Порядок віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З 07.06.2004 N 284 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 769/9368 Про затвердження Порядку віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 4004-12 та з метою визначення районів масового поширення гнусу та інших небезпечних членистоногих комах і кліщів Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Порядок віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів додається . 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим начальникам управлінь охорони здоров'я обласних Севастопольської міської державної адміністрації Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя водного залізничного та повітряного транспорту прийняти до керівництва і забезпечити своєчасне та неухильне виконання вимог Порядку віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів. 3. Наказ МОЗ України від 10.08.92 N 123 v0123282-92 "Про затвердження інструкції по визначенню районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів" уважати таким що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України Бережнова С.П. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О.В.Лапушенко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 07.06.2004 N 284 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 769/9368 ПОРЯДОК віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів 1. До районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів відносять території де природні умови сприяють появі та масовому виплодові небезпечних у медичному значенні членистоногих: комах - компонентів гнусу кліщів і комах - переносників збудників інфекційних та паразитарних хвороб і де в періоди масового їх нападу знижується продуктивність господарства та працездатність населення що призводить до економічних збитків і порушення нормального відпочинку людей. 2. Визначення чисельності та видового складу гнусу та інших небезпечних комах і кліщів проводять ентомологи помічники ентомологів у Центральній санітарно-епідеміологічній станції МОЗ України Кримській республіканській обласних міських районних та районних у містах санітарно-епідеміологічних станціях портових і басейнових санітарно-епідеміологічних станціях водного транспорту згідно з діючими нормативними та методичними актами Міністерства охорони здоров'я України. 3. До небезпечних у медичному значенні членистоногих належать двукрилі комахи та кліщі родин і родів що зазначені у підпунктах 3.1 3.2. 3.1. Двокрилі комахи: 3.1.1. Комарі родини Culicidae: підродини Anophelinae рід Anopheles; підродини Culicinae роди Aedes Culex Mansonia Culiseta представники яких є складовою частиною комплексу гнусу а також переносниками збудників ряду інфекційних та паразитарних хвороб а саме: малярії дирофіляріозу туляремії енцефалітів геморагічних гарячок лімфоцитарного хоріоменінгіту тощо. 3.1.2. Мошки родини Simuliidae які є одним з основних компонентів комплексу гнусу. 3.1.3. Мокреці родини Ceratopogonidae - компоненти комплексу гнусу і переносники збудників протозойних хвороб. 3.1.4. Гедзі родини Tabanidae - компоненти комплексу гнусу переносники збудників інфекційних та паразитарних хвороб: телію сибірки туляремії філяріатозів тощо. 3.1.5. Москіти родини Phlebotomidae - компоненти комплексу гнусу та переносники збудників гарячки папатачі лейшманіозів тощо. 3.2. Кліщі: 3.2.1. Родини Ixodidae - переносники збудників ряду інфекційних та паразитарних хвороб а саме: кліщового вірусного енцефаліту види родів - Ixodes Dermacentor Haemaphysalis рікетсіозів у т.ч. гарячки-Ку види родів - Rhipicephalus Ixodes Dermacentor Haemaphysalis Hyalomma Boophilus геморагічних гарячок види роду - Hyalomma та деякі інші туляремії види родів - Ixodes Dermacentor бруцельозу види родів - Haemaphysalis Hyalomma Boophilus чуми види родів - Rhipicephalus Dermacentor Haemaphysalis Ixodes та ін. кліщових бореліозів види роду - Ixodes бабезіозу. 3.2.2. Родини Argasidae - переносники збудників кліщових спірохетозів чуми. 3.2.3. Гамазові кліщі родин Dermanyssidae Macronyssidae Hirstionyssidae Haemogamasidae Laelaptidae - збудники кліщових дерматитів а також переносники збудників енцефалітів геморагічних гарячок. 3.2.4. Кліщі-тромбікуліди червонотільці родин Trombiculidae Leeuwenhoekiidae - збудники тромбідіозу а також переносники збудників рікетсіозів. 3.2.5. Алергенні кліщі родини Pyroglyphidae види родів - Dermatophagoides Euroglyphus - збудники алергозів різного типу. 4. Критерії віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів. До районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів зараховують території на яких під час обстеження та проведення обліку чисельності були зареєстровані: 4.1. Чисельність комарів або мокреців - 20 і більше особин за 20 хвилин обліку на собі або 5 особин на 1 кв. м на дньовці в період піку чисельності. 4.2. Чисельність мошок або гедзів - 5 і більше особин за 20 хвилин обліку на собі в період піку чисельності. 4.3. Наявність на території іксодових Ixodidae і аргазових Argasidae кліщів незалежно від їх чисельності. 4.4. Наявність гамазових кліщів родин Dermanyssidae Macronyssidae Hirstionyssidae Haemogamasidae Laelaptidae і кліщів-тромбікулід родин Trombiculidae Leeuwenhoekiidae та виявлення в цьому районі природних осередків інфекційних та паразитарних хвороб збудників яких поширюють ці членистоногі. 4.5. Наявність москітів родини Phlebotomidae та природних осередків хвороб збудників яких передають ці комахи. 4.6. Наявність на території кліщів родини Pyroglyphidae. 5. Результати обстеження територій та проведення обліку чисельності членистоногих ентомологи помічники ентомологів уносять у первісну облікову документацію - облікові форми 368/о 371/о 374/о 375/о 376/о 377/о 419/о що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.07.2000 N 160 v0160282-00 "Про затвердження форм облікової статистичної документації що використовується в санітарно-підеміологічних закладах". 6. Визначення територій і затвердження переліку районів на яких реєструється масове поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів проводиться один раз на 5 років головними державними санітарними лікарями Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя за критеріями що зазначені в п. 4 і показниками первісної облікової документації п. 5 . Заступник директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Л.М.Мухарська