НПАОП 63.21-3.03-08

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З 24.12.2008 N 292 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2009 р. за N 73/16089 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства Відповідно до Закону України "Про охорону праці" 2694-12 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства далі - Норми що додаються. 2. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку Буряку П.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці v0102516-06 та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І. Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду 24.12.2008 N 292 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2009 р. за N 73/16089 НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства I. Загальні положення 1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" 2694-12 . 1.2. Ці Норми поширюються на підприємства установи організації дорожнього господарства які забезпечують будівництво ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів незалежно від підпорядкування та форми власності. 1.3. Ці Норми визначають види і строки носіння використання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту необхідних для виконання виробничого процесу працівниками дорожнього господарства. 1.4. Норми містять відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 vb375609-05 vc375609-05 затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 v0375609-05 перелік професій посад працівників підприємств і організацій дорожнього господарства перелік робіт спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту далі - ЗІЗ терміни їх використання а також класифікацію за захисними властивостями та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" і ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". 1.5. Крім цих Норм для виконання робіт на підприємствах та в організаціях дорожнього господарства працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств" затверджених постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 v0047400-81 . 1.6. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств та організацій а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 z0446-08 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 НПАОП 0.00-4.01-08 . 1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств. 1.8. Громадський контроль за правильним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені наймані працівниками особи з питань охорони праці. II. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства ---------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва роботи | Найменування | Позначення | Строк | | з/п | ДК 003:2005 | | спецодягу | захисних | носіння | | | vb375609-05 | | спецвзуття та |властивостей| місяців | | |vc375609-05 | | інших засобів | ЗІЗ | | | | | |індивідуального | | | | | | | захисту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------| | I. Будівництво автомобільних доріг та мостів | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8332.2 |Асфальтобетонник | При виконанні | | | | | | | робіт з | | | | | | | укладання | | | | | | | холодного | | | | | | |асфальтобетону: | | | | | | |Напівкомбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | При виконанні | | | | | | | робіт з | | | | | | | укладання | | | | | | | гарячого | | | | | | | асфальтобетону | | | | | | |Напівкомбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Тп | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | | При укладанні | | | | | | | гарячого | | | | | | | асфальтобетону | | | | | | | вручну | | | | | | | додатково: | | | | | | |Наколінники | Ми |До зносу | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 2 | 7129.2 |Бруківник |Костюм | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Мун50 | 12 | | | | |з металевими | | | | | | |носками | | | | | | |Наколінники | Ми |До зносу | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 3 | 8332.1 |Машиніст автогрейдера |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | | При роботі без | | | | | | | кабін і в | | | | | | | кабінах що не | | | | | | | опалюються на | | | | | | | зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 4 | 8332.2 |Машиніст автогудронатора |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 5 | 8332.1 |Машиніст бетоноукладача |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 24 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 6 | 8332.2 |Машиніст грейдера |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |причіпного |бавовняний | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | | При роботі без | | | | | | | кабін і в | | | | | | | кабінах що не | | | | | | | опалюються на | | | | | | | зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 7 | 8332.1 |Машиніст котка |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | |самохідного з рівними |бавовняний | | | | | |вальцями |Напівчоботи | Нм | 24 | | | | |шкіряні | | | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 8 | 8332.1 |Машиніст котка |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | |самохідного та |бавовняний | | | | | |напівпричіпного на |Черевики шкіряні| Нм | 24 | | | |пневматичних шинах |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |При улаштуванні | | | | | | | земляного | | | | | | |полотна і основи| | | | | | |дорожнього одягу| | | | | | | узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 9 | 8332.2 |Машиніст машини для |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |влаштування швів під час |бавовняний | | | | | |виконання дорожніх робіт |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 10 | 8332.1 |Машиніст нарізувача швів |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |самохідного |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Машиніст машини для |Комбінезон | Пн Ми | 12 | | | |зняття фаски дорожньо- |бавовняний | | | | | |будівельні роботи |Черевики шкіряні| Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 11 | 8151.3 |Машиніст розпушувальних |Комбінезон | МиЗ | 12 | | | |машин |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 12 | 8332.1 |Машиніст укладача |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | |асфальтобетону |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нм | 24 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 13 | 8212.1 |Оператор установки для |Костюм | Нм Ми | 12 | | | |приготування бітумної |бавовняний | | | | | |емульсії |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |брезентові | | | | | | |Респіратор | ГП |До зносу | | | | |газопилозахисний| | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 14 | 8331.1 |Тракторист |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | | При роботі без | | | | | | | кабін і в | | | | | | | кабінах що не | | | | | | | опалюються на | | | | | | | зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 15 | 8161.1 |Машиніст електростанції |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |пересувної |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Галоші | Эн |До зносу | | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички гумові| Эн |До зносу | | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Машиніст освітлювальної |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |установки |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Галоші | Эн |До зносу | | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавички гумові| Эн |До зносу | | | | |діелектричні | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Примітка. Працівникам за професіями розділу I які залучаються до виконання робіт | |з ремонту та утримання автомобільних доріг додатково видається жилет сигнальний | |із світловідбивними смугами черговий . | |--------------------------------------------------------------------------------------| | II. Експлуатація та ремонт автомобільних доріг та мостів | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 16 | 8332.2 |Дорожній робітник |Костюм | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Плащ | Вн | 36 | | | | |непромокальний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 17 | 8212.3 |Завантажувач варильних |Напівкомбінезон | Ми З | 12 | | | |котлів |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 18 | 3152 |Інженер з технічного |Костюм | Ми З | 12 | | | |нагляду |бавовняний | | | | | | |Плащ | Вн | 36 | | | | |непромокальний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | Узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Інженер з технічного |Костюм | Ми З | 12 | | | |нагляду дорожньо- |бавовняний | | | | | |будівельні роботи |Плащ | Вн | 36 | | | | |непромокальний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | Узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 19 | 8332.1 |Машиніст дорожньо- |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |транспортних машин |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Машиніст автобітумовоза |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | |Машиніст |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |бітумощебенерозподілювача|бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Респіратор | ГП |До зносу | | | | |газопилозахисний| | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст дорожнього | При роботі в | | | | | |авторемонтера | кабінах що | | | | | | | опалюються: | | | | | | |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | При роботі без | | | | | | | кабін і в | | | | | | | кабінах що не | | | | | | | опалюються на | | | | | | | зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Штани бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Машиніст заливальника | При роботі в | | | | | |тріщин | кабінах що | | | | | | | опалюються: | | | | | | |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | При роботі без | | | | | | | кабін і в | | | | | | | кабінах що не | | | | | | | опалюються на | | | | | | | зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Машиніст комбінованої |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |машини для миття |бавовняний | | | | | |облаштування дороги |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |або | | | | | | |чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст комбінованої |Комбінезон | Нм Ми З | 12 | | | |машини для улаштування |бавовняний | | | | | |поверхневої обробки |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | |дорожнього покриття |Рукавиці | Нм Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст комбінованої |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | універсальної дорожньої|бавовняний | | | | | |машини з утримання |Чоботи кирзові | З | 12 | | | |автомобільних доріг |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | При | | | | | | | обслуговуванні | | | | | | | автомобільних | | | | | | | доріг узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Машиніст комбінованої |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | універсальної машини |на утеплювальній| | | | | |для усунення зимової |прокладці | | | | | |слизькості на |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | |автомобільних дорогах |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст косарки |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Ми | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст кущоріза |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Машиніст машини для |Комбінезон | Нм Ми З | 12 | | | |влаштування тонкошарового|бавовняний | | | | | |покриття |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст машини для |Комбінезон | Ти З | 12 | | | |гарячої регенерації |бавовняний | | | | | |конструктивних шарів |Черевики шкіряні| Ти | 12 | | | |дорожнього одягу |Рукавиці | Ти | 1 | | | | дорожньо-будівельні |комбіновані | | | | | |роботи |двопалі | | | | | | |Респіратор | ГП |До зносу | | | | |газопилозахисний| | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст машини для |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |розпилювання пнів |бавовняний | | | | | | |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі на | | | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки на | Тн | 36 | | | | |утеплювальній | | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | |Машиніст машини для |Комбінезон | Нм Ми Пн | 12 | | | |ямкового ремонту |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст машини з |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |холодної регенерації |бавовняний | | | | | |конструктивних шарів |Черевики шкіряні| Пн | 12 | | | |дорожнього одягу |Рукавиці | Нм | 1 | | | | дорожньо-будівельні |комбіновані | | | | | |роботи |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст снігоочисника |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | |плужного |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст снігоочисника |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | |фрезернороторного та |на утеплювальній| | | | | |шнекороторного |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст тягача |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | |Машиніст тягача |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |сідельного дорожньої |бавовняний | | | | | |колони |Черевики шкіряні| Нм | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст установки для |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |забивання стояків |бавовняний | | | | | |бар'єрного огородження |Черевики шкіряні| Ми З | 12 | | | |автомобільних доріг |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст фрези самохідної|Комбінезон | Ми З | 12 | | | |для зняття дорожнього |бавовняний | | | | | |покриття |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст цементовоза |Комбінезон | Пн Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Пн | 12 | | | | |Рукавиці | Пм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | |Машиніст |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |щебенерозподілювача |бавовняний | | | | | |навісного та причіпного |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 20 | 8332.1 |Машиніст термічної |Костюм | Ми З | 12 | | | |установки для розігріву |бавовняний | | | | | |асфальтобетонного |Черевики шкіряні| З | 12 | | | |покриття |Рукавиці | Ти | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Респіратор | ГП |До зносу | | | | |газопилозахисний| | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 21 | 8151.1 |Машиніст установки |Комбінезон | Пн Ми | 12 | | | |пересувної |бавовняний | | | | | |автоматизованої |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |безперервної дії для |Рукавиці | Ми | 1 | | | |приготування бетонних |комбіновані | | | | | |сумішей |двопалі | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Машиніст |Комбінезон | Ми З | 12 | | | |ґрунтозмішувальної |бавовняний | | | | | |установки дорожньо- |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | |будівельні роботи |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | |Машиніст установки |Комбінезон | Пн Ми | 12 | | | |пересувної для |бавовняний | | | | | |приготування бетонних |Чоботи кирзові | Ми | 12 | | | |сумішей дорожньо- |Рукавиці | Ми | 1 | | | |будівельні роботи |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 22 | 1226.2 |Майстер шляховий |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | | | | |Костюм | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Плащ | Вн | 36 | | | | |непромокальний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | З | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Жилет | Со | 12 | | | | |сигнальний* | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |--------------------------------------------------------------------------------------| |--------------- | | * - Спецодяг сигнального кольору жовтий помаранчевий із | |світловідбивними смугами. | |--------------------------------------------------------------------------------------| |Примітка. Робітникам які зайняті приготуванням та розподілом хлоридних | |протипилових і протиожеледних матеріалів видається додатково: | |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |--------------------------------------------------------------------------------------| |III. Промислові підприємства що забезпечують будівництво експлуатацію та ремонт | | автомобільних доріг і мостів | |--------------------------------------------------------------------------------------| | 23 | 8212.2 |Апаратник окислення |Костюм | Нм Ми | 12 | | | |бітуму |бавовняний для | | | | | | |захисту від | | | | | | |бітуму з | | | | | | |накладками з | | | | | | |плівкових | | | | | | |матеріалів | | | | | | |Черевики шкіряні| Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 24 | 9322 |Заготівник бітуму |Костюм | Нм Ми | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Сж | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 25 | 8151.1 |Машиніст змішувача |Комбінезон | Нм Ми | 12 | | | |асфальтобетону |бавовняний | | | | | |пересувного |Черевики шкіряні| Сж | 12 | | | | |або | | | | | | |чоботи кирзові | З | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | | На зовнішніх | | | | | | | роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 | | | | |на утеплювальній| | | | | | |прокладці | | | | | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 | | | | |утеплені | | | | | | |Рукавички | Тн |До зносу | | | | |утеплені | | | | | | |Шапка | Тн | 36 | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 26 | 8162.3 |Форсунник |Костюм | То Нм | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| З | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 27 | 8112.2 |Апаратник зневоднення |Напівкомбінезон | Ти З | 12 | | | |бітуму |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Ти | 12 | | | | |Рукавиці | Ти | 1 | | | | |брезентові | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 28 | 8212.2 |Варник асфальтової маси |Напівкомбінезон | Ти З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Ти | 12 | | | | |Рукавиці | Ти | 1 | | | | |брезентові | | | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 29 | 8212.2 |Грохотник |Комбінезон | Ми З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні| Ми | 12 | | | | |Рукавиці | Ми | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Каска | Захисна |До зносу | | | | |Навушники |Протишумові |До зносу | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | |-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------| | 30 | 8151.2 |Машиніст цементних млинів| | | | | | |Спеціалізація: | | | | | | |Машиніст установки для |Напівкомбінезон | Ми З | 12 | | | |приготування мінерального|бавовняний | | | | | |порошку |Черевики шкіряні| Нт | 12 | | | | |Рукавиці | Нм | 1 | | | | |комбіновані | | | | | | |двопалі | | | | | | |Респіратор | П |До зносу | | | | |пилозахисний | | | | | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу | 2.1. Допускається застосування у спеціальному одязі окрім бавовняних інших тканин і матеріалів сертифікованих в установленому порядку. Завідувач сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні на транспорті та у зв'язку П.І.Буряк