Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров'я України 10.05.2007 N 234 z0694-07 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2007 р. за N 699/13966 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах 1. Для координації діяльності акушерського стаціонару щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій наказом головного лікаря закладу охорони здоров'я далі - ЗОЗ створюється Комісія з інфекційного контролю далі - КІК . 2. До складу КІК входять заступник головного лікаря ЗОЗ він же і очолює комісію завідувачі структурних підрозділів а також госпітальний лікар-епідеміолог стаціонару головна акушерка завідувач бактеріологічної лабораторії у якій проводяться мікробіологічні дослідження для стаціонару. 3. КІК працює відповідно до положення та плану затверджених головним лікарем ЗОЗ. 4. Засідання КІК проводяться щомісяця а у разі ускладнення епідситуації - за потреби. 5. Основним завданням КІК є координація заходів персоналу ЗОЗ з метою попередження виникнення внутрішньолікарняних інфекцій далі - ВЛІ . 6. Функції КІК: 6.1. Розробляє та впроваджує програму інфекційного контролю у стаціонарі у відповідності до діючих галузевих нормативних документів. 6.2. Обґрунтовує необхідність заходів профілактики ВЛІ та їх фінансування. 6.3. Організує систему захисту професійного здоров'я медичних працівників. 6.4. Здійснює організацію занять з інфекційного контролю та приймання заліків у медичного персоналу двічі на рік за темами занять про що робиться відмітка в санітарній книжці. 6.5. Оцінює ефективність заходів інфекційного контролю та розробляє рекомендації щодо їх удосконалення. 6.6. Вирішує питання щодо проведення закриття стаціонару та проведення дезінфекції. 6.7. Призначає відповідальних осіб за розробку та впровадження окремих заходів виконання програми інфекційного контролю. 6.8. Аналізує ефективність заходів інфекційного контролю. 6.9. Забезпечує взаємодію з адміністрацією стаціонару та держсанепідслужбою. 7. Рішення КІК оформляються протоколом затверджуються наказом головного лікаря закладу охорони здоров'я та доводяться до відома всіх співробітників. Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Р.О.Моісеєнко Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду А.М.Пономаренко