Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 10.05.2007 N 234 z0694-07 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за N 698/13965 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару 1. Посада лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару входить до штатного розкладу закладу охорони здоров'я далі - ЗОЗ та затверджується головним лікарем лікувально-профілактичного закладу згідно з чинним законодавством. 2. На посаду лікаря-епідеміолога призначається спеціаліст який має повну вищу медичну освіту спеціаліст магістр спеціалізацію зі спеціальності "Епідеміологія" інтернатура курси спеціалізації та сертифікат з цієї спеціальності а також підготовку з питань інфекційного контролю. 3. Лікар-епідеміолог в своїй роботі безпосередньо підпорядковується головному лікарю ЗОЗ та наділяється повноваженнями до залучення медичного персоналу до створення та ефективного функціонування системи інфекційного контролю в акушерському стаціонарі. 4. У своїй діяльності лікар-епідеміолог керується цим законодавством про охорону здоров'я нормативними документами територіальних органів охорони здоров'я посадовою інструкцією. 5. Госпітальний лікар-епідеміолог уходить до складу Комісії з інфекційного контролю далі - КІК . 6. Головним завданням лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару є впровадження ефективної системи інфекційного контролю в акушерському стаціонарі. 7. Лікар-епідеміолог акушерського стаціонару: 7.1. Визначає перелік донозологічних і нозологічних форм які підлягають обліку в стаціонарі. 7.2. Визначає попередню робочу версію стосовно певного випадку для кожної донозологічної та нозологічної форми гнійно-запального захворювання далі - ГЗЗ . 7.3. Розробляє форми збору інформації карти активного епідеміологічного нагляду за ГЗЗ у новонароджених та породіль для внутрішнього обліку. 7.4. Визначає перелік показань та обсяг мікробіологічних досліджень для внутрішнього контролю дотримання санітарно-протиепідемічного режиму. 7.5. Визначає механізми одержання інформації із відділень та мікробіологічної лабораторії. 7.6. Бере участь у корекції підходів щодо емпіричного застосування антибіотиків та периопераційної антибіотикопрофілактики. 7.7. Бере участь у розробці епідеміологічно безпечних алгоритмів лікувально-діагностичних процедур. 7.8. Бере участь у розробці навчальних програм з інфекційного контролю та здійснює контроль у перевірці знань. 7.9. Здійснює епідеміологічний нагляд за ГЗЗ проводить епідеміологічний аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів у стаціонарі що включає: - розробку програми епіднагляду; - контроль щоденного заповнення форм для збору інформації щодо ГЗЗ виявлення та реєстрація всіх форм ГЗЗ перш за все у відділеннях високого ризику щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій; - проведення епідеміологічної діагностики всіх форм ГЗЗ у новонароджених породіль з урахуванням факторів ризику шляхом проведення оперативного і ретроспективного аналізу медичної документації; - формування бази даних результатів епідеміологічного та мікробіологічного моніторингу для проведення епіданалізу; - проведення аналізу щоденної інформації з відділень про фактори ризику ГЗЗ випадки інфекційних захворювань серед пацієнтів; - щомісячний аналіз результатів епідеміологічного нагляду та мікробіологічного моніторингу; - визначення найбільш ефективних антибактеріальних та дезінфекційних засобів за результатами епіддіагностики; - розробку рекомендацій щодо ефективних ізоляційно-обмежувальних заходів хворих з ГЗЗ; - контроль проходження медичних оглядів та щеплень серед персоналу акушерського стаціонару; - збір і аналіз інформації про незвичайні реакції на введення імунобіологічних препаратів розслідує причини їх виникнення; - виявлення випадків порушення санепідрежиму. 7.10. Своєчасно інформує КІК лікувального закладу про результати щомісячного аналізу результатів епідеміологічного спостереження. 7.11. Співпрацює з територіальними органами санітарно-епідеміологічної служби. 8. Госпітальний лікар-епідеміолог має право: 8.1. Організовувати та проводити для працівників стаціонару практичні заняття з питань протиепідемічного режиму. 8.2. Користуватися всією необхідною для проведення епідеміологічного аналізу медичною документацією. 8.3. Спостерігати за проведенням лікувально-діагностичних маніпуляцій пов'язаних з ризиком внутрішньолікарняного інфікування. Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко