Класифікатор звернень громадян

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 27.10.2008 N 613 Про затвердження Класифікатора звернень громадян Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Класифікатор звернень громадян далі - Класифікатор що додається у Міністерстві охорони здоров'я України. 2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України урядових органів державного управління у складі МОЗ України підпорядкованих закладів та установ забезпечити застосування Класифікатора у діяльності пов'язаній з розглядом звернень громадян. 3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам Головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської Донецької Івано-Франківської Київської Львівської Луганської Тернопільської Харківської Чернівецької обласних державних адміністрацій Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської управління охорони здоров'я та курортів Вінницької управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій затвердити Класифікатор та забезпечити застосування у діяльності пов'язаній з розглядом звернень громадян. 4. Начальнику Управління справами Гузару З.Т. забезпечити структурні підрозділи МОЗ урядові органи державного управління у складі МОЗ України підпорядковані заклади та установи копіями Класифікатора. 5. Директору ДП "Український інформаційно-обчислювальний центр" Львовій Р.М. удосконалити програмну систему "Lotus Notes" в частині автоматизованої реєстрації звернень громадян і привести її у відповідність до Класифікатора звернень громадян. Термін: до 01.01.2009 6. Внести у додаток 5 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві охорони здоров'я України затвердженої наказом МОЗ від 09.03.2004 N 120 зміну що додається. 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г. 8. П.1 п.2 п.3 п.6 цього наказу набирають чинності з 1 січня 2009 року. Міністр В.М.Князевич ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 27.10.2008 N 613 КЛАСИФІКАТОР звернень громадян I. Характеристика звернення 1. За формою надходження 1.1. Поштою 1.2. На особистому прийомі 1.3. Через уповноважену особу 1.4. Через органи влади 1.5. Через засоби масової інформації 1.6. Від інших органів установ організацій 2. За ознакою надходження 2.1. Первинне 2.2. Повторне 2.3. Дублетне 2.4. Неодноразове 2.5. Масове 3. За видами 3.1. Пропозиція зауваження 3.2. Заява клопотання 3.3. Скарга 4. За статтю авторів звернень 4.1. Чоловіча 4.2. Жіноча 5. За суб'єктом 5.1. Індивідуальне 5.2. Колективне 5.3. Анонімне 6. За типом 6.1. Телеграма 6.2. Лист 6.3. Усне 7. За категоріями авторів звернень 7.1. Учасник війни 7.2. Дитина війни 7.3. Інвалід Великої Вітчизняної війни 7.4. Інвалід війни 7.5. Учасник бойових дій 7.6. Ветеран праці 7.7. Інвалід I групи 7.8. Інвалід II групи 7.9. Інвалід III групи 7.10. Дитина-інвалід 7.11. Одинока мати 7.12. Мати-героїня 7.13. Багатодітна сім'я 7.14. Особа що потерпіла від Чорнобильської катастрофи 7.15. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 7.16. Герой України 7.17. Герой Радянського Союзу 7.18. Герой Соціалістичної Праці 7.19. Дитина 7.20. Інші категорії 8. За соціальним станом авторів звернень 8.1. Пенсіонер 8.2. Робітник 8.3. Селянин 8.4. Працівник бюджетної сфери 8.5. Державний службовець 8.6. Військовослужбовець 8.7. Підприємець 8.8. Безробітний 8.9. Учень студент 8.10. Служитель релігійної організації 8.11. Особа що позбавлена волі воля якої обмежена 8.12. Інші 9. За результатами розгляду 9.1. Вирішено позитивно 9.2. Відмовлено у задоволенні 9.3. Дано роз'яснення 9.4. Звернення що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" 9.5. Звернення що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" 9.6. Звернення що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" II. Основні питання що порушуються у зверненнях громадян Індекс Зміст питання 010 Промислова політика 020 Аграрна політика і земельні відносини 030 Транспорт і зв'язок 040 Економічна цінова інвестиційна зовнішньоекономічна регіональна політика та будівництво підприємництво 050 Фінансова податкова митна політика 060 Соціальний захист 070 Праця і заробітна плата 080 Охорона здоров'я 090 Комунальне господарство 100 Житлова політика 110 Екологія та природні ресурси 120 Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку реалізація прав і свобод громадян 130 Сім'я діти молодь тендерна рівність фізична культура і спорт 140 Культура та культурна спадщина туризм 150 Освіта наукова науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність 160 Інформаційна політика діяльність засобів масової інформації 170 Діяльність об'єднань громадян релігія та міжконфесійні відносини 180 Діяльність Верховної Ради України Президента України та Кабінету Міністрів України 190 Діяльність центральних органів виконавчої влади 200 Діяльність місцевих органів виконавчої влади 210 Діяльність органів місцевого самоврядування 220 Обороноздатність суверенітет міждержавні і міжнаціональні відносини 230 Державне будівництво адміністративно-територіальний устрій 240 Інше Примітка. За відповідним індексом можуть визначатися додаткові питання у його межах наприклад від 010 до 019. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 27.10.2008 N 613 ЗМІНА що вноситья у додаток 5 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Міністерстві охорони здоров'я України v0120282-04 У розділі "Реєстраційно-контрольна картка" лицьовий бік позицію "Індекси питання і підпитання заповнюються відповідно до форми статистичного звіту про розгляд звернень громадян в організаціях згідно з переліком питань і підпитань визначених відповідними організаціями" замінити такою позицією: "Індекси основних і додаткових питань заповнюються за основними питаннями що порушуються у зверненнях громадян і визначені у Класифікаторі звернень громадян затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 та додатковими питаннями визначеними відповідними організаціями".