривких матеріалів і виробів. 12 Перевезення складування та зберігання скла і виробів із нього. 13 Перевезення складування та зберігання опоряджувальних матеріалів і виробів матеріалів і виробів на основі полімерів  14 Перевезення складування та зберігання виробів і устаткування для електротехнічних робіт. 15 Перевезення складування та зберігання виробів і устаткування для санітарно-технічних робіт. 16 Техніка безпеки при завантаженні розвантаженні і перевезенні вантажів будівельного призначення. Додаток 1. Рекомендований Номенклатура автотранспортних засобів для перевезення залізобетонних конструкцій. Додаток 2. Рекомендований Номенклатура спеціалізованих машин для доставки будівельних вантажів  Додаток 3. Рекомендований Номенклатура вантажопідйомних машин і механізмів для вантажно-розвантажувальних робіт. Додаток 4 Рекомендований Номенклатура і основні параметри будівельних підйомників  Додаток 5 Рекомендований Номенклатура і основні параметри автонавантажувачів. Додаток 6 Рекомендований Номенклатура засобів контейнеризації і пакетування для доставки матеріалів на об'єкти будівництва. Додаток 7 Рекомендований Номенклатура засобів механізації внутрішньобудівельного транспорту Додаток 8 Рекомендований Номенклатура вантажозахватних пристроїв. Додаток 9 Рекомендований Схеми складування зберігання і укладання будівельних матеріалів виробів і конструкцій  Додаток 10 Довідковий Державні стандарти на будівельні вироби конструкції і матеріали . .     Норми призначаються для використання в міністерствах відомствах державних будівельних корпораціях автотранспортних підприємствах будівельно-монтажних організаціях і управліннях комплектації складах зберігання матеріалів підприємствах і організаціях-виготовлювачах та постачальниках будівельних матеріалів виробів конструкцій і устаткування. Норми поширюються на будівельні матеріали вироби конструкції устаткування засоби механізації для вантажно-розвантажувальних та підйомно-транспортних робіт а також засоби малої меха-нізації що використовуються на будівельному майданчику і робочих місцях в приміщеннях при спорудженні і капітальному ремонті будинків промислового житлово-цивільного та сільськогосподарського призначення. Норми встановлюють правила і порядок пакування перевезення розвантаження приймання складування та зберігання матеріалів виробів конструкцій і устаткування на приоб'єктних дільничних та базових складах в будівництві правила техніки безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних і підйомно-транспортних робіт.     1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1  Перевезення матеріалів виробів та конструкцій в будівництві здійснюється залізничним автомобільним або змішаним транспортом транспортом загального призначення а також спеціалізованими засобами. Автомобільним спеціалізованим транспортом доцільно перевозити збірні залізобетонні та бетонні конструкції а спеціалізованими автомобільними та залізничними засобами - матеріали у вигляді порошків рідин рулонів та ін. 1.2 На кожну партію що відвантажується - матеріалів виробів та конструкцій підприємство-виго-товлювач повинно видавати паспорт в якому вказується: -  найменування виробу - матеріалу конструкції відповідно до діючих державних стандартів або ТУ; -  марка або індекс; -  кількість обсяг кожного матеріалу у партії ; -  дата виготовлення і приймання відділом технічного контролю; -  результати випробувань контрольних зразків та дата оформлення паспорта. 1.3 Доставку матеріалів виробів і конструкцій на будівельні майданчики рекомендується організовувати за однією із наступних технологічних схем: -  постачальник-транспорт-база комплектації-транспорт-об'єкт; -  постачальник-транспорт-об'єкт. За першою схемою об'єкти забезпечуються матеріалами для виконання загальнобудівельних та спеціальних робіт за другою - збірним залізобетоном стіновими та деякими іншими матеріалами. 1.4 Для приймання матеріалів та виробів що надходять від постачальників їх зберігання технологічної переробки матеріалів в напівфабрикати та вироби підвищення заводської готовності виробів комплектування та відвантаження за призначенням в системі спеціалізованих будівельних організацій потрібно створювати бази комплектації. До баз комплектації будівельних організацій повинні належати: -  склади будівельних матеріалів та виробів; -  виробничо-технологічні дільниці з переробки та комплектування; -    дільниці механізації робіт. Склади будівельних матеріалів і виробів поділяються на базові перевантажувальні і приоб'єктні. Базові склади призначаються для приймання та зберігання матеріальних ресурсів які надходять в розпорядження будівельних організацій. Вони розміщуються поблизу залізничних та автотранспортних під'їзних колій або водних магістралей. Перевантажувальні склади потрібно організовувати для приймання та контрольно-строкового зберігання окремих видів матеріалів виробів та конструкцій які надходять від постачальників залізничним або водним транспортом а на об'єкти перевозяться автомобільним транспортом. Приоб'єктні склади слід організовувати безпосередньо на будівельному майданчику і використовувати для приймання і розміщення конструкцій та короткочасного зберігання матеріалів які необхідні для будівництва об'єкта. 1.5  Під'їзні колії до складів повинні забезпечувати вільний проїзд та маневрування автомобільного транспорту а склади мати наскрізні проїзди або круговий об'їзд для автомобілів. 1.6  Склади для зберігання будівельних матеріалів повинні відповідати таким вимогам:   -  мати достатню місткість бути зручними для роботи та забезпечені надійними пристроями для складування та зберігання матеріалів та виробів; -  бути забезпеченими вантажно-розвантажувальними засобами які дозволяють швидко з мінімальними трудовитратами вивантажувати матеріали та вироби що надходять до складу а також виконувати в середині сховища транспортні операції; -  територія складів повинна бути огороджена і мати достатнє зовнішнє освітлення відповідно до діючих норм. Склади слід оснащувати такими типами підйомних і транспортних засобів: кранами мостовими козловими стріловими штабелеукладчиками авто- та електронавантажувачами. електрокарами елек-тротягачами одноковшовими навантажувачами розвантажувачами безперервної дії лебідками транспортерами тельферами візками. Номенклатуру підйомно-транспортних вантажно-розвантажувальних машин засобів контейнеризації і пакетування вантажозахватних пристроїв подано в рекомендаційних додатках 1-8. 1.7Складські операції з матеріалами виробами та конструкціями повинні виконуватись під керівництвом працівника на якого покладена відповідальність за організацію приймання матеріалів що надходять на склад а також безпеку виконання робіт. При прийманні вантажів слід перевіряти наявність паспортів в кожній партії і приймати вантажі з документами підприємства-постачальника. При прийманні вантажів потрібно здійснювати вхідний контроль виробів і матеріалів. 1.8 Вхідному контролю підлягають будівельні матеріали вироби конструкції що надходять з супровідними документами накладними паспортами або сертифікатами та ін. та мають штамп відділу технічного контролю ВТК . Вхідний контроль матеріалів виробів та конструкцій що надходять на об'єкти або склади здійснюють матеріально-відповідальні працівники цих об'єктів - майстер виконроб або зав.складом. При необхідності проведення вхідного контролю в лабораторних умовах матеріально-відповідальний працівник майстер виконроб завскладом повинні своєчасно доповідати службі якості про надходження до складу на об'єкт матеріалів виробів і конструкцій та пред'явити їх супровідні документи накладні паспорти сертифікати . Реєстрація матеріалів виробів і конструкцій що надходять на склад повинна здійснюватись в журналі приймання матеріалів працівниками що виконують приймання та вхідний контроль. Запис про проведення вхідного контролю матеріалів і конструкцій що надходять на будівельний об'єкт здійснюється в спеціальному журналі приймання і обліку матеріалів майстрами виконробами будівельних організацій. Основою приймання будівельних матеріалів виробів конструкцій для виробництва служать висновки відповідального працівника в журналі приймання та обліку матеріалів. При надходженні на будівельний об'єкт або склад матеріалів виробів та конструкцій що не відповідають вимогам державних стандартів ТУ робочим кресленням а також при некомплектності постачання відповідальні працівники цих організацій зобов'язані: -  розвантажити матеріали і створити всі умови для їх правильного зберігання; -  довести до відома служби якості про надходження некомплектних або неякісних матеріалів виробів конструкцій; -  за накладною на неякісні або некомплектні будівельні матеріали вироби і конструкції здійснити запис про прийняття їх на відповідальне зберігання сповістити про це постачальника не ПІЗНІШЕ доби вказавши кількість недоброякісної продукції. 1.9 У складах будівельних матеріалів та виробів необхідно виконувати такі вимоги протипожежної безпеки: -  не допускати складування горючих будівельних матеріалів в межах протипожежних розривів між спорудами складування негорючих матеріалів допускається з залишенням вільних смуг навколо будівель достатніх для маневрування пожежного транспорту але не менше ніж 5 м; -  дороги та під'їзди потрібно утримувати в хорошому стані і не захаращувати; -  склади потрібно забезпечувати необхідними засобами гасіння пожеж вогнегасниками ящиками з піском ємкостями з водою відрами лопатами і т.п. -  приміщення в яких зберігаються легкозаймисті матеріали всередині та зовні повинні обладнуватись написами "Увага! Вогненебезпечно!"; -  майданчик зайнятий для зберігання лісоматеріалів повинен бути звільнений від дерну та періодично очищатись від трави кори та іншого сміття; -  пиломатеріали потрібно розташовувати на відстані не менше ніж 30 м від постійних або тимчасових будівель і споруд а круглу деревину - на відстані не менше ніж 15м. 2  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ 2.1  Збірні залізобетонні конструкції з заводу-виготовлювача потрібно доставляти на приоб'єктні склади до місць що знаходяться в зоні дії монтажих кранів або безпосердньо під монтажний кран без проміжного перевантаження. 2.2  При організації роботи із монтажу будинків з транспортних засобів необхідно використовувати найбільш прогресивний метод - доставку вантажів змінними напівпричепами. В цьому випадку на один автомобіль-тягач припадає декілька напівпричепів кількість яких визначається за розрахунком. 2.3  Для безпечного перевезення транспортними засобами залізобетонних виробів запобігання утворенню сколів і тріщин потрібно їх надійно закріплювати а в місцях опирання виробу на транспортний засіб підкладати дерев'яні прокладки які запобігають дотику виробів до металевої частини вантажної платформи. Дерев'яні прокладки потрібно розміщувати по вертикалі одна навпроти одної по лінії підйомних пристроїв петель отворів або в місцях що вказані в робочих кресленнях. Для прокладок рекомендується використовувати пиломатеріали з поперечним перерізом 150x100 150x150 100x100 мм або кругляк обпилений з двох боків. Прокладки повинні бути перерізом не менше ніж 50x40 мм. За наявності у виробах виступаючих деталей чи монтажних петель товщина прокладок повинна перевищувати розмір виступаючих деталей або монтажних петель не менше ніж на 20 мм. 2.4  Відповідальність за правильність закріплення збірних залізобетонних та бетонних конструкцій на транспортних засобах для перевезення несе завод-виготовлювач. Відповідальність за зберігання в процесі перевезення - транспортна організація. 2.5  Перевезення залізобетонних конструкцій потрібно здійснювати спеціальними автотранспортними засобами що оснащені інвентарною оснасткою яка забезпечує стійке положення виробу при транспортуванні. Для перевезення збірних конструкцій автомобільним транспортом слід використовувати: -  спеціалізовані транспортні засоби - панелевози обладнані інвентарними касетними пристроями для перевезення елементів в вертикальному положенні; -  причепи або напівпричепи обладнані спеціальними пристроями у вигляді пірамід для транспортування елементів в нахиленому положенні; -  бортові автомобілі та автопоїзди різної вантажопідйомності для перевезення елементів в горизонтальному положенні. 2.6  Звичайні вантажні автомобілі слід використовувати для перевезення фундаментних блоків настилів панелей сходових майданчиків та маршів вагою від 1 до 12т. Автопоїзди потрібно використовувати для перевезення довгомірних завдовжки понад 6 5 м та великогабаритних конструкцій вагою 12 т і більше . 2.7   Причепи одноосьові та багатоосьові та напівпричепи одноосьові і розпуски слід використовувати для перевезення панелей та інших довгомірних конструкцій. За відсутністю причепа дозволяється використовувати трайлери що оснащені спеціальними пристроями для установки панелей пірамідою. 2.8   При організації робіт із перевезення збірних залізобетонних виробів автотранспортом для запобігання пошкодженню конструкцій і автомобілів необхідно: -  використовувати відповідно до загальної ваги збірних елементів вантажопідйомність транспортного засобу; -  забезпечити рівномірну і симетричну передачу навантаження на осі транспортного засобу а також щільне прилягання елементів до дерев'яних прокладок і підкладок; -  елементам конструкцій при установці на транспортний засіб надати положення близьке проектному за винятком колон які слід перевозити в горизонтальному положенні причому для двометрових колон необхідно забезпечити опирання обох кінців; -  при перевезенні в горизонтальному положенні конструкцій і деталей розміри яких перевищують габарити платформи автомашини причепа або напівпричепа потрібно використовувати опорнірами які підтримують звисаючі частини великорозмірних конструкцій; -  при перевезенні довгомірних елементів на причепах обладнати автомобілі шарнірними пристроями для вільного оберту причепів; -  надійно кріпити відповідною оснасткою елементи конструкцій щоб запобігти їх зсуву при транспортуванні або перевертанню транспортного засобу; -  забезпечити наявність щілин між збірними засобами що перевозяться і бортами автомобіля не менше 10 см з усіх боків. Ферми стропильні балки 2.9   Перевозити ферми потрібно спеціальними автотранспортними засобами - фермовозами залізничним або водним транспортом з надійним закріпленням що захищає їх від можливого зміщення абоперевертання. Ферми при перевезенні рекомендується ставити в вертикальне робоче положення. Якщо після завантаження ферм на транспортні засоби загальна висота завантаженого автопоїзда перевищить 3 8м то таку ферму необхідно перевозити в нахиленому положенні або вертикальному але при цьому потрібно одержати дозвіл ДАІ для руху за визначеним маршрутом. Перевезення великогабаритних ферм в нахиленому положенні допускається тільки за умови достатньої жорсткості незмінності несучої конструкції напівпричепа-фермовоза. У вертикальному положенні ферми слід перевозити фермовозами касетного типу. При перевезенні двох напівферм кожна з них повинна вставлятись у спеціальну касету. Перевезення ферм на об'єкт як правило повинно здійснюватись з врахуванням їх монтажу безпосередньо з транспортних засобів. Підйом завантаження і розвантаження ферм потрібно здійснювати з використанням спеціальних траверс. 2.10  Перевозити стропильні балки потрібно в робочому положенні з опиранням на дерев'яні підкладки в межах опорних вузлів а їх монтаж здійснювати безпосердньо з транспортних засобів. Фундаменти колони і палі 2.11  Фундаменти під колони слід перевозити в робочому положенні з установкою в один ряд і надійним закріпленням виробів для захисту від зміщення під час перевезення. Висота штабеля для перевезення плит фундаментів у вигляді стрічок бетонних блоків і пристінків підвалів встановлюється в залежності від вантажопідйомності транспортних засобів та допустимих габаритів завантаження. 2.12  Перевозити залізобетонні колони палі та опори для зовнішнього освітлення рекомендується на універсальних напівпричепах. 2.13  Колони для перевезення потрібно завантажувати на транспортні засоби в горизонтальному положенні з установкою на дерев'яні підкладки по осі виробу в напрямку руху і їх надійним закріпленням що запобігає зміщенню виробів при перевезенні. Місця спирання колон на прокладки при їх завантаженні на транпортні засоби повинні відповідати тим що вказані на схемах робочих креслень. 2.14  Для транспортування паль між горизонтальними рядами необхідно влаштовувати дерев'яні прокладки які слід розміщувати поруч з підйомними петлями а при відсутності петель - в місцях передбачених для підйому при монтажі. При перевезенні круглих паль потрібно передбачати заходи що захищають їх від ударів та механічних пошкоджень. Панелі стін 2.15  Бетонні і залізобетонні панелі зовнішніх та внутрішніх стін а також панелі з легкого бетону потрібно перевозити на панелевозах у вертикальному положенні або з невеликим їх нахилом з закріпленням їх струбцинами в касетних стояках що забезпечують нерухомість панелей та зберігання включаючи зберігання деталей що виступають з площини панелей. Вмонтовані в панелі вікна і двері при перевезенні і зберіганні повинні бути закриті. Панелі що виготовлені з бетону нещільної структури потрібно захищати від вологи. Панелі гіпсобетонні для перегородок і основ підлог 2.16  Панелі гіпсобетонні для перегородок і основ підлог потрібно перевозити у вертикальному положенні. Для цього слід використовувати панелевози що пристосовані для перевезення великорозмірних панелей в касетах. При перевезенні і зберіганні на складах гіпсобетонні панелі необхідно захистити від атмосферних опадів. Підйом і переміщення виробів слід виконувати з використанням спеціальних траверс з зачіплюючими пристроями. Якщо відсутні спеціальні траверси панелі слід піднімати за монтажні петлі. Панелі і плити перекриття та покриття 2.17  Панелі перекриття та панелі покриття перевозяться в робочому положенні з встановленими вздовж і закріпленими дерев'яними прокладками для запобігання їх зміщенню відносно транспортного положення. Допускається перевезення панелей в нахиленому або вертикальному положенні спецавтотранспортом. Підйом завантаження та розвантаження панелей потрібно виконувати краном з використанням передбачених проектом захватних пристроїв або спеціальних траверс. 2.18  Плити залізобетонні ребристі попередньо напружені для покриття промислових споруд потрібно перевозити в робочому горизонтальному положенні. Для перевезення плит транспортними засобами потрібно їх надійно закріплювати і укладати на дерев'яні інвентарні прокладки які встановлюються в зоні опорних закладних деталей. Висота стосу при транспортуванні встановлюється в залежності від вантажопідйомності транспортних засобів та допустимих габаритів завантаження. Плити завдовжки менше 6 м і завширшки 1 5м дозволяється перевозити вантажними автомобілями. Для перевезення плит розміром 6x3; 12x0 785; 12x1 5 та 12x3 м потрібно використовувати спеціалізовані автотранспортні засоби - напівпричепи-майданчики. Ригелі і балки 2.19  Для перевезення ригелів і балок потрібно укладати їх на транспортні засоби в горизонтальне положення на дерев'яні підкладки та прокладки в напрямку подовженої осі і руху транспортних засобів з надійним їх закріпленням щоб захистити від зміщення при перевезенні. Місця опирання ригелів на транспортні засоби повинні відповідати тим що вказані на схемах робочих креслень. Перевезення балок і ригелів дозволяється здійснювати вантажними автомобілями автопоїздами і спеціалізованими засобами в залежності від їх ваги та розмірів. Балки завдовжки до 8 м рекомендується перевозити на бортових автомобілях або автопоїздах загального призначення з напівпричепом. Для перевезення балок завдовжки понад 8 м необхідно застосовувати спеціалізовані автотранспортні засоби - автопричепи-балковози. Підкранові балки та прогони таврового перерізу потрібно укладати на ребро в спеціальні пристрої-кондуктори шаблони які дозволяють утримувати їх в такому положенні при перевезенні. Малогабаритні залізобетонні конструкції 2.20   До малогабаритних залізобетонних конструкцій слід віднести такі вироби що мають власні зовнішні розміри менші за внутрішні розміри платформи бортових автомобілів напівпричепів і причепів загального призначення. До цих конструкцій належать: сходові марші і майданчики підвіконні плити перемички паркетні плити тротуарні плити та ін. Перевозити їх рекомендується бортовими автомобілями та автопоїздами загального призначення. Більш дрібні вироби слід перевозити в пакетах або контейнерах. 2.21   Сходові марші потрібно перевозити в горизонтальному положенні догори лицевою стороною. При перевезенні сходових маршів в горизонтальному положенні декількома рядами між другим і наступними рядами влаштовують прокладки розміщаючи їх вздовж косоурів на відстані 0 15- 0 2 м від краю. Допускається перевезення їх в положенні "на ребро" якщо надійно закріпити в цьому положенні. 2.22   Окремі елементи сходів потрібно перевозити і зберігати в контейнерах або стосах. Як виняток допускається перевезення і зберігання їх без контейнерів. В такому разі сходини потрібно складати лицьовими поверхнями щільно одна до одної і вжити заходів що запобігають забрудненню і пошкод женню лицьових поверхонь. Стропувальні троси та інші захватні пристрої що використовуються для завантаження розвантаження і складування елементів сходів в місцях дотику їх до виробів повинні мати м'яке покриття. 2.23   Підвіконні плити слід перевозити встановленими правильними рядами на ребро довгою стороною в напрямі руху. Стропувальні троси та інші захватні пристрої що використовуються при завантаженні розвантаженні і укладанні плит в місцях дотику їх до плит повинні мати м'яке покриття. 2.24   Перемички потрібно перевозити в контейнерах і складати одна на одну в робочому положенні. Допускається перевезення перемичок без контейнерів на дерев'яних прокладках закріпленних і складених в горизонтальному положенні. 2.25   Плити бетонні тротуарні потрібно транспортувати у відкритих вагонах напіввагонах або вантажними автомобілями. Плити потрібно перевозити правильними рядами "на ребро" або в робочому положенні. Між рядами повинні бути укладені дерев'яні прокладки. Плити повинні бути направлені торцем в бік руху. Найкращий спосіб транспортування плит - в контейнерах. Навантаження і перевезення плит навалом і розвантаження скиданням не допускається. Розвантаження і навантаження тротуарних плит вагою більше 40 кг повинно виконуватись механізованими засобами. Парапетні і бордюрні плити укладають "на ребро" і перевозять стосами в контейнерах. Укладання по висоті з прокладками допускається не більш ніж в три ряди. Мозаїчні вироби перевозяться стосами або в контейнерах укладеними на нешліфований бік у штабель але не більше трьох рядів по висоті з прокладками між рядами. 2.26  Труби бетонні що не працюють під тиском перевозяться і розвантажуються з використанням заходів що виключають можливість їх пошкодження. Автомобілі або залізничні рухомі транспортні засоби що призначаються для перевезення труб повинні мати сідловидні підкладки які запобігають можливому зміщенню і дотику труб або опиранню розтруба труби на дно транспортного засобу. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт забороняється: -  використання ланцюгів і тросів з вузлами або виступами які можуть пошкодити бетон труб; -  перенесення труб при закріпленні троса в одній площині або шляхом пропускання його через трубу а також з допомогою гаків зачіплюючи їх за кінці труб; -  переміщення труб скиданням або скочуванням по похилих площинах. 2.27  Залізобетонні деталі кільця і конуси для складних колодязів водопровідних та каналізаційних мереж для перевезення потрібно укладати на транспортні засоби в робочому положенні. Складування та зберігання 2.28  Для розміщення окремо кожного виду і номенклатури виробів територію під склад зберігання збірних залізобетонних конструкцій потрібно розділяти вздовж на окремі зони та частини. В зоні яка розміщена поблизу будівельного об'єкта слід розміщувати вироби що мають найбільшу вагу з розра хунком коротшого шляху подачі до місця монтажу на кожній захватці з врахуванням вантажопідйомності кранів. Вироби що мають меншу вагу розташовують у зонах що знаходяться далі від будівлі. Між зонами в поздовжньому та поперечному напрямках передбачаються проходи завширшки 1 м. 2.29  Для раціонального розташування збірних залізобетонних конструкцій на складі будівельного майданчика потрібно дотримуватись таких вимог: -  залізобетонні конструкції та вироби слід зберігати в проектному положенні за винятком колон сходових маршів паль сміттєпроводів; -  стоси слід маркувати або навішувати на них таблички в яких вказують кількість та тип складених конструкцій; -  залізобетонні конструкції слід розміщувати так щоб заводське маркування зручно було читати з боку проходу або проїзду а монтажні петлі виробів складених в стоси були повернуті догори; -  збірні конструкції слід складувати в стоси так щоб було зручно виконувати їх стропування при підйомі та переміщенні; -  до місць складування будівельних конструкцій слід залишати зручні під"їзди та підходи; -  при розміщенні матеріалів біля огорож або тимчасових споруд відстань між ними та стосами приймати не менше ніж 1 м; -  розміри стосів встановлювати в залежності від габаритів будівельних конструкцій а їх об'єм – від якості основи земля ущільнений грунт бетонна основа .   2.30  При зберіганні на складах конструкції повинні опиратись тими площинами як при роботі в споруді що не викликатиме перенапруження в бетоні і пошкодження виробів. 2.31  При зберіганні залізобетонні вироби повинні опиратись на дерев'яні інвентарні прокладки які потрібно розміщати по вертикалі тільки одна над одною. Для підкладок рекомендується використову вати пиломатеріали перерізом 150x100; 150x150; 100x100 мм або колоди обпиляні з двох боків. Прокладки повинні бути перерізом не менше 60x40 мм. На приоб'єктних та інших складах залізобетонних і бетонних виробів рекомендується зберігати запас прокладок та підкладок в спеціально передбачених місцях. Підкладки під вироби слід класти на щільну і вирівняну основу. Під час зберігання виробів в стосах прокладки між виробами по висоті стосу повинні бути розміщені по вертикалі одна над одною по лінії підйомних пристроїв петель отворів або в інших місцях що вказані в робочих кресленнях. За наявності у виробах виступаючих деталей або монтажних петель товщина прокладок повинна перевищувати розмір виступаючих деталей або монтажних петель не менше ніж 20 мм. 2.32  Вироби з опорядженими поверхнями повинні розміщуватись на складі зберігатись і транспор туватись за умов що виключають можливість їх пошкодження. 2.33  Вироби із автоклавних бетонів тришарові стінові панелі та інші конструкції з утеплювачем потрібно захищати при зберіганні від попадання на них атмосферних опадів. 2.34  У зимовий період не допускається складати конструкції на підкладки і прокладки які покриті льодом. Наскрізні отвори в блоках і плитах закривають толем або фанерою для запобігання утворенню інею і попаданню снігу. Конструкції необхідно періодично очищати від снігу накривати їх толем або щитами. 2.35  Фундаментні блоки під колони потрібно зберігати в стосах на підкладках та прокладках і розсортировувати за марками і партіями. Висота стосу фундаментів не повинна перевищувати двох рядів. 2.36  Блоки стін підвалу потрібно зберігати в стосах розсортированими за марками та партіями і складеними щільно один до одного. Висота стосу із блоків повинна бути не більше 2 5 м. При зберіганні кожен блок повинен укладатись на дерев'яні прокладки які розміщуються по вертикалі одна над одною між рядами блоків. 2.37   Колони повинні зберігатись в горизонтальному положенні в стосах заввишки не більше 2 м та розсортированими по марках. Розміщення місць опирання колон під час зберігання повинно відповідати вказаним на схемах що наведені в робочих кресленнях. Під час укладання колон повинна бути забезпечена можливість зачеплення і підйому кожної колони для завантаження і монтажу. 2.38   Палі повинні зберігатись розкладеними за окремими марками в стосах горизонтальними рядами гострими кінцями в один бік. Між горизонтальними рядами паль повинні бути покладені дерев'яні прокладки розміщені поряд з підйомними петлями а при відсутності петель - в місцях що передбачені для зачеплення паль та паль-оболонок для їх перевезення. Під час складування порожнинних круглих паль та паль-оболонок на кінцях прокладок потрібно закріпити бруски які запобігають скочуванню паль. Прокладки під нижні ряди паль потрібно класти на ущільнений і вирівняний грунт з таким розрахунком щоб між основою і нижнім рядом паль був повітряний простір. Нижній ряд порожнинних круглих паль та паль-оболонок повинен бути укладений на сідловидні підкладки. Висота стосу не повинна перевищувати: -  2 5 м - для паль квадратного перерізу; -  4 рядів - для порожнинних круглих паль діаметром 400-600 мм; -  2 рядів - для порожнинних круглих паль діаметром 800 мм і паль-оболонок. 2.39  Ферми-крокви залізобетонні потрібно зберігати в робочому положенні в касетних стелажах з опиранням на дерев'яні підкладки в місцях опорних вузлів ферм або навпроти перших від опорних вузлів стояків. При розміщенні ферм в касетних стелажах повинна бути забезпечена можливість зачеплення і підйому кожної ферми для завантаження і монтажу. Для зберігання і секційного складання складових частин залізобетонних ферм необхідно використовувати спеціальні пристосування-кондуктори. 2.40  Ригелі потрібно зберігати в горизонтальному робочому положенні в стосах заввишки не більше 2 м розсортованими за марками. Підкранові балки прогони таврового перерізу слід складати за допомогою інвентарних кондукторів які встановлюються з обох боків балок. 2.41   Бетонні та залізобетонні панелі зовнішніх і внутрішніх стін а також панелі із легких бетонів панелі із автоклавних ніздрюватих бетонів повинні зберігатись в касетах у вертикальному положенні розсортованими за марками і встановленими на дерев'яні підкладки які забезпечують безпечне збе рігання панелей. Касети необхідно встановлювати на площинах з твердим штучним покриттям або з щільною і рівною природною основою. Панелі слід розмішувати на складі так щоб було видно їх маркірувальні позначки. Під час розміщення панелей на складі повинна бути забезпечена можливість зачеплення і вільного підйому кожної панелі для завантаження і монтажу. Вікна та двері вмонтовані в панелі при зберіганні і перевезенні повинні бути закритими. Панелі нещільної структури при зберіганні потрібно захищати від зволоження. Блоки з легких бетонів для зовнішніх стін повинні зберігатись у вертикальному робочому положенні розсортованими за марками. Простінкові та парапетні блоки допускається зберігати в горизонтальному положенні в стосах заввишки не більше ніж 2 5 м. 2.42  Панелі гіпсобетонні для перегородок повинні зберігатись на спеціально обладнаних складах розсортованими по марках у вертикальному положенні в касетах які утворюють між панелями щілини котрі забезпечують циркуляцію повітря і доступ для стропування. Допускається зберігати панелі на будівельних майданчиках в пірамідах обладнаних дерев'яними опорними щитами. При зберіганні на складі панелі повинні бути захищені від зволоження. 2.43  Панелі залізобетонні для перекриттів і покриттів повинні зберігатись в стосах заввишки не більше ніж 3 м складеними в робочому положенні і розсортованими за марками. Плити залізобетонні ребристі для покриття виробничих споруд слід зберігати в робочому горизонтальному положенні. Плити повинні зберігатись в штабелях розсортованими за марками і партіями. При зберіганні в одному стосі допускається укладання по висоті не більше 7 плит. Панелі перекриття з автоклавного ніздрюватого бетону повинні зберігатись в стосах до 6 панелей по висоті. Дерев'яні інвентарні прокладки між горизонтальними рядами виробів слід класти на відстані не більше 500 мм від кінців панелей і розміщувати по вертикалі тільки одна над одною. Панелі зберігаються в умовах які захищають їх від пошкодження і зволоження. 2.44  Панелі та блоки вентиляційні бетонні та залізобетонні повинні зберігатись у вертикальному положенні розсортованими за марками і поставленими на дерев'яні підкладки. 2.45  Елементи сходів повинні зберігатись в штабелях в горизонтальному положенні лицевою поверхнею догори розсортованими за марками. Сходові майданчики рекомендується складати в стоси заввишки не більше чотирьох рядів і влаштовувати між ними підкладки та прокладки на відстані 0 3 м від країв. Сходові марші слід складати в стоси заввишки не більше шести рядів ступенями догори підкладки і прокладки розміщувати вздовж маршів на відстані 0 15 м від країв. Допускається зберігати елементи сходів складених в положенні "на ребро" при надійному їх закріпленні в цьому положенні. Бетонні і залізобетонні елементи сходів слід зберігати в контейнерах або пакетах. Допускається їх зберігання без контейнерів. В цьому випадку сходини повинні зберігатись розсортованими за марками в стосах та складеними лицьовими поверхнями щільно одна до одної. Сходини повинні бути захищені від забруднення і псування лицьових поверхонь. Під перший ряд стосу сходин і між наступними рядами потрібно покласти дерев'яні прокладки однакової товщини які розміщують на одній вертикалі. 2.46  Кабіни санітарно-технічні залізобетонні потрібно зберігати на спеціально обладнаних складах в робочому положенні поставленими на дерев'яні бруски шо розташовані на щільно вирівняній основі. Виступаючі внизу деталі каналізаційних труб повинні знаходитись на відстані не менше 20 мм від поверхні цієї основи. Прокладки потрібно розкладати в місцях як це вказано в робочих кресленнях кабін. Для захисту від дощу кабіни потрібно накривати полівінілхлоридною плівкою або іншими гідроізоляційними матеріалами. Гідроізоляційний матеріал закріплюється до інвентарних дерев'яних рамок у верхній частині кабіни. 2.47  Перемички залізобетонні повинні зберігатись в контейнерах складеними в робоче положення торцями з нанесеним маркуванням на один бік розсортованими за марками. Допускається зберігання перемичок без контейнерів на дерев'яних підкладках завтовшки не менше 40 мм які розміщуються по вертикалі одна над одною на відстані 200 мм від торця. 2.48  Залізобетонні плити під вікна слід зберігати розсортованими за марками і підкладеними на нелицьове ребро лицьовими поверхнями щільно одна до одної на підкладках і прокладках. Стропувальні троси та інші зачіплювальні пристрої що використовуються при складуванні плит повинні мати м'яке покриття. 2.49  Бетонні плити тротуарні складають стосами в спеціальні контейнери або пакети для зберігання. В кожний стос контейнер або пакет рекомендується складати плити однієї марки. Висота стосів не повинна перевищувати 1 5 м. Поміж рядами встановлюються тонкі дерев'яні прокладки завтовшки до 1 5 см. Плити в стосах потрібно зберігати рядами в положенні "на ребро" або в робочому положенні. Плити потрібно зберігати на складі готової продукції з розкладкою їх за партіями марками і датою виготовлення. 2.50  Складування збірних залізобетонних і бетонних виробів шо не вказані в цьому розділі потрібно здійснювати аналогічно з вищенаведеними подібними типами деталей. З  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ДРІБНОШТУЧНИХ СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ 3.1 Для перевезення стінових дрібноштучних матеріалів автотранспортом потрібно використовувати автомобілі загального призначення а також комплекти обладнання що складаються із піддонів захватних пристроїв для огорожі пакетів при перевезенні. 3.2  Вивантажувати пакети з автотранспорту потрібно за допомогою кранів. Пакети з цеглою та керамічними каменями рекомендується подавати безпосередньо на робочі місця мулярів або на спланований і утрамбований майданчик на приоб'єктному складі. 3.3  Цеглу камені і керамічні вироби потрібно перевозити на піддонах в контейнерах або пакетами які забезпечують механічне навантаження і розвантаження продукції. На піддон цеглу і камені слід класти "ялинкою" або іншим способом який забезпечує стійкість виробів в пакеті при перевезенні. При завантаженні перевезенні і розвантаженні цегли і каменю слід вживати заходи що захищають їх від механічного пошкодження. Завантаження і розвантаження цегли і каменю потрібно виконувати спеціальними захватами. Завантаження цегли або каменів навалом накиданням і завантаження їх скиданням забороняється. Цегла і камені повинні зберігатись на підкладках піддонах або контейнерах розсортованими окремо за марками і видом. Допускається зберігання виробів на рівних чистих майданчиках з твердим покриттям без піддонів пакетами що забезпечують механізоване завантаження і розвантаження продукції. Забороняється класти піддони з цеглою або каменем один на один више двох рядів. 3.4  Будівельний майданчик повинен мати змінний обмін піддонів. Звільнені піддони потрібно комплектувати і складати стосами в спеціально відведених місцях на складському майданчику і повертати цегельному заводу на заміну піддонів з цеглою. 3.5  В осінньо-зимовий період рекомендується стоси цегли накривати поліетиленовою плівкою або листами руберойду з метою захисту цегли від заледеніння. 3.6  Невеликі за розмірами вироби з природного каменю вапняк туф рекомендується перевозити автомобільним транспортом пакетами без піддонів залізничним транспортом - пакетами на піддонах. При перевезенні пакетів автомобільним транспортом їх слід захищати від розсипання за допомогою спеціальних пристроїв. На приоб'єктному складі пакети вивантажені з автомобілів за допомогою захватів необхідно класти на майданчики з твердим покриттям або подавати на поверхи будівлі. Захват для підйому повинен мати огороджувальні пристрої з чотирьох боків і знизу. На приоб'єктному складі пакети потрібно складати стосами. Відстань між рядами в стосах повинна бути не менше ніж 0 2 м. 3.7   Блоки з ніздрюватого бетону повинні зберігатись розсортованими за марками і складеними в стоси заввишки не більше ніж 2 м бути захищеними від зволоження і не притулятись до грунту. Перевезення блоків можна здійснювати будь-якими транспортними засобами на піддонах пакетами або в контейнерах і обов'язково захищеними від атмосферних опадів. Забороняється проводити завантаження блоків навалом і розвантажувати скиданням. 4  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ВИРОБІВ ІЗ ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 4.1  Металеві конструкції для будинків і промислових споруд можуть надходити на будівельні майданчики у вигляді окремих ланок і деталей так званих "відправних елементів" або повністю підготовленими до монтажу. 4.2  На кожній конструкції "відправному елементі" повинні бути нанесені необхідні маркірувальні знаки: - номер замовлення; - умовне позначення що прийняте в стандартах конкретних типів конструкцій або відображене в кресленнях. 4.3  Перед відвантаженням виготовлені на заводі металеві конструкції потрібно обгрунтувати а фрезеровані торці і внутрішні стінки отворів для болтів змастити маслом - технічним вазеліном або мастилом що вказане в робочих кресленнях. Отвори для шарнірів повинні бути захищеними дерев'яними заглушками. 4.4  Перевезення конструкцій допускається будь-яким видом транспорту за умови захисту їх від забруднення і механічних пошкоджень. Підприємство-виготовлювач повинно складати схеми розміщення конструкцій на транспортних засобах та їх закріплення при перевезенні. 4.5  Для приймання зберігання і підготовки металевих конструкцій до монтажу при великих обсягах монтажних робіт доцільно на будівельному майданчику організувати центральний склад-базу або приоб'єктний склад. Базу потрібно оснастити кранами необхідної вантажопідйомності та іншими меха нізмами стелажами і засобами зв'язку. 4.6  До подачі конструкцій з складу на монтаж потрібно виконати такі роботи:  -  відсортувати їх за об'єктами марками і черзі монтажу; -  оглянути виявити пошкодження і ліквідувати їх; -  підготувати конструкції до монтажу обчистити від іржі та забруднення і при необхідності укрупнити ; -  нанести на елементи конструкцій необхідні риски знаки позначити місця стропування вказати центри ваги; -  забезпечити конструкції монтажними пристроями а опорні частини обчистити і змастити густими мастилами; -  пофарбувати в заданий колір. 4.7  Ферми або окремі відправні елементи потрібно перевозити і зберігати в робочому положенні. При цьому ферми повинні спиратись на дерев'яні підкладки які встановлюють поблизу вузлів за втовшки не менше ніж 50 мм для перевезення і не менше ніж 150 мм для зберігання ферм на будівельному майданчику. Довжина підкладки повинна перевищувати ширину нижнього поясу ферми не менше ніж на 100 мм. При перевезенні і зберіганні потрібно забезпечувати надійність закріплення ферм і захист їх від пошкоджень. Відправні елементи ферм доцільно з'єднати в пакети. Вага пакету повинна бути узгоджена з споживачем і не перевищувати 20 т. 4.8  Металеві листи та смуги завтовшки від 0 4 до 1 5 мм і завширшки понад 300 мм потрібно перевозити упакованими в дерев'яні гратовидні ящики а смуги завширшки менше ніж 200 мм - загор нутими в щільний папір і покритими зверху і знизу дошками і перев'язаними сталевою пакувальною стрічкою вага пачки до 20 т . Листи холоднокатані завтовшки до 1 мм слід перевозити упакованими в дерев'яні ящики у вигляді ґрат а завтовшки понад 1 мм - без упаковки. Листи завдовжки понад 2 м допускається поставляти згорнутими в рулон. Листи і смуги повинні зберігатись в сухих закритих складських приміщеннях захищеними від дії атмосферних опадів хімічних реагентів та корозії. 4.9  Дріт алюмінієвий діаметром від 0 6 до 5 мм потрібно перевозити в мотках до 20 кг. Допускається відвантажувати дріт діаметром до 1 5 мм намотаним на дерев'яні котушки і запакованим в дерев'яні ящики застелені промисловим папером загальною вагою не більше ніж 80 кг . Дріт мідний для повітряних ліній зв'язку діаметром від 2 5 до 4 мм потрібно поставляти в мотках. Дріт біметалевий для повітряних ліній зв'язку діаметром від 1 2 до 6 мм відвантажують в мотках вагою від 10 до 40 кг обгорнутих промасленим папером і обшитих мішковиною або рогожею. 4.10  Прутки латунні мідні і бронзові перевозять без упаковки зв'язаними в пачки вагою до 80 кг. 4.11  Дріт що має захисні покриття при перевезенні потрібно захищати від механічних пошкоджень сонячних променів атмосферних опадів і агресивних середовищ що негативно впливають на дріт і його тару. Мідний дріт повинен зберігатись в приміщенні при температурі від плюс 5 до плюс 35°С і відносній вологості не більше ніж 80%. 4.12  Профілі з алюмінієвих сплавів потрібно перевозити зв'язаними в пакети з сплавів марок Д1 Діб 895 попередньо змащеними безводними мастилами і складеними в щільний конверт який складається з двох шарів промасленого обгорткового паперу і одного зовнішнього шару водонепроникного паперу і упакованими в дерев'яні ящики у вигляді ґраток виготовлених з обрізного деревоматеріалу без примусової сушки. Вага упаковочного листа повинна бути не більше ніж 300 кг. 4.13  Металоконструкції дозволяється зберігати на відкритих майданчиках-складах і в закритих складах. Для зберігання кожного виду металоконструкцій за прийнятими нормами відводяться від повідні ділянки. 4.14  Для зберігання і укладання металу металевих конструкцій і виробів потрібно дотримуватись таких вимог:   -  метал і металеві вироби які відрізняються за профілем сортом або розмірами слід розміщувати окремо в різних стосах на різних полицях стелажів і т.п. ; -  склади металу не рекомендується розміщувати близько до виробництва яке виділяє гази; не можна зберігати металоконструкції в приміщеннях де зберігають балони з газом або кислоти; -  метали та металеві вироби слід захищати від дії корозії атмосферних опадів та ґрунтових вод: -  в зимовий період на відкритих майданчиках метал необхідно регулярно очищати від снігу. 4.15  Металеві конструкції дозволяється зберігати на відкритих спеціально відведених складських майданчиках з розташуванням елементів в порядку черги їх монтажу в стосах до 1 5 м з дерев'яними прокладками між рядами. Під елементи металевих конструкцій повинні бути покладені підкладки зі шпал або колод. Укладка елементів на складі повинна проводитись таким чином щоб в них не могла застоюватись вода виключалась можливість прогину від власної ваги і контакту металу з грунтом. 4.16  Для зберігання металеві колони підкранові балки та прогони кладуться на ребро на підкладках до двох рядів при загальній висоті стосу до 1 2 м; фахверки зв'язуючі елементи - в стоси з прокладками до 5-6 рядів разом загальною висотою не більше ніж 1 5 м. 4.17  Завезені на склад металеві рами однакових розмірів повинні бути упаковані в пачки з прокладкою дерев'яних рейок як між рамами так і зовні пачки. Крім того кожна пачка обв'язується дротом. Рами також повинні мати надійне антикорозійне покриття а петлі повинні бути змазані густим мастилом. Рами слід зберігати в закритих приміщеннях або під навісом розсортованими за розмірами на дерев'яних підкладках а для короткочасного зберігання на відкритому майданчику їх необхідно накривати брезентом. Для огляду елементів та їх стропування між стосами металевих конструкцій слід залишати проходи завширшки 1-2 м. 4.18 Сортову і листову сталь для зберігання потрібно складати в стійкі стоси на плоскі підкладки завтовшки не менше ніж 0 2 м. Торкання до грунту або підлоги забороняється. Висота стосів під час ручного укладання сортової сталі не повинна перевищувати 1 5 м листової сталі -2м. Відстань між підкладками вибирають за умов які запобігають появі залишкових прогинів. По висоті стосу кладуть плоскі прокладки по одній вертикалі з підкладками. 4.19  Між стосами потрібно залишати проходи. Відстань між рядами стосів стелажів повинна бути не менше ніж 1 м. Відстань між стосами стелажами в ряду повинна бути від 1 до 0 5 м. 4.20  Кожен стос конструкцій повинен мати табличку з написом номера замовлення марки групи сорту профілю категорії і кількості елементів що в ньому знаходяться. Матеріали що прийняті за різними приймальними актами розділяються прокладками і на табличці кожної з них вказується номер акта і дата приймання. 4.21  При відкритому зберіганні сортової і листової сталі стосам слід надавати ухил що забезпечує стікання води. 4.22  Не допускається зберігати в одному стосі і на одній полиці вироби з чорних і кольорових металів тому що зіткнення сталі з міддю оловом і свинцем викликає їх корозію. 4.23  Для зберігання металу рекомендується використовувати стелажі з дерев'яною обшивкою. Стелажі консольного типу або у вигляді "ялинок" служать для зберігання пруткового металу. При застосуванні кліткових стелажів рекомендується передбачати великі проходи для розвороту металу при його складуванні і відправленні на об'єкти. 4.24  Допускається зберігання на відкритих майданчиках якісної конструкційної сталі вуглецевих марок розмірами від 50 мм і більше а також інструментальних вуглецевих і неіржавіючих марок розміром від 100 мм і вище. 4.25  Сталевий дріт рекомендується зберігати в закритих приміщеннях укладаючи штабелями на дерев'яному настилі або в спеціальні ящики-піддони. каркаси і стелажі чи навішуванням мотків на штирові стелажі. 4.26  Катанка гарячекатана кругла з вуглецевої сталі звичайної якості повинна зберігатись в закритих приміщеннях під навісом в умовах які захищають її від попадання води. 4.27  Товстолистова і широкострічкова універсальна сталь конструкційних легованих інструмен тальних неіржавіючих і особливих марок підлягає зберіганню в закритих приміщеннях в яких вона групується і укладається стосами на башмачні стелажі. 4.28  Тонколистова сталь завтовшки менше ніж 4 мм незалежно від марки сталі підлягає зберіганню в закритому приміщенні крім звичайної тонколистової сталі. Обов'язковому зберіганню в закритому приміщенні підлягають сталі: листова хвиляста покрівельна декоративна бляха чорна полірована і відпалена бляха біла лужена листова сталь оцинкована сталь сталь електротехнічна. 4.29  Зварені арматурні сітки для залізобетонних конструкцій потрібно перевозити:   -  плоскі мірної довжини - в пакетах: -  довгомірні - в рулонах вагою від 100 до 500 кг. Зварені плоскі сітки слід зберігати в горизонтальному положенні в стосі заввишки не більше ніж 2 м а у вертикальному положенні - в рулонах. Між стосами потрібно передбачати місця вільного проходу завширшки не менше ніж 0 5 м. 4.30  Дріт виготовлений методом протяжки перерізом менше міліметра і інструментальних марок сталей а також ніхромовий дріт потрібно зберігати в опалюваних приміщеннях в піддонах-ящиках. 4.31  Дріт колючий дріт для залізобетонних конструкцій потрібно зберігати в закритому сухому приміщенні що захищає його від корозії і укладати стосами на спеціальних піддонах або на дерев'яний настил. Допускається зберігання колючого дроту під навісом на піддонах закритим зверху брезентом. 4.32  Електроди цвяхи кріпильні матеріали прилади віконні та дверні рекомендується зберігати в сухому неопалюваному приміщенні укладеними в стоси: ящики - ярусами в перев'язку діжки при вертикальному їх зберіганні - в два ряди по висоті а при горизонтальному - в три ряди з прокладкою між рядами дощок. 4.33  Труби сталеві обсадні і зварні великого діаметра труби чавунні потрібно зберігати на відкритих майданчиках і укладати в стоякові стелажі. Труби сталеві крім труб нафтового сортаменту обсадних і зварних великого діаметра підлягають зберіганню в закритих складах. Тонкостінні труби що надійшли в ящиках потрібно по можливості зберігати в заводській упаковці і в залежності від обсягу поставки складати стосами заввишки до 2 м. 4.34   Прокат з алюмінію і алюмінієвих сплавів повинен зберігатись в опалюваних і добре вен тильованих приміщеннях. Зберігати прокат необхідно віддаленим від їдких речовин солі азотної фосфорної та інших кислот . 5  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ З ДЕРЕВИНИ 5.1   При перевезенні і зберіганні дерев'яних виробів і конструкцій слід вживати заходів проти їх зволоження короблення механічних пошкоджень і забруднення. 5.2   Завезення деревини зараженої грибками на склади та будівельні майданчики категорично забороняється. В разі виявлення на лісоматеріалах плісняви та інших грибкових ознак такі матеріали на складах або майданчиках розвантажувати не дозволяється. Перед завантаженням здоровою деревиною транспортні засоби в яких раніше перевозилися лісоматеріали заражені грибками необхідно ретельно прочистити від трісок і сміття і провести дезинфекцію розчином антисептика. 5.3  Майданчики для зберігання лісоматеріалів потрібно розміщати в сухому місці попередньо очистивши від трави трісок сміття а взимку від снігу вирівняти ущільнити і покрити тонким шаром негашеного вапна. 5.4  Лісоматеріали необхідно зберігати в розсортованому вигляді і при надходженні на склад скла дати в стоси. На кожному стосі лісоматеріалів повинна бути прикріплена табличка що вказує номер стосу сортамент породи розміри кількість складених лісоматеріалів дату укладання в стос режим зберігання і передбачуваний термін розбору стосу використання . 5.5  Лісоматеріали що зберігаються на складі потрібно оглядати не менш одного разу на місяць. При виявленні на деревині грибків або нашарування плісняви стоси перебирають заражені матеріали вилучають а майданчики де знаходились ці матеріали дезинфікують. 5.6  Вироби з деревини слід зберігати в сухих вентильованих закритих приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше ніж 60%. Круглі лісоматеріали 5.7   Лісоматеріали повині надходити пакетами і блок-пакетами. Круглі лісоматеріали формують в пакети завширшки 2 8 м 2 5 м заввишки 1 6 м. довжина пакетів - від 1 до 8 м. Пакети і блок-пакети повинні бути упаковані обв'язками багаторазового або одноразового використання. 5.8  Територія складу перед укладанням круглих лісоматеріалів в стоси повинна бути очищена від кори трісок старої деревини сміття вирівняна і ущільнена. 5.9  Для кожного стосу повинна бути обладнана підстосова основа з колод-підкладок. Висота підстосової основи повинна бути не менше ніж 25 см при сухому способі зберігання. Конструкція обирається в залежності від грунту. На слабких грунтах під колоди-підкладки повинен бути виготов лений настил з колод низькосортної деревини діаметром не менше ніж 18 см. Для колодок-підкладок в настилі повинні використовуватись круглі лісоматеріали не вражені біологічними агентами руйнування. На великих постійних складах рекомендується використовувати збірні залізобетонні основи. 5.19 Розмір стосу залежить від механізму який використовується при укладанні. Висота стосу повинна бути не менше ніж 2 м. Для захисту від розсипання кінцеві частини стосів повинні бути викладені з врахуванням кута відповідно до розсипання колод. 5.11  В один і той самий стос складають круглі лісоматеріали що відрізняються за довжиною: для хвойних - не більше ніж 1 м для листвяних - 0 5 м. Лісоматеріали повинні бути покладені окорінками і вершинами в різні боки і вирівняні по одній стороні стосу. Кінці лісоматеріалів не повині виступати за граничну поверхню більше ніж на 0 25 м. 5.12  Круглі лісоматеріали при сухому способі зберігання складають в рядові стоси на прокладках між рядами короткомірні лісоматеріали укладають в рядові стоси-клітки або в розріджені пакетні стоси. Інтервали між стосами-клітками повинні бути: в ряду не менше ніж 0 5 м між рядами - не менше ніж 1 м. Пиломатеріали 5.13  Пиломатеріали повинні доставлятись пакетами та блок-пакетами. Пакети і блок-пакети повинні бути обмотані обв'язками одноразового або багаторазового використання. Для виготовлення обв'язок багаторазового використання слід використовувати великогабаритні напівжорсткі стропи. Обв'язки одноразового використання повинні бути виготовленими з упаковочної сталевої смуги перерізом 0 7x20 мм або сталевого дроту діаметром 4-5 мм. При завантаженні пиломатеріалів на рухомий транспорт пакети потрібно розділяти прокладками завтовшки 50 мм і завширшки не менше ніж 75 мм. Пакети і блок-пакети пилопродукції з нормованою вологістю необхідно зберігати в закритих складах або під навісом із щільними торцевими стінами і закритими боковими сторонами. Допускається зберігання на відкритих складах якщо пакети та блок-пакети захищені водонепроникним папером синтетичною плівкою або щитами. 5.14  Пиломатеріали і заготовки висушені до вологості 22% для тривалого зберігання потрібно складати в стоси з щільних пакетів. 5.15  Пакети пиломатеріалів і заготовок твердих листвяних порід і сортів зберігаються під навісом який складається з покрівлі і захищений стінами з трьох боків четвертий північний бік - відкритий. Пиломатеріали і заготовки 2-го і 3-го сортів твердих листвяних порід і 1-го сорту м'яких листвяних порід зберігаються під навісом який складається з покрівлі на стовпах і всі чотири боки відкриті. Сухі пиломатеріали інших сортів повинні зберігатись на відкритих складах-майданчиках в щільних стосах що забезпечують захист від атмосферних опадів. 5.16  Для захисту від розтріскування пиломатеріалів під час тривалого зберігання в теплу пору року торці пиломатеріалів рекомендується покривати вологозахисною замазкою наприклад бітумом емульсією і т.ін. Столярні вироби 5.17  Вироби з деревини нормальної вологості перевозять в критому рухомому транспорті захи щеними від механічних пошкоджень зволоження та забруднення. 5.18  Вікна двері повної заводської готовності повинні перевозитись в контейнерах або інших пристроях що забезпечують їх захист від пошкоджень і механізацію вантажно-розвантажувальних робіт. Вікна двері не повної заводської готовності повинні укладатись в транспортні засоби правильними стійкими рядами "на ребро" в напрямку руху. Засклені двері і вікна рекомендується перевозити в спеціальних контейнерах з установкою м'яких прокладок між виробами. Віконні та дверні блоки зберігаються в вертикальному положенні на підкладках розсортованими за типами розміром і призначенням. 5.19  Погонажні вироби коротші за 3 м упаковують в пачки масою до 50 кг і зв'язують міцним пакувальним матеріалом. 5.20  Столярні вироби віконні та дверні блоки меблі шафи погонажні вироби та ін. рекомендується зберігати в приміщеннях в яких забезпечується температура не менше ніж +10°С в стосах або контейне рах. Майданчики для складування рекомендується покрити дерев'яними настилами. Розміщення цих виробів на грунті або кам'яних підлогах забороняється. Дерев'яні вироби для паркетних покриттів 5.21  Перевозити дерев'яні вироби для паркетних покриттів потрібно в критих чистих і сухих транс портних засобах. 5.22  Паркетні дошки набірний і штучний паркет перевозять в пачках масою не більше ніж 40 кг скріплених стяжкою або дротом по дерев'яних накладках розміщеним з обох боків пачки. 5.23  Кожна пачка повинна мати дошки одного типу розміру і одного варіанту розміщення планок з деревини різних порід. 5.24  Дошки упаковують в пачки попарно лицьовим боком одна до одної. Між лакованими поверх нями вставляється прокладка з паперу. Пачки упаковують в поліетиленову плівку. 5.25  Планки в пачках штучного паркету укладають гребенями в зовнішній бік лицевими боками - догори крім верхнього ряду який укладають лицевими боками планок донизу. Пачки повинні мати рівну кількість правих і лівих планок. Паркетні дошки і пачки штучного паркету повинні зберігатись в упаковці покладеними в правильні ради за типами розмірами і породами дерев'яних планок в сухих приміщеннях в умовах які не допускають зволоження більше ніж 60%. Забороняється вантаження пачок навалом і вивантаження скиданням. 6  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ В'ЯЖУЧИХ МІНЕРАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ Вапно будівельне 6.1   Негашене комове вапно відвантажують в контейнерах або навалом в критих залізничних ваго нах в бункерних вагонах і зберігають до гасіння в закритих сухих складах. Підлога складу повинна бути піднята над рівнем землі не менше ніж на 0 2 м. Ями для гасіння вапна дозволяється розміщувати на відстані не менше ніж 5 м від складу його зберігання і не менше ніж 15 м від інших споруд будівель і складів. 6.2   Допускається за згодою споживача доставка комового вапна в суцільнометалевих вагонах і відкритих автомобілях за умови збереження якості і вживання необхідних заходів проти розпорошення і дії на вапно атмосферних опадів. Вапно потрібно перевозити і зберігати окремо за видами і сортами. 6.3   Порошкоподібне негашене вапно слід відвантажувати в автоцементовозах з гравітаційним розвантаженням і залізничних цементовозах бункерного типу контейнерах в яких виключається можли вість розпорошення вапна а також в паперових багатошарових мішках. При перевезенні водними шляхами порошкоподібне вапно слід відвантажувати в тарі. 6.4   Вапно у вигляді грудок рекомендується зберігати в закритих приміщеннях або ємкостях. Поро шкоподібне вапно - зберігати в складах силосного типу. Строк зберігання повітряного негашеного порошкоподібного вапна в паперових мішках з часу його виготовлення не повинен перевищувати 15 діб. Строк зберігання негашеного вапна в герметичній тарі необмежений. Гіпс будівельний 6.5   Гіпс будівельний відвантажують без тари навалом у мішках контейнерах і металевих діжках. Перевезення гіпсу навалом здійснюють автоцементовозами з гравітаційним вивантаженням а також в залізничних вагонах і контейнерах. 6.6   Будівельний гіпс рекомендується зберігати в закритих сухих складах в засіках а також в механізованих силосних складах в контейнерах. Підлога в складських приміщеннях повинна бути піднята над рівнем землі не менше ніж на 0 3 м. Висота стосу повинна бути не більшою за 2 м. 6.7   Гіпс не рекомендується зберігати понад 2 5 - 3 місяці бо в результаті взаємодії з парами води шо знаходяться в повітрі активність гіпсу постійно знижується. Цемент 6.8  Перевезення цементу навалом у відкритих автомобілях напіввагонах і вагонетках забороняється. Перевезення цементу навалом слід здійснювати в спеціалізованих транспортних засобах. При перевезенні цементу залізничним транспортом застосовують вагони-цементовози з аераційно-пневматичним розвантажуванням цементу і вагони-цементовози бункерного типу. При перевезенні в критих залізничних вагонах цемент необхідно захищати від зволоження розпорошення і забруднення. Для вивантажування цементу з критих залізничних вагонів використовують спеціальні засоби механізації. Залізничні вагони- цементовози з пневморозвантаженням призначаються для перевезення цементу навалом від цементних заводів до елеваторів або прирейкових складів бетонних заводів заводів залізобетонних виробів на відстань до 1000 км і пневматичного розвантажування матеріалу що перевозиться безпосередньо в силос на висоту до 25 м. 6.9   Для перевезення цементу автомобільним транспортом використовують автоцементовози ван тажопідйомністю від 3 5 до 13 5 т з аераційно-пневматичним пневматичним і саморозвантаженням. Автоцементовозами доцільно перевозити безтарний цемент з цементних заводів елеваторів і базових складів на склади споживача що знаходяться на відстані до 100 км. Для безтарного перевезення цементу при роззосередженому будівництві з невеликими обсягами робіт необхідно використовувати контейнери та склади-контейнери. 6.10 Зберігати цемент рекомендується в типових стаціонарних або інвентарних силосних складах На малих роззосереджених об'єктах цемент необхідно зберігати в контейнерах. Цемент що надходить на будівництво в мішках повинен зберігатись в закритому сухому приміщенні. Зберігання цементу навалом в тимчасових складах амбарного типу під навісом в засіках на відкритих майданчиках під брезентовим покриттям забороняється. Складування в одну ємкість цементу різних марок і видів забороняється. 7 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ 7.1  Пісок гравій щебінь легкі заповнювачі слід перевозити і зберігати без тари; їх відносять до групи навалочних вантажів тому відповідальними є організація процесу завантаження розвантаження пере везення і зберігання цих матеріалів захист їх від нераціональної втрати і забруднення. 7.2  Поставка і приймання піску гравію щебеню виконується партіями. Партією вважається кіль кість матеріалу відвантаженого одночасно в одному залізничному составі або баржі. Під час від вантаження автомобільним транспортом партією вважається кількість матеріалів що відвантажується одному споживачеві протягом доби. 7.3  Доставку заповнювачів залізницею здійснюють у напіввагонах думпкарах і платформах; авто мобільним транспортом - автомобілями- самоскидами і автопоїздами а також безперервним видом транспорту - підвісними канатними дорогами і різними контейнерами далекої дії. Перліт перевозиться в паперових багатошарових мішках або контейнерах. Для аглопориту і перліту при перевезенні навалом використовують залізничні вагони і криті автомобілі. 7.4  При транспортуванні і зберіганні керамзитовий гравій і пісок потрібно захищати від забруднен ня зволоження або механічного руйнування. Гравій повинен зберігатись окремо за фракціями і марками. Керамзитовий пісок потрібно перевозити в закритих транспортних засобах і зберігати за умов що не допускають його розпорошення. Приймаються заповнювачі на склади за вагою або за об'ємом з природною вологістю. 7.5  Заповнювачі зберігають на відкритих і закритих складах. На відкритих складах заповнювачі зберігають в штабелях а в закритих і напівзакритих - в силосах бункерах і траншейних сховищах. На складах потрібно передбачати зберігання заповнювачів окремо за видами і фракціями. Не допускається змішувати фракції і різні види заповнювачів. При перевезенні перевантаженні і зберіганні заповнювачі потрібно захищати від забруднення і попадання сміття. При зберіганні заповнювачів в штабелях висота останніх не повинна перевищувати 12 м. Заповнювачі для декоративних бетонів і розчинів перевозять в тарі і зберігають під навісом. 7.6  Бетонні суміші і будівельні розчини заводського виготовлення повинні доставлятись на буді вельні майданчики в автобетонозмішувачах автобетоновозах або в пристосованих для цього автоса москидах. Перевезення бетонних і розчинних сумішей в непристосованих автосамоскидах забороняється. Рекомендується централізована поставка готових сухих розчинних сумішей в спеціальних контейнерах або в спеціально обладнаних автомашинах. 7.7  Вивантажувати бетонні суміші з автобетоновозів автосамоскидів автобетонозмішувачів реко мендується в приймально- видавальний бункер або в контейнери-ящики з яких бетон або розчин подається до робочого місця або безпосередньо в опалубку конструкції. 7.8  Для забезпечення високої якості бетону і розчину і мінімальної витрати цементу заповнювачі повинні транспортуватись складуватись і зберігатись за видами і фракціями при цьому слід забезпечу вати відокремлене завантаження в приймальні бункери і дозування крупних і дрібних заповнювачів в необхідних відношеннях окремих фракцій. 8  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ТЕПЛО-І ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ Вата повсть плити мінеральні 8.1   Мінеральна вата що відвантажується споживачу повинна бути згорнута в рулони запакована в дерев'яні ящики обв'язана дротом і обгорнута водонепроникним папером пергаміном або син тетичною плівкою. Маса одного пакувального місця не повинна перевищувати 50 кг. При перевезенні в контейнерах маса пакувального місця не повинна перевищувати 200 кг. 8.2  Повсть з мінеральної вати згортується в рулон з прокладкою водонепроникним папером по всій довжині і ширині рулона або зсередини посипається мінеральним порошком. Кожен рулон повсті повинен бути заклеєним або обгорнутим і запакованим в дерев'яні ящики. 8.3  Плити мінеральні можуть бути упаковані в картонні ящики і дерев'яну ґратчасту тару розбірні контейнери пергамін або водонепроникний папір. Маса одного пакувального місця не повинна перевищувати 50 кг брутто . 8.4   Мінеральна вата повинна зберігатись розсортованою за марками в закритих складах або під навісом який захищає її від зволоження і забруднення. Висота стосу вати упакованої в м'яку тару повинна бути не більшою 2 5 м. 8.5   Плити мінераловатні зберігаються в закритих складах або під навісом; висота стосу упакованого в м'яку тару не перебільшує 2 0 м. Допускається зберігання мінеральних плит без тари в умовах що захищають їх від зволоження і пошкодження. Перевозять мінераловатні плити в критих залізничних вагонах або в інших закритих транспортних засобах. 8.6   Перевезення мінеральної вати повсті плит і виробів з них слід здійснювати в критих вагонах або в інших транспортних засобах з дотриманням заходів що захищають від зволоження ущільнення і забруднення. Вата мати і смуги з скляного волокна 8.7  Вата скляна упаковується в 3 - 4-шарові паперові непромокаючі мішки і в мішки з пакувальної бавовняно-паперової або рогожної мішковини. 8.8  Мати і смуги щільно упаковуються в обрешітку яка складається з дерев'яних щитів що за кріплюються по краях сталевою пакувальною стрічкою. Кожне місце повинно мати вироби одного виду і розміру і не перевищувати за масою: вата - 60 кг; мати і смуги - 50 кг. 8.9   Вату мати і смуги з скляного волокна зберігають в закритому сухому приміщенні. Висота укладання вати і виробів з скловолокна допускається: -  у жорсткій тарі - до 2 м; -  у м'якій тарі - до 1.5 м. 8.10 Перевозити вату і вироби з скловолокна потрібно в критих транспортних засобах. Вироби з ніздрюватих бетонів теплоізоляційні 8.11  Вироби з ніздрюватого бетону повинні зберігатись в контейнерах розсортованими за марками і укладатись "на ребро" щільно один до одного не більше ніж в чотири ряди по висоті. За відсутністю контейнерів вироби зберігаються в штабелях не більше ніж в шість рядів по висоті. Під кожен ряд виробів повинні бути покладені дерев'яні прокладки. 8.12  При перевезенні цих виробів без контейнерів їх слід укладати на торець щільно один до одного поздовжньою віссю в напрямку руху транспорту не більше ніж в чотири ряди по висоті. 8.13  При виконанні операцій перевантаження розвантаження зберігання і перевезення повинні бути вжиті заходи що захищають вироби від дії атмосферних опадів ґрунтової вологи і пошкоджень. Плити фібролітові на портландцементі 8.14   Перевозяться плити в пакетах що скріплені дерев'яними рейками або в контейнерах по 14-20 шт. в кожному. На бічній грані однієї з плит або контейнера повинна бути приклеєна етикетка зі штампом ВТК вказано підприємство-виготовлювач і марка плит. 8.15  Для завантаження і розвантаження плит краном слід використовувати спеціальні захвати або траверси що захищають плити від пошкодження тросами. 8.16  При перевезенні в залізничних вагонах або автомашинами необхідно передбачити зачист від зволоження. 8.17  Плити необхідно зберігати розсортованими за марками і розмірами в пакетах або штабелях за умов що не допускають їх зволоження. 9  ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ БІТУМНИХ В'ЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ Рулонні матеріали 9.1  У будівництві використовуються такі види рулонних матеріалів: рулонні з основою - рубероїд толь пергамін гідроізол і рулонні без основи - ізол. бризол поліетиленова плівка. 9.2  Перевозити рулонні матеріали потрібно в закритих вагонах або інших закритих транспортних засобах у вертикальному положенні складеними в два ряди по висоті - не більше. Допускається укладання зверху вертикальних рядів одного ряду в горизонтальному положенні тільки для рулонних матеріалів На картонній основі загальною масою покрівельного шару не більше ніж 800 г/м2. Якщо ширина полотна рулона 760 мм або менше допускається перевозити рулони в три ряди по висоті. 9.3  Рулони безосновних покрівельних матеріалів для перевезення потрібно укладати в горизонталь не положення правильними рядами при цьому потрібно забезпечити захист нижнього ряду рулонів від механічного пошкодження. Складаються рулони в горизонтальне положення по висоті не більше ніж п'ять рядів. При пониженій температурі до мінус 15°С і нижче завантажувати і розвантажувати рулони ізолу потрібно без ударів. Розвантаження і навантаження всіх видів рулонних покрівельних матеріалів скиданням або перекиданням забороняється. Допускається перевезення рулонів в контейнерах і на піддонах. 9.4  Рулонні матеріали що мають основу потрібно зберігати в сухому закритому приміщенні у вертикальному положенні складеними в два ряди по висоті. 9.5  Безосновні рулонні покрівельні матеріали слід зберігати укладеними в горизонтальне положення правильними рядами по п'ять рядів по висоті причому слід дотримуватись заходів що запобігають пошкодженню нижнього ряду. 9.6  Рулонні покрівельні гідроізоляційні матеріали допускається зберігати в контейнерах і на під донах. При зберіганні в контейнерах кількість рядів по висоті визначається умовами техніки безпеки а при зберіганні на піддонах не повинно укладатись більше трьох рядів по висоті. 9.7  Зберігання покрівельних матеріалів на відкритому майданчику не допускається. В літній період необхідно захищати покрівельні матеріали від прямої дії сонячних променів. 9.8  Не допускається зберігання рулонних покрівельних матеріалів разом з легкозаймистими мате ріалами з рідинами-розчинниками ацетон бензин і т.п. а також з сипкими матеріалами. Бітумні в'яжучі матеріали і вироби 9.9   Будівельні бітуми перевозять у вагонах і напіввагонах на платформах і автомобілями. За узгодженням із споживачем допускається транспортування будівельних бітумів у бункерах-напіввагонах а на відстань до 500 км - в автобітумовозах. Бітуми упаковані в паперові мішки завантажуються в автотранспорт у вертикальному положенні відкритою частиною мішка вгору. 9.10   Для перевезення дерев'яні діжки з пластичними мастилами ємкістю 200 дм2  встановлюють в залізничні вагони в два яруси а при наявності діжок меншої ємкості - в три яруси; причому діжки першого і другого ярусів слід класти на торець а третій завантажений діжками меншої ємкості накатом пробками догори. При завантаженні вагона діжками ємкістю 50 або 100 дм3 діжки встановлюють на торець а між ярусами діжок вистилається настил із дощок. 9.11   Напівтвердий і рідкий бітум що надходить в цистернах необхідно зберігати в спеціальних бітумосховищах. 9.12   Холодні бітумні мастики потрібно зберігати в закритому неопалюваному приміщенні або під навісом. Дозволяється тимчасове зберігання мастики на відкритому майданчику. При цьому їх слід захистити від забруднення зволоження і сонячних променів. Не дозволяється зберігати холодні мастики і ґрунтовки поблизу відкритого вогню. 9.13   Гарячі бітумні мастики перевозяться на будівельні об'єкти в спеціальних автомашинах що обладнані змішувачами. 9.14   Емульсії пасти і холодні мастики рекомендується перевозити на далекі відстані в спеціальній тарі бідони з широким горлом; жерстяні герметично закриті банки на близькі - мастики і емульсії - в автогуронаторах а пасти - в ящиках. 10 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИХ ВИРОБІВ 10.1  Всі види азбестоцементних виробів повинні поставлятись на будівельні об'єкти комплектно з необхідною кількістю деталей і металевих кріплень. 10.2  У зв'язку з тим що азбестоцементні вироби крихкі при перевезенні листи плити і фасонні деталі до них необхідно захищати від ударів. Розвантаження азбестоцементних виробів скиданням заборо- няєтья. 10.3  Плити азбестоцементні і фасонні деталі для них потрібно зберігати під навісом листи і труби - на відкритому майданчику. Листи азбестоцементні 10.4   Для перевезення азбестоцементні листи і деталі складають стосами і закріплюють. 10.5   Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю і деталі до них повинні зберігатись покладеними на спеціальні піддони або дерев'яні прокладки в стоси. Кількість листів у стосі не повинна перевищувати 160 шт. кількість деталей - 70 шт. 10.6  При виконанні вантажно-розвантажувальних операцій або переміщенні листів забороняється скидати їх або вдаряти по них. 10.7  Листи азбестоцементні плоскі для зберігання укладаються в стоси за розмірами сортами та видами опорядження. Лицьова поверхня листів з декоративним опорядженням повинна бути захищена від пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. 10.8   Для перевезення труб і муфт залізничним транспортом їх завантажують у вагони в спеціальних контейнерах. Дозволяється перевозити труби і муфти без контейнерів але в цих випадках завантаження їх у вагони повинно виконуватись згідно з діючими технічними правилами. При перевезенні іншими транспортними засобами труби необхідно щільно і міцно закріплювати. Перевезення груб і муфт навалом і самоскидами забороняється. 10.9 Для зберігання труби та муфти потрібно укладати в стоси на рівному майданчику розміщувати їх окремо за типами та діаметрами: труби - горизонтальними а муфти - вертикальними рядами. Якщо нерівний майданчик то під нижній ряд труб укладають дерев'яні підкладки. 11 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КЕРАМІЧНИХ ТА ВОГНЕТРИВКИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ Плитки керамічні для підлог 11.1   Плитки потрібно доставляти на будівельні об'єкти упакованими в дерев'яні ящики. На ящику позначається назва заводу-виготовлювача розміри плиток сорт колір і їх кількість. Дозволяється упаковувати плитки пачками в паперову обгортку і перев'язувати дротом діаметром 0 5-1 0 мм. Вага пачки не повинна перевищувати 8 кг. Пачки плиток в транспортні засоби потрібно укладати щільно одна до одної суцільними рядами. 11.2   Упаковані в пачки плитки дозволяється транспортувати на піддонах. На піддон укладають пачки плиток одного типу кольору сорту і розміру. Пачки на піддонах скріплюють шляхом стягування їх сталевою стрічкою розміром 20x0 5 0 4 мм . Стягування виконують в чотири пояси: два вздовж пакета та два по його ширині. Кріплення повинно забезпечувати стійкість пачок на піддонах під час транспортування. Забороняється кидати пачки плиток під час завантаження та розвантаження. 11.3   Плитки повинні зберігатись в закритих складах на піддонах упакованими в пачки і складеними окремо за сортом типом кольором. Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін 11.4   Плитки упаковуються в дерев'яні ящики або картонні коробки. Вага ящика або коробки не повинна перевищувати 20 кг.' Плитки дозволяється відвантажувати в металевих контейнерах або піддонах-ящиках. При цьому плитки повинні бути покладені на грані щільно одна до одної. Вага брутто контейнера або ящикового піддону не повинна перевищувати 1 5т. Між декоративними плитками слід прокладати папір. В кожен ящик або контейнер упаковуються плитки одного типу кольору виду декорування і сорту. 11.5   Перевозити плитки залізничним транспортом потрібно в критих вагонах контейнерах або піддонах-ящиках. Дозволяється перевозити плитки іншими засобами які забезпечують їх захист від механічних пошкоджень та зволоження. Плитки повинні зберігатись в закритих приміщеннях окремо за типами сортами кольорами і видом декорування. Упаковка і спосіб завантаження плиток повинні забезпечувати їх зберігання. Вогнетривкі вироби 11.6   Вогнетривкі вироби потрібно зберігати в критих складах на спеціально обладнаних відкритих майданчиках за умов що не допускають зволоження. Вироби покладені в закриті контейнери можна зберігати на відкритих майданчиках. 11.7   Перевозити вогнетривкі вироби в тому числі в пакетах потрібно в критих вагонах а вироби що складені в закритих контейнерах - у відкритому рухомому складі. В окремих випадках за домовленістю сторін допускається відвантаження шамотних і напівкислих виробів нормальних розмірів у відкритому рухомому складі за умови горизонтального розміщення виробів і вивантаження їх без перевертання або "розсипання" . Кидати вироби при завантаженні і розвантаженні категорично забороняється. 11.8   В залізничні вагони вироби потрібно складати суцільними рядами по всьому вагону. Ряди виробів перекладаються соломою або дерев'яною стружкою щільно укладаються і заклинюються де рев'яними клинами. Допускається перестилання виробів тирсою. Фасонні вироби потрібно перестилати з усіх боків. 12 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СКЛА І ВИРОБІВ З НЬОГО Скло і вироби з нього 12.1  Кожна поставлена партія скла повинна супроводжуватись документом який засвідчує його якість відповідно до технічних умов. 12.2  При перевезенні завантаженні розвантажeнні і зберіганні ящиків зі склом недопустимо їх кантувати а також класти ящики плазом або в нахилене положення. 12.3  У транспортні засоби ящики з листовим склом необхідно ставити щільно один до одного торцями в напрямку руху транспорту. Якщо не повне завантаження вагону або автомашини ящики необхідно закріпити щоб вони не мали можливості пересуватись від дії інерційних сил. 12.4  Для перевезення в залізничному вагоні ящики з склом потрібно ставити вертикально на кріпильні планки щільно один до одного. При цьому ящики розміщуються рядами вузьким боком в напрямку руху вагона. 12.5  Якщо ґратчасті ящики розміщені в універсальних контейнерах їх потрібно встановлювати вертикально на кріпильні планки маркірувальним боком вгору. Перші ящики укладають від задньої стінки контейнера кожен останній - до наступного по всій площині прилягання. 12.6  Для перевезення листів віконного скла автомашинами ящики розміщують вздовж кузова і встановлюють щільно один до одного. Якщо ящики розміщені вузьким боком в напрямку руху авто машини біля бортів потрібно ставити захисні стояки. Після закінчення завантаження кузова стояки попарно закріплюються. 12.7   Скло і вироби з нього потрібно зберігати незалежно від пори року в закритих сухих приміщеннях окремо за видами марками і сортом. Ящики з упакованим листовим склом слід укладати на дерев'яних прокладках на ребро в один ряд по висоті кришками вгору. Скло віконне 12.8   Листи скла повині бути упакованими в спеціальні контейнери або ящики з дощок. Контейнери або ящики з листами скла дозволяється перевозити будь-яким видом транспорту. При перевезенні завантаженні і розвантаженні скла повинні бути вжиті заходи що забезпечують його зберігання від механічних пошкоджень. Ящики з листовим склом потрібно захищати від атмосферних опадів. 12.9   При перевезенні контейнери або ящики з листовим склом встановлюють торцями в напрямку руху транспорту і закріплюють так щоб була виключена можливість їх переміщення і розгойдування. 12.10   Ящики з листами скла і розпакованими листами повинні зберігатись в сухих закритих при міщеннях. Для зберігання листи скла складають у піраміди або стелажі на гумові повстяні або дерев'яні підкладки в нахиленому положенні з кутом нахилу до вертикалі 10-15°. Скло будівельне профільне 12.11   Для перевезення швелерне і коробчасте скло потрібно укладати на бічну поверхню а ребристе - плазом або торцями в напрямку руху з розкріпленням дерев'яними планками і заповненням вільного простору дерев'яною стружкою або іншими ущільнювальними матеріалами. При перевезенні в залізничних вагонах висота завантаження швелерного і коробчастого скла не повинна перевищувати чотирьох рядів а ребристого - 10 рядів. 12.12   Скло потрібно зберігати в закритих приміщеннях або під навісом стосами. Кількість рядів у стосі не повинна перевищувати чотирьох для коробчастого і швелерного скла і десяти - для ребристого. Коробчасте і швелерне скло повинно зберігатись покладеним на бічну поверхню а ребристе - плазом з перекладанням кожного ряду дерев'яними планками які розміщують на відстані 1/4 довжини скла від торців і додатково однією планкою посередині якщо довжина скла більша 1200 мм. Блоки скляні порожнинні 12.13  Для перевезення скляні блоки потрібно упаковувати в пакети-піддони або контейнери. Упако вують блоки на торець рядами. При упакуванні в пакети-піддони кожен горизонтальний ряд а при упакуванні в контейнери - також кожен вертикальний ряд повинні бути перекладені упакувальним матеріалом гофрованим картоном твердим папером та ін. . 12.14  Пакети-піддони або контейнери з блоками дозволяється перевозити будь-яким видом транс порту. При перевезенні навантаженні і розвантаженні блоків потрібно вживати заходи що захищають від механічних пошкоджень. Скляні блоки рекомендується зберігати в закритих приміщеннях або під навісом в розпакованому вигляді. Для зберігання блоки кладуть на торець рядами при цьому прямокутні блоки укладаються на більший торець. Висота стосу блоків не повинна перевищувати 1 5 м. 13 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ПОЛІМЕРІВ Матеріали лакофарбові 13.1  Лаки емалі ґрунтовки фарби водорозчинні оліфи синтетичні затверджувачі крім кислотних для поставки споживачам потрібно упаковувати в поліетиленову споживчу і транспортну тару виготов лену з поліетилену високої щільності. Пігменти упаковувати в паперові пакети. 13.2  Фарби масляні готові до використання слід упаковувати в заливні дерев'яні діжки. Ємкість дерев'яних діжок для густотертих фарб повинна бути не більшою 50 л. 13.3  Сипкі опоряджувальні матеріали упаковують в барабани виготовлені з дикту з поліетиленовою або паперовою обклейкою всередині. 13.4  Замазки на основі рослинних масел допускається упаковувати в поліетиленові пакети масою нетто до 1 кг. 13.5  Для упаковки лакофарбових матеріалів рекомендується застосовувати таку транспортну тару: ящики дерев'яні ящики з гофрованого картону з суцільного клеєного картону ящики металеві багато- обертові обрешітки з дерева. Допускається за домовленістю з споживачем використання інших видів тари але за якістю вона не повинна поступатися вищевказаній тарі. 13.6  Лакофарбові матеріали потрібно зберігати в закритих складських приміщеннях. Для зберігання тару з лаками або фарбами встановлюють пробками і кришками догори. Діжки з невеликим заливним отвором допускається складувати на обручі при цьому положення отвору повинно бути зверху. 13.7  Особливу увагу слід приділяти щільному закриттю тари з лаками емалями і нітрофарбами тому що ці матеріали мають їдкі летючі речовини які негативно впливають на здоров'я людей і здатні вибухати від іскри. Всі ці матеріали потрібно зберігати за умов що захищають від дії сонячних променів а також слід виконувати протипожежні правила що визначені для зберігання легкозаймистих рідин. Не допускається зберігання фарб разом з кислотами і лугами. 13.8  Крейду потрібно упаковувати в пакети з поліетилену або інших водонепроникних матеріалів і складати в паперові мішки. Зберігатись крейда повинна в закритих складських приміщеннях в упакованому вигляді. При завантаженні розвантаженні перевезенні і зберіганні крейду потрібно захищати від атмосферних опадів. 13.9  Силікатні фарби потрібно зберігати таким чином: суху пігментну частину фарб і рідке калійне скло зберігати в сухих закритих приміщеннях в щільній упаковці. Рідке калійне скло потрібно зберігати при температурі не нижче мінус 5°С. 13.10   Алюмінієву пудру як небезпечний матеріал в пожежному відношенні в суміші з повітрям вибухонебезпечний потрібно зберігати згідно з вимогами що вказані в паспорті. Шпалери 13.11   Кожен рулон шпалер що поступає на об'єкт повинен бути заклеєним паперовою стрічкою завширшки 50-80 мм на якій повинні бути вказані такі відомості: -  коротка інструкція щодо наклеєння шпалер; -  підприємство-виготовлювач і його адреса; -  найменування виробу; -  артикул; -  довжина і ширина рулону; -  роздрібна ціна; -  номер катальника; -  позначення стандарту. 13.12   Рулони шпалер упаковують в пачки або в ящики з гофрованого картону розміром 520x360x285; 570x380x317; 620x360x237 мм. В пачки упаковують по 25 -30 рулонів. Допускається упакування шпалер завдовжки 6 м до 60 рулонів у пачці. 13.13   Шпалери в рулонах завдовжки 500 -700 м упаковують в два шари обгортувального паперу з загином на торці і перев'язують у двох місцях шпагатом. 13.14   Шпалери потрібно перевозити в критих транспортних засобах відповідно до правил переве зення встановлених для даного виду транспорту. Зберігати шпалери рекомендується в закритих складських приміщеннях захищених від атмосферних опадів і ґрунтової вологи. Листи гіпсокартонні 13.15   Листи транспортують всіма видами критих транспортних засобів. Листи гіпсокартонні рекомендується перевозити з заводів на будівельні майданчики в спеціальних контейнерах. 13.16   Для перевезення гіпсокартонних листів без контейнерів їх необхідно класти в незабруднені кузови автомобілів у стоси плазом попарно лицевими боками всередину. Стос листів прив'язують шнурами або в'язальним дротом до кузова машини. Під обв'язку кладуть дошки які виступають за межі стосу на 5 см захищаючи таким чином крайки листів від пошкодження. При перевезенні листи потрібно накривати брезентом. При завантаженні і розвантаженні не допускаються удари по листах і їх скидання. 13.17   Гіпсокартонні листи рекомендується зберігати в приміщенні що має сухий і нормальний вологий режим. Листи укладаються в стоси по висоті до двох метрів. Матеріали і вироби на основі полімерів 13.18   У будівництві використовують різні матеріали і вироби виготовлені на основі полімерів. В залежності від призначення вони діляться на такі групи: -  матеріали і вироби для покриття підлог; -  матеріали і вироби для внутрішніх опоряджувальних робіт: стін стель а також для оздоблення вмонтованих меблів; -  матеріали для будівельних конструкцій;   -  погонажні будівельні матеріали і конструкції; -  мастики клеї і смоли; -   матеріали для санітарно-технічних виробів. 13.19   Матеріали і вироби на основі полімерів потрібно поставляти будівельним організаціям в комплекті з допоміжними матеріалами: рулони і плиткові матеріали для підлог - з необхідною кількістю плінтусів і клеючих мастик. Матеріали і вироби для покриття підлог 13.20     Для перевезення лінолеум потрібно згортати в рулони лицевим боком всередину і захищати від пошкоджень і забруднення. На транспортні засоби рулони лінолеуму потрібно ставити в вертикалне положення в один ряд по висоті. При розвантаженні кидати рулони забороняється. 13.21   Рулони лінолеуму повинні зберігатись в опалюваному приміщенні з температурою не менше ніж + 10°С у вертикальному положенні в один ряд по висоті; релін повинен зберігатись в закритому приміщенні з температурою не нижче 10°С захищеному від дії сонячних променів на відстані не менш ніж 1 м від теплових приладів.  Укладають рулони реліну у вертикальному положенні в один ряд по висоті. 13.22  Розкочувати рулони лінолеуму дозволяється при температурі в приміщенні не менше ні» +15°С. При перевезенні рулонів лінолеуму при температурі нижче 0°С рулони допускається розкочу вати не раніше ніж через дві доби після перенесення їх в тепле приміщення. 13.23     Плитки полівінілхлоридні для підлог потрібно складати парами лицевою поверхнею всередину і упаковувати в коробки з картону або обгортувальний папір і обв'язувати шпагатом. Вага одного пакувального місця не повинна перевищувати 16 кг. 13.24  При транспортуванні і зберіганні плиток слід дотримуватись заходів що захищають їх від механічних пошкоджень і забруднення. Плитки повинні зберігатись партіями в сухому закритому приміщенні. Плитки упаковані в коробки або пачки слід зберігати в горизонтальному положенні причому висота стосу не повинна перевищувати 1 5 м. При мінусових температурах плитки потрібно захищати від ударів. При завантаженні і розвантаженні кидати коробки з плиткою забороняється. 13.25  Розпаковувати плитки дозволяється при температурі повітря не нижче плюс 10°С. При пере везенні і зберіганні плиток цри температурі нижче 0°С їх розпаковувати можна не раніше ніж через дві доби після перенесення в тепле приміщення. 13.26  Деревноволокнисті і деревностружкові плити перевозяться в чистих сухих транспортних засобах з обов'язковим захистом їх від атмосферних опадів забруднення і механічних пошкоджень. Плити необхідно зберігати в сухих закритих складах в стосах покладених горизонтально на рівних майданчиках. Матеріали і вироби для внутрішнього опорядження стін стель і вмонтованих меблів 13.27  Для внутрішнього опорядження застосовують листові матеріали таких видів: декоративний паперовошаруватий пластик декоративний дикт деревностружкові плити з полімерним покриттям. 13.28  Листові матеріали потрібно перевозити упакованими в пачки окремо за сортом і маркою. Листи що мають лицьове опорядження при упакуванні кладуть попарно лицьовими поверхнями до середини з прокладанням між ними тонкого паперу. 13.29  Листи декоративного паперовошаруватого пластику завтовшки до 2 мм потрібно упаковувати в дерев'яні ящики понад 2 мм - обгортати чистим папером обкладати з обох боків чотирма парами рейок з сухої деревини розміром 20x50 мм і довжиною на 20 мм більшою ширини листа і стягувати сталевою пакувальною стрічкою. Маса упакованих листів не повинна перевищувати 80 кг. 13.30  Для перевезення листових матеріалів рекомендується використовувати криті вагони і закриті автомашини. На складі їх потрібно зберігати в сухому приміщенні в горизонтальному положенні на дерев'яній основі. 13.31  Плиткові вироби для внутрішнього опорядження стін полістирольні полівінілхлоридні та ін. слід упаковувати і поставляти в картонних коробках або в дерев'яних ящиках покладеними попарно лицьовою поверхнею до середини. Вага одного пакувального місця не повинна перевищувати 16 кг. 13.32  Рулонні опоряджувальні матеріали полівінілхлоридні у вигляді плівок лінкруст ворсові і вологостійкі шпалери перевозять обгорнутими папером і запакованими в дерев'яні ящики. Ящики по торцях потрібно оббивати сталевим дротом або металевою стрічкою. Маса ящика не повинна бути більшою 80 кг. 13.33   Опісля розпаковування ящиків рулонні опоряджувальні матеріали рекомендується зберігати в рулонах обгорнутих паперорм і поставлених вертикально на торець в приміщеннях з температурою не нижче 0°С і не більше ніж +18°С. Складське приміщення літнього типу повинно мати вентиляцію і провітрюватись. Матеріали для будівельних конструкцій 13.34  Для опорядження будівельних конструкцій використовують такі види матеріалів і виробів: склопластики органічне скло вініпласт листовий сотопласт жорсткі пінопласти. 13.35  Перевезення складування і зберігання листових матеріалів для будівельних конструкцій вико нують відповідно до вимог для листових матеріалів матеріалів для опорядження внутрішніх стін стель і вмонтованих меблів. 13.36  Для перевезення органічне скло в листах перед упакуванням потрібно обклеїти з обох боків папером. Погонажні будівельні вироби 13.37   Профільні полівінілхлоридні погонажні вироби в бухтах і мірних відрізках потрібно упакову вати в два шари щільного паперу або в поліетиленову плівку і обв'язувати шпагатом. В один пакет допускається пакувати вироби тільки одного типу і кольору і однакової довжини. Загальна маса пакета не повинна перевищувати 32 кг. За домовленістю між підприємствами-виго-товлювачами і споживачами пакети погонажних виробів в мірних відрізках можуть також додатково упаковуватись в дерев'яну ґратчасту тару. 13.38   Транспортувати вироби дозволяється будь-яким видом критого транспорту при температурі зовнішнього середовища не нижче мінус 30°С з захистом виробів від дії атмосферних опадів. Забороняється кидати згинати і деформувати бухти і пачки виробів при вантажно-розвантажувальних роботах а також складських і виробничих операціях. 13.39   Погонажні вироби потрібно зберігати в сухому приміщенні при температурі не менше ніж 10°С. Для тимчасового зберігання бухти кладуть в горизонтальне положення. Допускається складати бухти одна на одну але не більше п'яти рядів по висоті. Розпаковувати погонажні вироби дозволяється при температурі в приміщенні не менше ніж 15°С. Перед розпакуванням вироби мастики клеї смоли потрібно зберігати при температурі від 0 до 10°С не менше двох діб. 13.40  Перевозити і зберігати клеї і мастики потрібно в герметично закритій тарі бідони банки . Зберігати клеї і мастики в скляній тарі не рекомендується. 13.41  Перевозити казеїновий клей потрібно в спеціальній тарі і зберігати в сухих критих приміщеннях на дерев'яних підставках або стелажах при температурі не вище 30°С. При зберіганні клею не допус кається попадання вологи на тару. 13.42  Клей міздрьовий слід зберігати в сухому приміщенні в упакованому вигляді на настилах із дощок. 13.43  Мастики рекомендується зберігати в приміщенні захищеному від дії сонячних променів при температурі + 5-20 °С на відстані не менше ніж 1 м від опалювальних приладів. 13.44  Епоксидні смоли що надходять на склади в металевих бідонах потрібно зберігати в теплому приміщенні при температурі від +10 до +30°С. 14 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБІВ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ 14.1 Перевозити кабельні вироби дозволяється будь-яким видом транспорту. Якщо при перевезенні немає потреби в перевантаженні кабельних виробів їх дозволяється перевозити без застосування транспортної тари. При перевезенні навантаженні і розвантаженні кабельні вироби потрібно захищати від безпосередньої дії атмосферних опадів сонячних променів парів кислот і лугів та інших агресивних речовин що негативно впливають на тару і кабельні вироби. 14.2   Забороняється закріплювати барабани з кабельними виробами для перевезення способом прибивання дощок цвяхами або скобами в щоки і в обшивку барабана. 14.3   Барабани завантажені на автомашину або платформу повинні бути закріпленими і роз кріпленими так щоб при транспортуванні вони не перекочувались. Під щоки барабана потрібно класти дерев'яні клинки. 14.4   Не дозволяється перетягувати барабани з кабельними виробами плазом волоком . Забороняється перевозити і зберігати барабани з кабельними виробами якщо вони поставлені в декілька рядів один на другий а також перевозити барабани навантажені навалом в залізничні напіввагони. 14.5  Під час автомобільних перевезень стос ящиків не повинен перевищувати висоту борта машини або причепа більше ніж на 15-20 см. Ящики потрібно закривати брезентом а поверх брезенту обв'язати шпагатом. 14.6  При зберіганні електровиробів на складах потрібно захищати їх від механічного пошкодження забруднення прямого попадання сонячних променів. Не рекомендується розміщення електровиробів близько від джерел тепла. 14.7  Склади потрібно обладнувати ефективною плипливно-витяжною вентиляцією. Для визна чення відносної вологості склади необхідно обладнати гігрометрами і психрометрами а перевірка їх показань повинна вестись щоденно. 14.8  Електродвигуни генератори електричні машини потрібно зберігати в закритих сухих примі щеннях з температурою не менше ніж +5°С і відносній вологості не більше ніж 70%. В навколишньому середовищі не повинно бути кислотних та лужних парів. 14.9  Оголений дріт потрібно зберігати в закритих сухих добре вентильованих приміщеннях при відсутності в навколишньому середовищі кислотних лужних та інших парів які шкідливо впливають на мідний алюмінієвий та оцинкований дріт. 14.10   Кабельні вироби потрібно зберігати в тарі підприємства-виготовлювача. Барабани з кабельними виробами повинні зберігатись обшитими в закритих приміщеннях під навісом а в польових умовах - закритими брезентом. При зберіганні кабельні вироби потрібно захищати від механічних пошкоджень дії сонячних променів атмосферних опадів парів кислот лугів та інших аргесивних середовищ що шкідливо діють на тару і вироби. Зберігання кабельних виробів з волокнистою емалевою ізоляцією і ізоляцією з інших водопогли-наючих матеріалів у відкритих приміщеннях під навісом або в польових умовах не укритих брезентом забороняється. Кінці кабелів під час зберігання повинні бути герметично запаковані. 14.11  Бухти і котушки з дротом потрібно зберігати в складських опалюваних приміщеннях з тем пературою повітря від +5 до +35°С і вологістю не вище 80% на відстані до 1 м від батарей опалення. 14.12  При розпакуванні пачок котушки повинні бути поставлені на стелажі на щоку причому кожен ряд котушок для стійкості потрібно перекладати листом рівного дикту. Обгортку з котушок або бухт рекомендується знімати тільки перед використанням кабельного виробу. Зберігати котушки і бухти з кабельними виробами без обгортки не дозволяється. Зберігати бухти навалом забороняється. 14.13   Акумулятори батареї і елементи слід зберігати в сухих опалюваних приміщеннях з температу рою + 8-15 °С і відносною вологістю 60%. Елементи і гальванічні сухі батареї слід зберігати при температурі від +10 до +25°С і вологості не більше ніж 70%. Установка акумуляторів або батарей одна на одну забороняється. Забороняється також сумісне зберігання лужних і кислотних акумуляторів. 14.14   Лампи накалювання зберігаються у заводській упаковці в сухих закритих приміщеннях де забезпечена температура повітря не нижче +5°С з відносною вологістю повітря не більше ніж 70%. 14.15   Світильники з люмінесцентними лампами повинні зберігатись в закритих сухих приміщеннях. В приміщенні не повинно бути кислотних лужних та інших сумішей що негативно впливають на світильники. Допускається зберігання світильників стосами на підлозі в пакетах на піддонах загальною висотою не більше ніж 3 9 м. Висота кожного пакета не повинна перевищувати 1 2 м. 14.16   Електрозварювальне обладнання потрібно зберігати в заводській упаковці в закритих сухих складських приміщеннях або під навісом що виключає можливість попадання атмосферних опадів. 15 ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКЛАДУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБІВ І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ 15.1   Ванни чавунні емальовані потрібно завантажувати в транспортні засоби і перевозити упако ваними поштучно або пакетами за домовленістю з замовником. По верхній частині бортів кожної ванни відвантаженої поштучно повинна бути накладена дерев'яна рама закріплена сталевою пакувальною стрічкою або дротом з двома поперечними планками покладеними під нижній бік поперечних бортів. Пакети з ваннами повинні мати пристрої для механічного завантаження і розвантаження. Для захисту емальового покриття ванн від пошкоджень при перевезенні між ними потрібно прокладати м'які матеріали прокладки з таким розрахунком щоб після утворення пакета між кожними двома ваннами залишалась щілина не менша 10 мм тобто метал до металу не дотикався . По контуру ванни від одного борту до другого слід прокладати не менше чотирьох джгутів або прокладок з соломи або паперу. Комплектуючі деталі ванн випуски ніжки перевозять упакованими в окремий ящик з прокладкою між ними соломи стружки і т.ін. 15.2  Ванни слід зберігати в закритих приміщеннях або під навісом розсортованими за типами і розмірами укладеними в стоси в 2-3 ряди по висоті з дерев'яними прокладками між рядами. 15.3  Чавунні раковини для перевезення слід упаковувати накладанням на їх зовнішні борти прямо кутних дерев'яних рам що скріплюються дротом. При перевезенні вагонами пакування виробів необов'язкове але в цьому випадку між верхніми і нижніми рядами раковин потрібно прокладати солом'яні або паперові джгути і настили з них. Раковини по 5-10 штук зв'язують дротом в пачки між емальованими поверхнями стінок потрібно прокладати паперові або солом'яні прокладки. Раковини слід зберігати в закритих приміщеннях в розсортованому вигляді на полицях стелажів. 15.4  Мийки чавунні емальовані і арматуру до них потрібно упаковувати в дерев'яні ґратчасті ящики зберігати на полицях стелажів. 15.5  Низькорозміщувані зливні бачки які поставляються разом з унітазами типу "компакт" по трібно монтувати на заводі і відвантажувати упакованими в ґратчасті ящики або контейнери разом з унітазами. Всі деталі зливних бачків повинні бути загорнуті в папір покладені на корпус бачка з прокладанням дерев'яною стружкою або соломою. Зберігати на складі зливні бачки потрібно комплектами покладеними на полиці стелажів або в контейнери. 15.6  Металеві деталі змішувачів і кранів що мають гальванічне покриття потрібно рівномірно покривати шаром нейтральних мастил і загортати в папір. Упаковують їх в ящики масою до 50 кг. Зберігати ці вироби рекомендується в сухих закритих приміщеннях в упакованому вигляді. 15.7  Водяні бачки колонок водогрійних для ванн потрібно упаковувати окремо від топок в дерев'яні ґратчасті ящики або обгортати щільним папером у два шари і обв'язувати шпагатом. Перевозити колонки слід в критих вагонах а при перевезенні автотранспортом їх потрібно захищати від дії атмосферних опадів. 15.8   Водяні бачки колонок слід зберігати в закритих приміщеннях в упакованому вигляді чавунні топки колонок дозволяється зберігати під навісом. 15.9   Для перевезення радіаторів рекомендується використовувати контейнери а зберігати їх дозво ляється під навісом в стосах заввишки до 1 м. 15.10   Котли для опалювання потрібно поставляти замовнику комплектно з деталями розширюючий бачок термометр та ін. а також з комплектом інструменту та запасних частин. До кожного котла завод-постачальник повинен додавати креслення обмуровки котла інструкції по монтажу та експлуатації схеми з'єднання котла з трубопроводами і з розширюючим бачком список комплектації котла і паспорт. 15.11   Зберігати котли рекомендується в закритих неопалюваних складах або під навісом на де рев'яних брусках що кладуть перпендикулярно до поздовжньої осі барабанів котлів. Всі отвори котлів і труб повинні бути змазані технічним вазеліном і закриті дерев'яними заглушками. Арматуру з котлів необхідно зняти покласти в ящики змазати і зберігати в закритих складських приміщеннях. Також необхідно зняти замаркувати і покласти в ящики манометри та інші вимірювальні прилади. 15.12   Санітарно-технічну арматуру необхідно зберігати в закритих приміщеннях на полицях і стелажах масою до 20 кг або в нижніх відділеннях двох'ярусних стелажів і на підлозі складу якщо їх маса перевищує 20 кг . 16 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАВАНТАЖЕННІ РОЗВАНТАЖЕННІ І ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 16.1   При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт і транспортуванні вантажів потрібно до тримуватись правил техніки безпеки що встановлені державними нормами для робіт з засобами ме ханізації для виконання вантажно-розвантажувальних робіт правил техніки безпеки дорожнього руху і правил що регламентуються цими нормами. До виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються робітники яким виповнилося 18 років і які пройшли спеціальний курс навчання склали іспит і одержали свідоцтво на право самостійної роботи. 16.2  При завантаженні кузова автомобіля навалочним вантажем не допускається завантаження вище бортів кузова стандартних або нарощених і вантажі повинні розміщуватись рівномірно по всій площині кузова. 16.3  Штучні вантажі які виступають над бртами кузова необхідно закріплювати мірним справним такелажем. 16.4  Вантажі в ящиках діжках та інші штучні вантажі потрібно укладати щільно один до одного щоб під час руху транспорту його різкого гальмування або крутого повороту вантаж не міг пере міщуватись по підлозі кузова. Якщо між суміжними вантажами є вільний простір то його слід заповнити міцними дерев'яними прокладками і розкріпити. 16.5  При укладанні вантажів у діжкову тару в декілька рядів їх накочують по підкладках або пакетом бічною поверхнею. Діжку з рідким вантажем встановлюють пробкою догори. Кожен ряд повинен укладатись на прокладки з дощок. Крайні ряди діжок слід підклинювати. Забороняється використову вати замість клинів інші предмети. 16.6  Діжки барабани і рулони дозволяється завантажувати в автомобілі вручну перекочуючи їх за умови коли підлога складського приміщення знаходиться на одному рівні з підлогою залізничного вагону або кузова автомобіля. Якщо підлога складського приміщення розміщена нижче рівня підлоги вагона або кузова автомобіля навантаження і розвантаження вантажів в діжках допускається по підкладках або покотам двома робітниками якщо вага одного місця не перевищує 80 кг а коли вага понад 80 кг ці вантажі завантажуються за допомогою міцних канатів або засобів механізації. 16.7   Перевозити рідини в скляній тарі дозволяється тільки в спеціальній упаковці їх необхідно ставити вертикально пробкою вгору. Забороняється ставити вантаж в скляній тарі один на одного в два ряди без відповідного дозволу на це що вказується в паспорті. При цьому на нижній ряд вантажу встановлюються дошки або дерев-ностружкові плити. 16.8  Вантажі в мішечках укладаються в транспортні засоби в стоси. При зберіганні максимальна висота укладки вантажів на складі майданчику повинна бути не більшою 6 м для нерозбірної тари і 4 5 м - для тари що складається з спеціальних елементів. 16.9  Вантажі в ящиках під час завантаження у вагони або складські приміщення потрібно укладати в стійкі стоси. Висота стосу не повинна перевищувати 3 м якщо вантаження виконується вручну а при застосуванні механізмів - до 6 м. Укладати ящики в приміщеннях закритих складів потрібно так щоб ширина головного проходу була не менше ніж 3 0 -3 5 м. 16.10  Перевозити вантажі що виділяють пил у відкритих кузовах забороняється. Такі вантажі потрібно накривати брезентом або рогожами щоб зберегти їх від розпорошення і запобігти забрудненню навколишнього середовища. 16.11  Вантажі що перевищують габарити рухомого складу по довжині 2 м і більше довгомірні вантажі потрібно перевозити на автомобілях з причепами-розпусками до яких вантажі повинні надійно кріпитись. Завантаження і розвантаження довгомірних штучних вантажів рейки труби балки колоди і т.ін. потрібно виконувати з застосуванням засобів механізації а розвантаження вручну вимагає обов'язкового використання міцних покотів. Робота повинна виконуватись двома робітниками. Платформи автомобілів що призначені для систематичного перевезення довгомірних вантажів не повинні мати бортів але повинні забезпечуватись знімними або відкидними стояками що захищають вантаж від падіння. Стояки повинні забезпечити кріплення вантажів. При перевезенні довгомірних вантажів різної довжини більш короткі вантажі потрібно розміщати зверху. 16.12   Забороняється: -  перевозити вантажі з кінцями що виступають за бокові габарити автомобіля; -  загороджувати вантажем двері кабіни водія; -  вантажити довгомірні вантажі вище стояків. При завантаженні довгомірних вантажів труби рейки колоди та ін. на автомобіль з причепом-роз-пуском необхідно залишати щілину між щитом встановленим за кабіною автомобіля і торцями вантажу для того щоб під час повертання і розвертання вантаж не зачіплював щит. Щоб запобігти переміщенню вантажу вперед під час гальмування і руху під ухил вантаж повинен бути надійно закріпленим. 16.13   При перевезенні вантажів що перевищують своїми розмірами ширину платформи автомобіля звисання вантажу повинно бути однаковим з обох боків. 16.14   Тара для перевезення небезпечних речовин повинна відповідати спеціальним вимогам техніки безпеки по перевезенню таких вантажів автомобільним транспортом загального користування. 16.15  Пломбування тари незалежно від типу небезпечної речовини що в ній знаходиться є обов'яз ковим. 16.16  На всіх вантажних місцях в яких знаходяться небезпечні речовини повинні бути таблички що визначають: вид небезпечного вантажу верх упаковки і наявність посуду в упаковці який легко роз бивається або пошкоджується наприклад скляна тара. 16.17  В кузові автомобіля дозволяється перевозити контейнери які не перевищують встановлені габаритні розміри по висоті 3 8 м . 16.18  При перевезенні небезпечних і негабаритних вантажів дозвіл на це потрібно одержати в органах Державтоінспекції у таких випадках: якщо вантаж по висоті має 3 8 м від поверхні дороги по ширині - 2 5 м і довжині - 20 м для автопоїзду з двома або більше причепами або коли вантаж виступає за задню частину габариту транспортного засобу більше ніж на 2 м.  Додаток 1 Рекомендований Номенклатура автотранспортних засобів для перевезення залізобетонних конструкцій   Додаток 2 Рекомендований Номенклатура спеціалізованих машин для доставки будівельних вантажів   Додаток З Рекомендований Номенклатура вантажопідйомних машин і механізмів для вантажно-розвантажувальних робіт Закінчення додатку З   Додаток 4 Рекомендований Номенклатура і основні параметри будівельних підйомників Закінчення додатку 4   Додаток 5 Рекомендований Номенклатура і основні параметри автонавантажувачів   Додаток 6 Рекомендований Номенклатура засобів контейнеризації і пакетування для доставки матеріалів на об'єкти будівництва Закінчення додатку 6 Додаток 7 Рекомендований Номенклатура засобів механізації внутрішньобудівельного транспорту Закінчення додатку 7   Додаток 8 Рекомендований Номенклатура вантажозахватних пристроїв Продовження додатку 8 Закінчення додатку 8   Додаток 9 Рекомендований Схеми складування зберігання і укладання будівельних матеріалів виробів і конструкцій.          Рис. 1. Габарити укладання вантажів при перевезенні автотранспортом          Рис. 2 Схеми укладання залізобетонних конструкцій на транспортні засоби: а колони; б напівферми у вертикальному положенні; в балки у вертикальному положенні.             Рис. З Складування збірних залізобетонних виробів.    Рис. 4 Складування залізобетонних виробів. Рис. 5 Зберігання сортового металу: а стояковий стелаж для зберігання сортового металу; б металеві скоби для зберігання сортового металу. Рис. 6 Складування профільної сталі: а складування швелерів; б складування двотаврів а     б в     г Рис. 7 Складування круглих лісоматеріалів: а рядовий штабель; б штабель - "клітка"; в розріджені пакетні штабелі; г щільне укладання полін   Рис. 8 Пакети і блок-пакети пиломатеріалів: а   1 - ряд; 2 - стос; 3 - прокладка; 4 - обв'язка; 5 - ярлик; 6 - маркування. б 1 - пакети; 2 - прокладка; 3 - обв'язка; 4 - маркування.     Рис. 9 Складування керамічних труб.     Рис. 10 Зберігання балонів з киснем і ацителеном.   Додаток 10 Довідковий Державні стандарти на будівельні вироби конструкції і матеріали   1. ГОСТ 202 13-89 Фермы железнодорожные. Технические условия. 2. ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия. 3. ГОСТ 18979-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия. 4. ГОСТ 19804.0-78 Сваи забивные железобетонные. Общие технические условия. 5. ГОСТ 12504-80 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и обшественых зданий. Общие технические условия. 6. ГОСТ 9574-80 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия. 7. ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия. 8. ГОСТ 21 506-87 Плиты перекрытий ребристые железобетонные высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия. 9. ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия. 10. ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия. И. ГОСТ 6785-80 Плиты подоконные железобетонные. Технические условия. 12. ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия. 13. ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные. Технические условия. 14. ГОСТ 19231. 1-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия. 15. ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия. 16. ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия. 17. ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные для колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия. 18. ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия. 19. ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия. 20. ГОСТ 19804.0-78 Сваи забивные железобетонные. Общие технические условия. 21. ГОСТ 13015.0-83 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования. 22. ГОСТ 13015.4-84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортирования и хранения. 23. ГОСТ 8673-82 Плиты фанерные. Технические требования. 24. ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия. 25. ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия. Продовження додатка 10   26. ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия. 27. ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия. 28. ГОСТ 12767-80 Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические условия. 29. ГОСТ 12085-88 Мел природный обогащенный. Технические условия. 30. ГОСТ 28042-89 Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия. 31. ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. 32. ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия. 33. ГОСТ 18048-80 Кабины санитарно-технические. Технические условия. 34. ГОСТ 10260-82 Щебень и гравий для строительных работ. Технические условия. 35. ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационых 36. ГОСТ 530-80 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 37. ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия. 38. ГОСТ 379-79 Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 39. ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия. 40. ГОСТ 2 1520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия. 41. ГОСТ 231 18-78 Конструкции металлические строительные. Общие положения. 42. ГОСТ 23 11 9-78 Фермы стропильные стальные сварные с элементами из парных уголков для производственных зданий. Технические условия. 43. ГОСТ 16369-88 Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры. 44. ГОСТ 1904 1-85 Е Транспортные пакеты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование 45. ГОСТ 73 19-80 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка и хранение. 46. ГОСТ 475-78 Двери деревянные. Общие технические условия. 47. ГОСТ 23 166-78 Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия. 48. ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия. 49. ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия. 50. ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 51. ГОСТ 9998-86 Пленки поливинилхлоридные пластифицированные бытового назначения. Общие технические условия. 52. ГОСТ 9 179-77 Известь строительная. Технические условия. 53. ГОСТ 4640-84 Вата минеральная. Технические условия. 54. ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные. Закінчення додатка 10   55. ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка 56. ГОСТ 378-76 Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и детали к ним. 57. ГОСТ 18124-75 Листы асбестоцементные плоские. 58. ГОСТ 1839-80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. 59. ГОСТ 539-80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Технические условия. 60. ГОСТ 286-82 Трубы керамические канализационные. Технические условия. 61. ГОСТ 787-89 Плитки керамические для полов. Технические условия. 62. ГОСТ 6141-91 Плиты керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия. 63. ГОСТ 8179-85 Изделия огнеупорные. Правила приемки. 64. ГОСТ 111-90 Стекло листовое. Технические условия. 65. ГОСТ 21992-76 Стекло строительное профильное. Технические условия. 66. ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия. 67 ГОСТ 9980. 1-86 Е Материалы лакокрасочные. Правила приемки. 68. ГОСТ 6810-81 Обои. Технические условия. 69. ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия. 70. ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Технические условия. 7 І. ГОСТ 6266-81 Листы гипсокартонные. Технические условия. 72. ГОСТ 18 108-80 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей основе. Технические условия. 73. ГОСТ 191 11-77 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия. 74. ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. 75. ГОСТ 21485.0-76 Бачки смывные и арматура к ним. Технические требования и методы испытаний. 76. ГОСТ 18690-82 Е Кабели 77. ГОСТ 1460-81 Карбид кальция. Технические условия. 78. ГОСТ 4598-86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия. 79. ГОСТ 10632-89 Плиты древесно-стружечные. Технические условия. 80. ГОСТ 11 024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические требования. 81. ГОСТ 22889.0-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Общие технические условия.