Угода між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь

Угода між Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь Дата підписання: 29.05.2002 Дата набуття чинності: 29.05.2002 Міністерства - учасники даної Угоди іменовані надалі Сторони з огляду на взаємну зацікавленість у забезпеченні безпеки і якості продукції що взаємно поставляється для життя і здоров'я людини і з метою спрощення процедури перевірки цієї продукції визнаючи необхідність проведення погоджених робіт з визнання посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи домовилися про нижченаведене: Стаття 1 Для даної Угоди приведені нижче терміни мають наступні значення: державна гігієнічна реєстрація - система обліку уперше вироблених у Республіці Білорусь або таких що надійшли із-за кордону продукції речовин матеріалів що на підставі експертної оцінки документації і лабораторних досліджень визнані такими що відповідають вимогам санітарних норм правил і гігієнічних нормативів; посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію - документ який видається відповідними органами Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь відповідно до законодавства який вказує що забезпечується необхідна впевненість у тім що продукція яка поставляється належним чином відповідає нормативній документації що підтверджує її безпеку при дотриманні визначених умов; державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це вид професійної діяльності органів установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України що полягає в комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства а у разі відсутності відповідних санітарних норм - в обґрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини; об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи - будь-яка діяльність технологія продукція та сировина проекти будівництва проекти нормативних документів реалізація функціонування використання яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках коли їх шкідливий вплив встановлено у процесі функціонування використання а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми який видається відповідними органами й установами державної санітарно-епідеміологічної служби України що засвідчує відповідність невідповідність об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Стаття 2 Сторони в ході реалізації даної Угоди будуть керуватися законодавствами України і Республіки Білорусь. Стаття 3 Дія даної Угоди поширюється на продукцію що взаємно поставляється Україною і Республікою Білорусь яка виготовлена в цих країнах і відповідно до національного законодавства держав Сторін підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі і державній гігієнічній реєстрації. Дана Угода не поширюється на продукцію яка виготовлена в третіх країнах. Стаття 4 При здійсненні державної санітарно-епідеміологічної експертизи в Україні і державної гігієнічної реєстрації в Республіці Білорусь Сторони визнають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи що видаються на продукцію яка виготовлена в Україні державною санітарно-епідеміологічною службою України і посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію хімічних і біологічних речовин матеріалів і виробів з них продукції виробничо-технічного значення товарів для особистих побутових потреб продуктів харчування далі - продукція які вироблені у Республіці Білорусь що видаються Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь у встановленому порядку. Визнання цих документів здійснюється шляхом переоформлення документів країни-експортера на документи країни-імпортера. У випадку відсутності на продукцію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію країни-експортера продукція підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі або державній гігієнічній реєстрації відповідно до вимог законодавства країни-імпортера. Стаття 5 Сторони не допускають до реалізації продукцію що не пройшла державну санітарно-епідеміологічну експертизу і державну гігієнічну реєстрацію у встановленому порядку. Стаття 6 Сторони обмінюються переліками продукції що підлягає обов'язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі і державній гігієнічній реєстрації переліками органів по державній гігієнічній реєстрації і державній санітарно-епідеміологічній експертизі а також документами що встановлюють порядок і процедуру державної санітарно-епідеміологічної експертизи і державної гігієнічної реєстрації. Уточнення переліків продукції буде здійснюватися в міру необхідності шляхом взаємного узгодження і підписання Сторонами додаткових протоколів. Стаття 7 Сторони будуть прагнути до гармонізації обох систем державної санітарно-епідеміологічної експертизи і гігієнічної реєстрації продукції на основі нормативних документів норм правил що діють в Україні і у Республіці Білорусь з метою створення умов для взаємного визнання надалі. Стаття 8 Сторони керуються однаковими вимогами і підходами до оцінки якості і безпеки продукції для здоров'я людини методами контролю санітарними нормами і правилами гігієнічними нормами за винятком випадків передбачених національним законодавством. Стаття 9 Для реалізації даної Угоди адаптації гармонізації нормативних документів з питань санітарно-епідеміологічної експертизи гігієнічної регламентації і реєстрації рішення поточних питань Сторони створюють експертну робочу групу фахівців. Засідання експертів робочої групи будуть здійснюватися по черзі в містах Мінську і Києві. Стаття 10 Кожна зі Сторін вправі проводити вибіркову перевірку імпортованої продукції на яку поширюється дія даної Угоди відповідно до національного законодавства держав Сторін. Про результати перевірок Сторони письмово інформують одна одну. У випадках виявлення факту надходження потенційно небезпечної продукції а також у випадках виявлення продукції що не відповідає заявленим вимогам установа державної санітарно-епідеміологічної служби що встановила даний факт повинна вжити заходів по запобіганню подальшому просуванню такої продукції її вилученню з обороту і проінформувати органи що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд Сторін про постачання такої продукції. Стаття 11 У дану Угоду можуть бути внесені зміни і доповнення за взаємною домовленістю Сторін що оформляються протоколами які будуть невід'ємною частиною даної Угоди. Стаття 12 Дана Угода укладається терміном на п'ять років і набуває чинності з дати підписання. Термін дії даної Угоди буде автоматично продовжений на наступні п'ять років якщо одна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону за 6 місяців до закінчення терміну дії Угоди про свій намір припинити її дію. Вчинено в м. Чернігів 29 травня 2002 року в двох примірниках кожний українською та російською мовами причому обидва тексти є автентичними. За Міністерство охорони За Міністерство охорони здоров'я України здоров'я Республіки Білорусь