НПАОП 31.0-3.01-08

НПАОП 31.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ Н А К А З 29.12.2008 N 300 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 р. за N 82/16098 Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості Відповідно до Закону України "Про охорону праці" 2694-12 Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості що додаються. 2. З набранням чинності наказом уважати такими що не застосовуються на території України "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим электротехнического производства" затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 24 червня 1980 року N 180/П-7. 3. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В.І. в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці v0102516-06 . 5. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П. Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду 29.12.2008 N 300 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2009 р. за N 82/16098 НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості I. Загальні положення 1. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості далі - Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" 2694-12 . 2. Норми поширюються на підприємства установи організації електротехнічної промисловості незалежно від форм власності та підпорядкування. 3. Норми розроблено для професій працівників зайнятих в електротехнічній промисловості відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 vb375609-05 vc375609-05 затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 v0375609-05 . 4. Норми визначають види і строки носіння використання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту далі - ЗІЗ необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств електротехнічної промисловості. Класифікація захисних властивостей ЗІЗ залежно від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосована відповідно до вимог ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация". Позначення захисних властивостей ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация". 5. Крім цих Норм працівники організацій та підприємств електротехнічної промисловості які виконують роботи що належать до інших видів економічної діяльності забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з вимогами чинного законодавства. 6. Забезпечення працівників підприємств і організацій необхідними для трудового процесу ЗІЗ а також порядок їх утримання та зберігання здійснюється відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 24.03.2008 N 53 z0446-08 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 НПАОП 0.00-4.01-08 . У цих Нормах допускається застосування спеціального одягу виготовленого з інших типів тканин сертифікованого в установленому порядку. 7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств. 8. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки об'єднання профспілок а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. II. Норми безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам електротехнічної промисловості --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код згідно з | Професійна назва | Найменування | Позначення | Строк | | з/п | ДК 003:2005 | роботи |спецодягу спецвзуття| захисних |носіння | | | vb375609-05 | | та інших засобів |властивостей| місяці | | | vc375609-05 | | індивідуального | ЗІЗ | | | | | | захисту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Загальні професії робітників електротехнічного виробництва | | 1.1. Робітники технічні службовці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8223.3 |Алюмініювальник |Комбінезон бавовняний|ЗПмМи | 12 | | | |електротехнічних |Берет бавовняний |ЗПм | 6 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПм | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час травлення | | | | | | | знежирення та | | | | | | | очищення деталей | | | | | | | електролітичним та | | | | | | | хімічним способами | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |МиК50Щ20 | 18 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 2 | 8152.2 |Варник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |ЗТиЯа | 6 | | | |лаків смол та |Фартух прогумований з|ЯжОНм | 6 | | | |мастик |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗНмОа | 18 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТп400 | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ЯжОа | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 3 | 7241.1 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електричних машин |Берет бавовняний |З | 12 | | | |апаратів та |Фартух прогумований з|МиНм |Черговий| | | |приладів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |МиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМв | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 4 | 8154.3 |Дистилювальник ртуті|Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 | | | | |компактної лавсано- | | | | | 8153.2 |Дистиляторник ртуті |бавовняної тканини | | | | | | |Берет з компактної |ЯаЗ | 6 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |МиЯт | 1 | | | | |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний з | | | | | | |протиртутними | | | | | | |патронами | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 5 | 7241.1 |Електромонтажник- |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |налагоджувальник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 6 | 7241.1 |Електромонтажник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |схемник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | |Під час виготовлення | | | | | | | кабельних | | | | | | | наконечників | | | | | | |накладних шин скоб | | | | | | |хомутиків додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К50Яж | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 7 | 7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |обслуговування |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | |електроустаткування |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | | | | |Під час промивання і | | | | | | | заливання маслом | | | | | | | трансформаторів | | | | | | | конденсаторів і | | | | | | | масляних вимикачів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НлНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички неопренові |НмМи | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на гарячих | | | | | | |дільницях додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт з перебирання | | | | | | | та ремонту ртутних | | | | | | | випрямлячів: | | | | | | |Комбінезон з |ЗМиЯа | 12 | | | | |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Берет з компактної |ЯаЗ | 6 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ЗМиЯт | 1 | | | | |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний з | | | | | | |протиртутними | | | | | | |патронами | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 8 | 7241.1 |Електрослюсар з |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |ремонту електричних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |машин |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 9 | 7311.2 |Заливальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |компаундами |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЯжОаМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ЯжТи | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 10 | 7241.1 |Контролер складання |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електричних машин |Берет бавовняний |З | 12 | | | |апаратів та |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |приладів | | | | | | 7241.1 |Контролер |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | |електромонтажних |Навушники протишумові| |До зносу| | | |робіт |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | 7241.1 |Лаборант |Рукавички |Эн |Чергові | | | |електромеханічних |діелектричні | | | | | |випробувань та |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | |вимірювань | | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 11 | 8152.2 |Лакувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів та |Фартух прогумований з|ОЯжВн | 6 | | | |матеріалів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички з |ОаЯжВнМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ОаЯжВнМи | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час сушіння | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | |виробів та матеріалів| | | | | | |у печах на конвеєрі | | | | | | | з газовим нафтовим | | | | | | | або електричним | | | | | | | обігріванням | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички брезентові |ТиТв | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 12 | 8290.2 |Набивальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |трубчастих |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |електронагрівачів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМиМп | 4 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час відпалювання | | | | | | | трубок в | | | | | | | електронагрівальних | | | | | | | печах додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці сукняні |ТиТвМи | 3 | | | | | Під час складання | | | | | | | електронагрівальних | | | | | | | елементів з | | | | | | | рихтуванням та | | | | | | |герметизацією кінців | | | | | | |трубчастих елементів | | | | | | | шихтою додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтМиМп | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯтМиМп | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | | Під час проведення | | | | | | | перевірки на | | | | | | | електричну міцність | | | | | | | ізоляції наповнених | | | | | | | електронагрівачів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 13 | 7242.2 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМиРз | 6 | | | |прискорювачів |Берет бавовняний |ЗРз | 6 | | | |заряджених частинок |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Фартух пластикатовий |Рз |Черговий| | | | |з нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиРз | 12 | | | | |Чоботи гумові |Рз |Чергові | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички з |МиРз | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |Рз |Чергові | | | | |пластикатові | | | | | | |Окуляри для захисту | |До зносу| | | | |очей від шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 14 | 7212.2 |Паяльщик пакетів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |конденсаторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМп | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Рукавички з |ЯжЯтМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ЯжМи | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 15 | 8290.2 |Підганяльник шунтів |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | 7224.2 |Полірувальник |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | механічне |Фартух прогумований з|К50Ми | 6 | | | |оброблення металів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПн | 1 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |К50Ми | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 16 | 8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |електротехнічних |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | |виробів |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Чоботи гумові |ОнЯж |Чергові | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ОнЯж | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час сушіння | | | | | | |просочених виробів у | | | | | | | вакуумних шафах | | | | | | | автоклавах | | | | | | | термовакуумних | | | | | | |установках додатково:| | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички брезентові |ТиТвМи | 1 | | | | |Нарукавники |ТвМи | 6 | | | | |брезентові | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 17 | 7241.2 |Регулювальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |градуювальник |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електровимірювальних|Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |приладів |Рукавички нейлонові |Ми | 3 | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 18 | 8290.3 |Редукувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |трубчастих |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електронагрівачів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 19 | 8151.2 |Розчиняльник лаку |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ОЯжМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиО | 12 | | | | |Рукавички з |ОаЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ОаЯжМи | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 20 | 8282.1 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електричних машин та|Берет бавовняний |З | 12 | | | |апаратів |Фартух брезентовий з |МиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |До зносу| | | | |діелектричні | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 21 | 8282.2 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електровимірювальних|Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів |Фартух брезентовий з |МиТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМп | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні для | |До зносу| | | | |зварювальних робіт | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 22 | 8282.2 |Складальник осердь |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |трансформаторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 23 | 9321 |Складальник пакетів | Під час складання | | | | | |конденсаторів | секцій в групи та | | | | | | | пакети силових | | | | | | | конденсаторів | | | | | | |пресування пакетів і | | | | | | |випробування напругою| | | | | | | постійного струму: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун200 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 24 | 8282.2 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |потужнострумових |Берет бавовняний |З | 12 | | | |конденсаторів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час паяння | | | | | | | свинцевими припоями | | | | | | | відводів та шин | | | | | | | конденсаторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К20Яж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМп | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники |К20Яж | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час вимірювання | | | | | | |ємності конденсаторів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 25 | 8282.2 |Складальник ртутних |Комбінезон з |ЗМиЯа | 9 | | | |випрямлячів |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Берет з компактної |ЯаЗ | 6 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |З | 1 | | | | |Рукавиці з компактної|МиЯт | 1 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний з | | | | | | |протиртутними | | | | | | |патронами | | | | | | | Під час промивання | | | | | | |деталей у бензині та | | | | | | | інших розчинниках | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НмО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |НмНсОаМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |НмО | 6 | | | | |прогумовані | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 26 | 8282.2 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |струмообмежувальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |реакторів |Черевики шкіряні |МиМпМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | монтажних робіт з | | | | | | | використанням | | | | | | | підіймально- | | | | | | | транспортних | | | | | | |механізмів додатково:| | | | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | |ізолювальних робіт та| | | | | | | перевірки опору | | | | | | | ізоляції додатково: | | | | | | |Рукавички з |МиМпНмЭс | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 27 | 8282.2 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |трансформаторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МиМпМун200 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | монтажних робіт з | | | | | | |обробленням вивідних | | | | | | | кінців додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |МиМпЯаТр | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час роботи з | | | | | | | пневмоінструментом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 6 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час роботи на | | | | | | | висоті додатково: | | | | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| | | | |Під час випробування | | | | | | | трансформаторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 28 | 7241.2 |Слюсар-електрик з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електроустаткування |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час ремонту та | | | | | | | промивання | | | | | | | трансформаторів | | | | | | | конденсаторів і | | | | | | |масляних вимикачів із| | | | | | | заміною масла | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НмВу | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |НмВуМиМп | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 29 | 7241.1 |Слюсар- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електромонтажник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | | Під час робіт з | | | | | | | пневмо- та | | | | | | | електроінструментом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 4 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 30 | 8152.3 |Сушильник пакетів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |конденсаторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 31 | 8152.3 |Термостатник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | електротехнічне |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництво |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 3 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 32 | 7242.2 |Формувальник ртутних|Комбінезон з |ЗЯаМи | 9 | | | |випрямлячів |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Берет з компактної |ЯаЗ | 6 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Білизна натільна |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗЯтМи | 12 | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ЯтМи | 1 | | | | |компактної бавовняної| | | | | | |тканини | | | | | | |Рукавички з |ЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний з | | | | | | |протиртутними | | | | | | |патронами | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Керівники професіонали та фахівці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 33 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Старший майстер |Берет бавовняний |З | 12 | | | 1222.2 |Начальник дільниці |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | 1222.2 |Майстер контрольний |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | дільниці цеху |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | 1222.2 |Майстер допоміжної |Каска захисна з | |До зносу| | | |дільниці |підшоломником | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 34 | 3113 |Електромеханік |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |дільниці |Берет бавовняний |З | 12 | | | 3115 |Механік цеху |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | 3113 |Енергетик цеху |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 35 | 2149.2 |Інженер-технолог |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 3119 |Технолог |Берет бавовняний |З | 12 | | | 2149.2 |Інженер з підготовки|Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |виробництва |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | 2145.2 |Інженер-технолог |Каска захисна | |До зносу| | | | механіка | | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 36 | 2149.2 |Інженер з ремонту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 2145.2 |Інженер з |Берет бавовняний |З | 12 | | | |механізації |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |трудомістких | | | | | | |процесів | | | | | | 3152 |Інженер з технічного|Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | |нагляду |Каска захисна | |До зносу| |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 37 | 2149.2 |Інженер-лаборант |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1237.2 |Начальник дослідної |Берет бавовняний |З | 12 | | | |лабораторії |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | 2149.2 |Інженер з |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | |налагодження й |Окуляри захисні | |До зносу| | | |випробувань |відкриті | | | | | 2149.2 |Інженер з ремонту |Каска захисна | |До зносу| | | 2145.2 |Інженер з |Респіратор | |До зносу| | | |механізації |газопилозахисний | | | | | |трудомістких |Рукавички |Эн |Чергові | | | |процесів |діелектричні | | | | | 1222.2 |Начальник | | | | | | |лабораторії з | | | | | | |контролю виробництва| | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 38 | 1235 |Начальник складу |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | паливно-мастильних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | |матеріально- | | | | | | |технічного та ін. |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | 1226.2 |Начальник |Окуляри захисні | |До зносу| | | |господарства |відкриті | | | | | |складського |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 39 | 1222.2 |Начальник цеху |Костюм бавовняний |ЗМи | 18 | | | 1222.2 |Заступник начальника|Берет бавовняний |З | 18 | | | |цеху |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 24 | | | 1210.1 |Директор відділення |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 40 | 3119 |Диспетчер |Халат лавсано- |ЗМи | 18 | | | |виробництва |бавовняний | | | | | 2412.2 |Інженер з нормування|Берет бавовняний |З | 18 | | | |праці |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 24 | | | 2149.2 |Інженер-конструктор |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | 2143.2 |Інженер-конструктор | | | | | | | електротехніка | | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 41 | 2149.2 |Інженер з охорони |Костюм лавсано- |ЗМи | 18 | | | |праці |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 18 | | | 2149.2 |Інженер з охорони |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 24 | | | |навколишнього |Плащ з капюшоном |Вн |Черговий| | | |середовища |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | 1232 |Начальник відділу |Каска захисна | |До зносу| | | |охорони праці |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | | | | | | | 2149.2 |Інженер з пожежної | | | | | | |безпеки |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Виробництво електроізоляційних матеріалів | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 42 | 8232.2 |Апаратник |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |виготовлення |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | |нетканих |Фартух брезентовий з |МиТи |Черговий| | | |скловолокнистих |нагрудником | | | | | |матеріалів |Фартух прогумований з|К50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ЯтМиМп | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 43 | 8152.2 |Апаратник-сушильник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Під час установлення | | | | | | | та протягування | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | | матеріалів через | | | | | | | фільєри та камери | | | | | | | сушіння | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп400 | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 44 | 8232.3 |Виробник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |трубок |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час калібрування | | | | | | | шнура-панчохи на | | | | | | |спеціальному верстаті| | | | | | |та обпалюванні ворсу | | | | | | | у полум'ї газового | | | | | | | пальника | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвТо | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвТо | 1 | | | | |Нарукавники |ТиТвТо | 3 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Під час просочування | | | | | | | шнурів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 45 | 8232.2 |Кабестанник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |МиМп | 2 | | | | | Під час | | | | | | | термооброблення | | | | | | | заготовок | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | | трубок додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 46 | 8264.3 |Каландрувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | електротехнічне |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництво |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | 8231.2 |Каландрувальник |Рукавички з |МиМп | 1 | | | |гумових сумішей |нітрильним покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 47 | 8232.3 |Клеїльник |Комбінезон бавовняний|ЗМиТи | 12 | | | |плівкоелектрокартону|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Під час приготування | | | | | | | клеїв додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаМи | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 48 | 8232.2 |Контролер у |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробництві |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електроізоляційних |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |матеріалів |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час визначення | | | | | | | нагрівостійкості | | | | | | |плівкоелектрокартону | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Тв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тв | 3 | | | | | Під час перевірки | | | | | | | склотканин на | | | | | | |бензомаслостійкість | | | | | | | визначення | | | | | | |кислотності лаків та | | | | | | |компаундів додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з|НмК50 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |НмК50 | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час випробування | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | | матеріалів на | | | | | | | пробивну напругу на | | | | | | | високовольтних | | | | | | |установках додатково:| | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 49 | 7241.1 |Лаборант з |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |К50ОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 50 | 8231.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |гумозмішувача |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|Нм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Рукавички з |НмМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 51 | 8232.3 |Накатник-обкатник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Під час виготовлення | | | | | | | стрижнів з | | | | | | |просоченого паперу та| | | | | | | тканини на гарячій | | | | | | | плиті додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400 | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 52 | 8282.2 |Намотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час | | | | | | | термооброблення | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | |матеріалів на гарячих| | | | | | | оправках додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | | Під час чищення та | | | | | | | змащування | | | | | | | намотувальних | | | | | | |верстатів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НмМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |НмМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час | | | | | | | терморадіаційного | | | | | | |випікання матеріалів | | | | | | | у процесі | | | | | | | намотування: | | | | | | |Комплект спеціальний |Рз | 12 | | | | |лавсановий куртка | | | | | | |штани і шапка | | | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Черевики шкіряні |Рз | 12 | | | | |Рукавички спеціальні |Рз | 1 | | | | |з латексної гуми | | | | | | |Окуляри для захисту | |До зносу| | | | |очей від шкідливих | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 53 | 8232.3 |Перемотувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | 9322 |Підсобний робітник |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час зачищення | | | | | | | зшивання та | | | | | | | склеювання | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | |матеріалів додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОа | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 54 | 8232.2 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів | | | | | | 7221.2 |Штампувальник |Фартух брезентовий з |Ти |Черговий| | | | холодноштампувальні|нагрудником | | | | | |роботи |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |ТнМи | 1 | | | | | Під час чищення | | | | | | | пресформ та плит | | | | | | | пресів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиМпЯт | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 55 | 8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |паперу та тканини |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Під час просочування | | | | | | | паперу тканин та | | | | | | | склотканин на | | | | | | | просочувальних | | | | | | | машинах з | | | | | | |використанням лаків | | | | | | | смол і компаунду | | | | | | | додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиО | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час сушіння | | | | | | |просочених матеріалів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400 | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 56 | 9311 |Різальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 57 | 9321 |Сортувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час сортування | | | | | | | слюди додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Ізоляційні та намотувально-обмотувальні роботи | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 58 | 8282.2 |Бандажувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час накладання та| | | | | | | паяння бандажів | | | | | | |свинцево-олов'янистим| | | | | | | припоєм | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯаМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМп | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 59 | 7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту обмоток та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ізоляції |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |електроустаткування |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |ЭнЭв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |ЭнЭв |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 60 | 8282.2 |Заготівник |Фартух бавовняний |ЗМи | 6 | | | |ізоляційних деталей |Рукавиці |МиМп | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | | Під час різання | | | | | | | ізоляційних | | | | | | | матеріалів на | | | | | | | гільйотинних і | | | | | | |вібраційних ножицях | | | | | | | стрічкових і | | | | | | | циркулярних пилах | | | | | | | вирубування | | | | | | | заготовок | | | | | | | на пресах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Під час виготовлення | | | | | | |деталей з ізоляційних| | | | | | | матеріалів | | | | | | | просочених | | | | | | | кремнійорганічними | | | | | | | лаками що містять | | | | | | | бензол толуол | | | | | | | ксилол та інші | | | | | | |токсичні розчинники | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 61 | 8282.2 |Ізолювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | ізоляційні роботи |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | | Під час ізолювання | | | | | | | електротехнічних | | | | | | | виробів азбестом | | | | | | | лакотканинами | | | | | | | склолакотканинами | | | | | | | матеріалами на | | | | | | | термореактивних | | | | | | | зв'язуючих: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух бавовняний |ЗПс | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички з |МиМпПс | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час ізолювання | | | | | | | електротехнічних | | | | | | | виробів | | | | | | | кремнійорганічною | | | | | | | ізоляцією | | | | | | | міканітами | | | | | | | мікастрічками | | | | | | | мікафолієм | | | | | | | накладанням | | | | | | | багатошарової | | | | | | | ізоляції з | | | | | | | промазуванням чи | | | | | | |заливанням епоксидним| | | | | | |компаундом додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаЯж | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 62 | 7241.2 |Калібрувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |котушок |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електроприладів |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | | Під час паяння | | | | | | | виводів обмоток | | | | | | | котушок з мідного | | | | | | | нікелевого | | | | | | | платинового та | | | | | | | манганітового дроту | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Тр | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМпЯа | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час вимірювання | | | | | | | опору котушок | | | | | | | електроприладів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 63 | 9321 |Намотувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |електромагнітних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |осердь |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | | Під час точкового | | | | | | | електрозварювання | | | | | | | смуг з | | | | | | | трансформаторної | | | | | | | сталі у стрічки | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМиМп | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 64 | 8282.2 |Намотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |котушок для |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електроприладів та |Черевики шкіряні |ЗОа | 12 | | | |апаратів | Під час укладання | | | | | | |витків дроту у шар з | | | | | | |прокладанням ізоляції| | | | | | | склотканини сирої | | | | | | | мікастрічки | | | | | | | виготовленої на | | | | | | | лаках що містять | | | | | | |токсичні розчинники | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОа | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час паяння | | | | | | | зажимів та | | | | | | | наконечників | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Тр |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрМиМпЯа | 3 | | | | |крагами | | | | | | | Під час вимірювання | | | | | | | опору котушок та | | | | | | | спіралей додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 65 | 8282.2 |Намотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |котушок та секцій |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електромашин |Черевики шкіряні |ЗМиОа | 12 | | | | | Під час намотування | | | | | | | заготовок секцій | | | | | | |статора з ізолюванням| | | | | | | стрічковими | | | | | | | матеріалами | | | | | | | намотування котушок | | | | | | | з прокладанням між | | | | | | |шарами мідного дроту | | | | | | | ізоляційних | | | | | | | матеріалів та | | | | | | | промазування їх | | | | | | | лаками додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |МиОа | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час нарощування | | | | | | | кінців дроту у | | | | | | | процесі намотування | | | | | | | за допомогою паяння | | | | | | | та зварювання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТрТвМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрТвМи | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час перевірки | | | | | | | котушок на виткове | | | | | | |замикання додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 66 | 8282.2 |Намотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |котушок |Берет бавовняний |З | 12 | | | |трансформаторів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час намотування | | | | | | | котушок з | | | | | | | встановленням | | | | | | |ізоляційних прокладок| | | | | | |із склотканини сирої| | | | | | | мікастрічки що | | | | | | | містить токсичні | | | | | | | розчинники | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОа | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 67 | 8282.2 |Намотувальник секцій|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |силових |Берет бавовняний |З | 12 | | | |конденсаторів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Під час встановлення | | | | | | | між ізоляційними | | | | | | |обкладками контактних| | | | | | | вкладишів | | | | | | | відбраковування | | | | | | | намотаних секцій | | | | | | | напругою постійного | | | | | | | струму додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ПсЯт |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 68 | 8282.2 |Обмотувальник |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | |елементів |бавовняний | | | | | |електричних машин |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 3 | | | | | Під час обмотування | | | | | | | статорів та роторів | | | | | | |проводом та секціями | | | | | | | ізольованими | | | | | | | склотканиною сирою | | | | | | | мікастрічкою | | | | | | | виготовленою на | | | | | | | лаках що містять | | | | | | | токсичні речовини | | | | | | |укладання обмоток та | | | | | | | ущільнення їх | | | | | | | компаундом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиОЯт | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОа | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Під час паяння місць | | | | | | | з'єднань кінців | | | | | | | обмотки додатково: | | | | | | |Рукавички шкіряні з |Тр | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Під час випробування | | | | | | | обмоток на виткове | | | | | | | замикання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 69 | 9321 |Перемотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час перемотування| | | | | | | та ремонту | | | | | | | освинцьованого | | | | | | | кабелю проводів | | | | | | | ізольованих | | | | | | | скловолокном з | | | | | | | поліхлорвініловим | | | | | | | покриттям | | | | | | | кремнійорганічними | | | | | | | лаками додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯт | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОаЯт | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ПсОаЯт | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 70 | 8152.2 |Пресувальник секцій |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | котушок та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |ізоляційних деталей |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |електричних машин і |Під час пресування та| | | | | |апаратів | випікання деталей у | | | | | | |спеціальних формах на| | | | | | |пресах з прогріванням| | | | | | | та охолодженням | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Ти |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400 Ми | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час гарячого | | | | | | | пресування | | | | | | | ізоляційних | | | | | | | матеріалів | | | | | | | виготовлених із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | кремнійорганічних | | | | | | |бакелітових та інших | | | | | | | лаків що містять | | | | | | | токсичні речовини | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯа |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОаЯг | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 71 | 8282.2 |Розтягальник секцій |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та котушок |Берет бавовняний |З | 12 | | | |електричних машин |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час розтягування | | | | | | |та рихтування секцій | | | | | | | статора ротора та | | | | | | | якоря ізольованих | | | | | | | скляною ізоляцією | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗПс |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 72 | 8282.2 |Складальник обмоток |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |трансформаторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час складання та | | | | | | | паяння схем | | | | | | | трансформаторів | | | | | | | відводів котушок | | | | | | | гребінок ємнісних | | | | | | | кілець додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТвМи | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 73 | 8282.2 |Складальник-обробник|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |котушок |Берет бавовняний |З | 12 | | | |трансформаторів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час стягування | | | | | | | обробки та | | | | | | | пресування гарячих | | | | | | | обмоток просочених | | | | | | | кремнійорганічними | | | | | | | лаками що містять | | | | | | | токсичні речовини | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯа |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 74 | 7233.2 |Слюсар з виводів та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |обмоток електричних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |машин |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт з випалювання | | | | | | | обмотувальної міді | | | | | | | випікання та | | | | | | | очищення поверхонь | | | | | | |котушок обпресування| | | | | | |їх у нагрітому стані | | | | | | |паяння наконечників | | | | | | | заварювання виводів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТр | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТв | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Кабельне виробництво | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 75 | 8223.2 |Апаратник на | Під час ведення | | | | | |виготовленні |процесу виготовлення | | | | | |мікропроводів у | мікропроводів у | | | | | |скляній ізоляції | скляній ізоляції на | | | | | | | високочастотних | | | | | | | установках: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 1 | | | | |Окуляри захисні від | |До зносу| | | | |електромагнітних | | | | | | |випромінювань | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 76 | 9321 |Армувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабельних виробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Під час розігрівання | | | | | | | кабельної маси | | | | | | | заливання нею | | | | | | | напівмуфт | | | | | | | зафарбовування | | | | | | | отворів муфт | | | | | | | емальлаком та | | | | | | | заварювання | | | | | | | поліхлорвінілових | | | | | | | трубок додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОТиМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаТп400Ми | 6 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 77 | 8211.3 |Бронеобмотувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |проводів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички з |МиМп | 3 | | | | |арамідного волокна та| | | | | | |бавовни | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 78 | 8211.2 |Бронювальник кабелів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час бронювання | | | | | | | силового | | | | | | | високочастотного | | | | | | |контрольного кабелів | | | | | | | з просочуванням | | | | | | |паперових стальних | | | | | | |пластмасових стрічок | | | | | | | та дроту у | | | | | | |спеціальних ваннах з | | | | | | | лаками додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаМиТп400 | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Щиток захисний з | |До зносу| | | | |прозорим екраном | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 79 | 8231.2 |Вальцювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |гумових сумішей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|НлМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗНлМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |НлМиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 80 | 8152.3 |Варник кабельної |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |маси |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з|НмНл | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗНмМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТп400 | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники |ТиТп400 | 6 | | | | |брезентові | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 81 | 9322 |Випробувач проводів |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |та кабелів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МиМпМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Під час випробування | | | | | | | на електричну | | | | | | | міцність ізоляції | | | | | | | проводів та кабелів | | | | | | | струмом високої | | | | | | | напруги на апаратах | | | | | | | сухого випробування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті зі | | | | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 82 | 8211.3 |Виробник мішурної |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | |нитки |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка бавовняна |ЗМи | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички нейлонові |Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 83 | 7224.2 |Виробник фільєр |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Під час виготовлення | | | | | | | фільєр з твердих | | | | | | |сплавів та алмазів на| | | | | | | полірувальних | | | | | | | верстатах | | | | | | | полірування фільєр | | | | | | | алмазними порошками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ПмНж | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиМп | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | сушильних шаф та | | | | | | | електропечей для | | | | | | | спікання заготовок | | | | | | | фільєр прес-форм | | | | | | | заповнених | | | | | | |вольфрамокобальтовою | | | | | | | сумішшю та сушіння | | | | | | | їх додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Під час виготовлення | | | | | | | фільєр на | | | | | | | ультразвукових | | | | | | |установках додатково:| | | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 84 | 8152.2 |Відпальник кабельних|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 85 | 8124.2 |Волочильник дроту |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | 7221.2 |Вальцювальник |Берет бавовняний |З | 12 | | | | холодноштампувальні|Сорочка бавовняна |ЗМи | 12 | | | |роботи |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | | Під час грубого та | | | | | | |середнього волочіння | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ЗМиМп | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час роботи з | | | | | | | емульсією і гасом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВуНж | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Нарукавники |ВуНж | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички з |ВуНлМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 86 | 8152.3 |Вулканізаторник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |кабельних виробів |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400Ми | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 87 | 9321 |В'язальник прутків |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | |та дроту |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка бавовняна |ЗМи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 88 | 8211.3 |Екранувальник жил |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | |проводів та кабелів |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка бавовняна |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 89 | 8152.2 |Електросушильник | Під час сушіння | | | | | |кабелів | кабелів струмом | | | | | | |різної сили у вакуум-| | | | | | | апаратах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиТиТп400 | 1 | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 90 | 8223.2 |Емалювальник дроту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час емалювання | | | | | | | дроту | | | | | | | електроізоляційними | | | | | | |та кремнійорганічними| | | | | | | лаками в | | | | | | | емальагрегатах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯжМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Нарукавники |ОаЯж | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | емальпечі для | | | | | | |запікання емальплівки| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400Ми | 3 | | | | | Під час контролю | | | | | | | електричного опору | | | | | | | голого та | | | | | | | емальованого дроту | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 91 | 8211.3 |Знімач оболонки з | Під час знімання | | | | | |кабельних виробів |свинцевої оболонки з | | | | | | | проводів та кабелів | | | | | | | ручним способом | | | | | | | та на верстатах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час знімання | | | | | | |оболонки з кабельних | | | | | | | виробів відходів | | | | | | |кабельної продукції: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТрМи | 12 | | | | |Шолом бавовняний |ЗТи | 6 | | | | |Фартух прогумований з|Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи кирзові |ТрТпМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМпТр | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Валянки |Тн20 | 48 | | | | |Галоші гумові на |ВМи | 24 | | | | |валянки | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 92 | 8211.2 |Ізолювальник жил |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабелю |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | | Під час ізолювання | | | | | | | жил кабелю на | | | | | | |ізолювальних машинах | | | | | | | із застосуванням | | | | | | | полістирольної | | | | | | | плівки дельта- | | | | | | | азбесткапрону | | | | | | | гумової та | | | | | | | фторопластової | | | | | | |стрічки скловолокна | | | | | | |та сушіння виробів в | | | | | | | термокамерах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час ізолювання | | | | | | | жил кабелю | | | | | | | із застосуванням | | | | | | | кремнійорганічних | | | | | | | лаків | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 93 | 8211.3 |Ізолювальник | Під час ізолювання | | | | | |проводів |дроту на вертикальних| | | | | | | та горизонтальних | | | | | | |машинах бавовняним та| | | | | | | шовковим прядивом | | | | | | | штучними волокнами | | | | | | | дельта-азбестом та | | | | | | | скловолокном: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМпМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Під час підклеювання | | | | | | | просочування та | | | | | | | лакування ізоляції | | | | | | | теплостійкими | | | | | | |кремнійорганічними та| | | | | | | іншими лаками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час паяння і | | | | | | | зварювання кінців | | | | | | | проводів сушіння | | | | | | |ізольованих проводів | | | | | | | в електропечах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 94 | 9321 |Комплектувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |проводів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 95 | 7241.2 |Контролер кабельних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | | |Під час електричного | | | | | | | випробування | | | | | | | обмотувальних | | | | | | |проводів вимірювання| | | | | | | електричних | | | | | | | параметрів | | | | | | | високочастотних | | | | | | | кабелів зв'язку | | | | | | | високовольтних та | | | | | | | маслонаповнених | | | | | | | кабелів додатково: | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |Чергова | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 96 | 8269.3 |Крутильник джгутів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 97 | 8152.3 |Лакувальник проводів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та кабелів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМи | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт у лакувальних | | | | | | |ваннах або шахтах із | | | | | | |застосуванням лаків | | | | | | | що містять токсичні | | | | | | | речовини | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 98 | 8223.3 |Лудильник дроту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯж | 12 | | | | |Нарукавники |МиК50 | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 99 | 7245.2 |Монтер кабельного | Під час розбирання | | | | | |виробництва | кінців проводів | | | | | | |силових броньованих | | | | | | | газо- та | | | | | | | маслонаповнених | | | | | | | кабелів високого та | | | | | | |малого тиску напругою| | | | | | | до 110-220 кВ з | | | | | | | підготовкою до | | | | | | |магнітних електричних| | | | | | | випробувань: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час випробувань | | | | | | | кабелів далекого | | | | | | | зв'язку плаваючого | | | | | | | кабелю та кабелів з | | | | | | | пластмасовою | | | | | | |ізоляцією напругою до| | | | | | |35 кВ з вулканізацією| | | | | | | та вилудженням | | | | | | | окремих частин | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | | Під час складання | | | | | | |арматури та апаратури| | | | | | | маслонаповнених | | | | | | | кабелів з паянням | | | | | | | свинцем та його | | | | | | |сплавами заливанням | | | | | | | деталей лаком | | | | | | |очищення ізоляційних | | | | | | | масел | | | | | | | в дегазаційних | | | | | | | установках | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯаНж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯтНжОа | 1 | | | | |нітриловим покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час складання | | | | | | | схем електричних | | | | | | | випробувань | | | | | | | та вмикання | | | | | | |електровимірювальних | | | | | | | приладів додатково: | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 100 | 7215.2 |Намотувальник дроту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та тросів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМпМун50 | 12 | | | | | Під час намотування | | | | | | | дроту лудженого | | | | | | |свинцевоолов'янистими| | | | | | |сплавами та тросів | | | | | | | ізольованих | | | | | | | скловолокном | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтПсМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |ЯтПсМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 101 | 8211.3 |Обплітальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |проводів та кабелів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | | Під час обплітання | | | | | | | скловолокнистими | | | | | | | матеріалами на | | | | | | |машинах коклюшкового | | | | | | | чи котушкового типу | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ПсМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |ПсМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 102 | 8223.2 |Обпресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабелів свинцем чи |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |алюмінієм | Під час | | | | | | | обслуговування печі | | | | | | | для плавки свинцю і | | | | | | |нагрівальної печі для| | | | | | |алюмінію реципієнта | | | | | | | та головки | | | | | | | гідравлічного преса | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТп400 | 0 5 | | | | |Шолом брезентовий |ТиТр |До зносу| | | | |Щиток захисний з | |До зносу| | | | |прозорого органічного| | | | | | |скла | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 103 | 8223.2 |Обпресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабелів та проводів |Берет бавовняний |З | 12 | | | |пластиками та гумою |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Під час обпресування | | | | | | | гумою | | | | | | | полівінілхлоридом | | | | | | | поліетиленом | | | | | | | фторопластом на | | | | | | | екструдерах | | | | | | | агрегатах | | | | | | | безперервної | | | | | | | вулканізації | | | | | | | високошвидкісних | | | | | | |автоматичних лініях | | | | | | | плунжерних пресах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час контролю | | | | | | |пластмасової оболонки| | | | | | | та захисних шлангів | | | | | | |кабелів за допомогою | | | | | | | високовольтних | | | | | | | апаратів додатково: | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | | Під час участі в | | | | | | |ремонті устаткування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці |МиМп | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |Чергова | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 104 | 8211.2 |Оператор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |автоматичної лінії |Берет бавовняний |З | 12 | | | |для виготовлення |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | |ізольованих жил | Під час регулювання | | | | | | |швидкості волочіння | | | | | | | якості випалу дроту | | | | | | |та процесу накладання| | | | | | |пластмасової ізоляції| | | | | | | на струмопровідні | | | | | | | жили проводів з | | | | | | | кольорових металів | | | | | | |контролю температури | | | | | | |за зонами обігрівання| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиМи | 0 5 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 105 | 8124.3 |Оператор дротового |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |прокатного стана |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час гарячого | | | | | | | прокатування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТв | 1 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 106 | 7212.2 |Паяльщик | Під час паяння | | | | | | | автоавіапроводів і | | | | | | | наконечників: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |МиК20Яж | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиЯж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Нарукавники |К20Ми | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 0 5 | | | | |Рукавички |МиЯаТр | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 107 | 8232.2 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електротехнічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | | ремонтних робіт та | | | | | | | налагоджування | | | | | | | пресового | | | | | | | устаткування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 108 | 8151.3 |Прожарювач порошку |Комбінезон бавовняний|ЗМиЯа | 12 | | | |для кабеля |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 109 | 8151.3 |Просівальник сипких |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |матеріалів |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПн | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиПм | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час просівання | | | | | | | вуглецевих | | | | | | | електровугільних | | | | | | |порошків у віброситі | | | | | | | з механізованим | | | | | | | протиранням | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 1 | | | | | Під час просівання | | | | | | | сажі: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПм | 12 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Фартух з |ПмМи | 6 | | | | |полівінілхлориду з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Шапочка з |ЗПм | 6 | | | | |поліпропілену | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПм | 12 | | | | |Рукавички з |МиПм | 1 | | | | |полівінілхлориду | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 110 | 8152.2 |Просочувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабелів та проводів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиНм | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Під час приготування | | | | | | | просочувальної маси | | | | | | | кремнійорганічні | | | | | | | лаки сполуки із | | | | | | |застосуванням бітуму | | | | | | |озокериту парафіну | | | | | | | та заповнення нею | | | | | | | ванн | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаНм | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час просочування | | | | | | |та сушіння силових та| | | | | | | маслонаповнених | | | | | | | кабелів у вакуум- | | | | | | |апаратах та апаратах | | | | | | | глибокого вакууму | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТп400Ми | 1 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 111 | 8231.3 |Різальник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПс | 12 | | | |еластомерів гумових|Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | |та азбестових |Фартух прогумований з|ЗМиПс | 12 | | | |виробів |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПс | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиПс | 12 | | | | |Нарукавники |ЗМиПс | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 112 | 8253.3 |Різальник матеріалів| Під час різання | | | | | |кабельного | рулонів міткалю | | | | | |виробництва | пакувального паперу | | | | | | | на паперорізальних | | | | | | | машинах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час різання | | | | | | |рулонів телефонного | | | | | | | кабельного та | | | | | | | металізованого | | | | | | | паперу гуми | | | | | | | кембріку | | | | | | |фторопласту та інших | | | | | | | ізоляційних | | | | | | | матеріалів на | | | | | | | різальних машинах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиПн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 113 | 8290.2 |Скручувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |виробів кабельного |Рукавиці |Ми | 1 | | | |виробництва | Під час скручування | | | | | | | жил | | | | | | | проводів та кабелів | | | | | | |на сигарних машинах | | | | | | | одно- та | | | | | | | багатоліхтарних | | | | | | | карусельних машинах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | | Під час роботи на | | | | | | |електрозварювальному | | | | | | | апараті додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТв | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Щиток захисний | |До зносу| | | | |зварника | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 114 | 8282.2 |Скручувальник- |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ізолювальник жил та |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |кабелю |Рукавиці |МиМп | 1 | | |--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | | 8282.2 |Скручувальник- | Під час скручування | | | | | |ізолювальник | та ізолювання | | | | | |елементів кабелів | силових | | | | | |зв'язку | телефонних | | | | | | | телеграфних | | | | | | | низькочастотних | | | | | | |кабелів та елементів | | | | | | | кабелів далекого | | | | | | |зв'язку на крутильно-| | | | | | | ізолювальних | | | | | | | багатоліхтарних | | | | | | |багатофазних машинах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 115 | 8211.2 |Стабілізувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кабелів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | | Під час контролю за | | | | | | | тепловим режимом | | | | | | |величиною натягнення | | | | | | | кабелю якістю | | | | | | |стабілізації броні та| | | | | | | захисних покриттів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТп400 | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 116 | 8152.3 |Термообробник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |проводів та кабелів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час контролю та | | | | | | | регулювання | | | | | | | температури витрат | | | | | | | та тиску інертного | | | | | | | газу у зоні | | | | | | | термооброблення | | | | | | | швидкості руху | | | | | | | кабелю з | | | | | | | фторопластовою | | | | | | | пластиковою та | | | | | | |іншими ізоляціями що| | | | | | | проходять процес | | | | | | | спікання | | | | | | | у спеціальних | | | | | | | установках | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТп400 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 117 | 8231.2 |Термопластикаторник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт з | | | | | | | термооброблення | | | | | | | пластичних мас | | | | | | | натурального і | | | | | | |синтетичного каучуку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 118 | 8262.2 |Ткач |Під час виготовлення | | | | | | | металотканих сіток | | | | | | | для захисного | | | | | | | покриття | | | | | | | електропроводів | | | | | | | на металоткацьких | | | | | | | верстатах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |МиМп | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 119 | 8211.2 |Трамбувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ізоляційного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалу |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | наповнювальної | | | | | | |трамбувальної машини | | | | | | | та вібраторів | | | | | | | регулювання | | | | | | | температури | | | | | | |ізоляційного порошку | | | | | | | під час подавання | | | | | | | його у заготовку | | | | | | | кабелю додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМи | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Електровугільне виробництво | | 5.1. Робітники технічні службовці | |-------------------------------------------------------------------------------------| |120 | 8211.2 |Верстатник з |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |механічного |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |оброблення |Білизна натільна 2 |З | 12 | | | |електродної |комплекти | | | | | |продукції |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 121 | 8152.2 |Випалювач |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |електровугільних |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиТи | 0 5 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | | Під час випалювання | | | | | | | та спікання | | | | | | | металокерамічних | | | | | | | металографітових | | | | | | | електровугільних | | | | | | | виробів та | | | | | | | електролітичного | | | | | | | мідного порошку в | | | | | | |муфельних електричних| | | | | | | печах додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | |Нарукавники |ТиТп400Ми | 6 | | | | |брезентові | | | | | | | Під час випалювання | | | | | | | та | | | | | | | електрографітування | | | | | | | електровугільних | | | | | | | електрографітових | | | | | | |виробів та вуглецевих| | | | | | | волокнистих | | | | | | | матеріалів в | | | | | | | електропечах | | | | | | | безперервної дії та | | | | | | | полуменевих печах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТвМи | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 122 | 7241.1 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електровугільних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 12 | | | | | Під час | | | | | | | електрофізичних | | | | | | | випробувань взірців | | | | | | | вугільних та | | | | | | | електрощіткових | | | | | | | виробів у холодному | | | | | | |та гарячому стані на | | | | | | | стендах | | | | | | | короткозамкнених | | | | | | | установках на | | | | | | | електричних машинах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Тп400Ми | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт в | | | | | | | термобарокамерах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн |Чергова | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн |Чергові | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Рукавички |Тн | 6 | | | | |напівшерстяні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 123 | 8151.3 |Виробник мікрофонних|Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |порошків |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПн | 12 | | | | |Під час подрібнення | | | | | | | сортування | | | | | | | розмелювання | | | | | | |антрациту розсівання| | | | | | |порошку на віброситах| | | | | | | та пропускання його | | | | | | | через магнітний | | | | | | | сепаратор | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МвМиПнЭм | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час промивання | | | | | | | порошку додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові |ВнМиМп | 1 | | | | | Під час сушіння і | | | | | | | термооброблення | | | | | | | порошку додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 124 | 9321 |Доводжувач вугільних| Під час | | | | | |шайб | двостороннього | | | | | | | доведення вугільних | | | | | | | шайб на чавунній | | | | | | |притиральній плиті з | | | | | | | використанням | | | | | | | спеціальних | | | | | | | пристроїв: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 125 | 8151.3 |Дробильник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |електровугільного |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробництва |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50Пн | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПн | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Під час завантаження | | | | | | | матеріалів та | | | | | | | вугільних мас у | | | | | | | бункери дробарок та | | | | | | | розвантаження | | | | | | | транспортування за | | | | | | |допомогою механізмів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МиМпПн | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 126 | 8152.2 |Завантажувач- |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |вивантажувач печей |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | |випалу та графітації|комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |ЗМи | 0 5 | | | | |Під час завантаження | | | | | | | металокерамічних | | | | | | | металографітових та | | | | | | | електровугільних | | | | | | |виробів в електропечі| | | | | | |випалу та графітації | | | | | | | муфельні полуменеві| | | | | | |та безперервної дії | | | | | | |і вивантаження з них | | | | | | | очищення поду печей | | | | | | |та кесонів додатково:| | | | | | |Капелюх повстяний |Ти | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТв | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТв | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Валянки |Тв |Чергові | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 127 | 8282.2 |Запресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |гнотів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун5 | 12 | | | | |Під час запресування | | | | | | | твердих гнотів у | | | | | | | оболонку вуглин | | | | | | | ручним способом: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗВнМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ВнМиМп | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Під час запресування | | | | | | | набивних гнотів в | | | | | | | оболонку вуглин на | | | | | | | пресах та | | | | | | | напівавтоматах | | | | | | | заповнення циліндра | | | | | | |преса гнотовою масою | | | | | | | регулювання | | | | | | | температури | | | | | | |пресування і сушіння | | | | | | |запресованих оболонок| | | | | | | у електропечах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ЗТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником |Ми | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 128 | 9322 |Калібрувальник |Під час калібрування | | | | | |електровугільних | металографітових та | | | | | |виробів | електровугільних | | | | | | |виробів за допомогою | | | | | | |калібрів кондукторів| | | | | | | та пристроїв: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на пресах- | | | | | | | напівавтоматах зі | | | | | | | спецпристроями | | | | | | | завантаження та | | | | | | | укладання виробів у | | | | | | | бункери та | | | | | | | калібрування до | | | | | | | заданого розміру | | | | | | | запресування | | | | | | | проводів у тіло | | | | | | | електрощітки з | | | | | | | одночасним | | | | | | | калібруванням : | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун5 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 129 | 9321 |Конопатник | Під час закладання | | | | | |електрощіткового | проводу у тіло | | | | | |виробництва | електрощіток за | | | | | | |допомогою спеціальних| | | | | | | пристроїв та | | | | | | |конопатного порошку з| | | | | | | випробуванням на | | | | | | | виривне зусилля | | | | | | | проводу: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | | Під час закладання | | | | | | | проводу у тіло | | | | | | | електрощіток за | | | | | | |допомогою спеціальних| | | | | | | пристроїв або | | | | | | | напівавтоматів | | | | | | | визначення | | | | | | |придатності виробів з| | | | | | | перехідним | | | | | | | електроопором та | | | | | | | міцності кріплення | | | | | | | проводу: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун5 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 130 | 8151.2 |Мішальник вугільних |Під час виготовлення | | | | | |мас | заварювальної | | | | | | | гнотяної та | | | | | | |цементувальної маси у| | | | | | | змішувальних | | | | | | | агрегатах та на | | | | | | | поточних лініях: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиТп | 12 | | | | |Під час завантаження | | | | | | |компонентів вугільних| | | | | | |мас у бігуни вальці | | | | | | | та змішувачі і | | | | | | | вивантаження з них | | | | | | | готової маси | | | | | | | контролю та | | | | | | | регулювання | | | | | | | температури мас під | | | | | | | час вальцювання | | | | | | | змішування та | | | | | | |ущільнення додатково:| | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час визначення | | | | | | |придатності гнотової | | | | | | |маси за вологістю та | | | | | | |щільністю додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗВнМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові |ВнМи | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 131 | 9321 |Обв'язувальник |Під час обв'язування | | | | | |електровугільних | окремих пачок | | | | | |виробів | електровугільних | | | | | | |виробів за допомогою | | | | | | | інструментів та | | | | | | | пристроїв: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Під час обпудрювання | | | | | | | та обв'язування | | | | | | | вугільних дисків у | | | | | | | пачки з прокладками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗПмМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички бавовняні |ПмМи | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 132 | 7212.2 |Паяльщик | Під час лудіння та | | | | | | | паяння арматури та | | | | | | | кабелю | | | | | | | електровугільних | | | | | | | виробів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗЯжМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 1 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники |ЯжМи | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички з |К20ЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 133 | 8290.2 |Пресувальник | Під час пресування | | | | | |електровугільних | металокерамічних | | | | | |виробів | металографітових | | | | | | | вугільних та | | | | | | | електрощіткових | | | | | | |виробів на механічних| | | | | | | та гідравлічних | | | | | | | пресах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|МиПнТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ПнТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички трикотажні |МиТи | 1 | | | | | Під час просівання | | | | | | |порошків та засипання| | | | | | | їх в бункер преса | | | | | | |пересипання порошком | | | | | | |вугільних виробів та | | | | | | | транспортування їх | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиПн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час закладання | | | | | | | струмоведучих | | | | | | | проводів | | | | | | | преспорошків та | | | | | | | заготовок у нагріті | | | | | | | пресформи | | | | | | | запресування | | | | | | |проводів у тіло щіток| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 134 | 8152.2 |Прожарювач |Під час прожарювання | | | | | |електровугільного |вуглецевих матеріалів| | | | | |виробництва |в електричних шахтних| | | | | | |печах та вивантаження| | | | | | |прожарених матеріалів| | | | | | | з охолоджувальних | | | | | | | барабанів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Під час прожарювання | | | | | | | спектральних вуглин | | | | | | | на спеціальних | | | | | | | електричних | | | | | | | установках змінного | | | | | | | струму додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Під час очищення печі| | | | | | | перед завантаженням | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТвМи | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Нарукавники |ТиТвМи | 6 | | | | |брезентові | | | | | | |Валянки |Тп |Чергові | | | | | Під час | | | | | | | підналагодження | | | | | | | електроустановки та | | | | | | |перевірки справності | | | | | | | струмопідводів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 135 | 8151.2 |Розмелювач- |Під час розмелювання | | | | | |дозувальник |вуглецевих матеріалів| | | | | |вугільних мас | та вугільних мас на | | | | | | |млинах різного типу | | | | | | | розмелювальних | | | | | | | агрегатах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час просівання | | | | | | | розмелених порошків | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 4 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час очищення | | | | | | | млинів від залишків | | | | | | | попереднього | | | | | | |матеріалу додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТп400Ми | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Каска захисна | |Чергова | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 136 | 9321 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |електровугільного |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | |виробництва | Під час складання | | | | | | | арматури | | | | | | | електрощіток на | | | | | | | верстатах різних | | | | | | | типів та вугільних | | | | | | | стовпів опору на | | | | | | |установках постійного| | | | | | | струму додатково: | | | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час припаювання | | | | | | |проводів та гарячого | | | | | | |лудження наконечників| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТв | 6 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні для | |До зносу| | | | |зварювальних робіт | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час визначення | | | | | | |перехідного опору між| | | | | | |тілом електрощітки та| | | | | | | арматурою опору та | | | | | | |деформації вугільного| | | | | | | стовпа додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 137 | 9321 |Сортувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електровугільних |Рукавички трикотажні |Ми | 2 | | | |виробів | Під час сортування | | | | | | | електровугільних | | | | | | |виробів після випалу | | | | | | |та електрографітації | | | | | | | механічного | | | | | | | оброблення та | | | | | | |пресування додатково:| | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун25 | 1 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпТи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 138 | 9321 |Чистильник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електровугільних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Фартух з нагрудником |ЗМиПн | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМпПн | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 139 | 8290.2 |Шліфувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електровугільних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час правлення та | | | | | | | балансування | | | | | | | абразивних та | | | | | | | алмазних кругів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ПнЯтМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Під час налагодження | | | | | | | шліфувального | | | | | | | устаткування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 5.2. Керівники та фахівці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 140 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | 3119 |Технолог |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробництва |Черевики шкіряні |ЗМиПн | 12 | | | 1222.2 |Майстер зміни |Рукавички спилкові |МиМпПн | 6 | | | 1222.2 |Начальник зміни |На зовнішніх роботах | | | | | | промисловість | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Виробництво хімічних та інших джерел струму | |6.1. Загальні професії робітників у виробництві хімічних та інших джерел струму | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 141 | 7241.1 |Випробувач джерел |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |струму |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|КкЩ50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички з |КкЩ50 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 142 | 7241.2 |Випробувач- |Під час підготовки та| | | | | |формувальник | ведення процесів | | | | | | | формування | | | | | | | випробування та | | | | | | | тренування | | | | | | |електродів свинцевих| | | | | | | чи лужних | | | | | | | акумуляторів та | | | | | | | елементів: | | | | | | |Костюм сукняний |К80Ми | 6 | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Шолом сукняний |ЗК80 | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗК20Щ20Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |К80Щ50Ми | 0 5 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час з'єднання | | | | | | | електродів у | | | | | | | формувальні групи | | | | | | | методом паяння | | | | | | | заливання | | | | | | | електроліту у ванни | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Рукавички з |К50Щ20Ми | 0 5 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |К50 | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час підготовки та| | | | | | | проведення | | | | | | | електричних | | | | | | | випробувань | | | | | | | акумуляторів | | | | | | |елементів і батарей | | | | | | | усунення дефектів і | | | | | | | несправностей: | | | | | | |Костюм бавовняний |К20Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний |К20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗК20Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 143 | 8232.3 |Виробник сепараторів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | | | | | Під час хімічного | | | | | | | оброблення | | | | | | | ізоляційних | | | | | | | матеріалів | | | | | | | розчинами кислот та | | | | | | | вилуговування | | | | | | | деревного шпону | | | | | | | просочування | | | | | | | сепараторів | | | | | | | спеціальними | | | | | | | розчинами та масами | | | | | | | смолами | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К50Щ20 | 12 | | | | |Рукавички з |К50Щ20 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 144 | 8151.2 |Готувач активних мас|Під час приготування | | | | | | | пасто- та | | | | | | | порошкоподібних | | | | | | | активних і | | | | | | |електропровідних мас:| | | | | | |Костюм бавовняний |К20Ми | 6 | | | | |Берет бавовняний |К20 | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух прогумований з|К50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К20Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |Ми | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Рукавички з |К80 | 0 5 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | ремонтних робіт | | | | | | | налагодження та | | | | | | | змащування | | | | | | | напівавтоматів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 24 | | | | |Рукавички з |НмМиМп | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 145 | 8151.2 |Готувач розчинів та |Костюм сукняний |КкМи | 12 | | | |електролітів |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Шолом сукняний |Кк | 12 | | | | |Чоботи гумові |К20Щ20 | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |Ми | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Рукавички з |К80 | 0 5 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | | Під час чищення та | | | | | | | промивання | | | | | | | устаткування: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗК20Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний |К20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К80 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗК20Ми | 12 | | | | |Рукавички з |К80Ми | 0 5 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 146 | 8282.2 |Електродник |Костюм бавовняний |ЗМиК20 | 6 | | | |безламельних |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | |акумуляторів та |Черевики шкіряні |ЗМиК20 | 12 | | | |елементів |Рукавички спилкові |МиМп | 0 5 | | | | | Під час просочення | | | | | | |заготовок у розчинах | | | | | | |солей сірчанокислого | | | | | | |свинцю хрому літію | | | | | | | нанесення ґрунту | | | | | | |емалей лаків паст | | | | | | | відмивання | | | | | | | електродів від | | | | | | | карбонатів та | | | | | | | хлоридів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50ЯжВн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К50ЯжВн | 0 5 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час приварювання | | | | | | |контактних планок та | | | | | | |виводів до заготовок | | | | | | | електродів лудіння | | | | | | | струмовідвідних | | | | | | | частин електродів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТп400 | 1 | | | | |крагами | | | | | | |Щиток захисний | |До зносу| | | | |електрозварника | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 147 | 8282.2 |Електродник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ламельних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |акумуляторів та |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |елементів |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Під час приварювання | | | | | | |контактних планок до | | | | | | | електродних пластин | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТп400 | 6 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні для | |До зносу| | | | |зварювальних робіт | | | | | | |Під час завантаження | | | | | | | активної маси | | | | | | | нікелювання | | | | | | | ламельної стрічки | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички з |ЯтЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 148 | 7241.1 |Електромонтер з | Під час виконання | | | | | |ремонту та | робіт у виробництві | | | | | |обслуговування | свинцевого | | | | | |електроустаткування | порошку та виробів | | | | | | | із свинцевих | | | | | | | сплавів: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиЯт | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯт | 6 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки з бавовни |ЗМиЯт | 3 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпЯт | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас і намазування | | | | | | | акумуляторних | | | | | | | пластин: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗЯжМи | 12 | | | | |Нарукавники |ЯжМи | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички з |ЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт в цеху формовки| | | | | | | акумуляторів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗОЯж | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗОаЯж | 12 | | | | |Шкарпетки вовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ОаЯж | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт в складальному | | | | | | | цеху: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 6 | | | | |Берет бавовняний |З | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 149 | 7241.2 |Контролер в |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |акумуляторному й |Берет бавовняний |З | 12 | | | |елементному |Фартух прогумований з|К50Ми |Черговий| | | |виробництві |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Рукавички з |К50Щ20 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час складання | | | | | | |електричних схем для | | | | | | | знімання | | | | | | | вольтамперних | | | | | | | характеристик | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 150 | 8151.2 |Машиніст млина |Під час приготування | | | | | | | свинцевого порошку | | | | | | | для акумуляторного | | | | | | | розмелювання у | | | | | | | млинових установках | | | | | | |матеріалів сировини | | | | | | | марганцевої руди | | | | | | | для готування | | | | | | | агломератних | | | | | | | мас у елементному | | | | | | | виробництві: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиЯа | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯа | 6 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 6.2. Виробництво гальванічних елементів і батарей та інших джерел струму | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 151 | 8211.2 |Автоматник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |елементного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництва |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | | Під час робіт на | | | | | | |термопластавтоматах | | | | | | | на автоматах | | | | | | | зварювання голочок | | | | | | | стрижнів | | | | | | | приварювання | | | | | | | мідновилуджених | | | | | | | голочок до цинкових | | | | | | | полюсів додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТр | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТп100 | 4 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | | установок з | | | | | | | приготування та | | | | | | | оброблення активних | | | | | | | матеріалів і | | | | | | | загущеного | | | | | | | електроліту | | | | | | | автоматів із | | | | | | | складання солевих | | | | | | |лугових елементів та | | | | | | | батарей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К80Щ50Ми | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К80Щ50Ми | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Під час налагодження | | | | | | | та регулювання | | | | | | | устаткування | | | | | | | автоматів систем | | | | | | | змащування та | | | | | | | охолодження ліній | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 152 | 8151.3 |Готувач |Під час перемішування| | | | | |електропровідного | бутилкаучуку або | | | | | |шару | поліізобутилену з | | | | | | |додаванням графіту та| | | | | | | сажі у двовалкових | | | | | | | змішувачах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПм | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПм | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиПм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиПм | 2 | | | | |Нарукавники бавовняні|МиПм | 3 | | | | | Під час нанесення | | | | | | |клею на цинкові листи| | | | | | | вручну | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗОМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час каландрування| | | | | | | та прикатування | | | | | | | електропровідного | | | | | | | полотна до цинку на | | | | | | | двовалкових вальцях | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 153 | 8152.3 |Заварник пасти | Під час заварювання | | | | | | |паст для гальванічних| | | | | | | елементів у | | | | | | |заварювальних ваннах | | | | | | |конвеєрних установок | | | | | | | з електричним та | | | | | | |паровим обігріванням:| | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗК50Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗК20Ми | 12 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Під час вивантаження | | | | | | | елементів з ванн та | | | | | | | встановлення їх на | | | | | | |ґрати для охолодження| | | | | | | та просушування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 154 | 8152.3 |Заливальник смолкою |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 2 | | | | |Рукавички бавовняні |ТиМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 155 | 7241.2 |Контролер в | Під час | | | | | |акумуляторному й | виробництв+D2932а | | | | | |елементному | агломерату: | | | | | |виробництві |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | | Під час роботи у | | | | | | |розмольно-сушильному | | | | | | | та пресовому | | | | | | | відділеннях | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички бавовняні |МиТи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час роботи на | | | | | | | дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | | електроліту | | | | | | | електролітної пасти | | | | | | | і намазування | | | | | | | біполярного шару: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Чоботи гумові |К50Ми |Чергові | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички гумові |К50Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час роботи на | | | | | | | механізованій | | | | | | | поточній лінії | | | | | | |виготовлення батарей;| | | | | | | у виробництві | | | | | | | напівфабрикатів | | | | | | | обв'язувального і | | | | | | | заряджувального | | | | | | | відділень: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |К50Щ20 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час роботи на | | | | | | |дільницях сортування | | | | | | | галетних елементів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20 | 12 | | | | |нагрудником | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 156 | 8151.3 |Ізолювальник | Під час ізолювання | | | | | |елементного | поверхні деталей та | | | | | |виробництва | виробів лаками та | | | | | | |епоксидними смолками | | | | | | | в електрованнах на | | | | | | | робочих столах та в | | | | | | | боксах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 0 5 | | | | |Рукавички гумові |ОаМи |До зносу| | | | |Під час приготування | | | | | | |лаків смолок клею | | | | | | | знежирення деталей | | | | | | |та виробів додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з|ОЯжМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ОаЯжМи | 0 5 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Під час розвішування | | | | | | | розкладання деталей | | | | | | | та виробів для | | | | | | | сушіння і укладання | | | | | | |їх у тару додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |МиТи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиТи | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 157 | 7223.2 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |автоматів |Берет бавовняний |З | 12 | | | |елементного |Фартух прогумований з|НмМи |Черговий| | | |виробництва |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 158 | 8152.2 |Намазувальник |Під час нанесення на | | | | | |електропровідного |цинкові листи рівного| | | | | |шару |шару електропровідної| | | | | | | маси | | | | | | | визначеної | | | | | | | температури для | | | | | | | виготовлення | | | | | | |негативного електроду| | | | | | | галетних елементів | | | | | | | вручну на | | | | | | |нагрівальних плитах і| | | | | | | електрованнах або у | | | | | | | напівавтоматичних | | | | | | | пресах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиПмНт | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиНт | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиТиНт | 1 | | | | |Нарукавники |ЗМиНт | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Під час підкатування | | | | | | |шару електропровідної| | | | | | |маси з припудрюванням| | | | | | | графітом та | | | | | | | подальшим сушінням | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ЗТп400Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | При перевірці | | | | | | | електропровідного | | | | | | | шару на електроопір | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 159 | 8152.2 |Намазувальник пасти | Під час нанесення | | | | | | | пасти за допомогою | | | | | | | спеціальних | | | | | | |пристроїв вручну та | | | | | | |на напівавтоматичних | | | | | | | намазувальних | | | | | | | машинах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт з просочування | | | | | | | замочування картону| | | | | | |електролітом у ваннах| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К80Щ80 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К80Щ50 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |К80Щ50 | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 160 | 9321 |Обв'язувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |агломератів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 161 | 9321 |Обклеювач батарей |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМпОа | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт з приготування | | | | | | | клею додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час визначення | | | | | | |полярності елементів | | | | | | |та батарей додатково:| | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 162 | 9322 |Підсобний робітник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт у виробництві | | | | | | |галетних елементів та| | | | | | |подаванні агломератів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт у розмельно- | | | | | | | змішувальному та | | | | | | |пресовому відділеннях| | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Рукавички з |МиМпПк | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | розкриття джерел | | | | | | | струму промивання | | | | | | | цинкових листів | | | | | | | пластин та | | | | | | | намазування | | | | | | | біполярним шаром | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнЯж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові |МиЯжК50 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт у виробництві | | | | | | |свинцевого порошку та| | | | | | |виливанні виробів із | | | | | | | свинцевих сплавів: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиЯт | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯт | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТр |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТр | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас і намазування | | | | | | | акумуляторних | | | | | | | пластин: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ50Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К50Щ50Яж | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |Ми | 3 | | | | |Рукавички з |К50ЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт в цехах | | | | | | | дільницях | | | | | | | формування та | | | | | | | складання | | | | | | | акумуляторів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Чоботи гумові |ВМи |Чергові | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички гумові |ЯжВнМи | 1 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт в електродному | | | | | | | виробництві: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 163 | 8159.2 |Пресувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |агломератів |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМну50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | | |Під час налагодження | | | | | | | та регулювання | | | | | | | пресового | | | | | | | устаткування | | | | | | | змащування | | | | | | | вузлів заміни | | | | | | | штампів | | | | | | | пуансонів та прес- | | | | | | | форм додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиМпНм |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиМпНм | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 164 | 8159.2 |Пресувальник | Під час пресування | | | | | |електродів та | електродів з окису | | | | | |елементів | ртуті оксидів | | | | | | | холодного та | | | | | | | гарячого пресування | | | | | | |термоелементів вручну| | | | | | | та на гідравлічних | | | | | | | пресах: | | | | | | |Комбінезон з |ЗМиЯт | 9 | | | | |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Берет з компактної |ЗЯа | 6 | | | | |лавсано-бавовняної | | | | | | |тканини | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпТп100 | 1 | | | | |Рукавички з |ЯтМи | 1 | | | | |компактної лавсано- | | | | | | |бавовняної тканини | | | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний з | | | | | | |протиртутними | | | | | | |патронами | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 165 | 9321 |Складальник | Під час | | | | | |гальванічних | комплектування | | | | | |елементів та батарей| блоків секцій | | | | | | |елементів та батарей | | | | | | | стаканчикової та | | | | | | |галетної конструкції | | | | | | | вручну або із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | спеціального | | | | | | | устаткування: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Напальники гумові | |До зносу| | | | | Під час паяння | | | | | | | контактів | | | | | | | струмовідводів | | | | | | |з'єднувального дроту | | | | | | |до цинкових полюсів | | | | | | | ковпачків | | | | | | | штепсельних гнізд | | | | | | | зварювання батарей | | | | | | |за схемою додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТв | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті зі | | | | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час зарядження | | | | | | | елементів | | | | | | | електролітними | | | | | | | пастами додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К50Щ20 |До зносу| | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 166 | 8282.2 |Складальник ртутно- | Під час | | | | | |цинкових магнієвих | комплектування та | | | | | |та інших джерел | складання ртутно- | | | | | |струму | цинкових елементів | | | | | | | секцій магнієвих | | | | | | | батарей блоків | | | | | | | фізичних і хімічних | | | | | | | джерел струму із | | | | | | |застосуванням клеїв | | | | | | | паст суспензій | | | | | | | герметиків | | | | | | | компаундів та інших | | | | | | | матеріалів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиЯт | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | електромонтажних | | | | | | |робіт паяння діодів | | | | | | | тріодів датчиків | | | | | | |штепсельних рознять | | | | | | | дифузійного | | | | | | | зрощування батарей | | | | | | | сушіння деталей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТп400 | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час визначення | | | | | | |полярності елементів | | | | | | | перевірки на | | | | | | |відсутність коротких | | | | | | | замикань опору | | | | | | | ізоляції | | | | | | | випробування на | | | | | | | ручних та | | | | | | | автоматичних | | | | | | |установках додатково:| | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 167 | 8152.3 |Сушильник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |елементного |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробництва |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Під час завантаження | | | | | | | виробів та | | | | | | |вивантаження з печей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | | Під час сушіння | | | | | | | марганцевої руди у | | | | | | |спеціальних сушильних| | | | | | |агрегатах додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 168 | 8232.2 |Шприцювальник | Під час витягання з | | | | | | | пластикату | | | | | | | поліхлорвінілової | | | | | | | трубки для | | | | | | |обтягування галетних | | | | | | | елементів на | | | | | | | шприцпресах з | | | | | | | електрообігрівом | | | | | | | матриці головки та | | | | | | | циліндра: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час ремонту і | | | | | | | налагодження | | | | | | |шприцпреса додатково:| | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 6.3. Керівники професіонали та фахівці виробництва гальванічних елементів | | батарей та інших джерел струму | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 169 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Майстер виробництва |Берет бавовняний |З | 12 | | | 1222.2 |Майстер зміни | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування та | | | | | 1222.2 |Старший майстер |намазування | | | | | | |біполярного шару | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на | | | | | | | розмелювально- | | | | | | | змішувальній та | | | | | | | пресовій дільницях | | | | | | | додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | |електроліту та пасти | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |К50Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 6 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | виготовлення | | | | | | |хлорвінілових виробів| | | | | | | гарячим способом: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100 | 3 | | | | | У відділенні цинко- | | | | | | | паяльних робіт: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 170 | 3115 |Механік |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 3115 |Механік цеху |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | | Під час ремонту | | | | | | | обладнання | | | | | | | розмелювального | | | | | | | змішувального і | | | | | | | пресового | | | | | | | відділень: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 6.4. Виробництво свинцевих і лужних акумуляторів та батарей | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 171 | 8152.3 |Автоклавник- |Костюм сукняний |ЗТиМи | 9 | | | |сушильник |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | |акумуляторних |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |пластин у |Під час завантаження | | | | | |виробництві |пластин в автоклави | | | | | |свинцевих | камери парового | | | | | |акумуляторів | сушіння тунельні | | | | | | | конвеєрні сушила та | | | | | | | вивантаження з них | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 1 | | | | |Під час просочування | | | | | | | пластин додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиК50Щ20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К20Щ20 | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Нарукавники |К50Щ20 | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички з |К50Щ20 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 172 | 8154.2 |Апаратник з |Під час переганяння і| | | | | |окислення кадмію |окислення металевого | | | | | | | кадмію в установках | | | | | | | печах окислення та | | | | | | | отримання порошку | | | | | | | окису кадмію для | | | | | | | виготовлення лужних | | | | | | | акумуляторів: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗЯтМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯтМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯтМиМп | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час дозування | | | | | | | компонентів під час | | | | | | |завантаження апаратів| | | | | | | та вивантаження | | | | | | |порошку окису кадмію | | | | | | | з окислювальних та | | | | | | | осаджувальних камер | | | | | | | печі додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 173 | 8152.3 |Варник суспензій | Під час варіння | | | | | | | пробкових та інших | | | | | | | суспензій для | | | | | | | покривання робочих | | | | | | | поверхонь ливарних | | | | | | | форм: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗТи | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиТи | 2 | | | | | Під час подрібнення | | | | | | |компонентів у шарових| | | | | | | млинах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час завантаження | | | | | | | компонентів у | | | | | | | варильні агрегати | | | | | | | реактори додатково:| | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Ми | 2 | | | | | Під час розливання | | | | | | | готової суспензії у | | | | | | | тару додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗВпТп100Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 174 | 8334.2 |Водій електро- та |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |автовізка |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички |МиМп | 1 | | | | | Під час перевезення | | | | | | |виробів із свинцевих | | | | | | | сплавів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиЯт |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички спилкові |МиЯтМп | 2 | | | | |Нарукавники |МиЯт | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 175 | 9411 |Комірник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на складанні | | | | | | | виробів із свинцю | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЯтМи | 12 | | | | |Рукавички неопренові |ЯтМиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 176 | 7241.2 |Контролер в |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |акумуляторному й |Берет бавовняний |З | 12 | | | |елементному |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |виробництві | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | |свинцевого порошку і | | | | | | | литва із свинцевих | | | | | | | сплавів додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |ЯтМиМп | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | формовки | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | намазування і | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗК20Ми | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗК20Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | складання свинцевих | | | | | | | акумуляторів: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички з |К50Ми | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час виробництва | | | | | | |лужних акумуляторів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас виготовлення | | | | | | | електродів | | | | | | | формування і | | | | | | | складання | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|Щ50Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |Щ50Ми | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 177 | 8122.2 |Ливарник виробів із | Під час виливання | | | | | |свинцевих сплавів | втулок із свинцево- | | | | | | |сурм'янистих сплавів | | | | | | | міжелементних | | | | | | | з'єднань з мідними | | | | | | | вкладишами анодів | | | | | | | для міднокислих | | | | | 8122.2 |Ливарник металів та |елементів на ручних | | | | | |сплавів |ливарних формах | | | | | | |карусельних | | | | | | |автоматах | | | | | | |напівавтоматичних | | | | | | |установках | | | | | | |та лініях: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТрТп400 | 12 | | | | |Берет сукняний |ЗТи | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Валянки |ТиТрТп | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТрТп400 | 1 | | | | |Нарукавники |ТиТрТп400 | 6 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |козиркові зі | | | | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 178 | 8112.2 |Машиніст механічного| Під час механічного | | | | | |чи флотаційного | гравітаційного чи | | | | | |збагачення руди | флотаційного | | | | | | | збагачення залізної | | | | | | | руди на | | | | | | | збагачувальних | | | | | | | агрегатах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |приготування рудного | | | | | | | концентрату окисів | | | | | | | заліза і міді: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиЯт | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ЯтМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 179 | 8151.2 |Мішальник сухої маси|Комбінезон бавовняний|ЗМиЯт | 12 | | | | для свинцевих |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | |акумуляторів |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗЯжМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжМи | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 180 | 7223.1 |Налагоджувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | |напівавтоматичних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |установок |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |акумуляторного |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | |виробництва |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 181 | 8152.2 |Намазувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 6 | | | |акумуляторних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |пластин |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжВнМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗМиСм | 12 | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ЯжВнМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |ЯжМи | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 182 | 7212.2 |Паяльщик по свинцю | Під час виконання | | | | | | свинцевопаяльщик |робіт у формувальному| | | | | | | цеху: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗЯжМи | 6 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Берет бавовняний |ЗЯж | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиЯж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗМиЯж | 12 | | | | |Шкарпетки |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |МиЯжК50 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт у ливарному | | | | | | | цеху: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | | |Берет сукняний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТр | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ТиТр | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 183 | 8122.2 |Плавильник свинцевих|Комбінезон бавовняний|ЗМиТи | 12 | | | |сплавів |Берет сукняний |ЗТи | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | | Під час розливання | | | | | | | готового сплаву у | | | | | | |металеві виливниці на| | | | | | | електротранспортері | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Вачеги |ТиТрТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 184 | 8211.2 |Розрубник |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 6 | | | |акумуляторних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |пластин |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час | | | | | | | переналагоджування | | | | | | | напівавтоматів та | | | | | | | пресового | | | | | | |устаткування чищення| | | | | | | та змащування | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НмНжМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |НмНжМи | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 185 | 8282.2 |Складальник лужних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |акумуляторів та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |батарей |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час складання | | | | | | | акумуляторів | | | | | | |елементів та батарей | | | | | | | з використанням | | | | | | | епоксидних | | | | | | | компаундів клеїв | | | | | | | герметиків | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯжОМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯжОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час розпаювання | | | | | | | контактів | | | | | | |піротехнічних блоків | | | | | | | електронагрівальних | | | | | | | елементів | | | | | | |приварювання виводів | | | | | | | та припаювання | | | | | | | струмовідводів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТрТв | 3 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | | Під час перевірки | | | | | | | електричних схем | | | | | | | з'єднань батарей | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 186 | 8282.2 |Складальник | Під час складання | | | | | |свинцевих | блоків | | | | | |акумуляторів та | комплектування | | | | | |батарей |елементів та з'єднань| | | | | | | у моноблоки: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиК20 | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час заливання | | | | | | |моноблоків мастиками | | | | | | | додатково: | | | | | | |Берет |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ОаЯжМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на складанні | | | | | | |морських акумуляторів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм сукняний |К80Ми | 18 | | | | |Рукавички з |К80Ми | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 187 | 8159.2 |Фільтр-пресувальник |Під час приготування | | | | | | електротехнічне | розчинів сульфату | | | | | |виробництво | заліза та лугів | | | | | | | пресування гідрату | | | | | | | закису заліза та | | | | | | | нікелю на | | | | | | | гідравлічних | | | | | | | фільтрпресах та | | | | | | | подрібнення | | | | | | |відпресованої маси на| | | | | | |шаткувальних машинах:| | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиЯт | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжЩ50Вн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЯжЩ50Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |ЯжЩ50Ми | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 6.5. Керівники професіонали та фахівці виробництва свинцевих кислотних і | | лужних акумуляторів | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 188 | 2149.2 |Інженер-технолог |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 3113 |Технік-технолог |Берет бавовняний |З | 12 | | | | електротехніка |Рукавички бавовняні |Ми | 6 | | | 3119 |Технолог | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | |свинцевого порошку та| | | | | | | литва із свинцевих | | | | | | | сплавів додатково: | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯт | 12 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | формування | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | намазування та | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |К50Щ20Ми | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | складання | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 189 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМи | 9 | | | 1222.2 |Майстер виробництва |Берет бавовняний |З | 12 | | | 1222.2 |Майстер зміни |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | 1222.2 |Старший майстер | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | 3115 |Механік |свинцевого порошку та| | | | | | |литва із свинцевих | | | | | | |сплавів додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | намазування та | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |К50Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільниці | | | | | | | формування: | | | | | | |Костюм бавовняний |К20Ми | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Чоботи гумові |К50Ми | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички неопренові |К50Ми | 6 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | складання | | | | | | | акумуляторів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Виробництво електрокерамічних виробів | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 190 | 7321.2 |Армувальник | Під час армування | | | | | |електрокерамічних | ізоляторів різних | | | | | |виробів | конструкцій із | | | | | | |застосуванням свинцю | | | | | | | сурми та цементного | | | | | | | розчину: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час плавлення | | | | | | | свинцю сурми в | | | | | | | електрованнах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТр |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТр | 1 | | | | | Під час армування | | | | | | | великогабаритних | | | | | | | виробів цементним | | | | | | | розчином на | | | | | | |вібраційних верстатах| | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці |Мв | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 191 | 8139.2 |Вакуум-пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |керамічної маси та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |заготовок |Фартух прогумований з|Вн | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 192 | 8131.3 |Вибивальник виробів |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |із гіпсових форм |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |МиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМпТи | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 193 | 8131.3 |Вибірник фарфорових |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | фаянсових та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |керамічних виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 194 | 8131.2 |Випалювач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Фартух брезентовий |ТиТп400 | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 195 | 7241.2 |Випробувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 196 | 8131.3 |Виробник профільних |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |заготовок |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 197 | 8131.2 |Глазурувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Фартух прогумований з|ВнО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ВнОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 198 | 8139.3 |Готувач мас |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух бавовняний з |МиПн | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиПм | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Під час приготування | | | | | | | капсельної маси | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички нітрильні |ПкМи | 2 | | | | | Під час виконання | | | | | | |робіт ямним способом | | | | | | | додатково: | | | | | | |Чоботи гумові |ВМи | 24 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 199 | 8139.2 |Дробильник- |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |розмелювач |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | виробництво |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | |керамічних |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | |фарфорових та |Навушники протишумові| |До зносу| | | |фаянсових виробів |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 200 | 8223.2 |Емалювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | емалювання |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ВнО | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички з |ВнОа | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 201 | 8131.2 |Забирач фарфорових |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | фаянсових та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |керамічних виробів |Фартух з нагрудником |ЗМиМп | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 202 | 8139.2 |Заготівник |Костюм бавовняний |ЗК20 | 12 | | | |абразивної маси |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К80Ми | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗК80Ми | 12 | | | | |Рукавички з |К80Ми | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 203 | 7212.2 |Заготівник матеріалу|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та деталей |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун5 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | | Під час монтажу | | | | | | | деталей з керамікою | | | | | | | паяння контактів | | | | | | |зварювання деталей в | | | | | | | середовищі аргону | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТрМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички шкіряні з |ТиТрМи | 2 | | | | |крагами | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 204 | 7321.2 |Контролер- |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |приймальник |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |фарфорових |Фартух бавовняний з |ЗМиПн | 6 | | | | фаянсових та |нагрудником | | | | | |керамічних виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Під час гідравлічних | | | | | | | та механічних | | | | | | | випробувань | | | | | | | електрокерамічних | | | | | | | виробів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Каска захисна | |До зносу| |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 205 | 8131.2 |Ливарник гіпсових |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |форм |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 206 | 8131.2 |Ливарник | Під час холодного | | | | | |електрокерамічних | лиття в гіпсових | | | | | |виробів | формах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | | | | | Під час гарячого | | | | | | | лиття під тиском в | | | | | | | металевих формах | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100 | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 207 | 9322 |Ліпник | Під час ліпнення | | | | | |електрокерамічних | виробів в гіпсових | | | | | |виробів | роз'ємних формах з | | | | | | | прорізанням пазів | | | | | | | канавок і відводів | | | | | | | зачищенням | | | | | | | від задирок: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗМиВн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 208 | 8131.2 |Металізатор |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час заливання | | | | | | | знежирення | | | | | | |травлення та сушіння | | | | | | | виробів перед | | | | | | | металізацією | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ВнОаМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 209 | 8139.3 |Мішальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |керамічного шлікеру |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ВнК20Щ20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички з |МиМпВн | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 210 | 7321.2 |Модельник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |керамічного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництва |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт з алебастром | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМиПн | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 211 | 8253.2 |Намотувальник | Під час намотування | | | | | |ізоляційних остовів | остовів уводів на | | | | | |уводів | напругу від | | | | | | |110 до 750 кВ і вище | | | | | | |промасленою чи сухою | | | | | | |паперовою стрічкою та| | | | | | | накладання | | | | | | | порівнювальних | | | | | | |обкладок з провідних | | | | | | | і напівпровідних | | | | | | | матеріалів фольги | | | | | | | алюмінію міді | | | | | | | тощо : | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з|МиНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час вимірювання | | | | | | | ємності ізоляції і | | | | | | | готових остовів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эв |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эв |Чергові | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 212 | 9321 |Намотувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |резисторів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 213 | 7321.2 |Оправник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 214 | 7321.2 |Оправник-чистильник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 215 | 9322 |Підсобний робітник | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | виготовлення | | | | | | | електрокерамічних | | | | | | | виробів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | | Під час складання | | | | | | | маслонаповнених | | | | | | |уводів склеювання і | | | | | | |промазування капселів| | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиНмО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиНмОа | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час вивезення | | | | | | | капсельного і | | | | | | | фарфорового боя | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 216 | 8131.2 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів з пластичних|Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |мас |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Під час змазування та| | | | | | | очищення матриць | | | | | | | пуансонів і | | | | | | |верстатів додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|МиНм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиНм | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 217 | 8131.2 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів з порошкових|Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |мас |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 218 | 8131.3 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів у гумових |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |формах |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 219 | 8131.3 |Свердлувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Фартух прогумований з|ВнНл |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |Під час встановлення | | | | | | |на верстат габаритних| | | | | | |заготовок додатково: | | | | | | |Рукавиці |МиМп | 3 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 220 | 8282.2 |Складальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | | | | | Під час сушіння та | | | | | | | вакуумної обробки | | | | | | | уводів додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100 | 2 | | | | | Під час заливання | | | | | | | компаундом та | | | | | | | промазування | | | | | | | складених виробів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|НмО | 12 | | | | |нагрудником | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 221 | 7321.2 |Склеювач |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Під час приготування | | | | | | | клеєвої маси на | | | | | | | основі содового | | | | | | |розчину та епоксидної| | | | | | | смоли | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |ЯтЯжОа | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Нарукавники |ЯтЯж | 3 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 222 | 8131.2 |Ставильник-вибірник |Куртка бавовняна на |ТиМи | 24 | | | |виробів з печей |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні |ЗМиТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |Тп400Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Шолом сукняний |ЗТи | 12 | | | | |Вачеги |Тп400Ми | 2 | | | | |Валянки |ТпМи | 12 | | | | |Каска захисна | |До зносу| |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 223 | 8131.2 |Ставильник-вибірник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |фарфорових |Берет бавовняний |З | 12 | | | |фаянсових та |Фартух брезентовий з |ТиМи | 6 | | | |керамічних виробів |нагрудником | | | | | |на вагонетках |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп100 | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 224 | 8131.2 |Сушильник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |фарфорових |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |фаянсових |Фартух брезентовий з |Тп100Ми | 6 | | | | керамічних виробів |нагрудником | | | | | |і сировини |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |Тп100Ми | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 225 | 8151.3 |Фарбовар |Костюм бавовняний |ЗМиПм | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ВнО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички з |Ми | 2 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Рукавички з |ВнОа | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 226 | 8159.2 |Фільтр-пресувальник |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | електротехнічне |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництво |Фартух прогумований з|ВнМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |В | 12 | | | | |Рукавички спилкові |ВнМи | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 227 | 7321.2 |Формувальник | Під час формування | | | | | |електрокерамічних | виробів в гіпсових | | | | | |виробів | металевих формах і | | | | | | | методом вільної | | | | | | | формовки на | | | | | | | вертикально- | | | | | | | формувальних | | | | | | | верстатах: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | | Під час вільного | | | | | | |формування додатково:| | | | | | |Фартух прогумований з|ВнМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМи | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 228 | 8131.2 |Шліфувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | |електрокерамічних |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | |виробів |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | охолоджуючих рідин | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ВнНмМи | 6 | | | | |нагрудником | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 8. Виробництво феноло-формальдегідних аніліно-формальдегідних | | поліефірноепоксидних поліефірімідоепоксидних лаків смол і компаундів | | 8.1. Робітники технічні службовці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 229 | 8159.2 |Апаратник підготовки|Костюм бавовняний |ЗК20Ми | 9 | | | |сировини та |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | |відпускання |Фартух прогумований з|К80 |Черговий| | | |напівфабрикатів і |нагрудником | | | | | |продукції |Черевики шкіряні |К20Щ20 | 12 | | | | |Рукавиці |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |К50Щ50 | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 230 | 8152.2 |Варник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |лаків смол та |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | |мастик |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЯжОа |Чергові | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 231 | 7241.1 |Електромонтер з |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |ремонту та |Берет бавовняний |З | 12 | | | |обслуговування |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |електроустаткування |Рукавиці спилкові |МиМп | 2 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 232 | 8290.2 |Зливальник- |Костюм бавовняний |ЗМиО | 12 | | | |розливальник |Берет бавовняний |ЗЯа | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗМиО |Чергові | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 233 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 234 | 3116 |Технік-лаборант |Халат бавовняний |ЗО | 12 | | | | хімічне |Берет бавовняний |З | 12 | | | |виробництво |Фартух прогумований з|ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички з |ЯжОа | 3 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 8.2. Керівники та фахівці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 235 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Майстер зміни |Берет бавовняний |З | 12 | | | 1222.2 |Майстер з ремонту |Напівчеревики шкіряні|ЗМиО | 12 | | | |технологічного |Рукавички бавовняні |Ми | 4 | | | |устаткування |Рукавички з |ЯжОа | 4 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 236 | 1222.2 |Начальник дільниці |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Начальник зміни |Берет бавовняний |З | 12 | | | | промисловість |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Начальник цеху |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку | | | | | 1222.2 |Заступник начальника| додатково: | | | | | |цеху | Куртка бавовняна на | | | | | | | утепленій | | | | | | |прокладці |Тн | 36 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 9. Виробництво слоїстих пластиків намотувальних виробів і профільних | | склопластиків | | 9.1. Робітники технічні службовці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 237 | 8151.1 |Апаратник змішування|Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Рукавички з |МиОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 238 | 8152.2 |Апаратник-сушильник |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Фартух прогумований з|Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |ТиМи | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 239 | 8232.1 |Виготовлювач |Костюм лавсано- |ОМи | 12 | | | |склопластикових |бавовняний | | | | | |виробів намотуванням|Берет сукняний |О | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ОаМиМп | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 240 | 8212.3 |Зачищувач |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |електроізоляційних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |матеріалів |Фартух брезентовий з |ЗМиМп |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 241 | 8229.2 |Лакувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЯжОМи | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |Ми | 3 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |МиОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 242 | 8232.3 |Накатник-обкатник |Під час виготовлення | | | | | | |виробів з просочених | | | | | | | матеріалів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗОМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Рукавички з |МиОа | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 243 | 8261.3 |Перемотувальник |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |склотканини |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички з |МиПс | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 244 | 8232.2 |Пресувальник виробів|Костюм лавсано- |ЗМи | 12 | | | |з пластмас |бавовняний | | | | | | |Берет лавсано- |З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух лавсано- |ЗОМи | 12 | | | | |бавовняний з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 245 | 8229.3 |Приймальник |Костюм лавсано- |ЗМиПс | 12 | | | |сировини |бавовняний | | | | | | напівфабрикатів та |Берет лавсано- |ЗПс | 12 | | | |готової продукції |бавовняний | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 246 | 9322 |Різальник |Комбінезон бавовняний|ЗМиПс | 12 | | | |скловолокнистих та |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | |склопластикових |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | |матеріалів |Черевики шкіряні |ЗМиПс | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМпПс | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 247 | 8151.2 |Розчиняльник лаку |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиОа | 12 | | | | |Рукавички з |МиОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 9.2. Керівники та фахівці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 248 |1222.2 |Майстер |Костюм лавсано- |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | |1222.2 |Начальник дільниці |Берет лавсано- |З | 12 | | | | |бавовняний | | | | |1222.2 |Начальник зміни |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | промисловість |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 10. Виробництво міканітів слюдопластів слюдинітів і плівкосклотканин на | | кремнійорганічних поліефірноепоксидних і поліефірімідоепоксидних зв'язуючих | | 10.1. Робітники технічні службовці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 249 | 8152.3 |Випалювач слюди |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп100 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 2 | | | | |Вачеги |ТиТп100 | 6 | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 250 | 8232.2 |Клеїльник міканітів |Під час виготовлення | | | | | | | шаруватих | | | | | | | електроізоляційних | | | | | | | матеріалів із слюди | | | | | | | та з'єднувальних | | | | | | | речовин шелак | | | | | | |бакеліт гліптали та | | | | | | | інші : | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ОМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички з |МиМпОа | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Нарукавники |МиОа | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 251 | 8212.2 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |слюдопластів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 252 | 8152.3 |Регенераторник слюди|Комбінезон бавовняний|ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | |Вачеги |ТиТп400 | 2 | | | | |Нарукавники |ТиТп400 | 6 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 10.2. Керівники та фахівці | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 253 | 1222.2 |Майстер |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | 1222.2 |Начальник дільниці |Берет бавовняний |ЗМи | 12 | | | 3115 |Механік |Напівчеревики шкіряні|ЗМиСм | 12 | | | 2146.2 |Інженер-технолог |Рукавички спилкові |МиМп | 6 | | | | хімічні технології | | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | 1222.2 |Начальник | | | | | | |виробництва |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 11. Інші професії працівників підприємств електротехнічної промисловості | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 254 | 7422.2 |Виробник берд |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух бавовняний з |ЗПм | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 255 | 8123.2 |Відпальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |кольорових металів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТп400 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 256 | 8124.2 |Волочильник |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | |кольорових металів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМпВу | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | емульсій і гасу | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЗВнМи | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 257 | 8151.2 |Дробильник хімічне | Під час подрібнення | | | | | |виробництво | матеріалів в | | | | | | | кабельному | | | | | | | виробництві: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Фартух брезентовий з |ЗМиМп | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 258 | 8223.2 |Електрополірувальник| Під час полірування | | | | | | |дроту електрохімічним| | | | | | | способом: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЯжК20 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиК20 | 12 | | | | |Рукавички з |ЯжК20 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 259 | 7342.2 |Електрофотограф | Під час виконання | | | | | | | робіт з отримання | | | | | | | зображень на | | | | | | | спеціальних | | | | | | | діелектриках селен | | | | | | | та інші для | | | | | | | виготовлення | | | | | | | друкованих плат у | | | | | | | виробництві | | | | | | | електротехнічних | | | | | | | приладів та машин: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Щ20Яж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |К50Яж | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 260 | 7221.2 |Завальцювальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ЗМиМп | 3 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 261 | 8232.2 |Зварник пластмас |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗЯа | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиЯж | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |МиЯж | 3 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 262 | 8143.2 |Картонажник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 3 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 263 | 8152.2 |Клеєвар виробництво|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |целюлози паперу |Берет бавовняний |З | 12 | | | |картону й виробів з |Фартух з нагрудником |ВнМи | 6 | | | |них |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиВуТи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 264 | 1222.2 |Командир відділення | Під час проведення | | | | | | | навчально- | | | | | | |тренувальних заходів | | | | | | | участі у гасінні | | | | | 5161 |Пожежний-рятувальник|пожеж та ліквідації | | | | | | |наслідків пожеж у | | | | | | |складі бойової | | | | | | |обслуги пожежної | | | | | | |техніки: | | | | | | |Костюм брезентовий |ТиТоМи | 24 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Чоботи кирзові |МиТпМун100 | 24 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 1 | | | | |Рукавиці брезентові з|ТиТо | 12 | | | | |крагами | | | | | | |Каска пожежника | |До зносу| | | | |Підшоломник |МиТи | 24 | | | | |Пояс пожежника з | | 36 | | | | |карабіном | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тн | 36 | | | | |спеціальна | | | | | | |Штани утеплені |Тн | 36 | | | | |спеціальні | | | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | | На кожний пожежний | | | | | | | автомобіль повинно | | | | | | | бути передбачено 2 | | | | | | | комплекти: | | | | | | |Спеціальний |ТоТв | 120 | | | | |термозахисний одяг | | | | | | |для пожежників | | | | | | |Шолом захисний |ТиТо | 120 | | | | |пожежника | | | | | | |Чоботи гумові |К20В | 24 | | | | |Рукавиці з |К20Щ20Вн | 12 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Апарат повітряний | |Згідно з| | | | |ізолювальний для | | ТУ | | | | |пожежників | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 265 | 7241.1 |Лаборант з фізико- |Під час випробування | | | | | |механічних | металів різних | | | | | |випробувань |матеріалів виробів | | | | | | | напівфабрикатів | | | | | | | готової продукції: | | | | | | |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Під час випробуваннь | | | | | | | на міцність | | | | | | |розтягування вигин | | | | | | | розрив твердість | | | | | | | стискання | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | | На термостійкість | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |ТвМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТвМи | 2 | | | | |Під час випробування | | | | | | | на вологість | | | | | | | водотривкість | | | | | | | замаслюваність та | | | | | | | інші показники | | | | | | | додатково: | | | | | | |Костюм лавсано- |ЗВуМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух прогумований з|Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ВМи | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | знежирення зразків | | | | | | | металу інших | | | | | | | матеріалів | | | | | | | виробів для | | | | | | | випробувань | | | | | | | приготування | | | | | | | проявників фіксажу | | | | | | | та обробки | | | | | | | фотоматеріалів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички з |К50 | 0 5 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт з вимірювання | | | | | | | електричного опору | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 266 | 8159.1 |Лаборант хімічного |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | |аналізу |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ВнОаЯж |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиОа | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |МиВу | 1 | | | | |Рукавички з латексним|ВнОа | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 267 | 8122.2 |Ливарник кольорових |Костюм сукняний |ЗТиТр | 12 | | | |металів |Капелюх повстяний |ЗТиТр | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗТрМи | 12 | | | | |Рукавиці з крагами |ТиТрТв | 1 | | | | |Щиток захисний зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 268 | 8232.2 |Ливарник пластмас |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |ТнМиМп | 0 5 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 269 | 8223.2 |Лудильник гарячим |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |способом |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТрТв | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Вн |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиК20 | 12 | | | | |Нарукавники |МиК50 | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Рукавички спилкові |ТиМи | 0 5 | | | | |Рукавички з |МиК50 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт із | | | | | | | застосуванням | | | | | | | газового пальника | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТо | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні зі | |До зносу| | | | |світлофільтрами | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 270 | 8290.2 |Маркувальник |Халат бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун15 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 271 | 8264.2 |Машиніст із прання |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та ремонту спецодягу|Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 3 | | | | | Під час прання | | | | | | | спецодягу | | | | | | | забрудненого | | | | | | |свинцем серветок для| | | | | | | активних та | | | | | | |електропровідних мас | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|ЯтВнК50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЯтВК50 | 12 | | | | |Рукавички з латексним|ЯжВнМи | 3 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газопилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 272 | 8231.2 |Машиніст стрейнера |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавиці бавовняні |Ми | 1 | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 273 | 7233.1 |Монтажник | Під час монтажу | | | | | |технологічного | спеціального | | | | | |устаткування та | технологічного | | | | | |пов'язаних з ним | обладнання в цехах | | | | | |конструкцій | електротехнічного | | | | | | | виробництва: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Каска захисна з | |До зносу| | | | |підшоломником | | | | | | |Пояс запобіжний | |Черговий| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Напівчоботи утеплені |ТнМи | 48 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 274 | 8124.2 |Нагрівальник |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 12 | | | |кольорових металів |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Фартух брезентовий з |ТиТвМи |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТвМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 275 | 7223.1 |Налагоджувальник | Під час виконання | | | | | |автоматичних ліній і| робіт на дільниці | | | | | |агрегатних верстатів| виготовлення | | | | | | |електродних пластин: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 276 | 7242.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |контрольно- |Берет бавовняний |З | 12 | | | |вимірювальних |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |приладів та |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | |автоматики |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 277 | 8232.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |машин і автоматичних|Берет бавовняний |З | 12 | | | |ліній для |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | |виробництва виробів |Рукавички спилкові |МиМп | 2 | | | |із пластмас |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 278 | 7223.2 |Налагоджувальник |Під час налагодження | | | | | |ремізо-бердного | металоткацьких | | | | | |устаткування | мотальних та | | | | | | | навивальних | | | | | | | верстатів: | | | | | | |Напівкомбінезон |ЗМи | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Сорочка |ЗМи | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 279 | 7242.1 |Налагоджувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |технологічного |Берет бавовняний |З | 12 | | | |устаткування |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | | електронна техніка |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 280 | 7211.2 |Обрубувач | Під час обрубування | | | | | | | заготовок для | | | | | | | електротехнічних | | | | | | | виробів зі сплаву | | | | | | | цинку із ртуттю: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Нарукавники |МиМп | 4 | | | | |брезентові | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 281 | 8139.2 |Оператор одержання |Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | |оптичного |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | |скловолокна |Тапочки шкіряні |Ми | 12 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 282 | 9322 |Парафінувальник |Під час парафінування| | | | | |керамічних та | електровугільних | | | | | |фарфорових виробів | виробів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗТиО | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиОа | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Вачеги |МиТп100 | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 283 | 9322 |Підсобний робітник | Під час виконання | | | | | | | вантажно- | | | | | | | розвантажувальних | | | | | 9333 |Вантажник |робіт і робіт з | | | | | | |транспортування сажі | | | | | | |графіту і пеку: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПн | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | | | | | Під час утилізації | | | | | | | твердих і рідких | | | | | | | хімічних відходів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун100 | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Рукавички з |ЯжМи | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 284 | 9322 |Пошивник технічних | Під час зшивання | | | | | |виробів | транспортерних | | | | | | | стрічок | | | | | | | пастонамазувальних | | | | | | | машин: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ЗЯжМп | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 3 | | | | |Нарукавники |МиМп | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 285 | 7221.2 |Пресувальник брухту |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та відходів металу |Берет бавовняний |З | 12 | | |--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | | 8124.2 |Пресувальник на |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | |гідропресах |Рукавиці брезентові |МиМп | 1 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 286 | 8232.2 |Пресувальник виробів|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |з пластмас |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМпМун25 | 12 | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 287 | 8142.3 |Пресувальник |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |відходів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | виробництво |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |целюлози паперу |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | |картону й виробів з | | | | | | |них | | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 288 | 9132 |Прибиральник |Під час прибирання у | | | | | |виробничих приміщень| приміщеннях | | | | | | |виробництв свинцевих | | | | | | | і лужних | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | гальванічних | | | | | | |елементів батарей та| | | | | | | інших | | | | | | | джерел струму: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | |свинцевого порошку і | | | | | | | литва із свинцевих | | | | | | | сплавів додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |ТрТв | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | намазування | | | | | | | приготування | | | | | | | активних мас та у | | | | | | | формовочному цеху | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50ЯжМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |К50Яж | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавички з |К50ЯжМи | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | складання свинцевих | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух бавовняний з |ЯжМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на розмельно- | | | | | | | змішувальній та | | | | | | | пресовій дільницях | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавички спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування та | | | | | | | намазування | | | | | | | біполярного шару | | | | | | | додатково: | | | | | | |Рукавиці |МиВу | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |складання елементів і| | | | | | | батарей додатково: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 289 | 8124.2 |Прокатник гарячого | Під час виконання | | | | | |металу |прокатно-волочильних | | | | | | | робіт з гарячим | | | | | | | металом: | | | | | | |Костюм сукняний |ТиТвМи | 12 | | | | |Капелюх повстяний |ЗТи | 12 | | | | |Чоботи кирзові |ЗТиТпМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ТиТп400Мп | 0 5 | | | | |Навушники протишумові| |До зносу| | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | | Під час | | | | | | | обслуговування | | | | | | |підйомних механізмів | | | | | | | прокатного стану: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 2 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 290 | 8159.2 |Промивальник деталей|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |та вузлів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиСм | 12 | | | | |Фартух прогумований з|МиНмК50 | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з латексним|МиНмК50 | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 291 | 8232.2 |Різальник заготовок |Під час виготовлення | | | | | |та виробів з | заготовок із | | | | | |пластичних мас | склопластиків та | | | | | | | інших матеріалів: | | | | | 8143.2 |Різальник паперу | | | | | | | картону та целюлози|Костюм бавовняний |ЗМиПс | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗПс | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ПсМи | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 292 | 7242.1 |Регулювальник |Під час виготовлення | | | | | |радіоелектронної | друкованих плат для | | | | | |апаратури та | електротехнічних | | | | | |приладів | приладів і | | | | | 8290.1 |Слюсар-складальник | машин: | | | | | |радіоелектронної |---------------------+------------+--------| | | |апаратури та |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |приладів |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Напівчеревики шкіряні|ЗМи | 12 | | | 7242.1 |Слюсар-механік з |Рукавички бавовняні |Ми | 3 | | | |радіоелектронної |Рукавички |Эн |Чергові | | | |апаратури |діелектричні | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 293 | 8231.2 |Складач наважок |Під час приготування | | | | | |інгредієнтів | гумових сумішей | | | | | | | кабельного | | | | | | | виробництва: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиЯт | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна |ЗМи | 6 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Рукавички з |К20ЯтМи | 1 | | | | |нітрильним покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |Тн | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 294 | 7241.1 |Слюсар з контрольно-|Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | |вимірювальних |Берет бавовняний |З | 12 | | | |приладів та |Черевики шкіряні |ЗМиМун25 | 12 | | | |автоматики |Рукавички бавовняні |Ми | 1 | | | | електромеханіка |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Рукавички |Эн |Чергові | | | | |діелектричні | | | | | | |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 295 | 7233.1 |Слюсар-ремонтник | Під час ремонту | | | | | | | обладнання у | | | | | | | приміщеннях | | | | | | |виробництв свинцевих | | | | | | | і лужних | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | гальванічних | | | | | | |елементів батарей та| | | | | | | інших | | | | | | | джерел струму: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиМп | 6 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Шкарпетки бавовняні |ЗМи | 3 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | приготування | | | | | | |свинцевого порошку і | | | | | | | литва свинцевих | | | | | | | сплавів додатково: | | | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 6 | | | | |комплекти | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | | намазування | | | | | | | приготування | | | | | | | активних мас та у | | | | | | | формовочному цеху: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Чоботи гумові |ЗК20См | 12 | | | | |Шкарпетки з вовни |ЗМи | 3 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМп | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |пилогазозахисний | | | | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на розмельно- | | | | | | | змішувальній та | | | | | | | пресовій дільницях: | | | | | | |Комбінезон бавовняний|ЗМиМп | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Білизна натільна 2 |ЗМи | 12 | | | | |комплекти | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 296 | 7124.2 |Тесляр |Костюм бавовняний |ЗМиПн | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМп | 12 | | | | |Рукавиці спилкові |МиМпПн | 2 | | | | |Під час розбирання і | | | | | | | складання кабельних | | | | | | |барабанів додатково: | | | | | | |Рукавиці брезентові |МиМп | 6 | | | | |Каска захисна | |До зносу| | | | | Під час виконання | | | | | | | робіт на дільницях | | | | | | |приготування активних| | | | | | | мас формування і | | | | | | | складання | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50Яж | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиЯжК50 | 1 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |відкриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 297 | 8223.2 |Травильник | Під час знежирення | | | | | | | дроту з кольорових | | | | | | | металів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМиК20 | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗК20 | 12 | | | | |Фартух прогумований з|К50Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні |ЗМи | 12 | | | | |Чоботи гумові |МиК50 |Чергові | | | | |Рукавички з латексним|К50Щ20 | 1 | | | | |покриттям | | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |герметичні | | | | | | |Респіратор | |До зносу| | | | |газозахисний | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 298 | 9322 |Укладальник- | Під час пакування і | | | | | |пакувальник | укладання виробів | | | | | | | електротехнічної | | | | | | | промисловості: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |З | 12 | | | | |Черевики шкіряні |ЗМиМун50 | 12 | | | | | Під час пакування | | | | | | |мікросмуг додатково: | | | | | | |Рукавички спилкові |Ми | 1 | | | | |Нарукавники |МиМп | 6 | | | | |прогумовані | | | | | | | Під час пакування | | | | | | | мідної смуги | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |МиМп |Черговий| | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці |МиМп | 1 | | | | | Під час пакування | | | | | | | свинцевих | | | | | | | акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух прогумований з|К50 | 12 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички з |МиК50 | 2 | | | | |неопреновим покриттям| | | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | | Під час пакування | | | | | | | лужних акумуляторів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух брезентовий з |Щ20Ми | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці брезентові |Щ20Ми | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |Під час пакування та | | | | | | | укладання цинкових | | | | | | | полюсів і контактів | | | | | | | додатково: | | | | | | |Фартух бавовняний з |МиПмЯт | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички |МиЯт | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | | узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Штани бавовняні на |ТнМи | 36 | | | | |утепленій прокладці | | | | | | |Чоботи кирзові |ТнМиСм | 48 | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 299 | 7211.2 |Формувальник ручного| Під час формування | | | | | |формування | тиглів: | | | | | | |Костюм бавовняний |ЗВуМи | 12 | | | | |Берет бавовняний |ЗВу | 12 | | | | |Фартух прогумований з|ВнМи | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові |ЗВМи | 12 | | | | |Рукавиці брезентові |ВуМи | 1 | | | | |Окуляри захисні | |До зносу| | | | |закриті | | | |-----+--------------+--------------------+---------------------+------------+--------| | 300 | 3151 |Інструктор з |Костюм бавовняний |ЗМиТи | 24 | | | |протипожежної |Кашкет польовий |З | 36 | | | |профілактики |Черевики шкіряні |ЗМи | 24 | | | 5169 |Командир пожежно- |Шкарпетки бавовняні |Ми | 1 | | | |рятувального пункту |Рукавички спилкові |МиТи | 24 | | | | |Плащ з капюшоном |ТиВу | 36 | | | 1239 |Начальник команди |Каска захисна з | |До зносу| | | |пожежної охорони |підшоломником | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка утеплена |Тнв | 36 | | | 1210.1 |Начальник пожежної |Штани утеплені |Тнв | 36 | | | |частини |Напівчоботи хромові |МиТн20 | 36 | | | | |утеплені | | | | | | |Шкарпетки з вовни |МиТн | 6 | | | | |Рукавички шкіряні |МиТнТхп | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------- Начальник управління організації державного нагляду в металургії енергетиці будівництві та котлонагляду В.І.Іванченко