Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Н А К А З 30.09.2004 N 314/215/183 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 р. за N 1336/9935 Про створення Міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа { Із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 176/95/94 z0441-06 від 28.03.2006 } { У тексті Наказу та Положення слова "Держжитлокомунгосп України" замінено словами "Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 176/95/94 z0441-06 від 28.03.2006 } На виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України від 12.08.2004 N 36101/0/1-04 за підсумками робочої наради у м. Краматорську Донецької області 29 липня 2004 року проведеної під головуванням Прем'єр-міністра України Януковича В.Ф. Н А К А З У Є М О: 1. Створити Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа далі - Комісія у складі що додається. 2. Міністерству охорони здоров'я України Держспоживстандарту України та Міністерству будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України в разі необхідності відповідно до своїх повноважень уносити зміни до складу Комісії шляхом унесення змін до цього наказу. 3. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа що додається. 4. Комісії залучати до роботи з розгляду клопотань щодо надання дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа представників управлінь житлово-комунального господарства обласних державних адміністрацій підприємств питного водопостачання органів установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України територіальних органів Держспоживстандарту та органів місцевого самоврядування за згодою . 5. Начальнику юридичного управління Держспоживстандарту України Черняєву С.Ю. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Мін'юсту України. 6. Контроль за виконанням цього Наказу покласти на заступника Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України заступника головного державного санітарного лікаря України заступника Голови Держспоживстандарту України згідно з розподілом їх функціональних обов'язків. { Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 176/95/94 z0441-06 від 28.03.2006 } Головний державний санітарний лікар України перший заступник Міністра охорони здоров'я України О.В.Лапушенко В.о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики В.Г.Задирайко Голова Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства Г.М.Семчук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України Держспоживстандарту України Держжитлокомунгоспу України 30.09.2004 N 314/215/183 СКЛАД Міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа Семчук Григорій заступник Міністра будівництва Михайлович архітектури та житлово-комунального господарства України - голова Комісії Ситенко Михайло заступник головного державного Антонович санітарного лікаря України - заступник голови Комісії Глинська Наталія заступник Голови Держспоживстандарту Василівна України - заступник голови Комісії Члени Комісії : Рудий Володимир начальник Управління Петрович водопровідно-каналізаційного господарства Мінбуду України Бригадир Микола заступник начальника Управління Іполітович водопровідно-каналізаційного господарства Мінбуду України Воронов Генадій начальник відділу експлуатації та Володимирович ліцензування Управління водопровідно-каналізаційного господарства Мінбуду України Петраков Ігор заступник головного лікаря Юрійович Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України Баб'як Олександр директор Департаменту технічного Миколайович регулювання Держспоживстандарту України Нелепов Андрій начальник Управління стандартизації Анатолійович Держспоживстандарту України Шатохіна Людмила начальник відділу безпеки Петрівна продовольчих товарів Держспоживстандарту України { Склад із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 176/95/94 z0441-06 від 28.03.2006 } Заступник Головного державного санітарного лікаря України - начальник Управління санітарно-гігієнічного забезпечення МОЗ України М.Ситенко Директор Департаменту споживчої політики та захисту прав споживачів Держспоживстандарту України О.Іванов Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України В.Хомко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України Держспоживстандарту України Держжитлокомунгоспу України 30.09.2004 N 314/215/183 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2004 р. за N 1336/9935 ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа 1. Ця Комісія є постійно діючим дорадчим органом і створюється для розгляду пропозицій щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа. 2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України 254к/96-ВР і законами України актами Президента України та Кабінету Міністрів України іншими нормативно-правовими документами а також цим Положенням. 3. Завданнями Комісії є: розгляд клопотань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води яка подається споживачам з відхиленням за окремими показниками від вимог нормативного документа; розробка пропозицій щодо надання у разі необхідності тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями за окремими показниками від вимог нормативного документа; моніторинг виконання запланованих заходів щодо поліпшення якості питної води підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства що отримали тимчасові дозволи на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа; унесення пропозицій про анулювання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа в разі невиконання підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства встановлених умов та запланованих заходів щодо поліпшення якості питної води. 4. У своїй роботі Комісія взаємодіє з представниками управлінь житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підприємствами питного водопостачання органами установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби України територіальними органами Держспоживстандарту України та органами місцевого самоврядування. 5. Склад Комісії затверджується спільним наказом МОЗ України Держспоживстандарту України та Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України. 6. Комісія здійснює свою діяльність за планом що затверджується головою Комісії. Засідання Комісії проводить голова Комісії або його заступник у міру потреби але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії вважається правомочним якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення Комісії оформлюється протоколом який підписують головуючий і члени комісії. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос головуючого на засіданні. На підставі рекомендацій Комісії відповідно до чинного законодавства проводиться видача/анулювання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями за окремими показниками від вимог нормативного документа. 7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України. Заступник Головного державного санітарного лікаря України - начальник Управління санітарно-гігієнічного забезпечення МОЗ України М.Ситенко Директор Департаменту споживчої політики та захисту прав споживачів Держспоживстандарту України О.Іванов Начальник Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України В.Хомко