Перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА П О С Т А Н О В А 26.12.2008 N 25 Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД На виконання вимог Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" пункту 8 Плану першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. N 1570-р на підставі оцінки ризику щодо безпеки для здоров'я людей окремих об'єктів зовнішньоекономічної діяльності та керуючись статтею 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Затвердити перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи далі - Перелік що додається. 2. Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду: 2.1. Забезпечити в разі необхідності формування додатків до Переліку; 2.2. Зазначену постанову довести до установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби міністерств інших центральних органів виконавчої влади в установленому порядку. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою. Перший заступник Головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко Додаток до постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України 26.12.2008 N 25 ПЕРЕЛІК об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Л И С Т 26.12.2008 N 05.03.02-16/1569 Державна митна служба України Направляємо до відома постанову Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26.12.2008 N 25 "Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД" на заміну Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД від 26.12.07 N 05.03.02-03/66000. В.о. головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Л И С Т 26.12.2008 N 05.03.02-16/1569 Державна митна служба України Направляємо до відома постанову Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26.12.2008 N 25 "Про оптимізацію державного санітарно-епідеміологічного нагляду щодо об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД" на заміну Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на об'єкти зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД від 26.12.07 N 05.03.02-03/66000. В.о. головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко Додаток до постанови Першого заступника головного державного санітарного лікаря України від 26 грудня 2008 р. N 25 Перелік Об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД Розділ I ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 01 Живі тварини Код Назва 0101 10 - чистопородні племінні тварини: 0101 10 10 00 - - конi 0101 10 90 00 - - іншi 0101 90 - інші: - - коні: 0101 90 11 00 - - - для забою 0101 90 19 00 - - - іншi 0101 90 30 00 - - віслюки 0101 90 90 00 - - мули та лошаки 0102 Велика рогата худоба жива: 0102 10 - чистопородні племінні тварини: 0102 10 10 00 - - нетелі самки великої рогатої худоби до першого отелення 0102 10 30 00 - - корови 0102 10 90 00 - - іншi 0102 90 - інші: - - свійські види: 0102 90 05 00 - - - масою не більш як 80 кг - - - масою понад 80 кг але не більш як 160 кг: 0102 90 21 00 - - - - для забою 0102 90 29 00 - - - - іншi - - - масою понад 160 кг але не більш як 300 кг: 0102 90 41 00 - - - - для забою 0102 90 49 00 - - - - іншi - - - масою понад 300 кг: - - - - нетелі самки великої рогатої худоби до першого отелення : - - - - нетелі самки великої рогатої худоби до першого отелення : 0102 90 51 00 - - - - - для забою 0102 90 59 00 - - - - - іншi - - - - корови: 0102 90 61 00 - - - - - для забою 0102 90 69 00 - - - - - іншi - - - - інші: 0102 90 71 00 - - - - - для забою 0102 90 79 00 - - - - - іншi 0102 90 90 00 - - іншi 0103 Свині живі: 0103 10 00 00 - чистопородні племінні тварини - інші: 0103 91 - - масою менше 50 кг: 0103 91 10 00 - - - свійські види 0103 91 90 00 - - - іншi 0103 92 - - масою 50 кг або більше: - - - свійські види: 0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг що опоросилися принаймні один раз 0103 92 19 00 - - - - іншi 0103 92 90 00 - - - іншi 0104 Вівці та кози живі: 0104 10 - вівці: 0104 10 10 00 - - чистопородні племінні тварини - - інші: 0104 10 30 00 - - - ягнята віком до одного року 0104 10 80 00 - - - іншi 0104 20 - кози: 0104 20 10 00 - - чистопородні племінні тварини 0104 20 90 00 - - іншi 0105 Свійська птиця тобто кури свійські Gallus domesticus качки гуси індики та цесарки живі: - масою не більш як 185 г: 0105 11 - - кури свійські Gallus domesticus : - - - курчата прабатьківських та материнських ліній племінного виведення: 0105 11 11 00 - - - - яєчних порід 0105 11 19 00 - - - - іншi - - - інші: 0105 11 91 00 - - - - яєчних порід 0105 11 99 00 - - - - іншi 0105 12 00 00 - - індики 0105 19 - - інші: 0105 19 20 00 - - - гуси 0105 19 90 00 - - - качки та цесарки - інші: 0105 92 00 - - кури свійські Gallus domesticus масою не більш як 2 000 г: 0105 92 00 10 - - - курчата племінні 90 - 120-деннi 0105 92 00 90 - - - іншi 0105 93 00 00 - - кури свійські Gallus domesticus масою понад 2 000 г 0105 99 - - інші: 0105 99 10 00 - - - качки 0105 99 20 00 - - - гуси 0105 99 30 00 - - - індики 0105 99 50 00 - - - цесарки 0106 Iнші тварини живі: - ссавці: 0106 11 00 - - примати: 0106 11 00 10 - - - для зоопарків 0106 11 00 90 - - - іншi 0106 12 00 - - кити дельфіни та морські свині ссавці ряду Сetacea ; ламантини та дюгоні ссавці ряду Sirenia : 0106 12 00 10 - - - для зоопарків 0106 12 00 90 - - - іншi 0106 19 - - інші: 0106 19 10 00 - - - кролі свійськi 0106 19 90 - - - інші: 0106 19 90 10 - - - - для зоопарків 0106 19 90 90 - - - - іншi 0106 20 00 - рептилії включаючи змій i черепах : 0106 20 00 10 - - для зоопарків 0106 20 00 90 - - іншi - птахи: 0106 31 00 - - хижі птахи: 0106 31 00 10 - - - для зоопарків 0106 31 00 90 - - - іншi 0106 32 00 - - папугоподібні включаючи папуг довгохвостих папуг ара та какаду : 0106 32 00 10 - - - для зоопарків 0106 32 00 90 - - - іншi 0106 39 - - інші: 0106 39 10 - - - голуби: 0106 39 10 10 - - - - для зоопарків 0106 39 10 90 - - - - іншi 0106 39 90 - - - інші: 0106 39 90 10 - - - - для зоопарків 0106 39 90 90 - - - - іншi 0106 90 00 - інші: 0106 90 00 10 - - для зоопарків 0106 90 00 90 - - іншi Група 05 Інші продукти тваринного походження в іншому місці не зазначенi Код Назва 0501 00 00 00 Людське волосся необроблене мите чи немите знежирене чи незнежирене; відходи волосся 0502 Щетина свійських або диких свиней; борсуковий волос та інший волос використовувані для виробництва щіток; відходи щетини або волосу: 0502 10 00 00 - щетина свійських або диких свиней та відходи щетини 0502 90 00 00 - іншi 0503 00 00 00 Кінський волос та його відходи у тому числі у вигляді полотна з підосновою чи без неї 0504 00 00 00 Кишки сечові міхурі та шлунки тварин цілі та шматками крім риб'ячих свіжі охолоджені морожені солоні або у розсолі сушені або копченi 0505 Шкурки та інші частини птахів укриті пір'ям або пухом пір'я частини пір'я обрізані чи необрізанi i пух очищені або неочищені дезінфіковані чи оброблені з метою їх збереження але які не пройшли подальшої обробки; порошок i відходи пір'я або частин пір'я: 0505 10 - пір'я придатне для набивання; пух: 0505 10 10 00 - - необробленi 0505 10 90 00 - - іншi 0505 90 00 00 - іншi 0506 Кістки та роговий стрижень необроблені знежирені які пройшли первинну обробку але без надання форми оброблені кислотою aбо дежелатиновані; порошок та відходи цих продуктів: 0506 10 00 00 - осеїн та кістки оброблені кислотою 0506 90 00 00 - іншi 0507 Слонова кістка черепаховий панцир вус китовий включаючи бахрому або інших морських ссавців роги роги оленя копита нігті кігті та дзьоби необроблені або піддані первинній обробці але без надання форми; порошок i відходи цих матеріалів: 0507 10 00 00 - слонова кістка; порошок i відходи слонової кістки 0507 90 00 00 - іншi 0508 00 00 00 Корали та аналогічні мaтеріали не оброблені або піддані первинній обробці; черепашки та панцирі молюсків ракоподібних чи голкошкірих скелетні пластини каракатиць необроблені або піддані первинній обробці але без надання форми їх порошок i відходи 0509 00 10 00 - необробленi 0509 00 90 00 - іншi 0511 Продукти тваринного походження в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 03 не придатні для харчування: 0511 91 - - продукти з риб або ракоподібних молюсків чи інших водяних безхребетних; мертві тварини групи 03: 0511 91 10 00 - - - відходи рибнi 0511 91 90 00 - - - іншi 0511 99 - - інші: 0511 99 10 - - - сухожилля та жили; обрізи та аналогічні відходи необробленої шкіри: 0511 99 10 90 - - - - іншi 0511 99 90 - - - інші: 0511 99 90 10 - - - - ембріони великої рогатої худоби 0511 99 90 90 - - - -іншi Розділ II ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 06 Живі дерева та інші рослини; цибулини коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти i декоративна зелень Код Назва 0601 Цибулини бульби кореневі бульби бульбоцибулини кореневища включаючи розгалужені кореневища у стані вегетативного спокою у стані вегетації або цвітіння; саджанці рослини та корені цикорію крім коренів товарної позиції 1212: 0601 10 - цибулини бульби кореневі бульби бульбоцибулини кореневища включаючи розгалужені кореневища у стані вегетативного спокою: 0601 10 10 00 - - гіацинти 0601 10 20 00 - - нарциси 0601 10 30 00 - - тюльпани 0601 10 40 00 - - гладіолуси 0601 10 90 00 - - іншi 0601 20 - цибулини бульби кореневі бульби бульбоцибулини кореневища включаючи розгалужені кореневища у стані вегетації або цвітіння; саджанці рослини та корені цикорію: 0601 20 10 00 - - саджанці рослини та корені цикорію 0601 20 30 00 - - орхідеї гіацинти нарциси та тюльпани 0601 20 90 00 - - іншi 0602 Iнші живі рослини включаючи їх коріння живці та підщепи; міцелій грибів за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами : 0602 10 - невкорінені живці та підщепи: 0602 10 10 00 - - винограду 0602 10 90 00 - - іншi 0602 20 - дерева кущі та чагарники з їстівними плодами щеплені чи нещеплені: 0602 20 10 00 - - живці винограду щеплені чи укоріненi 0602 20 90 00 - - іншi 0602 30 00 00 - рододендрони та азалії щеплені чи нещепленi 0602 40 - троянди щеплені чи нещеплені: 0602 40 10 00 - - нещепленi 0602 40 90 00 - - щепленi 0602 90 - інші: 0602 90 10 00 - - міцелій грибів 0602 90 20 00 - - рослини ананасу 0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур суниці та полуницi - - інші: - - - рослини для відкритого ґрунту: - - - - дерева кущі та чагарники: 0602 90 41 00 - - - - - дерева лісовi - - - - - інші: 0602 90 45 00 - - - - - - живці укорінені та молоді рослини 0602 90 49 00 - - - - - - іншi - - - - інші рослини для відкритого ґрунту: 0602 90 51 00 - - - - - багаторічні рослини 0602 90 59 00 - - - - - іншi - - - рослини для закритого ґрунту: 0602 90 70 00 - - - - живці укорінені та молоді рослини за винятком кактусів - - - - інші: 0602 90 91 00 - - - - - квіткові рослини з пуп'янками чи квітучі за винятком кактусів 0602 90 99 00 - - - - - іншi 0603 Зрізані квітки та пуп'янки придатні для складання букетів або для декоративних цілей свіжі засушені вибілені пофарбовані просочені за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами : 0603 10 - свіжі: 0603 10 10 - - троянди: 0603 10 10 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 10 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 10 20 - - гвоздики: 0603 10 20 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 20 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 10 30 - - орхідеї: 0603 10 30 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 30 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 10 40 - - гладіолуси: 0603 10 40 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 40 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 10 50 - - хризантеми: 0603 10 50 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 50 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 10 80 - - інші: 0603 10 80 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 0603 10 80 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 0603 90 00 00 - іншi 0604 Листя гілки та інші частини рослин без квіток або пуп'янків трави мохи та лишайники придатні для складання букетів або для декоративних цілей свіжі засушені вибілені пофарбовані просочені або оброблені іншим способом за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами : 0604 10 - мохи та лишайники: 0604 10 10 00 - - ягель оленячий мох 0604 10 90 00 - - іншi - інші: 0604 91 - - свіжі: - - - різдвяні дерева: 0604 91 21 00 - - - - ялиця Нордмана Abies nordmanniana Stev. Spach та ялиця благородна Abies procera Rehd. 0604 91 29 00 - - - - іншi - - - гілки хвойних дерев: 0604 91 41 00 - - - - ялиці Нордмана Abies nordmanniana Stev. Spach та ялиці благородної Abies procera Rehd. 0604 91 49 00 - - - - іншi 0604 91 90 00 - - - іншi 0604 99 - - інші: 0604 99 10 - - - засушені без подальшої обробки: 0604 99 10 10 - - - - з 1 листопада до 30 квітня 0604 99 10 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 0604 99 90 - - - інші: 0604 99 90 10 - - - - з 1 листопада до 30 квітня 0604 99 90 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди i бульбоплоди Код Назва 0701 10 00 00 - насіннєва 0701 90 90 00 - - - інша 0703 10 11 00 - - - насіннєва 0703 10 19 00 - - - інша 0713 33 10 00 - - - для сівби Група 10 Зернові культури Код Назва 1001 10 00 10 - - насіннєва 1001 10 00 90 - - інша 1001 90 - інші: 1001 90 10 00 - - полба для сівби - - інша полба пшениця м'яка i суміш пшениці та жита меслин : 1001 90 91 00 - - - насіннєві пшениця м'яка i суміш пшениці та жита меслин 1001 90 99 00 - - - іншi 1003 00 10 00 - насіннєвий 1003 00 90 00 - інший 1005 10 - насіннєва: - - гібриди: 1005 10 11 00 - - - гібриди подвійні та гібриди топ-крос 1005 10 13 00 - - - гібриди потрійнi 1005 10 15 00 - - - гібриди простi 1005 10 19 00 - - - іншi 1005 10 90 00 - - інша 1005 90 00 00 - інша 1006 10 10 00 - - для сівби - - інший: - - - пропарений: 1006 10 21 00 - - - - короткозерний 1006 10 23 00 - - - - середньозерний - - - - довгозерний: 1006 10 25 00 - - - - - із співвідношенням довжини i ширини понад 2 але менш як 3 1006 10 27 00 - - - - - із співвідношенням довжини i ширини 3 або більше - - - інший: 1006 10 92 00 - - - - короткозерний 1006 10 94 00 - - - - середньозерний - - - - довгозерний: 1006 10 96 00 - - - - - із співвідношенням довжини i ширини понад 2 але менш як 3 1006 10 98 00 - - - - - із співвідношенням довжини i ширини 3 або більше 1007 00 10 00 - гібрид для сівби 1008 30 00 00 - насіння канаркової трави Група 12 Насіння i плоди олійних рослин; інше насіння плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома i фураж Код Назва 1201 00 10 00 - для сівби 1201 00 90 00 - іншi 1202 10 10 - - для сівби: 1202 10 10 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i більше 1202 10 10 90 - - - інший 1202 10 90 - - інший: 1202 10 90 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i більше 1202 10 90 90 - - - інший 1202 20 00 - лущений подрібнений або неподрібнений: 1202 20 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i більше 1202 20 00 90 - - інший 1204 00 10 00 - для сівби 1204 00 90 00 - інше 1205 10 10 00 - - для сівби 1205 10 90 00 - - інше 1205 90 00 - інше: 1205 90 00 10 - - для сівби 1205 90 00 90 - - інше 1206 00 10 00 - для сівби - інше: 1206 00 91 00 - - лущене; у лушпинні сірого кольору та з білими смугами 1206 00 99 00 - - інше 1207 10 10 00 - - для сівби 1207 10 90 00 - - іншi 1207 20 - насіння бавовнику: 1207 20 10 00 - - для сівби 1207 20 90 00 - - інше 1207 30 - насіння рицини: 1207 30 10 00 - - для сівби 1207 30 90 00 - - інше 1207 40 - насіння кунжуту: 1207 40 10 00 - - для сівби 1207 40 90 00 - - інше 1207 50 - насіння гірчиці: 1207 50 10 00 - - для сівби 1207 50 90 00 - - інше 1207 60 - насіння сафлору: 1207 60 10 00 - - для сівби 1207 60 90 00 - - інше - інші: 1207 91 - - насіння маку: 1207 91 10 00 - - - для сівби 1207 91 90 00 - - - інше 1207 99 - - інші: 1207 99 20 00 - - - для сівби - - - інші: 1207 99 91 00 - - - - насіння конопель 1207 99 98 00 - - - - іншi 1209 Насіння плоди та спори для сівби: 1209 10 00 00 - насіння цукрових буряків - насіння кормових культур: 1209 21 00 00 - - насіння люцерни 1209 22 - - насіння конюшини Trifolium spp. : 1209 22 10 00 - - - конюшини лучної Тrifolium pratense L. 1209 22 80 00 - - - інше 1209 23 - - насіння костриці: 1209 23 11 00 - - - костриці лучної Festuca pratensis Hunds. 1209 23 15 00 - - - костриці червоної Festuca rubra L. 1209 23 80 00 - - - іншi 1209 24 00 00 - - насіння тонконогу лучного Poa pratensis L. 1209 25 - - насіння пажитниці Lolium multiflorum Lam.; Lolium perenne L. : 1209 25 10 00 - - - пажитниці багатоквіткової або райграсу багатоукісного Lolium multiflorum Lam. 1209 25 90 00 - - - пажитниці багаторічної або райграсу пасовищного Lolium perenne L. 1209 26 00 00 - - насіння тимофіївки лучної 1209 29 - - інші: 1209 29 10 00 - - - насіння вики; насіння рослин видів Poa palutris L. Poa trivialis L. ; грястиці збірної Dactylis glomerаta L. ; мітлиці Agrostis 1209 29 50 00 - - - насіння люпину 1209 29 60 00 - - - насіння буряків кормових Beta vulgaris var. alba 1209 29 80 00 - - - інше 1209 30 00 00 - насіння трав'яних рослин які вирощують переважно для одержання квіток - інше: 1209 91 - - насіння овочевих рослин: 1209 91 10 00 - - - насіння кольрабі Brassica oleracеa var. сaulorаpa i gongylodes L. 1209 91 30 00 - - - насіння буряків столових Beta vulgaris var. conditiva 1209 91 90 00 - - - іншi 1209 99 - - інше: 1209 99 10 00 - - - насіння лісових дерев - - - інше: 1209 99 91 00 - - - - насіння рослин які вирощуються в основному для одержання квіток крім зазначених у товарній підкатегорії 1209 30 00 00 1209 99 99 00 - - - - інше 1213 00 00 00 Солома та полова зернових необроблені подрібнені або неподрібнені мелені або немелені пресовані або у вигляді гранул 1214 Бруква кормова буряк кормовий мангольд кормові коренеплоди сіно люцерна конюшина еспарцет капуста кормова люпин вика та аналогічні кормові продукти гранульовані або негранульовані: 1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни 1214 90 - інші: 1214 90 10 00 - - буряк кормовий мангольд бруква та інші кормові коренеплоди 1214 90 90 00 - - іншi Група 13 Шелак природний неочищений; камеді смоли та інші рослинні соки i екстракти Код Назва 1301 Шелак природний неочищений; природні камеді смоли гумісмоли та живиці наприклад бальзами : 1301 10 00 00 - шелак природний неочищений 1301 20 00 00 - гуміарабік 1301 90 - інші: 1301 90 10 00 - - природна смола Chios смола дерева виду Рistaсia lentisсus 1301 90 90 00 - - іншi Група 14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження в іншому місці не зазначенi Код Назва 1401 Матеріали рослинного походження наприклад бамбук індійська тростина або ротанг тростина очерет лоза рафія очищена вибілена або пофарбована солома злаків липова кора що використовуються в основному для плетіння: 1401 10 00 00 - бамбук 1401 20 00 00 - індійська тростина або ротанг 1401 90 00 00 - іншi 1402 00 00 00 Матеріали рослинного походження наприклад капок рослинні волокна морська трава що використовуються в основному для набивання або м'якої прокладки у тому числі у вигляді пластів з підосновою чи без неї 1403 00 00 00 Матеріали рослинного походження наприклад сорго віничне п'ясава пирій істль що використовуються в основному для виробництва мітел або щіток у в'язках пучках або навалом 1404 Матеріали рослинного походження в іншому місці не зазначені: 1404 10 00 00 - рослинна сировина що використовується в основному для фарбування або дублення 1404 20 00 00 - бавовняний линт 1404 90 00 00 - іншi Розділ III ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Група 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження Код Назва 1501 00 11 00 - - для промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1501 00 19 00 - - іншi 1502 00 10 - для промислового використання крім виробництва продуктів харчування: 1502 00 10 10 - - топлені екстраговані або пресовані для виробництва мила 1502 00 10 90 - - іншi 1502 00 90 00 - іншi 1503 00 11 00 - - для промислового використання 1503 00 19 00 - - іншi 1503 00 30 00 - масло тваринне для промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1503 00 90 00 - іншi 1507 10 10 00 - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1507 10 90 00 - - іншi 1507 90 - інші: 1507 90 10 00 - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1507 90 90 00 - - іншi 1508 10 10 00 - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1508 10 90 00 - - іншi 1508 90 - інші: 1508 90 10 00 - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1508 90 90 00 - - іншi 1511 10 10 00 - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1511 10 90 00 - - іншi 1511 90 - інші: - - тверді фракції: 1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1511 90 19 00 - - - іншi - - інші: 1511 90 91 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1511 90 99 00 - - - іншi 1512 11 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - інші: 1512 11 91 00 - - - - соняшникова 1512 11 99 00 - - - - сафлорова 1512 19 - - інші: 1512 19 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1512 19 90 - - - інші: 1512 19 90 10 - - - - соняшниковi 1512 19 90 90 - - - - сафлоровi 1512 21 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1512 21 90 00 - - - іншi 1512 29 - - інші: 1512 29 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1512 29 90 00 - - - іншi 1513 11 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - інші: 1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 11 99 00 - - - - іншi 1513 19 - - інші: - - - тверді фракції: 1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 19 19 00 - - - - іншi - - - інші: 1513 19 30 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - - інші: 1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 19 99 00 - - - - - іншi 1513 21 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - інші: 1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 21 90 00 - - - - іншi 1513 29 - - інші: - - - тверді фракції: 1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 29 19 00 - - - - іншi - - - інші: 1513 29 30 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - - інші: 1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1513 29 90 00 - - - - - іншi 1514 11 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1514 11 90 00 - - - інша 1514 19 - - інша: 1514 19 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1514 19 90 00 - - - іншi - інша: 1514 91 - - олія сира: 1514 91 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1514 91 90 00 - - - інша 1514 99 - - інша: 1514 99 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1514 99 90 00 - - - іншi 1515 19 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 19 90 00 - - - іншi 1515 21 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 21 90 00 - - - іншi 1515 29 - - інші: 1515 29 10 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 29 90 00 - - - іншi 1515 30 10 00 - - для виробництва аміноундеканової кислоти яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полімерних матеріалів 1515 30 90 00 - - іншi 1515 50 11 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 50 19 00 - - - іншi - - інші: 1515 50 91 00 - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 50 99 00 - - - іншi 1515 90 - інші: 1515 90 21 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 90 29 00 - - - - іншi - - - інші: 1515 90 31 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування 1515 90 39 00 - - - - іншi 1515 90 40 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - - інші: 1515 90 51 00 - - - - - тверді у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1515 90 59 00 - - - - - тверді в іншій упаковці; рідкi - - - інші: 1515 90 60 00 - - - - для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування - - - - інші: 1515 90 91 00 - - - - - тверді у первинних упаковках масою нетто 1 кг або менше 1515 90 99 00 - - - - - тверді в іншій упаковці; рідкi 1518 00 10 00 - ліноксин - олія нелетка рідка змішана для технічного або промислового використання крім виробництва продуктів харчування: 1518 00 31 00 - - сира 1518 00 39 00 - - інша - інші: - - інші: 1518 00 95 00 - - - нехарчові суміші та продукти з тваринних i рослинних жирів масел i олій та їх фракцій 1518 00 99 00 - - - іншi Розділ IV ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ I ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ Група 23 Залишки i відходи харчової промисловості; готові корми для тварин Код Назва 2301 Борошно крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів риби або ракоподібних молюсків чи інших водяних безхребетних не придатні для споживання; шкварки: 2301 10 00 00 - борошно крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів; шкварки 2301 20 00 00 - борошно крупи та гранули з риби або ракоподібних молюсків чи інших водяних безхребетних 2302 Висівки кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання помелу або інших способів обробки зерна зернових чи бобових культур гранульовані чи негранульовані: 2302 10 - кукурудзяні: 2302 10 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 35 мас.% 2302 10 90 00 - - іншi 2302 20 - рисові: 2302 20 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 35 мас.% 2302 20 90 00 - - іншi 2302 30 - пшеничні: 2302 30 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 28 мас.% i в яких частка продукту що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0 2 мм не перевищує 10 мас.% або в яких частка продукту що пройшов крізь це ж сито має зольність у перерахунку на суху речовину 1 5 мас.% чи більше 2302 30 90 00 - - іншi 2302 40 - інших зернових: 2302 40 10 00 - - з вмістом крохмалю не більш як 28 мас.% i в яких частка продукту що пройшов крізь сито з діаметром вічка 0 2 мм не превищує 10 мас.% або в яких частка продукту що пройшов крізь це ж сито має зольність у перерахунку на суху речовину 1 5 мас.% чи більше 2302 40 90 00 - - іншi 2302 50 00 00 - бобових 2303 Відходи i залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи i залишки буряковий жом багаса жом цукрової тростини та інші відходи i залишки від виробництва цукру барда та інші відходи i залишки від пивоваріння та винокуріння гранульовані або негранульовані: 2303 10 - відходи i залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи i залишки: - - відходи i залишки від виробництва крохмалю з кукурудзи за винятком концентрованих вод для замочування з вмістом білка в перерахунку на суху речовину: 2303 10 11 00 - - - понад 40 мас.% 2303 10 19 00 - - - не більш як 40 мас.% 2303 10 90 00 - - іншi 2303 20 - буряковий жом багаса жом цукрової тростини та інші відходи i залишки від виробництва цукру: - - буряковий жом з вмістом сухої речовини: 2303 20 11 00 - - - 87 мас.% або більше 2303 20 18 00 - - - менш як 87 мас.% 2303 20 90 00 - - іншi 2303 30 00 00 - барда та інші відходи i залишки від пивоваріння та винокуріння 2304 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи i залишки одержані під час вилучення соєвої олії мелені або немелені негранульовані або гранульованi 2305 00 00 00 Макуха та інші тверді відходи i залишки одержані під час вилучення арахісової олії мелені або немелені негранульовані або гранульованi 2306 Макуха та інші тверді відходи i залишки одержані під час добування рослинних жирів i олій за винятком відходів товарної позиції 2304 або 2305 мелені або немелені негранульовані або гранульовані: 2306 10 00 00 - з насіння бавовнику 2306 20 00 00 - з насіння льону 2306 30 00 00 - з насіння соняшнику - з насіння свиріпи або ріпаку: 2306 41 00 00 - - з насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти 2306 49 00 00 - - іншi 2306 50 00 00 - з кокосових горіхів або копри 2306 60 00 00 - з навколоплідника або ядра горіха олійної пальми 2306 70 00 00 - із зародків зерен кукурудзи корну 2306 90 - інші: - - макуха та інші залишки одержані під час добування оливкової олії: 2306 90 11 00 - - - з вмістом 3 мас.% або менше оливкової олії 2306 90 19 00 - - - з вмістом понад 3 мас.% оливкової олії 2306 90 90 00 - - іншi 2307 00 Винний осад; винний камінь: - винний осад: 2307 00 11 00 - - із загальною концентрацією спирту - не більш як 7 9 мас.% з вмістом сухої речовини не менш як 25 мас.% 2307 00 19 00 - - іншi 2307 00 90 00 - винний камінь 2308 00 Продукти рослинного походження та рослинні відходи рослинні залишки i побічні продукти негранульовані або гранульовані що використовуються для годівлі тварин в іншому місці не зазначені: - виноградні вичавки: 2308 00 11 00 - - із загальною концентрацією спирту - не більш як 4 3 мас.% з вмістом сухої речовини не менш як 40 мас.% 2308 00 19 00 - - іншi 2308 00 40 00 - жолуді та кінські каштани; вичавки з яблук i вичавки з інших плодів крім виноградних 2308 00 90 00 - іншi 2309 Продукти що використовуються для годівлі тварин: 2309 10 - корм для собак або котів розфасований для роздрібної торгівлі: - - з вмістом крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину який включено до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 - 1702 30 99 00 1702 40 90 00 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00 або молочні продукти: - - - з вмістом крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: - - - - без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас.% або менше крохмалю: 2309 10 11 00 - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом молочних продуктів менш як 10 мас.% 2309 10 13 00 - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 10 15 00 - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше але менш як 75 мас.% молочних продуктів 2309 10 19 00 - - - - - з вмістом 75 мас.% або більше молочних продуктів - - - - з вмістом понад 10 мас.% але не більш як 30 мас.% крохмалю: 2309 10 31 00 - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів 2309 10 33 00 - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 10 39 00 - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів - - - - з вмістом понад 30 мас.% крохмалю: 2309 10 51 00 - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів 2309 10 53 00 - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 10 59 00 - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів 2309 10 70 00 - - - без вмісту крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину але з вмістом молочних продуктів 2309 10 90 00 - - іншi 2309 90 - інші: 2309 90 10 00 - - розчинні рибні продукти або продукти з морських ссавців 2309 90 20 00 - - продукти зазначені в додатковій примітці 5 до цієї групи - - інші: - - - з вмістом крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину що включені до товарних підкатегорій 1702 30 51 00 - 1702 30 99 00 1702 40 90 00 1702 90 50 00 i 2106 90 55 00 або молочні продукти: - - - - з вмістом крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину: - - - - - без вмісту крохмалю або з вмістом 10 мас.% або менше: 2309 90 31 00 - - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів 2309 90 33 00 - - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 90 35 00 - - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше але менш як 75 мас.% молочних продуктів 2309 90 39 00 - - - - - - з вмістом 75 мас.% або більше молочних продуктів - - - - - з вмістом понад 10 мас.% але не більш як 30 мас.% крохмалю: 2309 90 41 00 - - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів 2309 90 43 00 - - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 90 49 00 - - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів - - - - - з вмістом понад 30 мас.% крохмалю: 2309 90 51 00 - - - - - - без вмісту молочних продуктів або з вмістом менш як 10 мас.% цих продуктів 2309 90 53 00 - - - - - - з вмістом 10 мас.% або більше але менш як 50 мас.% молочних продуктів 2309 90 59 00 - - - - - - з вмістом 50 мас.% або більше молочних продуктів 2309 90 70 00 - - - - без вмісту крохмалю глюкози або сиропу глюкози мальтодекстрину або сиропу мальтодекстрину але з вмістом молочних продуктів - - - інші: 2309 90 91 00 - - - - буряковий жом з добавкою меляси - - - - інші: 2309 90 95 00 - - - - - з вмістом 49 мас.% або більше хлориду холіну на органічній або неорганічній основi 2309 90 99 - - - - - інші: 2309 90 99 10 - - - - - - попередні суміші премікси 2309 90 99 90 - - - - - - іншi Розділ V МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ Група 25 Сіль сірка землі та каміння штукатурні матеріали вапно та цемент Код Назва 2502 00 00 00 Пірит невипалений 2503 00 Сірка всіх видів крім сірки сублімованої осадженої та колоїдної: 2503 00 10 00 - сірка сира або нерафінована 2503 00 90 00 - інша 2504 Графіт природний: 2504 10 00 00 - у вигляді порошку або пластівців 2504 90 00 00 - інший 2505 Піски природні всіх видів забарвлені або незабарвлені крім металоносних пісків групи 26: 2505 10 00 00 - піски кремнеземні i піски кварцовi 2505 90 00 00 - інший пісок 2506 Кварц крім природних пісків ; кварцит начорно оброблений або необроблений розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 2506 10 00 00 - кварц - кварцит: 2506 21 00 00 - - необроблений або начорно оброблений 2506 29 00 00 - - інший 2507 00 Каолін та інші глини каолінові кальциновані або некальциновані: 2507 00 20 00 - каолін 2507 00 80 00 - інші глини каоліновi 2508 Iнші глини крім спучених глин товарної позиції 6806 андалузит кіаніт i силіманіт кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові: 2508 10 00 00 - бентоніт 2508 20 00 00 - землі знебарвлювальні та фулерова земля знебарвлювальна глина типу флоридину 2508 30 00 00 - глина вогнетривка 2508 40 00 00 - інші глини 2508 50 00 00 - андалузит кіаніт i силіманіт 2508 60 00 00 - муліт 2508 70 00 00 - землі шамотні або динасовi 2509 00 00 00 Крейда: 2510 Фосфати кальцію природні фосфорити фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна: 2510 10 00 00 - нерозмеленi 2510 20 00 00 - розмеленi 2511 Сульфат барію природний барит ; карбонат барію природний вітерит кальцинований або некальцинований крім оксиду барію товарної позиції 2816: 2511 10 00 00 - сульфат барію природний барит 2511 20 00 00 - карбонат барію природний вітерит 2512 00 00 00 Землі інфузорні гірське борошно кременисті наприклад кізельгур трепел та діатоміт та аналогічні кременисті землі з питомою вагою 1 або менше кальциновані або некальцинованi 2513 Пемза; наждак; корунд природний гранат природний та інші природні абразивні матеріали термічно оброблені або необроблені: - пемза: 2513 11 00 00 - - необроблена або в грудках неправильної форми включаючи подрібнену пемзу пемзовий гравій 2513 19 00 00 - - інша 2513 20 00 00 - наждак корунд природний гранат природний та інші природні абразивні матеріали 2514 00 00 00 Сланець начорно оброблений або необроблений розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 2515 Мармур травертин або вапняковий туф екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з питомою вагою 2 5 або більше та алебастр начорно оброблені або необроблені розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: - мармур i травертин: 2515 11 00 00 - - необроблені або начорно обробленi 2515 12 - - лише розрізані розпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 2515 12 20 00 - - - завтовшки не більш як 4 см 2515 12 50 00 - - - завтовшки понад 4 см але не більш як 25 см 2515 12 90 00 - - - іншi 2515 20 00 00 - екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва; алебастр 2516 Граніт порфір базальт пісковик та інші камені для монументів чи будівництва начорно оброблені або необроблені розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: - граніт: 2516 11 00 00 - - необроблений або начорно оброблений 2516 12 - - лише розрізаний розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми: 2516 12 10 00 - - - завтовшки не більш як 25 см 2516 12 90 00 - - - інший - пісковик: 2516 21 00 00 - - необроблений або начорно оброблений 2516 22 00 00 - - лише розрізаний розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми 2516 90 00 00 - інші камені для монументів чи будівництва 2517 Галька гравій щебінь або подрібнене каміння що як правило використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг i залізничних колій або як інші види баласту галька та гравій термічно оброблені або необроблені; макадам дорожнє покриття із шлаку окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів зазначених на початку цієї товарної позиції; гудронований макадам гранули дрібняк i порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516 термічно оброблені або необроблені: 2517 10 - галька гравій щебінь або подрібнене каміння що як правило використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг i залізничних колій або як інші види баласту галька та гравій термічно оброблені або необроблені: 2517 10 10 00 - - галька гравій щебінь 2517 10 20 00 - - вапняк доломіт та інше каміння із вмістом вапняку подрібнене 2517 10 80 00 - - іншi 2517 20 00 00 - макадам дорожнє покриття із шлаку окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів зазначених у товарній підпозиції 2517 10 2517 30 00 00 - гудронований макадам дорожнє покриття - гранули дрібняк i порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516 термічно оброблені або необроблені: 2517 41 00 00 - - з мармуру 2517 49 00 00 - - іншi 2518 Доломіт кальцинований або некальцинований спечений або неспечений включаючи доломіт грубо роздроблений чи лише розпиляний або розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш: 2518 10 00 00 - доломіт некальцинований або неспечений 2518 20 00 - доломіт кальцинований або спечений: 2518 20 00 10 - - із середнім діаметром частинок менш як 0 3 мм 2518 20 00 90 - - інший 2518 30 00 00 - доломітова набивна суміш 2519 Карбонат магнію природний магнезит ; магнезія плавлена; магнезія випалена спечена із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів доданих перед спіканням; інші оксиди магнію з домішками або без домішок: 2519 10 00 00 - карбонат магнію природний магнезит 2519 90 - інші: 2519 90 10 00 - - оксид магнію крім кальцинованого природного карбонату магнію 2519 90 30 00 - - магнезія випалена спечена 2519 90 90 00 - - іншi 2520 Гіпс; ангідрит; гіпсові в'яжучі у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію забарвлені чи незабарвлені із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів: 2520 10 00 00 - гіпс; ангідрит 2520 20 - гіпсові в'яжучі: 2520 20 10 00 - - будівельнi 2520 20 90 00 - - іншi 2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь що використовують для виготовлення вапна або цементу 2522 Вапно негашене гашене та гідравлічне крім оксиду i гідроксиду кальцію зазначених у товарній позиції 2825: 2522 10 00 00 - вапно негашене 2522 20 00 00 - вапно гашене 2522 30 00 00 - вапно гідравлічне 2523 Портландцемент глиноземистий цемент цемент шлаковий сульфатостійкий цемент i подібні гідравлічні цементи забарвлені або незабарвлені готові чи у вигляді клінкерів: 2523 10 00 00 - клінкери цементнi - портландцемент: 2523 21 00 00 - - цемент білий штучно забарвлений або незабарвлений 2523 29 00 00 - - іншi 2523 30 00 00 - цемент глиноземистий 2523 90 - інші цементи гідравлічні: 2523 90 10 00 - - цемент із доменних шлаків 2523 90 80 00 - - інший 2524 00 Азбест: 2524 00 30 00 - волокна пластівці або порошок 2524 00 80 00 - інший 2525 Слюда включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди: 2525 10 00 00 - слюда необроблена або слюда розщеплена на пластини чи луски неправильної форми 2525 20 00 00 - слюда в порошку 2525 30 00 00 - відходи слюди 2526 Стеатит природний начорно оброблений або необроблений розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк: 2526 10 00 00 - неподрібнений нерозмелений 2526 20 00 00 - подрібнений або розмелений [2527] 2528 Борати природні та їх концентрати кальциновані або некальцинованi крім боратів виділених з природних сольових розчинів i ропи; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину: 2528 10 00 00 - борати натрію природні та їх концентрати кальциновані або некальцинованi 2528 90 00 00 - іншi 2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін i сієніт нефеліновий; флюорит плавиковий шпат : 2529 10 00 00 - польовий шпат - флюорит плавиковий шпат : 2529 21 00 00 - - із вмістом фтористого кальцію 97 мас.% або менше 2529 22 00 00 - - із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас.% 2529 30 00 00 - лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий 2530 Мінеральні речовини не включені до інших товарних позицій: 2530 10 - вермикуліт перліт i хлорити неспінені: 2530 10 10 00 - - перліт 2530 10 90 00 - - вермикуліт i хлорити 2530 20 00 00 - кізерит епсоміт природні сульфати магнію 2530 90 - інші: 2530 90 20 00 - - сепіоліт 2530 90 98 00 - - іншi Група 26 Руди шлак i зола Код Назва 2601 Руди та концентрати залізні включаючи випалений пірит: - руди та концентрати залізні крім випаленого піриту: 2601 11 00 - - неагломеровані: 2601 11 00 10 - - - концентрати залізнi 2601 11 00 90 - - - іншi 2601 12 00 - - агломеровані: 2601 12 00 10 - - - котуни з руди залізної 2601 12 00 90 - - - іншi 2601 20 00 00 - випалений пірит 2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцеві включаючи марганцевисті залізні руди та концентрати із вмістом марганцю 20 мас.% або більше в перерахунку на сухий продукт 2603 00 00 00 Руди та концентрати міднi 2604 00 00 00 Руди та концентрати нікелевi 2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтовi 2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмінієвi 2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцевi 2608 00 00 00 Руди та концентрати цинковi 2609 00 00 00 Руди та концентрати олов'янi 2610 00 00 00 Руди та концентрати хромовi 2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi 2612 Руди та концентрати уранові або торієві: 2612 10 - руди та концентрати уранові: 2612 10 10 00 - - руди уранові смолка уранова та їх концентрати із вмістом урану більш як 5 мас.% 2612 10 90 00 - - іншi 2612 20 - руди та концентрати торієві: 2612 20 10 00 - - монацит; ураноторіаніт інші руди та концентрати торієві з вмістом торію більш як 20 мас.% 2612 20 90 00 - - іншi 2613 Руди та концентрати молібденові: 2613 10 00 00 - випаленi 2613 90 00 00 - іншi 2614 00 Руди та концентрати титанові: 2614 00 10 00 - ільменіт та його концентрати 2614 00 90 00 - іншi 2615 Руди та концентрати ніобієві танталові ванадієві або цирконієві: 2615 10 00 00 - руди та концентрати цирконієвi 2615 90 - інші: 2615 90 10 00 - - руди та концентрати ніобієві або танталовi 2615 90 90 00 - - руди та концентрати ванадієвi 2616 Руди та концентрати дорогоцінних металів: 2616 10 00 00 - руди та концентрати срібнi 2616 90 00 00 - іншi 2617 Iнші руди та концентрати: 2617 10 00 00 - руди та концентрати сурм'янi 2617 90 00 00 - іншi 2618 00 00 00 Шлак гранульований шлаковий пісок що утворюється на стадії виробництва чорних металів 2619 00 Шлак дрос крім гранульованого шлаку окалина та інші відходи виробництва чорних металів: 2619 00 20 00 - відходи придатні для видобутку з них заліза або марганцю 2619 00 40 00 - шлак придатний для видобутку з нього оксиду титану 2619 00 80 00 - іншi 2620 Зола шлак та залишки відходи крім залишків виробництва чорних металів що містять миш'як метали aбо їх сполуки: - що містять переважно цинк: 2620 11 00 00 - - гартцинк цинкозалізний сплав 2620 19 00 00 - - іншi - що містять переважно свинець: 2620 21 00 00 - - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонаційної сумішi 2620 29 00 00 - - іншi 2620 30 00 00 - що містять переважно мідь 2620 40 00 00 - що містять переважно алюміній 2620 60 00 00 - що містять миш'як талій ртуть або їх суміші такі що використовуються для добування миш'яку або цих металів або для виробництва їх хімічних сполук - інші: 2620 91 00 00 - - що містять переважно сурму берилій кадмій хром або їх сумішi 2620 99 - - інші: 2620 99 10 00 - - - що містять переважно нікель 2620 99 20 00 - - - що містять переважно ніобій i тантал 2620 99 40 00 - - - що містять переважно олово 2620 99 60 00 - - - що містять переважно титан 2620 99 95 00 - - - іншi 2621 Iнші шлак та зола включаючи золу з морських водоростей келп ; зола та залишки від спалювання відходів міського господарства: 2621 10 00 00 - зола та залишки від спалювання відходів міського господарства 2621 90 00 00 - іншi Група 27 Палива мінеральні; нафта i продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральнi Код Назва 2701 Вугілля кам'яне антрацит; брикети котуни та аналогічні види твердого палива одержані з кам'яного вугілля - вугілля кам'яне антрацит пилоподібне або непилоподібне але неагломероване: 2701 11 - - антрацит: 2701 11 10 00 - - - з граничним вмістом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу не більш як 10 мас.% 2701 11 90 00 - - - інше 2701 12 - - бітумінозне вугілля: 2701 12 10 00 - - - коксівне вугілля 2701 12 90 00 - - - інше 2701 19 00 00 - - вугілля інше 2701 20 00 00 - брикети котуни та аналогічні види твердого палива одержані з кам'яного вугілля 2702 Лігніт буре вугілля агломеровані або неагломеровані крім гагату 2702 10 00 00 - лігніт буре вугілля пилоподібні або непилоподібні неагломерованi 2702 20 00 00 - лігніт буре вугілля агломерованi 2703 00 00 00 Торф включаючи торф'яний дрібняк агломерований або неагломерований 2704 00 Кокс i напівкокс із кам'яного вугілля лігніту бурого вугілля або торфу агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне - кокс i напівкокс із кам'яного вугілля: 2704 00 11 00 - - для виготовлення електродів 2704 00 19 00 - - інший 2704 00 30 00 - кокс i напівкокс із лігніту бурого вугілля 2704 00 90 00 - іншi 2705 00 00 00 Газ кам'яновугільний водяний генераторний i аналогічні види газів крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів 2706 00 00 00 Смоли кам'яновугільні i буровугільні або торф'яні та інші мінеральні смоли зневоднені або незневоднені i продукти часткової дистиляції включаючи "відновлені" смоли 2707 Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні продукти в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: 2707 10 - бензол: 2707 10 10 00 - - для використання як паливо 2707 10 90 00 - - для інших цілей 2707 20 - толуол: 2707 20 10 00 - - для використання як паливо 2707 20 90 00 - - для інших цілей 2707 30 - ксилол: 2707 30 10 00 - - для використання як паливо 2707 30 90 00 - - для інших цілей 2707 40 00 00 - нафталін 2707 50 - інші суміші ароматичних вуглеводнів з яких 65 об.% або більше включаючи втрати переганяється при температурі до 250 °С за методом визначеним згідно з АSTM D 86: 2707 50 10 00 - - для використання як паливо 2707 50 90 00 - - для інших цілей 2707 60 00 00 - феноли - інші: 2707 91 00 00 - - масла креозотовi 2707 99 - - інші: - - - масла неочищені: 2707 99 11 00 - - - - неочищені легкі масла в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200 °С 2707 99 19 00 - - - - іншi 2707 99 30 00 - - - сірчисті iз вмістом сполук сірки легкі масла 2707 99 50 00 - - - основні продукти 2707 99 70 00 - - - антрацен - - - інші: 2707 99 91 00 - - - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 2707 99 99 00 - - - - іншi 2708 Пек або кокс пековий одержаний із кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол: 2708 10 00 00 - пек 2708 20 00 00 - кокс пековий 2709 00 Нафта або нафтопродукти сирі одержані з бітумінозних порід мінералів : 2709 00 10 00 - газовий конденсат природний 2709 00 90 00 - іншi 2710 Нафта або нафтопродукти одержані з бітумінозних порід мінералів крім сирих; продукти в іншому місці не зазначені з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід мінералів причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти: - нафта або нафтопродукти одержані з бітумінозних порід мінералів крім сирих; продукти в іншому місці не зазначені з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід мінералів причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів: 2710 11 - - легкі дистиляти: 2710 11 11 00 - - - для специфічних процесів переробки 2710 11 15 00 - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 - - - для інших цілей: - - - - бензини спеціальні: 2710 11 21 00 - - - - - уайт-спірит 2710 11 25 00 - - - - - іншi - - - - інші: - - - - - бензини моторні: 2710 11 31 00 - - - - - - бензини авіаційнi 2710 11 41 - - - - - - - - з октановим числом менш як 95: - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше: 2710 11 41 11 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високо-октанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішi 2710 11 41 19 - - - - - - - - - - іншi - - - - - - - - - з октановим числом більш як 80 але не більш як 92: 2710 11 41 31 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високо-октанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішi 2710 11 41 39 - - - - - - - - - - іншi - - - - - - - - - з октановим числом більш як 92 але менш як 95: 2710 11 41 91 - - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішi 2710 11 41 99 - - - - - - - - - - іншi 2710 11 45 - - - - - - - - з октановим числом 95 або більше але менш як 98: 2710 11 45 11 - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішi 2710 11 45 99 - - - - - - - - - іншi 2710 11 49 - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше: 2710 11 49 11 - - - - - - - - - із вмістом не менш як 5 мас.% високооктанової кисневмісної добавки або етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішi 2710 11 49 99 - - - - - - - - - іншi - - - - - - - більш як 0 013 г/л: 2710 11 51 00 - - - - - - - - з октановим числом менш як 98 2710 11 59 00 - - - - - - - - з октановим числом 98 або більше 2710 11 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунів 2710 11 90 00 - - - - - інші легкі дистиляти 2710 19 - - інші: - - - середні дистиляти: 2710 19 11 00 - - - - для специфічних процесів переробки 2710 19 15 00 - - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00 - - - - для інших цілей: - - - - - гас: 2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунів 2710 19 25 00 - - - - - - інший 2710 19 29 00 - - - - - іншi - - - важкі дистиляти: - - - - газойлі: 2710 19 31 00 - - - - - для специфічних процесів переробки 2710 19 35 00 - - - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 31 00 - - - - - для інших цілей: 2710 19 41 00 - - - - - - із вмістом сірки не більш як 0 05 мас.% 2710 19 45 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 0 05 мас.% але не більш як 0 2 мас.% 2710 19 49 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 0 2 мас.% - - - - паливо рідке мазут : 2710 19 51 00 - - - - - для специфічних процесів переробки 2710 19 55 00 - - - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 - - - - - для інших цілей: 2710 19 61 00 - - - - - - із вмістом сірки не більш як 1 мас.% 2710 19 63 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 1 мас.% але не більш як 2 мас.% 2710 19 65 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як 2 мас.% але не більш як 2 8 мас.% 2710 19 69 00 - - - - - - із вмістом сірки більш як2 8 мас.% - - - - мастильні матеріали; інші масла та дистиляти: 2710 19 71 00 - - - - - для специфічних процесів переробки 2710 19 75 00 - - - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00 - - - - - для інших цілей: 2710 19 81 00 - - - - - - масла моторні компресорні турбіннi 2710 19 83 00 - - - - - - рідини для гідравлічних передач 2710 19 87 00 - - - - - - масла трансмісійні та редукторнi 2710 19 93 00 - - - - - - електроізоляційні масла 2710 19 99 00 - - - - - - інші мастильні матеріали та інші дистиляти - відпрацьовані нафтопродукти: 2710 91 00 00 - - такі що містять поліхлордифеніли поліхлортрифеніли або полібромдифеніли 2710 99 00 00 - - іншi 2711 Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані: - скраплені зрідженi : 2711 11 00 00 - - газ природний 2711 12 - - пропан: - - - пропан чистота якого не менш як 99 %: 2711 12 11 00 - - - - для використання як паливо 2711 12 19 00 - - - - для інших цілей - - - інший: 2711 12 91 00 - - - - для специфічних процесів переробки 2711 12 93 00 - - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00 - - - - для інших цілей: 2711 12 94 00 - - - - - чистота якого більш як 90 % але не більш як 99% 2711 12 97 00 - - - - - іншi 2711 13 - - бутани: 2711 13 10 00 - - - для специфічних процесів переробки 2711 13 30 00 - - - для хімічних перетворень у процесах крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00 - - - для інших цілей: 2711 13 91 00 - - - - чистота якого більш як 90% але менш як 95% 2711 13 97 00 - - - - іншi 2711 14 00 00 - - етилен пропілен бутилен i бутадієн 2711 19 00 00 - - іншi - у газоподібному стані: 2711 21 00 00 - - газ природний 2711 29 00 00 - - іншi 2713 Кокс нафтовий бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів одержаних із бітумінозних порід: - кокс нафтовий: 2713 11 00 00 - - некальцинований 2713 12 00 00 - - кальцинований 2713 20 00 00 - бітум нафтовий 2713 90 - інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів одержаних із бітумінозних порід: 2713 90 10 00 - - для виробництва продуктів товарної позиції 2803 2713 90 90 00 - - іншi 2714 Бітум i асфальт природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи: 2714 10 00 00 - сланці бітумінозні та пісковики бітумінознi 2714 90 00 00 - іншi 2715 00 00 Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму нафтового бітуму мінеральних смол чи пеку мінеральних смол наприклад бітумінозні мастики асфальтові суміші для дорожнього покриття : - мастики бітумінозні: 2715 00 00 10 - - антикорозійнi 2715 00 00 90 - - іншi 2715 00 00 91 - іншi 2716 00 00 00 Електроенергія Розділ VI ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI Група 28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або органічні сполуки дорогоцінних металів рідкісноземельних металів радіоактивних елементів або ізотопів* Код Назва I. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 2801 Фтор хлор бром i йод: 2801 10 00 00 - хлор 2801 20 00 00 - йод 2801 30 - фтор; бром: 2801 30 10 00 - - фтор 2801 30 90 00 - - бром 2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна 2803 00 Вуглець сажа та інші форми вуглецю не включені до інших товарних позицій : 2803 00 10 00 - метанова сажа 2803 00 80 00 - інший 2804 Водень інертні гази та інші неметали: 2804 10 00 00 - водень - інертні гази: 2804 21 00 00 - - аргон 2804 29 - - інші: 2804 29 10 00 - - - гелій 2804 29 90 00 - - - іншi 2804 30 00 00 - азот 2804 40 00 00 - кисень 2804 50 - бор; телур: 2804 50 10 00 - - бор 2804 50 90 00 - - телур - кремній: 2804 61 00 00 - - із вмістом не менш як 99 99 мас.% кремнію 2804 69 00 00 - - інший 2804 70 00 00 - фосфор 2804 80 00 00 - миш'як 2804 90 00 00 - селен 2805 Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали скандій та ітрій у чистому вигляді у сумішах або сплавах; ртуть: - лужні або лужноземельні метали: 2805 11 00 00 - - натрій 2805 12 00 00 - - кальцій 2805 19 - - інші: 2805 19 10 00 - - - стронцій та барій 2805 19 90 00 - - - іншi 2805 30 - рідкісноземельні метали скандій та ітрій у чистому вигляді у сумішах або сплавах: 2805 30 10 00 - - суміші або сплави 2805 30 90 00 - - іншi 2805 40 - ртуть: 2805 40 10 00 - - у флягах масою нетто 34 5 кг стандартна маса i вартістю визначеною на умовах ФОБ за флягу не більш як 224 євро 2805 40 90 00 - - інша II. КИСЛОТИ НЕОРГАНІЧНІ ТА НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ 2806 Водень хлористий соляна кислота ; хлорсульфонова кислота: 2806 10 00 00 - водень хлористий соляна кислота 2806 20 00 00 - хлорсульфонова кислота 2807 00 Сірчана кислота; олеум: 2807 00 10 00 - сірчана кислота 2807 00 90 00 - олеум 2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти 2809 Пентаоксид дифосфору оксид фосфору V ; фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу: 2809 10 00 00 - пентаоксид дифосфору оксид фосфору V 2809 20 00 00 - фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 2810 00 Оксиди бору; борні кислоти: 2810 00 10 00 - триоксид дибору 2810 00 90 00 - іншi 2811 Iнші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: - інші неорганічні кислоти: 2811 11 00 00 - - фтористий водень плавикова кислота 2811 19 - - інші: 2811 19 10 00 - - - бромистий водень бромистоводнева кислота 2811 19 20 00 - - - ціанистий водень ціанистоводнева кислота 2811 19 80 00 - - - іншi - інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів: 2811 21 00 00 - - діоксид вуглецю 2811 22 00 00 - - діоксид кремнію 2811 23 00 00 - - діоксид сірки 2811 29 - - інші: 2811 29 10 00 - - - триоксид сірки сірчаний ангідрид ; триоксид димиш'яку 2811 29 30 00 - - - оксиди азоту 2811 29 90 00 - - - іншi III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛІВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СІРКОЮ 2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 2812 10 - хлориди та хлорид оксиди: - - фосфору: 2812 10 11 00 - - - оксид трихлорид фосфору трихлористий фосфорил 2812 10 15 00 - - - трихлорид фосфору 2812 10 16 00 - - - пентахлорид фосфору 2812 10 18 00 - - - іншi - - інші: 2812 10 91 00 - - - дихлорид дисірки 2812 10 93 00 - - - дихлорид сірки 2812 10 94 00 - - - фосген карбоніл хлорид 2812 10 95 00 - - - дихлорид тіонілу тіоніл хлорид 2812 10 99 00 - - - іншi 2812 90 00 00 - іншi 2813 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний: 2813 10 00 00 - дисульфід вуглецю 2813 90 - інші: 2813 90 10 00 - - сульфіди фосфору трисульфід фосфору технічний 2813 90 90 00 - - іншi IV. НЕОРГАНІЧНІ ОСНОВИ ТА ОКСИДИ ГІДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛІВ 2814 Аміак безводний або у водному розчині: 2814 10 00 00 - аміак безводний 2814 20 00 00 - аміак у водному розчині нашатирний спирт 2815 Гідроксид натрію каустична сода ; гідроксид калію їдкий калій ; пероксиди натрію чи калію: - гідроксид натрію сода каустична : 2815 11 00 00 - - у твердому станi 2815 12 00 - - у водному розчині рідкий луг каустичної соди : 2815 12 00 10 - - - одержаний діафрагмовим методом із масовою часткою хлориду хлористого натрію не менш як 2 % 2815 12 00 90 - - - інший 2815 20 - гідроксид калію їдкий калій : 2815 20 10 00 - - у твердому станi 2815 20 90 00 - - у водному розчині рідкий луг їдкого калію 2815 30 00 00 - пероксиди натрію або калію 2816 Гідроксид i пероксид магнію; оксиди гідроксиди та пероксиди стронцію або барію: 2816 10 00 00 - гідроксид i пероксид магнію 2816 40 00 00 - оксиди гідроксиди та пероксиди стронцію або барію 2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку 2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію: 2818 10 - корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом: 2818 10 10 00 - - білий рожевий або рубіновий із вмістом оксиду алюмінію більш як 97 5 мас.% 2818 10 90 00 - - інший 2818 20 00 00 - оксид алюмінію крім штучного корунду 2818 30 00 00 - гідроксид алюмінію 2819 Оксиди та гідроксиди хрому: 2819 10 00 00 - триоксид хрому 2819 90 - інші: 2819 90 10 00 - - діоксид хрому 2819 90 90 00 - - іншi 2820 Оксиди марганцю: 2820 10 00 00 - діоксид марганцю 2820 90 - інші: 2820 90 10 00 - - оксид марганцю із вмістом марганцю 77 мас.% або більше 2820 90 90 00 - - іншi 2821 Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники що містять 70 мас.% або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3: 2821 10 00 00 - оксиди та гідроксиди заліза 2821 20 00 00 - мінеральні барвники фарби землянi 2822 00 00 00 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічнi 2823 00 00 00 Оксиди титану 2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик червоний та оранжевий : 2824 10 00 00 - монооксид свинцю II свинцевий глет масикот 2824 20 00 00 - свинцевий сурик червоний та оранжевий 2824 90 00 00 - іншi 2825 Гідразин i гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди гідроксиди та пероксиди металів: 2825 10 00 00 - гідразин i гідроксиламін та їх неорганічні солi 2825 20 00 00 - оксид та гідроксид літію 2825 30 00 00 - оксиди та гідроксиди ванадію 2825 40 00 00 - оксиди та гідроксиди нікелю 2825 50 00 00 - оксиди та гідроксиди мідi 2825 60 00 00 - оксиди германію та діоксид цирконію 2825 70 00 00 - оксиди та гідроксиди молібдену 2825 80 00 00 - оксиди стибію 2825 90 - інші: - - оксид гідроксид i пероксид кальцію: 2825 90 11 00 - - - гідроксид кальцію чистота якого 98 мас.% або більше в перерахунку на масу сухої речовини у вигляді частинок з яких: - не більш як 1 мас.% мають розмір понад 75 мкм та - не більш як 4 мас.% мають розмір менш як 1 3 мкм 2825 90 19 00 - - - іншi 2825 90 20 00 - - оксид та гідроксид берилію 2825 90 30 00 - - оксиди олова 2825 90 40 00 - - оксиди та гідроксиди вольфраму 2825 90 50 00 - - оксиди ртутi 2825 90 60 00 - - оксид кадмію 2825 90 80 00 - - іншi V. СОЛІ ТА ПЕРОКСОСОЛІ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛІВ 2826 Фториди; фторосилікати фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору: - фториди: 2826 11 00 00 - - амонію або натрію 2826 12 00 00 - - алюмінію 2826 19 00 00 - - іншi 2826 20 00 00 - фторосилікати натрію або калію 2826 30 00 00 - гексафтороалюмінат натрію синтетичний кріоліт 2826 90 - інші: 2826 90 10 00 - - гексафторо-цирконат дикалію 2826 90 90 00 - - іншi 2827 Хлориди хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди: 2827 10 00 00 - хлорид амонію 2827 20 00 00 - хлорид кальцію - інші хлориди: 2827 31 00 00 - - магнію 2827 32 00 00 - - алюмінію 2827 33 00 00 - - заліза 2827 34 00 00 - - кобальту 2827 35 00 00 - - нікелю 2827 36 00 00 - - цинку 2827 39 - - інші: 2827 39 10 00 - - - олова 2827 39 80 - - - інші: 2827 39 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 2827 39 80 90 - - - - іншi - хлорид оксиди та хлорид гідроксиди: 2827 41 00 00 - - мідi 2827 49 - - інші: 2827 49 10 00 - - - свинцю 2827 49 90 00 - - - іншi - броміди та бромід оксиди: 2827 51 00 00 - - броміди натрію або калію 2827 59 00 00 - - іншi 2827 60 00 00 - йодиди та йодид оксиди 2828 Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти: 2828 10 00 00 - гіпохлорит кальцію технічний та інші гіпохлорити кальцію 2828 90 00 00 - іншi 2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати: - хлорати: 2829 11 00 00 - - натрію 2829 19 00 00 - - іншi 2829 90 - інші: 2829 90 10 00 - - перхлорати 2829 90 40 00 - - бромати калію або натрію 2829 90 80 00 - - іншi 2830 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу: 2830 10 00 00 - сульфіди натрію 2830 20 00 00 - сульфід цинку 2830 30 00 00 - сульфід кадмію 2830 90 - інші: 2830 90 11 00 - - сульфіди кальцію стибію або заліза 2830 90 80 00 - - іншi 2831 Дитіоніти та сульфоксилати: 2831 10 00 00 - натрію 2831 90 00 00 - іншi 2832 Сульфіти; тіосульфати: 2832 10 00 00 - сульфіти натрію 2832 20 00 00 - інші сульфіти 2832 30 00 00 - тіосульфати 2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати персульфати : - сульфати натрію: 2833 11 00 00 - - сульфат динатрію 2833 19 00 00 - - іншi - інші сульфати: 2833 21 00 00 - - магнію 2833 22 00 00 - - алюмінію 2833 23 00 00 - - хрому 2833 24 00 00 - - нікелю 2833 25 00 00 - - мідi 2833 26 00 00 - - цинку 2833 27 00 00 - - барію 2833 29 - - інші: 2833 29 10 00 - - - кадмію 2833 29 30 00 - - - кобальту; титану 2833 29 50 00 - - - заліза 2833 29 70 00 - - - ртуті; свинцю 2833 29 90 00 - - - іншi 2833 30 00 00 - галуни 2833 40 00 00 - пероксосульфати персульфати 2834 Нітрити; нітрати: 2834 10 00 00 - нітрити - нітрати: 2834 21 00 00 - - калію 2834 29 - - інші: 2834 29 20 00 - - - барію; берилію; кадмію; кобальту; нікелю; свинцю 2834 29 30 00 - - - міді; ртутi 2834 29 80 00 - - - іншi 2835 Фосфінати гіпофосфіти фосфонати фосфіти та фосфати; поліфосфати визначеного або невизначеного хімічного складу: 2835 10 00 00 - фосфінати гіпофосфіти та фосфонати фосфіти - фосфати: 2835 22 00 00 - - моно- або динатрію 2835 23 00 00 - - тринатрію 2835 24 00 00 - - калію 2835 25 - - гідрогенфосфат кальцію фосфат дикальцію : 2835 25 10 00 - - - із вмістом фтору менш як 0 005 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт 2835 25 90 00 - - - із вмістом фтору 0 005 мас.% або більше але менш як 0 2 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт 2835 26 - - інші фосфати кальцію: 2835 26 10 00 - - - із вмістом фтору менш як 0 005 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт 2835 26 90 00 - - - із вмістом фтору 0 005 мас.% або більше у перерахунку на сухий безводний продукт 2835 29 - - інші: 2835 29 10 00 - - - триамонію 2835 29 90 00 - - - іншi - поліфосфати: 2835 31 00 00 - - трифосфат натрію триполіфосфат натрію 2835 39 00 00 - - іншi 2836 Карбонати; пероксокарбонати перкарбонати ; карбонат амонію технічний що містить карбамат амонію: 2836 10 00 00 - карбонат амонію технічний та інші карбонати амонію 2836 20 00 00 - карбонат динатрію 2836 30 00 00 - гідрогенкарбонат бікарбонат натрію 2836 40 00 00 - карбонати калію 2836 50 00 00 - карбонат кальцію 2836 60 00 00 - карбонат барію 2836 70 00 00 - карбонати свинцю - інші: 2836 91 00 00 - - карбонати літію 2836 92 00 00 - - карбонат стронцію 2836 99 - - інші: - - - карбонати: 2836 99 11 00 - - - - магнію; мідi 2836 99 18 00 - - - - іншi 2836 99 90 00 - - - пероксокарбонати перкарбонати 2837 Ціаніди оксиди ціанідів та комплексні ціаніди: - ціаніди та оксиди ціанідів: 2837 11 00 00 - - натрію 2837 19 00 00 - - іншi 2837 20 00 00 - комплексні ціаніди 2838 00 00 00 Фульмінати ціанати та тіоціанати 2839 Cилікати; силікати лужних металів технічні: - натрію: 2839 11 00 00 - - метасилікати натрію 2839 19 00 - - інші: 2839 19 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 2839 19 00 90 - - - іншi 2839 20 00 00 - калію 2839 90 00 00 - іншi 2840 Борати; пероксоборати перборати : - тетраборат динатрію бура очищена : 2840 11 00 00 - - безводний 2840 19 - - інший: 2840 19 10 00 - - - пентагідрат тетраборату динатрію 2840 19 90 00 - - - іншi 2840 20 - борати інші: 2840 20 10 00 - - борати натрію безводнi 2840 20 90 00 - - іншi 2840 30 00 00 - пероксоборати перборати 2841 Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот: 2841 10 00 00 - алюмінати 2841 20 00 00 - хромати цинку або свинцю 2841 30 00 00 - дихромат натрію 2841 50 00 00 - інші хромати та дихромати; пероксохромати - манганіти манганати та перманганати: 2841 61 00 00 - - перманганат калію 2841 69 00 00 - - іншi 2841 70 00 00 - молібдати 2841 80 00 00 - вольфрамати 2841 90 - інші: 2841 90 10 00 - - антимонати 2841 90 30 00 - - цинкати i ванадати 2841 90 90 00 - - іншi 2842 Iнші солі неорганічних кислот або пероксокислот включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу крім азидів: 2842 10 00 00 - силікати подвійні або комплексні включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу 2842 90 - інші: 2842 90 10 00 - - солі прості подвійні або комплексні селенової або телурової кислот 2842 90 90 00 - - іншi VI. ІНШІ ПРОДУКТИ 2843 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів: 2843 10 - дорогоцінні метали у колоїдному стані: 2843 10 10 00 - - срібло 2843 10 90 00 - - іншi - сполуки срібла: 2843 21 00 00 - - нітрат срібла 2843 29 00 00 - - іншi 2843 30 00 00 - сполуки золота 2843 90 - інші сполуки; амальгами: 2843 90 10 00 - - амальгами 2843 90 90 00 - - іншi 2844 Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи та їх сполуки; суміші та залишки які містять ці продукти: 2844 10 - уран природний та його сполуки; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять природний уран або сполуки природного урану: - - природний уран: 2844 10 10 00 - - - необроблений; відходи та брухт 2844 10 30 00 - - - оброблений 2844 10 50 00 - - фероуран 2844 10 90 00 - - іншi 2844 20 - уран збагачений ураном-235 та його сполуки; плутоній та його сполуки; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять уран збагачений ураном-235 плутоній або сполуки цих продуктів: - - уран збагачений ураном-235 та його сполуки; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять уран збагачений ураном-235 або сполуки цих продуктів: 2844 20 25 00 - - - фероуран 2844 20 35 00 - - - іншi - - плутоній та його сполуки; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять плутоній або сполуки цих продуктів: - - - суміші урану та плутонію: 2844 20 51 00 - - - - фероуран 2844 20 59 00 - - - - іншi 2844 20 99 00 - - - іншi 2844 30 - уран збіднений ураном-235 та його сполуки; торій та його сполуки; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять уран збіднений ураном-235 торій або сполуки цих продуктів: - - уран збіднений ураном-235; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять уран збіднений ураном-235 або сполуки цього продукту: 2844 30 11 00 - - - металокераміка 2844 30 19 00 - - - іншi - - торій; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять торій або сполуки цього продукту: 2844 30 51 00 - - - металокераміка - - - інші: 2844 30 55 00 - - - - необроблений; відходи та брухт - - - - оброблений: 2844 30 61 00 - - - - - бруски прутки профілі кутики дріт листове залізо стрічки та листи 2844 30 69 00 - - - - - іншi - - сполуки урану збідненого ураном-235 або торію змішані або не змішані разом: 2844 30 91 00 - - - сполуки торію або урану збідненого ураном-235 змішані або не змішані разом крім солей торію 2844 30 99 00 - - - іншi 2844 40 - радіоактивні елементи та ізотопи i сполуки крім включених до підпозицій 2844 10 2844 20 або 2844 30; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші що містять ці елементи ізотопи або сполуки; радіоактивні залишки: 2844 40 10 00 - - уран одержаний з урану-233 та його сполук; сплави дисперсії включаючи металокераміку керамічні продукти та суміші або сполуки одержані з урану-233 або сполуки цього продукту - - інші: 2844 40 20 00 - - - штучні радіоактивні ізотопи 2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радіоактивних ізотопів 2844 40 80 00 - - - іншi 2844 50 00 00 - відпрацьовані опроміненi тепловидільні елементи твели ядерних реакторів 2845 Iзотопи крім включених до товарної позиції 2844; їх органічні або неорганічні сполуки з визначеним або невизначеним хімічним складом: 2845 10 00 00 - важка вода оксид дейтерію 2845 90 - інші: 2845 90 10 00 - - дейтерій та його сполуки; водень та його сполуки збагачені дейтерієм; суміші та розчини що містять ці продукти 2845 90 90 00 - - іншi 2846 Сполуки органічні або неорганічні рідкісноземельних металів ітрію чи скандію або сумішей цих металів: 2846 10 00 00 - сполуки церію 2846 90 00 00 - іншi 2847 00 00 00 Пероксид водню отвердний або не отвердний сечовиною 2848 00 00 00 Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом крім ферофосфорних сполук 2849 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом: 2849 10 00 00 - кальцію 2849 20 00 - кремнію: 2849 20 00 10 - - зелений 2849 20 00 90 - - інший 2849 90 - інші: 2849 90 10 00 - - бору 2849 90 30 00 - - вольфраму 2849 90 50 00 - - алюмінію; хрому; молібдену; ванадію; танталу; титану 2849 90 90 00 - - іншi 2850 00 Гідриди нітриди азиди силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом крім сполук що є карбідами товарної позиції 2849: 2850 00 20 00 - гідриди; нітриди 2850 00 50 00 - азиди 2850 00 70 00 - силіциди 2850 00 90 00 - бориди 2851 00 Iнші неорганічні сполуки включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти ; рідке повітря з вилученням або без вилучення інертних газів ; стиснене повітря; амальгами крім амальгам дорогоцінних металів: 2851 00 10 00 - дистильована i кондуктометрична вода та вода аналогічної чистоти 2851 00 30 00 - рідке повітря з вилученням або без вилучення інертних газів ; стиснене повітря 2851 00 50 00 - хлористий ціан хлорціан 2851 00 80 00 - іншi * Продукти неорганічної хімії можуть бути ввезені на територію України за умови їх державної реєстрації у порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 року N 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію небезпечних факторів i Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" Група 29 Органічні хімічні сполуки* I. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI Код Назва 2901 Вуглеводні ациклічні: 2901 10 00 - насичені: 2901 10 00 10 - - для використання як паливо 2901 10 00 90 - - для інших цілей - ненасичені: 2901 21 00 00 - - етилен 2901 22 00 00 - - пропен пропілен 2901 23 - - бутен бутилен та його ізомери: 2901 23 10 00 - - - бут-1-ен i бут-2-ен 2901 23 90 00 - - - іншi 2901 24 - - бута-1 3-дієн та ізопрен: 2901 24 10 00 - - - бута-1 3-дієн 2901 24 90 00 - - - ізопрен 2901 29 00 - - інші: 2901 29 00 10 - - - пента-1 3-дієн піперилен 2901 29 00 90 - - - іншi 2902 Вуглеводні циклічні: - циклани циклоалкани циклени циклоалкeни та циклотерпени: 2902 11 00 00 - - циклогексан 2902 19 - - інші: 2902 19 10 00 - - - циклотерпени 2902 19 80 00 - - - іншi 2902 20 00 - бензол: 2902 20 00 10 - - для використання як паливо 2902 20 00 90 - - для інших цілей 2902 30 00 - толуол: 2902 30 00 10 - - для використання як паливо 2902 30 00 90 - - для інших цілей - ксилоли: 2902 41 00 00 - - о-ксилол 2902 42 00 00 - - м-ксилол 2902 43 00 00 - - п-ксилол 2902 44 00 - - суміші ізомерів ксилолу: 2902 44 00 10 - - - для використання як паливо 2902 44 00 90 - - - для інших цілей 2902 50 00 00 - стирол 2902 60 00 00 - етилбензол 2902 70 00 00 - кумол 2902 90 - інші: 2902 90 10 00 - - нафталін та антрацен 2902 90 30 00 - - дифеніл та терфеніли 2902 90 90 - - інші: 2902 90 90 50 - - - вінілтолуол 2902 90 90 60 - - - 1 3-дiiзопропілен-бензол 2902 90 90 90 - - - іншi 2903 Галогеновані похідні вуглеводнів: - насичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: 2903 11 00 00 - - хлорметан метилхлорид та хлоретан етилхлорид 2903 12 00 00 - - дихлорметан метиленхлорид 2903 13 00 00 - - хлороформ трихлорметан 2903 14 00 00 - - тетрахлорметан чотирихлористий вуглець 2903 15 00 00 - - 1 2-дихлоретан етилендихлорид 2903 19 - - інші: 2903 19 10 00 - - - 1 1 1-трихлоретан метилхлороформ 2903 19 80 00 - - - іншi - ненасичені хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: 2903 21 00 00 - - вінілхлорид хлоретилен 2903 22 00 00 - - трихлоретилен 2903 23 00 00 - - тетрахлоретилен перхлоретилен 2903 29 00 00 - - іншi 2903 30 - фторовані бромовані або йодовані похідні ациклічних вуглеводнів: - - броміди: 2903 30 33 00 - - - бромметан метилбромід 2903 30 35 00 - - - дибромметан 2903 30 36 00 - - - іншi 2903 30 80 00 - - фториди та йодиди - галогеновані похідні ациклічних вуглеводнів із вмістом двох або більше різних атомів галогенів: 2903 41 00 00 - - трихлорфторметан 2903 42 00 00 - - дихлордифторметан 2903 43 00 00 - - трихлортрифтор-етани 2903 44 - - дихлортетрафтор-етани та хлорпентафторетан: 2903 44 10 00 - - - дихлортетрафтор-етани 2903 44 90 00 - - - хлор-пентафторетан 2903 45 - - інші пергалогеновані похідні що містять лише фтор i хлор: 2903 45 10 00 - - - хлортрифторметан 2903 45 15 00 - - - пентахлор-фторетан 2903 45 20 00 - - - тетрахлор-дифторетани 2903 45 25 00 - - - гептахлор-фторпропани 2903 45 30 00 - - - гексахлор-дифторпропани 2903 45 35 00 - - - пентахлор-трифторпропани 2903 45 40 00 - - - тетрахлор-тетрафторпропани 2903 45 45 00 - - - трихлор-пентафторпропани 2903 45 50 00 - - - дихлор-гексафторпропани 2903 45 55 00 - - - хлоргептафтор-пропани 2903 45 90 00 - - - іншi 2903 46 - - бромхлор-дифторметан бромтрифторметан та дибромтетрафторетани: 2903 46 10 00 - - - бромхлор-дифторметан 2903 46 20 00 - - - бромтрифторметан 2903 46 90 00 - - - дибром-тетрафторетани 2903 47 00 00 - - інші пергалогеновані похіднi 2903 49 - - інші: - - - галогеновані лише з фтором i хлором: 2903 49 10 00 - - - - метану етану або пропану 2903 49 20 00 - - - - іншi - - - галогеновані лише з фтором i бромом: 2903 49 30 00 - - - - метану етану або пропану 2903 49 40 00 - - - - іншi 2903 49 80 00 - - - іншi - галогеновані похідні цикланових циклоалканових цикленових циклоалкенових або циклотерпенових вуглеводнів: 2903 51 00 00 - - 1 2 3 4 5 6-гекса-хлорциклогексан 2903 59 - - інші: 2903 59 10 00 - - - 1 2-дибром-4- 1 2-диброметил циклогексан 2903 59 30 00 - - - тетрабромциклооктани 2903 59 90 00 - - - іншi - галогеновані похідні ароматичних вуглеводнів: 2903 61 00 00 - - хлорбензол о-дихлорбензол та п-дихлорбензол 2903 62 00 00 - - гексахлорбензол та ДДТ 1 1 1-трихлор-2 2-біс п-хлорфеніл етан 2903 69 - - інші: 2903 69 10 00 - - - 2 3 4 5 6-пентаброметилбензол 2903 69 90 - - - інші: 2903 69 90 10 - - - - бензилхлорид бензил хлористий 2903 69 90 90 - - - - іншi 2904 Сульфовані нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів галогеновані або негалогеновані: 2904 10 00 00 - похідні із вмістом лише сульфогруп їх солі та складні етилові ефіри 2904 20 00 00 - похідні із вмістом лише нітро- або нітрозогруп 2904 90 - інші: 2904 90 20 00 - - сульфогалогеновані похіднi 2904 90 40 00 - - трихлоронітрометан хлорпікрин 2904 90 85 00 - - іншi II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI 2905 Спирти ациклічні та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - моноспирти насичені: 2905 11 00 00 - - метанол метиловий спирт 2905 12 00 - - пропан-1-ол спирт пропіловий та пропан-2-ол спирт ізопропіловий : 2905 12 00 10 - - - пропан-1-ол спирт пропіловий 2905 12 00 20 - - - пропан-2-ол спирт ізопропіловий 2905 13 00 00 - - бутан-1-ол спирт н-бутиловий 2905 14 - - інші бутаноли: 2905 14 10 00 - - - 2-метилпропанол-2 спирт третбутиловий 2905 14 90 00 - - - іншi 2905 15 00 00 - - пентанол спирт аміловий та його ізомери 2905 16 - - октанол спирт октиловий та його ізомери: 2905 16 10 00 - - - 2-етилгексан-1-ол 2905 16 20 00 - - - октан-2-ол 2905 16 80 00 - - - іншi 2905 17 00 00 - - додекан-1-ол спирт лауриловий гексадекан-1-ол цетиловий спирт та октадекан-1-ол спирт стеариловий 2905 19 00 00 - - іншi - ненасичені моноспирти: 2905 22 - - ациклічні терпенові спирти: 2905 22 10 00 - - - гераніол цитронелол ліналол родинол i нерол 2905 22 90 00 - - - іншi 2905 29 - - інші: 2905 29 10 00 - - - аліловий спирт 2905 29 90 00 - - - іншi - діоли: 2905 31 00 00 - - етиленгліколь етандіол 2905 32 00 00 - - пропіленгліколь пропан-1 2-діол 2905 39 - - інші: 2905 39 10 00 - - - 2-метилпентан-2 4-діол гексиленгліколь 2905 39 20 00 - - - бутан-1 3-діол 2905 39 30 00 - - - 2 4 7 9-тетраметилдек-5-ін-4 7-діол 2905 39 80 00 - - - іншi - інші поліспирти: 2905 41 00 00 - - 2-етил-2- гідроксиметил пропан-1 3-діол триметилолпропан 2905 42 00 00 - - пентаеритрит пентаеритретол 2905 43 00 00 - - манітол маніт 2905 44 - - D-глюцитол сорбітол : - - - у водному розчині: 2905 44 11 00 - - - - із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу 2905 44 19 00 - - - - інший - - - інший: 2905 44 91 00 - - - - із вмістом D-манітолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вміст D-глюцитолу 2905 44 99 00 - - - - інший 2905 45 00 00 - - гліцерин 1 2 3-триоксипропан 2905 49 - - інші: 2905 49 10 00 - - - тріоли; тетраоли 2905 49 80 - - - інші: 2905 49 80 10 - - - - ксиліт харчовий 2905 49 80 90 - - - - іншi - галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні ациклічних спиртів: 2905 51 00 00 - - етхлорвінол INN 2905 59 - - інші: 2905 59 10 - - - моноспиртів одноатомних спиртів : 2905 59 10 10 - - - - 2-хлоретанол етилен хлоргідрин 2905 59 10 90 - - - - іншi - - - поліспиртів багатоатомних спиртів : 2905 59 91 00 - - - - 2 2-біс бромметил пропандіол 2905 59 99 00 - - - - іншi 2906 Спирти циклічні та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - цикланові циклоалкановi цикленові циклоалкеновi та циклотерпенові: 2906 11 00 00 - - ментол 2906 12 00 00 - - циклогексанол метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли 2906 13 - - стерини та інозити: 2906 13 10 00 - - - стерини 2906 13 90 00 - - - інозити 2906 14 00 00 - - терпінеоли 2906 19 00 00 - - іншi - ароматичні: 2906 21 00 00 - - бензиловий спирт 2906 29 00 00 - - іншi III. ФЕНОЛИ ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI 2907 Феноли; фенолоспирти: - монофеноли: 2907 11 00 00 - - фенол гідроксибензол та його солi 2907 12 00 - - крезоли та їх солі: 2907 12 00 10 - - - n-крезол 2907 12 00 90 - - - іншi 2907 13 00 00 - - октилфенол нонілфенол та їх ізомери; солі цих речовин 2907 14 00 00 - - ксиленоли та їх солi 2907 15 - - нафтоли та їх солі: 2907 15 10 00 - - - 1-нафтол 2907 15 90 00 - - - іншi 2907 19 00 00 - - іншi - поліфеноли; фенолоспирти: 2907 21 00 00 - - резорцин та його солi 2907 22 00 00 - - гідрохінон хінол та його солi 2907 23 00 00 - - 4 4'-ізопропілі-дендифенол бісфенол А дифенілолпропан та його солi 2907 29 00 00 - - іншi 2908 Галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів: 2908 10 00 - похідні із вмістом лише галогенів та їх солі: 2908 10 00 10 - - ксероформ 2908 10 00 90 - - іншi 2908 20 00 00 - похідні із вмістом лише сульфогруп їх солі та складні ефіри 2908 90 00 00 - іншi IV. ПРОСТІ ЕФІРИ ЕТЕРИ ПЕРОКСИДИ СПИРТІВ ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФІРІВ ПЕРОКСИДИ КЕТОНІВ ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ АЦЕТАЛІ I НАПІВАЦЕТАЛІ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI 2909 Ефіри прості ефіроспирти ефірофеноли ефіроспиртофеноли пероксиди спиртів пероксиди простих ефірів пероксиди кетонів визначеного або невизначеного хімічного складу та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - прості ефіри ациклічні та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2909 11 00 00 - - діетиловий ефір 2909 19 00 - - інші: 2909 19 00 10 - - - діаліловий ефір 2909 19 00 20 - - - метил-третбутиловий ефір 2909 19 00 90 - - - іншi 2909 20 00 00 - ефіри прості цикланові циклоалкановi цикленові циклоалкеновi або циклотерпенові та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi 2909 30 - ефіри прості ароматичні та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2909 30 10 00 - - дифеніловий ефір простий - - бромовані похідні: 2909 30 31 00 - - - пентабромдифеніловий ефір простий; 1 2 4 5-тетрабром-3 6-біс- пентабромофенокси бензол 2909 30 35 00 - - - 1 2-біс 2 4 6-трибромофенокси етан для виробництва акрилонітрил- бутадієнстиролу ABS 2909 30 38 00 - - - іншi 2909 30 90 00 - - іншi - ефіроспирти та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2909 41 00 00 - - 2 2'-оксидіетанол діетиленгліколь дигліколь 2909 42 00 00 - - прості монометилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю 2909 43 00 00 - - прості монобутилові ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю 2909 44 00 - - інші прості моноалкілні ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю: 2909 44 00 20 - - - етилцелозольв 2909 44 00 90 - - - іншi 2909 49 - - інші: - - - ациклічні: 2909 49 11 00 - - - - 2- 2-хлороетокси етанол 2909 49 19 00 - - - - іншi 2909 49 90 00 - - - циклічнi 2909 50 - ефірофеноли ефіроспиртофеноли та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2909 50 10 00 - - гваякол i гваяколсульфонати калію 2909 50 90 - - інші: 2909 50 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 2909 50 90 90 - - - іншi 2909 60 00 00 - пероксиди спиртів простих ефірів кетонів та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi 2910 Епоксиди епоксиспирти епоксифеноли та епоксиефіри що містять в структурі тричленний цикл та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2910 10 00 00 - оксиран етиленоксид 2910 20 00 00 - метилоксиран пропіленоксид 2910 30 00 00 - 1-хлор-2 3-епоксипропан епіхлоргідрин 2910 90 00 00 - іншi 2911 00 00 00 Ацеталі i напівацеталі до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГІДНОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ 2912 Альдегіди до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід: - альдегіди ациклічні до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 2912 11 00 00 - - метаналь формальдегід 2912 12 00 00 - - етаналь ацетальдегід 2912 13 00 00 - - бутаналь бутиральдегід нормальний ізомер 2912 19 00 00 - - іншi - альдегіди циклічні до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 2912 21 00 00 - - бензальдегід 2912 29 00 00 - - іншi 2912 30 00 00 - альдегідоспирти - альдегіди простих ефірів альдегіди фенолів та альдегіди до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група: 2912 41 00 00 - - ванілін 4-гідрокси-3-метоксибензальдегід 2912 42 00 00 - - етилванілін 3-етокси-4-гідроксибензальдегід 2912 49 00 00 - - іншi 2912 50 00 00 - циклічні полімери альдегідів 2912 60 00 00 - параформальдегід 2913 00 00 00 Похідні речовин товарної позиції 2912 галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХІНОННОЮ ФУНКЦІОНАЛЬ-НИМИ ГРУПАМИ 2914 Кетони та хінони до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - кетони ациклічні до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 2914 11 00 00 - - ацетон 2914 12 00 00 - - бутанон метилетилкетон 2914 13 00 00 - - 4-метилпентан-2-он метилізобутилкетон 2914 19 - - інші: 2914 19 10 00 - - - 5-метилгексан-2-он 2914 19 90 00 - - - іншi - кетони цикланові циклоалкановi цикленові циклоалкеновi або циклотерпенові до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 2914 22 00 00 - - циклогексанон та метилциклогексанони 2914 23 00 00 - - іонони та метиліонони 2914 29 00 - - інші: 2914 29 00 10 - - - ізофорон 3 5 5-триметил-2-циклогексен-1-он 2914 29 00 90 - - - іншi - кетони ароматичні до складу яких не входить інша кисневмісна функціональна група: 2914 31 00 00 - - фенілацетон фенілпропан-2-он 2914 39 00 - - інші: 2914 39 00 10 - - - ацетофенон 2914 39 00 90 - - - іншi 2914 40 - кетоноспирти та кетоноальдегіди: 2914 40 10 00 - - 4-гідрокси-4-метилпентан-2-он діацетоновий спирт 2914 40 90 00 - - іншi 2914 50 00 00 - кетонофеноли та кетони до складу яких входить інша кисневмісна функціональна група - хінони: 2914 61 00 00 - - антрахінон 2914 69 - - інші: 2914 69 10 00 - - - 1 4-нафтохінон 2914 69 90 00 - - - іншi 2914 70 00 00 - галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВІ ЇХ АНГІДРИДИ ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ ПЕРОКСИДИ ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI 2915 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - мурашина кислота її солі та складні ефіри: 2915 11 00 00 - - мурашина кислота 2915 12 00 00 - - солі мурашиної кислоти 2915 13 00 00 - - складні ефіри мурашиної кислоти - оцтова кислота та її солі; оцтовий ангідрид: 2915 21 00 00 - - оцтова кислота 2915 22 00 00 - - ацетат натрію 2915 23 00 00 - - ацетати кобальту 2915 24 00 00 - - оцтовий ангідрид 2915 29 00 00 - - іншi - складні ефіри оцтової кислоти: 2915 31 00 00 - - етилацетат 2915 32 00 00 - - вінілацетат 2915 33 00 00 - - н-бутилацетат 2915 34 00 00 - - ізобутилацетат 2915 35 00 00 - - 2-етоксіетилацетат 2915 39 - - інші: 2915 39 10 00 - - - пропілацетат та ізопропілацетат 2915 39 30 00 - - - метилацетат пентилацетат амілацетат ізопентилацетат iзоамілацетат та ацетати гліцерину 2915 39 50 00 - - - п-толілацетати фенілпропілацетат бензилацетат родинілацетат санталілацетат та ацетати фенілетан-1 2-діолу 2915 39 90 00 - - - іншi 2915 40 00 00 - кислоти моно- ди- або трихлороцтові їх солі та складні ефіри 2915 50 00 00 - пропіонова кислота її солі та складні ефіри 2915 60 - масляні кислоти валеріанові кислоти їх солі та складні ефіри: - - масляні кислоти їх солі та складні ефіри: 2915 60 11 00 - - - дiiзобутират 1-ізопропіл-2 2-диметилтриметилену 2915 60 19 00 - - - іншi 2915 60 90 00 - - валеріанові кислоти їх солі та складні ефіри 2915 70 - пальмітинова кислота стеаринова кислота їх солі та складні ефіри: 2915 70 15 00 - - пальмітинова кислота 2915 70 20 00 - - солі та складні ефіри пальмітинової кислоти 2915 70 25 00 - - стеаринова кислота 2915 70 30 00 - - солі стеаринової кислоти 2915 70 80 00 - - складні ефіри стеаринової кислоти 2915 90 - інші: 2915 90 10 00 - - лауринова кислота 2915 90 20 00 - - хлорформіати 2915 90 80 - - інші: 2915 90 80 10 - - - октоат олова II 2-етилгексанової кислоти олова II сіль 2915 90 80 90 - - - іншi 2916 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені кислоти циклічні монокарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - ациклічні монокарбонові кислоти ненасичені їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2916 11 00 00 - - акрилова кислота та її солi 2916 12 - - складні ефіри акрилової кислоти: 2916 12 10 00 - - - метилакрилат 2916 12 20 00 - - - етилакрилат 2916 12 90 00 - - - іншi 2916 13 00 00 - - метакрилова кислота та її солi 2916 14 - - складні ефіри метакрилової кислоти: 2916 14 10 00 - - - метилметакрилат 2916 14 90 00 - - - іншi 2916 15 00 00 - - олеїнова лінолева або ліноленова кислоти їх солі та складні ефіри 2916 19 - - інші: 2916 19 10 00 - - - ундецилові кислоти їх солі та складні ефіри 2916 19 30 00 - - - гекса-2 4-дієнова кислота сорбінова кислота 2916 19 40 00 - - - кислота кротонова 2916 19 80 00 - - - іншi 2916 20 00 00 - кислоти цикланові циклоалкановi цикленові циклоалкеновi та циклотерпенові монокарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похіднi - кислоти ароматичні монокарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2916 31 00 00 - - бензойна кислота її солі та складні ефіри 2916 32 - - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл: 2916 32 10 00 - - - пероксид бензоїлу 2916 32 90 00 - - - хлористий бензоїл 2916 34 00 00 - - фенілоцтова кислота та її солi 2916 35 00 00 - - складні ефіри фенілоцтової кислоти 2916 39 00 - - інші: 2916 39 00 10 - - - ібупрофен ibuprofen INN 2916 39 00 90 - - - іншi 2917 Кислоти полікарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - кислоти ациклічні полікарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2917 11 00 00 - - щавлева кислота її солі та складні ефіри 2917 12 - - адипінова кислота її солі та складні ефіри: 2917 12 10 00 - - - адипінова кислота та її солi 2917 12 90 00 - - - складні ефіри адипінової кислоти 2917 13 - - азелаїнова кислота себацинова кислота їх солі та складні ефіри: 2917 13 10 00 - - - кислота себацинова 2917 13 90 00 - - - іншi 2917 14 00 00 - - малеїновий ангідрид 2917 19 - - інші: 2917 19 10 00 - - - малонова кислота її солі та складні ефіри 2917 19 90 00 - - - іншi 2917 20 00 00 - кислоти цикланові циклоалкановi цикленові циклоалкеновi або циклотерпенові полікарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похіднi - кислоти ароматичні полікарбонові їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2917 31 00 00 - - дибутилортофталати 2917 32 00 00 - - діоктилортофталати 2917 33 00 00 - - динонілортофталати або дидецилортофталати 2917 34 00 00 - - інші складні ефіри ортофталевої кислоти 2917 35 00 00 - - фталевий ангідрид 2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солi 2917 37 00 00 - - диметилтерефталат 2917 39 - - інші: - - - бромовані похідні: 2917 39 11 00 - - - - складний ефір або ангідрид тетрабромфталевої кислоти 2917 39 19 00 - - - - іншi - - - інші: 2917 39 30 00 - - - - кислота бензол-1 2 4-трикарбонова 2917 39 40 00 - - - - дихлорид ізофталоїлу із вмістом 0 8 мас. % або менше дихлориду терефталоїлу 2917 39 50 00 - - - - кислота нафталін-1 4 5 8-тетракарбонова 2917 39 60 00 - - - - ангідрид тетрахлорфталевий 2917 39 70 00 - - - - 3 5-біс метоксикарбоніл бензолсульфонат натрію 2917 39 80 00 - - - - іншi 2918 Кислоти карбонові до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група та їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: - кислоти карбонові до складу яких входить спиртова група але не входить інша кисневмісна функціональна група їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2918 16 00 00 - - глюконова кислота її солі та складні ефіри 2918 19 - - інші: 2918 19 30 00 - - - холева кислота 3-aльфа 12-альфа-дигідрокси-5-бета-холан-24-ова кислота дезоксихолева кислота їх солі та складні ефіри 2918 19 40 00 - - - 2 2-біс гідроксиметил пропіонова кислота 2918 19 80 - - - інші: 2918 19 80 10 - - - - бромпропілат iзопропіл-4 4'дибромбензилат 2918 19 80 20 - - - - 12-гідроксистеаринова кислота 12-hydroxystearic acid 2918 19 80 90 - - - - іншi - кислоти карбонові до складу яких входить фенольна функціональна група але не входить інша кисневмісна функціональна група їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похідні: 2918 21 00 00 - - саліцилова кислота та її солi 2918 22 00 00 - - о-ацетилсаліцилова кислота її солі та складні ефіри 2918 23 - - інші складні ефіри саліцилової кислоти та їх солі: 2918 23 10 - - - метилсаліцилат i фенілсаліцилат салол : 2918 23 10 10 - - - - метилсаліцилат 2918 23 10 20 - - - - фенілсаліцилат салол 2918 23 90 00 - - - іншi 2918 29 - - інші: 2918 29 10 - - - сульфосаліцилові кислоти гідроксинафтойні кислоти їх солі та складні ефіри: 2918 29 10 10 - - - - Г-сіль Р-сіль 2918 29 10 90 - - - - іншi 2918 29 30 - - - 4-гідро-ксибензойна кислота її солі та складні ефіри: 2918 29 30 10 - - - - метиловий ефір 4-гідроксибензойної кислоти methylparaben 2918 29 30 90 - - - - іншi 2918 29 80 - - - інші: 2918 29 80 10 - - - - вісмуту галат основний bismuth subgallate 2918 29 80 90 - - - - іншi 2918 30 00 00 - кислоти карбонові до складу яких входить альдегідна або кетонова група але не входить інша кисневмісна функціональна група їх ангідриди галогенангідриди пероксиди пероксикислоти та їх похіднi 2918 90 - інші: 2918 90 10 00 - - 2 6-димето-ксибензойна кислота 2918 90 20 00 - - дикамба ISO 2918 90 30 00 - - феноксіацетат натрію 2918 90 90 - - інші: 2918 90 90 10 - - - напроксен naproxen INN 2918 90 90 20 - - - дикамба амінна сіль амінна сіль2-метокси-3 6-дихлорбензойної кислоти 2918 90 90 30 - - - гемфіброзил gemfibrozil INN 2918 90 90 40 - - - 2 4-Д кислота 2 4-дихлор-феноксіоцтова кислота 2918 90 90 90 - - - іншi VIII. СКЛАДНІ ЕФІРИ ЕСТЕРИ НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛІВ ЇХ СОЛІ ТА ГАЛОГЕНОВАНІ СУЛЬФОВАНІ НІТРОВАНІ АБО НІТРОЗОВАНІ ПОХІДНI 2919 00 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі включаючи лактофосфати; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2919 00 10 00 - трибутилфосфати трифенілфосфат тритолілфосфати триксилілфосфати та три 2-лоретил фосфат 2919 00 90 - інші: 2919 00 90 10 - - три 2-хлорізо-пропіл фосфат 2919 00 90 90 - - іншi 2920 Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню та їх солі; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похідні: 2920 10 00 00 - тіофосфорні складні ефіри та їх солі; їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi 2920 90 - інші: 2920 90 10 00 - - складні ефіри сірчаної кислоти та вуглекислоти їх солі та галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi 2920 90 20 00 - - диметилфосфонат диметилфосфіт 2920 90 30 00 - - триметилфосфіт триметоксифосфін 2920 90 40 00 - - триетилфосфіт 2920 90 50 00 - - діетилфосфонат діетилгідрогенфосфіт діетилфосфіт 2920 90 85 00 - - інші сполуки IХ. СПОЛУКИ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ ІЗ ВМІСТОМ АЗОТУ 2921 Сполуки з амінною функціональною групою: - моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 2921 11 - - метиламін ди- або триметиламін та їх солі: 2921 11 10 - - - метиламін ди- або триметиламін: 2921 11 10 10 - - - - диметиламін 2921 11 10 90 - - - - іншi 2921 11 90 00 - - - солi 2921 12 00 00 - - діетиламін та його солi 2921 19 - - інші: 2921 19 10 00 - - - триетиламін та його солi 2921 19 30 00 - - - ізопропіламін та його солi 2921 19 40 00 - - - 1 1 3 3-тетраметилбутиламін 2921 19 80 - - - інші: 2921 19 80 10 - - - - таурін taurine INN 2921 19 80 90 - - - - іншi - поліаміни ациклічні та їх похідні; солі цих сполук: 2921 21 00 00 - - етилендіамін та його солi 2921 22 00 00 - - гексаметилендіамін та його солi 2921 29 00 00 - - іншi 2921 30 - моно- або поліаміни цикланові цикленові або циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин: 2921 30 10 00 - - циклогексиламін циклогексил-диметиламін та їх солi 2921 30 91 00 - - циклогекс-1 3-илендіамін 1 3-діаміно-циклогексан 2921 30 99 00 - - іншi - моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 2921 41 00 00 - - анілін та його солi 2921 42 - - похідні аніліну та їх солі: 2921 42 10 00 - - - галогеновані сульфовані нітровані нітрозовані похідні та їх солi 2921 42 90 00 - - - іншi 2921 43 00 00 - - толуїдини та їх похідні; солі цих речовин 2921 44 00 00 - - дифеніламін та його похідні; солі цих речовин 2921 45 00 00 - - 1-нафтиламін альфа-нафтиламін 2-нафтиламін бета-нафтиламін та їх похідні; солі цих речовин 2921 46 00 00 - - амфетамін INN бензфетамін INN дексамфетамін INN етиламфетамін INN фенкамфамін INN лефетамін INN левамфетамін INN мефенорекс INN i фентермін INN ; солі цих сполук 2921 49 - - інші: 2921 49 10 - - - ксилідини та їх похідні; солі цих речовин: 2921 49 10 10 - - - - пендиметалін pendimethaline 2921 49 10 90 - - - - іншi 2921 49 80 00 - - - іншi - поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих речовин: 2921 51 - - o- м- п-фенілендіамін діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин: - - - о- м- п-фенілендіамін діамінтолуоли та їх галогеновані сульфовані нітровані та нітрозовані похідні; солі цих речовин: 2921 51 11 00 - - - - м-фенілендіамін чистота якого 99 мас. % або більше i який містить: - 1 мас.% або менше води - 200 мг/кг або менше о-фенілендіаміну та - 450 мг/кг або менше п-фенілендіаміну 2921 51 19 00 - - - - іншi 2921 51 90 - - - інші: 2921 51 90 10 - - - - амінофеніл-парамінова кислота 2921 51 90 90 - - - - іншi 2921 59 - - інші: 2921 59 10 00 - - - м-фені-ленбіс метиламін 2921 59 20 00 - - - 2 2'-дихлор-4 4'-метилендіанілін 2921 59 30 00 - - - 4 4'-бі-о-толуїдин 2921 59 40 00 - - - 1 8-нафти-лендіамін 2921 59 90 00 - - - іншi 2922 Аміносполуки до складу яких входить кисневмісна функціональна група: - аміноспирти їх прості та складні ефіри крім сполук до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 2922 11 00 00 - - моноетаноламін та його солi 2922 12 00 00 - - діетаноламін та його солi 2922 13 - - триетаноламін та його солі: 2922 13 10 00 - - - триетаноламін 2922 13 90 00 - - - солі триетаноламіну 2922 14 00 00 - - декстро-пропоксифен INN та його солi 2922 19 - - інші: 2922 19 10 00 - - - N-етил-діетаноламін 2922 19 20 00 - - - 2 2'-метил-імінодіетанол N-метилдіетаноламін 2922 19 80 00 - - - іншi - амінонафтоли та інші амінофеноли їх прості i складні ефіри крім сполук до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 2922 21 00 00 - - аміногідро-ксинафталінсульфо-кислоти та їх солi 2922 22 00 00 - - анізидини діанізидини фенетидини та їх солi 2922 29 00 00 - - іншi - аміноальдегіди амінокетони та амінохінони крім тих до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 2922 31 00 00 - - амфепрамон INN метадон INN та норметадон INN ; солі цих сполук 2922 39 00 00 - - іншi - амінокислоти та їх складні ефіри крім сполук до складу яких входить більш як один тип кисневмісних функціональних груп; солі цих речовин: 2922 41 00 00 - - лізин та його складні ефіри; солі цих речовин 2922 42 00 00 - - глутамінова кислота та її солi 2922 43 00 00 - - антранілова кислота та її солi 2922 44 00 00 - - тилідин INN та його солi 2922 49 - - інші: 2922 49 10 00 - - - гліцин 2922 49 20 00 - - - бета-аланін 2922 49 95 - - - інші: 2922 49 95 10 - - - - мефенамінова кислота mefenamic acid INN 2922 49 95 20 - - - - новокаїн procaine hydrochloride INNM 2922 49 95 90 - - - - іншi 2922 50 00 - аміноспиртофеноли амінокислотофеноли та інші аміносполуки до складу яких входить кисневмісна функціональна група: 2922 50 00 10 - - фенілефрину гідрохлорид phenylephrine INN 5-аміносаліцилова кислота 2922 50 00 20 - - трамадолу гідрохлорид tramadol INN 2922 50 00 90 - - іншi 2923 Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди визначеного або невизначеного хімічного складу: 2923 10 00 - холін та його солі: 2923 10 00 10 - - хлорид холіну 2923 10 00 90 - - іншi 2923 20 00 - лецитини та інші фосфоаміноліпіди: 2923 20 00 10 - - лецитин стандарт кардіоліпін стандарт 2923 20 00 90 - - іншi 2923 90 00 00 - іншi 2924 Сполуки що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти що містять функціональну амідну групу: - аміди ациклічні включаючи ациклічні карбамати та їх похідні; солі цих сполук: 2924 11 00 00 - - мепробамат INN 2924 19 00 00 - - іншi - аміди циклічні включаючи циклічні карбамати та їх похідні; солі цих сполук: 2924 21 - - уреїди та їх похідні; солі цих сполук: 2924 21 10 00 - - - ізопротурон ISO 2924 21 90 00 - - - іншi 2924 23 00 00 - - 2-ацетамідобензойна кислота N-ацетилантранілова кислота та її солi 2924 24 00 00 - - етинамат INN 2924 29 - - інші: 2924 29 10 00 - - - лідокаїн INN 2924 29 30 00 - - - парацетамол INN 2924 29 95 - - - інші: 2924 29 95 10 - - - - метолахлор 2924 29 95 20 - - - - ацетохлор 2-хлор-N- етоксиметил -N - 2-етил-6-метил-феніл ацетамід 2924 29 95 90 - - - - іншi 2925 Сполуки що містять функціональну карбоксімідну групу включаючи сахарин та його солi та функціональну імінну групу: - іміди та їх похідні; солі цих речовин: 2925 11 00 00 - - сахарин та його солi 2925 12 00 00 - - глутетімід INN 2925 19 - - інші: 2925 19 10 00 - - - 3 3' 4 4' 5 5' 6 6'-октабром-N N'-етилендифталімід 2925 19 30 00 - - - N N'-етиленбіс 4 5-дибромгексагідро-3 6-метанфталімід 2925 19 95 00 - - - іншi 2925 20 00 00 - іміни та їх похідні; солі цих речовин 2926 Сполуки що містять функціональну нітрильну групу: 2926 10 00 00 - акрилонітрил 2926 20 00 00 - 1-ціаногуанідин диціандіамід 2926 30 00 00 - фенпропорекс INN та його солі; метадон INN - проміжний продукт 4-ціано-2-диметиламіно-4 4-дифенілбутан 2926 90 - інші: 2926 90 20 00 - - ізофталонітрил 2926 90 95 - - інші: 2926 90 95 10 - - - верапаміл verapamil INN 2926 90 95 20 - - - циперметрин та його ізомери 2926 90 95 90 - - - іншi 2927 00 00 00 Діазо- азо- або азоксисполуки 2928 00 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: 2928 00 10 00 - N N-біс 2-метоксиетил гідроксиламін 2928 00 90 - інші: 2928 00 90 10 - - фенілгідразин 2928 00 90 90 - - іншi 2929 Сполуки до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту: 2929 10 - ізоціанати: 2929 10 10 00 - - метил-фенілендiiзоціанати толуїлендiiзоціанати 2929 10 90 00 - - іншi 2929 90 00 00 - іншi Х. ОРГАНO-НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛІ СУЛЬФОНАМІДИ 2930 Сполуки сіркоорганічні: 2930 10 00 00 - дитіокарбонати ксантати ксантогенати 2930 20 00 - тіокарбамати та дитіокарбамати: 2930 20 00 10 - - етилпропіл-тіокарбамат S-етил-NN-ди-н-пропіл-тіокарбамат 2930 20 00 90 - - іншi 2930 30 00 00 - тіурам моно- ди- або тетрасульфіди 2930 40 - метіонін: 2930 40 10 00 - - метіонін INN 2930 40 90 00 - - іншi 2930 90 - інші: 2930 90 13 00 - - цистеїн i цистин 2930 90 16 00 - - похідні цистеїну або цистину 2930 90 20 00 - - тіодигліколь INN 2 2'-тіодіетанол 2930 90 30 00 - - DL-2-гідрокси-4- метилтіо масляна кислота 2930 90 40 00 - - 2 2'-тіодіетилбіс[3- 3 5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл пропіонат] 2930 90 50 00 - - суміш ізомерів що містить 4-метил-2 6-біс метилтіо -м-фенілендіамін та 2-метил-4 6-біс метилтіо -м-фенілендіамін 2930 90 70 - - інші: 2930 90 70 10 - - - тетурам ліпоєва кислота 2930 90 70 20 - - - диметоат фосфамід 2-диметоксифосфіно-тіоїлтіо-N-метилацетамід 2930 90 70 90 - - - іншi 2931 00 Iнші органо-неорганічні сполуки: 2931 00 10 00 - диметил-метилфосфонат 2931 00 20 00 - метилфосфоноїл дифторид метилфосфонової кислоти дифторангідрид 2931 00 30 00 - метилфосфоноїл дихлорид метилфосфонової кислоти дихлорангідрид 2931 00 95 - інші: 2931 00 95 10 - - дибутилолова дилаурат dibutyltin dilaurate 2931 00 95 30 - - триетилалюміній 2931 00 95 40 - - гліфосат N- фосфонометил гліцин 2931 00 95 90 - - іншi 2932 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом атомами кисню: - сполуки що містять у структурі неконденсоване фуранове кільце гідроване або негідроване : 2932 11 00 00 - - тетрагідрофуран 2932 12 00 00 - - 2-фуральдегід фурфурол 2932 13 00 00 - - спирти фурфуриловий та тетрагідрофуриловий 2932 19 00 00 - - іншi - лактони: 2932 21 00 00 - - кумарин метилкумарини та етилкумарини 2932 29 - - інші лактони: 2932 29 10 00 - - - фенолфталеїн 2932 29 20 00 - - - 1-гідрокси-4-[1- 4-гідрокси-3- метоксикарбоніл-1-нафтил -3-оксо-1Н 3Н-бензо[ди]ізохромен-1-іл]- 6-октадецилокси-2-нафтенова кислота 2932 29 30 00 - - - 3'-хлор-6'-циклогексиламіноспіро [ізобензофуран-1 3Н 9'-ксантен]-3-он 2932 29 40 00 - - - 6'- N-етил-n-толуїдин -2'-метилспіро [ізобензофуран-1 3Н 9'-ксантен]-3-он 2932 29 50 00 - - - метил-6-докосилокси-1-гідрокси-4- [1- 4-гідрокси-3-метил-1-фенантрил -3-оксо-1Н 3Н-нафто[1 8-cd]піран-1-іл]нафтолен-2-карбоксилат 2932 29 80 - - - інші: 2932 29 80 10 - - - - гама-бутиролактон ловастатин lovastatin 2932 29 80 90 - - - - іншi - інші: 2932 91 00 00 - - ізосафрол 2932 92 00 00 - - 1- 1 3-бензодіоксол-5-ил пропан-2-он 2932 93 00 00 - - піперональ 2932 94 00 00 - - сафрол 2932 95 00 00 - - тетрагідроканабіоли всі ізомери 2932 99 - - інші: 2932 99 50 00 - - - епоксиди з чотиричленним циклом 2932 99 70 00 - - - інші циклічні ацеталі та напівацеталі до складу яких входять або не входять інші кисневмісні функціональні групи та їх галогеновані сульфовані нітровані або нітрозовані похіднi 2932 99 85 00 - - - іншi 2933 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом атомами азоту: - сполуки що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце гідроване або негідроване : 2933 11 - - феназон антипірин та його похідні: 2933 11 10 00 - - - пропіфеназон INN 2933 11 90 00 - - - іншi 2933 19 - - інші: 2933 19 10 00 - - - фенілбутазон INN 2933 19 90 00 - - - іншi - сполуки що містять у структурі неконденсоване імідазольне кільце гідроване або негідроване : 2933 21 00 00 - - гідантоїн та його похіднi 2933 29 - - інші: 2933 29 10 00 - - - нафазоліну гідрохлорид INNM та нафазоліну нітрат INNM ; фентоламін INN ; толазоліну гідрохлорид INNM 2933 29 90 00 - - - іншi - сполуки що містять у структурі неконденсоване піридинове кільце гідроване або негідроване : 2933 31 00 00 - - піридин та його солi 2933 32 00 00 - - піперидин та його солi 2933 33 00 00 - - алфентаніл INN анілеридин INN безитрамід INN бромазепам INN дифеноксин INN дифеноксилат INN дипіпанон INN фентаніл INN кетобемідон INN метилфенідат INN пентазоцин INN петидин INN петидин INN -проміжний продукт А фенциклідин INN PCP феноперидин INN піпрадрол INN піритрамід INN пропірам INN та тримеперидин INN ; солі цих сполук 2933 39 - - інші: 2933 39 10 00 - - - іпроніазид INN ; кетобемідону гідро хлорид INNM ; бромід піридостигміну INN 2933 39 20 00 - - - 2 3 5 6-тетрахлоропіридин 2933 39 25 00 - - - 3 6-дихлоропіридин-2-карбоксилова кислота 2933 39 35 00 - - - 2-гідроксиетиламоній-3 6-дихлорпіридин-2-карбоксилат 2933 39 40 00 - - - 2-бутоксіетил 3 5 6-трихлор-2-піридилоксi ацетат 2933 39 45 00 - - - 3 5-дихлор-2 4 6-трифторопіридин 2933 39 50 00 - - - флуроксипір ISO метиловий складний ефір 2933 39 55 00 - - - 4-метилпіридин 2933 39 99 - - - інші: 2933 39 99 10 - - - - флуазіфоп-n-бутил 2933 39 99 20 - - - - лоратадин loratadine INN 2933 39 99 90 - - - - іншi - сполуки що містять у структурі хінолінові або ізохінолінові цикли гідровані або негідрованi без подальшої конденсації: 2933 41 00 00 - - леворфанол INN та його солi 2933 49 - - інші: 2933 49 10 00 - - - галогеновані похідні хіноліну; похідні хінолінкарбонової кислоти 2933 49 30 00 - - - декстрометорфан INN та його солi 2933 49 90 - - - інші: 2933 49 90 10 - - - - хлорхінальдол chlorquinaldol INN діоксидин dioxydinum дротаверину гідрохлорид drotaverine INN 2933 49 90 90 - - - - іншi - сполуки що містять у структурі піримідинове кільце гідроване або негідроване або піперазинове кільце: 2933 52 00 00 - - малонілсечовина барбітурова кислота та її солi 2933 53 - - алобарбітал INN амобарбітал INN барбітал INN буталбітал INN бутобарбітал INN циклобарбітал INN метилфенобарбітал INN пентобарбітал INN фенобарбітал INN секбутабарбітал INN секобарбітал INN i вінілбітал INN ; солі цих сполук: 2933 53 10 00 - - - фенобарбітал INN барбітал INN та їх солi 2933 53 90 00 - - - іншi 2933 54 00 00 - - інші похідні малонілсечовини барбітурової кислоти ; солі цих сполук 2933 55 00 00 - - лопразолам INN меклоквалон INN метаквалон INN i зипепрол INN ; солі цих сполук 2933 59 - - інші: 2933 59 10 00 - - - діазинон ISO 2933 59 20 00 - - - 1 4-діазабіцикло-[2.2.2]октан триетилен-діамін 2933 59 95 00 - - - іншi - сполуки що містять у структурі неконденсоване триазинове кільце гідроване або негідроване : 2933 61 00 00 - - меламін 2933 69 - - інші: 2933 69 10 00 - - - атразин ISO ; пропазин ISO ; симазин ISO ; гексагідро-1 3 5-тринітро-1 3 5-триазин гексоген три-метилентринітроамін 2933 69 20 00 - - - метенамін INN гексаметилентетрамін 2933 69 30 00 - - - 2 6-ди-трет-бутил- 4-[4 6-біс октилтіо - 1 3 5-триазин-2-іл-аміно]фенол 2933 69 80 00 - - - іншi - лактами: 2933 71 00 00 - - 6-гексанлактам епсилон-капролактам 2933 72 00 00 - - клобазам INN та метиприлон INN 2933 79 00 - - інші лактами: 2933 79 00 10 - - - 1-метил-2-піролідон метилпіролідон 2933 79 00 90 - - - іншi - інші: 2933 91 - - алпразолам INN камазепам INN хлордіазепоксид INN клоназепам INN клоразепат делоразепам INN діазепам INN естазолам INN етиллофлазепат INN флудіазепам INN флунітразепам INN флуразепам INN галазепам INN лоразепам INN лорметазепам INN мазиндол INN медазепам INN мідазолам INN німетазепам INN нітразепам INN нордазепам INN оксазепам INN піназепам INN празепам INN піровалерон INN темазепам INN тетразепам INN i триазолам INN ; солі цих сполук: 2933 91 10 00 - - - хлордіазепоксид INN 2933 91 90 00 - - - іншi 2933 99 - - інші: 2933 99 10 00 - - - бензимідазол-2-тіол меркаптобензи-мідазол 2933 99 20 00 - - - індол 3-метил-індол скатол 6-аліл-6 7-дигідро-5Н-дибенз [с е] азепін азапетин хлордіазепоксид феніндамін INN та їх солі; іміпрамін гідрохлорид INNM 2933 99 30 00 - - - моноазепіни 2933 99 40 00 - - - діазепіни 2933 99 50 00 - - - 2 4-ди-трет-бутил-6- 5-хлоробензотіазол-2-іл фенол 2933 99 90 - - - інші: 2933 99 90 10 - - - - карбендазим метил-N-бензиміда-золіл-2-карбамат 2933 99 90 20 - - - - бендазол INN дибазол 2933 99 90 90 - - - - іншi 2934 Нуклеїнові кислоти та їх солі визначеного або невизначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки: 2934 10 00 00 - сполуки що містять у структурі неконденсований тіазоловий цикл гідрований або негідрований 2934 20 - сполуки що містять у структурі бензотіазолові цикли гідровані або негідрованi без подальшої конденсації: 2934 20 20 00 - - ди бензотіазол-2-іл дисульфід; бензотіазол-2-тіол меркаптобензотіазол i його солi 2934 20 80 00 - - іншi 2934 30 - сполуки що містять у структурі фенотіазинові цикли гідровані або негідрованi без подальшої конденсації: 2934 30 10 00 - - тіетилперазин INN ; тіоридазин INN i його солi 2934 30 90 00 - - іншi - інші: 2934 91 00 00 - - амінорекс INN бротізолам INN клотіазепам INN клоксазолам INN декстроморамід INN галоксазолам INN кетазолам INN мезокарб INN оксазолам INN пемолін INN фендиметразин INN фенметразин INN та суфентаніл INN ; солі цих сполук 2934 99 - - інші: 2934 99 10 00 - - - хлорпротиксен INN ; теналідин INN i його тартрати та малеати 2934 99 20 00 - - - фуразолідон INN 2934 99 30 00 - - - 7-аміноцефало-споранова кислота 2934 99 40 00 - - - солі та складні ефіри 6R 7R -3-ацетоксиметил-7-[ R -2-формілокси-2- фенілацетамідо]-8-окси-5-тіа-1-азабіцикло [4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилові кислоти 2934 99 50 00 - - - 1-[2- 1 3-діоксан-2-іл етил]-2-метилпіридин бромід 2934 99 90 - - - інші: 2934 99 90 10 - - - - піроксикам piroxicam INN 2934 99 90 20 - - - - циклофосфамід циклофосфан cyclophosphamide 2934 99 90 30 - - - - левамізол levamisole INN 2934 99 90 40 - - - - аденозин-5'-трифосфорна кислота АТФ adenosinе triphosphate та її солi 2934 99 90 50 - - - - пропіконазол цис-транс-1-[2- 2 4-дихлорфеніл -4-пропіл- 1 3-діоксолан-2-ілметил]-1Н-1 2 4-триазол - - - - інші: 2934 99 90 91 - - - - - нуклеїнові кислоти та їх солi 2934 99 90 99 - - - - - іншi 2935 00 Сульфонаміди: 2935 00 10 00 - 3-{1-[7- гексадецилсульфо-ніламіно -1-Н-індол- 3-іл]-3-оксо-1Н 3Н-нафто[1 8-cd] піран-1-іл}-N N-диметил-1Н-індол-7 сульфонамід 2935 00 20 00 - метосулам ISO 2935 00 90 00 - іншi ХI. ПРОВІТАМІНИ ВІТАМІНИ ТА ГОРМОНИ 2937 Гормони простагландини тромбоксани та лейкотриєни природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні i структурні аналоги у тому числі із ланцюговими модифікованими поліпептидами що використовуються переважно як гормони: - поліпептидні гормони білкові гормони та глікопротеїнові гормони їх похідні та структурні аналоги: 2937 11 00 00 - - соматотропін його похідні та структурні аналоги 2937 12 00 00 - - інсулін та його солi 2937 19 00 00 - - іншi - стероїдні гормони їх похідні та структурні аналоги: 2937 21 00 00 - - кортизон гідрокортизон преднізон дегідрокортизон та преднізолон дегідрогідрокортизон 2937 22 00 00 - - галогеновані похідні кортикостероїдних гормонів 2937 23 00 00 - - естрогени та прогестини 2937 29 00 - - інші: 2937 29 00 10 - - - ацетати кортизону або гідрокортизону 2937 29 00 90 - - - іншi - катехоламіни їх похідні та структурні аналоги: 2937 31 00 00 - - епінефрин 2937 39 00 00 - - іншi 2937 40 00 00 - похідні амінокислот 2937 50 00 00 - простагландини тромбоксани та лейкотриєни їх похідні та структурні аналоги 2937 90 00 00 - іншi ХII. ГЛІКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИРОДНІ АБО СИНТЕЗОВАНІ ЇХ СОЛІ ПРОСТІ I СКЛАДНІ ЕФІРИ ТА ІНШІ ПОХІДНI 2938 Глікозиди природні або одержані шляхом синтезу їх солі прості i складні ефіри та інші похідні: 2938 10 00 00 - рутозид рутин та його похіднi 2938 90 - інші: 2938 90 10 00 - - глікозиди наперстянки 2938 90 30 00 - - гліциризинова кислота i гліциризинати 2938 90 90 00 - - іншi 2939 Алкалоїди рослинного походження природні або синтезовані їх солі прості i складні ефіри та інші похідні: - алкалоїди опію та їх похідні; солі цих сполук: 2939 11 00 - - концентрати макової соломки; бупренорфін INN кодеїн дигідрокодеїн INN етилморфін еторфін INN героїн гідрокодон INN гідроморфон INN морфін нікоморфін INN оксикодон INN оксиморфон INN фолкодин INN тебакон INN i тебаїн; та солі цих сполук: 2939 11 00 10 - - - концентрати макової соломки 2939 11 00 90 - - - іншi 2939 19 00 00 - - іншi - алкалоїди виділені із кори хінного дерева та їх похідні; солі цих сполук: 2939 21 00 - - хінін та його солі: 2939 21 00 10 - - - хінін i сульфат хініну 2939 21 00 90 - - - іншi 2939 29 00 00 - - іншi 2939 30 00 00 - кофеїн та його солi - ефедрини та їх солі: 2939 41 00 00 - - ефедрин та його солi 2939 42 00 00 - - псевдоефедрин INN та його солi 2939 43 00 00 - - катин INN та його солi 2939 49 00 00 - - іншi - теофілін та амінофілін теофілінетилендіамін та їх похідні; солі цих речовин: 2939 51 00 00 - - фенетилін INN та його солi 2939 59 00 00 - - іншi - алкалоїди ріжків жита та їх похідні; солі цих речовин: 2939 61 00 00 - - ергометрин INN та його солi 2939 62 00 00 - - ерготамін INN та його солi 2939 63 00 00 - - лізергінова кислота та її солi 2939 69 00 00 - - іншi - інші: 2939 91 - - кокаїн екгонін левометамфетамін метамфетамін INN рацемат метамфетаміну; солі складні ефіри та інші їх похідні: - - - кокаїн та його солі: 2939 91 11 00 - - - - кокаїн неочищений 2939 91 19 00 - - - - іншi 2939 91 90 00 - - - іншi 2939 99 00 - - інші: 2939 99 00 10 - - - еметин та його солi 2939 99 00 90 - - - іншi ХIII. ІНШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 2940 00 00 00 Цукри хімічно чисті за винятком цукрози лактози мальтози глюкози та фруктози; прості ефіри цукрів ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів та їх солі крім речовин товарних позицій 2937 2938 або 2939 2941 Антибіотики: 2941 10 - пеніциліни та їх похідні що мають структуру пеніциланової кислоти; солі цих речовин: 2941 10 10 00 - - амоксицилін INN та його солi 2941 10 20 00 - - ампіцилін INN метампіцилін INN півампіцилін INN та їх солi 2941 10 90 00 - - іншi 2941 20 - стрептоміцини та їх похідні; солі цих речовин: 2941 20 30 00 - - дигідро-стрептоміцин його солі складні ефіри i гідрати 2941 20 80 00 - - іншi 2941 30 00 00 - тетрацикліни та їх похідні; солі цих речовин 2941 40 00 00 - хлорамфенікол та його похідні; солі цих речовин 2941 50 00 00 - еритроміцин та його похідні; солі цих речовин 2941 90 00 00 - іншi 2942 00 00 00 Iнші органічні сполуки * Органічні хімічні сполуки можуть бути ввезені на територію України за умови їх державної реєстрації у порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 року N 420 "Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію небезпечних факторів i Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" Група 30 Фармацевтична продукція Код Назва 3001 Залози та інші органи призначені для органотерапевтичного використання висушені подрібнені або неподрібнені у порошок; екстракти залоз або інших органів чи їх секретів призначені для органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; інші речовини людського або тваринного походження підготовлені для терапевтичного або профілактичного застосування не включені до інших товарних позицій: 3001 10 - залози та інші органи висушені подрібнені у порошок або неподрібнені: 3001 10 10 00 - - подрібнені у порошок 3001 10 90 00 - - іншi 3001 20 - екстракти залоз або інших органів чи їх секретів продуктів їх секреції : 3001 20 10 00 - - людського походження 3001 20 90 00 - - іншi 3001 90 - інші: 3001 90 10 00 - - людського походження - - інші: 3001 90 91 00 - - - гепарин та його солi 3001 90 99 00 - - - іншi 3002 Кров людей; кров тварин приготовлена для терапевтичного профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні антисироватки інші фракції крові та модифіковані імунологічні продукти у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини токсини культури мікроорганізмів за винятком дріжджів та аналогічні продукти: 3002 10 - сироватки імунні та інші фракції крові модифіковані імунологічні продукти у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних або інших процесів: 3002 10 10 00 - - сироватки імунні антисироватки - - інші: 3002 10 91 00 - - - гемоглобін глобуліни крові i сироваткові глобуліни - - - інші: 3002 10 95 00 - - - - людського походження 3002 10 99 00 - - - - іншi 3002 20 00 00 - вакцини для людей 3002 30 00 00 - вакцини ветеринарнi 3002 90 - інші: 3002 90 10 00 - - кров людей 3002 90 30 00 - - кров тварин приготовлена для терапевтичного профілактичного або діагностичного застосування 3002 90 50 00 - - культури мікроорганізмів 3002 90 90 00 - - іншi 3003 Лікарські засоби ліки за винятком товарів включених до товарних позицій 3002 3005 або 3006 що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування але не у дозованому вигляді i не розфасовані для роздрібної торгівлі: 3003 10 00 00 - що містять пеніциліни або їх похідні які мають структуру пеніциланової кислоти або стрептоміцини або їх похіднi 3003 20 00 00 - що містять інші антибіотики - що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937 але без вмісту антибіотиків: 3003 31 00 00 - - що містять інсулін 3003 39 00 00 - - іншi 3003 40 00 00 - що містять алкалоїди або їх похідні але не містять гормонів інших сполук товарної позиції 2937 або антибіотиків 3003 90 - інші: 3003 90 10 00 - - що містять йод або сполуки йоду 3003 90 90 - - інші: 3003 90 90 10 - - - фітин phytine 3003 90 90 90 - - - іншi 3004 Лікарські засоби ліки за винятком товарів включених до товарних позицій 3002 3005 або 3006 що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування у дозованому вигляді включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем або розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004 10 - що містять пеніциліни або їх похідні які мають структуру пеніциланової кислоти або із вмістом стрептоміцинів або їх похідних: 3004 10 10 00 - - що містять як активні речовини тільки пеніциліни або їх похідні які мають структуру пеніциланової кислоти 3004 10 90 00 - - іншi 3004 20 - що містять інші антибіотики: 3004 20 10 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3004 20 90 00 - - іншi - що містять гормони або інші сполуки товарної позиції 2937 але без вмісту антибіотиків: 3004 31 - - що містять інсулін: 3004 31 10 - - - розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004 31 10 11 - - - - інсуліни короткої дії у флаконах 3004 31 10 90 - - - - іншi 3004 31 90 00 - - - іншi 3004 32 - - що містять гормони кори надниркової залози їх похідні та структурні аналоги: 3004 32 10 00 - - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3004 32 90 00 - - - іншi 3004 39 - - інші: 3004 39 10 00 - - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3004 39 90 00 - - - іншi 3004 40 - що містять алкалоїди або їх похідні але без вмісту гормонів інших сполук товарної позиції 2937 або антибіотиків: 3004 40 10 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3004 40 90 00 - - іншi 3004 50 - інші лікарські засоби що містять вітаміни або інші сполуки товарної позиції 2936: 3004 50 10 00 - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3004 50 90 00 - - іншi 3004 90 - інші: - - розфасовані для роздрібної торгівлі: 3004 90 11 00 - - - що містять йод або сполуки йоду 3004 90 19 00 - - - іншi - - інші: 3004 90 91 00 - - - що містять йод або сполуки йоду 3004 90 99 00 - - - іншi 3006 Фармацевтичні товари зазначені у примітці 4 до цієї групи: 3006 10 - кетгут хірургічний стерильний аналогічні стерильні матеріали для накладання швів та стерильні адгезивні тканини для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби гемостатики що розсмоктуються: 3006 10 10 00 - - кетгут хірургічний стерильний 3006 10 90 00 - - іншi 3006 20 00 00 - реагенти для визначення групи кровi 3006 30 00 00 - контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим 3006 50 00 00 - санітарні сумки та набори для надання першої допомоги 3006 60 - хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів: - - на основі гормонів або інших сполук товарної позиції 2937: 3006 60 11 00 - - - розфасовані для роздрібної торгівлi 3006 60 19 00 - - - іншi 3006 60 90 00 - - на основі сперміцидів 3006 80 00 00 - фармацевтичні відходи Група 32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх похідні барвники пігменти та інші фарбувальні матеріали фарби i лаки; замазки та інші мастики; чорнило туш Код Назва 3201 Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі ефіри прості i складні та інші похідні: 3201 10 00 00 - екстракт квебрахо 3201 20 00 00 - екстракт австралійської акації 3201 90 - інші: 3201 90 20 00 - - екстракт сумаха екстракт валлонія iз чашечок жолудів деяких видів дуба екстракт дуба або каштана 3201 90 90 00 - - іншi 3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження включаючи барвні екстракти за винятком тваринного вугілля визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати зазначені у примітці 3 до цієї групи виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження: 3215 90 10 00 - - чорнило та туш для писання малювання або креслення 3215 90 80 00 - - іншi Група 36 Порох i вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали Код Назва 3601 00 00 00 Порохи 3602 00 00 00 Готові вибухові речовини крім порохів 3603 00 Шнури вогнепровідні шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні запали електродетонатори: 3603 00 10 00 - шнури вогнепровідні; шнури детонаторнi 3603 00 90 00 - іншi 3604 Феєрверки вироби для влаштування феєрверків сигнальні дощові протиградовi ракети протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби: 3604 10 00 00 - феєрверки вироби для влаштування феєрверків 3604 90 00 00 - іншi 3605 00 00 00 Сірники крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604 3606 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матеріалів зазначені у примітці 2 до цієї групи: 3606 10 00 00 - паливо рідке або зріджене газоподібне паливо в ємностях об'ємом не більш як 300 см3 для заповнювання або повторного заряджання сигаретних або інших запальничок 3606 90 - інші: 3606 90 10 00 - - фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах 3606 90 90 00 - - іншi Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари Код Назва 3701 Фотоплатівки та фотоплівка плоскі сенсибілізовані неекспоновані з будь-яких матеріалів крім паперу картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії сенсибілізована неекспонована в упаковках або без них: 3701 10 - рентгенівські: 3701 10 10 00 - - для медичних стоматологічних або ветеринарних цілей 3701 10 90 00 - - іншi 3701 20 00 00 - для моментальної фотографії 3701 30 00 00 - інші платівки та плівка довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм - інші: 3701 91 00 00 - - для кольорової фотографії поліхромнi 3701 99 00 00 - - іншi 3702 Фотоплівка в рулонах сенсибілізована неекспонована з будь-яких матеріалів крім паперу картону чи тканини; плівка для моментальної фотографії у рулонах сенсибілізована неекспонована: 3702 10 00 00 - рентгенівська 3702 20 00 00 - для моментальної фотографії - плівка інша неперфорована завширшки не більш як 105 мм: 3702 31 - - для кольорової фотографії поліхромна : 3702 31 10 00 - - - завдовжки не більш як 30 м - - - завдовжки більш як 30 м: 3702 31 91 00 - - - - кольорова негативна плівка: - завширшки 75 мм або більше але не більш як 105 мм i - завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії 3702 31 99 00 - - - - інша 3702 32 - - інша з емульсією з галогенними сполуками срібла: - - - завширшки не більш як 35 мм: 3702 32 11 00 - - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії 3702 32 19 00 - - - - інша - - - завширшки більш як 35 мм: 3702 32 31 00 - - - - мікроплівка 3702 32 51 00 - - - - плівка для художньої фотографії 3702 32 90 00 - - - - інша 3702 39 00 00 - - інша - плівка інша неперфорована завширшки більш як 105 мм: 3702 41 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м для кольорової фотографії поліхромна 3702 42 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки більш як 200 м крім плівки для кольорової фотографії 3702 43 00 00 - - завширшки більш як 610 мм i завдовжки не більш як 200 м 3702 44 00 - - завширшки більш як 105 мм але не більш як 610 мм: 3702 44 00 10 - - - завдовжки не більш як 200 м 3702 44 00 90 - - - завдовжки більш як 200 м - інша плівка для кольорової фотографії поліхромна : 3702 51 00 00 - - завширшки не більш як 16 мм i завдовжки не більш як 14 м 3702 52 00 00 - - завширшки не більш як 16 мм i завдовжки більш як 14 м 3702 53 00 00 - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 35 мм i завдовжки не більш як 30 м призначена для діапозитивів 3702 54 - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 35 мм i завдовжки не більш як 30 м крім плівки для діапозитивів: 3702 54 10 00 - - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 24 мм 3702 54 90 00 - - - завширшки більш як 24 мм але не більш як 35 мм 3702 55 00 00 - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м 3702 56 00 00 - - завширшки більш як 35 мм - інша: 3702 91 - - завширшки не більш як 16 мм: 3702 91 20 00 - - - плівка для художньої фотографії 3702 91 80 00 - - - іншi 3702 93 - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 35 мм i завдовжки не більш як 30 м: 3702 93 10 00 - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії 3702 93 90 00 - - - інша 3702 94 - - завширшки більш як 16 мм але не більш як 35 мм i завдовжки більш як 30 м: 3702 94 10 00 - - - мікроплівка; плівка для художньої фотографії 3702 94 90 00 - - - інша 3702 95 00 00 - - завширшки більш як 35 мм 3703 Фотопапір картон i текстильні матеріали сенсибілізовані неекспоновані: 3703 10 00 00 - у рулонах завширшки більш як 610 мм 3703 20 - інші для кольорової фотографії поліхромнi : 3703 20 10 00 - - для фотографій що одержують із плівок оборотного типу 3703 20 90 00 - - іншi 3703 90 - інші: 3703 90 10 00 - - сенсибілізовані із вмістом солей срібла або платини 3703 90 90 00 - - іншi 3704 00 Фотографічні пластинки плівка папір картон i текстильні матеріали експоновані але не проявлені: 3704 00 10 00 - пластинки та плівка 3704 00 90 00 - іншi 3705 Фотопластинки та фотоплівка експоновані та проявлені крім кіноплівки: 3705 10 00 00 - для офсетного репродукування копіювання 3705 20 00 00 - мікроплівки 3705 90 00 00 - іншi 3706 Кіноплівка експонована та проявлена із звуковою доріжкою або без звукової доріжки або яка складається лише із звукової доріжки: 3706 10 - завширшки 35 мм або більше: 3706 10 10 00 - - лише із звуковою доріжкою - - інша: 3706 10 91 00 - - - негативна; проміжна позитивна 3706 10 99 00 - - - інша позитивна 3706 90 - інша: 3706 90 10 00 - - лише із звуковою доріжкою - - інша: 3706 90 31 00 - - - негативна проміжна позитивна - - - позитивна інша: 3706 90 51 00 - - - - хронікальні фільми - - - - інша завширшки: 3706 90 91 00 - - - - - менш як 10 мм 3706 90 99 00 - - - - - 10 мм або більше Група 38 Різноманітна хімічна продукція Код Назва 3801 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби на основі графіту або інших форм вуглецю у вигляді паст блоків пластин або інших напівфабрикатів: 3801 10 00 00 - графіт штучний 3801 20 - графіт колоїдний або напівколоїдний: 3801 20 10 00 - - графіт колоїдний у вигляді суспензії в маслі; графіт напівколоїдний 3801 20 90 00 - - інший 3801 30 00 00 - вуглецеві пасти для електродів та аналогічні маси для футерування печей 3801 90 00 00 - іншi 3803 00 Олія талова рафінована або нерафінована: 3803 00 10 00 - неочищена 3803 00 90 00 - інша 3804 00 Луг що залишається від виробництва деревної целюлози концентрований або неконцентрований з вилученими або невилученими цукрами підданий чи не підданий хімічній обробці включаючи сульфонати лігніну крім талової олії товарної позиції 3803: 3804 00 10 00 - луг сульфітний концентрований 3804 00 90 00 - інший 3805 Скипидар живичний деревний або сульфатний i олії терпенові інші одержані шляхом перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен неочищений; скипидар сульфітний i п-цимол неочищений інший; олія соснова із вмістом альфа-терпінеолу як головного компонента: 3805 10 - скипидар живичний деревний або сульфатний: 3805 10 10 00 - - скипидар живичний 3805 10 30 00 - - скипидар деревний 3805 10 90 00 - - скипидар сульфатний 3805 20 00 00 - олія соснова 3805 90 00 00 - іншi 3806 Каніфоль та смоляні кислоти їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні залишки після перегонки переплавлені смоли : 3806 10 - каніфоль та смоляні кислоти: 3806 10 10 00 - - одержані з натуральних живиць 3806 10 90 - - інші: 3806 10 90 10 - - - каніфоль соснова екстракційна 3806 10 90 90 - - - іншi 3806 20 00 00 - солі каніфолі смоляних кислот або похідних каніфолі чи смоляних кислот резинати крім солей адуктів каніфолi 3806 30 00 00 - складноефірні смоли 3806 90 00 00 - іншi 3811 Антидетонатори антиоксиданти інгібітори смолоутворення загусники антикорозійні препарати та інші готові присадки добавки для нафтопродуктів включаючи бензин або для інших рідин які використовують з тією самою метою що i нафтопродукти: - антидетонатори: 3811 11 - - на основі сполук свинцю: 3811 11 10 00 - - - на основі тетраетилсвинцю 3811 11 90 00 - - - іншi 3811 19 00 00 - - іншi - присадки до мастил: 3811 21 00 00 - - із вмістом нафти або нафтопродуктів одержаних з бітумінозних мінералів 3811 29 00 00 - - іншi 3811 90 00 00 - іншi 3815 19 10 00 - - - каталізатор у формі гранул у яких 90 мас.% або більше мають розміри частинок не більш як 10 мкм які складаються з сумішей оксидів на магнієво-силікатній основі які мають у своєму складі за масою: - 20 % або більше але не більш як 35 % міді; та - 2 % або більше але не більш як 3% вісмуту з відносною питомою гус-тиною 0 2 або більше але не більш як 1 3815 19 90 - - - інші: 3815 19 90 10 - - - - каталізатори низькотемпературної конверсії СО цинкові поглиначі сірчаних сполук каталізатори синтезу аміаку 3815 19 90 90 - - - - іншi 3815 90 - інші: 3815 90 10 00 - - каталізатор який складається з етилтрифенілфосфонію ацетату у вигляді розчину в метанолi 3815 90 90 - - інші: 3815 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 3815 90 90 90 - - - іншi 3816 00 00 00 Цементи вогнетривкі розчини будівельні бетони та аналогічні суміші крім продукції товарної позиції 3801 за виключенням хімічних модіфікованихрізними добавками та відходами коксохімічних i металургійних виробництв 3818 00 Елементи хімічні леговані призначені для використання в електроніці у формі дисків пластин тощо; хімічні сполуки леговані призначені для використання в електроніці: 3818 00 10 00 - кремній легований 3818 00 90 00 - іншi 3819 00 00 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для гідравлічних трансмісій без вмісту нафти або нафтопродуктів одержаних із бітумінозних мінералів або із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%: 3819 00 00 10 - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 3819 00 00 90 - іншi 3821 00 00 00 Середовища культуральні для вирощування мікроорганізмів 3822 00 00 00 Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці i приготовлені готовi діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006; сертифіковані еталонні матеріали 3823 Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові жирні спирти: - промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування: 3823 11 00 00 - - стеаринова кислота 3823 12 00 00 - - олеїнова кислота 3823 13 00 00 - - жирні кислоти талової олії 3823 19 - - інші: 3823 19 10 00 - - - дистильовані жирні кислоти 3823 19 30 00 - - - жирнокислотний дистилят 3823 19 90 00 - - - іншi 3823 70 00 00 - промислові жирні спирти 3824 Готові сполучні суміші які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості включаючи препарати що складаються із сумішей природних продуктів в інших товарних позиціях не зазначені: 3824 10 00 - готові сполучні суміші які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів: 3824 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 3824 10 00 90 - - іншi 3824 20 00 00 - кислоти нафтенові їх солі не розчинні у воді та їх складні ефіри 3824 30 00 00 - карбіди металів неагломеровані змішані між собою або з іншими металевими сполучними речовинами 3824 50 - невогнетривкі будівельні розчини та бетони за виключенням хімічних модіфікованихрізними добавками та відходами коксохімічних i металургійних виробництв : 3824 50 10 00 - - бетон готовий до заливки 3824 50 90 00 - - інший Розділ VII ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ Група 39 Пластмаси полімерні матеріали та вироби з них I. ПЕРВИННІ ФОРМИ II. ВІДХОДИ ОБРІЗКИ ТА СКРАП; НАПІВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ Код Назва 3923 40 10 00 - - бобіни котушки та аналогічні вироби для намотування фото- та кіноплівок або стрічок плівок тощо зазначені у товарних позиціях 8523 i 8524 3923 40 90 00 - - іншi 3925 90 20 00 - - магістральні канальні та кабельні лотки жолоби для електричних мереж 3926 30 00 - кріпильні вироби та фурнітура для меблів транспортних засобів тощо: 3926 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 3926 30 00 90 - - іншi 3926 40 00 00 - статуетки та інші декоративні вироби 3926 90 - інші: 3926 90 10 00 - - для технічних цілей для цивільної авіації - - інші: 3926 90 99 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 3926 90 99 20 - - - - - номерні пломби; пристрої контролю доступу 3926 90 99 90 - - - - - іншi Група 40 Каучук гума та вироби з них Код Назва 4001 Каучук натуральний балата гутаперча гваюла чикл та аналогічні природні смоли у первинних формах або у вигляді пластин листів смуг або стрічок: 4001 10 00 00 - каучуковий латекс натуральний підвулканізований або непідвулканізований - каучук натуральний в інших формах: 4001 21 00 00 - - смокед-шитс марка каучуку натурального 4001 22 00 00 - - каучук натуральний технічно специфікований TSNR 4001 29 00 00 - - інший 4001 30 00 00 - балата гутаперча гваюла чикл та аналогічні природні смоли 4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин листів смуг або стрічок 4004 00 00 00 Відходи уламки та скрап каучуку або гуми крім твердої гуми порошки i гранули одержані з каучуку або гуми 4005 Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин листів смуг або стрічок: 4005 10 00 00 - гумова суміш з доданням сажі технічного вуглецю або діоксиду кремнію 4005 20 00 00 - розчини; інші дисперсії крім зазначених у товарній підпозиції 4005 10 - інші: 4005 91 00 - - пластини листи смуги або стрічки: 4005 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 4005 91 00 90 - - - іншi 4005 99 00 00 - - іншi 4006 Iнші форми наприклад прутки трубки профілі фасонні та вироби наприклад диски та кільця з невулканізованої гуми: 4006 10 00 00 - протекторні заготівки для відновлення гумових шин 4006 90 00 - інші: 4006 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4006 90 00 90 - - іншi 4007 00 00 00 Нитки i корд з вулканізованої гуми 4008 Пластини листи стрічки смуги прутки i фасонні профілі з вулканізованої гуми крім твердої гуми: - з пористої гуми: 4008 11 00 00 - - пластини листи i смуги або стрічки 4008 19 00 00 - - іншi - з непористої гуми: 4008 21 - - пластини листи i смуги або стрічки: 4008 21 90 00 - - - іншi 4008 29 - - інші: 4008 29 10 00 - - - профілі фасонні нарізані за розміром для цивільної авіації 4008 29 90 - - - інші: 4008 29 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4008 29 90 90 - - - - іншi 4009 22 10 00 - - - придатні для пропускання газів або рідин для цивільної авіації 4009 22 90 00 - - - іншi - армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами: 4009 31 00 00 - - без фітингів 4009 32 - - з фітингами: 4009 32 10 00 - - - придатні для пропускання газів або рідин для цивільної авіації 4009 32 90 00 - - - іншi - армовані або комбіновані інакше з іншими матеріалами: 4009 41 00 00 - - без фітингів 4009 42 - - з фітингами: 4009 42 10 00 - - - придатні для пропускання газів або рідин для цивільної авіації 4009 42 90 00 - - - іншi 4010 19 00 00 - - іншi - привідні паси або бельтинг: 4010 31 00 00 - - паси привідні із з'єднаними кінцями безкінечнi трапецієподібного поперечного перетину V-подібні паси ребристі з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см але не більш як 180 см 4010 32 00 00 - - паси привідні із з'єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину V-подібні паси крім ребристих з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см але не більш як 180 см 4010 33 00 00 - - паси привідні із з'єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину V-подібні паси ребристі з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см але не більш як 240 см 4010 34 00 00 - - паси привідні із з'єднаними кінцями трапецієподібного поперечного перетину V-подібні паси крім ребристих з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см але не більш як 240 см 4010 35 00 00 - - паси привідні синхронні зубчастi з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см але не більш як 150 см 4010 36 00 00 - - паси привідні синхронні зубчастi із з'єднаними кінцями з довжиною зовнішнього кола більш як 150 см але не більш як 198 см 4010 39 00 00 - - іншi 4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові: 4011 10 00 00 - для легкових автомобілів включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілi 4011 20 - для автобусів i вантажних автомобілів: 4011 20 10 00 - - з індексом навантаження не більш як 121 4011 20 90 - - з індексом навантаження більш як 121: 4011 20 90 10 - - - з індексом навантаження більш як 220 але менш як 244 4011 20 90 90 - - - іншi 4011 30 - для використання в авіації: 4011 30 10 00 - - для цивільної авіації 4011 30 90 00 - - іншi 4011 40 - для мотоциклів: 4011 40 20 00 - - з посадочним діаметром ободів не більш як 33 см 4011 40 80 00 - - іншi 4011 50 00 00 - для велосипедів - інші з протектором типу "ялинка" або з подібними малюнками протектора: 4011 61 00 00 - - для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах i машинах 4011 62 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см 4011 63 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см 4011 69 00 00 - - іншi - інші: 4011 92 00 00 - - для використання на сільсько-господарських або лісогосподарських транспортних засобах i машинах 4011 93 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах що мають посадочний діаметр обода не більш як 61 см 4011 94 00 00 - - для використання на будівельних або промислових вантажно-розвантажувальних транспортних засобах i машинах що мають посадочний діаметр обода більш як 61 см 4011 99 00 00 - - іншi 4012 Шини та покришки пневматичні гумові відновлені або ті що вже використову-валися; масивні шини литі шини або еластик- шини подушкові шини шинні протектори ободні стрічки гумові: - шини та покришки відновлені: 4012 11 00 00 - - для легкових автомобілів включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілi 4012 12 00 00 - - для автобусів або вантажних автомобілів 4012 13 - - для використання в авіації: 4012 13 10 00 - - - для цивільної авіації 4012 13 90 00 - - - іншi 4012 19 00 00 - - іншi 4012 20 - відпрацьовані пневматичні шини та покришки: 4012 20 10 00 - - для цивільної авіації 4012 20 90 00 - - іншi 4012 90 - інші: 4012 90 20 00 - - масивні шини литі шини або еластикшини подушкові шини 4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок 4012 90 90 00 - - стрічки для ободів 4013 Камери гумові: 4013 10 - для легкових автомобілів включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілi автобусів або вантажних автомобілів: 4013 10 10 00 - - для легкових автомобілів включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілi 4013 10 90 00 - - для автобусів i вантажних автомобілів 4013 20 00 00 - для велосипедів 4013 90 00 00 - іншi 4016 Iнші вироби з вулканізованої гуми крім твердої гуми: 4016 10 - з пористої гуми: 4016 10 10 00 - - для технічних цілей для цивільної авіації 4016 10 90 - - інші: 4016 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4016 10 90 90 - - - іншi - інші: 4016 92 00 00 - - гумки канцелярськi 4016 93 - - прокладки шайби тощо: 4016 93 10 00 - - - для технічних цілей для цивільної авіації 4016 93 90 - - - інші: 4016 93 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4016 93 90 90 - - - - іншi 4016 94 00 00 - - амортизатори для причалювання човнів надувні або ненадувнi 4016 95 00 00 - - інші надувні вироби 4016 99 - - інші: 4016 99 10 00 - - - для технічних цілей для цивільної авіації - - - інші: 4016 99 30 00 - - - - розширні втулки муфти expander sleeves - - - - інші: - - - - - для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705: 4016 99 52 - - - - - - частини гумометалеві металомістких гум : 4016 99 52 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4016 99 52 90 - - - - - - - іншi 4016 99 58 - - - - - - інші: 4016 99 58 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 4016 99 58 90 - - - - - - - іншi - - - - - інші: 4016 99 82 00 - - - - - - частини гумометалеві металомістких гум 4016 99 88 - - - - - - інші: 4016 99 88 10 - - - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 4016 99 88 90 - - - - - - - іншi 4017 00 Гума тверда наприклад ебоніт у будь-яких формах включаючи відходи скрап та уламки; вироби з твердої гуми: 4017 00 10 00 - гума тверда наприклад ебоніт у будь-яких формах включаючи відходи скрап та уламки 4017 00 90 00 - іншi Розділ VIII ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ ШКІРА ВИЧИНЕНА НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ Група 41 Шкури необроблені крім натурального та штучного хутра i шкіра вичинена Код Назва 4101 Шкури необроблені великої рогатої худоби включаючи буйволів або тварин родини конячих свіжі або солоні сушені золені пікельовані або консервовані іншим способом але не дублені не вироблені під пергамент i не піддані подальшій обробцi з волосяним покривом або без волосяного покриву спилок або неспилок: 4101 20 - шкури цілі кожна масою не більш як 8 кг у прісносухому 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свіжому мокросолоному або іншому консервованому вигляді: 4101 20 10 00 - - свіжi 4101 20 30 00 - - мокросолонi 4101 20 50 00 - - прісносухі або сухосолонi 4101 20 90 00 - - іншi 4101 50 - цілі шкури масою більш як 16 кг: 4101 50 10 00 - - свіжi 4101 50 30 00 - - мокросолонi 4101 50 50 00 - - прісносухі або сухосолонi 4101 50 90 00 - - іншi 4101 90 00 00 - інші включаючи чапраки напівчапраки та поли 4102 Необроблені шкури овець або шкурки ягнят свіжі або солоні сушені золені пікельовані або консервовані іншим способом але не дублені не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробцi з вовняним покривом або без вовняного покриву спилок або неспилок крім зазначених у примітці 1 c до цієї групи: 4102 10 - з вовняним покривом: 4102 10 10 00 - - ягнят 4102 10 90 00 - - іншi - без вовняного покриву: 4102 21 00 00 - - пікельованi 4102 29 00 00 - - іншi 4103 Iнші необроблені шкури свіжі або солоні сушені золені пікельовані або консервовані іншим способом але не дублені не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробцi з волосяним покривом або без волосяного покриву спилок або неспилок крім зазначених у примітках 1 b або 1 c до цієї групи: 4103 10 - кіз або козенят: 4103 10 20 00 - - свіжi 4103 10 50 00 - - солоні або сушенi 4103 10 90 00 - - іншi 4103 20 00 00 - рептилій 4103 30 00 00 - свиней 4103 90 00 00 - іншi 4104 Дублена чинена шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби включаючи буйволів або шкур тварин родини конячих без волосяного покриву спилок чи неспилок але без подальшої обробки: - у вологому стані включаючи хромований напівфабрикат : 4104 11 - - нешліфовані лицеві неспилки лицеві спилки: 4104 11 10 00 - - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби включаючи буйволів площа поверхні якої не більш як 2 6 м2 28 квадратних футів - - - інші: - - - - великої рогатої худоби включаючи буйволів : 4104 11 51 00 - - - - - шкіра із цілих шкур площа поверхні якої більш як 2 6 м2 28 квадратних футів 4104 11 59 00 - - - - - іншi 4104 11 90 00 - - - - іншi 4104 19 - - інші: 4104 19 10 00 - - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби включаючи буйволів площа поверхні якої не більш як 2 6 м2 28 квадратних футів - - - інші: - - - - великої рогатої худоби включаючи буйволів : 4104 19 51 00 - - - - - шкіра із цілих шкур площа поверхні якої більш як 2 6 м2 28 квадратних футів 4104 19 59 00 - - - - - іншi 4104 19 90 00 - - - - іншi - у сухому стані краст : 4104 41 - - нешліфовані лицеві неспилки; лицеві спилки: - - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби включаючи буйволів площа поверхні якої не більш як 2 6 м2 28 квадратних футів : 4104 41 11 00 - - - - шкіра із цілих шкур телят індійського зебу без голови i ніг або з головою i ногами масою нетто кожна не більш як 4 5 кг дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри 4104 41 19 00 - - - - іншi - - - інші: - - - - великої рогатої худоби включаючи буйволів : 4104 41 51 00 - - - - - шкіра із цілих шкур площа поверхні якої більш як 2 6 м2 28 квадратних футів 4104 41 59 00 - - - - - іншi 4104 41 90 00 - - - - іншi 4104 49 - - інші: - - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби включаючи буйволів площа поверхні якої не більш як 2 6 м2 28 квадратних футів : 4104 49 11 00 - - - - шкіра із цілих шкур телят індійського зебу без голови i ніг або з головою i ногами масою нетто кожна не більш як 4 5 кг дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри 4104 49 19 00 - - - - іншi - - - інші: - - - - великої рогатої худоби включаючи буйволів : 4104 49 51 00 - - - - - шкіра із цілих шкур площа поверхні якої більш як 2 6 м2 28 квадратних футів 4104 49 59 00 - - - - - іншi 4104 49 90 00 - - - - іншi 4105 Дублена чинена шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят без вовняного покриву спилок або неспилок але без будь-якої подальшої обробки: 4105 10 - у вологому стані включаючи хромований напівфабрикат : 4105 10 10 00 - - неспилок 4105 10 90 00 - - спилок 4105 30 - у сухому стані краст : 4105 30 10 00 - - із шкур індійських грубововняних овець рослинного дублення підданих або не підданих певній обробці але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри - - інші: 4105 30 91 00 - - - неспилок 4105 30 99 00 - - - спилок 4106 Дублена чинена шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин без вовняного чи волосяного покриву спилок або неспилок але без будь-якої подальшої обробки: - кіз або козенят: 4106 21 - - у вологому стані включаючи хромований напівфабрикат : 4106 21 10 00 - - - неспилок 4106 21 90 00 - - - спилок 4106 22 - - у сухому стані краст : 4106 22 10 00 - - - із шкіри індійської кози або козеняти рослинного дублення підданих або не підданих певній обробці але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри 4106 22 90 00 - - - іншi - свиней: 4106 31 - - у вологому стані включаючи хромований напівфабрикат : 4106 31 10 00 - - - неспилок 4106 31 90 00 - - - спилок 4106 32 - - у сухому стані краст : 4106 32 10 00 - - - неспилок 4106 32 90 00 - - - спилок 4106 40 - рептилій: 4106 40 10 00 - - попереднього рослинного дублення 4106 40 90 00 - - іншi - інші: 4106 92 00 00 - - у сухому стані краст Група 42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі дамські сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин крім кетгуту з натурального шовку Код Назва 4201 00 00 00 Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких тварин включаючи постромки поводи наколінники намордники попони для сідел чепраки сідельні кобури попонки для собак тощо виготовлені з будь-яких матеріалів 4202 Саквояжі чемодани дорожні дамські сумки-чемоданчики кейси для ділових паперів портфелі шкільні ранці футляри та чохли для окулярів біноклів фото- кіно- та відеокамер для музичних інструментів зброї кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв сумочки для косметики рюкзаки сумочки дамські сумки господарські портмоне гаманці футляри для географічних карт портсигари кисети сумки для робочих інструментів сумки спортивні футляри для пляшок пудрениці скриньки для ювелірних виробів футляри для різальних предметів та аналогічні речі виготовлені з натуральної або композиційної шкіри пластмасових листів або текстильних матеріалів вулканізованих волокон або картону або з повним покриттям всієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером крім шкільних ранців сумок термосів для харчових продуктів та напоїв портмоне гаманці сумочки дамськi : - саквояжі чемодани дамські сумки-чемоданчики для косметики i речей туалету кейси для ділових паперів портфелі шкільні ранці та подібні вироби: 4202 11 - - з лицьовою поверхнею з натуральної шкіри композиційної шкіри або з лакової шкіри: 4202 11 10 00 - - - кейси для ділових паперів портфелі шкільні ранці та подібні вироби 4202 11 90 00 - - - іншi 4202 12 - - з лицьовою поверхнею з пластмаси або текстильних матеріалів: - - - з листів пластмаси: 4202 12 11 00 - - - - кейси для ділових паперів портфелі шкільні ранці та подібні вироби 4202 12 19 00 - - - - іншi 4202 12 50 00 - - - з формованих пластмас - - - з інших матеріалів включаючи вулканізоване волокно: 4202 12 91 00 - - - - кейси для ділових паперів портфелі шкільні ранці та подібні вироби 4202 12 99 00 - - - - іншi 4202 19 - - інші: 4202 19 10 00 - - - з алюмінію 4202 19 90 00 - - - з інших матеріалів - сумочки дамські з плечовим ремінцем або без нього включаючи сумки без ручок: 4202 21 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної композиційної або лакової шкіри 4202 22 - - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: 4202 22 10 00 - - - з листів пластмаси 4202 22 90 00 - - - з текстильних матеріалів 4202 29 00 00 - - іншi - вироби які як правило носяться у кишенях або дамських сумочках шкіргалантерея : 4202 31 00 00 - - з лицьовою поверхнею з натуральної композиційної або лакової шкіри 4202 32 - - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: 4202 32 10 00 - - - з листів пластмаси 4202 32 90 00 - - - з текстильних матеріалів 4202 39 00 00 - - іншi - інші: 4202 91 - - з лицьовою поверхнею з натуральної композиційної або лакової шкіри: 4202 91 10 00 - - - сумки дорожні сумочки косметичні рюкзаки та сумки спортивнi 4202 91 80 00 - - - іншi 4202 92 - - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: - - - з листів пластмаси: 4202 92 11 00 - - - - сумки дорожні сумочки косметичні рюкзаки та сумки спортивнi 4202 92 15 00 - - - - футляри для музичних інструментів 4202 92 19 00 - - - - іншi - - - з текстильних матеріалів: 4202 92 91 00 - - - - сумки дорожні сумочки косметичні рюкзаки та сумки спортивнi 4202 92 98 00 - - - - іншi 4202 99 00 00 - - іншi 4203 30 00 00 - пояси паски портупеї i патронташi 4203 40 00 00 - інші речі до одягу 4204 00 Вироби з натуральної або композиційної шкіри для технічного застосування: 4204 00 10 00 - транспортерні стрічки та приводні паси або бельтинг 4204 00 90 00 - іншi 4205 00 00 00 Iнші вироби з натуральної або композиційної шкіри 4206 Вироби з кишок тварин крім кетгуту з натурального шовку синюги міхурів або сухожиль: 4206 10 00 00 - кетгут 4206 90 00 00 - іншi Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього Код Назва 4301 Сировина хутрова включаючи голови хвости лапи та інші обрізки придатні для використання у виробництві хутряних виробів крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101 4102 або 4103: 4301 10 00 00 - норки цілі з головою хвостом лапами або без них 4301 30 00 00 - ягнята таких порід: астраханської курдючної каракульської персидської або аналогічних порід а також індійської китайської монголь-ської або тибетської цілі з головою хвостом лапами або без них 4301 60 00 00 - лисиці цілі з головою хвостом лапами або без них 4301 70 - тюлені цілі з головою хвостом лапами або без них: 4301 70 10 00 - - більки гренландського тюленя або дитинчата чубача Cystophora 4301 70 90 00 - - іншi 4301 80 - хутра інші цілі з головою хвостом лапами або без них: 4301 80 30 00 - - бабака 4301 80 50 00 - - диких тварин родини котячих 4301 80 80 00 - - іншi 4301 90 00 00 - голови хвости лапи та інші частини або обрізки шкурок придатні для використання у виробництві хутряних виробів Розділ IX ДЕРЕВИНА I ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ; ПРОБКА ТА ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ; КОШИКОВІ ТА ІНШІ ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ Група 44 Деревина i вироби з деревини деревне вугілля Код Назва 4401 Деревина паливна у вигляді колод полін хмизу гілок сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса тріска стружка уламки та відходи деревини та скрап агломеровані або неагломеровані у вигляді колод полін брикетів гранул тощо: 4401 10 00 00 - деревина паливна у вигляді колод полін сучків хмизу гілок тощо - тріска або стружка деревна: 4401 21 00 00 - - хвойних порід 4401 22 00 00 - - листяних порід 4401 30 - тирса відходи та скрап деревини агломеровані або неагломеровані у вигляді колод полін брикетів гранул тощо: 4401 30 10 00 - - тирса 4401 30 90 00 - - іншi 4402 00 00 00 Вугілля деревне включаючи вугілля з шкаралупи або з горіхів агломероване або неагломероване 4403 Лісоматеріали необроблені з видаленою або невидаленою корою або заболонню або начорно брусовані або небрусовані: 4403 10 00 - оброблені фарбою протруювачами креозотом або іншими консервантами: 4403 10 00 10 - - колоди з деревини хвойних порід завдовж-ки більш як 6 м але не більш як 18 м що мають окружність прикоренка більш як 45 см але не більш як 90 см просочені до будь-якого стану будь-яким способом 4403 10 00 90 - - іншi 4403 20 - інші з хвойних порід: - - ялини виду Pisea abies Karst або ялиці Abies alba Mill. : 4403 20 11 00 - - - колоди 4403 20 19 00 - - - іншi - - сосни звичайної виду Pinus silvestrus L.: 4403 20 31 00 - - - колоди 4403 20 39 00 - - - іншi - - інші: 4403 20 91 00 - - - колоди 4403 20 99 00 - - - іншi - інші з деревини тропічних порід зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи: 4403 41 00 00 - - шорея з темно-червоною деревиною шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау 4403 49 - - інші: 4403 49 10 00 - - - ентандрофрагма циліндрична кайя іворензис та хлорофора висока 4403 49 20 00 - - - аукумея Клайна 4403 49 40 00 - - - ентандрофрагма корисна 4403 49 95 00 - - - іншi - інші: 4403 91 - - з дуба Quercus spp. : 4403 91 10 00 - - - колоди 4403 91 90 00 - - - іншi 4403 92 - - з бука Fagus spp. : 4403 92 10 00 - - - колоди 4403 92 90 00 - - - іншi 4403 99 - - інші: 4403 99 10 00 - - - з тополi 4403 99 30 00 - - - з евкаліпта - - - з берези: 4403 99 51 00 - - - - колоди 4403 99 59 00 - - - - іншi 4403 99 95 00 - - - іншi 4404 Деревина бондарна; колоди колоті; палі кілки стовпи загострені із дерева але не розпиляні уздовж; лісоматеріали начорно обтесані але не обточені не вигнуті або не оброблені іншим способом що використовуються для виробництва ціпків парасольок ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна: 4404 10 00 00 - хвойних порід 4404 20 00 00 - листяних порід 4405 00 00 00 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне 4406 Шпали дерев'яні для залізничних або трамвайних колій: 4406 10 00 00 - непросоченi 4406 90 00 00 - іншi 4407 Лісоматеріали оброблені розпиляні або розколоті уздовж розділені на шари або лущені стругані або нестругані шліфовані або нешліфовані які мають або не мають торцеві з'єднання завтовшки більш як 6 мм: 4407 10 - хвойних порід: 4407 10 15 00 - - шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - інші: - - - стругані: 4407 10 31 00 - - - - з ялини виду Рicea abies Karst або з ялиці Abies alba Mill. 4407 10 33 00 - - - - із сосни звичайної виду Рinus sylvestris L. 4407 10 38 00 - - - - іншi - - - інші: 4407 10 91 00 - - - - з ялини виду Picea abies Karst або з ялиці Abies alba Mill. 4407 10 93 00 - - - - сосни звичайної виду Рinus sylvestris L. 4407 10 98 00 - - - - іншi - з деревини тропічних порід зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи: 4407 24 - - вірола суринамська махогонієве дерево Swietenia spp. феба пориста та бальза: 4407 24 15 00 - - - шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: 4407 24 30 00 - - - - струганi 4407 24 90 00 - - - - іншi 4407 25 - - шорея з темно-червоною деревиною шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау: 4407 25 10 00 - - - такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: 4407 25 30 00 - - - - струганi 4407 25 50 00 - - - - шліфованi 4407 25 90 00 - - - - іншi 4407 26 - - деревина різних видів шореї парашореї пентакме заболонна деревина усіх видів шореї парашореї шорея фагуцина та інші види шореї i фрагрея духмяна: 4407 26 10 00 - - - такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: 4407 26 30 00 - - - - струганi 4407 26 50 00 - - - - шліфованi 4407 26 90 00 - - - - іншi 4407 29 - - інші: 4407 29 05 00 - - - такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: - - - - двокрилоплідник гоністилюс Варбурга дріобаланонс духмяний тік джонгконг інтсія Бейкера дієра тонкоребриста jelutjng коомпасія аукумея Клайна триплохітон твердосмолий ентандрофрагма циліндрична ентандрофрагма корисна кайя іворензис мімузопс Геккеля хлорофора висока пікнантус ангольський ловоя ентандрофрагма ангольська мансонія висока терміналія пишна палісандр Ріо палісандр Пара та бразильське рожеве дерево Dalbergia spp. : - - - - - стругані: 4407 29 20 00 - - - - - - палісандр Ріо палісандр Пара та бразильське рожеве дерево Dalbergia spp. 4407 29 30 00 - - - - - - іншi 4407 29 50 00 - - - - - шліфованi - - - - - інші: 4407 29 61 00 - - - - - - лофіра крилата 4407 29 69 00 - - - - - - іншi - - - - інші: 4407 29 83 00 - - - - - струганi 4407 29 85 00 - - - - - шліфованi 4407 29 95 00 - - - - - іншi - інші: 4407 91 - - з дуба Quercus spp. : 4407 91 15 00 - - - шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: - - - - стругані: 4407 91 31 00 - - - - - бруски планки та фриз для паркету або дерев'яного покриття підлоги незібранi 4407 91 39 00 - - - - - іншi 4407 91 90 00 - - - - іншi 4407 92 00 00 - - з бука Fagus spp. 4407 99 - - інші: 4407 99 10 00 - - - такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: 4407 99 30 00 - - - - струганi 4407 99 50 00 - - - - шліфованi - - - - інші: 4407 99 91 00 - - - - - з тополi 4407 99 96 00 - - - - - з деревини тропічних порід 4407 99 97 00 - - - - - іншi 4408 Листи для облицювання включаючи листи отримані розділенням шаруватої деревини листи для клеєної фанери або для подібної шаруватої деревини та інші лісоматеріали оброблені розпиляні уздовж розділені на шари або лущені стругані або нестругані шліфовані або нешліфовані що мають або не мають торцеві з'єднання завтовшки не більш як 6 мм: 4408 10 - хвойних порід: 4408 10 15 00 - - стругані; шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - інші: 4408 10 91 00 - - - дощечки для виробництва олівців - - - інші: 4408 10 93 00 - - - - завтовшки не більш як 1 мм 4408 10 99 00 - - - - завтовшки більш як 1 мм - з деревини тропічних порід зазначених у примітці 1 до товарних підпозицій цієї групи: 4408 31 - - шорея з темно-червоною деревиною шорея з блідо-червоною деревиною та шорея бакау: 4408 31 11 00 - - - такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - інші: 4408 31 21 00 - - - - струганi 4408 31 25 00 - - - - шліфованi 4408 31 30 00 - - - - іншi 4408 39 - - інші: - - - деревина різних видів шореї парашореї пентакме ентандрофрагма корисна терміналія пишна аукумея Клайна триплохітон твердосмолий кайя іворензис ентандрофрагма циліндрична вірола суринамська махогонієве дерево Swienta spp. палісандр Пара палісандр Ріо бразильське рожеве дерево Dalbergia spp. : 4408 39 15 00 - - - - шліфовані; та такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - - інші: 4408 39 21 00 - - - - - струганi - - - - - інші: 4408 39 31 00 - - - - - - завтовшки не більш як 1 мм 4408 39 35 00 - - - - - - завтовшки більш як 1 мм - - - інші: 4408 39 55 00 - - - - стругані; шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфованi - - - - інші: 4408 39 70 00 - - - - - дощечки для виробництва олівців - - - - - інші: 4408 39 85 00 - - - - - - завтовшки не більш як 1 мм 4408 39 95 00 - - - - - - завтовшки більш як 1 мм 4408 90 - інші: 4408 90 15 - - стругані; шліфовані; такі що мають торцеві з'єднання стругані або нестругані шліфовані або нешліфовані: - - - стругані: 4408 90 15 11 - - - - шпон струганий з деревини волоського та анатолійського горіха та маньчжурського ясеня 4408 90 15 19 - - - - іншi 4408 90 15 90 - - - іншi - - інші: 4408 90 35 00 - - - дощечки для виробництва олівців - - - інші: 4408 90 85 00 - - - - завтовшки не більш як 1 мм 4408 90 95 00 - - - - завтовшки більш як 1 мм 4409 Пилопродукція з деревини включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття підлоги незібранi у вигляді профільованого погонажу з гребенями пазами шпунтовані із стесаними краями з'єднанням у вигляді напівкруглого калювання фасонні закруглені тощо уздовж будь-яких країв чи площин стругані або нестругані шліфовані або нешліфовані що мають або не мають торцеві з'єднання: 4409 10 - з хвойних порід: 4409 10 11 00 - - фасонні вироби багет для виготовлення рам для картин фотографій дзеркал або аналогічних предметів 4409 10 18 00 - - іншi 4409 20 - з листяних порід: 4409 20 11 00 - - фасонні вироби багет для виготовлення рам для картин фотографій дзеркал або аналогічних предметів - - інші: 4409 20 91 00 - - - бруски планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги незібранi 4409 20 98 00 - - - іншi 4413 00 00 00 Деревина пресована у вигляді блоків плит брусків або профільованих форм 4414 00 Рами дерев'яні для картин фотографій дзеркал тощо: 4414 00 10 00 - з деревини тропічних порід зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи 4414 00 90 00 - з деревини інших порід 4415 Ящики коробки пакувальні корзини барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні барабани котушки для кабелів; піддони піддони з бортами та інші дерев'яні завантажувальні щити; обичайки дерев'яні: 4415 10 - ящики коробки пакувальні корзини барабани та інша аналогічна тара; барабани котушки для кабелів: 4415 10 10 00 - - ящики коробки пакувальні корзини барабани та аналогічна тара 4415 10 90 00 - - барабани для кабелів 4415 20 - піддони дерев'яні піддони з бортами та інші завантажувальні щити; обичайки дерев'яні: 4415 20 20 00 - - піддони плоскі; обичайки дерев'янi 4415 20 90 00 - - іншi 4416 00 00 00 Бочки барила чани діжки та інші бондарні вироби та їх частини з деревини включаючи клепку 4417 00 00 00 Iнструменти оправи та ручки для інструментів з деревини дерев'яні частини та ручки для мітел або щіток; шевські колодки та розтяжки для взуття 4418 Вироби столярні та теслярські будівельні деталі включаючи пористі дерев'яні панелі паркет щитовий зібраний ґонт i дранку для покрівель: 4418 10 - вікна двері балконні та їх рами i наличники: 4418 10 10 00 - - з деревини тропічних порід зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи 4418 10 50 00 - - з деревини хвойних порід 4418 10 90 00 - - іншi 4418 20 - двері та їх рами наличники i пороги: 4418 20 10 00 - - з деревини тропічних порід зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи 4418 20 50 00 - - з хвойних порід 4418 20 80 00 - - з інших порід деревини 4418 30 - паркет щитовий: 4418 30 10 00 - - для мозаїчної підлоги - - інший: 4418 30 91 00 - - - що складається з двох або більше шарів деревини 4418 30 99 00 - - - інший 4418 40 00 00 - опалубка для бетонування 4418 50 00 00 - ґонт i дранка для покрівель 4418 90 - інші: 4418 90 10 00 - - шаруватоклеєна деревина 4418 90 90 00 - - іншi 4420 Вироби дерев'яні мозаїчні та інкрустовані; шкатулки та коробки для ювелірних або ножових виробів та аналогічні вироби дерев'яні; статуетки та інші декоративні вироби дерев'яні; предмети меблів що не належать до групи 94: 4420 10 - статуетки та інші декоративні вироби дерев'яні: 4420 10 11 00 - - з деревини тропічних порід зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи 4420 10 19 00 - - з деревини інших порід 4420 90 - інші: 4420 90 10 00 - - вироби дерев'яні набірні мозаїчнi та інкрустованi - - інші: 4420 90 91 00 - - - з деревини тропічних порід зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи 4420 90 99 00 - - - іншi 4421 Iнші вироби з дерева: 4421 10 00 00 - вішалки для одягу 4421 90 - інші: 4421 90 91 00 - - з волокнистих плит 4421 90 98 00 - - іншi Група 45 Пробка та вироби з неї Код Назва 4504 90 10 00 - - прокладки шайби та інші вироби для ущільнення або герметизації для цивільної авіації - - інші: 4504 90 91 00 - - - пробки та заглушки 4504 90 99 00 - - - іншi Група 46 Вироби із соломи трави еспарто та інших матеріалів які використовуються для плетіння; кошикові вироби та плетені вироби Код Назва 4601 Плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння зібрані або не зібрані у смуги; матеріали для плетіння плетені та аналогічні вироби з матеріалів для плетіння зв'язані у паралельні пасма або сплетені у вигляді листів закінчені або незакінчені вироби наприклад килимки циновки рогожі та ширми : 4601 20 - килимки циновки рогожі та ширми з рослинних матеріалів: 4601 20 10 00 - - з плетених або аналогічних виробів з матеріалів для плетіння 4601 20 90 00 - - іншi - інші: 4601 91 - - з рослинних матеріалів: 4601 91 05 00 - - - плетені або аналогічні вироби з матеріалів для плетіння з'єднані або не з'єднані в смуги або стрічки - - - інші: 4601 91 10 00 - - - - з плетених або аналогічних виробів з матеріалів для плетіння 4601 91 90 00 - - - - іншi 4601 99 - - інші: 4601 99 05 00 - - - плетені або аналогічні вироби з матеріалів для плетіння з'єднані або не з'єднані в смуги або стрічки - - - інші: 4601 99 10 00 - - - - з плетених або аналогічних виробів з матеріалів для плетіння 4601 99 90 00 - - - - іншi 4602 Кошикові плетені та інші вироби виготовлені безпосередньо за формою з матеріалів для плетіння або виробів товарної позиції 4601; вироби з люфи: 4602 10 - з рослинних матеріалів: 4602 10 10 00 - - солом'яні обплетення для пляшок бутлів сулій фляг - - інші: 4602 10 91 00 - - - кошикові плетені та інші вироби вироблені безпосередньо за формою з матеріалів для плетіння 4602 10 99 00 - - - іншi 4602 90 00 00 - іншi Розділ X МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ; ПАПІР АБО КАРТОН ОДЕРЖАНІ З ВІДХОДІВ ТА МАКУЛАТУРИ; ПАПІР КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон одержані з відходів та макулатури Код Назва 4701 00 Механічна деревинна маса: 4701 00 10 00 - термомеханічна деревинна маса 4701 00 90 00 - інша 4702 00 00 00 Целюлоза деревинна розчинні сорти 4703 Целюлоза деревинна натронна чи сульфатна крім розчинних сортів: - невибілена: 4703 11 00 00 - - з хвойних порід 4703 19 00 00 - - з листяних порід - напіввибілена або вибілена: 4703 21 00 00 - - з хвойних порід 4703 29 00 00 - - з листяних порід 4704 Целюлоза деревинна сульфітна крім розчинних сортів: - невибілена: 4704 11 00 00 - - з хвойних порід 4704 19 00 00 - - з листяних порід - напіввибілена чи вибілена: 4704 21 00 00 - - з хвойних порід 4704 29 00 00 - - з листяних порід 4705 00 00 00 Деревинна маса одержана поєднанням механічних та хімічних процесів одержання деревинної маси 4706 Маса волокниста одержана з регенерованого паперу або картону з відходів та макулатури або з інших волокнистих целюлозних матеріалів: 4706 10 00 00 - маса з бавовняного лінту 4706 20 00 00 - маса волокниста одержана з регенерованого паперу або картону з відходів та макулатури - інша: 4706 91 00 00 - - механічна деревинна 4706 92 00 00 - - целюлозна 4706 93 00 00 - - напівцелюлозна Група 48 Папір i картон; вироби з паперової маси паперу або картону Код Назва 4810 13 20 00 - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г що використовуються як основа для фото- тепло- або електрочутливого паперу або картону 4810 13 80 00 - - - іншi 4810 14 - - в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм іншої не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді: 4810 14 20 00 - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г що використовуються як основа для фото- тепло- або електрочутливого паперу або картону 4810 14 80 00 - - - іншi 4810 19 - - інші: 4810 19 10 00 - - - папір та картон з масою 1 м2 не більш як 150 г що використовуються як основа для фото- тепло- або електрочутливого паперу або картону 4810 19 90 00 - - - іншi 4810 29 30 10 - - - - папір який є основою для шпалер 4810 29 30 90 - - - - іншi 4810 29 80 00 - - - іншi 4817 Конверти листівки поштові листівки без малюнків з паперу або картону та поштовий папір; коробки сумки пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону що містять набори паперового канцелярського приладдя: 4817 10 00 00 - конверти 4817 20 00 00 - листівки поштові листівки без малюнків та поштовий папір 4817 30 00 00 - коробки сумки аналогічні вироби для пакування з паперу або картону що містять набори паперового канцелярського приладдя 4818 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 4818 90 90 90 - - - іншi 4820 Журнали реєстраційні бухгалтерські книги записні книжки книжки для замовлень книжки для квитанцій блокноти для листів книжки-пам'ятки для нотаток щоденники та аналогічні вироби зошити блокноти з промокальним папером знімні переплетіння для відривних аркушів або іншi папки зшивачі самокопіювальні ділові бланки поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону: 4820 10 - журнали реєстраційні бухгалтерські книги записні книжки книжки для замовлень книжки для квитанцій блокноти для листів книжки-пам'ятки для нотаток щоденники та аналогічні вироби: 4820 10 10 00 - - журнали реєстраційні бухгалтерські книги книжки для замовлень та книжки для квитанцій 4820 10 30 00 - - записні книжки блокноти для листів та книжки-пам'ятки для записів 4820 30 00 00 - знімні переплетіння крім обкладинок для книг папки i зшивачi 4820 40 - ділові бланки та формуляри самокопіювальні та поаркушно прокладені копіювальні набори: 4820 40 10 00 - - нерозрізані друковані форми 4820 40 90 00 - - іншi 4820 50 00 00 - альбоми для зразків або для колекцій 4820 90 00 - інші: 4820 90 00 10 - - обкладинки для книг з паперу або картону 4820 90 00 90 - - іншi 4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які надруковані або ненадруковані: 4821 10 - надруковані: 4822 Бобіни котушки шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси паперу або картону перфоровані або неперфоровані армовані або неармованi : 4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток 4822 90 00 00 - іншi 4823 40 00 00 - папір розграфлений для самозаписувальних приладів у рулонах аркушах або дисках 4823 70 - вироби з паперової маси формовані вилиті або пресовані: 4823 70 10 00 - - підноси та коробки для упаковки яєць формованi 4823 70 90 00 - - іншi 4823 90 - інші: 4823 90 10 00 - - прокладки шайби та інші ущільнювачі для цивільної авіації - - інші: 4823 90 40 91 - - - - - для оргтехніки та аналогічних цілей у стрічках або в рулонах 4823 90 40 99 - - - - - іншi 4823 90 80 00 - - - іншi Група 49 Друкована продукція періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани Код Назва 4902 Газети журнали та інші періодичні видання ілюстровані або неілюстровані з вмістом або без вмісту рекламних матеріалів: 4902 10 00 00 - що видаються не менше чотирьох разів на тиждень 4902 90 - інші: 4902 90 10 00 - - що видаються щотижня 4902 90 30 00 - - що видаються щомісяця 4902 90 90 - - інші: 4902 90 90 10 - - - наукові видання 4902 90 90 90 - - - іншi 4904 00 00 00 Ноти друковані або рукописні оправлені або неоправлені ілюстровані або неілюстрованi 4905 Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів включаючи атласи настінні карти топографічні плани та глобуси надруковані: 4905 10 00 00 - глобуси - інші: 4905 91 00 00 - - у вигляді книжок 4905 99 00 00 - - іншi 4906 00 00 00 Плани та креслення для архітектурних інженерних промислових комерційних топографічних або аналогічних цілей які є оригіналами виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії виконані за допомогою копіювального паперу зазначених вище товарів 4907 00 Поштові марки гербові марки або аналогічні марки непогашені поточного або нового випуску в державі в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції облігації та аналогічні види цінних паперів: 4907 00 10 00 - поштові марки гербові марки та аналогічні марки 4907 00 30 00 - банкноти 4907 00 90 - інші: 4907 00 90 10 - - підписані та пронумерованi 4907 00 90 90 - - іншi 4908 90 00 00 - іншi 4909 00 Поштові листівки поштові картки друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями оголошеннями або повідомленнями ілюстровані або неілюстровані з конвертами або без конвертів з прикрасами або без прикрас: 4909 00 10 00 - друковані або ілюстровані поштові листівки поштові картки 4909 00 90 00 - іншi 4910 00 00 00 Друковані календарі різноманітні включаючи відривнi 4911 Iнша друкована продукція включаючи друковані репродукції та фотографії: 4911 10 - матеріали рекламні торгові товарні каталоги тощо: 4911 10 10 00 - - товарні каталоги 4911 10 90 00 - - іншi - інші: 4911 91 00 00 - - репродукції креслення та фотографії 4911 99 00 00 - - іншi Розділ ХI ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ Група 50 Шовк Код Назва 5001 00 00 00 Кокони шовкопряда придатні для розмотування 5002 00 00 00 Шовк-сирець некручений 5003 Відходи шовкові включаючи кокони не придатні для розмотування відходи коконних ниток та розпушені відходи : 5003 10 00 00 - не піддані кардо- або гребенечесанню 5003 90 00 00 - іншi 5004 00 Нитки шовкові крім пряжі з шовкових відходів не розфасовані для роздрібної торгівлі: 5004 00 10 00 - невибілена сурова мита або вибілена 5004 00 90 00 - інша 5005 00 Пряжа з шовкових відходів не розфасована для роздрібної торгівлі: 5005 00 10 00 - невибілена сурова мита або вибілена 5005 00 90 00 - інша 5006 00 Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з натурального шовку: 5006 00 10 00 - нитки шовковi 5006 00 90 00 - пряжа з шовкових гребеневих пачосів або інших шовкових відходів; кетгут з натурального шовку Група 51 Вовна тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кінського волосу Код Назва 5101 Вовна не піддана кардо- або гребенечесанню: - немита включаючи вовну миту в руні: 5101 11 00 00 - - вовна стрижена 5101 19 00 00 - - інша - мита некарбонізована: 5101 21 00 00 - - вовна стрижена 5101 29 00 00 - - інша 5101 30 00 00 - карбонізована 5102 Волос тварин тонкий чи грубий не підданий кардо- або гребенечесанню: - тонкий волос тварин: 5102 11 00 00 - - кашмірських кіз 5102 19 - - інший: 5102 19 10 00 - - - ангорського кролика 5102 19 30 00 - - - альпаки лами чи вікуньї 5102 19 40 00 - - - верблюда чи яка або кіз ангорської тибетської або аналогічних порід 5102 19 90 00 - - - кролика крім ангорського кролика зайця бобра нутрії або ондатри 5102 20 00 00 - грубий волос тварин 5103 Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин включаючи відходи від прядіння за винятком розскубаної сировини: 5103 10 - пачоси вовни чи тонкого волосу тварин: 5103 10 10 00 - - некарбонізованi 5103 10 90 00 - - карбонізованi 5103 20 - інші відходи вовни або тонкого волосу тварин: 5103 20 10 00 - - відходи пряжi - - інші: 5103 20 91 00 - - - некарбонізованi 5103 20 99 00 - - - карбонізованi 5103 30 00 00 - відходи грубого волосу тварин 5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин 5105 Вовна та тонкий чи грубий волос тварин кардо- або гребенечесані включаючи гребенечесану вовну у відрізках : 5105 10 00 00 - вовна кардочесана - вовна гребенечесана: 5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана у відрізках 5105 29 00 00 - - інша - тонкий волос тварин кардо- чи гребенечесаний: 5105 31 00 00 - - кашмірських кіз 5105 39 - - інший: 5105 39 10 00 - - - кардочесаний 5105 39 90 00 - - - гребенечесаний 5105 40 00 00 - грубий волос тварин кардо- чи гребенечесаний 5106 Пряжа з вовни кардочесаної не розфасована для роздрібної торгівлі: 5106 10 - з вмістом вовни 85 мас.% чи більше: 5106 10 10 00 - - невибілена сурова 5106 10 90 00 - - інша 5106 20 - з вмістом вовни менш як 85 мас.%: 5106 20 10 00 - - з вмістом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас.% чи більше - - інша: 5106 20 91 00 - - - невибілена сурова 5106 20 99 00 - - - інша 5107 20 59 00 - - - - інша - - - змішана по-іншому: 5107 20 91 00 - - - - невибілена сурова 5107 20 99 00 - - - - інша 5108 Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного не розфасована для роздрібної торгівлі: 5108 10 - кардочесана: 5108 10 10 00 - - невибілена сурова 5108 10 90 00 - - інша 5108 20 - гребенечесана: 5108 20 10 00 - - невибілена сурова 5108 20 90 00 - - інша 5109 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин розфасована для роздрібної торгівлі: 5109 10 - з вмістом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас. % або більше: 5109 10 10 00 - - у клубках мотках або пасмах масою понад 125 г але не більш як 500 г 5109 10 90 00 - - інша 5109 90 - інша: 5109 90 10 00 - - у клубках мотках або пасмах масою понад 125 г але не більш як 500 г 5109 90 90 00 - - інша 5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кінського волосу включаючи позументні нитки з кінського волосу розфасована або не розфасована для роздрібної торгівлi Група 52 Бавовна Код Назва 5201 00 Бавовна не піддана кардо- та гребенечесанню: 5201 00 10 00 - гігроскопічна або вибілена 5201 00 90 00 - інша 5202 Відходи бавовни включаючи відходи від прядіння або розщипана сировина : 5202 10 00 00 - відходи від прядіння включаючи путанку - інші: 5202 91 00 00 - - розщипана сировина 5202 99 00 00 - - іншi 5203 00 00 00 Бавовна піддана кардо- чи гребенечесанню 5204 Нитки бавовняні швейні розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі: - не розфасовані для роздрібної торгівлі: 5204 11 00 00 - - з вмістом бавовни 85 мас.% або більше 5204 19 00 00 - - іншi 5205 Пряжа бавовняна крім швейних ниток з вмістом бавовни 85 мас.% або більше не розфасовані для роздрібної торгівлі: - пряжа однониткова з волокон не підданих гребенечесанню: 5205 11 00 - - з лінійною щільністю 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера : 5205 11 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 11 00 90 - - - інша 5205 12 00 - - з лінійною щільністю менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера : 5205 12 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 12 00 90 - - - інша 5205 13 00 - - з лінійною щільністю менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера : 5205 13 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 13 00 90 - - - інша 5205 14 00 - - з лінійною щільністю менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера : 5205 14 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 14 00 90 - - - інша 5205 15 - - з лінійною щільністю менш як 125 вище 80 метричного номера : 5205 15 10 - - - з лінійною щільністю менш як 125 але не менш як 83 33 децитекса вище 80 але не вище 120 метричного номера : 5205 15 10 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 15 10 90 - - - - інша 5205 15 90 - - - з лінійною щільністю менш як 83 33 децитекса вище 120 метричного номера : 5205 15 90 10 - - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 15 90 90 - - - - інша - пряжа однониткова з волокон підданих гребенечесанню: 5205 21 00 - - з лінійною щільністю 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера : 5205 21 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 21 00 90 - - - інша 5205 22 00 - - з лінійною щільністю менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера : 5205 22 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 22 00 90 - - - інша 5205 23 00 - - з лінійною щільністю менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера : 5205 23 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 23 00 90 - - - інша 5205 24 00 - - з лінійною щільністю менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера : 5205 24 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 24 00 90 - - - інша 5205 26 00 - - з лінійною щільністю менш як 125 але не менш як 106 38 децитекса вище 80 але не вище 94 метричного номера : 5205 26 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 26 00 90 - - - інша 5205 27 00 - - з лінійною щільністю менш як 106 38 але не менш як 83 33 децитекса вище 94 але не вище 120 метричного номера : 5205 27 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 27 00 90 - - - інша 5205 28 00 - - з лінійною щільністю менш як 83 33 децитекса вище 120 метричного номера : 5205 28 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 28 00 90 - - - інша - пряжа багатокручена або однокручена з волокон не підданих гребенечесанню: 5205 31 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 31 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 31 00 90 - - - інша 5205 32 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 32 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 32 00 90 - - - інша 5205 33 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 33 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 33 00 90 - - - інша 5205 34 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 34 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 34 00 90 - - - інша 5205 35 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів вище 80 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 35 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 - - - інша: 5205 35 00 91 - - - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 але не менш як 83 33 децитекса вище 80 але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi 5205 35 00 99 - - - - інша - пряжа багатокручена та однокручена з волокон підданих гребенечесанню: 5205 41 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 41 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 41 00 90 - - - інша 5205 42 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 42 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 42 00 90 - - - інша 5205 43 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера для одно-ниткової пряжi : 5205 43 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 43 00 90 - - - інша 5205 44 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 44 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 44 00 90 - - - інша 5205 46 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 але не менш як 106 38 децитекса вище 80 але не вище 94 метричного номера для одно-ниткової пряжi : 5205 46 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 46 00 90 - - - інша 5205 47 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 106 38 але не менш як 83 33 децитекса вище 94 але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 47 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 47 00 90 - - - інша 5205 48 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 83 33 децитекса вище 120 метричного номера для однониткової пряжi : 5205 48 00 10 - - - пряжа трикотажна кручена з коефіцієнтом скрученості не більш як 38 5205 48 00 90 - - - інша 5206 Пряжа бавовняна крім ниток для шиття з вмістом бавовни менш як 85 мас.% не розфасована для роздрібної торгівлі: - пряжа однониткова з волокон не підданих гребенечесанню: 5206 11 00 00 - - з лінійною щільністю 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера 5206 12 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера 5206 13 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера 5206 14 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера 5206 15 - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів вище 80 метричного номера : 5206 15 10 00 - - - з лінійною щільністю менш як 125 але не менш як 83 33 децитекса вище 80 але не вище 120 метричного номера 5206 15 90 00 - - - з лінійною щільністю менш як 83 33 децитекса вище 120 метричного номера - пряжа однониткова з волокон підданих гребенечесанню: 5206 21 00 00 - - з лінійною щільністю 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера 5206 22 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера 5206 23 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера 5206 24 00 00 - - з лінійною щільністю менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера 5206 25 - - з лінійною щільністю менш як 125 децитексів вище 80 метричного номера : 5206 25 10 00 - - - з лінійною щільністю менш як 125 але не менш як 83 33 децитекса вище 80 але не вище 120 метричного номера 5206 25 90 00 - - - з лінійною щільністю менш як 83 33 децитекса вище 120 метричного номера - пряжа однокручена чи багатокручена з волокон не підданих гребенечесанню: 5206 31 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi 5206 32 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi 5206 33 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi 5206 34 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi 5206 35 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів вище 80 метричного номера для однониткової пряжi - пряжа однокручена або багатокручена піддана гребенечесанню: 5206 41 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі 714 29 децитекса або більше не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi 5206 42 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 714 29 але не менш як 232 56 децитекса вище 14 але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi 5206 43 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 232 56 але не менш як 192 31 децитекса вище 43 але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi 5206 44 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 192 31 але не менш як 125 децитексів вище 52 але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi 5206 45 00 00 - - з лінійною щільністю для однониткової пряжі менш як 125 децитексів вище 80 метричного номера для однониткової пряжi Група 53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi Код Назва 5301 Волокно лляне оброблене чи необроблене але непрядене; пачоси та відходи льону включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину : 5301 10 00 00 - волокно лляне необроблене або вимочений льон -волокно лляне м'яте тіпане чесане або оброблене іншим способом але непрядене: 5301 21 00 00 - - м'яте або тіпане 5301 29 00 00 - - інше 5301 30 - пачоси та відходи льону: 5301 30 10 00 - - пачоси 5301 30 90 00 - - відходи льону 5302 Волокно конопляне Сannabis sativa L. необроблене або оброблене але непрядене; пачоси та відходи конопель включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину : 5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене 5302 90 00 00 - інше 5303 Волокно джутове та інші луб'яні текстильні волокна за винятком волокон льону коноплі та рами необроблені або оброблені але непрядені; пачоси та відходи цих волокон включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину : 5303 10 00 00 - волокно джутове та інші луб'яні текстильні волокна необроблені або вимоченi 5303 90 00 00 - інше 5304 Волокна сизалю та інші текстильні волокна рослин роду Agave необроблені або оброблені але непрядені; пачоси та відходи цих волокон включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину : 5304 10 00 00 - волокна сизалю та інші текстильні волокна рослин роду Agave необробленi 5304 90 00 00 - іншi 5305 Волокна кокосові абаки манільської коноплі або Musa textilis Nee рами та інші рослинні текстильні волокна в іншому місці не зазначені необроблені або оброблені але непрядені; пачоси та відходи цих волокон включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину : - волокно кокосове: 5305 11 00 00 - - необроблене 5305 19 00 00 - - інше - волокна абаки: 5305 21 00 00 - - необробленi 5305 29 00 00 - - іншi 5305 90 00 00 - іншi 5306 Пряжа лляна: 5306 10 - однониткова: - - не розфасована для роздрібної торгівлі: 5306 10 10 00 - - - з лінійною щільністю 833 3 децитекса або більше але не вище 12 метричного номера 5306 10 30 00 - - - з лінійною щільністю менш як 833 3 але не менш як 277 8 децитекса вище 12 але не вище 36 метричного номера 5306 10 50 00 - - - з лінійною щільністю менш як 277 8 децитекса вище 36 метричного номера 5306 20 - однокручена або багатокручена: 5606 20 10 00 - - не розфасована для роздрібної торгівлi 5307 Пряжа з джутового або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303: 5307 10 - однониткова: 5307 10 10 - - з лінійною щільністю 1000 децитексів або менше 10 метричний номер або вище : 5307 10 10 10 - - - з джутового волокна 5307 10 10 90 - - - з інших текстильних луб'яних волокон 5307 10 90 00 - - з лінійною щільністю понад 1000 децитексів менше 10 метричного номера 5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена 5308 Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова: 5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон 5308 20 - пряжа з волокон коноплі Сannabis sativa L. : 5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрібної торгівлi 5308 90 - інша: - - пряжа з волокон рами: 5308 90 12 00 - - - з лінійною щільністю 277 8 децитекса або більше не вище 36 метричного номера 5308 90 19 00 - - - з лінійною щільністю менш як 277 8 децитекса вище 36 метричного номера 5308 90 50 00 - - пряжа паперова 5308 90 90 00 - - інша 5310 Тканини з джутових або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303: 5310 10 - невибілені суровi : 5310 10 10 00 - - завширшки не більш як 150 см 5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см 5310 90 00 00 - іншi Група 54 Нитки синтетичні або штучнi Код Назва - - не розфасовані для роздрібної торгівлі: 5401 10 11 00 - - - нитки армованi 5401 10 19 00 - - - іншi 5401 20 10 00 - - не розфасовані для роздрібної торгівлi Група 55 Синтетичні або штучні штапельні волокна Код Назва 5501 Джгути з синтетичних ниток: 5501 10 00 00 - з нейлону та інших поліамідів 5501 20 00 00 - з поліефіру 5501 30 00 00 - акрилові чи модакриловi 5501 90 - інші: 5501 90 10 00 - - з поліпропілену 5501 90 90 00 - - іншi 5502 00 Джгути з штучних ниток: 5502 00 10 00 - з віскози 5502 00 40 00 - з ацетату 5502 00 80 00 - іншi 5505 Відходи синтетичних або штучних волокон включаючи гребеневі пачоси відходи від прядіння та обтіпану сировину : 5505 10 - із синтетичних волокон: 5505 10 10 00 - - з нейлону або інших поліамідів 5505 10 30 00 - - з поліефіру 5505 10 50 00 - - акрилові чи модакриловi 5505 10 70 00 - - з поліпропілену 5505 10 90 00 - - іншi 5505 20 00 00 - із штучних волокон - невибілені або вибілені: Група 56 Вата повсть i неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати мотузки троси та канати i вироби з них Код Назва 5607 Шпагат мотузки канати i троси сплетені чи несплетені в обплетенні або не в обплетенні просочені або непросочені з покриттям або без покриття в оболонці або без оболонки з гуми чи пластмаси: 5607 10 00 00 - з джуту або інших луб'яних текстильних волокон товарної позиції 5303 - із сизалю або інших текстильних волокон рослин роду Agave: 5607 21 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5607 29 - - інші: 5607 29 10 00 - - - з лінійною щільністю понад 100 000 децитексів 10 г/м 5607 29 90 00 - - - з лінійною щільністю 100 000 децитексів 10 г/м або менше - з поліетилену або поліпропілену: 5607 41 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування 5607 49 - - інші: - - - з лінійною щільністю 50 000 децитексів 5 г/м : 5607 49 11 00 - - - - плетені або в обплетеннi 5607 49 19 00 - - - - іншi 5607 49 90 00 - - - з лінійною щільністю 50 000 децитексів 5 г/м або менше 5607 50 - з інших синтетичних волокон: - - з нейлону або інших поліамідів чи поліефірів: - - - з лінійною щільністю понад 50 000 децитексів 5 г/м : 5607 50 11 00 - - - - плетені або в обплетеннi 5607 50 19 00 - - - - іншi 5607 50 30 00 - - - з лінійною щільністю 50 000 децитексів 5 г/м або менше 5607 50 90 00 - - з інших синтетичних волокон 5607 90 - інші: 5607 90 10 00 - - з абаки манільської коноплі або Musa textilis Nee або з інших жорстких листових волокон 5607 90 90 00 - - іншi 5608 Сітки плетені із шпагату мотузок або канатів; готові сітки рибальські та інші готові сітки з текстильних матеріалів: - із синтетичних або штучних текстильних матеріалів: 5608 11 - - готові сітки рибальські: - - - з нейлону або інших поліамідів: 5608 11 11 00 - - - - із шпагату канатів мотузок або тросів 5608 11 19 00 - - - - з ниток - - - інші: 5608 11 91 00 - - - - із шпагату канатів мотузок або тросів 5608 11 99 00 - - - - з ниток 5608 19 - - інші: - - - готові сітки: - - - - з нейлону або інших поліамідів: 5608 19 11 00 - - - - - з шпагату канатів мотузок або тросів 5608 19 19 00 - - - - - іншi 5608 19 30 00 - - - - іншi 5608 19 90 00 - - - іншi 5608 90 00 00 - іншi 5609 00 00 00 Вироби з пряжі стрічкових та подібної форми ниток товарних позицій 5404 або 5405 шпагату мотузок канатів або тросів не включені до інших угруповань Група 58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка Код Назва 5804 30 00 00 - мережива ручної роботи 5806 Вузькі тканини крім виробів товарної позиції 5807; вузькі тканини безутокові що складаються з основи скріпленої склеюванням болдюкс : 5806 10 00 00 - ворсові тканини включаючи махрові для рушників та подібні махрові тканини та тканини із синелi 5806 20 00 00 - інші тканини з вмістом 5 мас.% чи більше еластомірної пряжі або гумових ниток - інші тканини: 5806 31 00 - - з бавовни: 5806 31 00 10 - - - з тканим пругом 5806 31 00 90 - - - іншi 5806 32 - - із синтетичних або штучних волокон: 5806 32 10 00 - - - з тканим пругом 5806 32 90 00 - - - іншi 5806 39 00 00 - - з інших текстильних матеріалів 5806 40 00 00 - тканини безутокові що складаються з основи скріпленої склеюванням болдюкс 5807 Етикетки емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску у вигляді стрічок чи розрізані за формою або розміром але не вишиті: 5807 10 - ткані: 5807 10 10 00 - - з витканими написами 5807 10 90 00 - - іншi 5807 90 - інші: 5807 90 10 00 - - з повсті або нетканих матеріалів 5807 90 90 00 - - іншi 5808 Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки крім трикотажних; китиці помпони та подібні вироби: 5808 10 00 00 - тасьма плетена у куску 5808 90 00 00 - іншi 5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металізованої пряжі товарної позиції 5605 які використовуються для одягу оббивання меблів чи подібних цілей в іншому місці не зазначенi 5810 Вишивка у куску у вигляді стрічок або окремих орнаментів: 5810 10 - вишивка без видимого фону ґрунтової нитки : 5810 10 10 00 - - ціною понад 35 євро/кг маси нетто 5810 10 90 00 - - іншi - інша вишивка: 5810 91 - - з бавовни: 5810 91 10 00 - - - ціною понад 17 50 євро/кг маси нетто 5810 91 90 00 - - - іншi 5810 92 - - із синтетичних або штучних ниток: 5810 92 10 00 - - - ціною понад 17 50 євро/кг маси нетто 5810 92 90 00 - - - іншi 5810 99 - - з інших текстильних матеріалів: 5810 99 10 00 - - - ціною понад 17 50 євро/кг маси нетто 5810 99 90 00 - - - іншi Група 59 Текстильні матеріали просочені покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення Код Назва 5902 Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших поліамідних поліефірних або віскозних високоміцних ниток: 5902 10 - з нейлонових або інших поліамідних ниток: 5902 10 10 00 - - прогумованi 5902 10 90 00 - - іншi 5902 20 - з поліефірних ниток: 5902 20 10 00 - - прогумованi 5902 20 90 00 - - іншi 5902 90 - інші: 5902 90 10 00 - - прогумованi 5902 90 90 00 - - іншi 5903 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 5903 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 5903 20 90 90 - - - іншi 5903 90 - інші: 5903 90 10 00 - - просоченi - - покриті або дубльовані: 5903 90 91 00 - - - похідними целюлози або іншими пластмасами при цьому текстильний матеріал створює лицьовий бік 5903 90 99 00 - - - іншi 5908 00 00 00 Гноти ткані трикотажні або плетені з текстильних матеріалів для ламп нагрівальних пристроїв запальничок свічок тощо; газорозжарювальні сітки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальників просочені або непросоченi 5909 00 Шланги для насосів та подібні шланги з текстильних матеріалів на підкладці з обшивкою з пристроями з інших матеріалів або без них: 5909 00 10 - із синтетичних волокон: 5909 00 10 10 - - рукава пожежнi 5909 00 10 90 - - іншi 5909 00 90 00 - з інших текстильних матеріалів 5911 Текстильні матеріали та вироби для технічного призначення про які йдеться у примітці 7 до цієї групи: Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильні вироби що використовувалися; ганчір'я Код Назва 6305 10 - з джуту або інших текстильних луб'яних волокон товарної позиції 5303: 6305 10 10 00 - - що використовувались 6305 10 90 00 - - іншi 6307 Iнші готові вироби включаючи викройки одягу: 6307 10 - ганчірки для миття підлоги посуду витирання пилу та подібні вироби для прибирання: 6307 10 10 00 - - трикотажнi 6307 10 30 00 - - з нетканих матеріалів 6307 10 90 00 - - іншi 6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальнi 6307 90 - інші: 6307 90 10 00 - - трикотажнi - - інші: 6307 90 91 00 - - - з фетру або повстi 6307 90 99 00 - - - іншi 6308 00 00 00 Набори що складаються з кусків тканини та ниток з додатковими речами або без них для виготовлення килимів гобеленів вишитих скатертин або серветок чи аналогічних текстильних виробів упаковані для роздрібної торгівлi 6310 Ганчір'я що використовувалось або нове рештки мотузок канатів та тросів та вироби з мотузок канатів або тросів з текстильних матеріалів що використовувалися: 6310 10 - сортовані: 6310 10 10 00 - - з вовни тонкого або грубого волосу тварин 6310 10 30 00 - - з льону або бавовни 6310 10 90 00 - - з інших текстильних матеріалів 6310 90 00 00 - іншi Розділ XII Взуття головні убори парасольки від дощу та сонця палиці стеки батоги та їх частини; пір'я оброблене i вироби з нього;штучні квіти; вироби з волосся людини Група 66 Парасольки парасольки від сонця палиці палиці-сидіння батоги хлисти та їх частини Код Назва 6601 Парасольки та парасольки від сонця включаючи парасольки-палиці садові парасольки та подібні парасольки : 6601 10 00 00 - садові парасольки та подібні парасольки - інші: 6601 91 00 00 - - з складаним стрижнем 6601 99 - - інші: - - - з покриттям з тканих текстильних матеріалів: 6601 99 11 00 - - - - із синтетичних або штучних матеріалів 6601 99 19 00 - - - - з інших текстильних матеріалів 6601 99 90 00 - - - іншi 6602 00 00 00 Палиці палиці-сидіння батоги хлисти та подібні вироби 6603 Частини оздоблювальні деталі та пристосування до виробів товарної позиції 6601 або 6602: 6603 10 00 00 - ручки та набалдашники 6603 20 00 00 - каркаси парасолькові включаючи каркаси на стрижнях палицях 6603 90 00 00 - іншi Група 67 Оброблені пір'я та пух i вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини Код Назва 6701 00 00 00 Шкурки та інші частини птахів вкриті пір'ям або пухом пір'я частини пір'я пух та вироби з цих матеріалів крім виробів товарної позиції 0505 та оброблених стовбурів i стрижнів пір'я 6702 Штучні квіти листя плоди та їх частини; вироби з штучних квітів листя або плодів: 6702 10 00 00 - із пластмаси 6702 90 00 00 - з інших матеріалів 6703 00 00 00 Волосся людини розправлене підібране витончене освітлене або оброблене іншим способом; вовна інший волос тварин або інші текстильні матеріали підготовлені для виробництва париків та аналогічних виробів Розділ ХIII ВИРОБИ З КАМЕНЮ ГІПСУ ЦЕМЕНТУ АЗБЕСТУ СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА Група 68 Вироби з каменю гіпсу цементу азбесту слюди або аналогічних матеріалів Код Назва 6801 00 00 00 Брущатка бордюрний камінь та плити для брукування з природного каменю крім сланцю 6802 Оброблений камінь крім сланцю для пам'ятників або будівництва та вироби з цього каменю за винятком виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю включаючи сланець на основі або без неї; гранули кришка та порошок природного каменю включаючи сланець штучно забарвлені: 6802 10 00 00 - плитки кубики для мозаїки та аналогічні вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми включаючи квадратну найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною розміром менш як 7 см; гранули кришка та порошок штучно забарвленi - інші камені для пам'ятників або будівництва та вироби з них розпиляні або обтесані з плоскою або рівною поверхнею: 6802 21 00 00 - - мармур травертин та алебастр 6802 22 00 00 - - інші вапняки 6802 23 00 00 - - граніт 6802 29 00 00 - - інші каменi - інші: 6802 91 - - мармур травертин та алебастр: 6802 91 10 00 - - - алебастр полірований декорований або інакше оброблений крім різьбленого 6802 91 90 00 - - - іншi 6802 92 - - інші вапняки: 6802 92 10 00 - - - поліровані декоровані або інакше оброблені крім різьблених 6802 92 90 00 - - - іншi 6802 93 - - граніт: 6802 93 10 00 - - - полірований декорований або інакше оброблений крім різьбленого масою нетто 10 кг або більше 6802 93 90 00 - - - інший 6802 99 - - інші камені: 6802 99 10 00 - - - поліровані декоровані або інакше оброблені крім різьблення масою нетто 10 кг або більше 6802 99 90 00 - - - іншi 6803 00 Сланець оброблений та вироби із сланцю або агломерованого сланцю: 6803 00 10 00 - сланець для покрівель та стін 6803 00 90 00 - інший 6804 Жорна камені точильні круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу призначені для шліфування заточування подрібнення полірування розрізування або розпилювання камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю з агломерованих натуральних або штучних абразивів або з кераміки у поєднанні з частинами з інших матеріалів або без них: 6804 10 00 00 - жорна камені шліфувальні для розмелювання розтирання шліфування або подрібнення - інші жорна i камені точильні круги шліфувальні та аналогічні вироби: 6804 21 00 00 - - з агломерованих штучних або природних алмазів 6804 22 - - з інших агломерованих абразивів або з кераміки: - - - із штучних абразивів із зв'язувальними речовинами: - - - - із синтетичних пластмас або штучних смол: 6804 22 12 00 - - - - - неармованi 6804 22 18 00 - - - - - армованi 6804 22 30 00 - - - - з керамічних чи силікатних матеріалів 6804 22 50 00 - - - - з інших матеріалів 6804 22 90 00 - - - іншi 6804 23 00 00 - - з природного каменю 6804 30 00 00 - камені для заточування та полірування вручну 6805 Порошок або зерно абразивні натуральні або штучні на текстильній паперовій картонній або іншій основі розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом для одержання певної форми або яка необроблена: 6805 10 00 - на тканій текстильній основі: 6805 10 00 10 - - для сухого шліфування 6805 10 00 90 - - іншi 6805 20 00 - на паперовій або картонній основі: 6805 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 6805 20 00 90 - - іншi 6805 30 - на основі з інших матеріалів: 6805 30 10 00 - - на тканій текстильній основі в поєднанні з папером або картоном 6805 30 20 00 - - на основі вулканізованого волокна фібри 6805 30 80 - - інші: 6805 30 80 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 6805 30 80 90 - - - іншi 6806 20 - вермикуліт відшарований спучені глини спінений шлак та інші спучені мінеральні продукти включаючи їх сумішi : 6806 20 10 00 - - глини спученi 6806 20 90 00 - - іншi 6806 90 00 00 - іншi 6808 00 00 00 Панелі плити плитки блоки та аналогічні вироби з рослинних волокон соломи або стружки тріски частинок тирси тощо агломеровані з цементом гіпсом або іншими мінеральними речовинами 6809 Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу: - плити панелі листи пластинки плитки та аналогічні вироби без орнаменту: 6809 11 00 00 - - покриті або армовані папером або картоном 6809 19 00 00 - - іншi 6809 90 00 00 - інші вироби 6810 Вироби з цементу бетону або штучного каменю армовані чи не армовані за виключенням хімічних модіфікованихрізними добавками та відходами коксохімічних i металургійних виробництв : - черепиця кахлі плити цегла та аналогічні вироби: 6810 11 - - будівельні блоки та цегла: 6810 11 10 00 - - - з легкого бетону на основі з подрібненої пемзи гранульованого шлаку тощо 6810 11 90 00 - - - іншi 6810 19 - - інші: 6810 19 10 00 - - - черепиця - - - інша плитка включаючи тротуарну: 6810 19 31 00 - - - - з бетону 6810 19 39 00 - - - - інша 6810 19 90 00 - - - іншi - інші вироби: 6810 91 - - елементи збірні для будівництва включаючи житлове: 6810 91 10 00 - - - елементи підлоги 6810 91 90 00 - - - іншi 6810 99 00 00 - - іншi 6812 70 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 6812 70 00 90 - - іншi 6812 90 - інші: 6812 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 6812 90 30 00 - - - волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію 6812 90 80 - - - інші: 6812 90 80 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 6812 90 80 90 - - - іншi 6813 Фрикційні матеріали та вироби з них наприклад пластини рулони стрічки сегменти диски шайби прокладки немонтовані для гальм зчеплення або будь-яких пристроїв на основі азбесту інших мінеральних речовин або целюлози комбіновані чи не комбіновані з текстилем або іншими матеріалами або без них: 6813 10 - гальмові прокладки та накладки: 6813 10 10 00 - - на основі азбесту або інших мінеральних речовин для цивільної авіації 6813 10 90 - - інші: 6813 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 6813 10 90 90 - - - іншi 6813 90 - інші: 6813 90 10 00 - - на основі азбесту або інших мінеральних речовин для цивільної авіації 6813 90 90 - - інші: 6813 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 6813 90 90 90 - - - іншi 6814 Слюда оброблена та вироби з неї включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовій картонній чи іншій основі або без неї: 6814 10 00 00 - пластини листи i стрічки з агломерованої або регенерованої слюди на основі чи без неї 6814 90 00 00 - іншi 6815 Вироби з каменю або інших мінеральних речовин включаючи вуглецеві волокна вироби з цих матеріалів i торфу в іншому місці не зазначені: 6815 10 - вироби з графіту або інших вуглецевих матеріалів які не використовуються в електротехніці: 6815 10 10 00 - - волокна вуглецеві та вироби з них 6815 10 90 00 - - іншi 6815 20 00 00 - вироби з торфу - інші вироби: 6815 91 00 00 - - що містять магнезит доломіт або хроміт 6815 99 - - інші: 6815 99 10 00 - - - із хімічно зв'язаних вогнетривких матеріалів 6815 99 90 00 - - - іншi Група 69 Керамічні вироби I. ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГІЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРІД ТА ВОГНЕТРИВКІ ВИРОБИ Код Назва 6901 00 00 00 Цегла блоки плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам'яного борошна наприклад з кізельгуру триполіту або діатоміту або з аналогічних кремнеземистих порід 6902 Цегла вогнетривка блоки плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід: 6902 10 00 00 - з вмістом більш як 50 мас. % елементів Mg Ca або Cr узятих окремо або разом у перерахунку на MgO СаО або Cr2O3 6902 20 - з вмістом більш як 50 мас. % глинозему Al2O3 кремнезему SiO2 чи суміші або сполуки цих продуктів: 6902 20 10 00 - - з вмістом 93 мас. % або більше кремнезему SiO2 - - інші: 6902 20 91 00 - - - з вмістом більше 7 мас. % але менше 45 мас. % глинозему Al2O3 6902 20 99 00 - - - іншi 6902 90 00 00 - іншi 6903 Iнші вироби з вогнетривкої кераміки наприклад реторти тиглі муфелі насадки глушники підпірки пробірні чашки труби трубки кожухи прутки стрижнi крім виробів з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід: 6903 10 00 00 - з вмістом більш як 50 мас. % графіту або інших форм вуглецю або сумішей цих продуктів 6903 20 - з вмістом більш як 50 мас. % глинозему Al2O3 або суміші або сполуки глинозему з кремнеземом SiO2 : 6903 20 10 00 - - з вмістом менш як 45 мас. % глинозему Al2O3 6903 20 90 00 - - з вмістом 45 мас. % або більше глинозему Al2O3 6903 90 - інші: 6903 90 10 00 - - з вмістом більш як 25 мас. % але не більш як 50 мас. % графіту або інших форм вуглецю або їх сумішей 6903 90 90 00 - - іншi II. ІНШІ КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ 6904 Цегла будівельна блоки для підлоги плитки несучі або облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки: 6904 10 00 00 - цегла будівельна 6904 90 00 00 - іншi 6905 Черепиця дахова складові частини димарів дефлектори оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби: 6905 10 00 00 - черепиця дахова 6905 90 00 00 - іншi 6907 Плитка та плити для мостіння i покриття підлоги печей камінів або стін керамічні неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані для мозаїки та аналогічні вироби на основі i без неї: 6907 10 00 00 - плитка кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми найбільша грань яких може бути вписана у квадрат із стороною менш як 7 см 6907 90 - інші: 6907 90 10 00 - - плитка подвійна типу "шпальтплаттен" - - інша: 6907 90 91 00 - - - з кам'яної кераміки 6907 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої кераміки 6907 90 99 00 - - - інша 6908 Плитка та плити для мостіння або покриття підлоги печей камінів або стін керамічні глазуровані; кубики керамічні глазуровані для мозаїки та аналогічні вироби на основі i без неї: 6908 10 - плитка кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми найбільша грань яких може бути вписана у квадрат із стороною менш як 7 см: 6908 10 10 00 - - з грубої кераміки 6908 10 90 00 - - іншi 6908 90 - інші: - - з грубої кераміки: 6908 90 11 00 - - - подвійна плитка типу "шпальтплаттен" - - - інша завтовшки: 6908 90 21 00 - - - - не більш як 15 мм 6908 90 29 00 - - - - більш як 15 мм - - інші: 6908 90 31 00 - - - подвійна плитка типу "шпальтплаттен" - - - інша: 6908 90 51 00 - - - - з поверхнею не більш як 90 см2 - - - - інша: 6908 90 91 00 - - - - - з кам'яної кераміки 6908 90 93 00 - - - - - з фаянсу або тонкої кераміки 6908 90 99 00 - - - - - інша 6909 19 00 00 - - іншi 6909 90 00 00 - іншi 6910 Раковини умивальники консолі раковин ванни біде унітази зливні бачки пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби з кераміки: 6910 10 00 00 - з фарфору 6910 90 00 00 - іншi 6913 Статуетки та інші декоративні керамічні вироби: 6913 10 00 00 - з фарфору 6913 90 - інші: 6913 90 10 00 - - з грубої кераміки - - інші: 6913 90 91 00 - - - з кам'яної кераміки 6913 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої кераміки 6913 90 99 00 - - - іншi 6914 Iнші керамічні вироби: 6914 10 00 00 - з фарфору 6914 90 - інші: 6914 90 10 00 - - з грубої кераміки 6914 90 90 00 - - іншi Група 70 Скло та вироби із скла Код Назва 7001 00 Склобій скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках: 7001 00 10 00 - склобій скрап скляний та інші відходи скла - скло у блоках: 7001 00 91 00 - - оптичне скло 7001 00 99 00 - - інше 7002 Скло у вигляді куль крім мікросфер товарної позиції 7018 прутків або трубок необроблене: 7002 10 00 00 - кулi 7002 20 - прутки: 7002 20 10 00 - - з оптичного скла 7002 20 90 00 - - іншi - трубки: 7002 31 00 00 - - з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію 7002 32 00 00 - - з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0 °С до 300 °С 7002 39 00 00 - - іншi 7003 Скло лите i прокатне у вигляді листів пластин або профільоване з поглинальним відбивальним або не- відбивальним шаром чи без нього але не оброблене іншим способом: - листи не армовані: 7003 12 - - забарвлені по всій масі тонованi глушені накладні з поглинальним відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього: 7003 12 10 00 - - - з оптичного скла - - - інше: 7003 12 91 00 - - - - з невідбивальним шаром 7003 12 99 00 - - - - іншi 7003 19 - - інші: 7003 19 10 00 - - - з оптичного скла 7003 19 90 00 - - - іншi 7003 20 00 00 - листи армованi 7003 30 00 00 - профілi 7004 Скло витягнуте або видувне листове з поглинальним відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього але не оброблене іншим способом: 7004 20 - скло забарвлене по всій масі тоноване глушене накладне або яке має поглинальний відбивальний або невідбивальний шар: 7004 20 10 00 - - скло оптичне - - інше: 7004 20 91 00 - - - з невідбивальним шаром 7004 20 99 00 - - - інше 7004 90 - інше: 7004 90 10 00 - - скло оптичне 7004 90 70 00 - - скло оранжерейне листове - - інше завтовшки: 7004 90 92 00 - - - не більш як 2 5 мм 7004 90 98 00 - - - більш як 2 5 мм 7005 Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або полірованою поверхнею у листах з поглинальним відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього але не оброблене іншим способом: 7005 10 - скло неармоване з поглинальним відбивальним або невідбивальним шаром: 7005 10 05 00 - - з невідбивальним шаром - - інше завтовшки: 7005 10 25 00 - - - не більш як 3 5 мм 7005 10 30 00 - - - більш як 3 5 мм але не більш як 4 5 мм 7005 10 80 00 - - - більш як 4 5 мм - інше неармоване скло: 7005 21 - - забарвлене по всій масі тоноване глушене накладне або тільки шліфоване: 7005 21 25 00 - - - завтовшки не більш як 3 5 мм 7005 21 30 00 - - - завтовшки більш як 3 5 мм але не більш як 4 5 мм 7005 21 80 00 - - - завтовшки більш як 4 5 мм 7005 29 - - інше: 7005 29 25 00 - - - завтовшки не більш як 3 5 мм 7005 29 35 00 - - - завтовшки більш як 3 5 мм але не більш як 4 5 мм 7005 29 80 00 - - - завтовшки більш як 4 5 мм 7005 30 00 00 - армоване скло 7006 00 Скло товарних позицій 7003 7004 або 7005 гнуте грановане гравіроване свердлене емальоване або оброблене іншим способом але не оправлене або не комбіноване з іншими матеріалами: 7006 00 10 00 - скло оптичне 7006 00 90 00 - інше 7007 Скло безпечне включаючи скло зміцнене загартоване або багатошарове: - скло зміцнене загартоване безпечне: 7007 11 - - розміром i форматом що дає змогу використання його в автомобілях літальних апаратах суднах космічних літальних апаратах або інших транспортних засобах: 7007 11 10 - - - розміром i форматом що дає змогу використання його в засобах наземного транспорту: 7007 11 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7007 11 10 90 - - - - іншi 7007 11 90 00 - - - інше 7007 19 - - інше: 7007 19 10 00 - - - емальоване 7007 19 20 00 - - - забарвлене по всій масі тоноване матове плаковане або дубльоване чи таке що має поглинальний або відбивальний шар 7007 19 80 00 - - - інше - скло багатошарове безпечне триплекс : 7007 21 - - розміром i форматом що дає змогу використання його в автомобілях літаках суднах космічних літальних апаратах або інших транспортних засобах: 7007 21 10 00 - - - вітрове скло не обрамлене для цивільної авіації - - - інше: 7007 21 91 - - - - розміром i форматом що дає змогу використання його у засобах наземного транспорту: 7007 21 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7007 21 91 90 - - - - - іншi 7007 21 99 00 - - - - інше 7007 29 00 00 - - інше 7008 00 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: 7008 00 20 00 - забарвлені по всій масі матові чи такі що мають поглинальний або відбивальний шар - інші: 7008 00 81 00 - - які складаються з двох скляних листів герметично скріплених за периметром i розділених шаром повітря чи інших газів або вакуумом 7008 00 89 00 - - іншi 7009 Дзеркала скляні у рамах або без рам включаючи дзеркала заднього огляду: 7009 10 00 - дзеркала заднього огляду для транспортних засобів: 7009 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7009 10 00 90 - - іншi - інші: 7009 91 00 00 - - без рам 7009 92 00 00 - - у рамах 7011 Колби із скла включаючи балони i трубки відкриті та їх частини із скла без фітингів для електричних ламп електронно-променевих трубок або аналогічних виробів: 7011 10 00 00 - для електричного освітлювального обладнання 7011 20 00 00 - для електронно-променевих трубок 7011 90 00 00 - іншi 7014 00 00 00 Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла крім перелічених у товарній позиції 7015 оптично не обробленi 7015 Скло для годинників та аналогічне скло скло для окулярів звичайних або тих що коригують зір опуклі центровані увігнуті тощо оптично не оброблені скляні порожнисті сфери та їх сегменти для виготов-лення такого скла: 7015 10 00 00 - скло для окулярів що коригують зір 7015 90 00 00 - іншi 7016 Блоки для мостіння брукування плитка цегла кахлі черепиця та інші вироби з пресованого або литого скла армованого чи ні для будівництва; кубики квадратики та інші невеликі скляні форми на основі чи без неї для мозаїк або аналогічних оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло пористе або піноскло у блоках панелях пластинах тощо: 7016 10 00 00 - кубики квадратики та інші невеликі скляні форми на основі чи без неї для мозаїк або аналогічних оздоблень 7016 90 - інші: 7016 90 10 00 - - вітражі та подібні вироби 7016 90 80 00 - - інше 7017 Посуд скляний для лабораторних гігієнічних або фармацевтичних цілей градуйований або не градуйований калібрований або не калібрований: 7017 10 00 00 - з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію 7017 20 00 00 - з іншого скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0 °С до 300 °С 7017 90 00 00 - інший 7018 Намистини скляні вироби що імітують перли дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла крім біжутерії; скляні очі крім протезів; статуетки та інші декоративні вироби із скла вироблені за допомогою склодувної трубки крім біжутерії; скляні мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 7018 10 - намистини скляні вироби що імітують перли дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та аналогічні вироби із скла: - - намистини скляні: 7018 10 11 00 - - - ограновані та поліровані механічно 7018 10 19 00 - - - іншi 7018 10 30 00 - - вироби що імітують перли - - вироби що імітують дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння: 7018 10 51 00 - - - ограновані та поліровані механічно 7018 10 59 00 - - - іншi 7018 10 90 00 - - іншi 7018 20 00 00 - мікросфери із скла діаметром не більш як 1 мм 7018 90 - інші: 7018 90 10 00 - - скляні очі; вироби у вигляді невеликих форм із скла 7018 90 90 00 - - іншi 7019 Скловолокно включаючи скловату та вироби з нього наприклад нитки тканини : - пряжа рівниця i нитки із скловолокна розрізані або ні: 7019 11 00 00 - - скловолокно завдовжки не більш як 50 мм 7019 12 00 00 - - рівниця із скловолокна 7019 19 - - інші: 7019 19 10 00 - - - з ниток 7019 19 90 00 - - - з волокон - тонкі тканини вуалi полотна мати матраци плити та інші неткані матеріали: 7019 31 00 00 - - мати 7019 32 00 00 - - тонкі тканини вуалi 7019 39 00 00 - - іншi 7019 40 00 00 - тканини з рівницi - інші тканини: 7019 51 00 00 - - завширшки не більш як 30 см 7019 52 00 00 - - завширшки більш як 30 см полотняного переплетення з поверхневою щільністю менш як 250 г/м2 із ниток лінійної щільності не більш як 136 тексів на одиничну нитку 7019 59 00 00 - - іншi 7019 90 - інші: 7019 90 10 00 - - нетекстильні волокна навалом або в пучках 7019 90 30 00 - - прокладки та обмотки для ізоляції труб - - інші: 7019 90 91 00 - - - з текстильних волокон 7019 90 99 00 - - - іншi 7020 00 Iнші вироби із скла: 7020 00 05 00 - реакторні трубки кварцові i патрони призначені для установлення в дифузійних печах та печах окислення для виробництва напівпровідникових матеріалів - інші: 7020 00 10 - - з плавленого кварцу або інших плавлених оксидів кремнію: 7020 00 10 10 - - - тиглі з плавленого кварцу 7020 00 10 90 - - - іншi 7020 00 30 00 - - із скла з коефіцієнтом лінійного розширення не більш як 5 х 10-6/К в інтервалі температур від 0 °С до 300 °С 7020 00 80 00 - - іншi Розділ ХIV ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ МЕТАЛИ ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ ТА ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ Група 71 Перли природні або культивовані дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння дорогоцінні метали метали плаковані дорогоцінними металами та вироби з них; біжутерія; монети I. ПЕРЛИ ПРИРОДНІ ЧИ КУЛЬТИВОВАНІ ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ Код Назва 7101 Перли природні чи культивовані оброблені або необроблені сортовані або несортовані але ненанизані неоправлені i незакріплені; природні чи культивовані перли тимчасово нанизані для зручності транспортування: 7101 10 00 00 - перли природнi - перли культивовані: 7101 21 00 00 - - необробленi 7101 22 00 00 - - обробленi 7102 Алмази оброблені або необроблені але неоправлені i незакріплені: 7102 10 00 00 - несортованi - промислові: 7102 21 00 00 - - необроблені або просто розпиляні розколоті або обдертi 7102 29 00 00 - - іншi - непромислові: 7102 31 00 00 - - необроблені або просто розпиляні розколоті або обдертi 7102 39 00 - - інші: 7102 39 00 10 - - - призначені для переогранення 7102 39 00 90 - - - іншi 7103 Дорогоцінне каміння крім алмазів або напівдорогоцінне каміння оброблене або необроблене сортоване або несортоване але ненанизане неоправлене i незакріплене; несортоване дорогоцінне каміння крім алмазів та напівдорогоцінне каміння тимчасово нанизане для зручності транспортування: 7103 10 00 00 - необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробцi - інакше оброблене: 7103 91 00 00 - - рубіни сапфіри i смарагди 7103 99 00 00 - - іншi 7104 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння штучне чи реконструйоване оброблене або необроблене сортоване чи несортоване але ненанизане неоправлене i незакріплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння тимчасово нанизане для зручності транспортування: 7104 10 00 00 - кварц п'єзоелектричний 7104 20 00 00 - інше необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробцi 7104 90 00 00 - інше 7105 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння: 7105 10 00 - з алмазів: 7105 10 00 10 - - з природних алмазів 7105 10 00 90 - - іншi 7105 90 00 00 - іншi II. ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ; МЕТАЛИ ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ 7106 Срібло включаючи срібло з покриттям із золота або платини у необробленому або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку: 7106 10 00 00 - порошок - інше: 7106 91 - - у необробленому вигляді: 7106 91 10 00 - - - з вмістом не менш як 999 частин срібла на 1000 частин сплаву 7106 91 90 00 - - - з вмістом менш як 999 частин срібла на 1000 частин сплаву 7106 92 - - у напівобробленому вигляді: 7106 92 20 00 - - - з вмістом не менш як 750 частин срібла на 1000 частин сплаву 7106 92 80 00 - - - з вмістом менш як 750 частин срібла на 1000 частин сплаву 7107 00 00 00 Метали недорогоцінні плаковані сріблом напівобробленi 7108 Золото включаючи золото з покриттям із платини необроблене напівоброблене або у вигляді порошку: - яке не використовується для карбування монет: 7108 11 00 00 - - порошок 7108 12 00 00 - - в іншому необробленому виглядi 7108 13 - - в іншому напівобробленому вигляді: 7108 13 10 00 - - - бруски дріт стрижні та профілі; пластини; листи та смужки завтовшки більш як 0 15 мм без урахування будь-якої основи підкладки 7108 13 80 - - - інші: 7108 13 80 10 - - - - труби трубки та порожнисті бруски 7108 13 80 90 - - - - іншi 7108 20 00 00 - яке використовується для карбування монет 7109 00 00 00 Метали недорогоцінні або срібло плаковані золотом необроблені або напівобробленi 7110 Платина необроблена напівоброблена або у вигляді порошку: - платина: 7110 11 00 00 - - необроблена або у вигляді порошку 7110 19 - - інша: 7110 19 10 00 - - - бруски дріт стрижні профілі; плитки; листи та смужки завтовшки більш як 0 15 мм без урахування будь-якої основи підкладки 7110 19 80 00 - - - інша - паладій: 7110 21 00 00 - - необроблений або у вигляді порошку 7110 29 00 00 - - інший - родій: 7110 31 00 00 - - необроблений або у вигляді порошку 7110 39 00 00 - - інший - іридій осмій i рутеній: 7110 41 00 00 - - необроблені або у вигляді порошку 7110 49 00 00 - - іншi 7111 00 00 00 Метали недорогоцінні срібло або золото плаковані платиною необроблені або напівобробленi 7112 Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів: 7112 30 00 00 - зола з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів - інші: 7112 91 00 00 - - золота а також металів плакованих золотом за винятком відходів із вмістом інших дорогоцінних металів 7112 92 00 00 - - платини а також металів плакованих платиною за винятком відходів із вмістом інших дорогоцінних металів 7112 99 00 00 - - іншi III. ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ ВИРОБИ МАЙСТРІВ ЗОЛОТИХ I СРІБНИХ СПРАВ ТА ІНШІ ВИРОБИ 7115 Iнші вироби з дорогоцінних металів або металів плакованих дорогоцінними металами: 7115 10 00 00 - каталізатори у формі сітки з дроту або решітки з платини 7115 90 - інші: 7115 90 10 00 - - з дорогоцінних металів 7115 90 90 00 - - з металів плакованих дорогоцінними металами 7116 Вироби з природних або культивованих перлів з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння природного штучного чи реконструйованого : 7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлів 7116 20 - з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння природного штучного чи реконструйованого : - - виробленого повністю з природного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння: 7116 20 11 00 - - - намисто браслети та інші вироби з природного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння просто нанизаного без застібок або інших пристосувань 7116 20 19 00 - - - інше 7116 20 90 00 - - інше 7117 11 00 00 - - запонки та заколки 7117 19 - - інші: 7117 19 10 00 - - - такі що мають частини із скла - - - такі що не мають частин із скла: 7117 19 91 00 - - - - позолочені покриті сріблом або покриті гальванічним способом платиною 7117 19 99 00 - - - - іншi 7117 90 00 00 - іншi 7118 Монети: 7118 10 - монети крім золотих які не можуть бути законним платіжним засобом: 7118 10 10 00 - - із срібла 7118 10 90 00 - - іншi 7118 90 00 00 - іншi Розділ ХV НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ Група 72 Чорні метали Код Назва I. ПЕРВИННІ ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМІ ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ 7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках болванках або інших первинних формах: 7201 10 - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0 5 % або менше фосфору: - - з масовою часткою марганцю не менш як 0 4 %: 7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнію 1 % або менше 7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнію понад 1 % 7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0 1 % але не більш як 0 4 % 7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0 1 % 7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0 5 % 7201 50 - чавун переробний легований; чавун дзеркальний: 7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0 3 % але не більш як 1 % i ванадію понад 0 5 % але не більш як 1 % 7201 50 90 00 - - інший 7202 Феросплави: - феромарганець: 7202 11 - - з масовою часткою вуглецю понад 2 %: 7202 11 20 00 - - - у гранулах розміром не більш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 7202 11 80 00 - - - інший 7202 19 00 00 - - інший - феросиліцій: 7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнію понад 55 % 7202 29 - - інший: 7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнію 4 % або більше але не більш як 10 % 7202 29 90 00 - - - інший 7202 30 00 00 - феросилікомарганець - ферохром: 7202 41 - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %: 7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 % але не більш як 6 % 7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 7202 49 - - інший: 7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не більш як 0 05 % 7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0 05 % але не більш як 0 5 % 7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0 5 % але не більш як 4 % 7202 50 00 00 - феросилікохром 7202 60 00 00 - феронікель 7202 70 00 00 - феромолібден 7202 80 00 00 - феровольфрам та феросиліковольфрам - інший: 7202 91 00 00 - - феротитан i феросилікотитан 7202 92 00 00 - - ферованадій 7202 93 00 00 - - фероніобій 7202 99 - - інші: 7202 99 10 00 - - - ферофосфор 7202 99 30 00 - - - феросилікомагній 7202 99 80 00 - - - інший 7203 Продукти прямого відновлення залізної руди та інші губчасті залізні матеріали у кусках котунах або подібних формах; залізо яке має мінімальну чистоту за масою 99 94 % у кусках котунах або подібних формах: 7203 10 00 00 - продукти прямого відновлення залізної руди 7203 90 00 00 - іншi 7204 Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення шихтові зливки : 7204 10 00 00 - відходи та брухт ливарного чавуну - відходи та брухт легованої сталі: 7204 21 - - корозійностійкої нержавіючої сталі: 7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 8 % або більше 7204 21 90 00 - - - іншої 7204 29 00 00 - - іншi 7204 30 00 00 - відходи та брухт чорних металів лудженi - інші відходи та брухт: 7204 41 - - токарна стружка обрізки уламки відходи фрезерного виробництва ошурки відходи обрізування та штампування пакетовані або непакетовані: 7204 41 10 00 - - - токарна стружка обрізки уламки відходи фрезерного виробництва та ошурки - - - відходи обрізування або штампування: 7204 41 91 00 - - - - пакетованi 7204 41 99 00 - - - - іншi 7204 49 - - інші: 7204 49 10 00 - - - подрібнені різанi - - - інші: 7204 49 30 00 - - - - пакетованi 7204 49 90 00 - - - - іншi 7204 50 00 00 - зливки для переплавлення шихтові зливки 7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну чорних металів: 7205 10 00 00 - гранули - порошки: 7205 21 00 00 - - з легованої сталi 7205 29 00 00 - - іншi II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА 7206 Вуглецева сталь у зливках або інших первинних формах крім заліза товарної позиції 7203 : 7206 10 00 00 - зливки 7206 90 00 00 - іншi 7207 Напівфабрикати з вуглецевої сталі: - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7207 11 - - прямокутного включаючи квадратний поперечного перерізу ширина якого менша ніж подвійна товщина: - - - катані або отримані безперервним литтям: 7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi - - - - інші: 7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не більш як 130 мм 7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм 7207 11 90 00 - - - кованi 7207 12 - - інші прямокутного крім квадратного поперечного перерізу: 7207 12 10 00 - - - катані або одержані безперервним литтям 7207 12 90 00 - - - кованi 7207 19 - - інші: - - - круглого або багатокутного поперечного перерізу: 7207 19 12 00 - - - - катані або одержані безперервним литтям 7207 19 19 00 - - - - кованi 7207 19 80 00 - - - іншi 7207 20 - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше: - - прямокутного включаючи квадратний поперечного перерізу ширина якого менша ніж подвійна товщина: - - - катані або одержані безперервним литтям: 7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi - - - - інші з масовою часткою: 7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 % 7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0 6 % або більше 7207 20 19 00 - - - кованi - - інші прямокутного крім квадратного поперечного перерізу: 7207 20 32 00 - - - катані або одержані безперервним литтям 7207 20 39 00 - - - кованi - - круглого або багатокутного поперечного перерізу: 7207 20 52 00 - - - катані або одержані безперервним литтям 7207 20 59 00 - - - кованi 7207 20 80 00 - - іншi 7208 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше гарячекатаний неплакований без гальванічного чи іншого покриття: 7208 10 00 00 - у рулонах без подальшого оброблення крім гарячого прокатування з рельєфним малюнком - інший у рулонах без подальшого оброблення крім гарячого прокатування протравлений: 7208 25 00 00 - - завтовшки 4 75 мм або більше 7208 26 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше але менш як 4 75 мм 7208 27 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм - інший у рулонах без подальшого оброблення крім гарячого прокатування: 7208 36 00 00 - - завтовшки понад10 мм 7208 37 00 00 - - завтовшки 4 75 мм або більше але не більш як 10 мм 7208 38 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше але не більш як 4 75 мм 7208 39 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 7208 40 00 00 - не у рулонах без подальшого оброблення крім гарячого прокатування з рельєфним малюнком - інший не у рулонах без подальшого оброблення крім гарячого прокатування: 7208 51 - - завтовшки понад 10 мм: 7208 51 20 00 - - - завтовшки понад 15 мм - - - завтовшки понад 10 мм але не більш як 15 мм завширшки: 7208 51 91 00 - - - - 2050 мм або більше 7208 51 98 00 - - - - менш як 2050 мм 7208 52 - - завтовшки 4 75 мм або більше але не більш як 10 мм: 7208 52 20 00 - - - 2050 мм або більше 7208 52 80 00 - - - завширшки менш як 2050 мм 7208 53 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше але не більш як 4 75 мм 7208 54 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 7208 90 00 00 - інший 7209 Плоский прокат з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше холоднокатаний обтиснений у холодному станi неплакований без гальванічного або іншого покриття: - у рулонах без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi : 7209 15 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше 7209 16 - - завтовшки понад 1 мм але не більш як 3 мм: 7209 16 10 00 - - - "електротехнічний" 7209 16 90 00 - - - інший 7209 17 - - завтовшки 0 5 мм або більше але не більш як 1 мм: 7209 17 10 00 - - - "електротехнічний" 7209 17 90 00 - - - інший 7209 18 - - завтовшки менш як 0 5 мм: 7209 18 10 00 - - - "електротехнічний" - - - інший: 7209 18 91 00 - - - - завтовшки 0 35 мм або більше але менш як 0 5 мм 7209 18 99 00 - - - - завтовшки менш як 0 35 мм - не у рулонах без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi : 7209 25 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше 7209 26 - - завтовшки понад 1 мм але не більш як 3 мм: 7209 26 10 00 - - - "електротехнічний" 7209 26 90 00 - - - інший 7209 27 - - завтовшки 0 5 мм або більше але не більш як 1 мм: 7209 27 10 00 - - - "електротехнічний" 7209 27 90 00 - - - інший 7209 28 - - завтовшки менш як 0 5 мм: 7209 28 10 00 - - - "електротехнічний" 7209 28 90 00 - - - інший 7209 90 00 00 - інший 7210 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше плакований з гальванічним або іншим покриттям: - з гальванічним або іншим покриттям оловом: 7210 11 00 00 - - завтовшки 0 5 мм або більше 7210 12 - - завтовшки менш як 0 5 мм: 7210 12 80 00 - - - інший 7210 20 00 00 - з гальванічним або іншим покриттям свинцем включаючи свинцево-олов'яний сплав 7210 30 00 00 - електролітично оцинкований - іншим способом оцинкований: 7210 41 00 00 - - гофрований 7210 49 00 00 - - інший 7210 50 00 00 - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм: 7210 61 00 00 - - з гальванічним або іншим покриттям сплавом алюмінію i цинку 7210 69 00 00 - - інший 7210 70 80 00 - - інший 7210 90 - інший: 7210 90 30 00 - - плакований 7210 90 40 00 - - луджений з відбитком 7210 90 80 00 - - інший 7211 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 мм неплакований без гальванічного або іншого покриття: - гарячекатаний без подальшого оброблення: 7211 13 00 00 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калібрі завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або більше не у рулонах i без рельєфного малюнка 7211 14 00 00 - - інший завтовшки 4 75 мм або більше 7211 19 00 00 - - інший - без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi : 7211 23 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7211 23 20 00 - - - "електротехнічний" - - - інший: 7211 23 30 00 - - - - завтовшки 0 35 мм або більше 7211 23 80 00 - - - - завтовшки менш як 0 35 мм 7211 29 00 00 - - інший 7211 90 00 00 - інший 7212 Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки менш як 600 мм плакований з гальванічним або іншим покриттям: 7212 10 - з гальванічним або іншим покриттям оловом: 7212 10 90 00 - - інший 7212 20 00 00 - електролітично оцинкований 7212 30 00 00 - інакше оцинкований 7212 40 80 - - інший: 7212 40 80 10 - - - стрічка сталева ламінована полімерним матеріалом завширшки не більш як 150 мм та завтовшки сталi не більш як 0 3 мм 7212 40 80 90 - - - інший 7212 50 - інакше покритий: 7212 50 20 00 - - з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 7212 50 30 00 - - з гальванічним або іншим покриттям хромом або нікелем 7212 50 40 00 - - з гальванічним або іншим покриттям міддю - - з гальванічним або іншим покриттям алюмінієм: 7212 50 61 00 - - - з гальванічним або іншим покриттям сплавами алюмінію та цинку 7212 50 69 00 - - - інший 7212 50 90 00 - - інший 7212 60 00 00 - плакований 7213 Прутки та бруски гарячекатані вільно укладені в бунти вироблені з вуглецевої сталі: 7213 10 00 00 - що мають вм'ятини ребра канавки або інші рельєфи створені під час прокатування 7213 20 00 00 - інші з автоматної сталi - інші: 7213 91 - - круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм: 7213 91 10 00 - - - для армування бетону 7213 91 20 00 - - - для зміцнювання шинного корду - - - інші: 7213 91 41 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0 06 % або менше 7213 91 49 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0 06 % але менш як 0 25 % 7213 91 70 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але не більш як 0 75 % 7213 91 90 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0 75 % 7213 99 - - інші: 7213 99 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 % 7213 99 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше 7214 Iнші прутки та бруски з вуглецевої сталі без подальшого оброблення крім кування гарячого прокатування гарячого волочіння або гарячого пресування включаючи ті що були піддані крученню після прокатування: 7214 10 00 00 - кованi 7214 20 00 00 - що мають вм'ятини ребра борозни або інші рельєфи створені під час прокатування або ті що зазнали кручення після прокатування 7214 30 00 00 - інші з автоматної сталi - інші: 7214 91 - - прямокутного крім квадратного поперечного перерізу: 7214 91 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 % 7214 91 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше 7214 99 - - інші: - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7214 99 10 00 - - - - для армування бетону - - - - інші круглого поперечного перерізу діаметром: 7214 99 31 00 - - - - - 80 мм або більше 7214 99 39 00 - - - - - менш як 80 мм 7214 99 50 00 - - - - іншi - - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 %: - - - - круглого поперечного перерізу діаметром: 7214 99 71 00 - - - - - 80 мм або більше 7214 99 79 00 - - - - - менш як 80 мм 7214 99 95 00 - - - - іншi 7215 Iнші прутки та бруски з вуглецевої сталі: 7215 10 00 00 - з автоматної сталі без подальшого оброблення крім холодного деформування або оброблення в холодному станi 7215 50 - інші без подальшого оброблення крім холодного деформування або оброблення в холодному стані: - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7215 50 11 00 - - - прямокутного крім квадратного поперечного перерізу 7215 50 19 00 - - - іншi 7215 50 80 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше 7215 90 00 00 - іншi 7216 Кутики фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі: 7216 10 00 00 - профілі U- I- або H-подібні без подаль-шого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм - профілі L- або T-подібні без подаль-шого оброблення після гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування заввишки менш як 80 мм: 7216 21 00 00 - - профілі L-подібнi 7216 22 00 00 - - профілі T-подібнi - профілі U- I- або H-подібні без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування заввишки 80 мм або більше: 7216 31 - - профілі U-подібні: 7216 31 10 00 - - - заввишки від 80 до 220 мм 7216 31 90 00 - - - заввишки понад 220 мм 7216 32 - - профілі I-подібні: - - - заввишки від 80 до 220 мм: 7216 32 11 00 - - - - з паралельними полицями 7216 32 19 00 - - - - іншi - - - заввишки понад 220 мм: 7216 32 91 00 - - - - з паралельними полицями 7216 32 99 00 - - - - іншi 7216 33 - - профілі H-подібні: 7216 33 10 00 - - - заввишки від 80 до 180 мм 7216 33 90 00 - - - заввишки понад 180 мм 7216 40 - профілі L- або T- подібні без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування заввишки 80 мм або більше: 7216 40 10 00 - - профілі L-подібнi 7216 40 90 00 - - профілі T-подібнi 7216 50 - інші кутики фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування: 7216 50 10 00 - - з поперечним перері-зом який можна вписати у квадрат із стороною не більш як 80 мм - - інші: 7216 50 91 00 - - - штабобульб 7216 50 99 00 - - - іншi - кутики фасонні та спеціальні профілі без подальшого оброблення крім деформування або оброблення у холодному стані: 7216 61 - - вироблені з плоского прокату: 7216 61 10 - - - профілі C- L- U- Z-подібні у формі омеги або незамкнуті профілі: 7216 61 10 10 - - - - профілі із заліза Z-подібнi 7216 61 10 90 - - - - іншi 7216 61 90 00 - - - іншi 7216 69 00 00 - - іншi - інші: 7216 91 - - холоднодеформовані або оброблені у холодному стані одержані з плоского прокату: 7216 91 10 00 - - - профільовані ребристi листи 7216 91 80 00 - - - іншi 7216 99 00 00 - - іншi 7217 Дріт з вуглецевої сталі: 7217 10 - неплакований або непокритий шліфований або нешліфований: - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7217 10 10 00 - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0 8 мм - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0 8 мм: 7217 10 31 00 - - - - який має вм'ятини ребра борозни або інші рельєфи отримані у процесі прокатування 7217 10 39 00 - - - - інший 7217 10 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 % 7217 10 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 6 % або більше 7217 20 - з гальванічним або іншим покриттям цинком: - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7217 20 10 00 - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу менш як 0 8 мм 7217 20 30 00 - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не менш як 0 8 мм 7217 20 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 % 7217 20 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 6 % або більше 7217 30 - з гальванічним або іншим покриттям іншими недорогоцінними металами: - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 %: 7217 30 41 00 - - - покритий міддю 7217 30 49 00 - - - інший 7217 30 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 % 7217 30 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 6 % або більше 7217 90 - інший: 7217 90 20 00 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0 25 % 7217 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 25 % або більше але менш як 0 6 % 7217 90 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 6 % або більше III. СТАЛЬ КОРОЗІЙНОСТІЙКА НЕРЖАВІЮЧА 7218 Сталь корозійностійка нержавіюча у зливках та в інших первинних формах; напівфабрикати з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7218 10 00 00 - зливки та інші первинні форми - інша: 7218 91 - - прямокутного крім квадратного поперечного перерізу: 7218 91 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7218 91 80 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7218 99 - - інша: - - - квадратного поперечного перерізу: 7218 99 11 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 7218 99 19 00 - - - - кована - - - інша: 7218 99 20 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 7218 99 80 00 - - - - кована 7219 Прокат плоский з корозійностійкої нержавіючої сталі завширшки 600 мм або більше: - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування у рулонах: 7219 11 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 7219 12 - - завтовшки 4 75 мм або більше але не більш як 10 мм: 7219 12 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 12 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 13 - - завтовшки 3 мм або більше але не більш як 4 75 мм: 7219 13 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 13 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 14 - - завтовшки менш як 3 мм: 7219 14 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 14 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування не у рулонах: 7219 21 - - завтовшки понад 10 мм: 7219 21 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 21 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 22 - - завтовшки 4 75 мм або більше але не більш як 10 мм: 7219 22 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 22 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 23 00 00 - - завтовшки 3 мм або більше але менш як 4 75 мм 7219 24 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм - без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi : 7219 31 00 00 - - завтовшки 4 75 мм або більше 7219 32 - - завтовшки 3 мм або більше але менш як 4 75 мм: 7219 32 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 32 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 33 - - завтовшки понад 1 мм але менш як 3 мм: 7219 33 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 33 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 34 - - завтовшки 0 5 мм або більше але не більш як 1 мм: 7219 34 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 34 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 35 - - завтовшки менш як 0 5 мм: 7219 35 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7219 35 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7219 90 00 00 - інший 7220 Прокат плоский з корозійностійкої нержавіючої сталі завширшки менш як 600 мм: - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування: 7220 11 00 00 - - завтовшки 4 75 мм або більше 7220 12 00 00 - - завтовшки менш як 4 75 мм 7220 20 - без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi : - - завтовшки 3 мм або більше з масовою часткою: 7220 20 21 00 - - - нікелю 2 5 % або більше 7220 20 29 00 - - - нікелю менш як 2 5 % - - завтовшки понад 0 35 мм але менш як 3 мм з масовою часткою: 7220 20 41 00 - - - нікелю 2 5 % або більше 7220 20 49 00 - - - нікелю менш як 2 5 % - - завтовшки не більш як 0 35 мм з масовою часткою: 7220 20 81 00 - - - нікелю 2 5 % або більше 7220 20 89 00 - - - нікелю менш як 2 5 % 7220 90 00 00 - інший 7221 00 Прутки та бруски гарячекатані вільно укладені в бунти з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7221 00 10 00 - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7221 00 90 00 - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7222 Iнші прутки та бруски з корозійностійкої нержавіючої сталі; кутики фасонні та спеціальні профілі з корозійностійкої нержавіючої сталі: - прутки та бруски без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування: 7222 11 - - круглого поперечного перерізу: - - - діаметром 80 мм або більше з масовою часткою: 7222 11 11 00 - - - - 2 5 % або більше нікелю 7222 11 19 00 - - - - менш як 2 5 % нікелю - - - діаметром менш як 80 мм з масовою часткою: 7222 11 81 00 - - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 11 89 00 - - - - нікелю менш як 2 5 % 7222 19 - - інші: 7222 19 10 00 - - - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше 7222 19 90 00 - - - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 % 7222 20 - прутки та бруски без подальшого оброблення крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: - - круглого поперечного перерізу: - - - діаметром 80 мм або більше з масовою часткою: 7222 20 11 00 - - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 20 19 00 - - - - нікелю менш як 2 5 % - - - діаметром 25 мм або більше але менш як 80 мм з масовою часткою: 7222 20 21 00 - - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 20 29 00 - - - - нікелю менш як 2 5 % - - - діаметром менш як 25 мм з масовою часткою: 7222 20 31 00 - - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 20 39 00 - - - - нікелю менш як 2 5 % - - інші з масовою часткою: 7222 20 81 00 - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 20 89 00 - - - нікелю менш як 2 5 % 7222 30 - інші прутки та бруски: - - ковані з масовою часткою: 7222 30 51 00 - - - нікелю 2 5 % або більше 7222 30 91 00 - - - нікелю менш як 2 5 % 7222 30 97 00 - - іншi 7222 40 - кутики фасонні та спеціальні профілі: 7222 40 10 00 - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування 7222 40 50 00 - - без подальшого оброблення крім холодного деформування або оброблення у холодному станi 7222 40 90 00 - - іншi 7223 00 Дріт з корозійностійкої нержавіючої сталі: - з масовою часткою нікелю 2 5 % або більше: 7223 00 11 00 - - з масовою часткою нікелю 28 % або більше але не більш як 31 % та хрому 20 % або більше але не більш як 22 % 7223 00 19 00 - - інший - з масовою часткою нікелю менш як 2 5 %: 7223 00 91 00 - - з масовою часткою хрому 13 % або більше але не більш як 25 % та алюмінію 3 5 % або більше але не більш як 6 % 7223 00 99 00 - - інший IV. ІНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТІ ДЛЯ БУРОВИХ РОБІТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI 7224 Iнша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших легованих сталей: 7224 10 - зливки та інші первинні форми: 7224 10 10 00 - - з інструментальної сталi 7224 10 90 00 - - іншi 7224 90 - інші: 7224 90 02 00 - - з інструментальної сталi - - інші: - - - прямокутного включаючи квадратний поперечного перерізу: - - - - гарячекатані або отримані безперервним литтям: - - - - - завширшки менше подвійної товщини: 7224 90 03 00 - - - - - - із сталі швидкорізальної 7224 90 05 00 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0 7 % або менше i марганцю 0 5 % або більше але не більш як 1 2 % та кремнію 0 6 % або більше але не більш як 2 3 %; з вмістом бору 0 0008 % або більше за умови що ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту наведеного у примітці 1 f до цієї групи 7224 90 07 00 - - - - - - іншi 7224 90 14 00 - - - - - іншi 7224 90 18 00 - - - - кованi - - - інші: - - - - гарячекатані або одержані безперервним литтям: 7224 90 31 00 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0 9 % або більше але не більш як 1 15 % та хрому 0 5 % або більше але не більш як 2 % та якщо присутній молібдену 0 5 % або менше 7224 90 38 00 - - - - - іншi 7224 90 90 00 - - - - кованi 7225 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: - з кремнієвої електротехнічної сталі: 7225 11 00 00 - - текстурований з орієнтованим зерном 7225 19 - - інший: 7225 19 10 00 - - - гарячекатаний 7225 19 90 00 - - - холоднокатаний 7225 20 00 00 - із сталі швидкорізальної 7225 30 - інший без подальшого оброблення крім гаря-чого прокатування у рулонах: 7225 30 10 00 - - з інструментальної сталi 7225 30 90 00 - - інший 7225 40 - інший без подальшого оброблення крім гарячого прокатування не у рулонах: 7225 40 12 00 - - з інструментальної сталi - - інший: 7225 40 40 00 - - - завтовшки понад 10 мм 7225 40 60 00 - - - завтовшки 4 75 мм або більше але не більш як 10 мм 7225 40 90 00 - - - завтовшки менш як 4 75 мм 7225 50 00 00 - інший без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi - інший: 7225 91 00 00 - - електролітично оцинкований 7225 92 00 00 - - інакше оцинкований 7225 99 00 00 - - інший 7226 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм: - з кремнієвої електротехнічної сталі: 7226 11 00 00 - - текстурований з орієнтованим зерном 7226 19 - - інший: 7226 19 10 00 - - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування 7226 19 80 00 - - - інший 7226 20 00 00 - із сталі швидкорізальної - інший: 7226 91 - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування: 7226 91 20 00 - - - з інструментальної сталi - - - інший: 7226 91 91 00 - - - - завтовшки 4 75 мм або більше 7226 91 99 00 - - - - завтовшки менш як 4 75 мм 7226 92 00 00 - - без подальшого оброблення крім холодного прокатування обтиснення у холодному станi 7226 93 00 00 - - електролітично оцинкований 7226 94 00 00 - - інакше оцинкований 7226 99 00 00 - - інший 7227 Прутки та бруски гарячекатані вільно укладені в бунти з інших легованих сталей: 7227 10 00 00 - із сталі швидкорізальної 7227 20 00 00 - із сталі кремнієвомарганцевої 7227 90 - інші: 7227 90 10 00 - - з масовою часткою бору 0 0008 % або більше при цьому ніякий інший елемент не досягає мінімального вмісту наведеного у примітці 1 f до цієї групи 7227 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 9 % або більше але не більш як 1 15 % i хрому 0 5 % або більше але не більш як 2 % та можливо з масовою часткою молібдену 0 5 % або менше 7227 90 95 00 - - іншi 7228 Iнші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики фасонні та спеціальні профілі з іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або нелегованих сталей: 7228 10 - прутки та бруски із сталі швидкорізальної: 7228 10 20 00 - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування; гарячекатані або гарячетягнуті або пресовані без подальшого оброблення крім плакування 7228 10 50 00 - - кованi 7228 10 90 00 - - іншi 7228 20 - прутки та бруски з кремнієвомарганцевої сталі: 7228 20 10 00 - - прямокутного крім квадратного поперечного перерізу прокатані за чотирма гранями - - інші: 7228 20 91 00 - - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування; гарячекатані гарячетягнуті або пресовані без подальшого оброблення крім плакування 7228 20 99 00 - - - іншi 7228 30 - інші прутки та бруски без подальшого оброблення після гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування: 7228 30 20 00 - - з інструментальної сталi - - з масовою часткою вуглецю 0 9 % або більше але не більш як 1 15 % i хрому 0 5 % або більше але не більш як 2 % та можливо з масовою часткою молібдену0 5 % або менше: 7228 30 41 00 - - - круглого поперечного перерізу діаметром 80 мм або більше 7228 30 49 00 - - - іншi - - інші: - - - круглого поперечного перерізу діаметром: 7228 30 61 00 - - - - 80 мм або більше 7228 30 69 00 - - - - менш як 80 мм 7228 30 70 00 - - - прямокутного крім квадратного поперечного перерізу прокатані за чотирма гранями 7228 30 89 00 - - - іншi 7228 40 - інші прутки та бруски без подальшого оброблення крім кування: 7228 40 10 00 - - з інструментальної сталi 7228 40 90 00 - - іншi 7228 50 - інші прутки та бруски без подальшого оброблення крім холодного деформування або оброблення у холодному стані: 7228 50 20 00 - - з інструментальної сталi 7228 50 40 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 9 % або більше але не більш як 1 15 % i хрому 0 5 % або більше але не більш як 2 % та можливо з масовою часткою молібдену 0 5 % або менше - - інші: - - - круглого поперечного перерізу діаметром: 7228 50 61 00 - - - - 80 мм або більше 7228 50 69 00 - - - - менш як 80 мм 7228 50 80 00 - - - іншi 7228 60 - інші прутки та бруски: 7228 60 20 00 - - з інструментальної сталi 7228 60 80 00 - - іншi 7228 70 - кутики фасонні та спеціальні профілі: 7228 70 10 00 - - без подальшого оброблення крім гарячого прокатування гарячого волочіння або пресування 7228 70 90 00 - - іншi 7228 80 00 00 - прутки та бруски порожнисті для буріння 7229 Дріт з інших легованих сталей: 7229 10 00 00 - із сталі швидкорізальної 7229 20 00 00 - із сталі кремнієвомарганцевої 7229 90 - інший: 7229 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0 9 % або більше але не більш як 1 15 % i хрому 0 5 % або більше але не більш як 2 % та можливо з масовою часткою молібдену 0 5 % або менше 7229 90 90 00 - - інший Група 73 Вироби з чорних металів Код Назва 7301 Палі шпунтові з чорних металів просвердлені або непросвердлені перфоровані або неперфоровані монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики фасонні та спеціальні профілі зварні з чорних металів: 7301 10 00 00 - палі шпунтовi 7301 20 00 00 - кутики фасонні та спеціальні профілi 7302 Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки контррейки та зубчасті рейки перекладні рейки хрестовини глухого перетинання перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок шпали накладки стикові i підкладки опорні клини опорні плити крюкові рейкові болти рейкові подушки та розтяжки основи рейок розпірні бруски пластини та інші деталі спеціально призначені для з'єднання або закріплення рейок: 7302 10 - рейки: 7302 10 10 00 - - струмопровідні з деталями з кольорового металу - - інші: - - - нові: - - - - рейки типу "vignole": 7302 10 21 00 - - - - - з масою погонного метра 46 кг або більше 7302 10 23 00 - - - - - з масою погонного метра 27 кг або більше але менш як 46 кг 7302 10 29 - - - - - з масою погонного метра менш як 27 кг: 7302 10 29 10 - - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 7302 10 29 90 - - - - - - іншi 7302 10 40 - - - - рейки типу "grooved": 7302 10 40 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 7302 10 40 90 - - - - - іншi 7302 10 50 - - - - інші: 7302 10 50 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 7302 10 50 90 - - - - - іншi 7302 10 90 00 - - - що використовувались 7302 30 00 00 - рейки перекладні хрестовини глухого перетинання перекладні штанги та інші елементи з'єднання та розведення рейок 7302 40 00 00 - накладки стикові та підкладки опорнi 7302 90 00 00 - іншi 7303 00 Труби трубки i профілі порожнисті з ливарного чавуну: 7303 00 10 00 - труби i трубки які використовуються у системах що працюють під тиском 7303 00 90 00 - іншi 7304 Труби трубки i профілі порожнисті безшовні з чорних металів крім чавунного литва : 7304 10 - труби для нафто- та газопроводів: 7304 10 10 - - зовнішнім діаметром не більш як 168 3 мм: 7304 10 10 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 10 10 90 - - - іншi 7304 10 30 - - зовнішнім діаметром понад 168 3 мм але не більш як 406 4 мм: 7304 10 30 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 10 30 90 - - - іншi 7304 10 90 - - зовнішнім діаметром понад 406 4 мм: 7304 10 90 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 10 90 90 - - - іншi - труби обсадні насосно-компресорні та бурильні для буріння нафтових та газових свердловин: 7304 21 00 00 - - труби бурильнi 7304 29 - - інші: 7304 29 11 00 - - - зовнішнім діаметром не більш як 406 4 мм 7304 29 19 00 - - - зовнішнім діаметром понад 406 4 мм - інші круглого поперечного перерізу з чорних металів: 7304 31 - - холоднотягнуті або холоднокатані обтиснені у холодному станi : 7304 31 10 00 - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - - інші: 7304 31 91 00 - - - - прецизійні труби 7304 31 99 - - - - інші: 7304 31 99 10 - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 31 99 90 - - - - - іншi 7304 39 - - інші: 7304 39 10 00 - - - необроблені прямі з рівномірною товщиною стінки призначені для використання головним чином у виробництві труб i трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки - - - інші: 7304 39 20 00 - - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - - - інші: 7304 39 30 00 - - - - - зовнішнім діаметром понад 421 мм i товщиною стінки понад 10 5 мм - - - - - інші: - - - - - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу газові труби : 7304 39 51 - - - - - - - оцинковані: 7304 39 51 10 - - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 39 51 90 - - - - - - - - іншi 7304 39 59 - - - - - - - інші: 7304 39 59 10 - - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 39 59 90 - - - - - - - - іншi - - - - - - інші зовнішнім діаметром: 7304 39 91 - - - - - - - не більш як 168 3 мм: 7304 39 91 10 - - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 39 91 90 - - - - - - - - іншi 7304 39 93 - - - - - - - понад 168 3 мм але не більш як 406 4 мм: 7304 39 93 10 - - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 39 93 90 - - - - - - - - іншi 7304 39 99 - - - - - - - понад 406 4 мм: 7304 39 99 10 - - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 39 99 90 - - - - - - - - іншi - інші круглого поперечного перерізу з корозійностійкої нержавіючої сталi : 7304 41 - - холоднотягнуті або холоднокатані обтиснені у холодному станi : 7304 41 10 00 - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації 7304 41 90 - - - інші: 7304 41 90 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 41 90 90 - - - - іншi 7304 49 - - інші: 7304 49 10 00 - - - необроблені прямі з рівномірною товщиною стінки призначені для використання головним чином у виробництві труб i трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки - - - інші: 7304 49 30 00 - - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - - - інші: 7304 49 91 - - - - - зовнішнім діаметром не більш як 406 4 мм: 7304 49 91 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 49 91 90 - - - - - - іншi 7304 49 99 - - - - - зовнішнім діаметром понад 406 4 мм: 7304 49 99 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 49 99 90 - - - - - - іншi - інші круглого поперечного перерізу з іншої легованої сталі: 7304 51 - - холоднотягнуті або холоднокатані обтиснені у холодному станi : - - - прямі та з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі з масовою часткою вуглецю 0 9 - 1 15 % та хрому 0 5 - 2 % або не більш як 0 5 % молібдену завдовжки: 7304 51 12 00 - - - - не більш як 0 5 м 7304 51 18 00 - - - - понад 0 5 м - - - інші: 7304 51 30 00 - - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - - - інші: 7304 51 91 00 - - - - - прецизійні труби 7304 51 99 00 - - - - - іншi 7304 59 - - інші: 7304 59 10 00 - - - необроблені прямі з рівномірною товщиною стінки призначені для використання головним чином у виробництві труб i трубок іншого поперечного перерізу та іншої товщини стінки - - - інші прямі з рівномірною товщиною стінки з легованої сталі масовою часткою вуглецю 0 9 - 1 15 % та хрому 0 5 - 2 % або не більш як 0 5 % молібдену завдовжки: 7304 59 32 00 - - - - не більш як 0 5 м 7304 59 38 00 - - - - понад 0 5 м - - - інші: 7304 59 50 00 - - - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - - - інші: 7304 59 91 - - - - - зовнішнім діаметром не більш як 168 3 мм: 7304 59 91 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 59 91 90 - - - - - - іншi 7304 59 93 - - - - - зовнішнім діаметром понад 168 3 мм але не більш як 406 4 мм: 7304 59 93 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 59 93 90 - - - - - - іншi 7304 59 99 - - - - - зовнішнім діаметром понад 406 4 мм: 7304 59 99 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7304 59 99 90 - - - - - - іншi 7304 90 - інші: 7304 90 10 00 - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації 7304 90 90 00 - - іншi 7305 Iнші труби i трубки наприклад зварні клепані або з'єднані аналогічним способом круглого поперечного перерізу зовнішній діаметр яких понад 406 4 мм з чорних металів: - труби для нафто- та газопроводів: 7305 11 00 - - прямошовні зварені дуговим зварюванням під флюсом: 7305 11 00 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7305 11 00 90 - - - іншi 7305 12 00 - - інші зварні прямошовні: 7305 12 00 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7305 12 00 90 - - - іншi 7305 19 00 00 - - іншi 7305 20 00 00 - труби обсадні використовувані для буріння нафтових та газових свердловин - інші зварні: 7305 31 00 - - зварні прямошовні: 7305 31 00 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7305 31 00 90 - - - іншi 7305 39 00 - - інші: 7305 39 00 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7305 39 00 90 - - - іншi 7305 90 00 00 - іншi 7306 Iнші труби трубки i профілі порожнисті наприклад з відкритим швом чи зварні клепані або з'єднані аналогічним способом з чорних металів: 7306 10 - труби для нафто- та газопроводів: - - зварні прямошовні зовнішнім діаметром: 7306 10 11 - - - не більш як 168 3 мм: 7306 10 11 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 10 11 90 - - - - іншi 7306 10 19 - - - понад 168 3 мм але не більш як 406 4 мм: 7306 10 19 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 10 19 90 - - - - іншi 7306 10 90 - - зварні спіральношовні: 7306 10 90 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 10 90 90 - - - - іншi 7306 20 00 00 - труби обсадні i труби що використовуються для буріння нафтових та газових свердловин 7306 30 - інші зварні круглого поперечного перерізу з чорних металів: 7306 30 10 00 - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - інші: - - - прецизійні труби із стінкою завтовшки: 7306 30 21 00 - - - - не більш як 2 мм 7306 30 29 00 - - - - понад 2 мм - - - інші: - - - - труби з нанесеною різьбою або на які може бути нанесено різьбу газові труби : 7306 30 51 - - - - - оцинковані: 7306 30 51 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 30 51 90 - - - - - - іншi 7306 30 59 - - - - - інші: 7306 30 59 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 30 59 90 - - - - - - іншi - - - - інші зовнішнім діаметром: - - - - - не більш як 168 3 мм: 7306 30 71 - - - - - - оцинковані: 7306 30 71 10 - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 30 71 90 - - - - - - - іншi 7306 30 78 - - - - - - інші: 7306 30 78 10 - - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 30 78 90 - - - - - - - іншi 7306 30 90 - - - - - понад 168 3 мм але не більш як 406 4 мм: 7306 30 90 10 - - - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 30 90 90 - - - - - - іншi 7306 40 - інші зварні круглого поперечного перерізу з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7306 40 10 00 - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - інші: 7306 40 91 - - - холоднотягнуті або холоднокатані обтиснені у холодному станi : 7306 40 91 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 40 91 90 - - - - іншi 7306 40 99 - - - інші: 7306 40 99 10 - - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 40 99 90 - - - - іншi 7306 50 - інші зварні круглого поперечного перерізу з іншої легованої сталі: 7306 50 10 - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації: 7306 50 10 10 - - - труби з чорних металів з тепловою ізоляцією 7306 50 10 90 - - - іншi - - інші: 7306 50 91 00 - - - прецизійні труби 7306 50 99 00 - - - іншi 7306 60 - інші зварні некруглого поперечного перерізу: 7306 60 10 00 - - обладнані фітингами придатні для подачі газів або рідин для цивільної авіації - - інші: - - - прямокутного включаючи квадратний поперечного перерізу із стінкою завтовшки: - - - - не більш як 2 мм: 7306 60 32 00 - - - - - з корозійно-стійкої нержавіючої сталi 7306 60 34 00 - - - - - іншi - - - - понад 2 мм: 7306 60 36 00 - - - - - з корозійно-стійкої нержавіючої сталi 7306 60 38 00 - - - - - іншi - - - інших перерізів: 7306 60 91 00 - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi 7306 60 99 00 - - - - іншi 7306 90 00 00 - іншi 7307 Фітинги для труб i трубок наприклад муфти коліна втулки з чорних металів: - фітинги литі: 7307 11 - - з нековкого чавуну: 7307 11 10 00 - - - використовувані у системах що працюють під тиском 7307 11 90 00 - - - іншi 7307 19 - - інші: 7307 19 10 00 - - - з ковкого чавуну 7307 19 90 00 - - - іншi - інші з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7307 21 00 00 - - фланцi 7307 22 - - коліна патрубки та втулки з нанесеною різьбою: 7307 22 10 00 - - - втулки 7307 22 90 00 - - - коліна та патрубки 7307 23 - - фітинги для зварювання встик: 7307 23 10 00 - - - коліна та патрубки 7307 23 90 00 - - - іншi 7307 29 - - інші: 7307 29 10 00 - - - з нанесеною різьбою 7307 29 30 00 - - - для зварювання 7307 29 90 00 - - - іншi - інші: 7307 91 00 00 - - фланцi 7307 92 - - коліна патрубки та втулки з нанесеною різьбою: 7307 92 10 00 - - - втулки 7307 92 90 00 - - - коліна та патрубки 7307 93 - - фітинги для зварювання встик: - - - з найбільшим зовнішнім діаметром не більш як 609 6 мм: 7307 93 11 00 - - - - коліна та патрубки 7307 93 19 00 - - - - іншi - - - з найбільшим зовнішнім діаметром понад 609 6 мм: 7307 93 91 00 - - - - коліна та патрубки 7307 93 99 00 - - - - іншi 7307 99 - - інші: 7307 99 10 - - - з нанесеною різьбою: 7307 99 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7307 99 10 90 - - - - іншi 7307 99 30 00 - - - для зварювання 7307 99 90 00 - - - іншi 7308 Металоконструкції за винятком збірних будівельних конструкцій товарної позиції 9406 та їх частини наприклад мости та їх секції ворота шлюзів башти решітчасті щогли покрівлі каркаси до покрівлі двері вікна та їх рами пороги для дверей заслони балюстради стовпи та колони з чорних металів; листи стержні кутики фасонні профілі труби та аналогічні вироби з чорних металів призначені для використання у металоконструкціях: 7308 10 00 00 - мости та секції мостів 7308 20 00 00 - башти та решітчасті щогли 7308 30 00 00 - двері вікна та їх рами i пороги для дверей 7308 40 - устаткування для металевих риштувань опалубок підпірок або кріплень для шахт: 7308 40 10 00 - - гірниче кріплення 7308 40 90 00 - - іншi 7308 90 - інші: 7308 90 10 00 - - водозливи шлюзи ворота судноплавних шлюзів дебаркадери стаціонарні доки та інші конструкції для морських або річкових споруд - - інші: - - - головним чином або в основному виготовлені з листового матеріалу: 7308 90 51 00 - - - - панелі які складаються з двох стінок виготовлених з гофрованого ребристого тонкого листа з ізоляційним наповнювачем 7308 90 59 00 - - - - іншi 7308 90 99 00 - - - іншi 7309 00 10 00 - для газів за винятком стиснених або скраплених газів 7309 00 90 00 - для твердих речовин 7311 00 Ємності для стиснених або скраплених газів з чорних металів: 7311 00 10 00 - безшовнi - інші місткістю: 7311 00 91 00 - - менш як 1000 л 7311 00 99 00 - - 1000 л або більше 7312 Дріт кручений троси плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів без електричної ізоляції: 7312 10 - кручений дріт троси канати: 7312 10 10 00 - - обладнані фітингами або зібрані у вироби для цивільної авіації - - інші: 7312 10 30 00 - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi - - - інші найбільший розмір поперечного перерізу яких: - - - - не більш як 3 мм: 7312 10 51 00 - - - - - з гальванічним або іншим покриттям мідноцинковими сплавами латунь 7312 10 59 00 - - - - - іншi - - - - понад 3 мм: - - - - - кручений дріт: 7312 10 71 00 - - - - - - без покриття - - - - - - з покриттям: 7312 10 75 00 - - - - - - - оцинкований 7312 10 79 00 - - - - - - - інший - - - - - троси канати включаючи троси у закритих бухтах : - - - - - - без покриття або тільки оцинковані найбільший розмір поперечного перерізу яких: 7312 10 82 00 - - - - - - - понад 3 мм але не більш як 12 мм 7312 10 84 00 - - - - - - - понад 12 мм але не більш як 24 мм 7312 10 86 00 - - - - - - - понад 24 мм але не більш як 48 мм 7312 10 88 00 - - - - - - - понад 48 мм 7312 10 99 00 - - - - - - іншi 7312 90 - інші: 7312 90 10 00 - - обладнані фітингами або зібрані у вироби для цивільної авіації 7312 90 90 00 - - іншi 7313 00 00 00 Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский колючий або неколючий та вільно двічі кручений дріт з чорних металів для огорож 7314 Тканина металева включаючи безперервні стрічки ґрати сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-витяжний лист з чорних металів: - тканина плетена: 7314 12 00 00 - - безперервні стрічки для машин з корозійностійкої нержавіючої сталi 7314 13 00 00 - - інші безперервні стрічки для машин 7314 14 00 00 - - інша тканина плетена з корозійностійкої нержавіючої сталi 7314 19 00 00 - - інша 7314 20 - ґрати сітки та огорожі зварені у точках перетину з дроту з найбільшим розміром поперечного перерізу 3 мм або більше i розміром вічок 100 см2 або більше: 7314 20 10 00 - - з ребристого дроту 7314 20 90 00 - - іншi - інші ґрати сітки та огорожі зварені у місцях перетину: 7314 31 00 00 - - оцинкованi 7314 39 00 00 - - іншi - інші тканини металеві сітки ґрати та огорожі: 7314 41 - - оцинковані: 7314 41 10 00 - - - сітки з шестигранними вічками 7314 41 90 00 - - - іншi 7314 42 - - покриті пластмасами: 7314 42 10 00 - - - сітки з шестигранними вічками 7314 42 90 00 - - - іншi 7314 49 00 00 - - іншi 7314 50 00 00 - просічно-витяжний лист 7315 Ланцюги та їх частини з чорних металів: - ланцюги шарнірні та їх частини: 7315 11 - - ланцюги роликові: 7315 11 10 00 - - - для велосипедів та мотоциклів 7315 11 90 00 - - - іншi 7315 12 00 00 - - інші ланцюги 7315 19 00 00 - - частини 7315 20 00 00 - ланцюги проти ковзання - інші ланцюги: 7315 81 00 00 - - ланцюги плоскокільцеві з розпіркою 7315 82 - - інші із зварними кільцями: 7315 82 10 00 - - - найбільший розмір поперечного перерізу матеріалу складового елемента не більш як 16 мм 7315 82 90 00 - - - найбільший розмір поперечного перерізу матеріалу складового елемента понад 16 мм 7315 89 00 00 - - іншi 7315 90 00 00 - інші частини 7316 00 00 00 Якорі гачки та їх частини з чорних металів 7317 00 Цвяхи цвяхи оббивні кнопки креслярські рифлені цвяхи скоби крім тих що належать до товарної позиції 8305 та аналогічні вироби з чорних металів з головками або без головок з іншого матеріалу крім виробів що мають мідні головки: 7317 00 10 00 - кнопки креслярськi - інші: - - холодноштамповані з дроту: 7317 00 20 00 - - - цвяхи у стрічках або рулонах 7317 00 40 00 - - - цвяхи із загартованої сталі з масовою часткою вуглецю 0 5 % або більше - - - інші: 7317 00 61 00 - - - - оцинкованi 7317 00 69 00 - - - - іншi 7317 00 90 00 - - іншi 7318 Гвинти болти гайки глухарі гачки вкручувані заклепки шпонки шплінти шайби включаючи пружинисті шайби та аналогічні вироби з чорних металів: - вироби з різьбою: 7318 11 00 00 - - глухарi 7318 12 - - інші шурупи для дерева: 7318 12 10 00 - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi 7318 12 90 - - - інші: 7318 12 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 12 90 90 - - - - іншi 7318 13 00 00 - - гачки та кільця вкручуванi 7318 14 - - гвинти самонарізні: 7318 14 10 00 - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi - - - інші: 7318 14 91 - - - - гвинти з різьбою нанесеною на визначених ділянках: 7318 14 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 14 91 90 - - - - - іншi 7318 14 99 - - - - інші: 7318 14 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 14 99 90 - - - - - іншi 7318 15 - - інші гвинти та болти з гайками чи шайбами або без них: 7318 15 10 - - - гвинти виточені з прутків брусків профілів або дроту суцільного перерізу із стрижнем завтовшки не більш як 6 мм: 7318 15 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 10 90 - - - - іншi - - - інші: 7318 15 20 00 - - - - для фіксації конструкційних елементів залізничних рейок - - - - інші: - - - - - без головок: 7318 15 30 00 - - - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi - - - - - - з інших сталей з межею міцності на розтягування: 7318 15 41 - - - - - - - менш як 800 МПа: 7318 15 41 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 41 90 - - - - - - - - іншi 7318 15 49 00 - - - - - - - 800 МПа або більше - - - - - з головками: - - - - - - гвинти з хрестоподібним шліцом: 7318 15 51 00 - - - - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi 7318 15 59 - - - - - - - інші: 7318 15 59 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 59 90 - - - - - - - - іншi - - - - - - гвинти з внутрішнім шестигранником: 7318 15 61 - - - - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7318 15 61 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 61 90 - - - - - - - - іншi 7318 15 69 - - - - - - - інші: 7318 15 69 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 69 90 - - - - - - - - іншi - - - - - - болти з шестигранною головкою: 7318 15 70 00 - - - - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталi - - - - - - - з інших сталей з межею міцності на розтягування: 7318 15 81 - - - - - - - - менш як 800 МПа: 7318 15 81 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 81 90 - - - - - - - - - іншi 7318 15 89 - - - - - - - - 800 МПа або більше: 7318 15 89 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 89 90 - - - - - - - - - іншi 7318 15 90 - - - - - - інші: 7318 15 90 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 15 90 90 - - - - - - - іншi 7318 16 - - гайки: 7318 16 10 - - - виточені з прутків брусків профілів або дроту суцільного перерізу з діаметром отвору не більш як 6 мм: 7318 16 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 16 10 90 - - - - іншi - - - інші: 7318 16 30 - - - - з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7318 16 30 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 16 30 90 - - - - - іншi - - - - інші: 7318 16 50 - - - - - самостопорні гайки: 7318 16 50 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 16 50 90 - - - - - - іншi - - - - - інші з внутрішнім діаметром: 7318 16 91 - - - - - - не більш як 12 мм: 7318 16 91 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 16 91 90 - - - - - - - іншi 7318 16 99 - - - - - - понад 12 мм: 7318 16 99 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 16 99 90 - - - - - - - іншi 7318 19 00 - - інші: 7318 19 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 19 00 90 - - - іншi - вироби без різьби: 7318 21 00 - - пружинисті шайби та інші стопорні шайби: 7318 21 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 21 00 90 - - - іншi 7318 22 00 - - інші шайби: 7318 22 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 22 00 90 - - - іншi 7318 23 00 - - заклепки: 7318 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 23 00 90 - - - іншi 7318 24 00 - - шпонки та шплінти: 7318 24 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 24 00 90 - - - іншi 7318 29 00 - - інші: 7318 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7318 29 00 90 - - - іншi 7319 Голки швейні спиці в'язальні шила гачки в'язальні голки декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних металів в іншому місці не зазначені: 7319 10 00 00 - голки швейні штопальні або вишивальнi 7319 20 00 00 - шпильки англійськi 7319 30 00 00 - інші шпильки 7319 90 00 00 - іншi 7320 Пружини та листи для них з чорних металів: 7320 10 - ресори листові та листи для них: - - оброблені гарячим способом: 7320 10 11 00 - - - ресори пластинчасті та листи для них 7320 10 19 00 - - - іншi 7320 10 90 00 - - іншi 7320 20 - пружини спіральні: 7320 20 20 00 - - оброблені гарячим способом - - інші: 7320 20 81 - - - пружини стискання: 7320 20 81 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 20 81 90 - - - - іншi 7320 20 85 - - - пружини розтягання: 7320 20 85 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 20 85 90 - - - - іншi 7320 20 89 - - - інші: 7320 20 89 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 20 89 90 - - - - іншi 7320 90 - інші: 7320 90 10 - - пружини спіральні плоскі: 7320 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 90 10 90 - - - іншi 7320 90 30 - - дискові пружини: 7320 90 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 90 30 90 - - - іншi 7320 90 90 - - інші: 7320 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7320 90 90 90 - - - іншi 7321 90 00 00 - частини - радіатори та їх частини: 7322 11 00 00 - - з ливарного чавуну 7322 19 00 00 - - іншi 7322 90 - інші: 7322 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7322 90 90 90 - - - іншi 7324 Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів: 7324 10 - раковини та умивальники з корозійностійкої нержавіючої сталі: 7324 10 10 00 - - для цивільної авіації 7324 10 90 00 - - іншi 7324 90 - інші включаючи частини: 7324 90 10 00 - - обладнання санітарно-технічне за винятком його частин для цивільної авіації 7324 90 90 00 - - іншi 7325 Iнші вироби литі з чорних металів: 7325 10 - з нековкого чавуну: 7325 10 50 00 - - поверхневі та клапанні коробки - - інші: 7325 10 92 00 - - - для каналізаційних водостічних та аналогічних систем 7325 10 99 00 - - - іншi - інші: 7325 91 00 00 - - кулі та аналогічні вироби для млинів 7325 99 - - інші: 7325 99 10 00 - - - з ковкого чавуну 7325 99 90 00 - - - іншi 7326 Iнші вироби з чорних металів: - ковані або штамповані але без подальшого оброблення: 7326 11 00 00 - - кулі та аналогічні вироби для млинів 7326 19 - - інші: 7326 19 10 00 - - - кованi 7326 19 90 00 - - - іншi 7326 20 - вироби з дроту з чорних металів: 7326 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 7326 20 30 00 - - - клітки та вольєри невеликi 7326 20 50 00 - - - кошики з дроту 7326 20 90 00 - - - іншi 7326 90 - інші: 7326 90 10 00 - - табакерки портсигари пудрениці футляри для косметики та аналогічні кишенькові вироби 7326 90 30 00 - - драбини та стрем'янки 7326 90 40 00 - - піддони та аналогічні платформи для переміщення товарів 7326 90 50 00 - - барабани для кабелів трубок та аналогічних виробів 7326 90 60 00 - - немеханічні вентилятори жолоби гаки та аналогічні вироби які використовуються у будівельній індустрії 7326 90 70 00 - - перфоровані заслінки та аналогічні вироби з тонкого листа для фільтрації води на вході у дренажні системи - - інші вироби з чорних металів: 7326 90 91 00 - - - кованi 7326 90 93 - - - штамповані: 7326 90 93 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7326 90 93 90 - - - - іншi 7326 90 95 00 - - - спеченi 7326 90 98 - - - інші: 7326 90 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 7326 90 98 90 - - - - іншi Група 74 Мідь i вироби з неї Код Назва 7401 Штейн мідний; мідь цементаційна мідь осаджена : 7401 10 00 00 - штейн мідний 7401 20 00 00 - мідь цементаційна мідь осаджена 7402 00 00 00 Мідь нерафінована; аноди мідні для електролітичного рафінування 7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені: - мідь рафінована: 7403 11 00 00 - - катоди та секції катодів 7403 12 00 00 - - ваєрбарси литі заготівки з металу для виробництва дроту 7403 13 00 00 - - білети заготівки з металу квадратного чи круглого поперечного перерізу для подальшої прокатки сортових профілів 7403 19 00 00 - - іншi - сплави мідні: 7403 21 00 00 - - сплави на основі міді та цинку латунi 7403 22 00 00 - - сплави на основі міді та олова бронзи 7403 23 00 00 - - сплави на основі міді та нікелю купронікелi або з міді нікелю та цинку нейзильбери 7403 29 00 00 - - інші мідні сплави за винятком лігатур товарної позиції 7405 7404 00 Відходи i брухт мідні: 7404 00 10 00 - з міді рафінованої - з мідних сплавів: 7404 00 91 00 - - на основі міді та цинку латунi 7404 00 99 00 - - іншi 7405 00 00 00 Лігатури на основі мідi 7406 Порошки та луска з міді: 7406 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою 7406 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска 7407 Прутки бруски та профілі мідні: 7407 10 00 00 - з міді рафінованої - з мідних сплавів: 7407 21 - - із сплавів на основі міді та цинку латунi : 7407 21 10 00 - - - прутки та бруски 7407 21 90 00 - - - профілi 7407 22 - - із сплавів на основі міді та нікелю купронікелю або із сплавів на основі міді нікелю та цинку нейзильберу : 7407 22 10 00 - - - із сплавів на основі міді та нікелю купронікелю 7407 22 90 00 - - - із сплавів на основі міді нікелю та цинку нейзильберу 7407 29 00 00 - - іншi 7408 Дріт мідний: - з міді рафінованої: 7408 11 00 00 - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 6 мм 7408 19 - - інший: 7408 19 10 00 - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 0 5 мм 7408 19 90 00 - - - з найбільшим розміром поперечного перерізу не більш як 0 5 мм - з мідних сплавів: 7408 21 00 00 - - із сплавів на основі міді та цинку латунi 7408 22 00 00 - - із сплавів на основі міді та нікелю купронікелю або із сплавів на основі міді нікелю та цинку нейзильберу 7408 29 00 00 - - інший 7409 Плити листи та стрічки з міді завтовшки понад 0 15 мм: - з міді рафінованої: 7409 11 00 00 - - у рулонах 7409 19 00 00 - - іншi - із сплавів на основі міді та цинку латунi : 7409 21 00 00 - - у рулонах 7409 29 00 00 - - іншi - із сплавів на основі міді та олова бронзи : 7409 31 00 00 - - у рулонах 7409 39 00 00 - - іншi 7409 40 - із сплавів на основі міді та нікелю купронікелю або із сплавів на основі міді нікелю та цинку нейзильберу : 7409 40 10 00 - - на основі міді та нікелю купронікелю 7409 40 90 00 - - на основі міді нікелю та цинку нейзильберу 7409 90 00 00 - з інших мідних сплавів 7410 Фольга мідна тиснена або нетиснена без основи або на основі з паперу картону пластмаси чи аналогічних матеріалів завтовшки не більш як 0 15 мм без урахування основи : - без основи: 7410 11 00 00 - - з міді рафінованої 7410 12 00 00 - - з мідних сплавів - на основі: 7410 21 00 00 - - з міді рафінованої 7410 22 00 00 - - з мідних сплавів 7411 Труби та трубки мідні: 7411 10 - з міді рафінованої: - - прямі із стінкою завтовшки: 7411 10 11 00 - - - понад 0 6 мм 7411 10 19 00 - - - не більш як 0 6 мм 7411 10 90 00 - - іншi - з мідних сплавів: 7411 21 - - із сплавів на основі міді та цинку латунi : 7411 21 10 00 - - - прямi 7411 21 90 00 - - - іншi 7411 22 00 00 - - із сплавів на основі міді та нікелю купронікелю або із сплавів на основі міді нікелю та цинку нейзильберу 7411 29 00 00 - - іншi 7412 Фітинги мідні для труб або трубок наприклад муфти коліна втулки : 7412 10 00 00 - з рафінованої мідi 7412 20 00 00 - з мідних сплавів 7413 00 Провід кручений троси плетені шнури та аналогічні вироби мідні електрично не ізольовані: 7413 00 10 00 - обладнані фітингами для цивільної авіації - інші: 7413 00 91 00 - - з міді рафінованої 7413 00 99 00 - - з мідних сплавів 7414 Тканина включаючи безперервну стрічку решітки та сітки з мідного дроту; мідний просічно-витяжний лист: 7414 20 00 00 - тканина 7414 90 00 00 - іншi 7415 Цвяхи цвяхи оббивні кнопки креслярські скоби за винятком тих що включені до товарної позиції 8305 та аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними головками; гвинти болти гайки глухарі гаки вкручувані заклепки шпонки шплінти шайби включаючи пружнi та аналогічні вироби мідні: 7415 10 00 00 - цвяхи та цвяхи оббивні кнопки креслярські скоби та аналогічні вироби - інші вироби без різьби: 7415 21 00 00 - - шайби включаючи шайби пружинистi 7415 29 00 00 - - іншi - інші вироби з різьбою: 7415 33 00 00 - - гвинти; болти та гайки 7415 39 00 00 - - іншi 7416 00 00 00 Пружини міднi 7417 00 00 00 Прилади побутові для приготування або розігрівання їжі неелектричні та їх частини з мідi 7418 19 00 00 - - іншi 7418 20 00 00 - обладнання санітарно-технічне та його частини 7419 Iнші вироби мідні: 7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини - інші: 7419 91 00 00 - - литі формовані штамповані або ковані але без подальшого оброблення 7419 99 00 00 - - іншi Група 75 Нікель i вироби з нього Код Назва 7501 Штейни нікелеві агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю: 7501 10 00 00 - штейни нікелевi 7501 20 00 00 - агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю 7502 Нікель необроблений: 7502 10 00 00 - нікель нелегований 7502 20 00 00 - нікелеві сплави 7503 00 Відходи та брухт нікелеві: 7503 00 10 00 - з нікелю нелегованого 7503 00 90 00 - з нікелевих сплавів 7504 00 00 00 Порошки та луска нікелевi 7505 Прутки бруски профілі та дріт нікелеві: - прутки бруски та профілі: 7505 11 00 00 - - з нікелю нелегованого 7505 12 00 00 - - з нікелевих сплавів - дріт: 7505 21 00 00 - - з нікелю нелегованого 7505 22 00 00 - - з нікелевих сплавів 7506 Плити листи стрічки та фольга нікелеві: 7506 10 00 00 - з нікелю нелегованого 7506 20 00 00 - з нікелевих сплавів 7507 Труби трубки та фітинги для них наприклад муфти коліна втулки нікелеві: - труби i трубки: 7507 11 00 00 - - з нікелю нелегованого 7507 12 00 00 - - з нікелевих сплавів 7507 20 00 00 - фітинги для труб або трубок 7508 Iнші вироби нікелеві: 7508 10 00 00 - тканини сітки та грати з нікелевого дроту 7508 90 00 00 - іншi Група 76 Алюміній i вироби з нього Код Назва 7601 Алюміній необроблений: 7601 10 00 00 - алюміній нелегований 7601 20 - сплави алюмінієві: 7601 20 10 00 - - первиннi - - вторинні: 7601 20 91 00 - - - у зливках або у рідкому станi 7601 20 99 00 - - - іншi 7602 00 Відходи та брухт алюмінієві: - відходи: 7602 00 11 00 - - токарна стружка обрізки уламки відходи фрезерного виробництва ошурки; відходи листів та фольги пофарбовані з різним покриттям або скріплені завтовшки без урахування основи не більш як 0 2 мм 7602 00 19 00 - - інші включаючи браковані вироби 7602 00 90 00 - брухт 7603 Порошки та луска алюмінієві: 7603 10 00 00 - порошки з нешаруватою cтруктурою 7603 20 00 00 - порошки з шаруватою cтруктурою; луска 7604 Прутки бруски та профілі алюмінієві: 7604 10 - з алюмінію нелегованого: 7604 10 10 00 - - прутки та бруски 7604 10 90 00 - - профілi - з алюмінієвих сплавів: 7604 21 00 00 - - профілі порожнистi 7604 29 - - інші: 7604 29 10 00 - - - прутки та бруски 7604 29 90 00 - - - профілi 7605 Дріт алюмінієвий: - з алюмінію нелегованого: 7605 11 00 00 - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм 7605 19 00 - - інший: 7605 19 00 10 - - - з масовою часткою кремнію 0 1 % 7605 19 00 90 - - - інший - з алюмінієвих сплавів: 7605 21 00 00 - - з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 7 мм 7605 29 00 00 - - інший 7606 Плити листи та стрічки алюмінієві товщина яких перевищує 0 2 мм: - прямокутної включаючи квадратну форми: 7606 11 - - з алюмінію нелегованого: 7606 11 10 00 - - - пофарбовані лаковані або покриті пластиком - - - інші завтовшки: 7606 11 91 00 - - - - менш як 3 мм 7606 11 93 00 - - - - 3 мм або більше але менш як 6 мм 7606 11 99 00 - - - - 6 мм або більше 7606 12 - - з алюмінієвих сплавів: 7606 12 10 00 - - - стрічки для жалюзi - - - інші: 7606 12 50 00 - - - - пофарбовані лаковані або покриті пластиком - - - - інші завтовшки: 7606 12 91 00 - - - - - менш як 3 мм 7606 12 93 00 - - - - - 3 мм або більше але менш як 6 мм 7606 12 99 00 - - - - - 6 мм або більше - інші: 7606 91 00 00 - - з алюмінію нелегованого 7606 92 00 00 - - з алюмінієвих сплавів 7607 19 91 00 - - - - самоклейна 7607 19 99 00 - - - - інша 7607 20 - на основі: 7607 20 10 00 - - завтовшки без урахування основи менш як 0 021 мм - - завтовшки без урахування основи 0 021 мм або більше але не більш як 0 2 мм: 7607 20 91 00 - - - самосклеювальна 7607 20 99 00 - - - інша 7608 Труби та трубки алюмінієві: 7608 10 - з алюмінію нелегованого: 7608 10 10 00 - - оснащені фітингами придатні для подачі газу або рідин для цивільної авіації 7608 10 90 00 - - іншi 7608 20 - з алюмінієвих сплавів: 7608 20 10 00 - - оснащені фітингами придатні для подачі газу або рідин для цивільної авіації - - інші: 7608 20 30 00 - - - зварнi - - - інші: 7608 20 91 00 - - - - тягнуті без подальшого оброблення 7608 20 99 00 - - - - іншi 7609 00 00 00 Фітинги для труб або трубок наприклад муфти коліна втулки алюмінієвi 7610 Металоконструкції алюмінієві крім збірних металоконструкцій товарної позиції 9406 та їх частини наприклад мости та їх секції башти решітчасті щогли покрівлі каркаси до покрівлі двері вікна та їх рами пороги для дверей балюстради стовпи та колони ; алюмінієві листи бруски профілі труби тощо призначені для використання в металоконструкціях: 7610 10 00 00 - двері вікна та їх рами пороги для дверей 7610 90 - інші: 7610 90 10 00 - - мости та секції мостів башти та решітчасті щогли 7610 90 90 00 - - іншi 7613 00 00 00 Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієвi 7614 Провід кручений троси плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві електрично не ізольовані: 7614 10 00 00 - із сталевим осердям 7614 90 00 00 - іншi 7615 11 00 00 - - мочалки для чищення кухонного посуду подушечки для чищення або полірування рукавички та аналогічні вироби 7615 19 - - інші: 7615 19 10 00 - - - литi 7615 19 90 00 - - - іншi 7615 20 00 00 - обладнання санітарно-технічне та його частини 7616 Iнші вироби алюмінієві: 7616 10 00 00 - цвяхи кнопки скоби крім товарної позиції 8305 гвинти болти гайки гаки вкручувані заклепки шпонки шплінти шайби та аналогічні вироби - інші: 7616 91 00 00 - - тканини решітки сітки та огорожі з алюмінієвого дроту 7616 99 - - інші: 7616 99 10 00 - - - литi 7616 99 90 00 - - - іншi Група 78 Свинець i вироби з нього Код Назва 7801 Свинець необроблений: 7801 10 00 00 - свинець рафінований - інший: 7801 91 00 00 - - який містить сурму як елемент що переважає масу інших елементів 7801 99 - - інший: 7801 99 10 00 - - - з вмістом за масою 0 02 % або більше срібла для рафінування чорновий свинець або веркблей - - - інший: 7801 99 91 00 - - - - сплави свинцевi 7801 99 99 00 - - - - інший 7802 00 00 00 Відходи та брухт свинцевi 7803 00 00 00 Прутки бруски профілі та дріт свинцевi 7804 Плити листи стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві: - плити листи стрічки та фольга: 7804 11 00 00 - - листи стрічки фольга завтовшки не більш як 0 2 мм без урахування основи 7804 19 00 00 - - іншi 7804 20 00 00 - порошки та луска 7805 00 00 00 Труби трубки та фітинги для них наприклад муфти коліна втулки свинцевi 7806 00 Iнші вироби свинцеві: 7806 00 10 00 - контейнери оснащені захисним свинцевим екраном від радіації для транспортування та зберігання радіоактивних речовин 7806 00 90 00 - іншi Група 79 Цинк i вироби з нього Код Назва 7901 Цинк необроблений: - цинк нелегований: 7901 11 00 00 - - з масовою часткою 99 99 % або більше цинку 7901 12 - - з масовою часткою менш як 99 99 % цинку: 7901 12 10 00 - - - з масовою часткою 99 95 % або більше але менш як 99 99 % цинку 7901 12 30 00 - - - з масовою часткою 98 5 % або більше але менш як 99 95 % цинку 7901 12 90 00 - - - з масовою часткою 97 5 % або більше але менш як 98 5 % цинку 7901 20 00 00 - сплави цинковi 7902 00 00 00 Відходи та брухт цинковi 7903 Пил порошки та луска цинкові: 7903 10 00 00 - пил цинковий 7903 90 00 00 - іншi 7904 00 00 00 Прутки бруски профілі та дріт цинковi 7905 00 00 00 Листи пластини стрічки та фольга цинковi 7906 00 00 00 Труби трубки та фітинги для них наприклад муфти коліна втулки цинковi 7907 00 00 00 Iнші вироби цинковi Група 80 Олово i вироби з нього Код Назва 8001 Олово необроблене: 8001 10 00 00 - олово нелеговане 8001 20 00 00 - сплави олов'янi 8002 00 00 00 Відходи та брухт олов'янi 8003 00 00 00 Прутки бруски профілі та дріт олов'янi 8004 00 00 00 Пластини листи та стрічки олов'яні товщина яких перевищує 0 2 мм 8005 00 00 00 Фольга олов'яна тиснена або нетиснена на основі чи без основи з паперу картону пластмаси або аналогічних матеріалів завтовшки не більш як 0 2 мм без урахування основи ; порошки та луска олов'янi 8006 00 00 00 Труби трубки та фітинги для них наприклад муфти коліна втулки олов'янi 8007 00 00 00 Iнші вироби олов'янi Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них Код Назва 8101 Вольфрам i вироби з вольфраму включаючи відходи та брухт: 8101 10 00 00 - порошки - інші: 8101 94 00 00 - - вольфрам необроблений включаючи прутки та бруски виготовлені простим спіканням 8101 95 00 00 - - прутки та бруски крім виготовлених простим спіканням профілі пластини листи стрічки та фольга 8101 96 00 00 - - дріт 8101 97 00 00 - - відходи та брухт 8101 99 00 00 - - іншi 8102 Молібден i вироби з молібдену включаючи відходи та брухт: 8102 10 00 00 - порошки - інші: 8102 94 00 00 - - молібден необроблений включаючи прутки та бруски виготовлені простим спіканням 8102 95 00 00 - - прутки та бруски крім виготовлених простим спіканням профілі пластини листи стрічки та фольга 8102 96 00 00 - - дріт 8102 97 00 00 - - відходи та брухт 8102 99 00 00 - - іншi 8103 Тантал i вироби з танталу включаючи відходи та брухт: 8103 20 00 00 - тантал необроблений включаючи прутки та бруски виготовлені простим спіканням; порошки 8103 30 00 00 - відходи та брухт 8103 90 - інші: 8103 90 10 00 - - прутки та бруски крім виготовлених простим спіканням профілі дріт пластини листи стрічки та фольга 8103 90 90 00 - - іншi 8104 Магній i вироби з магнію включаючи відходи та брухт: - магній необроблений: 8104 11 00 00 - - з вмістом за масою не менш як 99 8 % магнію 8104 19 00 00 - - інший 8104 20 00 00 - відходи та брухт 8104 30 00 00 - ошурки стружка та гранули розсортовані за розмірами; порошки 8104 90 00 00 - іншi 8105 Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт i вироби з кобальту включаючи відходи та брухт: 8105 20 00 00 - штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; порошки 8105 30 00 00 - відходи та брухт 8105 90 00 00 - іншi 8106 00 Вісмут i вироби з вісмуту включаючи відходи та брухт: 8106 00 10 00 - вісмут необроблений; відходи та брухт; порошки 8106 00 90 00 - іншi 8107 Кадмій i вироби з кадмію включаючи відходи та брухт: 8107 20 00 00 - кадмій необроблений; порошки 8107 30 00 00 - відходи та брухт 8107 90 00 00 - іншi 8108 Титан i вироби з титану включаючи відходи та брухт: 8108 20 00 - титан необроблений; порошки: 8108 20 00 10 - - титан губчастий 8108 20 00 20 - - порошки 8108 20 00 90 - - інший 8108 30 00 00 - відходи та брухт 8108 90 - інші: 8108 90 10 00 - - труби i трубки оснащені фітингами придатні для подачі газу або рідин для цивільної авіації - - інші: 8108 90 30 00 - - - прутки бруски профілі та дріт 8108 90 50 00 - - - пластини листи стрічки та фольга 8108 90 70 00 - - - труби i трубки 8108 90 90 00 - - - іншi 8109 Цирконій i вироби з цирконію включаючи відходи та брухт: 8109 20 00 00 - цирконій необроблений; порошки 8109 30 00 00 - відходи та брухт 8109 90 00 00 - іншi 8110 Сурма та вироби із сурми включаючи відходи та брухт: 8110 10 00 00 - сурма необроблена; порошки 8110 20 00 00 - відходи та брухт 8110 90 00 00 - іншi 8111 00 Марганець та вироби з марганцю включаючи відходи та брухт: - марганець необроблений; відходи та брухт; порошки: 8111 00 11 00 - - марганець необроблений; порошки 8111 00 19 00 - - відходи та брухт 8111 00 90 00 - іншi 8112 Берилій хром германій ванадій галій гафній кельтій індій ніобій колумбій реній i талій а також вироби з цих металів включаючи відходи та брухт: - берилій: 8112 12 00 00 - - необроблений; порошки 8112 13 00 00 - - відходи та брухт 8112 19 00 00 - - інший - хром: 8112 21 - - необроблений; порошки: 8112 21 10 00 - - - сплави з масовою часткою нікелю понад 10 % 8112 21 90 00 - - - іншi 8112 22 00 00 - - відходи та брухт 8112 29 00 00 - - інший 8112 30 - германій: 8112 30 20 00 - - необроблений; порошки 8112 30 40 00 - - відходи та брухт 8112 30 90 00 - - інший 8112 40 - ванадій: 8112 40 10 00 - - необроблений; відходи та брухт; порошки 8112 40 90 00 - - інший - талій: 8112 51 00 00 - - необроблений; порошки 8112 52 00 00 - - відходи та брухт 8112 59 00 00 - - інший - інші: 8112 92 - - необроблені; відходи та брухт; порошки: 8112 92 10 00 - - - гафній кельтій - - - ніобій колумбій ; реній: 8112 92 31 00 - - - - необроблені; порошки 8112 92 39 00 - - - - відходи та брухт - - - галій; індій: 8112 92 50 00 - - - - відходи та брухт - - - - інші: 8112 92 81 00 - - - - - індій 8112 92 89 00 - - - - - галій 8112 99 - - інші: 8112 99 10 00 - - - гафній кельтій 8112 99 30 00 - - - ніобій колумбій ; реній 8112 99 80 - - - галій; індій: 8112 99 80 10 - - - - галій 8112 99 80 90 - - - - індій 8113 00 Металокераміка i вироби з металокераміки включаючи відходи та брухт: 8113 00 20 00 - необроблена 8113 00 40 00 - відходи та брухт 8113 00 90 00 - інша Група 82 Інструменти ножові вироби ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів Код Назва 8201 Iнструменти ручні: лопати штикові та совкові кирки мотики сапи вила та граблі; сокири сікачі та аналогічні інструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи ножі для різання сіна чи соломи ножиці для підрізання живоплоту ножиці садові та інші ручні інструменти використовувані у сільському господарстві садівництві або лісовому господарстві: 8201 10 00 00 - лопати штикові та совковi 8201 20 00 00 - вила 8201 30 00 00 - кирки мотики сапи та граблi 8201 40 00 00 - сокири сікачі та аналогічні інструменти 8201 50 00 00 - секатори та аналогічні ножиці для роботи однією рукою включаючи ножиці для розбирання тушки птицi 8201 60 00 00 - ножиці для підрізання живоплоту секатори та аналогічні ножиці для роботи двома руками 8201 90 00 00 - інші ручні інструменти використовувані у сільському господарстві садівництві або лісовому господарствi 8202 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок включаючи полотна для повздовжнього різання для прорізування пазів та беззубчасті полотна : 8202 10 00 00 - пилки ручнi 8202 20 00 00 - полотна для стрічкових пилок - полотна для циркулярних пилок включаючи полотна для повздовжнього різання або прорізування пазів : 8202 31 00 00 - - з робочою частиною із сталi 8202 39 00 00 - - інші включаючи частини 8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок - інші полотна для пилок: 8202 91 00 00 - - прямолінійні полотна для пилок по металу 8202 99 - - інші: - - - з робочою частиною із сталі: 8202 99 11 00 - - - - для оброблення металу 8202 99 19 00 - - - - для оброблення інших матеріалів 8202 99 90 00 - - - з робочою частиною з інших матеріалів 8203 Напилки надфілі рашпілі кліщі включаючи гострозубцi плоскогубці щипці пінцети ножиці для різання металу труборізи болторізи пробійники та аналогічні ручні інструменти: 8203 10 00 00 - напилки надфілі рашпілі та аналогічні інструменти 8203 20 - кліщі включаючи гострозубцi плоскогубці пінцети щипці та аналогічні інструменти: 8203 20 10 00 - - щипцi 8203 20 90 00 - - іншi 8203 30 00 00 - ножиці для різання металу та аналогічні інструменти 8203 40 00 00 - труборізи болторізи пробійники та аналогічні інструменти 8204 Ключі гайкові ручні та гайковерти включаючи гайкові динамометричні ключі але крім воротків ; змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них: - ручні гайкові ключі та гайковерти: 8204 11 00 00 - - нерозвіднi 8204 12 00 - - розвідні: 8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 8204 12 00 90 - - - іншi 8204 20 00 00 - головки для гайкових ключів з ручками або без них 8205 Iнструменти ручні включаючи алмазні склорізи в іншому місці не зазначені; лампи паяльні; лещата затискачі та аналогічні інструменти крім приладдя або частин верстатів; ковадла; горни переносні; шліфувальні круги з опорними рамами ручним або ножним приводом: 8205 10 00 00 - інструменти для свердління нарізування внутрішньої або зовнішньої різьби 8205 20 00 00 - молотки та кувалди 8205 30 00 00 - рубанки зубила долота стамески та аналогічні різальні інструменти для оброблення дерева 8205 40 00 00 - викрутки - інші інструменти ручні включаючи алмазні склорізи : 8205 51 00 00 - - інструменти ручні побутовi 8205 59 - - інші: 8205 59 10 00 - - - інструменти для каменярів формувальників цементувальників штукатурів бетонників i малярів 8205 59 30 00 - - - інструменти патронного типу для клепання забивання дюбелів тощо 8205 59 90 - - - інші: 8205 59 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 8205 59 90 90 - - - - іншi 8205 60 00 00 - лампи паяльнi 8205 70 00 00 - лещата затискачі та аналогічні інструменти 8205 80 00 00 - ковадла; горни переносні шліфувальні круги з опорними рамами ручним або ножним приводом 8205 90 00 00 - набори виробів з двох або більше назв зазначених у попередніх товарних підпозиціях 8206 00 00 00 Iнструменти двох або більше назв товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної торгівлi 8207 Iнструменти змінні для ручних знарядь з механічним приводом чи без нього або для верстатів наприклад для пресування штампування нарізування різьби свердління розточування прошивання фрезерування токарного оброблення або загвинчування включаючи фільєри для волочіння або пресування металу інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів: - інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів: 8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокераміки 8207 19 - - інші включаючи частини: 8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 8207 19 90 00 - - - іншi 8207 20 - фільєри для волочіння або екструзії металів: 8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 8207 20 90 00 - - з робочою частиною з інших матеріалів 8207 30 - інструменти для пресування штампування або вирубування: 8207 30 10 - - для оброблення металів: 8207 30 10 10 - - - клейма змінні для клеймування труб підкатегорії 8459 70 00 00 8207 30 10 90 - - - іншi 8207 30 90 00 - - іншi 8207 40 - інструменти для нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби: - - для оброблення металів: 8207 40 10 00 - - - інструменти для нарізування внутрішньої різьби 8207 40 30 00 - - - інструменти для нарізування зовнішньої різьби 8207 40 90 00 - - іншi 8207 50 - інструменти для свердління крім інструментів для буріння скельних порід: 8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу - - з робочою частиною з інших матеріалів: 8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворів у цегляній кладцi - - - інші: - - - - для оброблення металів з робочою частиною: 8207 50 50 00 - - - - - з металокераміки 8207 50 60 00 - - - - - з швидко-різальної сталi 8207 50 70 00 - - - - - з інших матеріалів 8207 50 90 00 - - - - іншi 8207 60 - інструменти для розточування та протягування: 8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу - - з робочою частиною з інших матеріалів: - - - інструменти для розточування: 8207 60 30 00 - - - - для оброблення металів 8207 60 50 00 - - - - іншi - - - інструменти для протягування: 8207 60 70 00 - - - - для оброблення металів 8207 60 90 00 - - - - іншi 8207 70 - інструменти для фрезерування: - - для оброблення металів з робочою частиною: 8207 70 10 00 - - - з металокераміки - - - з інших матеріалів: 8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi 8207 70 35 00 - - - - фрези черв'ячнi 8207 70 38 00 - - - - іншi 8207 70 90 00 - - іншi 8207 80 - інструменти для токарного оброблення: - - для оброблення металів з робочою частиною: 8207 80 11 00 - - - з металокераміки 8207 80 19 00 - - - з інших матеріалів 8207 80 90 00 - - іншi 8207 90 - інші інструменти змінні: 8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу - - з робочою частиною з інших матеріалів: 8207 90 30 00 - - - змінні насадки для викруток 8207 90 50 00 - - - інструменти зубонарізнi - - - інші з робочою частиною: - - - - з металокераміки: 8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металів 8207 90 78 00 - - - - - іншi - - - - з інших матеріалів: 8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металів 8207 90 99 00 - - - - - іншi 8208 Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв: 8208 10 00 00 - для оброблення металів 8208 20 00 00 - для оброблення деревини 8208 30 90 00 - - іншi 8208 40 00 00 - для машин використовуваних у сільському господарстві садівництві або лісовому господарствi 8208 90 00 00 - іншi 8209 00 Пластини бруски наконечники та аналогічні вироби для інструментів не встановлені на них з металокераміки: 8209 00 20 00 - пластини зміннi 8209 00 80 00 - іншi 8210 00 00 00 Пристрої ручні механічні масою 10 кг або менше для приготування оброблення або подавання харчових продуктів чи напоїв 8212 Бритви та леза до них включаючи штабові заготівки для лез : 8212 10 - бритви: 8212 10 10 00 - - бритви безпечні з незамінним лезом 8212 10 90 00 - - іншi 8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв включаючи шта-бові заготівки для лез 8212 90 00 00 - інші частини 8213 00 00 00 Ножиці звичайні кравецькі та аналогічні ножиці i леза для них 8214 10 00 00 - ножі для паперу розкривання конвертів підчищання текстів пристрої для заточування олівців та леза для них 8214 20 00 00 - набори та інструменти манікюрні або педикюрні включаючи пилочки для нігтів 8214 90 00 00 - іншi Група 83 Інші вироби з недорогоцінних металів Код Назва 8301 Замки висячі i врізні такі що замикаються ключем кодові електричні або неелектричнi з недорогоцінних металів; засувки та рами із засувками об'єднані із замками з недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних металів: 8301 10 00 00 - замки висячi 8301 20 00 - замки використовувані у моторних транспортних засобах: 8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8301 20 00 90 - - іншi 8301 30 00 00 - замки використовувані у меблях 8301 40 - інші замки: - - замки використовувані для дверей будівель: 8301 40 11 00 - - - циліндровi 8301 40 19 00 - - - іншi 8301 40 90 00 - - інші замки 8301 50 00 00 - засувки та рами із засувками об'єднані із замками 8301 60 00 - частини: 8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8301 60 00 90 - - іншi 8301 70 00 00 - ключі подані окремо 8302 Арматура кріплення фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів що використовуються для меблів дверей сходів вікон віконниць у салонах транспортних засобів для лимарських виробів валіз ящиків скриньок та аналогічних виробів; кронштейни вішалки для одягу капелюхів підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних металів; ролики з арматурою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для автоматичних дверей з недорогоцінних металів: 8302 10 - шарніри: 8302 10 10 00 - - для цивільної авіації 8302 10 90 00 - - іншi 8302 20 - ролики: 8302 20 10 00 - - для цивільної авіації 8302 20 90 00 - - іншi 8302 30 00 - інша арматура кріплення фурнітура та аналогічні вироби для автотранспортних засобів: 8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8302 30 00 90 - - іншi - інша арматура кріплення фурнітура та аналогічні вироби: 8302 41 00 - - для використання у будівлях: 8302 41 00 10 - - - арматура деталі кріплення та аналогічні вироби що використовуються в будівлях для зачинення вікон з поворотною та поворотно-відкидною ступкою 8302 41 00 90 - - - іншi 8302 42 - - інші для меблів: 8302 42 10 00 - - - для цивільної авіації 8302 42 90 00 - - - іншi 8302 49 - - інші: 8302 49 10 00 - - - для цивільної авіації 8302 49 90 00 - - - іншi 8302 50 00 00 - полиці вішалки у тому числі для капелюхів та аналогічні вироби 8302 60 - автоматичні пристрої для зачинення дверей: 8302 60 10 00 - - для цивільної авіації 8302 60 90 00 - - іншi 8303 00 Сейфи броньовані або армовані включаючи двері та секції для банківських сховищ шухляди призначені виключно для зберігання грошей i документів та аналогічні вироби з недорогоцінних металів: 8303 00 10 00 - броньовані або армовані сейфи та шухляди 8303 00 30 00 - броньовані або армовані двері та секції для банківських сховищ 8303 00 90 00 - контейнери призначені виключно для зберігання грошей i документів та аналогічні вироби 8304 00 00 00 Шафи для ділових паперів i картотек коробки для зберігання печаток лотки i підставки для паперів та аналогічне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцінних металів крім конторських меблів товарної позиції 9403 8305 Фурнітура для швидкозшивачів чи папок канцелярські затискачі i скріпки індексні карткові покажчики та аналогічні канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби з'єднані між собою наприклад для канцелярських потреб оббивання пакування з недорогоцінних металів: 8305 10 00 00 - фурнітура для швидкозшивачів чи папок 8305 20 00 00 - скоби з'єднані між собою 8305 90 00 00 - інші включаючи частини 8306 Дзвони гонги та аналогічні вироби неелектричні з недорогоцінних металів; статуетки та інші прикраси з недорогоцінних металів; рами для фотокарток картин або аналогічні рами з недорогоцінних металів; дзеркала з недорогоцінних металів: 8306 10 00 00 - дзвони гонги та аналогічні вироби - статуетки та інші прикраси: 8306 21 00 00 - - покриті дорогоцінними металами гальванічним способом 8306 29 - - інші: 8306 29 10 00 - - - міднi 8306 29 90 00 - - - з інших недорогоцінних металів 8306 30 00 00 - рами для фотокарток картин або аналогічні рами; дзеркала 8307 Труби гнучкі з недорогоцінних металів з фітингами або без них: 8307 10 - з чорних металів: 8307 10 10 00 - - оснащені фітингами для цивільної авіації 8307 10 90 00 - - іншi 8307 90 - з інших недорогоцінних металів: 8307 90 10 00 - - оснащені фітингами для цивільної авіації 8307 90 90 00 - - іншi 8308 Застібки рами із застібками пряжки пряжки-застібки гачки петлі вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних металів для одягу взуття тентів сумок дорожніх речей або інших готових виробів; заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів: 8308 10 00 00 - гачки петлі та вушка 8308 20 00 00 - заклепки трубчасті або роздвоєнi 8308 90 00 00 - інші включаючи частини 8310 00 00 00 Таблички з назвами найменуваннями адресами та аналогічні таблички цифри літери та інші символи з недорогоцінних металів крім виробів товарної позиції 9405 8311 Дріт прутки трубки пластини електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів або карбідів металів з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом для паяння в тому числі тугоплавким припоєм зварювання або осадження металів або карбідів металів; дріт та прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів для металізації напиленням: 8311 10 - електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцінних металів: 8311 10 10 - - зварювальні електроди із сердечником з чорних металів з вогнетривким покриттям: 8311 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів 8311 10 10 90 - - - іншi 8311 10 90 00 - - іншi 8311 20 00 - дріт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів: 8311 20 00 10 - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів 8311 20 00 90 - - інший 8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дріт електродний використовувані для паяння в тому числі тугоплавким припоєм або газового зварювання з недорогоцінних металів 8311 90 00 00 - інші включаючи частини Розділ XVI МАШИНИ ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ I ЗВУКУ ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ Група 84 Реактори ядерні котли машини обладнання i механічні пристрої; їх частини Код Назва 8401 Реактори ядерні; неопромінені паливні елементи твели для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для розділення ізотопів: 8401 10 00 00 - реактори ядернi 8401 20 00 00 - обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини 8401 30 00 00 - неопромінені паливні елементи твели 8401 40 00 00 - частини ядерних реакторів 8402 Котли парові або інші парогенеруючі котли крім водяних котлів для центрального опалення здатних також виробляти пар низького тиску ; водяні котли з пароперегрівом: - котли парові або інші парогенеруючі котли: 8402 11 00 00 - - котли водотрубні продуктивністю понад 45 т пари на годину 8402 12 00 00 - - котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину 8402 19 - - інші парогенеруючі котли включаючи комбіновані: 8402 19 10 00 - - - котли димогарнi 8402 19 90 00 - - - іншi 8402 20 00 00 - водяні котли з пароперегрівом 8402 90 00 00 - частини 8404 Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 наприклад економайзери пароперегрівники сажовибірники рекуператори газів ; конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок: 8404 10 00 - допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403: 8404 10 00 10 - - для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90 8404 10 00 90 - - іншi 8404 20 00 00 - конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок 8404 90 00 00 - частини 8405 Газогенератори або генератори водяного газу з очисними уста-новками або без них; газогенератори ацетиле-нові та аналогічні газо-генератори з очисними установками або без них: 8405 10 00 00 - газогенератори або генератори водяного газу з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них 8405 90 00 00 - частини 8406 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни: 8406 10 00 00 - турбіни для суднових силових установок - інші турбіни: 8406 81 - - потужністю понад 40 МВт: 8406 81 10 00 - - - турбіни на водяній парі для виробництва електроенергії 8406 81 90 00 - - - іншi 8406 82 - - потужністю не більш як 40 МВт: - - - турбіни на водяній парі для виробництва електроенергії потужністю: 8406 82 11 00 - - - - не більш як 10 МВт 8406 82 19 00 - - - - понад 10 МВт 8406 82 90 00 - - - іншi 8406 90 - частини: 8406 90 10 00 - - лопаті статора ротори та їх лопатi 8406 90 90 00 - - іншi 8407 Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня: 8407 10 - двигуни авіаційні: 8407 10 10 00 - - для цивільної авіації 8407 10 90 00 - - іншi - двигуни для суднових силових установок: 8407 21 - - підвісні: 8407 21 10 00 - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 325 см3 - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 325 см3: 8407 21 91 00 - - - - потужністю не більш як 30 кВт 8407 21 99 00 - - - - потужністю понад 30 кВт 8407 29 - - інші: 8407 29 20 00 - - - потужністю не більш як 200 кВт 8407 29 80 00 - - - потужністю понад 200 кВт - двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня що використовуються для транспортних засобів групи 87: 8407 31 00 00 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см3 8407 32 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3 але не більш як 250 см3: 8407 32 10 00 - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 50 см3 але не більш як 125 см3 8407 32 90 00 - - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 125 см3 але не більш як 250 см3 8407 33 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3 але не більш як 1000 см3: 8407 33 10 00 - - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10 моторних транспортних засобів товарних позицій 8703 8704 та 8705 8407 33 90 - - - інші: 8407 33 90 10 - - - - для промислового складання 8407 33 90 20 - - - - що використовувалися 8407 33 90 90 - - - - іншi 8407 34 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3: 8407 34 10 - - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8407 34 10 10 - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 8407 34 10 90 - - - - іншi - - - інші: 8407 34 30 00 - - - - що використовувалися - - - - нові з робочим об'ємом циліндрів двигуна: 8407 34 91 - - - - - не більш як1500 см3: 8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання 8407 34 91 90 - - - - - - іншi 8407 34 99 - - - - - понад 1500 см3: 8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання 8407 34 99 90 - - - - - - іншi 8407 90 - інші двигуни: 8407 90 10 00 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см3 - - з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 250 см3: 8407 90 50 - - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8407 90 50 10 - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 8407 90 50 90 - - - - іншi - - - інші: 8407 90 80 00 - - - - потужністю не більш як 10 кВт 8407 90 90 - - - - потужністю понад 10 кВт: 8407 90 90 10 - - - - - для промислового складання 8407 90 90 20 - - - - - що використовувалися 8407 90 90 90 - - - - - іншi 8408 Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням дизелі або напівдизелi : 8408 10 - двигуни для суднових силових установок: - - що використовувалися: 8408 10 11 00 - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 19 00 - - - іншi - - нові потужністю: - - - не більш як 15 кВт: 8408 10 22 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 24 00 - - - - іншi - - - понад 15 кВт але не більш як 50 кВт: 8408 10 26 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 28 00 - - - - іншi - - - понад 50 кВт але не більш як 100 кВт: 8408 10 31 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 39 00 - - - - іншi - - - понад 100 кВт але не більш як 200 кВт: 8408 10 41 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 49 00 - - - - іншi - - - понад 200 кВт але не більш як 300 кВт: 8408 10 51 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 59 00 - - - - іншi - - - понад 300 кВт але не більш як 500 кВт: 8408 10 61 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 69 00 - - - - іншi - - - понад 500 кВт але не більш як 1 000 кВт: 8408 10 71 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів тоарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 79 00 - - - - іншi - - - понад 1 000 кВт але не більш як 5 000 кВт: 8408 10 81 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 89 00 - - - - іншi - - - понад 5 000 кВт: 8408 10 91 00 - - - - для морських суден товарних позицій 8901 - 8906 буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 i військових кораблів товарної підкатегорії 8906 00 10 00 8408 10 99 00 - - - - іншi 8408 20 - двигуни призначені для використання на транспортних засобах групи 87: 8408 20 10 - - для промислового складання: тракторів з керуванням водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8408 20 10 10 - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням дизельнi з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2499 см3 потужністю 60 кВт 8408 20 10 20 - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 8408 20 10 90 - - - іншi - - інші: - - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю: 8408 20 31 00 - - - - не більш як 50 кВт 8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт але не більш як 100 кВт 8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт - - - для інших транспортних засобів групи 87 потужністю: 8408 20 51 - - - - не більш як 50 кВт: 8408 20 51 10 - - - - - для промислового складання 8408 20 51 20 - - - - - що використовувалися 8408 20 51 90 - - - - - іншi 8408 20 55 - - - - понад 50 кВт але не більш як 100 кВт: 8408 20 55 10 - - - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням дизельнi - з наддуттям з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2798 см3 потужністю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повітря з робочим об'ємом циліндрів двигуна 2798 см3 потужністю 90 кВт 8408 20 55 20 - - - - - для промислового складання 8408 20 55 30 - - - - - що використовувалися 8408 20 55 90 - - - - - іншi 8408 20 57 - - - - понад 100 кВт але не більш як 200 кВт: 8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання 8408 20 57 20 - - - - - що використовувалися 8408 20 57 90 - - - - - іншi 8408 20 99 - - - - понад 200 кВт: 8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання 8408 20 99 20 - - - - - що використовувалися 8408 20 99 90 - - - - - іншi 8408 90 - інші двигуни: 8408 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8408 90 21 00 - - - для рейкового транспорту - - - інші: 8408 90 29 00 - - - - що використовувалися - - - - нові потужністю: 8408 90 31 00 - - - - - не більш як 15 кВт 8408 90 33 00 - - - - - понад 15 кВт але не більш як 30 кВт 8408 90 36 00 - - - - - понад 30 кВт але не більш як 50 кВт 8408 90 37 00 - - - - - понад 50 кВт але не більш як 100 кВт 8408 90 51 00 - - - - - понад 100 кВт але не більш як 200 кВт 8408 90 55 00 - - - - - понад 200 кВт але не більш як 300 кВт 8408 90 57 00 - - - - - понад 300 кВт але не більш як 500 кВт 8408 90 71 00 - - - - - понад 500 кВт але не більш як 1 000 кВт 8408 90 75 00 - - - - - понад 1 000 кВт але не більш як 5 000 кВт 8408 90 99 00 - - - - - понад 5 000 кВт 8409 Частини призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408: 8409 10 - для двигунів авіаційних: 8409 10 10 00 - - для цивільної авіації 8409 10 90 00 - - іншi - інші: 8409 91 00 - - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням: 8409 91 00 10 - - - блоки циліндрів що використовувалися 8409 91 00 90 - - - іншi 8409 99 00 - - інші: 8409 99 00 10 - - - блоки циліндрів що використовувалися 8409 99 00 90 - - - іншi 8410 Турбіни гідравлічні колеса водяні та регулятори для них: - турбіни гідравлічні та колеса водяні: 8410 11 00 00 - - потужністю не більш як 1 000 кВт 8410 12 00 00 - - потужністю понад 1 000 кВт але не більш як 10 000 кВт 8410 13 00 00 - - потужністю понад 10 000 кВт 8410 90 - частини включаючи регулятори: 8410 90 10 00 - - з чавуну або сталі литi 8410 90 90 00 - - іншi 8411 Двигуни турбореактивні турбогвинтові та інші газові турбіни: - двигуни турбореактивні: 8411 11 - - тягою не більш як 25 кН: 8411 11 10 00 - - - для цивільної авіації 8411 11 90 00 - - - іншi 8411 12 - - тягою понад 25 кН: - - - для цивільної авіації: 8411 12 11 00 - - - - тягою понад 25 кН але не більш як 44 кН 8411 12 13 00 - - - - тягою понад 44 кН але не більш як 132 кН 8411 12 19 00 - - - - тягою понад 132 кН 8411 12 90 00 - - - іншi - двигуни турбогвинтові: 8411 21 - - потужністю не більш як 1 100 кВт: 8411 21 10 00 - - - для цивільної авіації 8411 21 90 00 - - - іншi 8411 22 - - потужністю понад 1 100 кВт: - - - для цивільної авіації: 8411 22 11 00 - - - - потужністю понад 1 100 кВт але не більш як 3 730 кВт 8411 22 19 00 - - - - потужністю понад 3 730 кВт 8411 22 90 00 - - - іншi - інші турбіни газові: 8411 81 - - потужністю не більш як 5 000 кВт: 8411 81 10 00 - - - для цивільної авіації 8411 81 90 00 - - - іншi 8411 82 - - потужністю понад 5 000 кВт: 8411 82 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8411 82 91 00 - - - - потужністю понад 5 000 кВт але не більш як 20 000 кВт 8411 82 93 00 - - - - потужністю понад 20 000 кВт але не більш як 50 000 кВт 8411 82 99 00 - - - - потужністю понад 50 000 кВт - частини: 8411 91 - - турбореактивних або турбогвинтових двигунів: 8411 91 10 - - - для цивільної авіації: 8411 91 10 10 - - - - лопатки для турбін з покриттям діоксидом цирконію сплавами металів або діоксидом цирконію i сплавами металів 8411 91 10 90 - - - - іншi 8411 91 90 00 - - - іншi 8411 99 - - інші: 8411 99 10 00 - - - турбін газових для цивільної авіації 8411 99 90 00 - - - іншi 8412 Iнші двигуни та силові установки: 8412 10 - двигуни реактивні крім турбореактивних: 8412 10 10 00 - - для цивільної авіації 8412 10 90 00 - - іншi - силові установки та двигуни гідравлічні: 8412 21 - - лінійної дії циліндри : 8412 21 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8412 21 91 00 - - - - гідравлічні системи 8412 21 99 00 - - - - іншi 8412 29 - - інші: 8412 29 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8412 29 50 00 - - - - гідравлічні системи - - - - інші: 8412 29 91 00 - - - - - двигуни гідравлічні силовi 8412 29 99 00 - - - - - іншi - силові установки та двигуни пневматичні: 8412 31 - - лінійної дії циліндри : 8412 31 10 00 - - - для цивільної авіації 8412 31 90 - - - інші: 8412 31 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8412 31 90 90 - - - - іншi 8412 39 - - інші: 8412 39 10 00 - - - для цивільної авіації 8412 39 90 00 - - - іншi 8412 80 - інші: 8412 80 10 00 - - двигуни парові або інші силові на парi - - інші: 8412 80 91 00 - - - для цивільної авіації 8412 80 99 00 - - - іншi 8412 90 - частини: 8412 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8412 90 30 00 - - - реактивних двигунів крім турбореактивних 8412 90 50 00 - - - гідравлічних силових установок та двигунів 8412 90 90 00 - - - інших 8413 Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини: - насоси з витратомірами або такі в яких передбачено встановлення витратомірів: 8413 11 00 00 - - насоси для дозування пального або мастильних матеріалів які використовуються на заправних станціях або у гаражах 8413 19 - - інші: 8413 19 10 00 - - - для цивільної авіації 8413 19 90 00 - - - іншi 8413 20 - насоси ручні крім класифікованих у підпозиції 8413 11 або 8413 19: 8413 20 10 00 - - для цивільної авіації 8413 20 90 00 - - іншi 8413 30 - насоси паливні масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння: 8413 30 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8413 30 91 00 - - - інжекційні насоси 8413 30 99 00 - - - іншi 8413 40 00 00 - бетононасоси 8413 50 - інші насоси поршневі з кривошипно-шатунним механізмом: 8413 50 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8413 50 30 00 - - - гідравлічні агрегати 8413 50 50 00 - - - насоси дозувальнi - - - інші: - - - - насоси поршневі: 8413 50 71 00 - - - - - насоси гідравлічні силовi 8413 50 79 00 - - - - - іншi 8413 50 90 00 - - - - іншi 8413 60 - інші насоси об'ємні ротаційні: 8413 60 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8413 60 30 00 - - - гідравлічні агрегати - - - інші: - - - - насоси шестеренчасті: 8413 60 41 00 - - - - - насоси силові гідравлічнi 8413 60 49 00 - - - - - іншi - - - - насоси шиберні: 8413 60 51 00 - - - - - насоси гідравлічні силовi 8413 60 59 00 - - - - - іншi 8413 60 60 00 - - - - насоси гвинтовi 8413 60 90 00 - - - - іншi 8413 70 - інші насоси відцентрові: 8413 70 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - насоси занурені: 8413 70 21 - - - - одноступінчасті: 8413 70 21 10 - - - - - агрегати електронасосні свердловинні продуктивністю не більш як 375 м3 на годину 8413 70 21 90 - - - - - іншi 8413 70 29 00 - - - - багатоступінчастi 8413 70 30 - - - насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання: 8413 70 30 10 - - - - насоси відцентрові продуктивністю не більш як 500 м3 на годину 8413 70 30 90 - - - - іншi - - - інші насоси з діаметром випускного патрубка: 8413 70 40 00 - - - - не більш як 15 мм - - - - понад 15 мм: 8413 70 50 00 - - - - - насоси канальні відцентрові та з боковими каналами - - - - - насоси з радіальним потоком: - - - - - - одно-ступінчасті: - - - - - - - з одним вхідним робочим колесом: 8413 70 61 00 - - - - - - - - моноблоковi 8413 70 69 00 - - - - - - - - іншi 8413 70 70 00 - - - - - - - з кількома вхідними робочими колесами 8413 70 80 00 - - - - - - багато-ступінчастi - - - - - інші насоси відцентрові: 8413 70 91 00 - - - - - - одноступінчастi 8413 70 99 00 - - - - - - багато-ступінчастi - інші насоси; підіймачі рідини: 8413 81 - - насоси: 8413 81 10 00 - - - для цивільної авіації 8413 81 90 00 - - - іншi 8413 82 00 00 - - підіймачі рідини - частини: 8413 91 - - насосів: 8413 91 10 00 - - - для цивільної авіації 8413 91 90 - - - інші: 8413 91 90 10 - - - - верстатів-качалок вантажопідйомністю 3 2 - 12 5 т 8413 91 90 90 - - - - іншi 8413 92 00 00 - - підіймачів рідини 8414 10 - насоси вакуумні: 8414 10 10 00 - - для цивільної авіації 8414 10 20 00 - - для напівпровідникового виробництва - - інші: 8414 10 30 00 - - - насоси роторні поршневі насоси роторні з ковзними лопатями насоси молекулярні вакуумнi i насоси типу Рутс - - - інші: 8414 10 50 00 - - - - насоси дифузійні кріогенні та адсорбційнi 8414 10 80 00 - - - - іншi 8414 20 - насоси пневматичні ручні або ножні: 8414 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8414 20 91 00 - - - насоси ручні для велосипедів 8414 20 99 00 - - - іншi 8414 30 - компресори які використовуються у холодильному обладнанні: 8414 30 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8414 30 30 00 - - - потужністю не більш як 0 4 кВт - - - потужністю понад 0 4 кВт: 8414 30 91 00 - - - - герметичні або напівгерметичнi 8414 30 99 00 - - - - іншi 8414 40 - повітряні компресори змонтовані на колісних шасі які буксируються: 8414 40 10 00 - - з витратами не більш як 2 м3 на хвилину 8414 40 90 00 - - з витратами понад 2 м3 на хвилину - вентилятори: 8414 51 - - настільні підлогові настінні віконні стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт: 8414 51 10 00 - - - для цивільної авіації 8414 51 90 00 - - - іншi 8414 59 - - інші: 8414 59 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8414 59 30 - - - - вентилятори осьові: 8414 59 30 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8414 59 30 90 - - - - - іншi 8414 59 50 00 - - - - вентилятори відцентровi 8414 59 90 00 - - - - іншi 8414 60 00 00 - шафи витяжні з найбільшим горизонтальним розміром що не перевищує 120 см 8414 80 - інші: 8414 80 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - турбокомпресори: 8414 80 21 00 - - - - одноступінчастi 8414 80 29 00 - - - - багатоступінчастi - - - компресори з кривошипношатунним механізмом об'ємні з надлишковим робочим тиском: - - - - не більш як 15 бар продуктивністю: 8414 80 31 - - - - - не більш як 60 м3 на годину: 8414 80 31 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8414 80 31 90 - - - - - - іншi 8414 80 39 00 - - - - - понад 60 м3 на годину - - - - понад 15 бар продуктивністю: 8414 80 41 00 - - - - - не більш як 120 м3 на годину 8414 80 49 00 - - - - - понад 120 м3 на годину - - - компресори об'ємні роторні: 8414 80 60 - - - - однороторні: 8414 80 60 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8414 80 60 90 - - - - - іншi - - - - багатороторні: 8414 80 71 00 - - - - - гвинтовi 8414 80 79 00 - - - - - іншi 8414 80 90 00 - - - іншi 8414 90 - частини: 8414 90 10 00 - - для цивільної авіації 8414 90 90 00 - - іншi 8415 20 00 - призначені для використання в моторних транспортних засобах: 8415 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8415 20 00 90 - - іншi - інші: 8415 81 - - з умонтованою холодильною установкою та приладом який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло": 8415 81 10 00 - - - для цивільної авіації 8415 81 90 - - - інші: 8415 81 90 10 - - - - кондиціонери промислові автономні із споживчою потужністю понад 5 кВт але не більш як 50 кВт 8415 81 90 90 - - - - іншi 8415 82 - - інші з умонтованою холодильною установкою: 8415 82 10 00 - - - для цивільної авіації 8415 82 80 - - - інші: 8415 82 80 10 - - - - кондиціонери промислові автономні із споживчою потужністю понад 5 кВт але не більш як 50 кВт 8415 82 80 90 - - - - іншi 8415 83 - - з холодильною установкою не умонтованою: 8415 83 10 00 - - - для цивільної авіації 8415 83 90 00 - - - іншi 8415 90 - частини: 8415 90 10 00 - - установок для кондиціонування повітря зазначених у товарних підпозиціях 8415 81 8415 82 або 8415 83 для цивільної авіації 8415 90 90 00 - - іншi 8416 Пальники топкові для рідкого палива пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні включаючи їх механічні колосникові решітки механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої: 8416 10 - пальники топкові для рідкого палива: 8416 10 10 00 - - з установленим пристроєм для автоматичного керування 8416 10 90 00 - - іншi 8416 20 - інші пальники топкові включаючи комбіновані: 8416 20 10 00 - - виключно газові моноблокові з умонтованим вентилятором та пристроєм для керування 8416 20 90 00 - - іншi 8416 30 00 00 - топки механічні включаючи їх механічні колосникові решітки i пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої 8416 90 00 00 - частини 8417 Печі та горни промислові або лабораторні включаючи сміттєспалювачі неелектричні: 8417 10 00 00 - печі та горни для випалювання виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів 8417 20 - печі хлібопекарські включаючи печі кондитерські: 8417 20 10 00 - - печі тунельнi 8417 20 90 00 - - іншi 8417 80 - інші: 8417 80 10 00 - - печі та горни для спалювання сміття 8417 80 20 00 - - тунельні камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів 8417 80 80 00 - - іншi 8417 90 00 - частини: 8417 90 00 10 - - рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2800 - 19000 м3 на годину 8417 90 00 20 - - промислових печей для піролізу дихлоретану та нафтопродуктів 8417 90 00 90 - - іншi 8418 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8418 10 91 - - - місткістю понад 340 л: 8418 10 91 10 - - - - побутовi 8418 10 91 90 - - - - іншi 8418 10 99 - - - інші: 8418 10 99 10 - - - - побутовi 8418 10 99 90 - - - - іншi 8418 30 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8418 40 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8418 61 10 00 - - - для цивільної авіації 8418 61 90 00 - - - іншi 8418 69 - - інші: 8418 69 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8418 69 91 00 - - - - насоси теплові абсорбційнi 8418 69 99 00 - - - - іншi - частини: 8418 99 - - інші: 8418 99 10 00 - - - випарювачі та конденсатори крім тих що використовуються у побутових холодильниках 8418 99 90 - - - інші: 8418 99 90 10 - - - - частини холодильного i морозильного обладнання для побутових холодильників i морозильників 8418 99 90 90 - - - - іншi 8419 32 00 00 - - для деревини целюлози паперу або картону 8419 39 - - інші: 8419 39 10 00 - - - для керамічних виробів 8419 39 90 00 - - - іншi 8419 50 - теплообмінники: 8419 50 10 00 - - для цивільної авіації 8419 50 90 00 - - іншi 8419 60 00 00 - обладнання для скраплювання повітря або інших газів - інші машини агрегати та обладнання: 8419 81 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8419 89 - - інші: 8419 89 10 00 - - - градирні та аналогічне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води що циркулює відбувається без роздільної стінки 8419 89 15 00 - - - установки для швидкого нагрівання напівпровідникових пластин 8419 89 20 00 - - - установки для хімічного осадження з парової фази на напівпровідникові пластини 8419 89 25 00 - - - установки для фізичного осадження з парової фази за допомогою електронного променя або напилення на напівпровідникові пластини 8419 89 27 00 - - - установки для хімічного осадження з парової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв 8419 89 30 00 - - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази 8419 89 98 00 - - - іншi 8419 90 - частини: 8419 90 10 00 - - теплообмінних апаратів для цивільної авіації 8419 90 25 - - стерилізаторів товарної підкатегорії 8419 20 00 00 та установок товарних підкатегорій 8419 89 15 00 8419 89 20 00 8419 89 25 00: 8419 90 25 10 - - - установок товарної підкатегорії 8419 89 20 00 8419 90 25 90 - - - іншi 8419 90 50 00 - - установок товарної підкатегорії 8419 89 27 00 8419 90 80 00 - - іншi - частини: 8420 91 - - валки: 8420 91 10 00 - - - з ливарного чавуну 8420 91 80 00 - - - іншi 8420 99 00 00 - - іншi 8421 Центрифуги включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: - центрифуги включаючи відцентрові сушарки: 8421 12 00 00 - - сушарки для білизни 8421 19 - - інші: 8421 19 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8421 19 91 00 - - - - центрифуги що використовуються в лабораторіях 8421 19 94 00 - - - - центрифуги що використовуються у виробництві напівпровідникових пластин 8421 19 99 00 - - - - іншi - обладнання для фільтрування або очищення рідин: 8421 21 10 00 - - - для цивільної авіації 8421 21 90 00 - - - інше 8421 23 - - для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння: 8421 23 10 00 - - - для цивільної авіації 8421 23 90 - - - інше: 8421 23 90 10 - - - -для промислового складання моторних транспортних засобів 8421 23 90 90 - - - - іншi 8421 29 - - інші: 8421 29 10 00 - - - для цивільної авіації 8421 29 90 00 - - - іншi - обладнання для фільтрування або очищення газів: 8421 31 - - фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння: 8421 31 10 00 - - - для цивільної авіації 8421 31 90 00 - - - іншi 8421 39 - - інші: 8421 39 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: - - - - обладнання для фільтрування або очищення інших газів: 8421 39 51 00 - - - - - вологим способом 8421 39 71 - - - - - за допомогою каталітичного процесу: 8421 39 71 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8421 39 71 90 - - - - - - іншi 8421 39 98 00 - - - - - інше - частини: 8421 91 - - центрифуг включаючи відцентрові сушарки: 8421 91 10 00 - - - апаратів товарної підкатегорії8421 19 94 00 8421 91 30 00 - - - центрифуг товарної під категорії 8421 19 99 00 для нанесення фотографічних емульсій на підкладки рідиннокристалічних пристроїв 8421 91 90 - - - інші: 8421 91 90 10 - - - - центрифуг для нанесення фотографічних емульсій на напівпровідникові пластини 8421 91 90 90 - - - - іншi 8421 99 00 00 - - іншi 8422 19 00 00 - - іншi 8422 90 - частини: 8422 90 10 00 - - до машин для миття посуду 8422 90 90 00 - - іншi 8423 Обладнання для зважування крім терезів чутливістю 0 05 г або вище включаючи лічильні або контролювальні машини які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів: 8423 10 - ваги для зважування людей включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги i терези: 8423 10 10 00 - - ваги i терези побутовi 8423 10 90 00 - - іншi 8423 20 00 00 - ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах 8423 30 00 00 - ваги відрегульовані на постійну масу та ваги що скидають вантаж визначеної маси в емкість або контейнери включаючи ваги бункернi - інше обладнання для зважування: 8423 81 - - з максимальною масою зважування не більш як 30 кг: 8423 81 10 00 - - - пристрої контролю маси i пристрої контрольні автоматичні що спрацьовують при досягненні попередньо заданої маси 8423 81 30 00 - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарів 8423 81 50 00 - - - ваги магазиннi 8423 81 90 00 - - - іншi 8423 82 - - з максимальною масою зважування понад 30 кг але не більш як 5 000 кг: 8423 82 10 00 - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольні автоматичні що спрацьовують при досягненні попередньо заданої маси 8423 82 90 - - - інші: 8423 82 90 10 - - - - ваги для зважування тварин 8423 82 90 90 - - - - іншi 8423 89 00 00 - - інше 8423 90 00 00 - гирі для будь-яких ваг або терезів; частини обладнання для зважування 8424 Механічні пристрої з ручним керуванням або без нього для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні паро-струминні та аналогічні метальні пристрої: 8424 10 - вогнегасники заряджені або незаряджені: 8424 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8424 10 91 00 - - - масою не більш як 21 кг 8424 10 99 00 - - - іншi 8424 20 00 - пульверизатори та аналогічні пристрої: 8424 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8424 20 00 90 - - іншi - - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном: 8424 30 01 00 - - - з пристроями для обігрівання - - - інші потужністю двигуна: 8424 30 05 - - - - не більш як 7 5 кВт: 8424 30 05 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8424 30 05 90 - - - - - іншi 8424 30 09 00 - - - - понад 7 5 кВт - - інші пристрої: 8424 30 90 - - - інші: 8424 30 90 10 - - - - пристрій для вдування вугільного пилу в доменну піч 8424 30 90 20 - - - - станція перезарядки порошкових вогнегасників - інші пристрої: 8424 81 - - для сільського господарства або садівництва: 8424 81 10 00 - - - пристосування для зрошування - - - інші: 8424 81 30 - - - - переносні пристосування: 8424 81 30 10 - - - - - без двигуна 8424 81 30 90 - - - - - з двигуном - - - - інші: 8424 81 91 00 - - - - - розбризкувачі та розкидачі що встанов-люються на тракторі або тягнуться ним 8424 81 99 00 - - - - - іншi 8424 89 - - інші: 8424 89 20 00 - - - пристосування для розпилення при травленні видалення фоторезисту або очищення напівпровідникових пластин 8424 89 30 00 - - - машини для очищення металевих виводів установлених в корпус напівпровідникових приладів перед нанесенням гальванічного покриття 8424 89 95 00 - - - іншi 8424 90 - частини: 8424 90 10 00 - - пристосування товарної підкатегорії 8424 89 20 00 8424 90 30 00 - - пристосування товарної підкатегорії 8424 89 30 00 8424 90 90 - - інші: 8424 90 90 10 - - - ручних пристроїв з умонтованими електродвигунами 8424 90 90 90 - - - іншi 8425 Талі та підіймачі крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати: - талі та підіймачі крім скіпових підіймачів або підіймачів які використовуються для підіймання транспортних засобів: 8425 11 - - з електричним двигуном: 8425 11 10 00 - - - для цивільної авіації 8425 11 90 00 - - - іншi 8425 19 - - інші: 8425 19 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8425 19 91 00 - - - - підіймачі ланцюгові ручнi 8425 19 99 00 - - - - іншi 8425 20 00 00 - лебідки шахтного підіймального облад-нання надшахтного розташування; лебідки спеціального призначення для роботи під землею - інші лебідки; кабестани: 8425 31 - - з електричним двигуном: 8425 31 10 00 - - - для цивільної авіації 8425 31 90 00 - - - іншi 8425 39 - - інші: 8425 39 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8425 39 91 00 - - - - з приводом від умонтованих поршневих двигунів внутрішнього згоряння 8425 39 99 00 - - - - іншi - домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів: 8425 41 00 00 - - стаціонарні гаражні підіймачi 8425 42 - - інші домкрати та підіймачі гідравлічні: 8425 42 10 00 - - - для цивільної авіації 8425 42 90 00 - - - іншi 8425 49 - - інші: 8425 49 10 00 - - - для цивільної авіації 8425 49 90 - - - інші: 8425 49 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8425 49 90 90 - - - - іншi 8426 Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном: - крани мостові козлові портальні ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі: 8426 11 00 00 - - крани мостові на стаціонарних опорах 8426 12 00 00 - - ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачi 8426 19 00 00 - - іншi - інші машини та механізми самохідні: 8426 41 00 00 - - на колісному ходу 8426 49 00 00 - - інше - інше механічне обладнання: 8426 91 - - призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах: 8426 91 10 00 - - - крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів 8426 91 90 00 - - - іншi 8426 99 - - інші: 8426 99 10 00 - - - для цивільної авіації 8426 99 90 00 - - - іншi 8428 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8428 10 91 00 - - - з електричним керуванням 8428 10 99 00 - - - іншi 8428 20 - підіймачі та конвеєри пневматичні: 8428 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8428 20 30 00 - - - спеціально призначені для використання в сільському господарствi - - - інші: 8428 20 91 00 - - - - для сипких матеріалів 8428 20 99 00 - - - - іншi - інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів: 8428 31 00 00 - - призначені спеціально для підземних робіт 8428 32 00 00 - - інші з ковшем 8428 33 - - інші стрічкові: 8428 33 10 00 - - - для цивільної авіації 8428 33 90 00 - - - іншi 8428 39 - - інші: 8428 39 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8428 39 93 00 - - - - автоматичні навантажувально-розвантажувальні машини для транспортування завантаження складування напівпровідникових пластин касет напівпровідникових пластин та інших матеріалів для напівпровідникових приладів 8428 39 98 00 - - - - іншi 8428 40 00 00 - ескалатори та рухомі пішохідні доріжки 8428 50 00 00 - штовхачі шахтних вагонеток пересувні платформи для локомотивів вагонеток вагоноперекидачі та аналогічне обладнання для маніпулювання залізничними вагонами 8428 60 00 00 - канатні пасажирські та вантажні дороги гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів 8428 90 - інше обладнання: 8428 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інше: 8428 90 30 00 - - - обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків прутків слябів тощо - - - інше: - - - - обладнання завантажувальне спеціально призначене для використання у сільському господарстві: 8428 90 71 00 - - - - - розроблене для навішування на сільськогосподарські трактори 8428 90 79 00 - - - - - інше - - - - інше: 8428 90 91 00 - - - - - навантажувальні механічні пристосування для сипких матеріалів 8428 90 98 - - - - - інші: 8428 90 98 10 - - - - - - пилорозвантажувачі продуктивністю 100 м3 на годину 8428 90 98 90 - - - - - - іншi 8430 49 00 00 - - іншi 8430 69 00 - - інші: 8430 69 00 10 - - - відвалоскладачi 8430 69 00 30 - - - скрепери 8430 69 00 90 - - - іншi 8431 Частини призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 8430: 8431 10 00 00 - машин або механізмів товарної позиції 8425 8431 20 00 00 - машин або механізмів товарної позиції 8427 - машин або механізмів товарної позиції 8428: 8431 31 00 00 - - ліфтів скіпових підіймачів або ескалаторів 8431 39 - - інші: 8431 39 10 00 - - - обладнання прокатних станів товарної підкатегорії 8428 90 30 00 8431 39 90 - - - інші: 8431 39 90 10 - - - - до машин товарної підкатегорії 8428 39 93 00 8431 39 90 90 - - - - іншi - машин або механізмів товарних позицій 8426 8429 або 8430: 8431 41 00 00 - - ковші грейфери захвати та черпаки 8431 42 00 00 - - відвали бульдозерів неповоротні або поворотнi 8431 43 00 00 - - частини бурильних або прохідницьких машин товарної підпозиції 8430 41 або 8430 49 8431 49 - - інші: 8431 49 20 00 - - - з чавуну або сталі литi 8431 49 80 00 - - - іншi 8432 Машини сільськогосподарські садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків: 8432 10 - плуги: 8432 10 10 00 - - відвальнi 8432 10 90 00 - - іншi - борони розпушувачі культиватори мотики та полільники: 8432 21 00 00 - - борони дисковi 8432 29 - - інші: 8432 29 10 00 - - - розпушувачі та культиватори 8432 29 30 00 - - - борони 8432 29 50 00 - - - ґрунтофрези 8432 29 90 00 - - - іншi 8432 30 - сівалки садильники та машини розсадо-садильні: - - сівалки: 8432 30 11 00 - - - точного висівання з центральним приводом 8432 30 19 00 - - - іншi 8432 30 90 00 - - садильники та машини розсадосадильнi 8432 40 - розкидачі та розподільники органічних та мінеральних добрив: 8432 40 10 00 - - розподільники мінеральних добрив 8432 40 90 00 - - іншi 8432 80 00 00 - інші машини 8432 90 00 - частини: 8432 90 00 10 - - відвали плугів - - інші: 8432 90 00 91 - - - з чавуну або сталі литi 8432 90 00 99 - - - іншi 8433 19 90 00 - - - без двигуна 8434 90 00 00 - частини 8435 90 00 00 - частини 8436 80 91 00 - - - автонапувалки 8436 80 99 00 - - - інше - частини: 8436 91 00 00 - - обладнання для птахівництва або інкубаторів та брудерів 8436 99 00 00 - - іншi 8437 90 00 00 - частини 8438 90 00 00 - частини - частини: 8440 90 00 00 - частини 8441 90 - частини: 8442 40 00 00 - частини до машин апаратури та оснащення 8442 50 - друкарські шрифти кліше пластини циліндри та інші друкарські елементи; кліше пластини циліндри та літографські камені підготовлені до друкування наприклад обточені шліфовані або полірованi : - - з нанесеним зображенням: 8442 50 21 00 - - - для високого друку 8442 50 23 00 - - - для плоского друку 8442 50 29 00 - - - іншi 8442 50 80 00 - - іншi 8443 60 00 00 - допоміжне обладнання 8443 90 - частини: 8443 90 05 00 - - для використання у виробництві напівпровідників - - інші: 8443 90 10 00 - - - з чавуну або сталі литi 8443 90 80 00 - - - іншi 8448 11 00 00 - - каретки ремізо-підіймальні та жакардові машини; кардочесальні машини копіювальні перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами 8448 19 00 00 - - іншi 8448 20 00 00 - частини та приладдя до машин товарної позиції 8444 або їх допоміжних пристроїв - частини та приладдя до машин товарної позиції 8445 або їх допоміжних пристроїв: 8448 31 00 00 - - гарнітура голкова 8448 32 00 00 - - частини машин для підготовки текстильної пряжі крім голкової гарнітури 8448 33 - - веретена рогульки кільця i бігунки: 8448 33 10 00 - - - веретена рогульки 8448 33 90 00 - - - кільця i бігунки 8448 39 00 00 - - іншi - частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв: 8448 41 00 00 - - човники 8448 42 00 00 - - берда ремізки та ремізні рамки 8448 49 00 00 - - іншi - частини та приладдя до машин товарної позиції 8447 або до їх допоміжних пристроїв: 8448 51 - - платини голки та інші елементи що використовуються для утворення петель швів стібків переплетень: 8448 51 10 00 - - - платини 8448 51 90 00 - - - іншi 8448 59 00 00 - - іншi 8449 00 00 00 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів 8450 90 00 00 - частини 8451 90 00 00 - частини 8452 30 - голки для швейних машин: 8452 30 10 00 - - з однією плоскою гранню на хвостовику 8452 30 90 00 - - іншi 8452 40 00 00 - меблі основи та кришки спеціально призначені для швейних машин та їх частини 8452 90 00 00 - інші частини швейних машин 8453 90 00 00 - частини 8454 Конвертери ливарні ковші i виливниці та ливарні машини призначені для використання в металургії або ливарному виробництві: 8454 10 00 - конвертери: 8454 10 00 10 - - місткістю 130 - 300 тонн 8454 10 00 90 - - іншi 8454 20 00 00 - виливниці та ливарні ковшi 8454 30 - машини ливарні: 8454 30 10 00 - - для лиття під тиском 8454 30 90 00 - - іншi 8454 90 00 - частини: 8454 90 00 10 - - конвертера 8454 90 00 90 - - іншi 8455 Стани прокатні та валки до них: 8455 10 00 00 - стани трубопрокатнi - інші стани прокатні: 8455 21 00 00 - - стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої i холодної прокатки 8455 22 00 00 - - стани холодної прокатки 8455 30 - валки для станів прокатних: 8455 30 10 00 - - з ливарного чавуну - - із сталі ковані: 8455 30 31 - - - робочі валки для гарячої прокатки; опорні валки для гарячої та холодної прокатки: 8455 30 31 10 - - - - для гарячої прокатки 8455 30 31 90 - - - - іншi 8455 30 39 00 - - - робочі валки для холодної прокатки 8455 30 90 - - із сталі литі або оброблені тиском: 8455 30 90 10 - - - пільгервалки сталеві литi 8455 30 90 90 - - - іншi 8455 90 00 00 - інші частини 8466 Частини та приладдя призначені винятково або головним чином для обладнання товарних позицій 8456 - 8465 включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей різенарізні саморозкривні головки ділильні головки та інші спеціальні пристрої для верстатів; кріплення для інструментів будь-якого типу призначених для ручних робіт: 8466 10 - пристрої для кріплення інструментів i різенарізні саморозкривні головки: - - пристрої для кріплення інструментів: 8466 10 10 00 - - - оправки цангові патрони та втулки - - - інші: 8466 10 31 00 - - - - для токарних верстатів 8466 10 39 00 - - - - іншi 8466 10 90 00 - - різенарізні саморозкривні головки 8466 20 - пристрої для кріплення оброблюваних деталей: 8466 20 10 00 - - затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури - - інші: 8466 20 91 00 - - - для токарних верстатів 8466 20 99 00 - - - іншi 8466 30 00 00 - головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів - інші: 8466 91 - - до верстатів товарної позиції 8464: 8466 91 15 - - - до верстатів товарних підкатегорій 8464 10 10 00 8464 20 05 00 або 8464 90 10 00: 8466 91 15 10 - - - - до верстатів товарної підкатегорії 8464 10 10 00 8466 91 15 30 - - - - до верстатів товарної підкатегорії 8464 20 05 00 8466 91 15 50 - - - - до верстатів товарної підкатегорії 8464 90 10 00 - - - інші: 8466 91 20 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8466 91 95 00 - - - - іншi 8466 92 - - до верстатів товарної позиції 8465: 8466 92 20 00 - - - з чавуну або сталі литi 8466 92 80 00 - - - іншi 8466 93 - - до верстатів товарних позицій 8456 - 8461: 8466 93 15 - - - до верстатів та апаратів товарних підкатегорій 8456 10 10 00 8456 91 00 00 8456 99 10 00 або 8456 99 30 00: 8466 93 15 10 - - - - до верстатів та апаратів товарної підкатегорії 8456 10 10 00 8466 93 15 30 - - - - до верстатів та апаратів товарної підкатегорії 8456 91 00 00 8466 93 15 50 - - - - до верстатів та апаратів товарної підкатегорії 8456 99 10 00 8466 93 15 70 - - - - до верстатів та апаратів товарної підкатегорії 8456 99 30 00 8466 93 17 00 - - - до установок товарної підкатегорії 8456 99 50 00 8466 93 95 00 - - - іншi 8466 94 - - до верстатів товарних позицій 8462 або 8463: 8466 94 10 00 - - - до верстатів товарних підкатегорій 8462 21 05 00 або 8462 29 05 00 8466 94 90 00 - - - іншi 8467 81 00 00 - - пилки ланцюговi 8467 89 00 00 - - іншi - частини: 8467 91 00 - - пилок ланцюгових: 8467 91 00 10 - - - з електричним двигуном 8467 91 00 90 - - - іншi 8467 92 00 00 - - пневматичних інструментів 8467 99 00 - - інші: 8467 99 00 10 - - - з електричним двигуном 8467 99 00 90 - - - іншi 8468 90 00 00 - частини 8469 Машинки друкарські крім принтерів товарної позиції 8471; машини для обробки текстів: - машинки друкарські автоматичні та машини для обробки текстів: 8469 11 00 00 - - машини для обробки текстів 8469 12 00 00 - - машинки друкарські автоматичнi 8469 20 00 00 - інші машинки друкарські електричнi 8469 30 00 00 - інші машинки друкарські неелектричнi 8470 Калькулятори та кишенькові машинки для записування відтворювання i візуального представлення даних з обчислювальними функціями; бухгалтерські машини поштові маркувальні машини апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями; апарати касові: 8470 10 00 - калькулятори електронні здатні працювати без зовнішнього джерела живлення та кишенькові машинки для записування відтворювання i візуального представлення даних з обчислювальними функціями: 8470 10 00 10 - - калькулятори електронні здатні працювати без зовнішнього джерела живлення 8470 10 00 30 - - кишенькові машинки для записування відтворювання i візуального представлення даних з обчислювальними функціями - інші електронні калькулятори: 8470 21 00 00 - - з умонтованим друкувальним пристроєм 8470 29 00 00 - - іншi 8470 30 00 00 - інші машини лічильнi 8470 40 00 00 - машини бухгалтерськi 8470 50 00 00 - касові апарати 8470 90 00 00 - іншi 8471 Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації в іншому місці не зазначені: 8471 10 - машини автоматичного оброблення інформації аналогові або комбіновані: 8471 10 10 00 - - для цивільної авіації 8471 10 90 00 - - іншi 8471 30 00 - машини автоматичного оброблення інформації цифрові портативні масою не більш як 10 кг що мають принаймні центральний блок оброблення інформації клавіатуру та дисплей: 8471 30 00 10 - - що приймають та обробляють телевізійні телекомунікаційні аудіо- та відеосигнали 8471 30 00 90 - - іншi - інші машини автоматичного оброблення інформації цифрові: 8471 41 - - що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення комбіновані або ні: 8471 41 10 00 - - - для цивільної авіації 8471 41 90 00 - - - іншi 8471 49 - - інші що представлені у вигляді систем: 8471 49 10 00 - - - для цивільної авіації 8471 49 90 00 - - - іншi 8471 50 - цифрові блоки оброблення інформації інші ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49 що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам'ятовувальні пристрої пристрої введення та пристрої виведення: 8471 50 10 00 - - для цивільної авіації 8471 50 90 - - інші: 8471 50 90 10 - - - для верстатів з числовим програмним керуванням 8471 50 90 90 - - - іншi 8471 60 - пристрої введення aбо пристрої виведення що містять або не містять в одному корпусі запам'ятовувальні пристрої: 8471 60 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8471 60 40 00 - - - принтери 8471 60 50 00 - - - клавіатури 8471 60 90 00 - - - іншi 8471 70 - запам'ятовувальні пристрої: 8471 70 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8471 70 40 00 - - - центральні запам'ятовувальні пристрої - - - інші: - - - - запам'ятовувальні пристрої на дисках: 8471 70 51 00 - - - - - оптичні включаючи магнітооптичнi - - - - - інші: 8471 70 53 00 - - - - - - запам'ятовувальні пристрої на жорстких дисках 8471 70 59 00 - - - - - - іншi 8471 70 60 00 - - - - запам'ятовувальні пристрої на магнітних стрічках 8471 70 90 00 - - - - іншi 8471 80 00 - інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації: 8471 80 00 10 - - периферійні пристрої 8471 80 00 90 - - іншi 8471 90 00 00 - іншi 8472 Iнше обладнання кон-торське наприклад гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати машини для друкування адрес пристрої для автома-тичного видавання банкнот машини для сортування рахування або пакування монет машини для гостріння олівців машини для перфорації або машини для скріплення скобами : 8472 10 00 00 - машини копіювально-розмножувальнi 8472 20 00 00 - машини для друкування адрес або видавлювання адресних кліше 8472 30 00 00 - машини для сортування або складання або укладання у конверти або перев'язування поштової кореспонденції машини для розкривання закривання або запечатування поштової кореспонденції i машини для наклеювання або гасіння поштових марок 8472 90 - інші: 8472 90 10 00 - - машини для сортування рахування або пакування монет 8472 90 30 00 - - автоматичні касові машини 8472 90 80 00 - - іншi 8473 Частини та приладдя крім футлярів чохлів та аналогічних виробів призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472: 8473 10 - частини та приладдя до машин товарної позиції 8469: - - електронні модулі: 8473 10 11 00 - - - пристроїв товарної підкатегорії 8469 11 00 00 8473 10 19 00 - - - іншi 8473 10 90 00 - - іншi - частини та приладдя до машин товарної позиції 8470: 8473 21 - - електронних калькуляторів товарних підпозицій 8470 10 8470 21 або 8470 29: 8473 21 10 00 - - - електронні модулi 8473 21 90 00 - - - іншi 8473 29 - - інші: 8473 29 10 00 - - - електронні модулi 8473 29 90 00 - - - іншi 8473 30 - частини та приладдя до машин товарної позиції 8471: 8473 30 10 00 - - електронні модулi 8473 30 90 00 - - іншi 8473 40 - частини та приладдя до машин товарної позиції 8472: - - електронні модулі: 8473 40 11 00 - - - машин товарної підкатегорії 8472 90 30 00 8473 40 19 00 - - - іншi 8473 40 90 00 - - іншi 8473 50 - частини та приладдя однаково пристосовані для машин які відповідають двом або більше товарним позиціям 8469 - 8472: 8473 50 10 00 - - електронні модулi 8473 50 90 00 - - іншi 8475 90 00 00 - частини 8476 90 00 00 - частини 8477 90 - частини: 8477 90 05 - - для машин товарних підкатегорій 8477 10 10 00 та 8477 59 05 00: 8477 90 05 10 - - - для машин товарної підкатегорії 8477 10 10 00 8477 90 05 30 - - - для машин товарної підкатегорії 8477 59 05 00 - - інші: 8477 90 10 00 - - - з чавуну або сталі литi 8477 90 80 00 - - - іншi 8478 90 00 00 - частини 8479 90 - частини: 8479 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8479 90 50 00 - - - машин товарних підкатегорій 8479 89 65 00 8479 89 70 00 8479 89 73 00 8479 89 77 00 або 8479 89 79 00 - - - інші: 8479 90 92 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8479 90 97 00 - - - - іншi 8480 Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми крім виливниць для лиття металів карбідів металів скла мінеральних матеріалів гуми або пластмас: 8480 10 00 00 - опоки для металоливарного виробництва 8480 20 00 00 - піддони ливарнi 8480 30 - моделі ливарні: 8480 30 10 00 - - з дерева 8480 30 90 00 - - іншi - форми для лиття металів або карбідів металів: 8480 41 00 00 - - для лиття видуванням або під тиском 8480 49 00 00 - - іншi 8480 50 00 00 - форми для лиття скла 8480 60 - форми для лиття мінеральних матеріалів: 8480 60 10 00 - - для лиття під тиском 8480 60 90 00 - - іншi - форми для лиття гуми або пластмас: 8480 71 - - для лиття видуванням або під тиском: 8480 71 10 00 - - - що використовуються у виробництві напівпровідникових приладів 8480 71 90 - - - інші: 8480 71 90 10 - - - - форми для пластмас для лиття під тиском закруток ковпачків для пет-пляшок 8480 71 90 90 - - - - іншi 8480 79 00 00 - - іншi 8481 Крани клапани вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів котлів резервуарів цистерн баків або аналогічних ємкостей включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі: 8481 10 - клапани редукційні для регулювання тиску: 8481 10 05 00 - - об'єднані з фільтрами або мастильними пристроями - - інші: 8481 10 19 00 - - - з чавуну або сталі литi 8481 10 99 00 - - - іншi 8481 20 - клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій: 8481 20 10 00 - - клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій 8481 20 90 00 - - клапани контролю пневматичних силових трансмісій 8481 30 - клапани зворотні безповоротнi : 8481 30 91 00 - - з чавуну або сталі литi 8481 30 99 00 - - іншi 8481 40 - клапани запобіжні або випускні: 8481 40 10 00 - - з чавуну або сталі литi 8481 40 90 00 - - іншi 8481 80 - інша арматура: - - крани клапани i вентилі для раковин ванн біде резервуарів для води та аналогічних пристроїв: 8481 80 11 00 - - - крани змішувальнi 8481 80 19 00 - - - іншi - - вентилі для радіаторів центрального опалення: 8481 80 31 00 - - - терморегулювальні вентилi 8481 80 39 00 - - - іншi 8481 80 40 00 - - клапани для пневматичних шин та камер - - інші: - - - клапани для контролю за процесом: 8481 80 51 00 - - - - регулятори температури 8481 80 59 00 - - - - іншi - - - інші: - - - - клапани запірні: 8481 80 61 00 - - - - - з ливарного чавуну 8481 80 63 00 - - - - - сталевi 8481 80 69 00 - - - - - іншi - - - - вентилі прохідні: 8481 80 71 00 - - - - - з ливарного чавуну 8481 80 73 00 - - - - - сталевi 8481 80 79 00 - - - - - іншi 8481 80 81 00 - - - - вентилі кульові та конічнi 8481 80 85 00 - - - - клапани дросельнi 8481 80 87 00 - - - - клапани мембраннi 8481 80 99 00 - - - - іншi 8481 90 00 00 - частини 8482 Підшипники кулькові або роликові: 8482 10 - підшипники кулькові: 8482 10 10 00 - - зовнішній діаметр яких не більш як 30 мм 8482 10 90 00 - - іншi 8482 20 00 00 - підшипники роликові конічні включаючи внутрішні конічні кільця з сепаратором та роликами складенi 8482 30 00 00 - підшипники роликові сферичнi 8482 40 00 00 - підшипники роликові голчастi 8482 50 00 00 - інші підшипники з циліндричними роликами 8482 80 00 00 - інші підшипники включаючи комбіновані кульково-роликовi - частини: 8482 91 - - кульки голчасті ролики i ролики: 8482 91 10 00 - - - ролики конічнi 8482 91 90 - - - інші: 8482 91 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8482 91 90 90 - - - - іншi 8482 99 00 00 - - іншi 8483 Вали трансмісійні включаючи кулачкові та колінчастi i кривошипи; корпуси підшипників підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з'єднання валів включаючи універсальні шарніри : 8483 10 - вали трансмісійні включаючи кулачкові та колінчастi та кривошипи: 8483 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - кривошипи та вали колінчасті: 8483 10 41 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8483 10 51 00 - - - - сталеві кованi 8483 10 57 00 - - - - іншi 8483 10 60 00 - - - вали з'єднані шарнірно 8483 10 80 00 - - - іншi 8483 20 - корпуси підшипників з умонтованими кульковими або роликовими підшипниками: 8483 20 10 00 - - які використовуються в авіації та космічних літальних апаратах 8483 20 90 00 - - іншi 8483 30 - корпуси підшипників без умонтованих кулькових або роликових підшипників; підшипники ковзання для валів: 8483 30 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - корпуси підшипників: 8483 30 31 00 - - - - для кулькових або роликових підшипників 8483 30 39 00 - - - - іншi 8483 30 90 00 - - - підшипники ковзання для валів 8483 40 - зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами крім зубчастих коліс ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій які постачаються окремо; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості включаючи гідротрансформатори: 8483 40 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - зубчасті механізми та зубчасті передачі не включаючи фрикційні передачi : 8483 40 82 00 - - - - циліндричні та гвинтові передачi 8483 40 83 00 - - - - конічні та конічно-циліндричні передачi 8483 40 84 00 - - - - черв'ячні передачi 8483 40 85 00 - - - - іншi 8483 40 92 00 - - - кулькові або роликові гвинтові передачi - - - коробки передач та інші варіатори швидкості: 8483 40 94 00 - - - - коробки передач 8483 40 96 00 - - - - іншi 8483 40 98 00 - - - іншi 8483 50 - маховики та шківи включаючи поліспасти: 8483 50 10 00 - - шківи для цивільної авіації - - інші: 8483 50 91 00 - - - з чавуну або сталі литi 8483 50 99 00 - - - іншi 8483 60 - муфти та пристрої для з'єднання валів вклю-чаючи універсальні шарніри : 8483 60 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8483 60 91 00 - - - з чавуну або сталі литi 8483 60 99 00 - - - іншi 8483 90 - зубчасті колеса ланцюгові зірочки та інші елементи передач представлені окремо; частини: 8483 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8483 90 30 00 - - - корпуси підшипників - - - інші: 8483 90 92 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8483 90 98 00 - - - - іншi 8484 Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти про-кладок та аналогічних з'єднувальних елементів різних за складом упаковані в пакети конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі: 8484 10 - прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу: 8484 10 10 00 - - для цивільної авіації 8484 10 90 00 - - іншi 8484 20 00 00 - ущільнювачі механічнi 8484 90 - інші: 8484 90 10 00 - - для цивільної авіації 8484 90 90 00 - - іншi 8485 Частини обладнання в іншому місці не зазначені що не мають електричних з'єднань ізоляторів контактів котушок проводів або інших електричних елементів: 8485 10 - гвинти для суден та їх лопаті: 8485 10 10 00 - - з бронзи 8485 10 90 00 - - іншi 8485 90 - інші: 8485 90 10 00 - - з нековкого чавуну литi 8485 90 30 00 - - з ковкого чавуну литi - - з чорних металів: 8485 90 51 00 - - - сталеві литi 8485 90 53 00 - - - ковані з чорних металів 8485 90 55 00 - - - штамповані з чорних металів 8485 90 59 00 - - - іншi 8485 90 80 00 - - іншi Група 85 Електричні машини та обладнання їх частини;апаратура для запису або відтворення звуку; телевізійна апаратура для запису та відтворення зображення i звуку їх частини та приладдя Код Назва 8501 Двигуни та генератори електричні крім електрогенераторних установок : 8501 10 - двигуни потужністю не більш як 37 5 Вт: 8501 10 10 00 - - двигуни синхронні потужністю не більш як 18 Вт - - інші: 8501 10 91 00 - - - двигуни універсальні постійного/змінного струму 8501 10 93 00 - - - двигуни змінного струму 8501 10 99 - - - двигуни постійного струму: 8501 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8501 10 99 90 - - - - іншi 8501 20 - двигуни універсальні постійного/змінного струму потужністю понад 37 5 Вт: 8501 20 10 00 - - потужністю понад 735 Вт але не більш як 150 кВт для цивільної авіації 8501 20 90 00 - - іншi - інші двигуни постійного струму; генератори постійного струму: 8501 31 - - потужністю не більш як 750 Вт: 8501 31 10 00 - - - двигуни потужністю понад 735 Вт генератори постійного струму для цивільної авіації 8501 31 90 - - - інші: 8501 31 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8501 31 90 90 - - - - іншi 8501 32 - - потужністю понад 750 Вт але не більш як 75 кВт: 8501 32 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8501 32 91 00 - - - - потужністю понад 750 Вт але не більш як 7 5 кВт 8501 32 99 00 - - - - потужністю понад 7 5 кВт але не більш як 75 кВт 8501 33 - - потужністю понад 75 кВт але не більш як 375 кВт: 8501 33 10 00 - - - двигуни потужністю не більш як 150 кВт та генератори для цивільної авіації 8501 33 90 00 - - - іншi 8501 34 - - потужністю понад 375 кВт: 8501 34 10 00 - - - генератори для цивільної авіації - - - інші: 8501 34 50 00 - - - - двигуни тяговi - - - - інші: 8501 34 91 00 - - - - - потужністю понад 375 кВт але не більш як 750 кВт 8501 34 99 00 - - - - - потужністю понад 750 кВт 8501 40 - інші двигуни змінного струму однофазні: 8501 40 10 00 - - потужністю понад 735 Вт але не більш як 150 кВт для цивільної авіації - - інші: 8501 40 91 00 - - - потужністю не більш як 750 Вт 8501 40 99 00 - - - потужністю понад 750 Вт - інші двигуни змінного струму багатофазні: 8501 51 - - потужністю не більш як 750 Вт: 8501 51 10 00 - - - потужністю понад 735 Вт для цивільної авіації 8501 51 90 00 - - - іншi 8501 52 - - потужністю понад 750 Вт але не більш як 75 кВт: 8501 52 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8501 52 91 00 - - - - потужністю понад 750 Вт але не більш як 7 5 кВт 8501 52 93 00 - - - - потужністю понад 7 5 кВт але не більш як 37 кВт 8501 52 99 00 - - - - потужністю понад 37 кВт але не більш як 75 кВт 8501 53 - - потужністю понад 75 кВт: 8501 53 10 00 - - - потужністю не більш як 150 кВт для цивільної авіації - - - інші: 8501 53 50 00 - - - - двигуни тяговi - - - - інші потужністю: 8501 53 92 00 - - - - - понад 75 кВт але не більш як 375 кВт 8501 53 94 00 - - - - - понад 375 кВт але не більш як 750 кВт 8501 53 99 00 - - - - - понад 750 кВт - генератори змінного струму синхронні генератори : 8501 61 - - потужністю не більш як 75 кВ·А: 8501 61 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8501 61 91 00 - - - - потужністю не більш як 7 5 кВ·А 8501 61 99 00 - - - - потужністю понад 7 5 кВ·А але не більш як 75 кВ·А 8501 62 - - потужністю понад 75 кВ·А але не більш як 375 кВ·А: 8501 62 10 00 - - - для цивільної авіації 8501 62 90 00 - - - іншi 8501 63 - - потужністю понад 375 кВ·А але не більш як 750 кВ·А: 8501 63 10 00 - - - для цивільної авіації 8501 63 90 00 - - - іншi 8501 64 00 00 - - потужністю понад 750 кВ·А 8502 11 91 00 - - - - потужністю не більш як 7 5 кВ·А 8502 11 99 00 - - - - потужністю більш як 7 5 кВ·А але не більш як 75 кВ·А 8502 12 - - потужністю понад 75 кВ·А але не більш як 375 кВ·А: 8502 12 10 00 - - - для цивільної авіації 8502 12 90 00 - - - іншi 8502 13 - - потужністю понад 375 кВ·А: 8502 13 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8502 13 91 00 - - - - потужністю понад 375 кВ·А але не більш як 750 кВ·А 8502 13 93 00 - - - - потужністю понад 750 кВ·А але не більш як 2000 кВ·А 8502 13 98 00 - - - - потужністю понад 2000 кВ·А 8502 20 - електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням: 8502 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8502 20 91 00 - - - потужністю не більш як 7 5 кВ·А 8502 20 92 00 - - - потужністю понад 7 5 кВ·А але не більш як 375 кВ·А 8502 20 94 00 - - - потужністю понад 375 кВ·А але не більш як 750 кВ·А 8502 20 98 00 - - - потужністю понад 750 кВ·А - інші електрогенераторні установки: 8502 31 - - вітроенергетичні: 8502 31 10 00 - - - для цивільної авіації 8502 31 90 00 - - - іншi 8502 39 - - інші: 8502 39 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8502 39 91 00 - - - - турбогенератори 8502 39 99 00 - - - - іншi 8502 40 - перетворювачі електричні обертові: 8502 40 10 00 - - для цивільної авіації 8502 40 90 00 - - іншi 8503 00 Частини призначені виключно або головним чином для машин товарної позиції 8501 або 8502: 8503 00 10 00 - кільця фіксувальні немагнітнi - інші: 8503 00 91 00 - - з чавуну або сталі литi 8503 00 99 00 - - іншi 8504 Трансформатори електричні статичні перетворювачі електричні наприклад випрямлячi котушки індуктивності та дроселі: 8504 10 - баластні елементи для розрядних ламп або трубок: 8504 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8504 10 91 - - - котушки індуктивності з'єднані або не з'єднані з конденсатором: 8504 10 91 10 - - - - дроселi 8504 10 91 90 - - - - іншi 8504 10 99 - - - інші: 8504 10 99 10 - - - - дроселі для розрядних ламп або трубок 8504 10 99 90 - - - - іншi - трансформатори з рідким діелектриком: 8504 21 00 00 - - потужністю не більш як 650 кВ·А 8504 22 - - потужністю понад 650 кВ·А але не більш як 10 000 кВ·А: 8504 22 10 00 - - - потужністю понад 650 кВ·А але не більш як 1600 кВ·А 8504 22 90 00 - - - потужністю понад 1600 кВ·А але не більш як 10 000 кВ·А 8504 23 00 00 - - потужністю понад 10 000 кВ·А - інші трансформатори: 8504 31 - - потужністю не більш як 1 кВ·А: 8504 31 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: - - - - трансформатори вимірювальні: 8504 31 31 00 - - - - - для вимірювання напруги 8504 31 39 00 - - - - - іншi 8504 31 90 00 - - - - іншi 8504 32 - - потужністю понад 1 кВ·А але не більш як 16 кВ·А: 8504 32 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8504 32 30 00 - - - - трансформатори вимірювальнi 8504 32 90 00 - - - - іншi 8504 33 - - потужністю понад 16 кВ·А але не більш як 500 кВ·А: 8504 33 10 00 - - - для цивільної авіації 8504 33 90 00 - - - іншi 8504 34 00 00 - - потужністю понад 500 кВ·А 8504 40 - перетворювачі статичні: 8504 40 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8504 40 20 - - - які використову-ються з телекомуніка-ційною апаратурою машинами автоматичного оброблення інформації та їх блоками: 8504 40 20 10 - - - - блоки електроживлення які використовуються з машинами автоматичного оброблення інформації 8504 40 20 90 - - - - іншi - - - інші: 8504 40 50 00 - - - - полікристалічні напівпровідникові випрямлячi - - - - інші: 8504 40 93 00 - - - - - пристрої для заряджання акумуляторів - - - - - інші: 8504 40 94 00 - - - - - - випрямлячi - - - - - - інвертори: 8504 40 96 00 - - - - - - - потужністю не більш як 7 5 кВ·А 8504 40 97 00 - - - - - - - потужністю понад 7 5 кВ·А 8504 40 99 00 - - - - - - іншi 8504 50 - інші котушки індуктивності та дроселі: 8504 50 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8504 50 30 00 - - - які використо-вуються з телекомунікаційною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення інформації та їх блоками 8504 50 80 00 - - - іншi 8504 90 - частини: - - трансформаторів котушок індуктивності та дроселів: 8504 90 05 00 - - - електронні модулі машин товарної категорії 8504 50 30 - - - інші: 8504 90 11 00 - - - - осердя феритовi 8504 90 18 00 - - - - іншi - - перетворювачів статичних: 8504 90 91 00 - - - електронні модулі машин товарної категорії 8504 40 20 8504 90 99 00 - - - іншi 8505 Електромагніти; магніти постійні та вироби призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування; електромагнітні або з постійними магнітами затискні патрони затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; електромагнітні зчеплення муфти та гальма; електромагнітні піднімальні головки: - магніти постійні та вироби призначені для перетворення на постійні магніти після намагнічування: 8505 11 00 00 - - металевi 8505 19 - - інші: 8505 19 10 00 - - - магніти постійні з агломерованого фериту 8505 19 90 00 - - - іншi 8505 20 00 00 - електромагнітні зчеплення муфти та гальма 8505 30 00 00 - електромагнітні піднімальні головки 8505 90 - інші включаючи частини: 8505 90 10 00 - - електромагніти 8505 90 30 00 - - електромагнітні або з постійними магнітами патрони затискачі та аналогічні пристрої для фіксації 8505 90 90 00 - - частини 8506 Первинні елементи та первинні батареї: 8506 10 - діоксид-марганцеві: - - лужні: 8506 10 11 00 - - - елементи циліндричнi 8506 10 15 00 - - - елементи кнопковi 8506 10 19 00 - - - іншi - - інші: 8506 10 91 00 - - - елементи циліндричнi 8506 10 95 00 - - - елементи кнопковi 8506 10 99 00 - - - іншi 8506 30 - оксид-ртутні: 8506 30 10 00 - - елементи циліндричнi 8506 30 30 00 - - елементи кнопковi 8506 30 90 00 - - іншi 8506 40 - оксид-срібні: 8506 40 10 00 - - елементи циліндричнi 8506 40 30 00 - - елементи кнопковi 8506 40 90 00 - - іншi 8506 50 - літієві: 8506 50 10 00 - - елементи циліндричнi 8506 50 30 00 - - елементи кнопковi 8506 50 90 00 - - іншi 8506 60 - повітряно-цинкові: 8506 60 10 00 - - елементи циліндричнi 8506 60 30 00 - - елементи кнопковi 8506 60 90 00 - - іншi 8506 80 - інші первинні елементи та первинні батареї: 8506 80 05 00 - - батареї вугільно-цинкові сухі з напругою 5 5 В або більше але не більш як 6 5 В - - інші: 8506 80 11 00 - - - елементи циліндричнi 8506 80 15 00 - - - елементи кнопковi 8506 80 90 00 - - - іншi 8506 90 00 00 - частини 8507 Акумулятори електричні включаючи сепаратори для них прямокутної в тому числі квадратної або будь-якої іншої форми: 8507 10 - свинцеві що використовуються для запуску поршневих двигунів: 8507 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - масою не більш як 5 кг: 8507 10 31 00 - - - - що працюють на рідкому електролітi 8507 10 39 00 - - - - іншi - - - масою понад 5 кг: 8507 10 81 00 - - - - що працюють на рідкому електролітi 8507 10 89 00 - - - - іншi 8507 20 - інші акумулятори свинцеві: 8507 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - акумулятори тягові: 8507 20 31 00 - - - - що працюють на рідкому електролітi 8507 20 39 00 - - - - іншi - - - інші: 8507 20 81 00 - - - - що працюють на рідкому електролітi 8507 20 89 00 - - - - іншi 8507 30 - нікелево-кадмієві: 8507 30 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8507 30 91 00 - - - герметично закритi - - - інші: 8507 30 93 00 - - - - акумулятори тяговi 8507 30 98 00 - - - - іншi 8507 40 - залізо-нікелеві: 8507 40 10 00 - - для цивільної авіації 8507 40 90 00 - - іншi 8507 80 - інші акумулятори: 8507 80 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8507 80 91 00 - - - гідридно-нікелевi 8507 80 94 00 - - - літій-іоннi 8507 80 98 00 - - - іншi 8507 90 - частини: 8507 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8507 90 91 00 - - - пластини для акумуляторів 8507 90 93 00 - - - сепаратори 8507 90 98 00 - - - іншi [8508] 8509 90 - частини: 8509 90 10 00 - - пилососів та підлогонатирачів 8509 90 90 00 - - іншi 8510 Електробритви машинки для підстригання волосся та епіляційні апарати з вмонтованим електродвигуном: 8510 10 00 00 - електробритви 8510 20 00 00 - машинки для підстригання волосся 8510 30 00 00 - апарати епіляційнi 8510 90 00 00 - частини 8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунів внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або компресійним методом наприклад магнето-запалювання магнітоелектричні генератори постійного струму котушки запалювання свічки запалювання або розжарювання стартери ; генератори наприклад постійного та змінного струму та переривники типу що використовується разом з такими двигунами: 8511 10 - свічки запалювання: 8511 10 10 00 - - для цивільної авіації 8511 10 90 - - інші: - - - для автомобілів: 8511 10 90 11 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 10 90 19 - - - - іншi - - - інші: 8511 10 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 10 90 99 - - - - іншi 8511 20 - магнето-запалювання; магнітоелектричні генератори постійного струму; маховики магнітні: 8511 20 10 00 - - для цивільної авіації 8511 20 90 00 - - іншi 8511 30 - розподільники; котушки запалювання: 8511 30 10 00 - - для цивільної авіації 8511 30 90 - - інші: 8511 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 30 90 90 - - - іншi 8511 40 - стартери та стартер-генератори: 8511 40 10 00 - - для цивільної авіації 8511 40 90 - - інші: 8511 40 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 40 90 90 - - - іншi 8511 50 - інші генератори: 8511 50 10 00 - - для цивільної авіації 8511 50 90 - - інші: 8511 50 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 50 90 90 - - - іншi 8511 80 - інше обладнання: 8511 80 10 00 - - для цивільної авіації 8511 80 90 - - інші: 8511 80 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 80 90 90 - - - іншi 8511 90 00 - частини: 8511 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8511 90 00 90 - - іншi 8512 Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне крім виробів товарної позиції 8539 склоочисники пристрої що запобігають обмерзанню та запотіванню які використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах: 8512 10 00 00 - прилади освітлювальні або візуальної сигналізації використовувані на велосипедах 8512 20 00 - інші прилади освітлювальні або візуальної сигналізації: 8512 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8512 20 00 90 - - іншi 8512 30 00 - прилади звукової сигналізації: 8512 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8512 30 00 90 - - іншi 8512 40 00 - склоочисники пристрої що запобігають обмерзанню та запотіванню: - - склоочисники: 8512 40 00 11 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8512 40 00 19 - - - іншi 8512 40 00 30 - - пристрої що запобігають обмерзанню 8512 40 00 90 - - пристрої що запобігають запотіванню 8512 90 00 - частини: 8512 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8512 90 00 90 - - іншi 8513 Ліхтарі електричні портативні що діють за допомогою власного джерела енергії наприклад на сухих батарейках акумуляторах магнето крім освітлювальних приладів товарної позиції 8512: 8513 10 00 00 - ліхтарi 8513 90 00 00 - частини 8514 90 - частини: 8514 90 20 - - машин товарних підкатегорій 8514 10 05 00 8514 20 05 00 8514 30 11 00 або 8514 30 91 00: 8514 90 20 10 - - - машин товарної підкатегорії 8514 10 05 00 8514 90 20 30 - - - машин товарних підкатегорій 8514 20 05 00 8514 30 11 00 або 8514 30 91 00 8514 90 80 00 - - іншi 8515 90 - частини: 8515 90 10 00 - - машин товарної підкатегорії 8515 80 05 00 8515 90 90 00 - - іншi 8516 80 - елементи опору нагрівальні: 8516 80 10 00 - - зібрані в блоки які складаються тільки з простого ізольованого каркасу та електричного з'єднувача що застосовуються в цивільній авіації проти обмерзання - - інші: 8516 80 91 00 - - - змонтовані з ізольованим каркасом 8516 80 99 - - - інші: 8516 80 99 10 - - - - для пасажирських вагонів 8516 80 99 30 - - - - для трамвайних вагонів 8516 80 99 90 - - - - іншi 8516 90 00 00 - частини 8517 90 - частини: - - апаратів для систем проводового зв'язку на несучій частоті товарної підкатегорії 8517 50 10 00: 8517 90 11 00 - - - електронні модулi 8517 90 19 00 - - - іншi - - інші: 8517 90 82 00 - - - електронні модулi 8517 90 88 00 - - - іншi 8518 Мікрофони та підставки для них; гучномовці вмонтовані або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони головні об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном та комплекти які складаються з мікрофона та одного чи більше гучномовця; підсилювачі звукових частот електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти: 8518 10 - мікрофони та підставки для них: 8518 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8518 10 20 00 - - - мікрофони які мають звукові частоти понад 300 Гц але не більш як 3 4 кГц діаметром не більш як 10 мм та заввишки не більш як 3 мм використовувані для телекомунікацій 8518 10 80 00 - - - іншi - гучномовці вмонтовані або не вмонтовані в корпус: 8518 21 - - гучномовці окремі вмонтовані в корпус: 8518 21 10 00 - - - для цивільної авіації 8518 21 90 00 - - - іншi 8518 22 - - комплекти гучномовців що вмонтовані в один корпус: 8518 22 10 00 - - - для цивільної авіації 8518 22 90 00 - - - іншi 8518 29 - - інші: 8518 29 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 8518 29 20 00 - - - - гучномовці які мають звукові частоти понад 300 Гц але не більш як 3 4 кГц діаметром не більш як 50 використовувані для телекомунікацій 8518 29 80 - - - - інші: 8518 29 80 10 - - - - - гучномовці які мають звукові частоти понад 300 Гц але не більш як 3 4 кГц діаметром не більш як 50 мм використовувані для телекомунікацій 8518 29 80 90 - - - - - іншi - - інші: 8518 30 80 00 - - - іншi 8518 40 - підсилювачі звукових частот електричні: 8518 40 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8518 40 30 00 - - - підсилювачі телефонні та вимірювальнi - - - інші: 8518 40 91 00 - - - - одноканальнi 8518 40 99 00 - - - - іншi 8518 50 - електричні звукопідсилювальні комплекти: 8518 50 10 00 - - для цивільної авіації 8518 50 90 00 - - іншi 8518 90 00 00 - частини 8519 Електропрогравальні пристрої деки програвачі грамплатівок касетні програвачі та інша звуковідтворювальна апаратура без пристроїв для звукозапису: 8519 10 00 00 - програвачі грамплатівок які діють після вкидання монети або жетона - інші програвачі грамплатівок: 8519 21 00 00 - - без гучномовця 8519 29 00 00 - - іншi - електропрогравальні пристрої деки : 8519 31 00 00 - - з пристроєм автоматичної зміни платівок 8519 39 00 00 - - іншi 8519 40 00 00 - пристрої відтворення звуку для трансляції по радіо - інша звуковідтворювальна апаратура: 8519 92 00 00 - - касетні плеєри кишеньковi 8519 93 - - інші касетного типу: - - - для використання в моторних транспортних засобах: 8519 93 31 00 - - - - із системою аналогового або цифрового зчитування 8519 93 39 00 - - - - іншi - - - інші: 8519 93 81 00 - - - - із системою аналогового або цифрового зчитування 8519 93 89 00 - - - - іншi 8519 99 - - інша: - - - з лазерною системою зчитування: 8519 99 12 00 - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками діаметром не більш як 6 5 см 8519 99 18 00 - - - - інша 8519 99 90 00 - - - інша 8520 Магнітофони та інша звукозаписувальна апаратура з пристроями для звуковідтворення або без них: 8520 10 00 00 - диктофони що потребують зовнішнього джерела електроживлення 8520 20 00 00 - автовідповідачі телефоннi - інша апаратура для запису звуку на магнітних стрічках із звуковідтворюванням або без нього: 8520 32 - - із цифровим записом звуку: - - - касетного типу: - - - - з вмонтованим підсилювачем та з одним чи кількома гучномовцями вмонтованими у корпус: 8520 32 11 00 - - - - - що не потребує зовнішнього джерела електроживлення 8520 32 19 00 - - - - - іншi 8520 32 30 00 - - - - кишенькові магнітофони 8520 32 50 00 - - - - іншi - - - інші: 8520 32 91 00 - - - - що використовують магнітні стрічки на бобінах та надають можливість записувати або відтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях які не перевищують 19 см/с 8520 32 99 00 - - - - іншi 8520 33 - - інші касетного типу: - - - з вмонтованим підсилювачем та з одним чи кількома гучномовцями що вмонтовані в корпус: 8520 33 11 00 - - - - що не потребують зовнішнього джерела електроживлення 8520 33 19 00 - - - - іншi 8520 33 30 00 - - - кишенькові магнітофони 8520 33 90 00 - - - іншi 8520 39 - - інші: 8520 39 10 00 - - - що використовують магнітні стрічки на бобінах та надають можливість записувати або відтворювати звук при одній швидкості 19 см/с або при кількох швидкостях які не перевищують 19 см/с 8520 39 90 00 - - - іншi 8520 90 - інші: 8520 90 10 00 - - для цивільної авіації 8520 90 90 00 - - іншi 8521 Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів з відеотюнером або без нього: 8521 10 - на магнітних стрічках: 8521 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інша: 8521 10 30 00 - - - із шириною стрічки не більш як 1 3 см швидкістю протягування стрічки не більш як 50 мм/с 8521 10 80 00 - - - інша 8521 90 00 00 - інша 8522 Частини та приладдя призначені винятково або головним чином для апаратури товарних позицій 8519 - 8521: 8522 10 00 00 - звукознімачi 8522 90 - інші: 8522 90 10 00 - - модулі та вузли складені з двох або більше частин або компонентів з'єднаних між собою для обладнання включеного у товарну підпозицію 8520 90 для цивільної авіації - - інші: 8522 90 30 00 - - - голки звукознімачів; алмази сапфіри та інше дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння природні штучні чи реконструйованi для голок звукознімачів встановлені або нi - - - інші: - - - - електронні модулі: 8522 90 51 00 - - - - - апаратури товарної підкатегорії 8520 20 00 00 8522 90 59 00 - - - - - іншi 8522 90 93 00 - - - - окремі касетні деки загальною товщиною стрічки не більш як 53 мм такого типу що використо-вуються для виготовлення пристроїв для запису та відтворення звуку 8522 90 98 00 - - - - іншi 8523 Носії готові для запису звуку або аналогічного запису інших явищ але не записані крім виробів групи 37: - магнітні стрічки: 8523 11 00 - - завширшки не більш як 4 мм: 8523 11 00 10 - - - аудіокасети 8523 11 00 90 - - - іншi 8523 12 00 00 - - завширшки понад 4 мм але не більш як 6 5 мм 8523 13 00 - - завширшки понад 6 5 мм: 8523 13 00 10 - - - відеокасети 8523 13 00 90 - - - іншi 8523 20 - магнітні диски: 8523 20 10 00 - - твердi 8523 20 90 00 - - іншi 8523 30 00 00 - картки з магнітною доріжкою 8523 90 00 00 - іншi 8524 Платівки стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису записані включаючи матриці та форми для виготовлення платівок крім виробів групи 37: 8524 10 00 00 - грамофонні платівки - диски до систем лазерного зчитування: 8524 31 00 00 - - для відтворення явищ що відрізняються від звуку чи зображення 8524 32 - - виключно для відтворення звуку: 8524 32 10 00 - - - діаметром не більш як 6 5 см 8524 32 90 00 - - - діаметром понад 6 5 см 8524 39 - - інші: 8524 39 10 00 - - - для відтворення команд даних звуку та зображення які записані у доступній для машинного зчитування двійковій формі i якими можливо маніпулювати або до яких забезпечується інтерактивний доступ користувачу за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації - - - інші: 8524 39 20 00 - - - - диски універ-сальні цифрові DVD 8524 39 80 00 - - - - іншi 8524 40 00 - магнітні стрічки для відтворення явищ що відрізняються від звуку чи зображення: 8524 40 00 10 - - із записаними даними або командами що використовуються у пристроях для автоматичного оброблення інформації 8524 40 00 90 - - іншi - інші магнітні стрічки: 8524 51 00 - - завширшки не більш як 4 мм: 8524 51 00 10 - - - аудіокасети 8524 51 00 90 - - - іншi 8524 52 00 00 - - завширшки понад4 мм але не більш як 6 5 мм 8524 53 00 - - завширшки понад 6 5 мм: 8524 53 00 10 - - - відеокасети 8524 53 00 90 - - - іншi 8524 60 00 00 - картки з магнітною доріжкою - інші: 8524 91 00 00 - - для відтворення явищ що відрізняються від звуку чи зображення 8524 99 - - інші: 8524 99 10 00 - - - для відтворення команд даних звуку та зображення які записані у доступній для машинного зчитування двійковій формі i якими можливо маніпулювати або до яких забезпечується інтерактивний доступ користувачу за допомогою машини для автоматичного оброблення інформації 8524 99 90 00 - - - іншi 8525 Передавачі для радіотелефонного радіотелеграфного зв'язку радіомовлення або телебачення до складу яких входять або не входять приймальна звукозаписувальна чи звуковідтворювальна апаратура; телевізійні камери; відеокамери покадрового зображення та інші записувальні відеокамери; цифрові камери: 8525 10 - передавачі: 8525 10 10 00 - - апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна для цивільної авіації - - інша: 8525 10 50 00 - - - апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна 8525 10 80 00 - - - інша 8525 30 - телекамери: 8525 30 10 00 - - що мають принаймні три телевізійні трубки для передачi 8525 30 90 00 - - іншi 8525 40 - відеокамери покадрового зображення та інші записувальні відеокамери; цифрові камери: - - відеокамери покадрового зображення; цифрові камери: 8525 40 11 00 - - - цифрові камери 8525 40 19 00 - - - іншi - - інші записувальні відеокамери: 8525 40 91 00 - - - виключно для запису звуку та зображень знятих за допомогою телевізійної камери 8525 40 99 00 - - - іншi 8526 Радіолокаційні радіонавігаційні прилади i радіоапаратура дистанційного керування: 8526 10 10 00 - - для цивільної авіації 8526 10 90 00 - - іншi - інші: - - - для цивільної авіації: 8526 91 19 00 - - - - іншi 8526 91 90 00 - - - іншi 8526 92 10 00 - - - для цивільної авіації 8526 92 90 00 - - - інша 8527 Приймальна апаратура для радіотелефонного радіотелеграфного зв'язку або радіомовлення поєднана чи не поєднана в одному корпусі з пристроєм запису та відтворення звуку або з годинником: - радіомовні приймачі які можуть функціонувати без зовнішніх джерел електроживлення включаючи приймачі здатні також приймати радіотелефонні та радіотелеграфні сигнали: 8527 12 - - кишенькові касетні програвачі з радіоприймачем: 8527 12 10 00 - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 8527 12 90 00 - - - іншi 8527 13 - - інша аппаратура поєднана із звукозаписувальними чи звуковідтворювальними пристроями: 8527 13 10 00 - - - з лазерною системою зчитування - - - інша: 8527 13 91 00 - - - - касетна з аналоговою або цифровою системою зчитування 8527 13 99 00 - - - - інша 8527 19 00 00 - - іншi - радіомовні приймачі які можуть функціонувати лише за допомогою зовнішніх джерел електроживлення для застосування в моторних транспортних засобах включаючи приймачі здатні також приймати радіотелефонні та радіотелеграфні сигнали: 8527 21 - - поєднані з звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм: - - - здатні приймати та декодувати цифрові сигнали радіоінформаційної системи: 8527 21 20 - - - - з лазерною системою зчитування: 8527 21 20 10 - - - - - для промисло-вого складання моторних транспортних засобів 8527 21 20 90 - - - - - іншi - - - - інші: 8527 21 52 00 - - - - - касетні з анало-говою або цифровою системою зчитування 8527 21 59 00 - - - - - іншi - - - інші: 8527 21 70 00 - - - - з лазерною системою зчитування - - - - інші: 8527 21 92 - - - - - касетна з анало-говою або цифровою системою зчитування: 8527 21 92 10 - - - - - - для промисло-вого складання моторних транспортних засобів 8527 21 92 90 - - - - - - іншi 8527 21 98 00 - - - - - іншi 8527 29 00 00 - - іншi - інші радіомовні приймачі включаючи приймачі здатні також приймати радіотелефонні та радіотелеграфні сигнали: 8527 31 - - поєднані з звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм: - - - з одним або кількома гучномовцями вмонтованими в один корпус: 8527 31 11 00 - - - - касетні з аналоговою або цифровою системою зчитування 8527 31 19 00 - - - - іншi - - - інші: 8527 31 91 00 - - - - з лазерною системою зчитування - - - - інші: 8527 31 93 00 - - - - - касетні з аналоговою або цифровою системою зчитування 8527 31 98 00 - - - - - іншi 8527 32 - - не поєднана із звукозаписувальним чи звуковідтворювальним пристроєм але поєднана з годинником: 8527 32 10 00 - - - радіоприймачі-будильники 8527 32 90 00 - - - інша 8527 39 - - інша: 8527 39 20 00 - - - без вмонтованого підсилювача 8527 39 80 00 - - - з вмонтованим підсилювачем 8527 90 - інші апарати: 8527 90 10 00 - - для радіотеле-фонного або радіотелеграфного зв'язку для цивільної авіації - - інші: 8527 90 92 00 - - - портативні приймачі сигналів виклику тривоги або пейджингових сигналів 8527 90 98 00 - - - іншi 8529 Частини призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528: 8529 10 - антени та антенні відбивачі будь-якого типу; частини що використовуються разом з цими виробами: 8529 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - антени: 8529 10 15 00 - - - - антени для радіотелеграфних або радіотелефонних апаратів 8529 10 20 00 - - - - телескопічні та гнучкі штирові антени для портативних пристроїв та пристроїв які встановлюються в моторних транспортних засобах - - - - зовнішні антени для телевізійних або радіомовних приймачів: 8529 10 31 00 - - - - - для приймання через супутник 8529 10 39 00 - - - - - іншi 8529 10 40 00 - - - - антени внутрішні для телевізійних або радіомовних приймачів включаючи вмонтованi 8529 10 45 00 - - - - іншi 8529 10 70 00 - - - фільтри та розподільники антен 8529 10 90 00 - - - іншi 8529 90 - інші: 8529 90 10 00 - - модулі та вузли що складаються з двох або більше частин чи деталей які скомпоновані разом для пристроїв товарних категорій 8526 10 10 8526 91 11 8526 91 19 i 8526 92 10 для цивільної авіації - - інші: 8529 90 40 - - - частини апаратури товарних категорій 8525 10 50 8525 20 91 8525 20 99 8525 40 11 i 8527 90 92: 8529 90 40 10 - - - - частини апаратури товарних підкатегорій 8525 20 91 00 8525 20 99 00 i 8527 90 92 00 8529 90 40 90 - - - - іншi - - - інші: - - - - корпуси: 8529 90 51 00 - - - - - дерев'янi 8529 90 59 00 - - - - - з інших матеріалів 8529 90 72 - - - - електронні модулі: 8529 90 72 10 - - - - - модуль оброблення телесигналу 8529 90 72 90 - - - - - іншi - - - - інші: 8529 90 81 00 - - - - - для телекамер товарної підпозиції 8525 30 та апаратури товарних позицій 8527 i 8528 8529 90 88 00 - - - - - іншi 8530 Електричне устаткування сигналізаційне забезпечення безпеки контролю чи регулювання руху на залізницях трамвайних коліях автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах майданчиках для паркування портових спорудах чи аеродромах крім обладнання товарної позиції 8608 : 8530 10 00 00 - обладнання для залізниць або трамвайних колій 8530 80 00 00 - інше обладнання 8530 90 00 00 - частини 8531 Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне наприклад дзвоники сирени індикаторні панелі пристрої сигналізації про крадіжки та пожежi крім обладнання товарної позиції 8512 або 8530: 8531 10 - пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої: 8531 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8531 10 20 00 - - - що використову-ються в моторних транспортних засобах 8531 10 30 00 - - - що використо-вуються для споруд 8531 10 80 00 - - - іншi 8531 20 - панелі індикаторні до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах: 8531 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8531 20 30 00 - - - з вмонтованими світлодіодами - - - з вмонтованими пристроями на рідких кристалах: 8531 20 50 - - - - з вмонтованими активними матричними пристроями на рідких кристалах: 8531 20 50 10 - - - - - кольорового зображення 8531 20 50 90 - - - - - іншi 8531 20 80 00 - - - - іншi 8531 80 - інше устаткування: 8531 80 10 00 - - для цивільної авіації - - інше: 8531 80 30 00 - - - пристрої з плоскопанельним дисплеєм 8531 80 80 00 - - - іншi 8531 90 - частини: 8531 90 20 00 - - пристроїв товарної підпозиції 8531 20 та товарної підкатегорії 8531 80 30 00 8531 90 80 00 - - іншi 8532 Конденсатори електричні постійні змінні або підстроювальні: 8532 10 00 00 - конденсатори постійної ємності призначені для електричних мереж частотою 50/60 Гц i розраховані на реактивну потужність не менш як 0 5 кВ·А конденсатори силовi - інші конденсатори постійної ємності: 8532 21 00 00 - - танталовi 8532 22 00 00 - - алюмінієві електролітичнi 8532 23 00 00 - - керамічні з одним шаром діелектрика 8532 24 00 00 - - керамічні з кількома шарами діелектрика 8532 25 00 00 - - з паперовим або пластмасовим діелектриком 8532 29 00 00 - - іншi 8532 30 00 00 - конденсатори змінної ємності або підстроювальнi 8532 90 00 00 - частини 8533 Резистори електричні включаючи реостати та потенціометри крім нагрівальних елементів: 8533 10 00 00 - резистори постійні вуглецеві композиційні або плівковi - інші резистори постійні: 8533 21 00 00 - - потужністю не більш як 20 Вт 8533 29 00 00 - - іншi - резистори змінні включаючи реостати та потенціометри дротові: 8533 31 00 00 - - потужністю не більш як 20 Вт 8533 39 00 00 - - іншi 8533 40 - інші резистори змінні включаючи реостати та потенціометри : 8533 40 10 00 - - потужністю не більш як 20 Вт 8533 40 90 00 - - іншi 8533 90 00 00 - частини 8534 00 Схеми друковані: - що мають лише струмопровідні елементи та контакти: 8534 00 11 00 - - схеми багатошаровi 8534 00 19 00 - - іншi 8534 00 90 00 - з іншими пасивними елементами 8535 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах наприклад вимикачі перемикачі роз'єднувачі запобіжники плавкі блискавковідводи обмежувачі напруги пристрої для гасіння стрибків напруги шт.епсельні вилки i розетки коробки з'єднання для напруги понад 1 000 В: 8535 10 00 00 - запобіжники плавкi - вимикачі автоматичні: 8535 21 00 00 - - для напруги менш як 72 5 кВ 8535 29 00 00 - - іншi 8535 30 - роз'єднувачі та переривальники: 8535 30 10 00 - - для напруги менш як 72 5 кВ 8535 30 90 00 - - іншi 8535 40 00 00 - блискавковідводи обмежувачі напруги та пристрої для гасіння стрибків напруги 8535 90 00 00 - іншi 8536 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах наприклад вимикачі роз'єднувачі перемикачі реле запобіжники плавкі гасники стрибків напруги шт.епсельні вилки i розетки патрони для ламп коробки з'єднання для напруги не більш як 1 000 В: 8536 10 - запобіжники плавкі: 8536 10 10 - - для сили струму не більш як 10 A: 8536 10 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 10 10 90 - - - іншi 8536 10 50 - - для сили струму понад 10 A але не більш як 63 A: 8536 10 50 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 10 50 90 - - - іншi 8536 10 90 - - для сили струму понад 63 A: 8536 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 10 90 90 - - - іншi 8536 20 - вимикачі автоматичні: 8536 20 10 00 - - для сили струму не більш як 63 A 8536 20 90 00 - - для сили струму понад 63 А 8536 30 - інша апаратура для захисту електричних кіл: 8536 30 10 - - для сили струму не більш як 16 A: 8536 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 30 10 90 - - - іншi 8536 30 30 - - для сили струму понад 16 A але не більш як 125 A: 8536 30 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 30 30 90 - - - іншi 8536 30 90 00 - - для сили струму понад 125 A - реле: 8536 41 - - для напруги не більш як 60 В: 8536 41 10 - - - для сили струму не більш як 2 A: 8536 41 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 41 10 90 - - - - іншi 8536 41 90 - - - для сили струму понад 2 A: 8536 41 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 41 90 90 - - - - іншi 8536 49 00 - - інші: 8536 49 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 49 00 90 - - - іншi 8536 50 - інші вимикачі та перемикачі: 8536 50 03 00 - - перемикачі змінного струму електронні що складаються з оптично з'єднаних вхідних i вихідних кіл iзольовані тиристорні перемикачі змінного струму 8536 50 05 00 - - перемикачі електронні включаючи електронні перемикачі з температурним захистом що складаються з транзистора та логічного чіпу технологія chip on chip 8536 50 07 00 - - перемикачі електромеханічні швидкодіючі для сили струму не більш як 11 A - - інші: - - - для напруги не більш як 60 В: 8536 50 11 - - - - клавішні та кнопкові: 8536 50 11 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 50 11 90 - - - - - іншi 8536 50 15 - - - - поворотні: 8536 50 15 10 - - - - - для про-мислового складання моторних транспортних засобів 8536 50 15 90 - - - - - іншi 8536 50 19 - - - - інші: 8536 50 19 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 50 19 90 - - - - - іншi 8536 50 80 00 - - - іншi - патрони для ламп штепселі розетки штирові та гніздові з'єднувачі: 8536 61 - - патрони для ламп: 8536 61 10 - - - патрони для ламп розжарювання: 8536 61 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 61 10 90 - - - - іншi 8536 61 90 00 - - - іншi 8536 69 - - інші: 8536 69 10 00 - - - для коаксіальних кабелів 8536 69 30 00 - - - для друкованих схем 8536 69 90 - - - інші: 8536 69 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 69 90 90 - - - - іншi 8536 90 - інші пристрої: 8536 90 01 - - попередньо зібрані елементи для електричних кіл: 8536 90 01 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 90 01 90 - - - іншi 8536 90 10 - - з'єднувачі та контактні елементи для проводів i кабелів: 8536 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 90 10 90 - - - іншi 8536 90 20 00 - - установки зондового контролю напівпровідникових пластин 8536 90 85 - - інші: 8536 90 85 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8536 90 85 90 - - - іншi 8537 Пульти панелі консолі столи розподільні щити та інші основи обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536 для контролю або розподілу електричного струму включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 та цифрові апарати керування крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: 8537 10 - для напруги не більш як 1 000 В: 8537 10 10 00 - - панелі з числовим керуванням до складу яких входить автоматичний пристрій оброблення інформації - - інші: 8537 10 91 00 - - - контролери з пам'яттю що програмуються 8537 10 99 - - - інші: 8537 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8537 10 99 90 - - - - іншi 8537 20 - для напруги понад 1 000 В: 8537 20 91 00 - - для напруги понад 1 000 В але не більш як 72 5 кВ 8537 20 99 00 - - для напруги понад 72 5 кВ 8538 Частини призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535 8536 чи 8537: 8538 10 00 00 - пульти панелі консолі столи розподільні щити та інші основи товарної позиції 8537 не обладнані відповідною апаратурою 8538 90 - інші: - - для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536 90 20 00: 8538 90 11 00 - - - електронні модулi 8538 90 19 00 - - - іншi - - інші: 8538 90 91 00 - - - електронні модулi 8538 90 99 00 - - - іншi 8539 Електричні лампи розжарювання або газорозрядні включаючи лампи герметичні спрямованого світла ультрафіолетові або інфрачервоні лампи; дугові лампи: 8539 10 - лампи герметичні спрямованого світла: 8539 10 10 00 - - для цивільної авіації 8539 10 90 00 - - іншi - інші лампи розжарювання за винятком ультрафіолетових або інфрачервоних: 8539 21 - - галогенні з вольфрамовою ниткою: 8539 21 30 - - - для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів: 8539 21 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8539 21 30 90 - - - - іншi - - - інші напругою: 8539 21 92 00 - - - - понад 100 В 8539 21 98 00 - - - - не більш як 100 В 8539 22 - - інші потужністю не більш як 200 Вт i напругою понад 100 В: 8539 22 10 00 - - - лампи рефлекторнi 8539 22 90 - - - інші: 8539 22 90 10 - - - - лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В 8539 22 90 90 - - - - іншi 8539 29 - - інші: 8539 29 30 - - - для мотоциклів або інших моторних транспортних засобів: 8539 29 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8539 29 30 90 - - - - іншi - - - інші напругою: 8539 29 92 00 - - - - понад 100 В 8539 29 98 00 - - - - не більш як 100 В - лампи газорозрядні за винятком ультрафіолетових: 8539 31 - - люмінесцентні з термокатодом: 8539 31 10 00 - - - двоцокольнi 8539 31 90 00 - - - іншi 8539 32 - - лампи ртутні або натрієві; металогалогенні лампи: 8539 32 10 00 - - - ртутнi 8539 32 50 00 - - - натрієвi 8539 32 90 00 - - - металогалогеннi 8539 39 00 00 - - іншi - лампи ультрафіолетові чи інфрачервоні; дугові лампи: 8539 41 00 00 - - дугові лампи 8539 49 - - інші: 8539 49 10 00 - - - лампи ультрафіолетовi 8539 49 30 00 - - - лампи інфрачервонi 8539 90 - частини: 8539 90 10 00 - - цоколі для ламп 8539 90 90 00 - - іншi 8540 Лампи трубки електронні з термокатодом холодним катодом чи фотокатодом наприклад лампи трубки вакуумні паро- чи газонаповнені ртутні дугові випрямні лампи та трубки електроннопроменеві трубки телевізійні передавальні трубки : - трубки телевізійні електроннопроменеві включаючи трубки для відеомоніторів: 8540 11 - - кольорового зображення: - - - із співвідношенням сторін екрана завширшки/заввишки менш як 1 5 та розміром діагоналі екрана: 8540 11 11 00 - - - - не більш як 42 см 8540 11 13 00 - - - - понад 42 см але не більш як 52 см 8540 11 15 00 - - - - понад 52 см але не більш як 72 см 8540 11 19 00 - - - - понад 72 см - - - інші з розміром діагоналі екрана: 8540 11 91 00 - - - - не більш як 75 см 8540 11 99 00 - - - - понад 75 см 8540 12 00 00 - - чорно-білого або іншого монохромного зображення 8540 20 - трубки телевізійні передавальні; трубки для перетворення або підсилення яскравості зображення; інші фотокатодні трубки: 8540 20 10 00 - - трубки телевізійні передавальнi 8540 20 80 00 - - іншi 8540 40 00 00 - трубки дисплеїв для відображення даних/графіки кольорові з відстанню між цятками люмінофору на екрані менш як 0 4 мм 8540 50 00 00 - трубки дисплеїв для відображення даних/графіки чорно-білі або інші монохромнi 8540 60 00 00 - інші трубки електроннопроменевi - трубки надвисокої частоти наприклад магнетрони клістрони лампи біжучої хвилі лампи зворотної хвилi за винятком ламп із сітковим керуванням: 8540 71 00 00 - - магнетрони 8540 72 00 00 - - клістрони 8540 79 00 00 - - іншi - інші лампи та трубки: 8540 81 00 00 - - лампи та трубки приймальні або підсилювальнi 8540 89 00 00 - - іншi - частини: 8540 91 00 00 - - трубок електронно-променевих 8540 99 00 00 - - іншi 8541 Діоди транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади включаючи фотогальванічні елементи зібрані або не зібрані у модуль вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали зібрані: 8541 10 00 - діоди крім фотодіодів та світловипромінювальних діодів: 8541 10 00 10 - - пластини напівпровідникові ще не розрізані на кристали; силові діоди 8541 10 00 90 - - іншi - транзистори за винятком фототранзисторів: 8541 21 00 - - з потужністю розсіювання менш як 1Вт: 8541 21 00 10 - - - пластини напів-провідникові ще не розрізані на кристали 8541 21 00 90 - - - іншi 8541 29 00 - - інші: 8541 29 00 10 - - - транзистори польові потужні кремнієві n-канальні з ізольованим затвором 8541 29 00 90 - - - іншi 8541 30 00 - тиристори диністори діодні тиристори триністори триодні тиристори крім фоточутливих приладів: 8541 30 00 10 - - тиристори 8541 30 00 90 - - іншi 8541 40 - прилади напівпро-відникові фоточутливі включаючи фото-гальванічні елементи зібрані або не зібрані у модуль або вмонтовані чи не вмонтовані в панель; світловипромінювальні діоди: 8541 40 10 00 - - світловипромі-нювальні діоди включаючи лазерні діоди 8541 40 90 00 - - іншi 8541 50 00 00 - інші прилади напівпровідниковi 8541 60 00 00 - кристали п'єзоелектричні зібранi 8541 90 00 00 - частини 8542 Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: 8542 10 00 00 - картки з електронними інтегрованими схемами "smart" -картки - схеми інтегровані монолітні: 8542 21 - - цифрові: - - - структури метал-оксид-напівпровідник МОН-структури : 8542 21 01 00 - - - - пластини напівпровідникові ще не розрізані на кристали 8542 21 05 00 - - - - кристали - - - - інші: - - - - - пристрої запам'ятовувальні: - - - - - - оперативні динамічні запам'ятовувальні пристрої з довільною вибіркою DRAM : 8542 21 11 00 - - - - - - - з місткістю пам'яті не більш як 4 Мбіт 8542 21 13 00 - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 4 Мбіт але не більш як 16 Мбіт 8542 21 15 00 - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 16 Мбіт але не більш як 64 Мбіт 8542 21 17 00 - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 64 Мбіт 8542 21 20 00 - - - - - - оперативні статичні запам'ято-вувальні пристрої з довільною вибіркою SRAM включаючи оперативні запам'ято-вувальні пристрої з довільною вибіркою "cash"-пам'ять 8542 21 25 00 - - - - - - постійні запам'ятовувальні пристрої що перепрограмуються з можливістю стирання інформації за допомогою ультрафіолетових променів EPROM - - - - - - постійні запам'ятовувальні пристрої що перепрограмуються з електричним стиранням інформації E2PROM включаючи флеш - E2PROM: - - - - - - - флеш-E2PROM: 8542 21 31 00 - - - - - - - - з місткістю пам'яті не більш як 4 Мбіт 8542 21 33 00 - - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 4 Мбіт але не більш як 16 Мбіт 8542 21 35 00 - - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 16 Мбіт але не більш як 32 Мбіт 8542 21 37 00 - - - - - - - - з місткістю пам'яті понад 32 Мбіт 8542 21 39 00 - - - - - - - іншi 8542 21 41 00 - - - - - - інші запам'ятовувальні пристрої 8542 21 45 00 - - - - - мікропроцесори 8542 21 50 00 - - - - - мікроконтролери та мікрокомп'ютери - - - - - інші: 8542 21 61 00 - - - - - - мікро-периферійнi 8542 21 69 00 - - - - - - іншi - - - інші: 8542 21 71 00 - - - - пластини напівпровідникові ще не розрізані на кристали 8542 21 73 00 - - - - кристали - - - - інші: 8542 21 81 00 - - - - - запам'ятовувальні пристрої 8542 21 83 00 - - - - - мікропроцесори 8542 21 85 00 - - - - - мікроконтролери та мікрокомп'ютери - - - - - інші: 8542 21 91 00 - - - - - - мікро-периферійнi 8542 21 99 00 - - - - - - іншi 8542 29 - - інші: 8542 29 10 00 - - - пластини напівпровідникові ще не розрізані на кристали 8542 29 20 00 - - - кристали - - - інші: 8542 29 30 00 - - - - підсилювачi 8542 29 50 00 - - - - регулятори напруги та струму 8542 29 60 00 - - - - мікросхеми керування 8542 29 70 00 - - - - мікросхеми інтерфейсні; мікросхеми інтерфейсні здатні виконувати функції керування 8542 29 90 00 - - - - іншi 8542 60 00 00 - гібридні інтегровані мікросхеми 8542 70 00 00 - електронні мікромодулi 8542 90 00 00 - частини 8543 Машини електричні та апаратура що виконують певні функції в іншому місці цієї групи не описані або не зазначені: - прискорювачі частинок: 8543 11 00 00 - - пристрої іонної імплантації для легування напівпровідникових матеріалів 8543 19 00 00 - - іншi 8543 20 00 00 - генератори сигналів 8543 30 - машини та апаратура для гальванопокриття електролізу або електрофорезу: 8543 30 20 00 - - пристрої для вологого травлення проявлення видалення фоторезисту або очищення напівпровідникових пластин чи підкладок плоских дисплеїв 8543 30 80 00 - - іншi 8543 40 00 00 - електричні охоронні генератори - інші машини та апаратура: 8543 81 00 00 - - картки та етикетки що діють за принципом наближення 8543 89 - - інші: 8543 89 10 - - - бортові пристрої для реєстрування параметрів польотів електричні синхронізатори та перетворювачі пристрої що запобігають обмерзанню та запотіванню з електричними резисторами для цивільної авіації: 8543 89 10 10 - - - - бортові пристрої для реєстрування параметрів польотів для цивільної авіації 8543 89 10 90 - - - - іншi - - - інші: 8543 89 15 00 - - - - електричні перекладальні машини або такі що мають функції словника 8543 89 20 00 - - - - антенні підсилювачi - - - - сонячні пристрої для опромінювання сонячні кварцеві лампи та аналогічні пристрої для загару: - - - - - для люмінесцентних ламп з ультрафіолетовим А випромінюванням: 8543 89 51 00 - - - - - - з найбільшою довжиною трубки 100 см 8543 89 55 00 - - - - - - іншi 8543 89 59 00 - - - - - іншi 8543 89 65 00 - - - - апаратура для фізичного осадження на напівпровідникові пластини 8543 89 73 00 - - - - герметизоване обладнання для складання напівпровідникових приладів 8543 89 75 00 - - - - апаратура для фізичного осадження шляхом напилення на рідкокристалічних підкладках LCD 8543 89 79 00 - - - - комплекти для вдосконалення машин автоматичного оброблення інформації та їх елементів які призначені для роздрібної торгівлі i складаються з гучномовця та/або мікрофона та електронного модуля що дають можливість машинам автоматичного оброблення інформації обробляти аудіосигнали звукові карти 8543 89 95 00 - - - - іншi 8543 90 - частини: 8543 90 10 00 - - блоки та вузли що включають дві або більше двох частин чи компонентів для бортових реєстраторів для цивільної авіації 8543 90 20 00 - - електронні блоки для машин автоматичного оброблення інформації 8543 90 30 - - апаратури товарних підкатегорій 543 11 00 00 8543 30 20 00 8543 89 65 00 або 8543 89 73 00: 8543 90 30 10 - - - апаратури товарних підкатегорій 8543 11 00 00 8543 30 20 00 8543 90 30 30 - - - апаратури товарних підкатегорій 8543 89 65 00 або 8543 89 73 00 8543 90 40 00 - - апаратури товарної підкатегорії 8543 89 75 00 8543 90 80 00 - - іншi 8544 Проводи ізольовані кабелі включаючи емальовані чи анодованi кабелі включаючи коаксіальнi та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно оптичні складені з волокон з індивідуальними оболонками незалежно від того зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: - проводи обмоткові: 8544 11 - - мідні: 8544 11 10 - - - емальовані або лаковані: 8544 11 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 11 10 90 - - - - іншi 8544 11 90 - - - інші: 8544 11 90 10 - - - - з полiiмідною та полiiмідно-фторопластовою ізоляцією 8544 11 90 90 - - - - іншi 8544 19 - - інші: 8544 19 10 - - - емальовані або лаковані: 8544 19 10 10 - - - - алюмінієвi 8544 19 10 90 - - - - іншi 8544 19 90 00 - - - іншi 8544 20 00 - кабелі коаксіальні та інші коаксіальні провідники електричні: 8544 20 00 10 - - оснащені з'єднувальними деталями 8544 20 00 90 - - іншi 8544 30 - комплекти проводів для свічок запалювання та комплекти проводів інших типів які використовуються в моторних транспортних засобах літаках та на суднах: 8544 30 10 00 - - для цивільної авіації 8544 30 90 - - інші: 8544 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 30 90 90 - - - іншi - інші провідники електричні для напруги не більш як 80 В: 8544 41 - - що мають з'єднувальні пристрої: 8544 41 10 00 - - - використовувані для телекомунікацій 8544 41 90 - - - інші: 8544 41 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 41 90 90 - - - - іншi 8544 49 - - інші: 8544 49 20 00 - - - використовувані для телекомунікацій 8544 49 80 - - - інші: 8544 49 80 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 49 80 90 - - - - іншi - інші провідники електричні для напруги понад 80 В але не більш як 1 000 В: 8544 51 - - що мають з'єднувальні пристрої: 8544 51 10 00 - - - використовувані для телекомунікацій 8544 51 90 - - - інші: 8544 51 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 51 90 90 - - - - іншi 8544 59 - - інші: 8544 59 10 00 - - - проводи та кабелі з ізольованими провідниками діаметром понад 0 51 мм - - - інші: 8544 59 20 00 - - - - для напруги 1 000 В 8544 59 80 00 - - - - для напруги понад 80 В але менш як 1 000 В 8544 60 - інші провідники електричні для напруги понад 1 000 В: 8544 60 10 - - з мідними провідниками: 8544 60 10 10 - - - для напруги не більш як 10 000 В - - - для напруги понад 10 000 В: 8544 60 10 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8544 60 10 98 - - - - іншi 8544 60 90 - - з іншими провідниками: 8544 60 90 10 - - - для напруги не більш як 10 000 В 8544 60 90 90 - - - для напруги понад 10 000 В 8544 70 00 - кабелі волоконно-оптичні: 8544 70 00 10 - - для магістральних зонових та міських мереж зв'язку 8544 70 00 90 - - іншi 8545 Електроди вугільні щітки вугільні вугілля для ламп або гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших видів вуглецю з металом або без нього що використовуються в електротехніці: - електроди: 8545 11 00 00 - - що використовуються для печей 8545 19 - - інші: 8545 19 10 00 - - - електроди для електролізних установок 8545 19 90 00 - - - іншi 8545 20 00 - щітки: 8545 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8545 20 00 90 - - іншi 8545 90 - інші: 8545 90 10 00 - - теплонагрівальні елементи опору 8545 90 90 00 - - іншi 8546 Iзолятори електричні з будь-яких матеріалів: 8546 10 00 00 - склянi 8546 20 - керамічні: 8546 20 10 00 - - без металевих частин - - з металевими частинами: 8546 20 91 00 - - - для повітряних ліній електропередачі або для контактних мереж 8546 20 99 - - - інші: 8546 20 99 10 - - - - ізолятори електричні керамічні з металевими деталями високовольтні вводи для трансформаторів 8546 20 99 90 - - - - іншi 8546 90 - інші: 8546 90 10 00 - - пластмасовi 8546 90 90 00 - - іншi 8547 Арматура ізолювальна для електричних машин пристроїв або обладнання повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей наприклад муфт з гвинтовою нарізкою вмонтованих під час формування лише з метою складання крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів з внутрішньою ізоляцією: 8547 10 - арматура ізолювальна керамічна: 8547 10 10 00 - - з масовою часткою оксидів металів 80 % або більше 8547 10 90 00 - - інша 8547 20 00 00 - арматура ізолювальна пластмасова 8547 90 00 00 - іншi 8548 Залишки та лом первинних елементів первинних батарей та електричних акумуляторів; використані виснаженi первинні елементи використані виснаженi первинні батареї та використані виснаженi електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання в іншому місці даної групи не описані або не зазначені: 8548 10 - залишки та лом первинних елементів первинних батарей та електричних акумуляторів; використані виснаженi первинні елементи використані виснаженi первинні батареї та використані виснаженi електричні акумулятори: 8548 10 10 00 - - використані виснаженi первинні елементи та використані виснаженi первинні батареї - - використані виснаженi акумулятори електричні: 8548 10 21 00 - - - акумулятори свинцево-кислотнi 8548 10 29 00 - - - іншi - - залишки та лом первинних елементів первинних батарей та електричних акумуляторів: 8548 10 91 00 - - - із вмістом свинцю 8548 10 99 00 - - - іншi 8548 90 - інші: 8548 90 10 00 - - запам'ятовувальні пристрої багатокомбінаційних форм наприклад стекові динамічні операційні запам'ятовувальні пристрої та модулi 8548 90 90 00 - - іншi Розділ ХVII ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ I ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТОМПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ Група 86 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх частини; механічне у тому числі електромеханічне сигнальне обладнання всіх видів Код Назва 8603 Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні вантажні вагони вагони-платформи крім включених до товарної позиції 8604: 8603 10 00 - із зовнішнім джерелом електроживлення: 8603 10 00 10 - - вагони трамвайні для широкої колії 8603 10 00 90 - - іншi 8603 90 00 00 - іншi 8606 Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів по коліях несамохідні: 8606 10 00 00 - вагони-цистерни та подібні їм 8606 20 00 00 - вагони ізотермічні рефрижераторні вагони крім вагонів товарної підпозиції 8606 10 8606 30 00 00 - вагони саморозвантажувальні крім вагонів товарної підпозиції 8606 10 або 8606 20 - інші: 8606 91 - - криті i такі що замикаються: 8606 91 10 00 - - - спеціально передбачені для транспортування вантажів з високою радіоактивністю Євроатом 8606 91 90 00 - - - іншi 8606 92 00 00 - - відкриті із стаціонарними бортами заввишки понад 60 см 8606 99 00 00 - - іншi 8607 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу: - візки ходові балансирні візки вісі i колеса їх частини: 8607 11 00 00 - - ведучі візки та ведучі ходові балансирні візки 8607 12 00 00 - - інші візки та ходові балансирні візки 8607 19 - - інші включаючи частини: - - - вісі змонтовані або ні; колеса та їх частини: 8607 19 01 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8607 19 11 00 - - - - штамповані сталевi 8607 19 18 00 - - - - іншi - - - частини для візків усіх типів: 8607 19 91 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8607 19 99 00 - - - - іншi - гальмові пристрої та їх частини: 8607 21 - - пневматичні гальма та їх частини: 8607 21 10 00 - - - з чавуну або сталі литi 8607 21 90 00 - - - іншi 8607 29 - - інші: 8607 29 10 00 - - - з чавуну або сталі литi 8607 29 90 00 - - - іншi 8607 30 - крюки та інші зчіпні пристрої буфери та їх частини: 8607 30 01 00 - - з чавуну або сталі литi 8607 30 99 00 - - іншi - інші: 8607 91 - - локомотивів: 8607 91 10 00 - - - осьові букси та їх частини - - - інші: 8607 91 91 00 - - - - з чавуну або сталі литi 8607 91 99 00 - - - - іншi 8607 99 - - інші: 8607 99 10 00 - - - осьові букси та їх частини 8607 99 30 - - - кузови та їх частини: 8607 99 30 10 - - - - для трамвайних вагонів широкої колії 8607 99 30 90 - - - - іншi 8607 99 50 00 - - - шасі та їх частини 8607 99 90 00 - - - іншi 8608 00 Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних та трамвайних колій; механічне включаючи електромеханічне сигнальне обладнання забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах спорудах для паркування портових спорудах або на аеродромах; їх частини: 8608 00 10 00 - устаткування та обладнання для залізничних та інших колій 8608 00 30 00 - інше обладнання 8608 00 90 00 - частини 8609 00 Контейнери включаючи ємності для перевезення рідких вантажів спеціально призначені та оснащені для перевезень одним або кількома видами транспорту: 8609 00 10 00 - контейнери з протирадіаційним свинцевим захистом для транспортування радіоактивних речовин Євроатом 8609 00 90 00 - іншi Група 87 Засоби наземного транспорту крім залізничного або трамвайного рухомого складу їх частини та обладнання Код Назва 8706 00 Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705: - шасі для тракторів товарної позиції 8701; шасі для моторних транспортних засобів товарних позицій 8702 8703 або 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2 500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 2 800 см3: 8706 00 11 00 - - для моторних транспортних засобів товарної позиції 8702 або товарної позиції 8704 8706 00 19 00 - - іншi - інші: 8706 00 91 - - для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 8706 00 91 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8706 00 91 90 - - - іншi 8706 00 99 00 - - іншi 8707 Кузови включаючи кабіни для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: 8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703: 8707 10 10 - - для промислового складання: 8707 10 10 10 - - - укомплектованi 8707 10 10 20 - - - неукомплектованi 8707 10 90 - - інші: 8707 10 90 10 - - - що використовува-лися 5 років або менше 8707 10 90 20 - - - що використовува-лися понад 5 років 8707 10 90 90 - - - іншi 8707 90 - інші: 8707 90 10 00 - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем i робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів спеціального призначення товарної позиції 8705 8707 90 90 00 - - іншi 8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705: 8708 10 - бампери та їх частини: 8708 10 10 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 10 90 - - інші: 8708 10 90 10 - - - автомобілів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - інші: 8708 10 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 10 90 98 - - - - іншi - інші частини i пристрої для кузовів включаючи кабіни : 8708 21 - - ремені безпеки: 8708 21 10 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 21 90 - - - інші: 8708 21 90 10 - - - - автомобілів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - інші: 8708 21 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 21 90 98 - - - - - іншi 8708 29 - - інші: 8708 29 10 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8708 29 10 10 - - - - штамповані частини кузовів включаючи кабіни покриті в катафорезі для промислового складання автомобілів зазначених у товарній позиції 8704 8708 29 10 90 - - - - іншi 8708 29 90 00 - - - іншi - гальма i гальмові системи з підсилювачами та їх частини: 8708 31 - - накладки гальм змонтовані: 8708 31 10 00 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 - - - інші: 8708 31 91 - - - - для дискових гальм: 8708 31 91 10 - - - - - автомобілів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - - інші: 8708 31 91 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 31 91 99 - - - - - - іншi 8708 31 99 - - - - інші: 8708 31 99 10 - - - - - автомобілів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т 8708 31 99 90 - - - - - іншi 8708 39 - - інші: 8708 39 10 00 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 39 90 - - - інші: 8708 39 90 10 - - - - автомобілів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - інші: 8708 39 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 39 90 98 - - - - - іншi 8708 40 - коробки передач: 8708 40 10 00 - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 40 90 - - інші: 8708 40 90 10 - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - інші: 8708 40 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 40 90 98 - - - - іншi 8708 50 - мости ведучі з диференціалом у складанні або окремо від інших складових трансмісії: 8708 50 10 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 50 90 - - інші: 8708 50 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 50 90 90 - - - іншi 8708 60 - мости неведучі та їх частини: 8708 60 10 - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; транспортних засобів товарної позиції 8704 оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8708 60 10 10 - - - мости неведучі у складанні з незалежною торсійною підвіскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобів зазначених у товарній позиції 8704 8708 60 10 90 - - - іншi - - інші: 8708 60 91 00 - - - штамповані із сталi 8708 60 99 - - - інші: 8708 60 99 10 - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - інші: 8708 60 99 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 60 99 98 - - - - - іншi 8708 70 - колеса ходові їх частини та приладдя: 8708 70 10 - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалю-ванням від стиснення дизелем або напів-дизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8708 70 10 10 - - - колеса ходові дискові штамповано-зварні з чорних металів розміром 5JK16''H 5.00E-16 для промисло-вого складання моторних транспортних засобів зазначених у товарній позиції 8704 8708 70 10 90 - - - іншi - - інші: 8708 70 50 - - - колеса з алюмінію; частини та приладдя для них з алюмінію: 8708 70 50 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 70 50 90 - - - - іншi 8708 70 91 00 - - - маточини коліс суцільно вилиті у вигляді зірки з чорних металів 8708 70 99 - - - інші: 8708 70 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 70 99 90 - - - - іншi 8708 80 - амортизатори підвіски: 8708 80 10 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 80 90 - - інші: 8708 80 90 10 - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - інші: 8708 80 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 80 90 98 - - - - іншi - інші частини та приладдя: 8708 91 - - радіатори: 8708 91 10 00 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 91 90 - - - інші: 8708 91 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 91 90 90 - - - - іншi 8708 92 - - глушники та вихлопні труби: 8708 92 10 00 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 92 90 00 - - - іншi 8708 93 - - зчеплення та їх частини: 8708 93 10 - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8708 93 10 10 - - - - зчеплення у складанні однодискове сухе із зовнішнім діаметром веденого диска 9 25''; 9 5''; 10 5''для промислового складання моторних транспортних засобів зазначених у товарній позиції 8704 8708 93 10 90 - - - - іншi 8708 93 90 - - - інші: 8708 93 90 10 - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - інші: 8708 93 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 93 90 98 - - - - - іншi 8708 94 - - рульові колеса рульові колонки та картери рульових механізмів: 8708 94 10 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внут-рішнього згоряння із запалюванням від стис-нення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів дви-гуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іск-ровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705 8708 94 90 - - - інші: 8708 94 90 10 - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - інші: 8708 94 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 94 90 98 - - - - - іншi 8708 99 - - інші: - - - для промислового складання: тракторів що керуються водієм який іде поряд товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення дизелем або напівдизелем з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 500 см3 або двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням з робочим об'ємом циліндрів двигуна не більш як 2 800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705: 8708 99 11 00 - - - - пневмоподушки із системою надування 8708 99 19 - - - - інші: 8708 99 19 10 - - - - - рами драбинного типу з колісними базами 2 800 мм 3 300 мм 3 600 мм 3 950 мм i 4 180 мм для промислового складання моторних транспортних засобів зазначених у товарній позиції 8704 8708 99 19 90 - - - - - іншi - - - інші: 8708 99 30 - - - - стабілізатори поперечної стійкості: 8708 99 30 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 99 30 90 - - - - - іншi 8708 99 50 - - - - інші торсіони стрижневі ресори пружні елементи підвіски ходових коліс у вигляді стрижнів що працюють на скручування : 8708 99 50 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 99 50 90 - - - - - іншi - - - - інші: 8708 99 92 - - - - - штамповані із сталі: 8708 99 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 99 92 90 - - - - - - іншi 8708 99 98 - - - - - інші: 8708 99 98 10 - - - - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 вантажопідйомністю понад 75 т - - - - - - інші: 8708 99 98 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 8708 99 98 98 - - - - - - - іншi 8709 90 00 00 - частини 8710 00 00 00 Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби з озброєнням чи без озброєння та частини таких транспортних засобів 8712 00 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди включаючи велосипеди триколісні для перевезення вантажів без двигуна: 8712 00 10 00 - без шарикопідшипників - інші: 8712 00 30 00 - - велосипеди 8712 00 80 00 - - іншi 8714 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713: - мотоциклів включаючи мопеди : 8714 11 00 00 - - сідла 8714 19 00 00 - - іншi 8714 20 00 00 - колясок інвалідних - інші: 8714 91 - - рами та вилки їх частини: 8714 91 10 00 - - - рами 8714 91 30 00 - - - передні вилки 8714 91 90 00 - - - частини 8714 92 - - ободи та спиці: 8714 92 10 00 - - - ободи 8714 92 90 00 - - - спицi 8714 93 - - маточини або втулки крім гальмових та зірочки коліс вільного руху: 8714 93 10 00 - - - маточини або втулки 8714 93 90 00 - - - зірочки коліс вільного руху 8714 94 - - гальма включаючи гальмові втулки та їх частини: 8714 94 10 00 - - - втулки гальмовi 8714 94 30 00 - - - інші гальма 8714 94 90 00 - - - частини 8714 95 00 00 - - сідла 8714 96 - - педалі та кривошипно-шатунні механізми та їх частини: 8714 96 10 00 - - - педалi 8714 96 30 00 - - - кривошипно-шатунні механізми 8714 96 90 00 - - - частини 8714 99 - - інші: 8714 99 10 00 - - - керма рукоятки 8714 99 30 00 - - - багажники 8714 99 50 00 - - - пристрої перемикачів передач 8714 99 90 00 - - - інші; частини 8715 00 90 00 - частини 8716 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: 8716 10 - причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів: 8716 10 10 00 - - що складаються - - інші масою: 8716 10 91 00 - - - не більш як 750 кг 8716 10 94 00 - - - понад 750 кг але не більш як 1600 кг 8716 10 96 00 - - - понад 1 600 кг але не більш як 3 500 кг 8716 10 99 00 - - - понад 3 500 кг 8716 20 00 00 - причепи та напівпричепи із самозавантаженням або саморозвантаженням для використання у сільському господарствi - інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: 8716 31 00 00 - - причепи-цистерни та напівпричепи-цистерни 8716 39 - - інші: 8716 39 10 00 - - - призначені спеціально для транспортування високорадіоактивних речовин - - - інші: - - - - нові: 8716 39 30 - - - - - напівпричепи: 8716 39 30 10 - - - - - - бортові напівпричепи-рефрижератори напівпричепи-контейнеровози 8716 39 30 30 - - - - - - інші напівпричепи що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 39 30 90 - - - - - - іншi - - - - - інші: 8716 39 51 - - - - - - одноосьові: 8716 39 51 10 - - - - - - - бортовi 8716 39 51 90 - - - - - - - іншi 8716 39 59 - - - - - - інші: 8716 39 59 10 - - - - - - - двоосьові бортовi 8716 39 59 30 - - - - - - - що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 39 59 90 - - - - - - - іншi 8716 39 80 00 - - - - що використовувалися 8716 40 00 - інші причепи та напівпричепи: 8716 40 00 10 - - причепи та напівпричепи що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 40 00 90 - - іншi 8716 80 00 00 - інші транспортні засоби 8716 90 - частини: 8716 90 10 - - шасі: 8716 90 10 10 - - - до автомобільних напівпричепів що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 90 10 90 - - - іншi 8716 90 30 - - кузови: 8716 90 30 10 - - - до автомобільних напівпричепів що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 90 30 90 - - - іншi 8716 90 50 - - вісі: 8716 90 50 10 - - - до автомобільних напівпричепів що ма-ють максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 90 50 90 - - - іншi 8716 90 90 - - інші частини: 8716 90 90 10 - - - до автомобільних напівпричепів що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i більше 8716 90 90 90 - - - іншi Група 88 Літальні апарати космічні апарати та їх частини Код Назва 8801 Аеростати та дирижаблі; планери дельтаплани та інші літальні апарати безмоторні: 8801 10 - планери та дельтаплани: 8801 10 10 00 - - для цивільної авіації 8801 10 90 00 - - іншi 8801 90 - інші: 8801 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 8801 90 91 00 - - - аеростати та дирижаблi 8801 90 99 00 - - - іншi 8802 Iнші апарати літальні наприклад вертольоти літаки ; космічні апарати включаючи супутники та суборбітальні i космічні ракетиносії: - вертольоти: 8802 11 - - з масою порожнього обладнаного апарата не більш як 2 000 кг: 8802 11 10 00 - - - для цивільної авіації 8802 11 90 00 - - - іншi 8802 12 - - масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг: 8802 12 10 00 - - - для цивільної авіації 8802 12 90 00 - - - іншi 8802 20 - літаки та інші літальні апарати з масою порожнього обладнаного апарата не більш як 2 000 кг: 8802 20 10 00 - - для цивільної авіації 8802 20 90 00 - - іншi 8802 30 - літаки та інші літальні апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг але не більш як 15 000 кг: 8802 30 10 00 - - для цивільної авіації 8802 30 90 00 - - іншi 8802 40 - літаки та інші літальні апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 15 000 кг: 8802 40 10 00 - - для цивільної авіації 8802 40 90 00 - - іншi 8802 60 - космічні апарати включаючи супутники та суборбітальні i космічні ракетиносії: 8802 60 10 00 - - космічні апарати включаючи супутники 8802 60 90 00 - - суборбітальні ракети та космічні ракетиносії 8803 Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: 8803 10 - повітряні ґвинти i несучі ґвинти та їх частини: 8803 10 10 00 - - для цивільної авіації 8803 10 90 00 - - іншi 8803 20 - шасі літаків та їх частини: 8803 20 10 00 - - для цивільної авіації 8803 20 90 00 - - іншi 8803 30 - інші частини літаків i вертольотів: 8803 30 10 00 - - для цивільної авіації 8803 30 90 00 - - іншi 8803 90 - інші: 8803 90 10 00 - - паперових зміїв 8803 90 20 00 - - космічних апаратів включаючи супутники 8803 90 30 00 - - суборбітальних та космічних ракетносіїв - - інші: 8803 90 91 00 - - - для цивільної авіації та планерів 8803 90 98 00 - - - іншi 8804 00 00 00 Парашути включаючи керовані парашути та параплани i ротошути; їх частини та пристрої 8805 Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для льотного складу; їх частини: 8805 10 - обладнання стартове для літальних апаратів та їх частини; палубні гальмові або аналогічні пристрої: 8805 10 10 00 - - обладнання стартове для літальних апаратів та їх частини 8805 10 90 00 - - іншi - наземні тренажери для льотного складу та їх частини: 8805 21 00 00 - - імітатори повітряного бою 8805 29 - - інші: 8805 29 10 00 - - - для цивільної авіації 8805 29 90 00 - - - іншi Група 89 Судна човни та інші плавучі засоби Код Назва 8901 Судна круїзні екскурсійні пороми вантажні судна баржі та інші плавучі засоби призначені для перевезення людей або вантажів: 8901 10 - судна круїзні екскурсійні та інші плавучі засоби призначені головним чином для перевезення людей; пороми всіх типів: 8901 10 10 00 - - морськi 8901 10 90 00 - - іншi 8901 20 - танкери: 8901 20 10 00 - - морськi 8901 20 90 00 - - іншi 8901 30 - судна рефрижераторні крім тих що включаються до товарної підпозиції 8901 20: 8901 30 10 00 - - морськi 8901 30 90 00 - - іншi 8901 90 - інші судна вантажні та вантажо-пасажирські: 8901 90 10 00 - - морськi - - інші: 8901 90 91 00 - - - несамохіднi 8901 90 99 00 - - - самохіднi 8902 00 Судна риболовні; плавучі бази та інші судна для переробки та консервування рибних продуктів: - морські: 8902 00 12 00 - - брутто-реєстрового тоннажу понад 250 тонн 8902 00 18 00 - - брутто-реєстрового тоннажу не більш як 250 тонн 8902 00 90 00 - іншi 8903 Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту; гребні човни та каное: 8903 10 - надувні: 8903 10 10 00 - - масою не більш як 100 кг кожний 8903 10 90 00 - - іншi - інші: 8903 91 - - судна вітрильні з допоміжним двигуном або без нього: 8903 91 10 00 - - - морськi - - - інші: 8903 91 92 00 - - - - завдовжки не більш як 7 5 м 8903 91 99 00 - - - - завдовжки понад 7 5 м 8903 92 - - човни катери моторні крім човнів із забортним двигуном: 8903 92 10 00 - - - морськi - - - інші: 8903 92 91 00 - - - - завдовжки не більш як 7 5 м 8903 92 99 00 - - - - завдовжки понад 7 5 м 8903 99 - - інші: 8903 99 10 00 - - - масою не більш як 100 кг кожний - - - інші: 8903 99 91 00 - - - - завдовжки не більш як 7 5 м 8903 99 99 00 - - - - завдовжки понад 7 5 м 8904 00 Буксири та судна-штовхачі: 8904 00 10 00 - буксири - судна-штовхачі: 8904 00 91 00 - - морськi 8904 00 99 00 - - іншi 8905 Маяки плавучі пожежні судна земснаряди плавучі крани та інші судна для яких судноплавні якості є лише другорядними порівняно з їх основними функціями; плавучі доки; плавучі або підводні бурильні чи експлуатаційні платформи: 8905 10 - земснаряди: 8905 10 10 00 - - морськi 8905 10 90 00 - - іншi 8905 20 00 00 - плавучі або підводні бурильні або експлуатаційні платформи 8905 90 - інші: 8905 90 10 00 - - морськi 8905 90 90 00 - - іншi 8906 Iнші судна включаючи військові кораблі та рятувальні судна крім гребних шлюпок: 8906 10 00 00 - кораблі військовi 8906 90 - інші: 8906 90 10 00 - - морськi - - інші: 8906 90 91 00 - - - масою не більш як 100 кг кожний 8906 90 99 00 - - - іншi 8907 Iнші плавучі засоби наприклад плоти плавучі баки кесони причали буї та бакени : 8907 10 00 00 - плоти надувнi 8907 90 00 00 - іншi 8908 00 00 00 Судна та інші плавучі засоби призначені на злам Розділ ХVIII ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ ФОТОГРАФІЧНІ КІНЕМАТОГРАФІЧНІ КОНТРОЛЬНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРЕЦИЗІЙНІ МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ Група 90 Прилади та апарати оптичні фотографічні кінематографічні контрольні вимірювальні прецизійні;медичні або хірургічні; їх частини та приладдя Код Назва 9001 Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі волоконно-оптичні крім кабелів товарної позиції 8544; листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи включаючи контактнi призми дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів неоправлені крім таких елементів з оптично необробленого скла: 9001 10 - волокна оптичні джгути та кабелі волоконно-оптичні: 9001 10 10 00 - - кабелі для передачі зображення 9001 10 90 - - інші: 9001 10 90 10 - - - волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм 9001 10 90 90 - - - іншi 9001 20 00 00 - листи або пластини з поляризаційного матеріалу 9001 40 - лінзи скляні для окулярів: 9001 40 20 00 - - що не коригують зір - - що коригують зір: - - - оброблені з обох боків: 9001 50 - лінзи з інших матеріалів для окулярів: 9001 50 20 00 - - що не коригують зір - - що коригують зір: - - - оброблені з обох боків: 9001 90 - інші: 9001 90 10 00 - - для цивільної авіації 9001 90 90 00 - - іншi 9002 Лінзи призми дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів оправлені для інструментів або апаратури крім таких елементів з оптично необробленого скла: - об'єктиви: 9002 11 00 00 - - для камер проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 9002 19 00 00 - - іншi 9002 20 00 00 - фільтри 9002 90 - інші: 9002 90 10 00 - - для цивільної авіації 9002 90 90 00 - - іншi 9003 90 00 00 - частини 9005 Біноклі монокуляри інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них за винятком радіоастрономічних приладів: 9005 10 00 00 - біноклi 9005 80 00 00 - інші прилади 9005 90 00 00 - частини та приладдя включаючи опори 9006 Фотокамери крім кінокамер ; фотоспалахи та лампи-спалахи крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539: 9006 10 - фотокамери що використовуються для підготовки пластин або циліндрів для друкування: 9006 10 10 00 - - апарати які виготовляють малюнки i використовуються для виробництва масок або фотошаблонів з основ підкладок покритих фоторезистом 9006 10 90 00 - - іншi 9006 20 00 00 - фотокамери що використовуються для перенесення зображення документів у мікрофільми мікрофіші або інші мікроносії 9006 30 00 00 - фотокамери спеціально призначенні для підводного або повітряного знімання для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів; фотоапаратура яка проводить звіряння для судових чи криміналістичних цілей 9006 40 00 00 - фотокамери для миттєвого отримання готового знімку - інші фотокамери: 9006 51 00 00 - - дзеркальні для рулонних плівок завширшки не більш як 35 мм 9006 52 00 00 - - інші для рулонних плівок завширшки менш як 35 мм 9006 53 - - інші для рулонних плівок завширшки 35 мм: 9006 53 10 00 - - - портативні фотокамери 9006 53 90 00 - - - іншi 9006 59 00 00 - - іншi - фотоспалахи i лампи-спалахи: 9006 61 00 00 - - фотоспалахи розрядні електроннi 9006 62 00 00 - - лампи-спалахи у формі куба та аналогічні вироби 9006 69 00 00 - - іншi - частини i приладдя: 9006 91 - - для фотокамер: 9006 91 10 00 - - - для апаратури товарної підкатегорії 9006 10 10 00 9006 91 90 00 - - - іншi 9006 99 00 00 - - іншi 9007 Кінокамери та кінопроектори з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них: - кінокамери: 9007 11 00 00 - - для плівки завширшки менш як 16 мм або для плівки 2х8 мм 9007 19 00 00 - - іншi 9007 20 00 00 - кінопроектори - частини i приладдя: 9007 91 00 00 - - для кінокамер 9007 92 00 00 - - для кінопроекторів 9008 Проектори зображення крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура крім кінематографічної : 9008 10 00 00 - проектори для слайдів 9008 20 00 00 - апарати для зчитування мікрофільмів мікрофішів або інших мікроносіїв здатні або не здатні виготовляти копії 9008 30 00 00 - інші проектори 9008 40 00 00 - фотоапаратура для збільшення або зменшення зображень крім кінематогра-фічної 9008 90 00 00 - частини i приладдя 9009 Апаратура фотокопіювальна з оптичною системою або контактного типу та апаратура термокопіювальна: - апаратура фотокопіювальна електростатична: 9009 11 00 00 - - що працює шляхом відтворення зображення безпосередньо на копію оригіналу прямий процес 9009 12 00 00 - - що працює шляхом відтворення зображення на копію оригіналу за допомогою проміжного носія непрямий процес - інша апаратура фотокопіювальна: 9009 21 00 00 - - з умонтованою оптичною системою 9009 22 00 00 - - контактного типу 9009 30 00 00 - апаратура для термокопіювання - частини i приладдя: 9009 91 00 00 - - пристрої для автоматичної подачі документів 9009 92 00 00 - - пристрої для подачі паперу 9009 93 00 00 - - сортувальники 9009 99 00 00 - - іншi 9010 Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій включаючи апаратуру для проектування або нанесення зображення на сенсибілізовані поверхні напівпровідникових матеріалів в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекційні: 9010 10 00 00 - апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплівок включаючи кіноплівки або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плівок на рулонний фотопапір - апаратура та обладнання для проеціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані поверхні напівпровідникових матеріалів: 9010 41 00 00 - - апаратура та обладнання для безпосереднього нанесення зображення на напівпровідникові пластини 9010 42 00 00 - - установки суміщення та покрокового експонування 9010 49 00 00 - - іншi 9010 50 - інша апаратура та обладнання для фото- i кінолабораторій; негатоскопи: 9010 50 10 00 - - апаратура для проеціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані підкладки плоских дисплеїв 9010 50 90 00 - - інша 9010 60 00 00 - екрани проекційнi 9010 90 - частини i приладдя: 9010 90 10 - - до апаратури товарних підкатегорій 9010 41 00 00 9010 42 00 00 9010 49 00 00 або товарної підкатегорії 9010 50 10 00: 9010 90 10 10 - - - до апаратури товарної підкатегорії 9010 50 10 00 9010 90 10 90 - - - іншi 9010 90 90 00 - - іншi 9011 Мікроскопи оптичні складні включаючи мікроскопи для мікрофотографування для мікрокінознімання або мікропроеціювання: 9011 10 - мікроскопи стереоскопічні: 9011 10 10 00 - - що споряджені обладнанням яке спеціально призначене для маніпулювання i переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 9011 10 90 00 - - іншi 9011 20 - інші мікроскопи для мікрофотографування для мікрокінознімання або мікропроеціювання: 9011 20 10 00 - - мікроскопи мікрофотографічні споряджені обладнанням яке спеціально призначене для маніпулювання i переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 9011 20 90 00 - - іншi 9011 80 00 00 - інші мікроскопи 9011 90 - частини i приладдя: 9011 90 10 00 - - до апаратури товарних підкатегорій 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00 9011 90 90 00 - - іншi 9012 Мікроскопи крім оптичних; апарати дифракційні: 9012 10 - мікроскопи крім оптичних та апарати дифракційні: 9012 10 10 00 - - електронні мікроскопи споряджені обладнанням яке спеціально призначене для маніпулювання i переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів 9012 10 90 00 - - іншi 9012 90 - частини i приладдя: 9012 90 10 00 - - до апаратури товарної підкатегорії 9012 10 10 00 9012 90 90 00 - - іншi 9013 Пристрої на рідких кристалах крім виробів конкретніше названих в інших товарних позиціях; лазери крім лазерних діодів; інші прилади та інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не зазначені: 9013 10 00 00 - приціли телескопічні для зброї; перископи; труби оптичні виготовлені як частини для машин інструментів приладів або апаратів цієї групи або розділу XVI 9013 20 00 00 - лазери крім лазерних діодів 9013 80 - інші пристрої прилади та інструменти: - - пристрої на рідких кристалах: 9013 80 20 00 - - - пристрої на рідких кристалах з активною матрицею 9013 80 30 00 - - - іншi 9013 80 90 00 - - іншi 9013 90 - частини i приладдя: 9013 90 10 00 - - для пристроїв на рідких кристалах LCD 9013 90 90 00 - - іншi 9014 Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти: 9014 10 - компаси для визначення напрямку: 9014 10 10 00 - - для цивільної авіації 9014 10 90 00 - - іншi 9014 20 - прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації крім компасів : - - для цивільної авіації: 9014 20 13 00 - - - інерційні навігаційні системи 9014 20 18 00 - - - іншi 9014 20 90 00 - - іншi 9014 80 00 00 - інші прилади та інструменти 9014 90 - частини i приладдя: 9014 90 10 00 - - приладів товарних підпозицій 9014 10 i 9014 20 для цивільної авіації 9014 90 90 00 - - іншi 9015 Прилади та інструменти топографічні включаючи фотограмметричнi гідрографічні океанографічні гідрологічні метеорологічні або геофізичні за винятком компасів; далекоміри: 9015 10 - далекоміри: 9015 10 10 00 - - електроннi 9015 10 90 00 - - іншi 9015 20 - теодоліти i тахеометри: 9015 20 10 00 - - електроннi 9015 20 90 00 - - іншi 9015 30 - нівеліри: 9015 30 10 00 - - електроннi 9015 30 90 00 - - іншi 9015 40 - прилади та інструменти фотограмметричні топографічні: 9015 40 10 00 - - електроннi 9015 40 90 00 - - іншi 9015 80 - інші прилади та інструменти: - - електронні: 9015 80 11 00 - - - інструменти та прилади для метеорології гідрології та геофізики 9015 80 19 00 - - - іншi - - інші: 9015 80 91 00 - - - інструменти та прилади що використовуються в геодезії топографії або нівелюванні; інструменти гідрографічнi 9015 80 93 00 - - - інструменти та прилади метеорологічні гідрологічні та геофізичнi 9015 80 99 00 - - - іншi 9015 90 00 00 - частини i приладдя 9016 00 Терези чутливістю 0 05 г або вище з важками або без них: 9016 00 10 00 - терези 9016 00 90 00 - частини та приладдя 9017 Iнструменти для креслення розмічання або математичних розрахунків напри-клад машинки креслярські пантографи транспортири набори креслярські логарифмічні лінійки дискові калькулятори ; ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів наприклад вимірювальні стрижні та рулетки мікрометри кронциркулi в іншому місці цієї групи не зазначені: 9017 10 - столи та машини креслярські автоматичні або неавтоматичні: 9017 10 10 00 - - плотери 9017 10 90 00 - - іншi 9017 20 - інші інструменти для креслення розмічання або математичних розрахунків: 9017 20 05 00 - - плотери - - інші інструменти креслярські: 9017 20 11 00 - - - набори креслярськi 9017 20 19 00 - - - іншi - - інструменти для розмічання: 9017 20 31 00 - - - машини що створюють малюнок та використовуються для одержання масок або шаблонів з підкладок покритих фоторезистом 9017 20 39 00 - - - іншi 9017 20 90 00 - - інструменти для математичних розрахунків логарифмічні лінійки дискові калькулятори тощо 9017 30 - мікрометри кронциркулі та калібри: 9017 30 10 00 - - мікрометри та кронциркулi 9017 30 90 00 - - інші за винятком калібрів без пристроїв регулювання товарної позиції 9031 9017 80 - інші інструменти: 9017 80 10 00 - - вимірювальні стрижні та рулетки i лінійки з поділками 9017 80 90 00 - - іншi 9017 90 - частини та приладдя: 9017 90 10 00 - - до апаратури товарної підкатегорії 9017 20 31 00 9017 90 90 00 - - іншi 9024 Машини та пристрої для випробування твердості міцності розтягування та стискання пружності або інших механічних властивостей матеріалів наприклад металів деревини текстильних матеріалів паперу пластмас : 9024 10 - машини та пристрої для випробування металів: 9024 10 10 00 - - електроннi - - інші: 9024 10 91 00 - - - універсальні або для випробування на розтягування 9024 10 93 00 - - - для випробування на твердість 9024 10 99 - - - інші: 9024 10 99 10 - - - - механізми для гідравлічного випробу-вання труб та неруйнівного контролю якості труб 9024 10 99 90 - - - - іншi 9024 80 - інші машини та пристрої: 9024 80 10 00 - - електроннi - - інші: 9024 80 91 00 - - - для випробування текстильних матеріалів паперу або картону 9024 80 99 00 - - - іншi 9024 90 00 00 - частини i приладдя 9025 Ареометри та аналогічні занурювані прилади термометри пірометри барометри гігрометри та психрометри із записувальними пристроями або без них будь-які комбінації цих приладів: - термометри та пірометри не об'єднані з іншими приладами: 9025 11 - - рідинні безпосереднього зчитування: 9025 11 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 9025 11 91 00 - - - - медичні або ветеринарнi 9025 11 99 00 - - - - іншi 9025 19 - - інші: 9025 19 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 9025 19 91 00 - - - - електроннi 9025 19 99 - - - - інші: 9025 19 99 10 - - - - - перетворювачі термоелектричні для вимірювання температури рідкого розплаву металів - - - - - інші: 9025 19 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9025 19 99 98 - - - - - - іншi 9025 80 - інші прилади: 9025 80 15 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9025 80 20 00 - - - барометри без з'єднання з іншими вимірювальними приладами - - - інші: 9025 80 91 00 - - - - електроннi 9025 80 99 - - - - інші: 9025 80 99 10 - - - - - гігрометри аерометри аерометри з термометрaми 9025 80 99 90 - - - - - іншi 9025 90 - частини i приладдя: 9025 90 10 00 - - для цивільної авіації 9025 90 90 - - інші: 9025 90 90 10 - - - оправи зaхисні для технічних термометрів - - - інші: 9025 90 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9025 90 90 98 - - - - іншi 9026 Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати рівня тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів наприклад витратоміри покажчики рівня манометри тепломіри крім приладів та апаратури товарних позицій 9014 9015 9028 або 9032: 9026 10 - для вимірювання або контролю витрати або рівня рідин: 9026 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - електронні: 9026 10 51 00 - - - - витратоміри 9026 10 59 00 - - - - іншi - - - інші: 9026 10 91 - - - - витратоміри: 9026 10 91 10 - - - - - витратоміри води 9026 10 91 90 - - - - - іншi 9026 10 99 00 - - - - іншi 9026 20 - для вимірювання або контролю тиску: 9026 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9026 20 30 00 - - - електроннi - - - інші: 9026 20 50 00 - - - - манометри спіральні або з металевою мембраною 9026 20 90 00 - - - - іншi 9026 80 - інші прилади та апаратура для вимірювання: 9026 80 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9026 80 91 00 - - - електроннi 9026 80 99 00 - - - іншi 9026 90 - частини i приладдя: 9026 90 10 00 - - для цивільної авіації 9026 90 90 - - інші: 9026 90 90 10 - - - для витратомірів води на номінальні діаметри DN15 DN20 DN40 9026 90 90 90 - - - іншi 9027 Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу наприклад поляриметри рефрактометри спектрометри газо- або димоаналізатори ; прилади та апаратура для вимірювання або контролю в'язкості пористості розширення поверхневого натягу або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю кількості тепла звуку або світла включаючи експонометри ; мікротоми: 9027 10 - газо- або димоаналізатори: 9027 10 10 - - електронні: 9027 10 10 10 - - - масспектрометри 9027 10 10 90 - - - іншi 9027 10 90 - - інші: - - - газоаналізатори: 9027 10 90 11 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9027 10 90 18 - - - - іншi - - - інші: 9027 10 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9027 10 90 98 - - - - іншi 9027 20 00 - хроматографи та апаратура для електрофорезу: 9027 20 00 10 - - хроматографи газовi - - інші: 9027 20 00 91 - - - апаратура для електрофорезу 9027 20 00 95 - - - хроматографи 9027 30 00 - спектрометри спектрофотометри та спектрографи що використовують оптичне випромінювання ультрафіолетове видиме інфрачервоне : 9027 30 00 10 - - атомно-абсорбційні спектрофотометри 9027 30 00 90 - - іншi 9027 40 00 00 - експонометри 9027 50 00 00 - інші прилади та апаратура що використовують оптичне випромінювання ультрафіолетове видиме інфрачервоне 9027 80 - інші прилади та апаратура: - - електронні: 9027 80 11 - - - pН-метри rН-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності: 9027 80 11 10 - - - - pН-метри pН-Іонен-метри pН-Іон-метри аналітичні мікролабораторії на базі іоно-селективного аналізатора іонометри 9027 80 11 90 - - - - іншi 9027 80 13 00 - - - апаратура для вимірювання фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів або підкладок рідиннокристалічних пристроїв або нанесених ізолювальних чи провідних прошарків під час виробництва напівпровідникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв 9027 80 17 00 - - - іншi - - інші: 9027 80 91 00 - - - віскозиметри прилади для вимірювання пористості та розширення 9027 80 93 00 - - - апаратура для вимірювання фізичних властивостей напівпровідникових матеріалів або підкладок рідиннокристалічних пристроїв або нанесених ізолювальних чи провідних прошарків під час виробництва напівпровідникових пластин або підкладок рідиннокристалічних пристроїв 9027 80 97 00 - - - іншi 9027 90 - мікротоми; частини i приладдя: - - частини i приладдя: 9027 90 50 00 - - - до апаратури товарних підпозицій 9027 20 - 9027 80 9027 90 80 00 - - - до мікротомів або апаратури для аналізу газу або диму 9028 Лічильники подачі або виробництва газу рідин чи електроенергії у тому числі калібрувальні: 9028 10 00 - лічильники газу: 9028 10 00 10 - - мембранні з типорозміром G-4 номінальна витрата газу 4 м3/годину i G-6 номінальна витрата газу 6 м3/годину 9028 10 00 20 - - мембранні з типорозміром G1.6 G2.5 9028 10 00 90 - - іншi 9028 20 00 - лічильники рідини: 9028 20 00 10 - - на номінальні діаметри DN15 DN20 DN40 9028 20 00 90 - - іншi 9028 30 - лічильники електроенергії: - - для змінного струму: 9028 30 11 00 - - - однофазнi 9028 30 19 00 - - - багатофазнi 9028 30 90 00 - - іншi 9028 90 - частини i приладдя: 9028 90 10 00 - - для лічильників електроенергії 9028 90 90 - - інші: 9028 90 90 10 - - - для лічильників води на номінальні діаметри DN15 DN20 DN40 9028 90 90 20 - - - для газових лічильників 9028 90 90 90 - - - іншi 9029 Лічильники кількості обертів кількості продукції таксометри милеометри крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи: 9029 10 - лічильники кількості обертів кількості продукції таксометри милеометри крокометри та аналогічні прилади: 9029 10 10 00 - - лічильники кількості обертів електричні та електронні для цивільної авіації 9029 10 90 00 - - іншi 9029 20 - спідометри i тахометри; стробоскопи: - - спідометри i тахометри: 9029 20 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 9029 20 31 - - - - спідометри для наземних транспортних засобів: 9029 20 31 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9029 20 31 90 - - - - - іншi 9029 20 39 00 - - - - іншi 9029 20 90 00 - - стробоскопи 9029 90 - частини i приладдя: 9029 90 10 00 - - тахометрів лічильників кількості обертів спідометрів для цивільної авіації 9029 90 90 - - інші: 9029 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9029 90 90 90 - - - іншi 9030 Осцилоскопи спектроаналізатори та інші прилади i апаратура для вимірювання або контролю електричних величин крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа- бета- гамма- рентгенівського космічного та інших іонізуючих випромінювань: 9030 10 - прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання: 9030 10 10 00 - - для цивільної авіації 9030 10 90 00 - - іншi 9030 20 - осцилоскопи та осцилографи електронно-променеві: 9030 20 10 00 - - для цивільної авіації 9030 20 90 00 - - іншi - інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги сили струму опору або потужності без записувального пристрою: 9030 31 - - вимірювальні прилади універсальні: 9030 31 10 00 - - - для цивільної авіації 9030 31 90 00 - - - іншi 9030 39 - - інші: 9030 39 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 9030 39 30 00 - - - - електроннi - - - - інші: 9030 39 91 00 - - - - - вольтметри 9030 39 99 00 - - - - - іншi 9030 40 - інші прилади та апаратура спеціально призначені для телекомунікацій напри-клад вимірювачі перехресних завад коефіцієнтів підсилення коефіцієнтів викривлення псофометри : 9030 40 10 00 - - для цивільної авіації 9030 40 90 00 - - іншi - інші прилади та апаратура: 9030 82 00 00 - - для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв 9030 83 - - інші із записувальними пристроями: 9030 83 10 00 - - - для цивільної авіації 9030 83 90 00 - - - іншi 9030 89 - - інші: 9030 89 10 00 - - - для цивільної авіації - - - інші: 9030 89 92 00 - - - - електроннi 9030 89 99 00 - - - - іншi 9030 90 - частини i приладдя: 9030 90 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9030 90 20 00 - - - для апаратури товарної підкатегорії 9030 82 00 00 9030 90 80 00 - - - іншi 9031 Контрольні або вимірювальні прилади пристрої та машини в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні: 9031 10 00 00 - машини для балансування механічних частин 9031 20 00 00 - стенди випробувальнi 9031 30 00 00 - проектори профільнi - інші прилади та пристрої оптичні: 9031 41 00 00 - - для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв або для перевірки фотомасок чи фотошаблонів які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів 9031 49 00 - - інші: 9031 49 00 10 - - - для вимірювання рівня забруднення час-тинками напівпровідникових пластин 9031 49 00 90 - - - іншi 9031 80 - інші прилади пристрої та машини: 9031 80 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: - - - електронні: - - - - для вимірювання або контролю геометричних параметрів: 9031 80 32 00 - - - - - для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв або для перевірки фото-масок чи фотошаблонів які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів 9031 80 34 - - - - - інші: 9031 80 34 10 - - - - - - інструменти ручні для вимірювання труб ультразвуковим методом 9031 80 34 90 - - - - - - іншi 9031 80 39 - - - - інші: 9031 80 39 10 - - - - - інструменти ручні для вимірювання труб ультразвуковим методом - - - - - інші: 9031 80 39 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9031 80 39 98 - - - - - - іншi - - - інші: 9031 80 91 - - - - для вимірювання або контролю геометричних параметрів: 9031 80 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9031 80 91 90 - - - - - іншi 9031 80 99 00 - - - - іншi 9031 90 - частини i приладдя: 9031 90 10 00 - - приладів апаратів i машин товарної підпозиції 9031 80 для цивільної авіації - - інші: 9031 90 20 00 - - - апаратура товарної підкатегорії 9031 41 00 00 або для оптичних приладів та пристроїв для вимірювання поверхневого забруднення частками напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 9031 49 00 00 9031 90 30 00 - - - апаратури товарної підкатегорії 9031 80 32 00 9031 90 80 - - - інші: 9031 90 80 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9031 90 80 90 - - - - іншi 9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: 9032 10 - термостати: 9032 10 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9032 10 30 00 - - - електроннi - - - інші: 9032 10 91 00 - - - - з електричним пусковим пристроєм 9032 10 99 - - - - інші: 9032 10 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9032 10 99 90 - - - - - іншi 9032 20 - маностати: 9032 20 10 00 - - для цивільної авіації 9032 20 90 00 - - іншi - інші прилади та апаратура: 9032 81 - - гідравлічні або пневматичні: 9032 81 10 00 - - - для цивільної авіації 9032 81 90 00 - - - іншi 9032 89 - - інші: 9032 89 10 00 - - - для цивільної авіації 9032 89 90 - - - інші: 9032 89 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9032 89 90 90 - - - - іншi 9032 90 - частини i приладдя: 9032 90 10 00 - - для цивільної авіації 9032 90 90 - - інші: 9032 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9032 90 90 90 - - - іншi 9033 00 00 00 Частини та приладдя для машин приладів інструментів або апаратури групи 90 в іншому місці цієї групи не зазначенi Група 91 Годинники всіх видів та їх частини Код Назва 9101 Годинники наручні кишенькові та інші призначені для носіння на собі або із собою включаючи секундоміри з корпусами виробленими з дорогоцінних металів або з металів плакованих дорогоцінними металами: - годинники наручні електронні які мають чи не мають умонтований секундомір: 9101 11 00 00 - - лише з механічною індикацією 9101 12 00 00 - - лише з оптико-електронною індикацією 9101 19 00 00 - - іншi - інші годинники наручні які мають або не мають умонтований секундомір: 9101 21 00 00 - - з автоматичним підзаведенням 9101 29 00 00 - - іншi - інші: 9101 91 00 00 - - електричнi 9101 99 00 00 - - іншi 9102 Годинники наручні кишенькові та інші призначені для носіння на собі або із собою включаючи секундоміри крім включених до товарної позиції 9101: - годинники наручні електричні які мають чи не мають умонтований секундомір: 9102 11 00 00 - - лише з механічною індикацією 9102 12 00 00 - - лише з оптико-електронною індикацією 9102 19 00 00 - - іншi - інші годинники наручні які мають чи не мають умонтований секундомір: 9102 21 00 00 - - з автоматичним підзаведенням 9102 29 00 00 - - іншi - інші: 9102 91 00 00 - - електричнi 9102 99 00 00 - - іншi 9103 Годинники не призначені для носіння на собі або із собою в яких встановлено годинниковий механізм для годинників призначених для носіння на собі або із собою крім годинників товарної позиції 9104: 9103 10 00 00 - електричнi 9103 90 00 00 - іншi 9104 00 Годинники що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники для наземних транспортних засобів літальних апаратів космічних апаратів або суден: 9104 00 10 00 - для цивільної авіації 9104 00 90 00 - іншi 9105 Iнші годинники не призначені для носіння на собі або із собою: - будильники: 9105 11 00 00 - - електроннi 9105 19 00 00 - - іншi - годинники настінні: 9105 21 00 00 - - електричнi 9105 29 00 00 - - іншi - інші: 9105 91 00 00 - - електричнi 9105 99 - - інші: 9105 99 10 00 - - - годинники настільні або каміннi 9105 99 90 00 - - - іншi 9106 Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання реєстрації або індикації будь-яким способом інтервалів часу з будь-яким годинниковим механізмом або із синхронним двигуном наприклад реєстратори часу самописці часу : 9106 10 00 00 - реєстратори часу; самописці часу 9106 20 00 00 - лічильники часу паркування 9106 90 - інші: 9106 90 10 00 - - таймери технологіч-ного процесу секундо-міри не призначені для носіння на собі або із собою та аналогічна апаратура 9106 90 90 00 - - іншi 9107 00 00 00 Перемикачі що діють в установлений час з годинниковим механізмом будь-якого виду або із синхронним двигуном 9108 Механізми годинникові для годинників призначених для носіння на собі або із собою укомплектовані i складені: - електричні: 9108 11 00 00 - - лише з механічним індикатором або з пристроєм який дає змогу приєднати механічний індикатор 9108 12 00 00 - - лише з оптико-електронним індикатором 9108 19 00 00 - - іншi 9108 20 00 00 - з автоматичним підзаведенням 9108 90 00 - інші: 9108 90 00 10 - - розміром 33 8 мм або менше 9108 90 00 90 - - іншi 9109 Механізми для годинників не призначених для носіння на собі або із собою укомплектовані i складені: - електричні: 9109 11 00 00 - - для будильників 9109 19 - - інші: 9109 19 10 00 - - - з шириною або діаметром не більш як 50 мм для цивільної авіації 9109 19 90 00 - - - іншi 9109 90 - інші: 9109 90 10 00 - - з шириною або діаметром не більш як 50 мм для цивільної авіації 9109 90 90 00 - - іншi 9110 Механізми годинникові укомплектовані не складені або частково складені комплекти годинникових механізмів ; неукомплектовані годинникові механізми складені; заготовки годинникових механізмів: - для годинників призначених для носіння на собі або із собою: 9110 11 - - механізми годинникові укомплектовані не складені або частково складені: 9110 11 10 00 - - - з балансиром та волосковою пружиною 9110 11 90 00 - - - іншi 9110 12 00 00 - - механізми годинникові неукомплектовані складенi 9110 19 00 00 - - заготовки годинникових механізмів 9110 90 00 00 - іншi 9111 Корпуси для годинників призначених для носіння із собою чи на собі та їх частини: 9111 10 00 00 - корпуси з дорогоцінних металів або з металів плакованих дорогоцінними металами 9111 90 00 00 - частини 9112 Корпуси годинників не призначених для носіння на собі або із собою та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини: 9112 20 00 00 - корпуси 9112 90 00 00 - частини 9113 Ремінці стрічки та браслети для годинників призначених для носіння із собою чи на собі та їх частини: 9113 10 - з дорогоцінного металу або з металу плакованого дорогоцінним металом: 9113 10 10 00 - - з дорогоцінного металу 9113 10 90 00 - - з металу плакованого дорогоцінним металом 9113 20 00 00 - з недорогоцінного металу покриті або не покриті золотом чи сріблом гальванічним способом 9113 90 - інші: 9113 90 80 00 - - іншi 9114 Iнші частини годинників усіх видів: 9114 10 00 00 - пружини включаючи волосковi 9114 20 00 00 - каменi 9114 30 00 00 - циферблати 9114 40 00 00 - платини та мости 9114 90 00 00 - іншi Група 92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них Код Назва 9201 Фортепіано включаючи автоматичні; клавесини та інші клавішні струнні інструменти: 9201 10 - піаніно: 9201 10 10 00 - - новi 9201 10 90 00 - - що використовувалися 9201 20 00 00 - роялi 9201 90 00 00 - іншi 9202 Iнші інструменти музичні струнні наприклад гітари скрипки арфи : 9202 10 - смичкові: 9202 10 10 00 - - скрипки 9202 10 90 00 - - іншi 9202 90 - інші: 9202 90 30 00 - - гітари 9202 90 80 00 - - іншi 9203 00 00 00 Органи клавішні з трубами; фісгармонії та подібні клавішні інструменти з металевими язичками 9204 Акордеони та подібні інструменти; губні гармонії: 9204 10 00 00 - акордеони та подібні інструменти 9205 Iнші інструменти музичні духові наприклад кларнети труби волинки : 9205 10 00 00 - інструменти духові "мідні" 9205 90 00 00 - іншi 9206 00 00 00 Iнструменти музичні ударні наприклад барабани ксилофони тарілки кастаньєти маракаси 9207 Iнструменти музичні в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом наприклад органи гітари акордеони : 9207 10 - інструменти клавішні крім акордеонів: 9207 10 10 00 - - органи 9207 10 30 00 - - фортепіано цифровi 9207 10 50 00 - - синтезатори 9207 10 80 00 - - іншi 9207 90 - інші: 9207 90 10 00 - - гітари 9207 90 90 00 - - іншi 9208 Скриньки музичні органи ярмаркові шарманки механічні птахи співучі механічні пилки музичні та інші інструменти музичні в іншому місці не зазначені; вабики всіх видів; свистки ріжки та інші духові сигнальні інструменти: 9208 10 00 00 - скриньки музичнi 9208 90 00 00 - іншi 9209 Частини наприклад механізми музичних скриньок та приладдя для музичних інструментів наприклад картки диски та валики для механічних інструментів ; метрономи камертони труби з фіксованою висотою звуку всіх видів: 9209 10 00 00 - метрономи камертони та труби з фіксованою висотою звуку 9209 20 00 00 - механізми музичних скриньок 9209 30 00 00 - струни музичних інструментів - інші: 9209 91 00 00 - - частини i приладдя для фортепіано 9209 92 00 00 - - частини i приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9202 9209 93 00 00 - - частини i приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9203 9209 94 00 00 - - частини i приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9207 9209 99 - - інші: 9209 99 30 00 - - - частини i приладдя для музичних інструментів товарної позиції 9205 9209 99 70 00 - - - іншi Розділ ХІХ ЗБРОЯ БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ Група 93 Зброя боєприпаси; їх частини та приладдя Код Назва 9301 Зброя бойова крім пістолетів револьверів та зброї товарної позиції 9307: - артилерійська зброя наприклад пушки гаубиці та міномети : 9301 11 00 00 - - самохіднi 9301 19 00 00 - - іншi 9301 20 00 00 - ракетні пускові установки; вогнемети; гранатомети; торпедні пускові установки та аналогічні пускові установки 9301 90 00 - інша: 9301 90 00 10 - - напівавтоматична гладкоствольна зброя - - нарізна зброя: 9301 90 00 21 - - - з вільним затвором 9301 90 00 22 - - - напівавтоматична 9301 90 00 23 - - - автоматична 9301 90 00 29 - - - інша 9301 90 00 30 - - кулемети - - автомати: 9301 90 00 41 - - - пістолети-кулемети 9301 90 00 49 - - -іншi 9301 90 00 90 - - інша 9302 00 00 Револьвери та пістолети крім зазначених у товарній позиції 9303 або 9304: 9302 00 00 10 - револьвери - пістолети одноствольні: 9302 00 00 21 - - напівавтоматичнi 9302 00 00 29 - - іншi 9302 00 00 30 - пістолети багатоствольнi 9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогічні засоби що використовують заряд вибухової речовини наприклад спортивна гладкоствольна та нарізна зброя вогнепальна зброя яка заряджається з дула ракетниці та інші пристрої пуску сигнальних ракет пістолети та револьвери для стрільби холостими патронами пістолети для гуманного забою тварин що стріляють стрижнями лінемети : 9303 10 00 00 - зброя вогнепальна яка заряджається з дула 9303 20 - інша зброя гладкоствольна спортивна мисливська або для стрільби по мішенях включаючи комбіновану з гладкими та нарізними стволами: 9303 20 10 - - з одним гладким стволом: - - - рушниці та карабіни: 9303 20 10 10 - - - - помпової дії 9303 20 10 20 - - - - напівавтоматичнi 9303 20 10 40 - - - - іншi 9303 20 10 90 - - - іншi 9303 20 95 - - інша: 9303 20 95 10 - - - рушниці та карабіни багатоствольні включаючи комбіновані рушницi 9303 20 95 90 - - - інша 9303 30 00 - інша зброя нарізна спортивна мисливська або для стрільби по мішенях: 9303 30 00 10 - - однозарядна 9303 30 00 20 - - напівавтоматична 9303 30 00 90 - - інша 9303 90 00 00 - інша 9304 00 00 00 Iнша зброя наприклад пружинні пневматичні чи газові рушниці та пістолети кийки крім включеної до товарної позиції 9307 9305 Частини та приладдя виробів товарних позицій 9301 - 9304: 9305 10 00 - до револьверів або пістолетів: 9305 10 00 10 - - спускові та ударно-спускові механізми 9305 10 00 20 - - рами та ствольні коробки 9305 10 00 30 - - стволи 9305 10 00 40 - - поршні фіксатори затвора та газові трубки 9305 10 00 50 - - магазини та їх частини 9305 10 00 60 - - прилади безшумової стрільби та їх частини 9305 10 00 70 - - приклади рукоятки та накладки 9305 10 00 80 - - магазини для пістолетів та барабани для револьверів 9305 10 00 90 - - іншi - до нарізної чи гладкоствольної зброї товарної позиції 9303: 9305 21 00 00 - - гладкі стволи для гладкоствольної зброї 9305 29 00 - - інші: 9305 29 00 10 - - - спускові та ударно-спускові механізми 9305 29 00 20 - - - рамки та ствольні коробки 9305 29 00 30 - - - стволи нарізнi 9305 29 00 40 - - - газові поршні фіксатори затвора та газові трубки 9305 29 00 50 - - - магазини та їх частини 9305 29 00 60 - - - прилади безшумової стрільби та їх частини 9305 29 00 70 - - - полум'ягасники та їх частини 9305 29 00 80 - - - затвори та затворні рами 9305 29 00 90 - - - іншi - інші: 9305 91 00 - - для бойової зброї товарної позиції 9301: - - - кулеметів автоматів гладкоствольної та нарізної зброї: 9305 91 00 11 - - - - спускові механізми 9305 91 00 12 - - - - рамки та ствольні коробки 9305 91 00 13 - - - - стволи 9305 91 00 14 - - - - газові поршні фіксатори затвора та газові трубки 9305 91 00 15 - - - - магазини та їх частини 9305 91 00 16 - - - - прилади безшумової стрільби та їх частини 9305 91 00 17 - - - - полум'ягасники та їх частини 9305 91 00 18 - - - - затвори та затворні рами 9305 91 00 90 - - - іншi 9305 99 00 00 - - іншi 9306 Бомби гранати торпеди міни ракети та аналогічне озброєння та їх частини; патрони снаряди та інші боєприпаси та їх частини включаючи дріб та пижі до патронів: 9306 10 00 00 - патрони до клепального та подібного інструменту або пістолетів для гуманного забою тварин та їх частини - патрони для гладкоствольної зброї та їх частини; кульки для пневматичної зброї: 9306 21 00 00 - - патрони 9306 29 - - інші: 9306 29 40 00 - - - гільзи 9306 29 70 00 - - - іншi 9306 30 - інші патрони та їх частини: 9306 30 10 00 - - до револьверів та пістолетів товарної позиції 9302 або до автоматів пістолетні патрони товарної позиції 9301 - - інші: 9306 30 30 00 - - - до бойової зброї - - - іншої: 9306 30 91 00 - - - - патрони центрального бою 9306 30 93 00 - - - - патрони бокового бою 9306 30 98 00 - - - - іншi 9306 90 - інші: 9306 90 10 00 - - для військових цілей 9306 90 90 00 - - іншi 9307 00 00 00 Мечі шпаги шаблі палаші рапіри багнети списи та інша холодна зброя їх частини та футляри піхви до неї Розділ XX РІЗНІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ Група 94 Меблі; постільні речі матраци матрацні основи диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів світильники та освітлювальні прилади в іншому місці не зазначені; світлові покажчики табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції Код Назва 9401 50 00 00 - меблі для сидіння з тростини лози бамбука або подібних матеріалів 9401 90 - частини: 9401 90 10 00 - - сидінь що використовуються для повітряних транспортних засобів - - інші: 9401 90 30 00 - - - дерев'янi 9401 90 80 - - - інші: 9401 90 80 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9401 90 80 90 - - - - іншi 9403 Iнші меблі та їх частини: 9403 10 - меблі металеві що використовуються в установах: 9403 10 10 00 - - столи для креслення крім столів креслярських товарної позиції 9017 - - інші заввишки: - - - не більш як 80 см: 9403 10 91 00 - - - - шафи що мають двері засувки або відкидні дверцята 9403 10 93 00 - - - - шафи для збереження паперів картотеки та інші шафи 9403 10 99 00 - - - - іншi 9403 20 - інші меблі металеві: 9403 20 10 00 - - для цивільної авіації - - інші: 9403 20 91 00 - - - ліжка 9403 20 99 00 - - - іншi 9403 90 - частини: 9403 90 10 00 - - з металу 9403 90 30 00 - - з дерева 9405 Лампи та освітлювальне обладнання включаючи прожектори та їх частини в іншому місці не зазначені; світлові вивіски світлові покажчики табло з назвою або адресою i подібні вироби що мають умонтоване джерело світла та їх частини в іншому місці не зазначені: 9405 10 - люстри та інші електричні освітлювальні прилади які підвішуються або закріплюються на стелі чи на стіні за винятком використовуваних для освітлення відкритих громадських майданчиків або доріг: 9405 10 10 00 - - з недорогоцінних металів або пластмаси для цивільної авіації - - інші: 9405 10 21 00 - - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 10 29 00 - - - - іншi 9405 10 30 00 - - - з керамічного матеріалу 9405 10 50 00 - - - із скла - - - з інших матеріалів: 9405 10 91 00 - - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 10 99 00 - - - - іншi 9405 20 - світильники електричні настільні підлогові або світильники що встановлюються біля ліжка: - - з пластмаси: 9405 20 11 00 - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 20 19 00 - - - іншi 9405 20 30 00 - - з керамічного матеріалу 9405 20 50 00 - - із скла - - з інших матеріалів: 9405 20 91 00 - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 20 99 00 - - - іншi 9405 30 00 00 - набори освітлювальних приладів що використовуються для прикрашання новорічних ялинок 9405 40 - інші світильники електричні та освітлювальні прилади: 9405 40 10 00 - - прожектори - - інші: - - - з пластмаси: 9405 40 31 00 - - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 40 35 00 - - - - призначені для використання з люмінесцентними трубчастими лампами 9405 40 39 00 - - - - іншi - - - з інших матеріалів: 9405 40 91 00 - - - - призначені для використання з лампами розжарювання 9405 40 95 00 - - - - призначені для використання з люмінесцентними трубчастими лампами 9405 40 99 00 - - - - іншi 9405 50 00 00 - світильники неелектричні та прилади неелектричні освітлювальнi 9405 60 - світлові покажчики світлові табло з назвою або адресою та подібні вироби: 9405 60 10 00 - - світлові покажчики світлові табло з назвою або адресою та подібні вироби з недорого-цінних металів або пластмаси для цивільної авіації - - інші: 9405 60 91 00 - - - з пластмаси 9405 60 99 00 - - - з інших матеріалів - частини: 9405 91 - - із скла: - - - вироби для оснащення електричних освітлювальних приладів за винятком прожекторів : 9405 91 11 00 - - - - вироби скляні грановані пластинки кулі грушоподібні краплі квіточки підвіски та подібні вироби для прикрашання люстр 9405 91 19 00 - - - - інші наприклад світлорозсіювачі плафони для стелі сфери чаші абажури ковпачки тюльпани тощо 9405 91 90 00 - - - іншi 9405 92 - - з пластмаси: 9405 92 10 00 - - - частини виробів товарної підпозиції 9405 10 або 9405 60 для цивільної авіації 9405 92 90 00 - - - іншi 9405 99 - - інші: 9405 99 10 00 - - - частини виробів товарної підпозиції 9405 10 або 9405 60 з недорогоцінних металів для цивільної авіації 9405 99 90 00 - - - іншi - - з чорних металів: 9406 00 31 00 - - - теплицi 9406 00 38 00 - - - іншi 9406 00 80 00 - - з інших матеріалів Група 95 Іграшки ігри та спортивний інвентар; їх частини i приладдя Код Назва 9504 Вироби для атракціонів настільні або кімнатні ігри включаючи столи для ігор у пінбол більярд спеціальні столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану крім виробів призначених для дітей : 9504 20 - предмети та приладдя для більярду: 9504 20 10 00 - - столи для більярду з ніжками або без них 9504 20 90 00 - - іншi 9504 30 - інші ігри які приводяться в дію за допомогою монет банкнот паперових грошових знаків жетонів тощо за винятком устатковання кегельбанів: 9504 30 90 00 - - частини 9504 40 00 00 - карти гральнi 9504 90 - інші: 9504 90 10 00 - - набори електричних гоночних автомобілів для ігрових змагань 9504 90 90 00 - - іншi 9505 Вироби для свят карнавалів або інші вироби для розваг включаючи вироби для показу фокусів та жартів: 9505 10 - вироби для новорічних різдвяних свят: 9505 10 10 00 - - із скла 9505 10 90 00 - - з інших матеріалів 9505 90 00 00 - іншi 9506 Iнвентар та обладнання для занять фізкультурою гімнастикою легкою атлетикою іншими видами спорту включаючи настільний теніс або для гри на свіжому повітрі в іншому місці не зазначені; плавальні басейни та басейни для дітей: - лижі та інший інвентар для занять лижним спортом: 9506 11 - - лижі: 9506 11 10 00 - - - лижі біговi - - - лижі для швидкісного спуску: 9506 11 21 00 - - - - монолижі для сноуборду 9506 11 29 00 - - - - іншi 9506 11 80 00 - - - лижі іншi 9506 12 00 00 - - кріплення лижнi 9506 19 00 00 - - іншi - лижі водні дошки для серфінгу i віндсерфінгу та інший інвентар для занять водними видами спорту: 9506 21 00 00 - - дошки для віндсерфінгу 9506 29 00 00 - - іншi - ключки для гольфу та інший інвентар для ігор у гольф: 9506 31 00 00 - - ключки комплекти 9506 32 00 00 - - м'ячi 9506 39 - - інші: 9506 39 10 00 - - - частини ключок для гольфу 9506 39 90 00 - - - іншi 9506 40 - обладнання та інвентар для настільного тенісу: 9506 40 10 00 - - ракетки кульки та сітки 9506 40 90 00 - - іншi - ракетки для тенісу бадмінтону або подібні ракетки без струн або із струнами: 9506 51 00 00 - - ракетки для тенісу без струн або із струнами 9506 59 00 00 - - іншi - м'ячі крім м'ячів для гольфу та кульок для настільного тенісу: 9506 61 00 00 - - м'ячі для тенісу 9506 62 - - надувні: 9506 62 10 00 - - - шкірянi 9506 62 90 00 - - - іншi 9506 69 - - інші: 9506 69 10 00 - - - м'ячі для крикету та поло 9506 69 90 00 - - - іншi 9506 70 - ковзани льодові та роликові ковзани включаючи взуття до якого прикріплені ковзани: 9506 70 10 00 - - ковзани для катання по льоду 9506 70 30 00 - - ковзани роликовi 9506 70 90 00 - - частини та приналежностi - інші: 9506 91 - - інвентар та приладдя для занять фізкультурою гімнастикою або атлетикою: 9506 91 10 00 - - - тренажери із змінними механізмами обтяження 9506 91 90 00 - - - іншi 9506 99 - - інші: 9506 99 10 00 - - - інвентар для крикету або поло крім м'ячів 9506 99 90 00 - - - іншi 9507 Вудки риболовні гачки та інші снасті для рибної ловлі з використанням волосіні; сачки для риби сачки для метеликів та подібні сачки; принади у вигляді муляжей птах крім включених до товарної позиції 9208 або 9705 та аналогічні вироби для полювання або стрільби: 9507 10 00 00 - вудки риболовнi 9507 20 - гачки риболовні з поводками або без поводків: 9507 20 10 00 - - гачки не прикріплені до волосінi 9507 20 90 00 - - іншi 9507 30 00 00 - котушки з волосінню для рибної ловлi 9507 90 00 00 - іншi 9508 Каруселі гойдалки тири та інші атракціони; пересувні цирки пересувні звіринці; театри пересувні: 9508 10 00 00 - пересувні цирки та пересувні звіринцi 9508 90 00 00 - іншi Група 96 Різні готові вироби Код Назва 9601 Кістка слонова оброблена кістка панцир черепаховий ріг роги оленів корали перламутр та інші матеріали тваринного походження для різьблення та вироби з цих матеріалів включаючи вироби що виготовлені формуванням : 9601 10 00 00 - кістка слонова оброблена та вироби із слонової кістки 9601 90 - інші: 9601 90 10 00 - - корали оброблені природні або агломерованi i вироби з них 9601 90 90 00 - - іншi 9602 00 00 00 Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з них; вироби формовані або різані з воску стеарину натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби в іншому місці не зазначені; оброблений нестверділий желатин крім желатину товарної позиції 3503 i вироби з нестверділого желатину 9603 Мітли та щітки включаючи щітки що є частинами механізмів приладів або транспортних засобів щітки ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги швабри та вінички з пір'я для змахування пилу; вузли та пучки готові для виготовлення мітел або щіток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою крім гумових валиків : 9603 10 00 00 - мітли та щітки з гілок чи інших рослинних матеріалів зв'язаних у жмути з рукоятками чи без рукояток 9603 30 - пензлі для малювання пензлики для писання та подібні пензлики для нанесення косметики: 9603 30 10 00 - - пензлі для малювання пензлики для писання 9603 30 90 00 - - пензлики для нанесення косметики 9603 40 - щітки та пензлі для фарбування лакування або подібні пензлі крім пензлів товарної підпозиції 9603 30 ; подушечки та валики малярні для фарбування: 9603 40 10 00 - - щітки та пензлі для фарбування лакування або подібні пензлi 9603 40 90 00 - - подушечки та валики малярні для фарбування 9603 50 00 00 - інші щітки що є частинами механізмів приладів або транспортних засобів 9603 90 - інші: 9603 90 10 00 - - щітки ручні механічні без двигунів для прибирання підлоги - - інші: 9603 90 91 00 - - - щітки для прибирання доріг; щітки та мітли для прибирання у домашньому господарстві у тому числі щітки для чищення одягу або взуття; щітки для догляду за тваринами 9603 90 99 00 - - - іншi 9605 00 00 00 Набори дорожні що використовуються для особистої гігієни шиття або чищення взуття чи одягу 9606 Ґудзики кнопки та застібки форми для ґудзиків та інші частини цих виробів; заготовки для ґудзиків: 9606 10 00 00 - кнопки застібки та їх частини - ґудзики: 9606 21 00 00 - - пластмасові не покриті текстильними матеріалами 9606 22 00 00 - - з недорогоцінних металів не покриті текстильними матеріалами 9606 29 00 00 - - іншi 9606 30 00 00 - форми для ґудзиків та інші їх частини; заготовки ґудзиків 9607 Застібки-блискавки та їх частини: - застібки-блискавки: 9607 11 00 00 - - із зубчиками з недорогоцінних металів 9607 19 00 00 - - іншi 9607 20 - частини: 9607 20 10 00 - - з недорогоцінних металів у тому числі стрічки із зубчиками з недорогоцінних металів 9607 20 90 00 - - іншi 9608 Ручки кулькові; ручки i маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці механічні; тримачі для пір'я тримачі для ручок тримачі для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів включаючи ковпачки та затискачi крім виробів товарної позиції 9609: 9608 10 - ручки кулькові: 9608 10 10 00 - - з рідким чорнилом - - інші: 9608 10 30 00 - - - з корпусом або ковпачком з дорогоцінних металів чи катаного дорогоцінного металу - - - інші: 9608 10 91 00 - - - - з одноразовими змінними балончиками 9608 10 99 00 - - - - іншi 9608 20 00 00 - ручки i маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу - авторучки чорнильні стилографи та інші авторучки: 9608 31 00 00 - - для креслення чи малювання тушшю 9608 39 - - інші: 9608 39 10 00 - - - з корпусом або ковпачком з дорогоцінних металів чи катаного дорогоцінного металу 9608 39 90 00 - - - іншi 9608 40 00 00 - олівці механічнi 9608 50 00 00 - набори до складу яких належать два або більше виробів зазначених у попередніх підпозиціях 9608 60 - стержні для кулькових ручок які складаються з кулькового наконечника та балончика з чорнилом: 9608 60 10 00 - - з рідким чорнилом 9608 60 90 00 - - іншi - інші: 9608 91 00 00 - - пір'я для ручок та наконечники для писання 9608 99 - - інші: 9608 99 20 00 - - - металевi 9608 99 80 00 - - - іншi 9609 20 00 00 - грифелі для олівців чорні чи кольоровi 9609 90 - інші: 9609 90 10 00 - - пастелі та олівці вугільнi 9609 90 90 00 - - іншi 9610 00 00 00 Дошки грифельні для писання чи малювання у рамках або без рамок 9611 00 00 00 Штемпелі для датування опечатування або нумерації та подібні пристрої включаючи пристрої для друкування або тиснення етикеток призначені для ручної роботи; компостери ручні верстатки ручні для складання та комплекти ручні друкарські до яких належать такі верстатки 9612 Стрічки для друкарських машинок або подібні стрічки просочені чорнилом або оброблені іншим способом призначені для одержання відбитків на бобінах чи касетах або без них; подушечки штемпельні просочені або не просочені чорнилом в коробках або без коробок: 9612 10 - стрічки: 9612 10 10 00 - - з полімерних матеріалів 9612 10 20 00 - - із синтетичних або штучних волокон завширшки менш як 30 мм постійно вста-новлені у пластмасові або металеві картриджі що використовуються в автоматичних друкарських машинках машинах для автоматичного оброблення інформації та інших машинах 9612 10 80 00 - - іншi 9612 20 00 00 - подушечки штемпельнi 9613 Запальнички сигаретні та інші запальнички включаючи механічні або електричні та їх частини крім кременів та гнотів: 9613 10 00 00 - запальнички кишенькові газові які не підлягають перезарядженню 9613 20 - запальнички кишенькові газові які підлягають перезарядженню: 9613 20 10 00 - - із системою електричного запалювання 9613 20 90 00 - - з іншими системами запалювання 9613 80 00 - інші запальнички та запалювачі: 9613 80 00 10 - - запальнички настільнi - - інші: 9613 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9613 80 00 99 - - - іншi 9613 90 00 - частини: 9613 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобів 9613 90 00 90 - - іншi 9614 20 20 00 - - грубооброблені заготовки з дерева або коріння для виробництва трубок 9614 20 80 00 - - іншi 9614 90 00 00 - іншi 9616 Аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладення косметичних чи туалетних препаратів: 9616 10 - аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачі їх насадки та головки: 9616 10 10 00 - - аерозолі ароматичні та подібні гігієнічні розпилювачi 9616 10 90 00 - - насадки та головки 9616 20 00 00 - пушки i подушечки для пудрення або накладення косметичних чи туалетних препаратів 9617 00 90 00 - частини за винятком скляних колб 9618 00 00 00 Манекени для кравців та подібні вироби; манекени-автомати та інші рухомі предмети для оформлення вітрин Розділ XXI ТВОРИ МИСТЕЦТВА ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ Група 97 Твори мистецтва предмети колекціонування та антикваріат Код Назва 9701 Картини малюнки та пастелі повністю виконані вручну за винятком малюнків товарної позиції 4906 та інших готових виробів розмальованих або декорованих вручну; колажі та аналогічні декоративні зображення: 9701 10 00 00 - картини малюнки та пастелi 9701 90 00 00 - іншi 9702 00 00 00 Оригінали гравюр естампів та літографій 9703 00 00 00 Оригінали скульптур i статуеток з будь-якого матеріалу 9704 00 00 00 Марки поштові або гербові марки знаки поштової оплати гашені у тому числі першого дня гашення поштовий папір гербовий папір та подібні предмети використані або не використані за винятком товарів товарної позиції 4907 9705 00 00 00 Колекції та предмети колекціонування із зоології ботаніки мінералогії анатомії історії археології палеонтології етнографії чи нумізматики 9706 00 00 00 Предмети антикваріату віком понад 100 років Доповнення: 1. Пестициди i агрохімікати дезінфекційні засоби готові лікарські засоби вироби медичного призначення медичні імунобіологічні препарати що ввозяться згідно докумету що засвідчує його державну реєстрацію. 2. Зразки для наукових лабораторних досліджень для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та тестування; 3. Вантажі продукція : - для особистого вживання; використання приватниими особами - як подарунок; - одиночні екземпляри автотранспортних засобів що надійшли на адресу органів соціального захисту населення та приватних осіб з метою особистого використання; - в режимі тимчасового ввезення вивезення - експрес-перевізки; - як інвестиції до статутного фонду суб'єктів підприємницької діяльності або на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність з подальшим проведенням державної санітарно-епідеміологічної експертизи територіальною санітарно-епідеміологічною службою; - які ввозяться в незібраному вигляді комплектний об'єкт підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі після проведення монтажних робіт при наявності угоди між власником вантажу та установою закладом державної санітарно-епідеміологічної служби; - які надходять на підставі міжнародних угод як технічна допомога; - для проведення виставок; - у режимі реімпорту реекспорту; - рекламного характеру; - реквізити для зйомок кінофільмів для проведення театральних вистав тощо; - дипломатичні вантажі; - міжнародні поштові та експрес відправлення; - давальницька сировина для легкої промисловості; - запасні та комплектуючі деталі що не ввійшли до вищезазначеного додатку; - насіннєвий розсадковий матеріал квіти декоративні рослини за наявності сертифікатів з країни виробника про відсутність обробки їх пестицидами та іншими хімічними речовинами; - хімічні реактиви що не ввійшли до вищезазначеного додатку.